Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2101(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0280/2017

Indgivne tekster :

A8-0280/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0335

Vedtagne tekster
PDF 250kWORD 49k
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 10,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3), særlig punkt 11,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0280/2017),

1.  bemærker, at afgørelsen indebærer den største mobilisering nogensinde af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond;

2.  bemærker, at den øvre grænse for det forskud, der er fastsat i artikel 4a i forordning (EF) nr. 2012/2002, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014(4), ofte kan være et utilstrækkeligt mål for de katastrofer, der klassificeres som "større naturkatastrofer"; understreger behovet for at overveje en højere grænse for disse specifikke første finansielle bidrag for effektivt og hurtigt at kunne imødegå de skader, som denne kategori af katastrofer forårsager;

3.  hilser afgørelsen velkommen som et tegn på Unionens solidaritet med Unionens borgere og regioner, der er ramt af naturkatastrofer;

4.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

5.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 661/2014 af 15. maj 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 143).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/1599.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik