Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2025(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0242/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0242/2017

Rasprave :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0334

Usvojeni tekstovi
PDF 353kWORD 57k
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg
Politički odnosi EU-a s Indijom
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2017. o političkim odnosima EU-a s Indijom (2017/2025(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir strateško partnerstvo EU-a i Indije, uspostavljeno 2004., te Zajednički akcijski plan strateškog partnerstva Indije i EU-a od 7. rujna 2005.,

–  uzimajući u obzir Program djelovanja EU-a i Indije do 2020., usvojen na 13. sastanku na vrhu između EU-a i Indije te zajedničku izjavu s istog sastanka,

–  uzimajući u obzir Globalnu strategiju EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku iz lipnja 2016.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 4. rujna 2001. naslovljenu „Europa i Azija: strateški okvir za ojačana partnerstva” (COM(2001)0469),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 234/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama(1),

–  uzimajući u obzir svoju preporuku Vijeću od 28. listopada 2004. o odnosima između EU-a i Indije(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 29. rujna 2005. o odnosima između EU-a i Indije: strateško partnerstvo(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 24. rujna 2008. o pripremi sastanka na vrhu između EU-a i Indije (Marseille, 29. rujna 2008.)(4),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Indiji, uključujući one o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. veljače 2012. o vanjskoj politici EU-a prema državama skupine BRICS i drugim silama u nastanku: ciljevi i strategije(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. travnja 2016. o EU-u u globalnom okruženju koje se mijenja – povezaniji, konfliktniji i kompleksniji svijet(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o pomorskom piratstvu(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. listopada 2016. o nuklearnoj sigurnosti i neširenju nuklearnog oružja(8),

–  uzimajući u obzir službeno putovanje Odbora za vanjske poslove u Indiju 21. i 22. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir 11. sastanak na vrhu između Azije i Europe (ASEM), održan u Ulan Batoru 15. i 16. srpnja 2016., i Deveti sastanak Parlamentarnog partnerstva Azije i Europe (ASEP), održan u Ulan Batoru 21. i 22. travnja 2016., te izjave usvojene na oba sastanka,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0242/2017),

A.  budući da su EU i Indija dvije najveće demokracije na svijetu, koje se oslanjaju na bogatu kulturnu povijest i zajednički su predane promicanju mira, stabilnosti, sigurnosti, blagostanja, održivog razvoja i socijalne pravde, kao i poštovanju ljudskih prava, temeljnih sloboda, vladavine prava i dobrog upravljanja;

B.  budući da su EU i Indija, kao prirodni partneri i faktori stabilnosti u sadašnjem multipolarnom svijetu, u posljednja dva desetljeća izgradili strateško partnerstvo koje počiva na zajedničkim vrijednostima i interesima; budući da bi se to strateško partnerstvo trebalo produbiti jer ima velik potencijal za stvaranje nove dinamike na međunarodnoj razini, pa i na razini UN-a, te za rješavanje pitanja kao što su ciljevi održivog razvoja ili međuljudski kontakti;

C.  budući da je na 13. sastanku na vrhu između EU-a i Indije, koji je održan 30. ožujka 2016. nakon četverogodišnje stanke, usvojen novi program za strateško partnerstvo za narednih pet godina;

D.  budući da su na 13. sastanku na vrhu između EU-a i Indije donesene brojne zajedničke izjave: o zajedničkom programu za migracije i mobilnost, o partnerstvu između Indije i EU-a za vodu, o čistoj energiji i klimatskom partnerstvu te o borbi protiv terorizma;

E.  budući da EU i Indija, u svojstvu važnih gospodarskih, trgovinskih i investicijskih partnera, pri čemu je EU vodeći trgovinski partner Indije, od 2007. pregovaraju oko donošenja ambicioznog sporazuma o slobodnoj trgovini i ulaganjima, koji bi trebao biti sklopljen što prije; budući da se Programom djelovanja EU-a i Indije do 2020. potvrđuje obveza obiju stranaka o uspostavi stabilne gospodarske klime povoljne za širenje trgovinske i gospodarske suradnje;

F.  budući da bi povećana koordinacija između EU-a i njegovih država članica u vezi s njihovim odnosom s Indijom omogućila daljnje osnaživanje strateškog partnerstva;

G.  budući da je Indija dinamična demokracija i otvoreno društvo sa slobodnim tiskom i aktivnim civilnim društvom; budući da EU i Indija redovito razmjenjuju najbolje prakse u pogledu ljudskih prava i demokracije, pa i o pitanjima slobode izražavanja i udruživanja i vladavine prava, kao i o postupanju prema migrantima, poštovanju manjina i promicanju jednakosti između žena i muškaraca, na što se EU obvezao;

Čvrsti temelji dragocjenog partnerstva

1.  izražava punu potporu osnaživanju i produbljivanju partnerstva između EU-a i Indije s uporištem u njihovim snažnim političkim, gospodarskim, socijalnim i kulturnim vezama te zajedničkim vrijednostima demokracije, poštovanja ljudskih prava i pluralizma, kao i u međusobnom poštovanju i zajedničkim interesima;

2.  smatra da bi jačanje političkih odnosa između dvaju partnera moglo pozitivno doprinijeti poticanju regionalne i međunarodne suradnje u svijetu koji se suočava s mnogostrukim globalnim izazovima, kao što su napetosti u području sigurnosti, nepoštovanje međunarodnog prava, terorizam, ekstremizam i radikalizacija, transnacionalni organizirani kriminal i korupcija, neregulirane migracije i trgovina ljudima, posljedice klimatskih promjena, siromaštvo, nejednakost i nepoštovanje ljudskih prava, kao i rastući populizam;

3.  ističe činjenicu da su EU i Indija, kao dvije najveće demokracije na svijetu, zajedno odgovorni za promicanje mira, vladavine prava i ljudskih prava diljem svijeta, među ostalim i međusobnom poboljšanom suradnjom na razini UN-a;

4.  smatra da su kvaliteta i opseg odnosa između EU-a i Indije znatno porasli od donošenja zajedničke političke izjave 1993.; ističe važnost strateškog partnerstva EU-a i Indije, uspostavljenog 2004., kojim se potvrđuju njihove bliske veze, a njihovi odnosi podižu na višu i intenzivniju razinu;

5.  ističe da partnerstvo između EU-a i Indije još nije doseglo svoj puni potencijal; smatra da se obje strane trebaju snažnije politički angažirati ne bi li njihov odnos postao dinamičniji i vrjedniji za rješavanje izazova s kojima se ta dva partnera suočavaju na regionalnoj i međunarodnoj razini; poziva na povećanje ulaganja u osnaživanje veza između skupine EU27 i Indije; ističe važnost detaljne ocjene funkcioniranja strateškog partnerstva koja bi mogla iznjedriti ideje o mogućim načinima njegova unapređivanja;

Snažnije partnerstvo na uzajamnu dobrobit EU-a i Indije

6.  pozdravlja to što se 30. ožujka 2016. u Bruxellesu održao 13. sastanak na vrhu između EU-a i Indije; apelira na EU i Indiju da svake godine, kao što se i obvezali, održavaju sastanke na vrhu s obzirom na to da se njima pozitivno doprinosi povećanju suradnje, međusobnom razumijevanju i uzajamnoj vidljivosti;

7.  pozdravlja potporu za Program djelovanja EU-a i Indije do 2020., što je program za jačanje strateškog partnerstva tijekom narednih pet godina; sa zadovoljstvom prima na znanje da je 2016. ponovno pokrenuta suradnja u brojnim područjima, kao što su sigurnost, borba protiv terorizma, migracije i mobilnost, trgovina, prijenos tehnologije i kulture, klimatske promjene, razvoj, energetika i voda; poziva na učinkovitu provedbu tog programa s jasnim koracima i rokovima;

8.  ponovo izražava svoju potporu uspostavi sveobuhvatnog i ambicioznog sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Indije, koji bi trebao biti gospodarski, društveno i politički koristan za obje strane; podsjeća da je EU vodeći svjetski trgovinski blok te da je Indija jedna od zemalja s najvećom stopom rasta BDP-a na svijetu; isto tako podsjeća da je EU glavni partner Indije u trgovini i ulaganjima te da su tokovi uvoza i izvoza među njima relativno uravnoteženi;

9.  sa zadovoljstvom prima na znanje činjenicu da su EU i Indija ponovo poveli rasprave o načinima za nastavak pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, poznatom i kao opsežan sporazum o trgovini i ulaganjima; apelira na obje strane da u cilju što skorijeg sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini nastave s pregovorima u duhu reciprociteta i uzajamnih koristi te uzimanjem u obzir međunarodnih standarda na koje su se obje strane obvezale, uključujući one utvrđene u okviru Svjetske trgovinske organizacije i Međunarodne organizacije rada, kao i načela društveno odgovornog poslovanja; potvrđuje da se takvim sporazumom, koji jednako uzima u obzir pitanja od interesa za obje strane, može osigurati da mjere idu u korist i europskim i indijskim građanima, uključujući borbu protiv siromaštva i promicanje poštovanja ljudskih prava;

10.  preporučuje da se na razini EU-a usvoji dosljedna strategija za odnose s Indijom, s jasnim prioritetima; skreće pozornost na važnost toga da i institucije EU-a i države članice provode takvu strategiju na dosljedan i usklađen način; smatra da bi se prioriteti EU-a za Indiju mogli također definirati u ažuriranoj strategiji za odnose između EU-a i Azije;

11.  pozdravlja obvezu koju je Europska investicijska banka (EIB) preuzela oko pospješivanja dugoročnih ulaganja u Indiji u području infrastrukture ključne za gospodarski i društveni razvoj koji je održiv za okoliš; poziva EIB da provede u djelo tu obvezu te da poveća potporu koju pruža održivom razvoju u Indiji;

12.  ističe važnost međuparlamentarnog strukturiranog dijaloga za funkcioniranje strateškog partnerstva; potiče predsjednika indijskog parlamenta da osnuje skupinu prijateljstva Indije i Europe koju bi činili parlamentarni zastupnici donjeg (Lok Sabha) i gornjeg (Rajya Sabha) doma indijskog parlamenta te koja bi bila pandan Izaslanstvu Europskog parlamenta za odnose s Republikom Indijom;

Opći program za suradnju u području vanjske i sigurnosne politike

13.  ponavlja da su u današnjem međunarodnom kontekstu i EU i Indija suočeni s hitnim sigurnosnim izazovima koji iziskuju diplomatsku reakciju uz snažnije preventivne mjere, poštovanje međunarodnog prava i suradnju među demokratskim državama;

14.  ističe znatan potencijal za povećanje sinergija između EU-a i Indije u pogledu vanjske i sigurnosne politike; uvjeren je da bi redovit i dosljedan dijalog mogao utrti put za uzajamno razumijevanje te, posljedično, veću koordinaciju između vanjskopolitičkih programa EU-a i Indije na regionalnoj i međunarodnoj razini, među ostalim o temama kojima se u prošlosti pristupalo na različite načine;

15.  pozdravlja obvezu preuzetu u okviru Programa djelovanja EU-a i Indije do 2020. u vezi s uspostavom forumâ za vanjskopolitička i sigurnosna savjetovanja; naglašava dodanu vrijednost veće učestalosti i važnosti razmjena mišljenja na visokoj razini u području vanjskih poslova i sigurnosti;

16.  poziva EU, zajedno s državama članicama, i Indiju da nastave ulagati i pojačaju svoje napore u promicanju učinkovitog multilateralizma utemeljenog na pravilima na globalnoj razini; poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Vijeće da podrže reformu Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući kandidaturu Indije za stalno članstvo; potiče EU i Indiju da u najvećoj mogućoj mjeri koordiniraju svoja stajališta i inicijative na razini UN-a u pitanjima u kojima bi njihova suradnja mogla potaknuti promjene, ali također na drugim međunarodnim forumima, kao što je WTO;

17.  prima na znanje vrijednu i intenzivniju razmjenu gledišta o pitanjima od globalne važnosti u okviru Azijsko-europskog sastanka, multilateralnog foruma za suradnju u kojem sudjeluju i EU i Indija; podupire postupke regionalne integracije u Aziji i na političkoj i na gospodarskoj razini jer oni mogu pozitivno doprinijeti smanjenju broja sukoba i blagostanju regije;

18.  ističe znatnu dodanu vrijednost suradnje između EU-a i Indije u podupiranju demokratskih procesa u Aziji; međutim, ističe da je važno da EU i Indija koordiniraju svoje politike u pogledu humanitarne pomoći i razvoja, imajući u vidu visoku razinu razvojne aktivnosti obiju strana u Aziji, kako bi se pozitivno doprinijelo političkom, gospodarskom i društvenom napretku u dotičnim zemljama, među ostalim za manjine i osobe bez državljanstva, kao što su pripadnici zajednice Rohingya; poziva na intenzivniji dijalog radi postizanja tog cilja;

19.  prima na znanje zajedničku izjavu EU-a i Indije o borbi protiv terorizma od 30. ožujka 2016., kojoj je cilj jačanje suradnje u sprječavanju i suzbijanju radikalizacije, nasilnog ekstremizma i terorizma; naglašava važnost daljnje suradnje između sigurnosnih i policijskih službi EU-a i Indije u skladu s postojećim dogovorom u okviru Europola; preporučuje olakšavanje razmjene najboljih praksi i informacija između Indije i EU-a, ali i s njegovim državama članicama; potiče obje strane da se zajednički zalažu za donošenje sveobuhvatne konvencije o međunarodnom terorizmu na razini UN-a, kao i za povećanje učinkovitosti UN-ova popisa terorističkih skupina;

20.  ističe važnost produbljene suradnje između EU-a i Indije za pružanje pomoći Afganistanu, ponajprije u pogledu doprinošenja mirovnom procesu i procesu pomirbe pod afganistanskim vodstvom i nadzorom, izgradnji stabilnih institucija i funkcionalne države te stvaranju političkog i gospodarskog okruženja koje će omogućiti jačanje mira i sigurnosti; osobito potiče pojačanu političku koordinaciju u sigurnosnim i vojnim pitanjima, potpori razvoju i mjerama za rješavanje problema u regionalnom kontekstu; ističe da proces „Srce Azije” predstavlja važan forum za izgradnju povjerenja i političku suradnju u regiji;

21.  poziva na ponovno ulaganje napora u približavanje i ponovnu uspostavu dobrosusjedskih odnosa između Indije i Pakistana kroz sveobuhvatan dijalog i, po mogućnosti, pristup „korak po korak”, koji bi započeo raspravom o tehničkim pitanjima i mjerama za izgradnju povjerenja, što bi u konačnici dovelo do političkih sastanaka na visokoj razini; ističe važnost bilateralne dimenzije u radu na uspostavi trajnog mira i suradnje između Indije i Pakistana, što bi pozitivno doprinijelo sigurnosnom i gospodarskom razvoju regije; osim toga ističe da je odgovornost za mir dužnost obiju država s obzirom na to da su nuklearne sile; poziva EU da potiče i podrži proces pomirenja između Indije i Pakistana; naglašava izuzetnu važnost borbe protiv terorizma, u svim njegovim oblicima i pojavama, uključujući terorizam koji potpomaže država;

22.  preporučuje da se nastavi suradnja u području univerzalnog razoružanja, neširenja oružja za masovno uništenje i nuklearne sigurnosti, što su ciljevi kojima su predani i EU i Indija; u tom kontekstu poziva sve države članice da podrže indijski zahtjev za pristup režimima za kontrolu izvoza kao što su Grupa nuklearnih dobavljača, Režim kontrole raketne tehnologije, Sporazum iz Wassenaara i Australska skupina; pozdravlja činjenicu da je Indija ratificirala Dodatni protokol Međunarodne agencije za atomsku energiju;

23.  pozdravlja čvrst stav i Indije i EU-a u pogledu ilegalnih nuklearnih programa i programa balističkih projektila Demokratske Narodne Republike Koreje, koji predstavljaju prijetnju regionalnom i međunarodnom miru, te potiče daljnju suradnju radi jamčenja široke provedbe sankcija UN-a protiv Demokratske Narodne Republike Koreje;

24.  prima na znanje zabrinutost Indije u pogledu Kine, posebno uzimajući u obzir asertivnu politiku potonje u Južnom kineskom moru, znatnu vojnu modernizaciju, strateške odnose s Pakistanom i neriješena pitanja u vezi s granicama; smatra da samo istinski dijalog temeljen na načelima međunarodnog prava može pridonijeti prevladavanju tih razlika i izgradnji povjerenja;

25.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su obje strane na 13. sastanku na vrhu između EU-a i Indije izrazile svoju potporu potpunoj provedbi sporazuma iz Minska od svih uključenih u sukob u istočnoj Ukrajini; podsjeća da je EU oštro osudio agresivna djelovanja Rusije i da vodi politiku nepriznavanja nezakonitog pripojenja Krima i Sevastopolja; nada se da će EU i Indija u okviru dijaloga dodatno uskladiti svoja stajališta;

26.  potiče EU i Indiju da nastave razmjenjivati gledišta i tijekom sastanaka na vrhu i tijekom redovitih savjetovanja o vanjskim poslovima i sigurnosti, o stanju na Bliskom istoku i o područjima moguće suradnje kojim bi se mogla poboljšati stabilizacija regije, među ostalim i mjerama na međunarodnoj razini; osobito skreće pozornost na važnost suradnje za osiguranje trajnog političkog rješenja u Siriji u sklopu postojećeg okvira koji je dogovoren s UN-om u skladu s Priopćenjem iz Ženeve od 30. lipnja 2012. te za podupiranje obnove i pomirenja nakon dogovora, čim se započne vjerodostojna politička tranzicija pod vodstvom i nadzorom Sirije;

27.  ističe da bi EU i Indija mogli unaprijediti suradnju i razmjenu najboljih praksi u pogledu afričkih zemalja kako bi osigurali da njihovi razvojni napori budu komplementarni;

28.  ističe znatne zajedničke koristi koje bi EU i Indija mogli ostvariti jačanjem suradnje u područjima kao što su pomorska sigurnost, kibersigurnost i zaštita podataka, kao i u području migracija i mobilnosti;

29.  naglašava činjenicu da EU i Indija dijele bitne interese i da bi trebali povećati suradnju u području pomorske sigurnosti, ponajprije u pogledu borbe protiv piratstva, ali i očuvanja mira i stabilnosti te osiguravanja pomorske linije komunikacije u Južnom kineskom moru i Indijskom oceanu; stoga predlaže da se u području pomorske sigurnosti i borbe protiv piratstva razviju zajednički standardni operativni postupci, kao i da se postigne zajedničko razumijevanje Konvencije UN-a o pravu mora kojim bi se uzela u obzir sloboda plovidbe, riješila sva neriješena pitanja i utvrdile najprikladnije zajedničke mjere suradnje u njezinu okviru;

30.  pozdravlja donošenje zajedničke izjave EU-a i Indije o partnerstvu za čistu energiju i klimu tijekom 13. sastanka na vrhu EU-a i Indije održanom u ožujku 2016.; ističe pozitivan utjecaj Indije i EU-a na pregovore oko Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama i vodeću ulogu obaju partnera na globalnoj razini; poziva oba partnera da ulože više truda kako bi se zajamčilo da svi potpisnici provedu taj sporazum; u tom pogledu poziva na intenzivniju suradnju između EU-a i Indije u području energetike, a posebno u području obnovljivih izvora energije;

31.  sa zanimanjem prima na znanje donošenje zajedničke izjave EU-a i Indije o partnerstvu za vodu tijekom 13. sastanka na vrhu EU-a i Indije održanog u ožujku 2016.; stoga poziva Uniju da osnaži svoju suradnju s Indijom te da pruži više podrške indijskim projektima održivog upravljanja vodnim resursima kao što je „Clean Ganga”;

32.  pozdravlja Zajedničku izjavu o Zajedničkom programu za migracije i mobilnost koja ima za cilj osigurati okvir za suradnju u vezi s promicanjem zakonitih migracija, sprečavanjem nezakonitih migracija i trgovanja ljudima te maksimiziranjem učinka mobilnosti na razvoj;

33.  smatra da bi razmjene ljudi trebale biti jedna od glavnih dimenzija strateškog partnerstva između EU i Indije; posebno naglašava važnost jačanja razmjena u području obrazovanja, kulture i znanstvenih istraživanja, uključujući informacijske tehnologije, te stoga pozdravlja povećanje broja studentskih razmjena u okviru programa Erasmus+, koji bi trebalo proširiti; jednako tako sa zadovoljstvom prima na znanje izglede za suradnju u razvoju vještina i u okviru inicijative „Make in India”, kao što je navedeno u Programu djelovanja do 2020., te ističe njihovu važnost za jačanje trgovinskih i društvenih odnosa; poziva na ravnopravno uključivanje studentica, znanstvenica, istraživačica i stručnjakinja u te programe;

Snažnija razmjena gledišta o dimenziji partnerstva u pogledu ljudskih prava

34.  pozdravlja potvrđenu predanost pojačanoj razmjeni gledišta o dimenziji ljudskih prava strateškog partnerstva EU-a i Indije s obzirom na to da građani s obje strane mogu imati koristi od povećane suradnje u brojnim pitanjima ljudskih prava; posebno naglašava potrebu za jačanjem razmjene i koordinacije između dvaju partnera u okviru UN-a, među ostalim u provedbi preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda o ljudskim pravima; jednako tako ističe važnost dijaloga o ljudskim pravima; napominje da od 2013. nije bilo razmjena gledišta i apelira na hitno održavanje dijaloga;

35.  podsjeća na svoje dugotrajno protivljenje smrtnoj kazni u svim slučajevima i u svim okolnostima; ponavlja svoj poziv na stavljanje hitnog moratorija na izvršenja smrtne kazne u Indiji;

36.  podsjeća na to da je sloboda izražavanja i udruživanja sastavni dio svakog dinamičnog demokratskog društva; razumije potrebu za poduzimanjem mjera za povećanje transparentnosti i uvođenja ograničenja na aktivnosti koje financiraju strani akteri i koje mogu predstavljati rizik za mir i stabilnost ili unutarnju sigurnost; međutim, izražava zabrinutost u pogledu utjecaja aktualnog indijskog zakona o stranom sudjelovanju u financiranju nevladinih organizacija (Zakon o reguliranju inozemnih doprinosa) na slobodu izražavanja i udruživanja;

37.  prima na znanje znatne napore koje su indijske vlasti uložile u suzbijanje svih oblika diskriminacije, uključujući diskriminaciju na temelju kaste; međutim, sa zabrinutošću napominje da je diskriminacija na kastinskoj osnovi i dalje izvor zlostavljanja te stoga potiče indijske vlasti da poduzimaju veće napore u cilju iskorjenjivanja takvih povreda ljudskih prava; nadalje, potiče Indiju da zajamči potpunu zaštitu manjina, posebno vjerskih i etničkih, te ističe važnost promicanja tolerancije raznolikosti u sprječavanju nasilja među zajednicama; pozdravlja činjenicu da je Vrhovni sud Indije naložio da se ponovno ispitaju suđenja za antikršćansko nasilje iz 2008. godine te da se žrtvama pruži odgovarajuća naknada;

38.  apelira na Indiju da ratificira Konvenciju protiv mučenja i njezin Fakultativni protokol i Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka;

39.  smatra da bi, u kontekstu činjenice da su EU i Indija ponovno potvrdili svoju predanost jačanju suradnje u području ljudskih prava, prava žena trebala biti uvrštena u program dijaloga o ljudskim pravima između dvaju partnera; pozdravlja predanost indijske vlade poboljšavanju prava žena i uvođenju jednakosti između žena i muškaraca u političkom programiranju te potiče indijske vlasti da poduzmu dodatne korake kako bi istražile i spriječile rodno uvjetovano nasilje i promicale rodnu jednakost; osim toga, pozdravlja činjenicu da EU u Indiji financira projekte usmjerene na rješavanje problema nasilja nad ženama i djecom te preporučuje da se to financiranje nastavi; poziva na poboljšanje stanja prava osoba iz skupine LGBTIQ i ukidanje 377. članka Indijskog kaznenog zakona;

o
o   o

40.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji te Vladi i parlamentu Indije.

(1) SL L 77, 15.3.2014., str. 77.
(2) SL C 174 E, 14.7.2005., str. 179.
(3) SL C 227 E, 21.9.2006., str. 589.
(4) SL C 8 E, 14.1.2010., str. 69.
(5) SL C 239 E, 20.8.2013., str. 1.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0120.
(7) SL C 261 E, 10.9.2013., str. 34.
(8) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0424.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti