Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2101(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0280/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0280/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0335

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 45k
2017. szeptember 13., Szerda - Strasbourg
Az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. szeptember 13-i állásfoglalása az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0280/2017),

1.  megjegyzi, hogy a határozat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának eddigi legnagyobb egyösszegű igénybevételét jelenti;

2.  megjegyzi, hogy az előleg a 661/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) által módosított 2012/2002/EK rendelet 4a. cikkében meghatározott maximális küszöbértéke gyakran előfordulhat hogy nem jelent elegendő segítséget a „jelentős természeti katasztrófának“ minősített katasztrófák esetében; hangsúlyozza, hogy ezekre az első pénzügyi hozzájárulásokra magasabb küszöbértéket szükséges megfontolni annak érdekében, hogy hatékonyan és gyorsan lehessen reagálni az ilyen minősítésű katasztrófák által okozott károkra;

3.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

4.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) Az Európai Parlament és a Tanács 661/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 189., 2014.6.27., 143. o.).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Olaszországnak szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2017/1599 határozattal.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat