Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2098(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0278/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0278/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.6

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0337

Usvojeni tekstovi
PDF 343kWORD 52k
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. rujna 2017. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Finska – EGF/2017/002 FI Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0278/2017),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Finska podnijela zahtjev EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 za financijski doprinos iz EGF-a na temelju intervencijskih kriterija utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe o EGF-u, nakon što je 1248 radnika proglašeno viškom u poduzeću Microsoft Mobile Oy i u 11 njegovih dobavljača i daljnjih proizvođača u Finskoj, koji djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 62 NACE-a Rev. 2 (Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima);

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 520 080 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 5 559 300 EUR;

2.  napominje da je Finska podnijela zahtjev 1. veljače 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Finska pružila, Komisija završila izradu ocjene zahtjeva 21. lipnja 2017.;

3.  podsjeća na to da je Microsoft kupio poduzeće za telekomunikaciju Nokia te da je poduzeće Microsoft Mobile Oy osnovano 2014.; napominje da je otprilike 4700 Nokijinih zaposlenika premješteno u poduzeće Microsoft Mobile Oy u Finskoj;

4.  napominje da je glavni razlog otpuštanja u poduzeću Microsoft Mobile Oy svjetska konkurencija u sektoru mobilne telefonije i posljedični gubitak tržišnog udjela poduzeća Microsoft Mobile Oy i njegova operativnog sustava Windows; napominje da se smanjenje dogodilo usprkos činjenici da je Microsoft Mobile Oy predstavio nove mobilne uređaje i uložio u dizajn, dijelove i marketing;

5.  sa žaljenjem uviđa izazove s kojima su suočeni proizvođači mobilnih telefona u EU-u; smatra da je potrebno pružiti odgovarajuću potporu kako bi se zahvaćeni radnici mogli prekvalificirati i biti u boljem položaju za pronalazak posla u povezanim industrijskim sektorima ili industrijskim sektorima u ekspanziji;

6.  zaključuje da su otpuštanja povezana sa seljenjem proizvodnje mobilnih uređaja u zemlje s nižim dohotkom; napominje da su pobjednici u proizvodnji pametnih telefona proizvođači iz Amerike i Azije koji koriste operativni sustav Android ili iOS;

7.  uviđa da su se zahvaćene regije Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi i Etelä-Suomi već suočile s velikim brojem otpuštanja u poduzećima koja djeluju u sektorima elektronike i softvera te da potonje dvije regije imaju visoke stope regionalne nezaposlenosti (14,6 %, odnosno 17,5 % radne snage); napominje da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 1000 od 1248 otpuštenih radnika koji ispunjavaju uvjete za doprinos iz EGF-a;

8.  prima na znanje da 92,5 % ciljanih korisnika imaju između 30 i 54 godina i da su mnogi radnici koji su proglašeni viškom visokoobrazovani; napominje da su se stope nezaposlenosti za visokoobrazovane osobe znatno povećale u sve tri regije; zabrinut je zbog ionako teške situacije sa zapošljavanjem visokokvalificiranih i obrazovanih osoba čije bi mogućnosti zapošljavanja inače bile dobre;

9.  napominje da Finska planira uvesti šest vrsta mjera: (i) mjere usmjeravanja i druge pripremne mjere, (ii) usluge zapošljavanja i poslovne usluge, (iii) strukovno osposobljavanje, (iv) bespovratna sredstva za razvojne tvrtke (start-up), (v) subvencija za plaće i (vi) naknade za putne troškove i troškove smještaja; napominje da te inicijative predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada; napominje da su dostatna sredstva dodijeljena za kontrolu i izvješćivanje;

10.  napominje da će mjere potpore dohotku iznositi 26,74 % ukupnog paketa personaliziranih mjera, što je ispod maksimalnih 35 % navedenih u Uredbi o EGF-u, te da su te mjere uvjetovane aktivnim sudjelovanjem ciljanih korisnika u traženju posla ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  naglašava važnost aktivnih mjera za tržište rada koje se podupiru iz EGF-a; napominje da se u prethodnim predmetima EGF-a pružanje osobnih usluga otpuštenim radnicima pokazalo izrazito korisnim;

12.  pozdravlja korištenje usluga mreže EURES kako bi se oglasi za posao u inozemstvu proslijedili osobama u Finskoj koje traže posao; pozdravlja činjenicu da finske vlasti potiču otpuštene radnike da u potpunosti iskoriste svoje pravo na slobodu kretanja;

13.  shvaća da će mjere osposobljavanja financirane iz EGF-a biti komplementarne onima koje se financiraju iz fonda kojeg je osnovalo poduzeće kako bi bivšim zaposlenicima pomoglo pri pokretanju malih poduzeća u sektoru informacijskih tehnologija i u drugim sektorima; pozdravlja tu inicijativu;

14.  pozdravlja činjenicu da su finske vlasti ciljanim korisnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 12. srpnja 2016., znatno prije podnošenja zahtjeva za doprinos iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

15.  pozdravlja činjenicu da je obavljeno savjetovanje s dionicima, uključujući s predstavnicima centara za gospodarski razvoj, ureda za zapošljavanje i gospodarski razvoj dotičnih regija, Microsofta, finskih tehnoloških industrija, sindikata Pro, sindikata profesionalnih inženjera u Finskoj i Finske agencije za financiranje inovacija;

16.  podsjeća da bi se pri izradi usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama radnika financiranog iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivoga gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima;

17.  uviđa da je aktualan zahtjev nastavak niza prethodnih zahtjeva iz Finske koji su uslijedili nakon slabljenja Nokije (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft i EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  napominje da trenutno pomoć iz EGF-a (EGF/2016/001 FI/Microsoft) primaju zaposlenici koje je Microsoft ranije otpustio; naglašava da se ciljani korisnici obuhvaćeni trenutačnim prijedlogom razlikuju od tih prethodno navedenih korisnika;

19.  napominje da su finske vlasti pružile jamstva da se za predložene mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije, da će svaki oblik dvostrukog financiranja biti spriječen te da su te mjere komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova;

20.  podsjeća da je važno povećati mogućnosti zapošljavanja svih radnika pomoću prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja vještina i sposobnosti koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere; očekuje da će se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagoditi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

21.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora; napominje da je Finska potvrdila da ih doprinos iz EGF-a neće zamijeniti;

22.  traži od Komisije da javnosti omogući pristup dokumentima povezanima sa predmetima EGF-a;

23.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

24.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2)SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3)SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Finske – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2017/1600.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti