Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2025(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0242/2017

Predložena besedila :

A8-0242/2017

Razprave :

PV 12/09/2017 - 20
CRE 12/09/2017 - 20

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0334

Sprejeta besedila
PDF 353kWORD 55k
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg
Politični odnosi EU z Indijo
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o političnih odnosih EU z Indijo (2017/2025(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju strateškega partnerstva med EU in Indijo, ki je bilo vzpostavljeno leta 2004, ter skupnega akcijskega načrta o strateškem partnerstvu med Indijo in EU z dne 7. septembra 2005,

–  ob upoštevanju agende za ukrepanje EU in Indije do leta 2020, ki je bila sprejeta na 13. srečanju na vrhu med EU in Indijo, ter skupne izjave, sprejete na istem srečanju,

–  ob upoštevanju globalne strategije EU za zunanjo in varnostno politiko iz junija 2016,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 4. septembra 2001 z naslovom Evropa in Azija: strateški okvir za okrepljeno partnerstvo (COM(2001)0469),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 234/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami(1),

–  ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 28. oktobra 2004 o odnosih med EU in Indijo(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. septembra 2005 o odnosih med EU in Indijo: o strateškem partnerstvu(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. septembra 2008 o pripravah na vrhunsko srečanje EU-Indija (Marseille, 29. september 2008)(4),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Indiji, tudi o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2012 o zunanji politiki EU do držav BRICS in drugih sil v vzponu: cilji in strategije(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. aprila 2016 o EU v spreminjajočem se globalnem okolju – bolj povezan, konflikten in kompleksen svet(6),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o pomorskem piratstvu(7),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. oktobra 2016 o jedrski varnosti in neširjenju jedrskega orožja(8),

–  ob upoštevanju misije Odbora za zunanje zadeve v Indiji 21. in 22. februarja 2017,

–  ob upoštevanju 11. azijsko-evropskega srečanja (ASEM), ki je potekalo v Ulan Batorju 15. in 16. julija 2016, ter 9. srečanja azijsko-evropskega parlamentarnega partnerstva (ASEP), ki je potekalo v Ulan Batorju 21. in 22. aprila 2016, ter izjav, sprejetih na obeh srečanjih,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve ter mnenja v obliki predlogov sprememb Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0242/2017),

A.  ker sta EU in Indija največji demokraciji na svetu in imata bogato kulturno zgodovino ter sta skupaj zavezani spodbujanju miru, stabilnosti, varnosti, blaginje, trajnostnega razvoja in socialne pravičnosti ter spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, načela pravne države in dobrega upravljanja;

B.  ker sta EU in Indija v zadnjih dveh desetletjih izoblikovali strateško partnerstvo, ki temelji na skupnih vrednotah in interesih, saj sta naravni partnerici in dejavnika stabilnosti v sedanjem večpolnem svetu; ker je treba to strateško partnerstvo poglobiti, saj ima velik potencial za vzpostavitev nove dinamike na mednarodni ravni, vključno na ravni OZN, ter za obravnavanje vprašanj, kot so cilji trajnostnega razvoja ali stiki med ljudmi;

C.  ker je bil na 13. srečanju na vrhu med EU in Indijo, ki je potekalo 30. marca 2016 po štiriletnem premoru, sprejet nov načrt strateškega partnerstva za naslednjih pet let;

D.  ker je bilo na 13. srečanju na vrhu med EU in Indijo sprejetih več skupnih izjav, in sicer o skupni agendi o migracijah in mobilnosti, o partnerstvu za vodo med Indijo in EU, o partnerstvu za čisto energijo in podnebje ter o boju proti terorizmu;

E.  ker med EU in Indijo kot pomembnima gospodarskima, trgovinskima in naložbenima partnericama, pri čemer je EU najpomembnejša trgovinska partnerica Indije, že od leta 2007 potekajo pogajanja za sklenitev ambicioznega prostotrgovinskega in naložbenega sporazuma, ki ga je treba zaključiti čim prej; ker je v agendi za ukrepanje Indije in EU do leta 2020 ponovno poudarjena zaveza obeh strani k oblikovanju stabilnega gospodarskega okolja, ugodnega za širjenje trgovine in gospodarskega sodelovanja;

F.  ker bi večje usklajevanje med EU in njenimi državami članicami o odnosu z Indijo omogočilo dodatno okrepitev strateškega partnerstva;

G.  ker je Indija vitalna demokracija in odprta družba s svobodnimi mediji in aktivno civilno družbo; ker si EU in Indija redno izmenjujeta najboljše prakse v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo, vključno z vprašanji svobode izražanja in združevanja ter pravne države, ter v zvezi z obravnavanjem migrantov, spoštovanjem manjšin ter spodbujanjem enakosti med ženskami in moškimi, k čemur se je zavezala EU;

Trdni temelji za dragoceno partnerstvo

1.  popolnoma podpira tesnejše in bolj poglobljeno partnerstvo med EU in Indijo, zakoreninjeno v njunih političnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih vezeh ter zasnovano na skupnih vrednotah demokracije, spoštovanja človekovih pravic in pluralizma ter na vzajemnem spoštovanju skupnih interesov;

2.  meni, da bi okrepljeni politični odnosi med partnericama pozitivno prispevali k spodbujanju regionalnega in mednarodnega sodelovanja v svetu, ki se sooča s številnimi globalnimi izzivi, kot so varnostna trenja, nespoštovanje mednarodnega prava, terorizem, ekstremizem in radikalizacija, mednarodni organizirani kriminal in korupcija, nezakonito priseljevanje in trgovina z ljudmi, učinki podnebnih sprememb, revščina, neenakost in nespoštovanje človekovih pravic kot tudi vse bolj razširjeni populizem;

3.  poudarja, da imata EU in Indija kot največji demokraciji na svetu skupno odgovornost za spodbujanje vzpostavljanja miru, pravne države in človekovih pravic po vsem svetu, tudi z okrepljenim sodelovanjem na ravni OZN;

4.  meni, da so se odnosi med EU in Indijo po skupni politični izjavi iz leta 1993 znatno izboljšali in povečali; poudarja pomen strateškega partnerstva med EU in Indijo, ki je bilo vzpostavljeno leta 2004 in je potrdilo njuno tesno povezanost, odnose pa privzdignilo na višjo in bolj intenzivno raven;

5.  poudarja, da partnerstvo med EU in Indijo še vedno ni v celoti izkoriščeno; meni, da je potrebna močnejša politična angažiranost obeh strani, da bi razmerje postalo bolj dinamično in koristno pri izzivih, s katerimi se srečujeta na regionalni in mednarodni ravni; poziva k okrepitvi vlaganj v tesnejše vezi med EU-27 in Indijo; poudarja pomen celovite ocene delovanja strateškega partnerstva pri ustvarjanju zamisli za njegovo morebitno izboljšanje;

Okrepljeno partnerstvo v obojestransko korist EU in Indije

6.  pozdravlja, da je 30. marca 2016 v Bruslju potekalo 13. srečanje na vrhu med EU in Indijo; spodbuja EU in Indijo, naj pripravita srečanja vsako leto, kot sta se zavezali, ker bi takšna srečanja na visoki ravni pozitivno prispevala k večjemu sodelovanju, medsebojnemu razumevanju in medsebojni prepoznavnosti;

7.  pozdravlja sprejetje agende za ukrepanje EU in Indije do leta 2020, ki je časovni načrt za okrepitev strateškega partnerstva v naslednjih petih letih; z zadovoljstvom ugotavlja, da se je leta 2016 znova začelo sodelovanje na številnih področjih, kot so boj proti terorizmu, migracije in mobilnost, trgovina, prenos tehnologije in kulture, podnebne spremembe, razvoj, energija in voda; poziva k učinkovitemu izvajanju agende z jasnimi ukrepi in roki;

8.  ponavlja svojo podporo vzpostavitvi celovitega in ambicioznega prostotrgovinskega sporazuma med EU in Indijo, ki bo z gospodarskega, socialnega in političnega vidika koristil obema stranema; opozarja, da je EU vodilni svetovni trgovinski blok in da ima Indija eno najvišjih stopenj rasti BDP na svetu; prav tako opozarja, da je EU najpomembnejša partnerica Indije na področju trgovine in naložb ter da so izvozno-uvozni tokovi med njima razmeroma uravnoteženi;

9.  z zadovoljstvom ugotavlja, da sta EU in Indija spet začeli razpravo o nadaljevanju pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu, ki je znan tudi kot široko zasnovan sporazum o trgovini in naložbah; poziva obe strani, naj za čimprejšnjo sklenitev prostotrgovinskega sporazuma nadaljujeta pogajanja v duhu vzajemnosti in vzajemnih koristi ter ob upoštevanju mednarodnih standardov, katerim sta se obe zavezali, vključno s tistimi, ki so določeni v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) in Mednarodne organizacije dela, ter načela družbene odgovornosti gospodarskih družb; ugotavlja, da tak sporazum, ki bi enako upošteval pomisleke obeh strani, lahko zagotovi, da ukrepi koristijo evropskim in indijskim državljanom, vključno z bojem proti revščini in s spodbujanjem spoštovanja človekovih pravic;

10.  priporoča sprejetje skladne strategije EU za odnose z Indijo, z jasno opredeljenimi prednostnimi nalogami; opozarja, kako pomembno je, da institucije EU in države članice izvajajo takšno strategijo na povezan in usklajen način; meni, da bi lahko prednostne naloge EU za Indijo določili tudi s posodobljeno strategijo za odnose med EU in Azijo;

11.  pozdravlja zavezo Evropske investicijske banke (EIB) za spodbujanje dolgoročnih naložb v Indiji v infrastrukturo, ki je bistvena za gospodarski, socialni in okoljski trajnostni razvoj; poziva EIB, naj uresniči svoje zaveze in okrepi svojo podporo trajnostnim naložbam v Indiji;

12.  poudarja pomen, ki ga ima medparlamentarni strukturirani dialoga za delovanje strateškega partnerstva; spodbuja predsednika indijskega parlamenta, naj ustanovi indijsko-evropsko prijateljsko skupino, sestavljeno iz poslancev lok sabhe in radža sabhe, ki bo sogovornica delegacije Evropskega parlamenta za odnose z Republiko Indijo;

Široko zastavljena agenda za sodelovanje na področju zunanje in varnostne politike

13.  ponovno izjavlja, da se v današnjem mednarodnem okolju tako EU kot Indija soočata s perečimi varnostnimi izzivi, v zvezi s katerimi so potrebni diplomatski odziv in okrepljeno odvračanje, spoštovanje mednarodnega prava in sodelovanje med demokratičnimi državami;

14.  poudarja znatne možnosti za povečano sinergijo med EU in Indijo na področju zunanje in varnostne politike; meni, da je lahko reden in usklajen dialog podlaga za medsebojno razumevanje in s tem tudi za večje usklajevanje programov EU in Indije na področju zunanjih zadev na regionalni in mednarodni ravni, tudi za vprašanja, za katera sta v preteklosti sprejeli različne pristope;

15.  pozdravlja zavezo, sprejeto v agendi za ukrepanje EU in Indije do leta 2020, da bosta vzpostavili posvetovalne forume na področju zunanje politike in varnosti; poudarja dodano vrednost pogostejših stikov in težo, ki jo imajo izmenjave na visoki ravni na področju zunanjih zadev in varnosti;

16.  poziva EU, da z državami članicami in Indijo nadaljuje in okrepi prizadevanja za spodbujanje učinkovite večstranskosti na svetovni ravni, ki bo temeljila na pravilih; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Svet, naj podpreta reformo varnostnega sveta OZN, vključno s prošnjo Indije za stalno članstvo; spodbuja EU in Indijo, naj kar najbolj uskladita svoja stališča in pobude na ravni OZN o vprašanjih, kjer bi njuno sodelovanje lahko pomenilo razliko, pa tudi v drugih mednarodnih forumih, kot je STO;

17.  priznava dragocene in okrepljene izmenjave mnenj o vprašanjih globalnega pomena, ki potekajo v okviru azijsko-evropskega srečanja – foruma za večstransko sodelovanje, ki vključuje tako EU kot Indijo; podpira procese regionalnega povezovanja v Aziji na politični in gospodarski ravni, saj lahko pozitivno prispevajo k zmanjševanju števila konfliktov in k blaginji v regiji;

18.  poudarja znatno dodatno vrednost, ki jo ima sodelovanje med EU in Indijo pri podpori demokratičnim procesom v Aziji; poudarja tudi pomen, ki ga ima usklajevanje EU in Indije na področju njunih politik za humanitarno pomoč in razvoj glede na visoko stopnjo razvojnih dejavnosti obeh strani v Aziji, da bi pozitivno prispevali k političnemu, gospodarskemu in socialnemu napredku v teh državah, vključno za manjšine ali osebe brez državljanstva, kot so ljudstvo Rohingja; poziva, naj se v ta namen dialog okrepi;

19.  je seznanjen s skupno izjavo EU in Indije o boju proti terorizmu z dne 30. marca 2016, katere cilj je okrepiti sodelovanje na področju preprečevanja radikalizacije, nasilnega ekstremizma in terorizma ter boja proti njim; poudarja pomen nadaljnjega sodelovanja med varnostnimi organi in organi kazenskega pregona EU in Indije znotraj obstoječe ureditve v okviru agencije Europol; priporoča, naj se omogoči izmenjava primerov dobre prakse in informacij med Indijo in EU, tudi z njenimi državami članicami; spodbuja obe strani, naj družno zagovarjata sprejetje splošne konvencije o mednarodnem terorizmu v OZN ter izboljšanje učinkovitosti seznama OZN osumljenih terorizma;

20.  poudarja, kako pomembno je tesnejše sodelovanje med EU in Indijo, da bi Afganistanu: pomagali pri procesu miru in sprave, ki bi ga vodil in nadzoroval Afganistan, pri izgradnji stabilnih institucij in delujoče države ter pri vzpostavitvi političnega in gospodarskega okolja, ki bo omogočal utrditev trajnega miru in varnosti; zlasti spodbuja okrepljeno politično usklajevanje na področju varnostnih in vojaških vprašanj, razvojne pomoči ter ukrepov za obravnavanje regionalnih vprašanj; poudarja, da je proces „Srce Azije“ pomemben forum za regionalno krepitev zaupanja in politično sodelovanje;

21.  poziva k okrepljenim prizadevanjem za zbliževanje in ponovna vzpostavitev dobrih sosedskih odnosov med Indijo in Pakistanom v okviru celovitega dialoga in morebitnega postopnega pristopa, ki bi se začel z razpravo o tehničnih vprašanjih in z ukrepi za krepitev zaupanja, kar bi v končni fazi vodilo k političnim srečanjem na visoki ravni; poudarja pomen dvostranske razsežnosti pri prizadevanjih za vzpostavitev trajnega miru in za sodelovanje med Indijo in Pakistanom, ki bi pozitivno prispevala k varnosti in gospodarskemu razvoju v tej regiji; poudarja tudi, da je odgovornost za mir dolžnost obeh držav, ki sta jedrski sili; poziva EU, naj spodbuja in podpre proces sprave med Indijo in Pakistanom; poudarja izjemni pomen boja proti terorizmu v vseh njegovih pojavnih oblikah, tudi proti terorizmu, ki ga sponzorirajo države;

22.  priporoča nadaljnje sodelovanje pri ciljih splošnega razoroževanja, neširjenja orožja za množično uničevanje in jedrske varnosti, h katerim sta zavezani tako EU kot Indija; v zvezi s tem poziva vse države članice, naj podprejo prošnjo Indije za pristop k sistemom nadzora izvoza, kot so skupina držav dobaviteljic jedrskega blaga, Režim kontrole raketne tehnologije, Wassenaarski sporazum in Avstralska skupina; pozdravlja, da je Indija ratificirala dodatni protokol Mednarodne agencije za atomsko energijo;

23.  pozdravlja odločno stališče Indije in EU o nezakonitih jedrskih programih in programih balističnih raket Demokratične ljudske republike Koreje (Severna Koreja), ki so grožnja miru v regiji in na svetu, ter spodbuja nadaljnje sodelovanje, da bi zagotovili obsežno izvajanje sankcij OZN proti Severni Koreji;

24.  je seznanjen s pomisleki Indije glede Kitajske, zlasti ob upoštevanju ostre politike slednje glede Južnokitajskega morja, obsežne vojaške modernizacije, strateškega odnosa s Pakistanom in nerešenih vprašanj glede meje; meni, da lahko k odpravi teh razlik in k vzpostavitvi zaupanja prispeva le pristen dialog na podlagi načel mednarodnega prava;

25.  z zadovoljstvom ugotavlja, da sta na 13. srečanju na vrhu med EU in Indijo obe strani izrazili podporo celovitemu izvajanju sporazuma iz Minska s strani vseh, ki so vpleteni v konflikt v vzhodni Ukrajini; opozarja, da je EU odločno obsodila napadalna ruska dejanja in da vodi politiko nepriznavanja nezakonito priključenega Krima in Sevastopola; upa, da lahko EU in Indija prek dialoga še dodatno uskladita svoja stališča;

26.  spodbuja EU in Indijo, naj na svojih srečanjih na vrhu in rednih posvetovanjih o zunanjih zadevah in varnosti še naprej izmenjujeta mnenja o razmerah na Bližnjem vzhodu in možnih področjih sodelovanja, ki bi lahko pripomogla k stabilizaciji regije, med drugim z ukrepi, sprejetimi na mednarodni ravni; opozarja zlasti na pomen sodelovanja za trajno politično rešitev v Siriji znotraj obstoječega okvira, dogovorjenega v OZN v skladu z ženevskim sporočilom z dne 30. junija 2012, in za podporo pri obnovi in spravi po dogovoru, ko se bo začela verodostojna politična tranzicija, ki jo bo vodila in nadzorovala Sirija;

27.  poudarja, da bi lahko EU in Indija okrepili sodelovanje in izmenjavo dobre prakse glede afriških držav, da bi zagotovili, da se njuna razvojna prizadevanja dopolnjujejo;

28.  poudarja pomembne vzajemne koristi, ki bi jih lahko imeli EU in Indija od krepitve sodelovanja na področjih, kot so pomorska varnost, kibernetska varnost in varstvo podatkov pa tudi migracije in mobilnost;

29.  poudarja, da imata EU in Indija pomembne skupne interese in opozarja, da bi morali povečati sodelovanje na področju pomorske varnosti, zlasti glede boja proti piratstvu, ampak tudi za ohranjanje miru in stabilnosti ter zagotavljanje morske komunikacijske linije v Južnokitajskem morju in Indijskem oceanu; zato priporoča, da se na področju pomorske varnosti oblikujejo skupni standardni operativni postopki in skupno razumevanje Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu, ki upošteva pravico do plovbe, razrešuje odprta vprašanja in opredeljuje najbolj ustrezne skupne ukrepe za sodelovanje v okviru sporazuma;

30.  pozdravlja sprejetje skupne izjave o partnerstvu za čisto energijo in podnebje med EU in Indijo na 13. srečanju na vrhu med EU in Indijo marca 2016; poudarja pozitiven vpliv Indije in EU na pogajanjih za pariški podnebni sporazum in vodilno vlogo obeh partneric v svetu; poziva obe partnerici, naj okrepita prizadevanja, da bodo vse podpisnice izvajale sporazum; v zvezi s tem poziva k okrepitvi sodelovanja med EU in Indijo na področju energije, zlasti na področju energije iz obnovljivih virov;

31.  z zanimanjem ugotavlja, da je bila na 13. srečanju na vrhu med EU in Indijo marca 2016 sprejeta skupna izjava o partnerstvu za vodo med EU in Indijo; zato poziva Unijo, naj okrepi svoje sodelovanje z Indijo in poveča svojo podporo za indijske projekte trajnostnega upravljanja voda, kot je „Clean Ganga“;

32.  pozitivno ocenjuje skupno izjavo o skupni agendi o migracijah in mobilnosti, katere cilj je oblikovati okvir za sodelovanje pri spodbujanju zakonitih migracij, preprečevanju nedovoljenih migracij in trgovine z ljudmi ter povečanju razvojnega učinka mobilnosti;

33.  meni, da bi morale biti izmenjave med ljudmi ena od glavnih razsežnosti strateškega partnerstva med EU in Indijo; posebej poudarja, da je treba okrepiti izmenjave na področju izobraževanja, kulture in znanstvenih raziskav, tudi na področju IT, in zato pozdravlja, da se je povečalo število izmenjav študentov v okviru programa Erasmus+, ki bi ga bilo treba dodatno razširiti; prav tako z zadovoljstvom opaža možnosti za sodelovanje in razvoj znanj in spretnosti v okviru pobude „Make in India“, kot je zapisano v agendi za ukrepanje do leta 2020, ter poudarja njihov pomen za krepitev trgovinskih in družbenih odnosov; poziva k enakopravni vključitvi študentk, znanstvenic, raziskovalk in strokovnjakinj v te programe;

Okrepljena izmenjava informacij o razsežnosti človekovih pravic partnerstva

34.  pozdravlja znova potrjeno zavezanost večji izmenjavi izkušenj v zvezi z razsežnostjo človekovih pravic strateškega partnerstva med EU in Indijo, saj bi lahko državljani obeh strani imeli koristi od okrepljenega sodelovanja glede številnih vprašanj s področja človekovih pravic; zlasti poudarja, da je treba okrepiti izmenjavo in usklajevanje med obema partnericama v okviru OZN, vključno z izvajanjem priporočil iz splošnega rednega pregleda o človekovih pravicah; poudarja tudi pomen dialogov o človekovih pravicah; ugotavlja, da od leta 2013 ni bilo izmenjav, in odločno poziva, naj se dialog čim prej začne;

35.  opominja na svoje dolgoletno nasprotovanje smrtni kazni v vseh primerih in v vseh okoliščinah; znova poziva k takojšnjemu moratoriju za usmrtitve v Indiji;

36.  poudarja, da sta svoboda izražanja in svoboda združevanja sestavni del vitalne demokratične družbe; razume, da je treba sprejemati ukrepe za večjo preglednost dejavnosti, ki jih financirajo tuji akterji in ki lahko ogrozijo mir in stabilnost ali notranjo varnost, ter uvesti omejitve na tem področju; vendar je zaskrbljen zaradi vpliva veljavne indijske zakonodaje o tuji udeležbi pri financiranju nevladnih organizacij (zakon o urejanju tujih prispevkov) na svobodo izražanja in združevanja;

37.  ugotavlja, da so indijski organi vložili veliko truda v boj proti vsem oblikam diskriminacije, vključno s kastnim razlikovanjem; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je kastno razlikovanje še naprej vir zlorab in zato indijske oblasti spodbuja, naj si bolj prizadevajo za odpravo teh kršitev človekovih pravic; prav tako spodbuja Indijo, naj zagotovi celovito zaščito manjšin, zlasti verskih in etničnih, ter poudarja pomen spodbujanja strpnosti do različnosti pri preprečevanju nasilja med skupnostmi; pozdravlja, da je indijsko vrhovno sodišče odredilo ponovno preiskavo sojenj v primeru nasilja proti kristjanom leta 2008 in ustrezno izplačilo odškodnine žrtvam;

38.  poziva Indijo, naj ratificira Konvencijo proti mučenju in njen izbirni protokol ter Konvencijo o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem;

39.  meni, da bi bilo treba v okviru ponovne zavez EU in Indije krepitvi sodelovanja na področju človekovih pravic, na dnevni red dialoga o človekovih pravicah med obema partnericama vključiti tudi pravice žensk; pozdravlja zaveze indijske vlade izboljšanju pravic žensk in vključitvi načela enakosti spolov pri načrtovanju politike, ter spodbuja indijske organe, naj sprejmejo nadaljnje ukrepe za obravnavo in odpravo nasilja na podlogi spola ter za spodbujanje enakosti spolov; poleg tega pozdravlja, da EU financira projekte v Indiji za boj proti nasilju nad ženskami in otroki, ter priporoča, da se to financiranje ohrani; poziva k izboljšanju pravic oseb LGBTIQ in razveljavitvi 377. poglavja indijskega kazenskega zakonika;

o
o   o

40.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji ter vladi in parlamentu Indije.

(1) UL L 77, 15.3.2014, str. 77.
(2) UL C 174 E, 14.7.2005, str. 179.
(3) UL C 227 E, 21.9.2006, str. 589.
(4) UL C 8 E, 14.1.2010, str. 69.
(5) UL C 239 E, 20.8.2013, str. 1.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0120.
(7) UL C 261 E, 10.9.2013, str. 34.
(8) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0424.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov