Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0017(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0258/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0258/2017

Rasprave :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Glasovanja :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Objašnjenja glasovanja
PV 12/12/2017 - 5.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Usvojeni tekstovi
PDF 519kWORD 67k
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg
Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Amandmani koje je Europski parlament usvojio 13. rujna 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ kako bi se nastavila postojeća ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i pripremila provedba globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Zaštita okoliša jedan je od najvažnijih izazova s kojima se suočava Unija.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)  Na sjednici 23. i 24. listopada 2014. Europsko vijeće utvrdilo je obvezujući cilj od najmanje 40 % smanjenja domaćih emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom gospodarstvu do 2030. u odnosu na 1990. Vijeće je na sastanku 6. ožujka 2015. službeno odobrilo taj doprinos Unije i njezinih država članica kao njihov planirani nacionalni doprinos u okviru Pariškog sporazuma. Zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. predviđeno je da bi Unija taj cilj trebala ostvariti zajednički na troškovno najučinkovitiji način, pri čemu bi smanjenja do 2030. u odnosu na 2005. u sektorima u sustavu trgovanja emisijama (ETS) iznosila 43 %, a u sektorima izvan njega 30 %. Svi bi gospodarski sektori trebali pridonijeti tom smanjenju emisija.
(3)  Na sjednici 23. i 24. listopada 2014. Europsko vijeće utvrdilo je obvezujući cilj od najmanje 40 % smanjenja domaćih emisija stakleničkih plinova u cjelokupnom gospodarstvu do 2030. u odnosu na 1990. Vijeće je na sastanku 6. ožujka 2015. službeno odobrilo taj doprinos Unije i njezinih država članica kao njihov planirani nacionalni doprinos u okviru Pariškog sporazuma. Zaključcima Europskog vijeća iz listopada 2014. predviđeno je da bi Unija taj cilj trebala ostvariti zajednički na troškovno najučinkovitiji način, pri čemu bi smanjenja do 2030. u odnosu na 2005. u sektorima u sustavu trgovanja emisijama (ETS) iznosila 43 %, a u sektorima izvan njega 30 %. Svi bi gospodarski sektori trebali pridonijeti tom smanjenju emisija, a Komisija bi za to, između ostalog, trebala osigurati platformu na kojoj će države članice razmjenjivati najbolje prakse i iskustva iz sektora mobilnosti s niskom razinom emisija.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Reformiran sustav trgovanja emisijama EU-a koji dobro funkcionira, s unaprijeđenim instrumentom za stabilizaciju tržišta bit će, uz primjenu linearnog faktora i besplatnu dodjelu emisijskih jedinica nakon 2020., glavni europski instrument za postizanje ciljnog smanjenja od 40 %. Udio koji će biti ponuđen na dražbi trebao bi u zakonodavnom aktu biti izražen u obliku postotka kako bi se povećala sigurnost planiranja u pogledu odluka o ulaganju, povećala transparentnost, na najmanju moguću mjeru smanjilo istjecanje ugljika i učinilo cjelokupni sustav jednostavnijim i razumljivijim. Te bi odredbe trebale biti u skladu s klimatskim ciljevima Unije i njezinim obvezama iz Pariškog sporazuma te usklađene s Facilitativnim dijalogom 2018., prvim globalnim pregledom stanja 2023., te globalnim pregledima koji će se nakon 2023. provoditi svakih pet godina, radi priopćavanja uzastopnih doprinosa određenih na nacionalnoj razini.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. Kako bi se ostvario napredak u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Unija je u dva navrata donijela vremenski ograničena odstupanja od sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu ograničavanja obveza usklađenosti na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.
(4)  Unija i njezine države članice od 1997. nastoje poboljšati međunarodni sporazum kako bi se smanjili učinci stakleničkih plinova iz zrakoplovstva te je od 2008. na snazi zakonodavstvo kojim se ograničavaju učinci zrakoplovnih djelatnosti na klimatske promjene s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS) koji djeluje od 2005. U svojoj presudi od 21. prosinca 2011.1a Sud Europske unije utvrdio je da se uključivanjem letova izvan EGP-a u sustav EU-a za trgovanja emisijama ne krši međunarodno pravo. Osim toga, od 2004. i 2008. države članice obvezale su se na provedbu koncepta jedinstvenog europskog neba, pri čemu se uzima u obzir opseg zračnog prometa, koji će se sljedećih godina povećavati. Kako bi se ostvario napredak u upravljanju zračnim prometom potrebno je ubrzati provedbu istraživanja o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) i poticati inovativne tehnologije u okviru inicijative Clean Sky. Uvođenje globalne tržišno utemeljene mjere Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) trebalo bi pridonijeti daljnjem napretku u području smanjenja emisija u zračnom prometu. Kako bi se ostvario napredak u Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Unija je u dva navrata donijela vremenski ograničena odstupanja od sustava trgovanja emisijama EU-a u svrhu ograničavanja obveza usklađenosti na emisije iz letova između zračnih luka smještenih u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) uz jednako postupanje prema operaterima zrakoplova na istim linijama neovisno o njihovu poslovnom nastanu. Najnovijim odstupanjem od sustava trgovanja emisijama EU-a, Uredbom (EU) br. 421/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, obveze usklađenosti ograničile su se na letove unutar EGP-a od 2013. do 2016. te su njime predviđene moguće promjene područja primjene sustava u pogledu djelatnosti do i iz zračnih luka smještenih izvan EGP-a od 1. siječnja 2017. nakon preispitivanja koje je utvrđeno u toj Uredbi.
_________________
1a Presuda Suda Europske unije od 21. prosinca 2011., Air Transport Association of America i drugi v. Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020. smatra se primjerenim nastaviti s postojećim odstupanjem u očekivanju daljnjeg napretka u pogledu zamišljenih elemenata i provedbe globalne tržišno utemeljene mjere. U tom je pogledu za 2018. predviđeno donošenje standarda i preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu rezoluciju dopunilo te omogućilo provedbu globalnog sustava. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a trebalo proširiti na letove u treće zemlje i iz njih, podložno preispitivanju provedbe programa ICAO-a, kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te razmjerna smanjenju obveze predaje.
(5)  S obzirom na rezoluciju donesenu na 39. skupštini ICAO-a u listopadu 2016. o provedbi globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. za neutralizaciju međunarodnih emisija iz zrakoplovstva iznad razina iz 2020., za 2018. predviđeno je donošenje standarda i preporučenih praksi ICAO-a kako bi se tu rezoluciju dopunilo te omogućilo provedbu globalnog sustava. Međutim, za konkretan početak djelovanja bit će potrebno djelovanje stranaka ICAO-a na nacionalnoj razini. Osim toga, ICAO mora razraditi upravljačke mehanizme koji uključuju sustav registara. U tom bi smislu postojeće odstupanje od obveza iz sustava trgovanja emisijama EU-a za letove u treće zemlje i iz njih trebalo produljiti do 2021. kako bi ICAO dobio na zamahu te kako bi se omogućio početak djelovanja programa ICAO-a. Zbog proširenja odstupanja količina emisijskih jedinica za dražbu i besplatno izdavanje, uključujući one iz posebne rezerve, trebala bi biti jednaka odgovarajućoj količini iz 2016. te razmjerna smanjenju obveze predaje.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  50 % emisijskih jedinica trebalo bi od 1. siječnja 2021. ponuditi na dražbi, a ukupni broj dodijeljenih emisijskih jedinica trebao bi podlijegati primjeni linearnog faktora smanjenja kako je predviđeno u članku 9. Direktive 2003/87/EZ.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Prihode dobivene od prodaje emisijskih jedinica na dražbi, ili njihov ekvivalent u financijskoj vrijednosti, trebalo bi upotrijebiti za borbu protiv klimatskih promjena u Uniji i trećim zemljama, između ostalog i za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, prilagođavanje učincima klimatskih promjena u Uniji i trećim zemljama, a posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja radi ublažavanja i prilagođavanja, uključujući u području aeronautike, zračnog prometa i održivih alternativnih goriva u zrakoplovnom sektoru, za smanjenje emisija uz pomoć prometa s niskim emisijama i pokrivanje troškova primjene sustava trgovanja emisijama EU-a. Posebnu pozornost treba posvetiti državama članicama koje se tim prihodima koriste za sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih programa ili inicijativa u okviru Devetog okvirnog programa za istraživanje (FP9). Transparentnost korištenja prihoda od prodaje emisijskih jedinica na dražbi u skladu s Direktivom 2003/87/EC temelj je na kojem počivaju obveze Unije.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5c)  Neutralizacije emisija u okviru globalne tržišno utemeljene mjere čine jednu sastavnicu košarice mjera ICAO-a namijenjene postizanju željenog cilja ugljično neutralnog rasta od 2020. te bi trebale biti upotpunjene napretkom konstrukcijskih i pogonskih tehnologija. Nastavljeno financiranje istraživačkih strategija i programa poput zajedničke tehnološke inicijative Clean Sky, Galilea, SESAR-a i Obzora 2020. bit će ključno za tehnološke inovacije i operativna poboljšanja kako bi se premašio cilj ugljično neutralnog rasta od 2020. i postiglo potpuno smanjenje emisija na razini sektora. Nadalje, važno je da države članice brzo i u potpunosti provedu zakonodavstvo Unije, kao što je Jedinstveno europsko nebo, čiji je cilj sprječavanje rascjepkanosti europskog zračnog prostora i, slijedom toga, povećanja emisija CO2 u zračnom prometu.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne značajke globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija, smatra se primjerenim obaviti preispitivanje nakon što se razjasne priroda i sadržaj tih pravnih instrumenata i prije početka primjene globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a, te podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. U tom izvješću trebali bi se razmotriti svi standardi ili drugi instrumenti koje je donio ICAO, mjere koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije od 2021. te ostala relevantna međunarodna kretanja (npr. pravila u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). U tom izvješću trebalo bi se razmotriti kako se preispitivanjem sustava trgovanja emisijama EU-a ti instrumenti mogu prenijeti u pravo Unije. U njemu bi se trebala razmotriti i pravila koja se primjenjuju na letove unutar EGP-a, prema potrebi. Izvješću bi prema potrebi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva obvezi EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030.
(6)  S obzirom na to da tek treba razviti ključne značajke globalne tržišno utemeljene mjere te da njezina provedba ovisi o nacionalnom zakonodavstvu država i regija koje u njoj sudjeluju, Komisija bi trebala redovito izvještavati Europski parlament i Vijeće o napretku pregovora u okviru ICAO-a, a posebno o relevantnim instrumentima koje je donio ICAO, mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koja će se primjenjivati na emisije za razdoblje od 2021. do 2035., nastojanjima za uspostavu ambicioznih i obvezujućih mjera radi postizanja dugoročnog cilja zrakoplovnog sektora u vezi sa smanjenjem emisija CO2 za polovicu do 2050. u odnosu na razinu iz 2005. te ostalim relevantnim međunarodnim zbivanjima (npr. pravilima u okviru UNFCCC-a i Pariškog sporazuma o tržištima ugljika i obračunu). Kad se postigne jasnoća u pogledu prirode i sadržaja instrumenata ICAO-a i prije početka globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a, Komisija bi trebala predstaviti izvješće u kojem bi trebala razmotriti načine provedbe tih instrumenata i njihova usklađivanja s pravom Unije u okviru revizije sustava trgovanja emisijama EU-a. U tom bi se izvješću trebala dodatno razmotriti i pravila koja se primjenjuju na letove unutar EGP-a, prema potrebi. Izvješću bi prema potrebi trebalo priložiti prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s osiguravanjem doprinosa zrakoplovstva obvezi EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu 2030.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6a)  Kako bi se osiguralo poštovanje postojećih i budućih domaćih klimatskih standarda Unije i ne dovodeći u pitanje reviziju iz članka 28.b Uredbe 2003/87/EZ, program CORSIA potrebno je provesti u okviru prava Unije i uskladiti ga s njime s pomoću sustava trgovanja emisijama EU-a.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.b (nova)
(6b)  Nekoliko zakonodavnih akata usvojeno je na razini Unije, a cilj im je spriječiti fragmentaciju europskog zračnog prostora kako bi se unaprijedili protok zračnog prometa i nadzor nad zračnim prostorom i tako smanjile emisije. Unutar Unije bi na program CORSIA trebalo gledati kao na dio takozvane „košarice mjera” ICAO-a, koja će u državama članicama biti popraćena punom provedbom zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu, istraživanjem o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), korištenjem GNSS-a za satelitsku navigaciju i zajedničkim tehnološkim inicijativama kao što su Clean Sky I i Clean Sky II. Komisija bi trebala izvijestiti Europski parlament i Vijeće o mjerama provedbe globalne tržišno utemeljene mjere koje poduzimaju države članice kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova iz zrakoplovstva, uključujući podatke o korištenju prihoda, koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 525/2013.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.c (nova)
(6c)  Iako Vijeće ICAO-a tek treba donijeti tehnička pravila za globalnu tržišno utemeljenu mjeru ICAO-a, važno je da regulatorna tijela i operatori zrakoplova imaju informacije o zahtjevima za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju te o emisijskim jedinicama koje su prihvatljive u okviru programa ICAO-a što je prije moguće kako bi se olakšala priprema za provedbu programa ICAO-a i praćenje emisija CO2 od 1. siječnja 2019. Takvi zahtjevi za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju trebali bi imati stupanj strogosti koji je u skladu sa zahtjevima za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, i trebali bi osigurati da podnesena izvješća o emisijama budu verificirana u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.d (nova)
(6d)  Iako treba uzeti u obzir povjerljivost tehničkog rada ICAO-a, također je važno da su države članice ICAO-a, operatori zrakoplova i civilno društvo i dalje uključeni u rad ICAO-a u cilju provedbe globalne tržišno utemeljene mjere i da se ICAO obraća svim dionicima kako bi ih pravovremeno informirao o napretku i odlukama. Da bi se to ostvarilo, možda će biti potrebna revizija protokola o neotkrivanju informacija za članove i promatrače Odbora ICAO-a za zaštitu okoliša u zrakoplovstvu.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)  U svrhu donošenja nezakonodavnih akata opće primjene kojima se nadopunjuju ili izmjenjuju određeni elementi zakonodavnog akta koji nisu suštinske prirode, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se donijele mjere za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija koje se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata.
(7)  U svrhu donošenja nezakonodavnih akata opće primjene kojima se nadopunjuju ili izmjenjuju određeni elementi zakonodavnog akta koji nisu suštinske prirode, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se donijele mjere za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija koje se primjenjuju na operatere zrakoplova u svrhu globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, osobito ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Točnije, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće sve dokumente zaprimaju istodobno kad i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci imaju sustavan pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata kako bi se povećala transparentnost i efikasnost postupka donošenja odluka.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Iako bi dugoročni cilj trebao biti da se do druge faze programa ICAO-a 2024. uspostavi jedinstveni globalni program smanjenja emisija ugljika iz međunarodnog zrakoplovstva, u slučaju da globalna tržišno utemeljena mjera ICAO-a nije dovoljna za postizanje klimatskih ciljeva Unije i obveza u okviru Pariškog sporazuma, trebale bi se razmotriti i ostale opcije smanjenja emisija ugljika.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7b)  Zračni promet također utječe na klimu tako što se na velikim visinama ispuštaju dušikovi oksidi, vodena para i sulfati te čestice čađe. Međunarodni panel o klimatskim promjenama procijenio je da je ukupni učinak zračnog prometa na klimu trenutačno dva do četiri puta viši nego što je u prošlosti iznosio ukupni učinak samo emisija ugljikova dioksida od zračnog prometa. Dok se čeka znanstveni napredak, sve bi učinke zračnog prometa na klimu trebalo rješavati u mjeri u kojoj je to moguće. Također treba promicati istraživanja o stvaranju kondenzacijskih tragova i njihovoj preobrazbi u oblake iz roda cirusa, manjim izravnim učincima sulfatnih aerosola, čađe, kondenzacijskih tragova vodene pare i oblaka iz roda cirusa te o djelotvornim mjerama za ublažavanje posljedica, uključujući operativne i tehničke mjere.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)  Neosporno je da emisije zračnog prometa nisu ograničene samo na štetne učinke CO2 na klimu. Komisija se već u Direktivi 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a obvezala iznijeti odgovarajući prijedlog u pogledu dušikovih oksida 2008. godine. Unatoč tehničkim i političkim teškoćama u tom području Komisija bi trebala ubrzati svoj rad na tome.
__________________
1a Direktiva 2008/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ radi uključivanja zrakoplovnih djelatnosti u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 8, 13.1.2009., str. 3.).
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 3.c – stavak 3.a (novi)
(-1)  U članku 3.c dodaje se sljedeći stavak:
„3.a Ukupna količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti operaterima zrakoplova 2021. mora biti 10 % niža od prosjeka dodijeljenih emisija u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2016., a potom se godišnje smanjivati stopom koja odgovara gornjoj graničnoj vrijednosti sustava trgovanja emisijama EU-a u drugom podstavku članka 9. kako bi se gornja granična vrijednost za sektor zrakoplovstva više uskladila s drugim sektorima obuhvaćenima sustavom trgovanja emisijama EU-a do 2030.
Za zrakoplovne djelatnosti prema zračnim lukama ili od zračnih luka smještenih u zemljama izvan EGP-a, količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti od 2021. nadalje može se prilagoditi uzimanjem u obzir globalne tržišno utemeljene mjere ICAO-a koja će se provoditi od 2021. radi neutralizacije međunarodnih emisija iz zračnog prometa koje premašuju razine iz 2020.”
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 3.d – stavak 2.
(-1a)  U članku 3.d stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
2.  Od 1. siječnja 2013., 15 % emisijskih jedinica nudi se na dražbi. Taj se postotak može povećati u okviru općeg pregleda ove Direktive.
2.  „Od 1. siječnja 2021., 50 % emisijskih jedinica nudi se na dražbi. Taj se postotak može povećati u okviru općeg pregleda ove Direktive.“
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 3.d – stavak 3. – podstavak 1.
(-1b)  U članku 3.d stavku 3., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
„Potrebno je donijeti uredbu s detaljnim odredbama prema kojima države članice na dražbi nude emisijske jedinice koje se ne moraju izdati besplatno u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka ili članka 3.f stavka 8. Broj emisijskih jedinica koje svaka država članica u svakom razdoblju treba ponuditi na dražbi razmjeran je njezinom udjelu u ukupnim pripisanim emisijama iz zrakoplovstva za sve države članice za referentnu godinu, koje su bile prijavljene u skladu s člankom 14. stavkom 3. i verificirane u skladu s člankom 15. Za razdoblje spomenuto u članku 3.c stavku 1. referentna godina jest 2010., a za svako sljedeće razdoblje spomenuto u članku 3.c referentna je godina kalendarska godina koja završava 24 mjeseca prije početka razdoblja na koje se odnosi dražba.”
„Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom [23.] radi dopune ove Direktive utvrđivanjem detaljnih aranžmana prema kojima države članice na dražbi nude emisijske jedinice koje se ne moraju izdati besplatno u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka ili članka 3.f stavka 8. Broj emisijskih jedinica koje svaka država članica u svakom razdoblju treba ponuditi na dražbi razmjeran je njezinom udjelu u ukupnim pripisanim emisijama iz zrakoplovstva za sve države članice za referentnu godinu, koje su bile prijavljene u skladu s člankom 14. stavkom 3. i verificirane u skladu s člankom 15. Za razdoblje spomenuto u članku 3.c stavku 1. referentna godina jest 2010., a za svako sljedeće razdoblje spomenuto u članku 3.c referentna je godina kalendarska godina koja završava 24 mjeseca prije početka razdoblja na koje se odnosi dražba.”
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.c (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 3.d – stavak 3. – podstavak 2.
(-1c)  U članku 3.d stavku 3. briše se drugi podstavak.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.d (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 3.d – stavak 4. – podstavak 1.
(-1d)  U članku 3.d stavku 4. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:
„O namjeni prihoda ostvarenih prodajom emisijskih jedinica putem dražbe odlučuju države članice. Te bi prihode trebalo upotrijebiti za savladavanje klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, inter alia, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i područje aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Zajednice. Dohodak od prodaje putem dražbe trebalo bi isto tako upotrijebiti za financiranje Fonda za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma. '
„Svi prihodi ostvareni prodajom emisijskih jedinica putem dražbe upotrebljavaju se za savladavanje klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, inter alia, za smanjivanje emisija stakleničkih plinova, za prilagođavanje utjecajima klimatskih promjena u Europskoj uniji i trećim zemljama, posebno u zemljama u razvoju, za financiranje istraživanja i razvoja s ciljem ublažavanja i prilagođavanja, uključujući i područje aeronautike i zračnog prijevoza, za smanjenje emisija kroz promet s malim emisijama i za pokrivanje troškova primjene sustava Unije te za financiranje zajedničkih projekata za smanjenje emisija stakleničkih plinova iz zrakoplovnog sektora poput Zajedničkog poduzeća SESAR i zajedničke tehnološke inicijative Joint Sky te svih inicijativa kojima se omogućuje široka upotreba GNSS-a za satelitsku navigaciju i interoperabilni kapaciteti u svim državama članicama, osobito oni usmjereni na unapređenje infrastrukture zračne plovidbe, pružanja usluga u zračnoj plovidbi i korištenja zračnog prostora. Dohodak od prodaje putem dražbe može se isto tako upotrijebiti za financiranje Fonda za globalnu energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije i mjera za sprečavanje krčenja šuma. Posebna pozornost posvećuje se državama članicama koje koriste te prihode za sufinanciranje istraživačkih i inovacijskih programa ili inicijativa u okviru Devetog okvirnog programa za istraživanje (FP9). Transparentnost korištenja prihoda od prodaje emisijskih jedinica na dražbi u skladu s ovom Direktivom temelj je na kojem počivaju obveze Unije.”
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1.e (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 12. – stavak 3.
(-1e)  u članku 12. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3.  Države članice osiguravaju da do 30. travnja svake godine svaki operater postrojenja preda broj emisijskih jedinica, osim onih izdanih u skladu s poglavljem II., jednak ukupnim emisijama u prethodnoj kalendarskoj godini iz toga postrojenja, verificiranih u skladu s člankom 15., te da one nakon toga budu poništene.
„3. Države članice osiguravaju da do 30. travnja svake godine svaki operater postrojenja preda broj emisijskih jedinica jednak ukupnim emisijama u prethodnoj kalendarskoj godini iz toga postrojenja, verificiranih u skladu s člankom 15., te da one nakon toga budu poništene.”
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1.f (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 12. – stavak 3.a (novi)
(-1f)  U članku 12. sljedeći stavak umeće se ispred stavka 3.a:
„(-3.a) Kako bi se zaštitio ekološki integritet sustava trgovanja emisijama EU-a, zrakoplovni operatori i drugi subjekti u sustavu trgovanja emisijama EU-a ne smiju koristiti emisijske jedinice koje su od 1. siječnja 2018. izdale države članice u odnosu na koje su obveze za zrakoplovne operatore i druge subjekte istekle. Pravni akt iz članka 19. temelj je provedbe ovog stavka.“
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka -1.g (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 21. – stavak 2.a (novi)
(-1g)  u članku 21. dodaje se sljedeći stavak:
„(2.a) Izvješćem iz stavka 2., putem podataka dobivenih suradnjom navedenom u članku 18.b, obuhvaća popis operatera zrakoplova koji podliježu zahtjevima ove Direktive, a koji nisu otvorili račun u registru.”
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.a – stavak 1. – točka a
(a)  „svih emisija iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i iz njih svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013., podložno preispitivanju iz članka 28.b”.
(a)  „svih emisija iz letova u zračne luke smještene u zemljama izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i iz njih svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020., podložno preispitivanju iz članka 28.b”.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.a – stavak 1. – točka b
(b)  svih emisija iz letova između zračne luke smještene u nekoj od najudaljenijih regija u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i zračne luke smještene u nekoj drugoj regiji EGP-a svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013., podložno preispitivanju iz članka 28.b
(b)  svih emisija iz letova između zračne luke smještene u nekoj od najudaljenijih regija u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i zračne luke smještene u nekoj drugoj regiji EGP-a svake kalendarske godine od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020., podložno preispitivanju iz članka 28.b.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a – podtočka i.a (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.a – stavak 1. – točka ba (nova)
ia.  umeće se sljedeća točka:
„(ba) svih emisija iz letova između zračnih luka smještenih u EGP-u koji su posljedica preusmjeravanja letova iz točaka (a) ili (b) ovog stavka u zračnu luku smještenu unutar EGP-a u svakoj kalendarskoj godini od 1. siječnja 2017., podložno reviziji iz članka 28.b.”
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podtočka i.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.a – stavak 2. – podstavak 1.
Od 1. siječnja 2017., odstupajući od članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon preispitivanja iz članka 28.b stupe na snagu, operaterima zrakoplova svake se godine izdaje određeni broj emisijskih jedinica koji odgovara 2016. godini. Od 2021. taj broj emisijskih jedinica podložan je primjeni linearnog faktora iz članka 9.
Od 1. siječnja 2017 do 31. prosinca 2020., odstupajući od članaka 3.d do 3.f te dok izmjene nakon preispitivanja iz članka 28.b stupe na snagu, operaterima zrakoplova svake se godine izdaje određeni broj emisijskih jedinica koji odgovara 2016. godini. Od 2021. taj broj emisijskih jedinica podložan je primjeni linearnog faktora iz članka 9.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podtočka ii.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.a – stavak 2. – podstavak 3.
ii.  treći podstavak briše se;
ii.  treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:
„U pogledu djelatnosti u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020. države članice objavljuju broj zrakoplovnih emisijskih jedinica dodijeljenih svakom operatoru zrakoplova do 1. rujna 2018.”
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.a – stavak 4.
4.  Odstupajući od članka 3.d stavka 3., broj emisijskih jedinica koje će svaka država članica ponuditi na dražbi od 1. siječnja 2013. umanjuje se tako da odgovara njezinu udjelu dodijeljenih zrakoplovnih emisija iz letova koji ne podliježu odstupanjima predviđenima u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka.
4.  Odstupajući od članka 3.d. stavka 3., broj emisijskih jedinica koje će svaka država članica ponuditi na dražbi za razdoblje od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2020. umanjuje se tako da odgovara njezinu udjelu dodijeljenih zrakoplovnih emisija iz letova koji ne podliježu odstupanjima predviđenima u stavku 1. točkama (a) i (b) ovog članka.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka da (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.a – stavak 8.
(da)  stavak 8. briše se.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.b – stavak 1.
1.  Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima.
1.  Komisija do 1. siječnja 2019., i u redovitim vremenskim razmacima nakon toga, izvješćuje Europski parlament i Vijeće o relevantnim standardima i preporučenim praksama ICAO-a, preporukama koje je u vezi s globalnom tržišno utemeljenom mjerom odobrilo Vijeće ICAO-a ili drugim pravnim instrumentima, kao i o domaćim mjerama koje su treće zemlje poduzele za provedbu globalne tržišno utemeljene mjere koju treba primijeniti na emisije od 2021., posljedicama zadrški trećih zemalja te o ostalim relevantnim međunarodnim kretanjima. Komisija isto tako redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o uspostavi globalnog registra te razvoju standarda i preporučenih praksi u skladu s postupcima ICAO-a za donošenje standarda. U skladu s globalnim pregledom stanja UNFCCC-a, Komisija također izvješćuje o naporima koji se u zrakoplovnom sektoru ulažu u ostvarivanje dugoročnog cilja smanjenja emisija, odnosno prepolovljavanja zrakoplovnih emisija CO2 do 2050. u odnosu na razine iz 2005.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.b – stavak 2.
2.  U izvješću treba razmotriti kako se revizijom ove Direktive ti instrumenti ICAO-a mogu prenijeti u pravo Unije. U izvješću se također razmatraju pravila koja se primjenjuju na letove unutar Europskoga gospodarskog prostora (EGP), prema potrebi.
2.  Komisija do 1. ožujka 2020. izvješćuje Europski parlament i Vijeće o prikladnosti tih instrumenata ICAO-a i mogućnostima njihova prenošenja u pravo Unije u okviru revizije ove Direktive. U izvješću se također razmatraju pravila koja se primjenjuju na letove unutar Europskoga gospodarskog prostora (EGP), prema potrebi. U izvješću se isto tako ispituju ambicije i sveobuhvatni ekološki integritet globalne tržišno utemeljene mjere, uključujući njezinu opću ambiciju u vezi s ciljevima iz Pariškog sporazuma, razinu sudjelovanja, izvedivost, transparentnost, kazne za nesukladnost, postupke za sudjelovanje javnog sektora, kvalitetu jedinica za neutralizaciju emisija, praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija, registre, odgovornost te pravila o upotrebi biogoriva. Osim toga, u izvješću se razmatra je li delegirani akt donesen na temelju članka 28.c stavka 2. potrebno revidirati.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.b – stavak 3.
3.  Izvješću se prema potrebi mogu priložiti prijedlozi Europskom parlamentu i Vijeću o izmjeni, brisanju, proširenju ili zamjeni odstupanja predviđeni člankom 28.a u skladu s obvezom EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za 2030.
3.  Izvješću iz stavka 2. ovog članka prilažu se prema potrebi prijedlozi Europskom parlamentu i Vijeću o izmjeni, brisanju, proširenju ili zamjeni odstupanja predviđenih člankom 28.a u skladu s obvezom EU-a o smanjenju emisija stakleničkih plinova u cijelom gospodarstvu za 2030. u cilju jamčenja potpunog okolišnog integriteta i učinkovitosti klimatskog djelovanja Unije te smanjenja bilo kakvih nejasnoća prije no što program CORSIA postane operativan.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 28.c – stavak 1.
1.  Komisija donosi odredbe za odgovarajuće praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Te odredbe temelje se na istim načelima kao i Uredba iz članka 14. stavka 1. te se njima osigurava da su podnesena izvješća o emisijama verificirana u skladu s člankom 15.
1.  Komisija donosi odredbe za odgovarajuće praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija u svrhu provedbe globalne tržišno utemeljene mjere koju razrađuje ICAO. Te odredbe u cijelosti su sukladne načelima iz Uredbe iz članka 14. stavka 1. te se njima osigurava da su podnesena izvješća o emisijama verificirana u skladu s člankom 15.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 2003/87/EZ
Članak 30. – stavak 4.a (novi)
(2a)  u članku 30. dodaje se sljedeći stavak:
„(4.a) Komisija do 1. siječnja 2020. predstavlja ažuriranu analizu učinaka zrakoplovstva koji nisu povezani s emisijama CO2, a koja je prema potrebi popraćena zakonodavnim prijedlozima o najboljem načinu za rješavanje tih učinaka.“

(1)Predmet se vraća nadležnom odboru na ponovne međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0258/2017).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti