Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2025(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0242/2017

Pateikti tekstai :

A8-0242/2017

Debatai :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Balsavimas :

PV 13/09/2017 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0334

Priimti tekstai
PDF 354kWORD 47k
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
ES politiniai santykiai su Indija
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES politinių santykių su Indija (2017/2025(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. įsteigtą ES ir Indijos strateginę partnerystę ir 2005 m. rugsėjo 7 d. Indijos ir ES strateginės partnerystės bendrąjį veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į ES ir Indijos veiksmų darbotvarkę iki 2020 m., priimtą per 13-ąjį ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimą, ir į to paties susitikimo bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. Visuotinę ES užsienio ir saugumo politikos strategiją,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. rugsėjo 4 d. Komisijos komunikatą „Europa ir Azija: strateginis glaudesnės partnerystės pagrindas“ (COM(2001)0469),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 234/2014, kuriuo nustatoma bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis partnerystės priemonė(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES ir Indijos santykių(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl ES ir Indijos santykių „Strateginė partnerystė“(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 24 d. rezoliuciją dėl pasirengimo ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimui (Marselis, 2008 m. rugsėjo 29 d.)(4),

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Indijos, įskaitant rezoliucijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 2 d. rezoliuciją „ES užsienio politika dėl Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos, Pietų Afrikos (BRICS) ir kitų besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių: tikslai ir strategijos“(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 13 d. rezoliuciją „ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis“(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl piratavimo jūroje(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl branduolinio saugumo ir ginklų neplatinimo(8),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. vasario 21–22 d. Užsienio reikalų komiteto misiją Indijoje,

–  atsižvelgdamas į 11-ąjį Azijos ir Europos (ASEM) aukščiausiojo lygio susitikimą, vykusį 2016 m. liepos 15–16 d. Ulan Batore, ir 9-ąjį Azijos ir Europos parlamentinės partnerystės (ASEP) susitikimą, vykusį 2016 m. balandžio 21–22 d. Ulan Batore, ir į atitinkamas abiejuose susitikimuose priimtas deklaracijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto poziciją pakeitimų forma (A8–0242/2017),

A.  kadangi ES ir Indija – dvi didžiausios pasaulio demokratinės valstybės, abi jos turi ilgą kultūros istoriją ir kartu yra įsipareigojusios propaguoti taiką, stabilumą ir saugumą, gerovę, darnų vystymąsi ir socialinį teisingumą, taip pat žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių paisymą, teisinės valstybės principą ir gerą valdymą;

B.  kadangi ES ir Indija per pastaruosius du dešimtmečius kūrė strateginę partnerystę, grindžiamą bendromis vertybėmis ir interesais, atsižvelgiant į tai, kad jos yra natūralios partnerės ir stabilumo veiksniai šiuolaikiniame daugiapoliame pasaulyje; kadangi ši strateginė partnerystė turėtų būti puoselėjama, nes ji turi dideles naujo dinamiškumo postūmio tarptautiniu lygmeniu galimybes, be kita ko, Jungtinėse Tautose, taip pat galimybes spręsti tokius klausimus kaip darnaus vystymosi tikslai arba žmonių tarpusavio ryšiai;

C.  kadangi per 13-ąjį ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimą, įvykusį 2016 m. kovo 30 d. po ketverių metų pertraukos, buvo priimtos naujos strateginės partnerystės veiksmų gairės kitiems penkeriems metams;

D.  kadangi per 13-ąjį ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimą priimta ne viena bendra deklaracija: dėl bendrosios migracijos ir judumo darbotvarkės, dėl Indijos ir ES vandens partnerystės, dėl partnerystės švarios energijos ir klimato srityse ir dėl kovos su terorizmu;

E.  kadangi ES ir Indija, kaip svarbios ekonominės, prekybos ir investicijų partnerės (būtent ES yra didžiausia Indijos prekybos partnerė), nuo 2007 m. vykdė derybas dėl plataus užmojo laisvosios prekybos ir investicijų susitarimo, kuris turėtų būti sudarytas kuo greičiau; kadangi ES ir Indijos veiksmų darbotvarkėje iki 2020 m. patvirtintas abiejų šalių įsipareigojimas sukurti stabilias ekonomikos sąlygas, kurios būtų palankios bendradarbiavimo stiprinimui prekybos ir ekonomikos srityse;

F.  kadangi geresnis ES ir jos valstybių narių veiksmų koordinavimas santykių su Indija srityje sudarytų sąlygas toliau stiprinti strateginę partnerystę;

G.  kadangi Indija yra dinamiškos demokratijos ir atviros visuomenės valstybė, kurioje užtikrinama laisva spauda ir veikia aktyvi pilietinė visuomenė; kadangi ES ir Indija reguliariai keitėsi gerosios praktikos pavyzdžiais žmogaus teisių ir demokratijos srityje, be kita ko, išraiškos ir asociacijų laisvės bei teisinės valstybės principo, taip pat elgesio su migrantais, pagarbos mažumoms ir moterų bei vyrų lygybės skatinimo klausimais, kaip ES yra įsipareigojusi;

Tvirtas vertingos partnerystės pagrindas

1.  reiškia visapusišką paramą tvirtesnei ir glaudesnei ES ir Indijos partnerystei, kuri būtų įtvirtinta jų stipriais politiniais, ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais ryšiais ir grindžiama bendromis demokratijos, žmogaus teisių paisymo ir pliuralizmo vertybėmis, taip pat abipuse pagarba ir bendrais interesais;

2.  mano, kad tvirtesni politiniai šių dviejų partnerių santykiai galėtų teigiamai prisidėti siekiant puoselėti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą pasaulyje, kuris susiduria su daugybe pasaulinio masto sunkumų, pvz., įtampa saugumo srityje, tarptautinės teisės nepaisymu, terorizmu, ekstremizmu ir radikalėjimu, tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, nereguliuojama migracija ir prekyba žmonėmis, klimato kaitos padariniais, skurdu, nelygybe ir žmogaus teisių nepaisymu, taip pat augančiu populizmu;

3.  pabrėžia, kad, kaip dvi didžiausios pasaulio demokratinės valstybės, ES ir Indija yra bendrai atsakingos už taikos, teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių propagavimą visame pasaulyje, be kita ko, naudojantis tvirtesniu jų bendradarbiavimu JT lygmeniu;

4.  mano, kad nuo 1993 m., kai padarytas bendras politinis pareiškimas, ES ir Indijos santykių kokybė ir apimtis iš esmės išaugo; atkreipia dėmesį į 2004 m. įsteigtos ES ir Indijos strateginės partnerystės, skirtos tam, kad būtų pripažinti jų glaudūs ryšiai ir jų santykiai pakylėti į aukštesnį ir intensyvesnį lygį, svarbą;

5.  pabrėžia, kad ES ir Indijos partnerystės galimybės dar ne iki galo išnaudotos; mano, kad abi šalys turėtų tvirčiau įsipareigoti politiniu lygmeniu, kad santykiai taptų dinamiškesni ir vertingesni atsižvelgiant į uždavinius, su kuriais abi partnerės susiduria regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis; ragina investuoti į iš 27 valstybių narių sudarytos Europos Sąjungos ir Indijos ryšių stiprinimą; pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įvertinti strateginės partnerystės veikimą, susijusį su pateikiamomis idėjomis apie tai, kaip šią partnerystę būtų galima paskatinti;

Tvirtesnė partnerystė siekiant abipusės naudos ES ir Indijai

6.  teigiamai vertina tai, kad Briuselyje 2016 m. kovo 30 d. surengtas 13-asis ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimas; primygtinai ragina ES ir Indiją rengti aukščiausiojo lygio susitikimus kasmet, kaip jos įsipareigojo, atsižvelgiant į tai, kad tokie aukšto lygio susitikimai daro teigiamą poveikį didinant bendradarbiavimą, tarpusavio supratimą ir abipusį matomumą;

7.  teigiamai vertina ES ir Indijos veiksmų darbotvarkės iki 2020 m. – strateginės partnerystės stiprinimo per artimiausius penkerius metus veiksmų gairių, patvirtinimą; palankiai vertina tai, kad 2016 m. atnaujintas bendradarbiavimas tokiose srityse, kaip saugumas, kova su terorizmu, migracija ir judumas, prekyba, technologijų ir kultūros perdavimas, klimato kaita, vystymasis, energija ir vanduo; ragina veiksmingai įgyvendinti darbotvarkę, kurioje numatyti aiškūs veiksmai ir terminai;

8.  pakartoja, jog remia tai, kad būtų sudarytas ES ir Indijos išsamus ir plataus užmojo laisvosios prekybos susitarimas (LPS), kuris turėtų būti ekonomiškai, socialiai ir politiškai naudingas abiem šalims; primena, kad ES yra didžiausias prekybos blokas pasaulyje ir kad Indijos BVP augimo lygis yra didžiausias pasaulyje; taip pat primena, kas ES yra svarbiausia Indijos prekybos ir investicijų partnerė ir kad jų importo ir eksporto srautai yra palyginti suderinti;

9.  palankiai vertina tai, kad ES ir Indija yra įsitraukusios į diskusijas dėl to, kaip tęsti derybas dėl LPS, kuris taip pat vadinamas plataus masto prekybos ir investicijų susitarimu; primygtinai ragina abi šalis, siekiant kuo greičiau sudaryti laisvosios prekybos susitarimą, tęsti derybas laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos principo ir atsižvelgiant į tarptautinius standartus, kurių laikytis yra įsipareigojusios abi šalys, įskaitant standartus, kuriuos nustatė Pasaulio prekybos organizacija (PPO) ir Tarptautinė darbo organizacija (TDO), taip pat įmonių socialinės atsakomybės principo; pripažįsta, kad tokiu susitarimu, kadangi jis būtų vienodu mastu pusiausviras atsižvelgiant į abiem šalims rūpimus klausimus, galima būtų užtikrinti, kad priemonės būtų naudingos ir Europos, ir Indijos gyventojams, be kita ko, dėl to, kad būtų kovojama su skurdu ir propaguojama pagarba žmogaus teisėms;

10.  rekomenduoja ES lygmeniu patvirtinti nuoseklią strategiją dėl ES santykių su Indija, pagal kurią būtų nustatyti aiškūs prioritetai; atkreipia dėmesį, jog svarbu, kad ES institucijos ir valstybės narės nuosekliai ir darniai įgyvendintų šią strategiją; mano, kad ES prioritetai, susiję su Indija, taip pat galėtų būti apibrėžti atnaujintoje ES ir Azijos santykių strategijoje;

11.  palankiai vertina Europos investicijų banko (EIB) įsipareigojimą skatinti ilgalaikes investicijas į Indijos infrastruktūrą, būtiną ekonominiam, socialiniam ir aplinkos požiūriu darniam vystymuisi; ragina EIB įgyvendinti šį savo įsipareigojimą ir didinti paramą tvarioms investicijoms Indijoje;

12.  atkreipia dėmesį į tarpparlamentinio struktūrinio dialogo svarbą siekiant strateginės partnerystės veikimo; ragina Indijos parlamento pirmininką suformuoti Indijos ir Europos draugystės grupę, kurią sudarytų Indijos Parlamento Žemųjų Rūmų (Lok Sabha) ir Aukštųjų Rūmų (Rajya Sabha) parlamento nariai ir kuri veiktų kaip Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Indijos Respublika atitikmuo;

Plataus masto darbotvarkė dėl bendradarbiavimo užsienio ir saugumo politikos srityje

13.  pakartoja, kad dabartinėje tarptautinėje aplinkoje tiek ES, tiek Indija susiduria su spręstinomis saugumo problemomis, kurioms reikia diplomatinio atsako ir didesnio atgrasymo, tarptautinės teisės paisymo ir demokratinių šalių bendradarbiavimo;

14.  atkreipia dėmesį į labai dideles galimybes didinti ES ir Indijos sąveiką užsienio ir saugumo politikos srityje; yra įsitikinęs, kad reguliarus ir nuoseklus dialogas gali padėti sukurti tarpusavio supratimą, taigi ir geriau koordinuoti ES ir Indijos užsienio reikalų darbotvarkes regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis, be kita ko, klausimais, dėl kurių praeityje buvo patvirtinti skirtingi požiūriai;

15.  teigiamai vertina įsipareigojimą, prisiimtą ES ir Indijos veiksmų darbotvarkėje iki 2020 m., įsteigti konsultacijų užsienio politikos ir saugumo klausimais forumus; atkreipia dėmesį į pridėtinę vertę, sukuriamą didinant aukšto lygio mainų užsienio reikalų ir saugumo srityje dažnumą ir svarbą;

16.  ragina ES, jos valstybes nares ir Indiją toliau dėti ir stiprinti pastangas skatinant veiksmingą taisyklėmis grindžiamą daugiašališkumą pasaulio lygiu; primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Tarybą remti JT Saugumo Tarybos reformą, įskaitant Indijos siekį gauti nuolatinę narystę; ragina ES ir Indiją kuo labiau koordinuoti savo pozicijas ir iniciatyvas JT lygmeniu klausimais, kuriais jų bendradarbiavimas galėtų daryti poveikį, taip pat ir kituose tarptautiniuose forumuose, pvz., Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO);

17.  atkreipia dėmesį į vertingą ir aktyvesnį keitimąsi nuomonėmis apie pasaulinės svarbos klausimus Azijos ir Europos susitikime – daugiašaliame bendradarbiavimo forume, kuriame dalyvauja ir ES, ir Indija; remia regioninės integracijos procesus Azijoje politiniu ir ekonominiu lygmenimis, nes jais galima teigiamai prisidėti prie konfliktų skaičiaus mažinimo ir regiono gerovės;

18.  pabrėžia labai didelę ES ir Indijos bendradarbiavimo pridėtinę vertę remiant demokratinius procesus Azijoje; be to, pabrėžia ES ir Indijos humanitarinės pagalbos ir vystymosi politikos koordinavimo svarbą, atsižvelgiant į abiejų šalių aukštą vystymo veiklos lygį Azijoje, siekiant naudingai prisidėti prie politinės, ekonominės ir socialinės pažangos atitinkamose šalyse, be kita ko, dėl mažumų arba asmenų be pilietybės, kaip antai rohinjai; ragina stiprinti dialogą šiuo tikslu;

19.  atkreipia dėmesį į 2016 m. kovo 30 d. Indijos ir ES bendrą deklaraciją dėl kovos su terorizmu, kuria siekiama stiprinti bendradarbiavimą radikalėjimo, smurtinio ekstremizmo ir terorizmo prevencijos bei kovos su jais srityje; pabrėžia, kad svarbu tęsti ES ir Indijos saugumo ir teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimą pagal galiojantį susitarimą Europole; rekomenduoja sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir informacija tarp Indijos ir ES, be kita ko, su jos valstybėmis narėmis; ragina abi šalis kartu siekti, kad JT lygmeniu būtų priimta Bendroji konvencija dėl tarptautinio terorizmo, taip pat kad būtų padidintas JT teroristų įtraukimo į sąrašą veiksmingumas;

20.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES ir Indijos bendradarbiavimą dėl Afganistano, būtent: padėti Afganistane vykdyti Afganistano vadovaujamą taikos ir susitaikymo procesą, kurti stabilias institucijas ir veikiančią valstybę ir formuoti politinę bei ekonominę aplinką, kurioje būtų sudarytos sąlygos stiprinti taiką ir saugumą; ypač ragina užtikrinti didesnį politikos koordinavimą saugumo ir karinių klausimų, paramos vystymuisi ir priemonių, kuriomis sprendžiami regioniniai klausimai, srityse; pabrėžia, kad „Azijos šerdies“ procesu kuriamas svarbus regioninio pasitikėjimo kūrimo ir politinio bendradarbiavimo forumas;

21.  ragina atnaujinti pastangas siekiant Indijos ir Pakistano draugiškų ir gerų kaimyninių santykių atkūrimo vykdant visapusišką dialogą ir galbūt taikant laipsniško įgyvendinimo metodą, pradedant diskusijomis techniniais klausimais ir pasitikėjimo kūrimo priemonėmis ir, galiausiai, rengiant aukšto lygio politinius susitikimus; pabrėžia, koks svarbus yra dvišališkumo aspektas siekiant užtikrinti ilgalaikę taiką tarp Indijos ir Pakistano ir jų bendradarbiavimą, nes taip būtų teigiamai prisidedama prie regiono saugumo ir ekonominio vystymosi; taip pat pabrėžia, kad abi valstybės, kaip branduolinės valstybės, yra atsakingos už taiką; ragina ES skatinti ir remti Indijos ir Pakistano susitaikymo procesą; pabrėžia, kad itin svarbu kovoti su visų formų ir apraiškų terorizmu, įskaitant valstybės remiamą terorizmą;

22.  rekomenduoja toliau bendradarbiauti visuotinio nusiginklavimo, masinio naikinimo ginklų neplatinimo ir branduolinio saugumo klausimais, nes ir ES, ir Indija įsipareigojo siekti šių tikslų; atsižvelgdamas į tai, ragina valstybes nares remti Indijos siekį prisijungti prie eksporto kontrolės režimų, pvz., prie Branduolinių tiekėjų grupės, Raketų technologijų kontrolės režimo, Vasenaro susitarimo ir Australijos grupės; palankiai vertina tai, kad Indija ratifikavo TATENA papildomą protokolą;

23.  teigiamai vertina tvirtą Indijos ir ES poziciją dėl neteisėtų Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) vykdomų branduolinių ir balistinių raketų programų, kurios kelia grėsmę regioninei ir tarptautinei taikai, ir ragina toliau bendradarbiauti, siekiant užtikrinti, kad JT sankcijos KLDR būtų plačiai įgyvendinamos;

24.  atkreipia dėmesį į Indijos nuogąstavimus dėl Kinijos, visų pirma atsižvelgiant į pastarosios aktyvią politiką Pietų Kinijos jūroje, didelio masto karinį modernizavimą, strateginius santykius su Pakistanu ir neišspręstus sienų klausimus; mano, kad tik tikru dialogu, pagrįstu tarptautinės teisės principais, galima prisidėti prie tų nesutarimų įveikimo ir pasitikėjimo didinimo;

25.  palankiai vertina paramą, kurią abi šalys pareiškė 13-ajame ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikime, tam, kad visos konflikto Rytų Ukrainoje šalys visapusiškai įgyvendintų Minsko susitarimą; primena, kad ES griežtai pasmerkė Rusijos agresijos veiksmus ir laikosi neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos nepripažinimo politikos; tikisi, kad, vesdamos dialogą, ES ir Indija galės toliau derinti savo pozicijas;

26.  ragina ES ir Indiją toliau keistis nuomonėmis – tiek per aukščiausiojo lygio susitikimus, tiek per savo reguliarias konsultacijas užsienio reikalų ir saugumo klausimais – dėl padėties Artimuosiuose Rytuose ir dėl galimo bendradarbiavimo sričių, siekiant pagerinti regiono stabilizavimą, be kita ko, taikant tarptautinio lygmens priemones; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu bendradarbiauti siekiant užtikrinti ilgalaikį politinį sprendimą Sirijoje pagal galiojančią JT susitartą sistemą, laikantis 2012 m. birželio 30 d. Ženevos komunikato, ir siekiant remti atstatymą ir susitaikymą laikotarpiu po susitarimo sudarymo, kai prasidės patikimas Sirijos vadovaujamas politinis pereinamasis procesas, už kurį Sirija bus atsakinga;

27.  pabrėžia, kad ES ir Indija galėtų suintensyvinti savo bendradarbiavimą ir keitimąsi geriausia patirtimi dėl Afrikos šalių, siekiant užtikrinti, kad ES ir Indijos vystymosi pastangos šių šalių atžvilgiu vienos kitas papildytų;

28.  pabrėžia labai didelę abipusę naudą, kurią ES ir Indija galėtų gauti intensyviau bendradarbiaudamos tokiose srityse, kaip jūrų saugumas, kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga, taip pat migracija ir judumas;

29.  pažymi, kad ES ir Indija turi labai svarbių bendrų interesų, ir pabrėžia, kad jos galėtų intensyvinti bendradarbiavimą jūrų saugumo srityje, visų pirma susijusį su kova su piratavimu, taip pat susijusį su taikos ir stabilumo išsaugojimu ir ryšių jūrų linijos užtikrinimu Pietų Kinijos jūroje ir Indijos vandenyne; todėl rekomenduoja jūrų saugumo ir kovos su piratavimu srityje parengti bendras standartines veiklos procedūras, taip pat bendrą sutarimą dėl JT jūrų teisės konvencijos, pagal kurį būtų atsižvelgiama į laivybos laisvę, išspręsti visi likę klausimai ir nustatytos tinkamiausios bendradarbiavimo pagal šios konvencijos sistemą bendros priemonės;

30.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. kovo mėn. 13-ajame aukščiausiojo lygio ES ir Indijos susitikime priimta bendra ES ir Indijos deklaracija dėl partnerystės švarios energijos ir klimato srityse; atkreipia dėmesį į teigiamą Indijos ir ES įtaką deryboms dėl Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos sudarymo ir į abiejų partnerių pirmavimą pasaulyje; primygtinai ragina abi partneres didinti pastangas siekiant užtikrinti, kad visos šį susitarimą pasirašiusios šalys jį įgyvendintų; todėl ragina stiprinti ES ir Indijos bendradarbiavimą energetikos srityje ir, visų pirma, atsinaujinančiosios energijos srityje;

31.  susidomėjęs pažymi, kad 2016 m. kovo mėn. 13-ajame aukščiausiojo lygio ES ir Indijos susitikime priimta bendra ES ir Indijos deklaracija dėl partnerystės vandens srityje; todėl ragina Sąjungą stiprinti savo bendradarbiavimą su Indija ir didinti paramą, skirtą Indijos tvarios vandentvarkos projektams, pvz., projektui „Švari Ganga“;

32.  palankiai vertina bendrą deklaraciją dėl bendrosios migracijos ir judumo darbotvarkės, kuria siekiama suteikti bendradarbiavimo pagrindą teisėtos migracijos skatinimo, neteisėtos migracijos ir prekybos žmonėmis prevencijos bei judumo poveikio vystymuisi didinimo srityje;

33.  mano, kad žmonių tarpusavio ryšiai turėtų būti vienu iš pagrindinių ES ir Indijos strateginės partnerystės aspektų; visų pirma pabrėžia, kad svarbu stiprinti mainus švietimo, kultūros ir mokslinių tyrimų srityse, įskaitant IT, ir todėl palankiai vertina tai, kad padidėjo studentų, dalyvaujančių mainuose pagal programą „Erasmus+“, skaičius, ir šiuos mainus reikėtų toliau plėsti; taip pat teigiamai vertina bendradarbiavimo gebėjimų ugdymo srityje ir pagal iniciatyvą „Make in India“ perspektyvas, kaip nurodyta veiksmų darbotvarkėje iki 2020 m., ir pabrėžia jų svarbą intensyvinant prekybą ir socialinius ryšius; ragina į šias programas lygiomis teisėmis įtraukti moteris studentes, mokslininkes, tyrėjas ir specialistes;

Geresnis keitimasis informacija apie partnerystės žmogaus teisių aspektą

34.  teigiamai vertina dar kartą patvirtintą įsipareigojimą intensyvinti keitimąsi informacija apie ES ir Indijos strateginės partnerystės žmogaus teisių aspektą, nes abiejų šalių piliečiai gali gauti naudos dėl tvirtesnio bendradarbiavimo dažnais žmogaus teisių klausimais; visų pirma pabrėžia, kad reikia stiprinti abiejų partnerių ryšius ir koordinavimą JT lygmeniu, be kita ko, įgyvendinant rekomendacijas, pateiktas pagal visuotinį periodinį žmogaus teisių vertinimą; taip pat atkreipia dėmesį į dialogų žmogaus teisių klausimais svarbą; pažymi, kad informacija nesikeista nuo 2013 m., ir primygtinai ragina, kad dialogas būtų surengtas kuo greičiau;

35.  pakartoja savo ilgalaikį nepritarimą mirties bausmei, kuri neturėtų būti vykdoma jokiais atvejais ir jokiomis aplinkybėmis; pakartoja savo raginimą Indijoje nedelsiant paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą;

36.  pabrėžia, kad saviraiškos ir asociacijų laisvė yra neatskiriama energingos demokratinės visuomenės dalis; mano, kad reikia imtis priemonių, kuriomis būtų padidintas užsienio subjektų finansuojamos veiklos, kuria gali būtų keliamas pavojus taikai ir stabilumui arba vidaus saugumui, skaidrumas ir nustatyti jos apribojimai; vis dėlto yra susirūpinęs dėl dabartinio Indijos įstatymo dėl užsienio subjektų dalyvavimo finansuojant NVO (Užsienio indėlių reguliavimo įstatymas) poveikio asociacijų ir saviraiškos laisvei;

37.  pripažįsta labai dideles Indijos valdžios institucijų pastangas siekiant kovoti su visų formų diskriminacija, be kita ko, diskriminacija dėl priklausymo kastai; tačiau susirūpinęs pažymi, kad diskriminacija dėl priklausymo kastai ir toliau yra piktnaudžiavimo šaltinis, ir todėl ragina Indijos valdžios institucijas stiprinti pastangas siekiant panaikinti šį žmogaus teisių pažeidimą; be to, ragina Indiją užtikrinti visapusišką mažumų, ypač religinių ir etninių grupių, apsaugą ir pabrėžia, kad svarbu skatinti pagarbą įvairovei užkertant kelią smurtui tarp bendruomenių; palankiai vertina tai, kad Indijos Aukščiausiasis Teismas pavedė dar kartą išnagrinėti 2008 m. smurto prieš krikščionis teismo procesus ir suteikti deramą kompensaciją aukoms;

38.  primygtinai ragina Indiją ratifikuoti Konvenciją prieš kankinimą ir jos neprivalomą protokolą ir Konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo;

39.  mano, kad, atsižvelgiant į dar kartą patvirtintą ES ir Indijos įsipareigojimą stiprinti bendradarbiavimą žmogaus teisių klausimais, moterų teisės turėtų būti įtrauktos į abiejų partnerių dialogo žmogaus teisių klausimais darbotvarkę; palankiai vertina Indijos vyriausybės įsipareigojimą gerinti moterų teisių padėtį ir įtraukti moterų bei vyrų lygybės klausimą į politikos programavimą, taip pat ragina Indijos valdžios institucijas imtis tolesnių veiksmų siekiant ištirti smurto dėl lyties atvejus ir užkirsti kelią tokiam smurtui bei skatinti lyčių lygybę; be to, palankiai vertina tai, kad ES finansuoja projektus Indijoje, pagal kuriuos sprendžiamos smurto prieš moteris ir vaikus problemos, ir rekomenduoja, kad šis finansavimas būtų išlaikytas; ragina gerinti LGBTIQ teises ir panaikinti Indijos baudžiamojo kodekso 377 skirsnį;

o
o   o

40.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai ir Indijos vyriausybei ir parlamentui.

(1) OL L 77, 2014 3 15, p. 77.
(2) OL C 174 E, 2005 7 14, p. 179.
(3) OL C 227 E, 2006 9 21, p. 589.
(4) OL C 8 E, 2010 1 14, p. 69.
(5) OL C 239 E, 2013 8 20, p. 1.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0120.
(7) OL C 261 E, 2013 9 10, p. 34.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0424.

Teisinė informacija - Privatumo politika