Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2025(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0242/2017

Texte depuse :

A8-0242/2017

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0334

Texte adoptate
PDF 357kWORD 59k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Relațiile politice ale UE cu India
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu India (2017/2025(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Parteneriatul strategic UE-India, înființat în 2004 și Planul comun de acțiune pentru un parteneriat strategic UE-India din 7 septembrie 2005,

–  având în vedere „Agenda de acțiune UE-India 2020” adoptată în cadrul celei de-a 13-a reuniuni la nivel înalt UE-India și Declarația comună a aceleiași reuniuni la nivel înalt,

–  având în vedere Strategia globală a UE pentru politica externă și de securitate publicată în iunie 2016,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 4 septembrie 2001, intitulată „Europa și Asia: Un cadru strategic pentru parteneriate intensificate” (COM(2001)0469),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 234/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe(1),

–  având în vedere Recomandarea sa din 28 octombrie 2004 adresată Consiliului privind relațiile dintre UE și India(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 29 septembrie 2005 privind relațiile dintre UE și India: Un parteneriat strategic(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 septembrie 2008 privind pregătirea reuniunii la nivel înalt UE-India (Marsilia, 29 septembrie 2008)(4),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la India, inclusiv cele privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept,

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2012 referitoare la politica externă a UE față de țările BRICS și alte puteri emergente: obiective și strategii(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la UE într-un mediu global în schimbare - o lume mai conectată, mai contestată și mai complexă(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la pirateria maritimă(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la securitatea și neproliferarea nucleară(8),

–  având în vedere misiunea Comisiei pentru afaceri externe în India din 21-22 februarie 2017,

–  având în vedere cea de a 11-a reuniune la nivel înalt Asia-Europa (ASEM), care a avut loc la Ulan Bator, la 15-16 iulie 2016 și cea de a noua reuniune a Parteneriatului parlamentar Asia-Europa (ASEP), care a avut loc la Ulan Bator, la 21-22 aprilie 2016, precum și respectivele declarații adoptate la cele două reuniuni,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0242/2017),

A.  întrucât UE și India sunt cele mai mari două democrații din lume, ambele bazate pe istorii culturale profunde și angajate împreună să promoveze pacea, stabilitatea, securitatea, prosperitatea, dezvoltarea sustenabilă și justiția socială, precum și să respecte drepturile omului, libertățile fundamentale, statul de drept și buna guvernare;

B.  întrucât UE și India au construit, de-a lungul ultimelor două decenii, un parteneriat strategic bazat pe valori și interese comune, având în vedere faptul că acestea sunt parteneri naturali și factori de stabilitate în actuala lume multipolară; întrucât acest parteneriat strategic ar trebui să fie aprofundat, deoarece are un potențial ridicat să creeze o nouă dinamică la nivel internațional, inclusiv în cadrul ONU, și să abordeze aspecte cum ar fi Obiectivele de dezvoltare durabilă sau contactele interpersonale;

C.  întrucât la cea de a 13-a reuniune la nivel înalt UE-India, care a avut loc la 30 martie 2016, după o pauză de patru ani, a fost adoptată o nouă foaie de parcurs pentru parteneriatul strategic pentru următorii cinci ani;

D.  întrucât la cea de a 13-a reuniune la nivel înalt UE-India au fost adoptate o serie de declarații comune: privind o agendă comună în materie de migrație și mobilitate, privind un parteneriat pentru apă între India și UE, privind un parteneriat pentru energie curată și schimbări climatice, precum și privind combaterea terorismului;

E.  întrucât UE și India, în calitate de parteneri importanți în domeniul economic, cel comercial și al investițiilor, UE fiind care este cel mai important partener comercial al Indiei, sunt angajate din 2007 în negocieri pentru un acord ambițios de liber-schimb și de investiții, care ar trebui să fie încheiat cât mai curând posibil; întrucât Agenda de acțiune UE-India -2020 reafirmă angajamentul ambelor părți în ceea ce privește crearea unui climat economic stabil, favorabil extinderii cooperării comerciale și economice;

F.  întrucât o coordonare sporită între UE și statele sale membre în ceea ce privește relația lor cu India ar permite în continuare întărirea parteneriatului strategic;

G.  întrucât India este o democrație vibrantă și o societate deschisă cu o presă liberă și o societate civilă activă; întrucât UE și India au făcut periodic schimb de bune practici în ceea ce privește democrația și drepturile omului, inclusiv cu privire la aspectele legate de libertatea de exprimare și de asociere și statul de drept, precum și în ceea ce privește tratamentul aplicat migranților, respectul pentru minorități și promovarea egalității între femei și bărbați, așa cum UE s-a angajat să facă;

Bazele solide ale unui parteneriat valoros

1.  își exprimă sprijinul deplin pentru un parteneriat mai puternic și mai profund între UE și India, puternic ancorat în legăturile lor strânse cu caracter politic, economic, social și cultural și bazat pe valorile comune ale democrației, pe respectarea drepturilor omului și a pluralismului, precum și pe respectul reciproc și pe interesele comune;

2.  consideră că îmbunătățirea relațiilor politice dintre cei doi parteneri ar putea contribui în mod pozitiv la promovarea cooperării regionale și internaționale într-o lume care se confruntă cu numeroase provocări, cum ar fi tensiunile legate de securitate, lipsa de respect pentru dreptul internațional, terorismul, extremismul și radicalizarea, criminalitatea transnațională organizată și corupția, migrația neregulamentară și traficul de persoane, efectele schimbărilor climatice, sărăcia, inegalitatea și nerespectarea drepturilor omului, precum și populismul în creștere;

3.  subliniază faptul că UE și India, fiind cele mai mari două democrații din lume, au o responsabilitate comună de a promova cauza păcii, statul de drept și drepturile omului în întreaga lume, inclusiv prin cooperarea lor sporită la nivelul ONU;

4.  consideră că relația dintre UE și India s-a dezvoltat în mod semnificativ în ceea ce privește calitatea și domeniul de aplicare de la declarația politică comună din 1993; subliniază importanța Parteneriatului strategic UE-India, înființat în 2004 și menit să recunoască legăturile strânse dintre acestea și să promoveze relațiile lor la un nivel mai ridicat și mai intensiv;

5.  subliniază că parteneriatul dintre UE și India nu și-a atins încă potențialul maxim; consideră că este nevoie de un angajament politic mai puternic de ambele părți pentru a imprima mai mult dinamism și valoare relației celor doi parteneri care se confruntă cu provocări la nivel regional și internațional; solicită intensificarea investițiilor în întărirea legăturilor dintre UE-27 și India; subliniază importanța unei evaluări depline a funcționării parteneriatului strategic pentru a genera idei cu privire la posibile modalități de a înregistra progrese în această privință;

Un parteneriat mai puternic în beneficiul reciproc al UE și al Indiei

6.  salută organizarea celei de a 13-a reuniuni la nivel înalt UE-India la Bruxelles, la 30 martie 2016; îndeamnă UE și India să organizeze anual reuniuni la nivel înalt, conform angajamentului pe care și l-au asumat, având în vedere că astfel de reuniuni la nivel înalt contribuie în mod pozitiv la intensificarea cooperării, a înțelegerii reciproce și a vizibilității reciproce;

7.  salută adoptarea Agendei de acțiune UE-India 2020, care reprezintă o foaie de parcurs pentru intensificarea parteneriatului strategic în următorii cinci ani; ia act cu satisfacție de faptul că numeroase domenii de cooperare au fost reactivate în 2016, cum ar fi securitatea, lupta împotriva terorismului, migrația și mobilitatea, comerțul, transferul de tehnologie și cultură, schimbările climatice, dezvoltarea, energia și apa; solicită punerea efectivă în aplicare a agendei cu etape și termene clare;

8.  își reafirmă sprijinul pentru instituirea unui acord de liber-schimb (ALS) cuprinzător și ambițios între UE și India, care ar trebui să fie util din punct de vedere economic, social și politic ambelor părți; reamintește că UE este cel mai mare bloc comercial din lume, și că India are una dintre cele mai ridicate rate de creștere a PIB-ului din întreaga lume; reamintește, de asemenea, că UE este primul partener al Indiei în ceea ce privește comerțul și investițiile și că fluxurile de import și export dintre cele două sunt relativ echilibrate;

9.  ia act cu satisfacție de faptul că UE și India au relansat discuțiile cu privire la modalitățile de continuare a negocierilor referitoare la un ALS, cunoscut și sub denumirea de Acord cuprinzător privind comerțul și investițiile (BTIA); îndeamnă ambele părți, în vederea încheierii ALS cât mai repede posibil, să demareze negocierile în spiritul reciprocității și al avantajului reciproc și ținând seama de standardele internaționale față de care ambele părți s-au angajat, inclusiv cele stabilite în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și cele ale Organizației Internaționale a Muncii, precum și de principiul responsabilității sociale a întreprinderilor; recunoaște că un astfel de acord, fiind orientat în egală măsură în direcția preocupărilor ambelor părți, poate garanta că de măsuri beneficiază atât cetățenii europeni, cât și cei indieni, inclusiv prin combaterea sărăciei și prin promovarea respectării drepturilor omului;

10.  recomandă adoptarea, la nivelul UE, a unei strategii coerente pentru relațiile cu India, cu priorități clare; atrage atenția asupra faptului că este important ca atât instituțiile UE, cât și statele membre, să pună în aplicare această strategie în mod coerent și coordonat; consideră că prioritățile UE pentru India ar putea, de asemenea, să fie definite într-o strategie actualizată pentru relațiile UE-Asia;

11.  salută angajamentul Băncii Europene de Investiții (BEI) de a promova în India investițiile pe termen lung în infrastructurile esențiale pentru dezvoltarea economică, socială și sustenabilă din punctul de vedere al mediului; invită BEI să-și respecte angajamentul și să-și întărească sprijinul pentru investiții sustenabile în India;

12.  subliniază că dialogul structurat interparlamentar este important pentru funcționarea parteneriatului strategic; încurajează purtătorul de cuvânt al parlamentului indian să formeze un Grup de prietenie India-Europa, alcătuit din parlamentari din Lok Sabha și Rajya Sabha, acționând ca un omolog al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica India;

Un program amplu pentru cooperarea în domeniul politicilor externe și de securitate

13.  reiterează faptul că, în mediul internațional actual, atât UE, cât și India se confruntă cu provocări presante în materie de securitate, care necesită un răspuns diplomatic, alături de măsuri de descurajare consolidate, respectarea legislației internaționale și cooperare între statele democratice;

14.  subliniază potențialul semnificativ de creștere a sinergiilor dintre UE și India în ceea ce privește politica externă și de securitate; este convins că dialogul periodic și coerent poate deschide calea către înțelegerea reciprocă și, prin urmare, către o mai bună coordonare între agendele de politică externă ale UE și Indiei la nivel regional și internațional, inclusiv în ceea ce privește chestiuni cu privire la care în trecut au fost adoptate abordări diferite;

15.  salută angajamentul asumat în cadrul Agendei de acțiune UE-India 2020 de a înființa foruri pentru consultări în domeniul politicii externe și de securitate; subliniază valoarea adăugată a creșterii frecvenței și importanței dialogurilor la nivel înalt în domeniul afacerilor externe și al securității;

16.  solicită UE ca, împreună cu statele membre și India să își continue și să își întărească eforturile de a promova un multilateralism eficace, bazat pe norme la nivel mondial; îndeamnă vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Consiliul, să sprijine reforma Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv cererea Indiei de a fi desemnată membru permanent; încurajează UE și India să își coordoneze cât mai mult posibil pozițiile și inițiativele la nivelul ONU cu privire la aspecte în care cooperarea acestora ar putea aduce o schimbare, dar și în alte foruri internaționale, cum ar fi OMC;

17.  recunoaște schimburile valoroase și intensificate pe chestiuni de interes global, desfășurate în cadrul reuniunii Asia-Europa, un forum de cooperare multilateral care include atât UE, cât și India; sprijină procesele de integrare regională din Asia, pe plan politic și economic, deoarece acestea pot avea o contribuție pozitivă la reducerea numărului de conflicte și la prosperitatea regiunii;

18.  subliniază valoarea adăugată semnificativă a cooperării dintre UE și India în sprijinirea proceselor democratice în Asia; subliniază, în plus, că este important ca UE și India să-și coordoneze politicile de dezvoltare și de ajutor umanitar, având în vedere nivelul ridicat al activității de dezvoltare desfășurată de ambele părți în Asia și pentru a contribui în mod pozitiv la progresele politice, economice și sociale din țările în cauză, inclusiv pentru minorități sau apatrizi, precum Rohingya; solicită să se intensifice dialogul în acest sens;

19.  ia act de Declarația comună UE-India din 30 martie 2016 privind lupta împotriva terorismului care are rolul de a consolida cooperarea pentru prevenirea și combaterea radicalizării, a extremismului violent și a terorismului; subliniază importanța continuării cooperării dintre serviciile de securitate și de asigurare a respectării legii ale UE și ale Indiei în temeiul acordurilor existente în cadrul Europol; recomandă facilitarea schimbului de bune practici și de informații între India și UE, inclusiv cu statele sale membre; încurajează ambele părți să susțină împreună adoptarea Convenției generale privind terorismul internațional la nivelul ONU, precum și creșterea eficacității desemnării ca organizații teroriste de către ONU;

20.  subliniază importanța unei cooperări mai strânse între UE și India în Afganistan, și anume: să contribuie la un proces de pace și reconciliere condus și asumat de afgani, la construirea unor instituții stabile și a unui stat funcțional și la instaurarea unui climat politic și economic care să permită consolidarea păcii și a securității; încurajează, în special, întărirea coordonării politice privind chestiunile militare și de securitate, asistența pentru dezvoltare și măsurile referitoare la contextul regional; subliniază că procesul „Inima Asiei” reprezintă un forum important pentru consolidarea încrederii regionale și cooperarea politică;

21.  solicită reînnoirea eforturilor de apropiere și restabilirea relațiilor de bună vecinătate dintre India și Pakistan prin intermediul unui dialog cuprinzător și, dacă este posibil, printr-o abordare treptată, începând cu o discuție privind aspectele tehnice și măsuri de consolidare a încrederii și ajungând în cele din urmă la reuniuni politice la nivel înalt; subliniază importanța dimensiunii bilaterale în colaborarea în vederea instaurării unei păci durabile și a cooperării între India și Pakistan, care ar avea o contribuție pozitivă la securitatea și la dezvoltarea economică a regiunii; subliniază, de asemenea, responsabilitatea față de pace care revin ambelor state în calitatea lor de puteri nucleare; solicită UE să încurajeze și să sprijine procesul de reconciliere dintre India și Pakistan; subliniază importanța deosebită a combaterii terorismului, sub toate formele și în toate manifestările sale, inclusiv terorismul finanțat de stat;

22.  recomandă continuarea cooperării privind dezarmarea universală, neproliferarea armelor de distrugere în masă și securitatea nucleară, obiective față de care atât UE, cât și India s-au angajat; în acest context, invită toate statele membre să sprijine eforturile Indiei de a adera la regimurile de control al exporturilor, cum ar fi Grupul furnizorilor nucleari, regimul de control al tehnologiei rachetelor, Aranjamentul de la Wassenaar și Grupul Australia; salută faptul că India a ratificat protocolul adițional al AIEA;

23.  salută poziția fermă a Indiei și a UE cu privire la programele ilegale de rachete nucleare și balistice al Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC), care constituie o amenințare la adresa păcii regionale și internaționale și încurajează continuarea cooperării pentru a asigura implementarea la scară largă a sancțiunilor ONU împotriva RPDC;

24.  ia act de preocupările Indiei cu privire la China, ținând seama în special de politica categorică a acesteia din urmă în Marea Chinei de Sud, de modernizarea militară substanțială, de relația strategică cu Pakistan și de problemele frontaliere nesoluționate; consideră că doar un dialog real bazat pe principiile dreptului internațional poate contribui la depășirea acestor diferențe și la consolidarea încrederii;

25.  ia act cu satisfacție de sprijinul exprimat cu ocazia celei de-a 13-a reuniuni la nivel înalt UE-India de ambele părți pentru punerea în aplicare deplină a acordului de la Minsk de către toate părțile implicate în ceea ce privește conflictul din estul Ucrainei; reamintește că UE a condamnat în mod ferm acțiunile agresive ale Rusiei și are o politică de nerecunoaștere a anexării ilegale a Crimeei și a Sevastopolului; își exprimă speranța că, prin dialog, UE și India ar putea să-și alinieze în continuare pozițiile;

26.  încurajează UE și India să continue schimburile de opinii, atât pe parcursul reuniunilor la nivel înalt cât și în timpul consultărilor periodice pe teme de securitate și afaceri externe, privind situația din Orientul Mijlociu și posibilele domenii de cooperare care ar putea îmbunătăți stabilitatea în regiune, inclusiv prin măsuri la nivel internațional; atrage atenția, în special, asupra importanței cooperării în vederea asigurării unei soluții politice durabile în Siria, în conformitate cu actualul cadru agreat de către ONU în concordanță cu Comunicatul de la Geneva din 30 iunie 2012 și pentru sprijinirea reconstrucției și reconcilierii după încheierea acordului, odată ce este în desfășurare o tranziție politică credibilă condusă și asumată de sirieni;

27.  subliniază faptul că UE și India și-ar putea spori cooperarea și schimbul de bune practici în ceea ce privește țările africane, pentru a se asigura că eforturile lor de dezvoltare sunt complementare;

28.  evidențiază avantajele reciproce semnificative de care s-ar bucura UE și India, care ar rezulta din intensificarea cooperării acestora în domenii precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică și protecția datelor, precum și migrația și mobilitatea;

29.  ia act de faptul că UE și India au interese comune esențiale și subliniază că cele două țări ar trebui să sporească cooperarea în domeniul securității maritime, în special în ceea ce privește combaterea pirateriei, dar și în ce privește menținerea păcii și a stabilității și asigurarea siguranței rutelor maritime de comunicare în Marea Chinei de Sud și în Oceanul Indian; recomandă, prin urmare, dezvoltarea unor proceduri standard comune de operare în domeniul securității maritime și combaterii pirateriei, precum și dezvoltarea unei înțelegeri comune a Convenției ONU privind dreptul mării, care să țină seama de libertatea de navigație, să soluționeze toate problemele nesoluționate și să identifice cele mai adecvate măsuri comune pentru cooperarea în cadrul convenției;

30.  salută adoptarea, cu ocazia celei de-a 13-a reuniuni la nivel înalt UE-India din martie 2016, a unei declarații comune a UE și a Indiei privind un parteneriat vizând energia nepoluantă și schimbările climatice; subliniază impactul pozitiv pe care l-au avut India și UE la negocierile pentru Acordul de la Paris privind schimbările climatice și poziția acestora de lideri pe plan global; îndeamnă ambii parteneri să își sporească eforturile pentru a asigura că toți semnatarii pun în aplicare acordul; solicită, în acest sens, intensificarea cooperării dintre UE și India în domeniul energiei și în special în domeniul energiei din surse regenerabile;

31.  observă cu interes adoptarea, cu ocazia celei de-a 13-a reuniuni la nivel înalt UE-India din martie 2016, a unei declarații comune a UE și a Indiei privind un parteneriat vizând apa; solicită, în acest sens, ca Uniunea să-și întărească cooperarea cu India și să intensifice sprijinul pe care îl acordă proiectelor indiene de gestionare sustenabilă a resurselor de apă, precum „Clean Ganga”;

32.  ia act cu satisfacție de Declarația comună pentru o agendă comună în materie de migrație și mobilitate, care urmărește să ofere un cadru de cooperare privind promovarea migrației legale, prevenirea migrației ilegale și a traficului de ființe umane și maximizarea impactului mobilității asupra dezvoltării;

33.  consideră că schimburile interpersonale ar trebui să reprezinte una dintre dimensiunile principale ale parteneriatului strategic dintre UE și India; subliniază, în special, importanța îmbunătățirii schimburilor în domeniul educației, al culturii și al cercetării științifice, inclusiv în domeniul IT, și salută, prin urmare, creșterea numărului de schimburi de studenți în cadrul programului Erasmus+, care ar trebui extins în continuare; ia de asemenea act cu satisfacție de perspectivele de cooperare pentru dezvoltarea competențelor în cadrul inițiativei „Make în India”, astfel cum se menționează în Agenda pentru acțiune-2020 și subliniază importanța acestora pentru intensificarea comerțului și a relațiilor sociale; solicită includerea, în condiții de egalitate, a studentelor, femeilor de știință, cercetătoarelor și a femeilor care exercită o profesiune în aceste programe;

Un schimb consolidat privind dimensiunea drepturilor omului din cadrul parteneriatului

34.  salută angajamentul reafirmat pentru intensificarea schimburilor privind dimensiunea legată de drepturile omului din cadrul parteneriatului strategic UE-India, având în vedere că cetățenii ambelor părți pot beneficia de cooperarea consolidată cu privire la numeroasele chestiuni legate de drepturile omului; subliniază, în special, necesitatea de a întări schimbul și coordonarea între cei doi parteneri în cadrul ONU, inclusiv în punerea în aplicare a recomandărilor făcute în cadrul evaluării periodice universale privind drepturile omului; subliniază, de asemenea, importanța dialogurilor privind drepturile omului; ia act de faptul, din 2013, nu a avut loc niciunul și solicită să aibă loc un dialog cât mai curând posibil;

35.  își reiterează poziția de lungă durată privind opoziția sa față de pedeapsa cu moartea în toate cazurile și în toate circumstanțele; își reiterează apelul de a se aplica imediat un moratoriu asupra execuțiilor în India;

36.  reamintește faptul că libertatea de exprimare și de asociere sunt o parte integrantă a unei societăți democratice vibrante; înțelege necesitatea de a lua măsuri pentru a crește transparența activităților finanțate de actori străini și a introduce limitări ale acestora, care pot reprezenta un risc pentru pace și stabilitate sau pentru securitatea internă; își exprimă preocuparea în acest context, cu privire la restricțiile privind libertatea de asociere și de exprimare în temeiul actualei legislații a Indiei cu privire la participarea străină la finanțarea ONG-urilor (Legea de reglementare a contribuțiilor străine);

37.  recunoaște eforturile semnificative depuse de autoritățile indiene în vederea combaterii tuturor formelor de discriminare, inclusiv discriminarea pe criterii de apartenență la o castă; totuși, ia act cu îngrijorare că discriminarea pe criterii de apartenență la o castă continuă să fie o sursă de abuz și încurajează, prin urmare, autoritățile indiene să își intensifice eforturile vizând eradicarea acestor încălcări ale drepturilor omului; încurajează India, prin urmare, să asigure protecția deplină a minorităților, îndeosebi a celor etnice și religioase și subliniază importanța promovării toleranței față de diversitate în prevenirea violenței intercomunitare; salută faptul că Curtea Supremă din India a ordonat reexaminarea cauzelor privind violența anti-creștină din 2008 și despăgubirea adecvată a victimelor;

38.  îndeamnă India să ratifice Convenția împotriva torturii și protocolul său opțional și Convenția pentru protecția tuturor persoanelor împotriva dispariției forțate;

39.  consideră că, în contextul în care UE și India și-au reafirmat angajamentul de a consolida cooperarea în chestiuni referitoare la drepturile omului, drepturile femeilor ar trebui să fie incluse pe ordinea de zi a dialogului privind drepturile omului între cei doi parteneri; salută angajamentul guvernului indian față de îmbunătățirea drepturilor femeilor și introducerea egalității între femei și bărbați în programele de politici, și încurajează autoritățile indiene să ia în continuare măsuri pentru a investiga și a împiedica violența bazată pe gen și a promova egalitatea de gen; salută, de asemenea, faptul că UE finanțează proiecte în India care tratează problema violenței împotriva femeilor și copiilor și recomandă menținerea acestei finanțări; solicită îmbunătățirea drepturilor persoanelor LGBTIQ și abrogarea articolului 377 din Codul penal indian;

o
o   o

40.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Consiliului, Comisiei, precum și Guvernului și Parlamentului Indiei.

(1) JO L 77, 15.3.2014, p. 77.
(2) JO C 174 E, 14.7.2005, p. 179.
(3) JO C 227 E, 21.9.2006, p. 589.
(4) JO C 8 E, 14.1.2010, p. 69.
(5) JO C 239 E, 20.8.2013, p. 1.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2016)0120.
(7) JO C 261 E, 10.9.2013, p. 34.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2016)0424.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate