Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2101(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0280/2017

Texte depuse :

A8-0280/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.4
CRE 13/09/2017 - 9.4

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0335

Texte adoptate
PDF 246kWORD 49k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 10,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), în special punctul 11,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0280/2017),

1.  constată că decizia reprezintă cea mai mare mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene de până în prezent;

2.  constată că pragul maxim de avans prevăzut la articolul 4a din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(4), ar putea reprezenta adesea o măsură de ajutor insuficientă pentru catastrofele clasificate drept „catastrofe naturale majore”; subliniază necesitatea de a lua în considerare un prag mai ridicat pentru acele prime contribuții financiare specifice pentru a face față în mod eficient și prompt daunelor cauzate de această categorie de catastrofe;

3.  salută decizia, ca semn de solidaritate a Uniunii față de cetățenii Uniunii și regiunile afectate de catastrofe naturale;

4.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Regulamentul (UE) nr. 661/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (JO L 189, 27.6.2014, p. 143).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Italiei

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/1599.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate