Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/0017(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0258/2017

Testi mressqa :

A8-0258/2017

Dibattiti :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Votazzjonijiet :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 12/12/2017 - 5.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Testi adottati
PDF 620kWORD 64k
L-Erbgħa, 13 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-13 ta’ Settembru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva 2003/87/KE biex jitkomplew il-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u ssir il-preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdid)
(2a)  Il-protezzjoni tal-ambjent hija waħda mill-isfidi l-iktar importanti li qed taffaċċja l-Unjoni.
Emenda 38
Proposta għal regolament
Premessa 3
(3)   Il-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ottubru 2014 stabbilixxa mira vinkolanti sabiex sal-2030 ikun hemm tnaqqis domestiku fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha ta' mill-inqas 40 % meta mqabbel mal-1990. Il-laqgħa tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2015 approvat formalment dan il-kontribut tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha bħala l-Kontribut Maħsub Determinat fil-Livell Nazzjonali tagħhom skont il-Ftehim ta' Pariġi. Il-konklużjonijiet ta' Ottubru 2014 tal-Kunsill Ewropew ipprevedew li l-mira għandha tintlaħaq b'mod kollettiv mill-Unjoni bl-aktar mod kosteffikaċi possibbli, bit-tnaqqis fis-setturi tal-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) u mhux tal-ETS li jammonta għal 43 % u 30 % rispettivament sal-2030 meta mqabbel mal-2005. Is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu biex jinkiseb dan it-tnaqqis fl-emissjonijiet.
(3)   Il-Kunsill Ewropew tat-23 u l-24 ta' Ottubru 2014 stabbilixxa mira vinkolanti sabiex sal-2030 ikun hemm tnaqqis domestiku fl-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha ta' mill-inqas 40 % meta mqabbel mal-1990. Il-laqgħa tal-Kunsill tas-6 ta' Marzu 2015 approvat formalment dan il-kontribut tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha bħala l-Kontribut Maħsub Determinat fil-Livell Nazzjonali tagħhom skont il-Ftehim ta' Pariġi. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ottubru 2014 ipprevedew li l-mira għandha tintlaħaq b'mod kollettiv mill-Unjoni bl-aktar mod kosteffikaċi possibbli, bit-tnaqqis fis-setturi tal-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) u mhux tal-ETS li jammonta għal 43 % u 30 % rispettivament sal-2030 meta mqabbel mal-2005. Is-setturi kollha tal-ekonomija għandhom jikkontribwixxu biex jinkiseb dan it-tnaqqis fl-emissjonijiet u sabiex dan isir, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tipprovdi pjattaforma għall-iskambju bejn l-Istati Membri tal-aħjar prattiki u tat-tagħlimiet misluta fis-settur tal-mobilità b'emissjonijiet baxxi.
Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdid)
(3a)  EU ETS riformata u li tiffunzjona sew bi strument imsaħħaħ għall-istabbilizzazzjoni tas-suq se jkunu l-istrumenti Ewropej ewlenin għall-kisba tal-mira ta' tnaqqis ta' 40 %, b'fattur lineari u allokazzjoni mingħajr ħlas wara l-2020. Is-sehem tal-irkant għandu jkun espress bħala ċifra perċentwali fl-att leġiżlattiv, biex tittejjeb iċ-ċertezza tal-ippjanar fir-rigward tad-deċiżjonijiet ta' investiment, biex tiżdied it-trasparenza, biex tiġi minimizzata r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju u biex is-sistema ġenerali ssir aktar sempliċi u aktar faċli biex wieħed jifhimha. Dawk id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu konsistenti mal-objettivi klimatiċi tal-Unjoni u mal-impenji tagħha skont il-Ftehim ta' Pariġi, u allinjati mad-Djalogu Faċilitattiv tal-2018, mal-ewwel rendikont globali fl-2023, u ma' rendikonti globali sussegwenti kull ħames snin wara, maħsuba biex jiġu infurmati l-Kontributi Determinati fil-Livell Nazzjonali (NDCs) suċċessivi.
Emenda 39
Proposta għal regolament
Premessa 4
(4)  L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ilhom mill-1997 jagħmlu sforzi biex imexxu ftehim internazzjonali biex jitnaqqsu l-impatti tal-gassijiet serra mill-avjazzjoni u għandhom leġiżlazzjoni li ilha stabbilita mill-2008 biex jiġu limitati l-impatti tat-tibdil tal-klima minn attivitajiet tal-avjazzjoni permezz tas-sistema tan-negozjar tal-emissjonijiet (EU ETS) li ilha topera mill-2005. Biex ikun hemm progress fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), l-Unjoni għal darbtejn adottat derogi marbutin biż-żmien mal-EU ETS biex jiġu limitati l-obbligi tal-konformità tal-emissjonijiet minn titjiriet bejn ajrudromi li jinsabu fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), bi trattament ugwali fuq ir-rotot tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru kull fejn ikunu bbażati. Ir-Regolament (UE) Nru 421/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-aktar deroga reċenti mill-EU ETS, jillimita l-obbligi ta' konformità għal titjiriet fiż-ŻEE bejn l-2013 u l-2016, u jipprevedi bidliet potenzjali fil-kamp ta' applikazzjoni tas-sistema rigward l-attività lejn u minn ajrudromi li jinsabu barra miż-ŻEE mill-1 ta' Jannar 2017 'il quddiem wara r-reviżjoni stabbilita f'dak ir-Regolament.
(4)  L-Unjoni u l-Istati Membri tagħha ilhom mill-1997 jagħmlu sforzi biex imexxu ftehim internazzjonali biex jitnaqqsu l-impatti tal-gassijiet serra mill-avjazzjoni u għandhom leġiżlazzjoni li ilha stabbilita mill-2008 biex jiġu limitati l-impatti tat-tibdil tal-klima minn attivitajiet tal-avjazzjoni permezz tas-sistema tan-negozjar tal-emissjonijiet (EU ETS) li ilha topera mill-2005. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, fis-sentenza tagħha tal-21 ta' Diċembru 20111a, li l-inklużjoni ta' titjiriet mhux fiż-ŻEE fl-EU ETS ma tmurx kontra d-dritt internazzjonali. Barra minn hekk, mill-2004 u l-2008 l-Istati Membri impenjaw ruħhom mill-ġdid li jimplimentaw il-kunċett ta' Ajru Uniku Ewropew, meta qiesu t-tkabbir fil-volum tat-traffika bl-ajru fis-snin li ġejjin. Sabiex jinkiseb progress fil-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru trid titħaffef l-implimentazzjoni ta' SESAR (Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew), u jridu jiġu appoġġjati teknoloġiji innovattivi taħt l-proġett Clean Sky. L-introduzzjoni, permezz tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Avjazzjoni Ċivili (ICAO), tal-miżura globali bbażata fuq is-suq għandha tikkontribwixxi għal aktar progress fir-rigward tat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-avjazzjoni. Biex ikun hemm progress fl-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), l-Unjoni għal darbtejn adottat derogi marbutin biż-żmien mal-EU ETS biex jiġu limitati l-obbligi tal-konformità tal-emissjonijiet minn titjiriet bejn ajrudromi li jinsabu fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), bi trattament ugwali fuq ir-rotot tal-operaturi tal-inġenji tal-ajru kull fejn ikunu bbażati. Ir-Regolament (UE) Nru 421/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, l-aktar deroga reċenti mill-EU ETS, jillimita l-obbligi ta' konformità għal titjiriet fiż-ŻEE bejn l-2013 u l-2016, u jipprevedi bidliet potenzjali fil-kamp ta' applikazzjoni tas-sistema rigward l-attività lejn u minn ajrudromi li jinsabu barra miż-ŻEE mill-1 ta' Jannar 2017 'il quddiem wara r-reviżjoni stabbilita f'dak ir-Regolament.
_________________
1aIs-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Diċembru 2011, Air Transport Association of America u Oħrajn vs The Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/10, ECLI:EU:C:2011:864.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 5
(5)  Fid-dawl tar-riżoluzzjoni adottata fid-39 Assemblea tal-ICAO f'Ottubru 2016 dwar l-implimentazzjoni ta' miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 biex jiġu kumpensati l-emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali 'l fuq mil-livelli tal-2020, huwa meqjus xieraq li d-deroga eżistenti tkompli sakemm isir aktar progress relatat mat-tfassil u l-implimentazzjoni ta' miżura globali bbażata fuq is-suq. F'dan ir-rigward, l-adozzjoni tal-Istandards u l-Prattiki Rakkomandati mill-ICAO biex jikkomplementaw dik ir-Riżoluzzjoni u jippermettu l-implimentazzjoni tas-sistema globali hija ppjanata għall-2018. Madankollu, it-tħaddim konkret se jeħtieġ azzjoni mill-partijiet tal-ICAO fil-livell domestiku. Barra minn hekk, l-arranġamenti ta' governanza jridu jiġu żviluppati mill-ICAO, inkluża sistema ta' reġistru. F'dan il-kuntest, id-deroga attwali tal-obbligi tal-EU ETS għal titjiriet lejn u minn pajjiżi terzi għandha tiġi estiża, soġġetta għar-reviżjoni dwar l-implimentazzjoni tal-iskema tal-ICAO, sabiex jiġi promoss momentum fl-ICAO u jiġi ffaċilitat it-tħaddim tal-iskema tal-ICAO. Minħabba l-estensjoni tad-deroga, l-ammont tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati u maħruġin bla ħlas, inkluż mir-riżerva speċjali, għandu jkun l-istess bħal dak li jikkorrispondi għall-2016 u għandu jkun proporzjonat għat-tnaqqis tal-obbligu ta' restituzzjoni.
(5)  Fid-dawl tar-riżoluzzjoni adottata fid-39 Assemblea tal-ICAO f'Ottubru 2016 dwar l-implimentazzjoni ta' miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 biex jiġu kumpensati l-emissjonijiet mill-avjazzjoni internazzjonali 'l fuq mil-livelli tal-2020, l-adozzjoni tal-Istandards u l-Prattiki Rakkomandati mill-ICAO biex jikkomplementaw dik ir-Riżoluzzjoni u jippermettu l-implimentazzjoni tas-sistema globali hija ppjanata għall-2018. Madankollu, it-tħaddim konkret se jeħtieġ azzjoni mill-partijiet tal-ICAO fil-livell domestiku. Barra minn hekk, l-arranġamenti ta' governanza jridu jiġu żviluppati mill-ICAO, inkluża sistema ta' reġistru. F'dan il-kuntest, id-deroga attwali tal-obbligi tal-EU ETS għal titjiriet lejn u minn pajjiżi terzi għandha tiġi estiża sal-2021, sabiex jiġi promoss momentum fl-ICAO u jiġi ffaċilitat it-tħaddim tal-iskema tal-ICAO. Minħabba l-estensjoni tad-deroga, l-ammont tal-kwoti li għandhom jiġu rkantati u maħruġin bla ħlas, inkluż mir-riżerva speċjali, għandu jkun l-istess bħal dak li jikkorrispondi għall-2016 u għandu jkun proporzjonat għat-tnaqqis tal-obbligu ta' restituzzjoni.
Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdid)
(5a)  50 % tal-kwoti għandhom jiġu rkantati mill-1 ta' Jannar 2021, filwaqt li n-numru totali tal-kwoti allokati għandu jkun soġġett għall-applikazzjoni tal-fattur ta' tnaqqis lineari kif previst fl-Artikolu 9 tad-Direttiva 2003/87/KE.
Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdid)
(5b)  Id-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti, jew l-ekwivalent tiegħu f'valur finanzjarju, għandu jintuża biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima fl-Unjoni u f'pajjiżi terzi, inter alia, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, biex ikun hemm adattament għall-impatti tat-tibdil fil-klima fl-Unjoni u f'pajjiżi terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż fl-oqsma tal-aeronawtika, tat-trasport bl-ajru u tal-fjuwils tal-avjazzjoni alternattivi sostenibbli, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta' trasport b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju, u biex jiġu koperti l-ispejjeż amministrattivi tal-EU ETS. Għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali għall-Istati Membri li jużaw dak id-dħul għall-kofinanzjament ta' programmi jew inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni skont id-Disa' Programm Qafas dwar ir-Riċerka (FP9). It-trasparenza fir-rigward tal-użu li jsir mid-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti skont id-Direttiva 2003/87/KE hija fundamentali għall-irfid tal-impenji tal-Unjoni.
Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 5c (ġdid)
(5c)  L-ikkumpensar tal-emissjonijiet skont il-miżura globali bbażata fuq is-suq jinkludi element wieħed fil-basket ta' miżuri tal-ICAO sabiex jinkiseb l-għan mixtieq ta' tkabbir newtrali fl-emissjonijiet tal-karbonju mill-2020 (CNG 2020) u dan għandu jkun ikkomplementat b'avvanzi fit-teknoloġiji tal-qafas tal-inġenji tal-ajru u f'dawk tal-propulsjoni. Il-finanzjament kontinwu tal-istrateġiji u l-programmi ta' riċerka bħall-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti Clean Sky, Galileo, SESAR u Orizzont 2020 se jkun essenzjali għall-innovazzjoni teknoloġika u għat-titjib operazzjonali sabiex jinqabżu l-aspettattivi ta' CNG 2020 u jinkiseb tnaqqis assolut fl-emissjonijiet fis-settur kollu. Barra minn hekk, huwa importanti li l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, bħal dik dwar l-Ajru Uniku Ewropew, immirata biex tevita l-frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru Ewropew ub’ konsegwenza żieda fl-emissjonijiet ta' CO2 tal-avjazzjoni, tiġi implimentata b'mod mgħaġġel u bis-sħiħ mill-Istati Membri.
Emenda 8
Proposta għal regolament
Premessa 6
(6)  Billi l-karatterstiċi ewlenin tal-miżura globali bbażata fuq is-suq għad iridu jiġu żviluppati u billi l-implimentazzjoni tiddependi fuq il-leġiżlazzjoni domestika mill-Istati u r-reġjuni, huwa kkunsidrat xieraq li ssir reviżjoni ladarba jkun hemm ċarezza dwar in-natura u l-kontenut ta' dawn l-istrumenti legali qabel il-bidu tal-miżura globali bbażata fuq is-suq tal-ICAO, u għandu jiġi sottomess rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-rapport għadu jikkunsidra kwalunkwe standard jew strumenti oħrajn adottati permezz tal-ICAO, l-azzjonijiet meħuda minn pajjiżi terzi biex jimplimentaw il-miżura globali bbażata fuq is-suq biex tiġi applikata għall-emissjonijiet mill-2021 u żviluppi internazzjonali rilevanti oħrajn (eż. ir-regoli skont l-UNFCCC u l-Ftehim ta' Pariġi dwar is-swieq tal-karbonju u l-kontabilità). Dak ir-rapport għandu jikkunsidra kif għandhom jiġu implimentati dawn l-istrumenti fid-dritt tal-Unjoni permezz ta' reviżjoni tal-EU ETS. Għandu jikkunsidra wkoll ir-regoli li japplikaw għat-titjiriet fiż-ŻEE kif xieraq. Dan ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta xierqa lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tkun konsistenti mal-assigurazzjoni tal-kontribut tal-avjazzjoni għall-impenn tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha sal-2030.
(6)  Billi l-karatterstiċi ewlenin tal-miżura globali bbażata fuq is-suq għad iridu jiġu żviluppati u billi l-implimentazzjoni tagħha tiddependi fuq il-leġiżlazzjoni domestika mill-Istati u r-reġjuni parteċipanti, il-Kummissjoni għandha tirrapporta b'mod regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress fin-negozjati tal-ICAO, b'mod partikolari dwar l-istrumenti rilevantiadottati permezz tal-ICAO, l-azzjonijiet meħuda minn pajjiżi terzi biex jimplimentaw il-miżura globali bbażata fuq is-suq biex tiġi applikata għall-emissjonijiet għall-perjodu 2021-2035, l-isforzi biex jiġu stabbiliti miżuri ambizzjużi u vinkolanti biex jinkiseb l-għan fit-tul tal-industrija tal-avjazzjoni li l-emissjonijiet tas-CO2 mill-avjazzjoni jitnaqqsu bin-nofs fir-rigward tal-livelli tal-2005 sal-2050, u żviluppi internazzjonali rilevanti oħrajn (eż. ir-regoli skont l-UNFCCC u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-kontabilità u s-swieq tal-karbonju). Ladarba jkun hemm ċarezza dwar in-natura u l-kontenut tal-istrumenti tal-ICAO u qabel il-bidu tal-miżura globali bbażata fuq is-suq tal-ICAO, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport li fih għandha tikkunsidra kif timplimenta dawn l-istrumenti u tagħmilhom konsistenti mad-dritt tal-Unjoni permezz ta' reviżjoni tal-EU ETS. Dak ir-rapport għandu jikkunsidra wkoll ir-regoli li japplikaw għat-titjiriet fiż-ŻEE, kif xieraq. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposta xierqa lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill li tkun konsistenti mal-assigurazzjoni tal-kontribut tal-avjazzjoni għall-impenn tal-Unjoni għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha sal-2030.
Emenda 9
Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdid)
(6a)  Sabiex ikun żgurat li l-istandards klimatiċi domestiċi eżistenti u futuri tal-Unjoni jiġu rispettati, u mingħajr preġudizzju għar-rieżami kif imsemmi fl-Artikolu 28b tad-Direttiva 2003/87/KE, l-iskema CORSIA għandha tiġi implimentata fid-dritt tal-Unjoni u tkun magħmula konsistenti miegħu permezz tal-EU ETS.
Emenda 41
Proposta għal regolament
Premessa 6b (ġdida)
(6b)  Ġew adottati diversi atti leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni li l-għan tagħhom huwa l-prevenzjoni tal-frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru Ewropew sabiex jittejbu l-fluss tat-traffiku tal-ajru u l-kontroll tal-użu tal-ispazju tal-ajru, u b'hekk jitnaqqsu l-emissjonijiet. Fi ħdan l-Unjoni, l-iskema CORSIA għandha titqies bħala parti mill-hekk imsejjaħ "basket ta' miżuri" tal-ICAO, flimkien mal-implimentazzjoni sħiħa mill-Istati Membri tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku Ewropew, is-SESAR, l-użu tal-GNSS għan-navigazzjoni bis-satellita u Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti bħal Clean Sky I u Clean Sky II. Il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar azzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-GMBM meħuda mill-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra mill-avjazzjoni, inkluża informazzjoni, rigward l-użu tad-dħul, ippreżentata mill-Istati Membri skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013.
Emenda 10
Proposta għal regolament
Premessa 6c (ġdid)
(6c)  Minkejja li r-regoli tekniċi għall-miżura globali bbażata fuq is-suq tal-ICAO għad iridu jiġu adottati mill-Kunsill tal-ICAO, huwa importanti li l-awtoritajiet regolatorji u l-operaturi tal-inġenji tal-ajru jkollhom l-informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta' monitoraġġ, rapportar u verifika (MRV) u l-unitajiet tal-emissjonijiet eliġibbli skont l-iskema tal-ICAO kmieni kemm jista' jkun għall-faċilitazzjoni tat-tħejjija għall-implimentazzjoni tal-iskema tal-ICAO u l-monitoraġġ tal-emissjonijiet tas-CO2 mill-1 ta' Jannar 2019. Dawn ir-rekwiżiti ta' MRV għandu jkollhom livell ta' strettezza konsistenti mar-rekwiżiti għall-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 601/2012, u għandhom jiżguraw li r-rapporti tal-emissjonijiet ippreżentati jkunu vverifikati skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 600/2012.
Emenda 11
Proposta għal regolament
Premessa 6d (ġdid)
(6d)  Filwaqt li l-kunfidenzjalità tal-ħidma teknika fl-ICAO għandha tiġi rikonoxxuta, huwa importanti wkoll li l-istati membri tal-ICAO, l-operaturi tal-inġenji tal-ajru u s-soċjetà ċivili jkomplu jkunu involuti fil-ħidma tal-ICAO biex tiġi implimentata l-miżura globali bbażata fuq is-suq u li l-ICAO tilħaq il-partijiet ikkonċernati kollha biex tinfurmahom dwar il-progress u d-deċiżjonijiet b'mod f’waqtu. Sabiex dan jinkiseb jista' jkun meħtieġ li ssir reviżjoni tal-protokolli tan-nondivulgazzjoni għall-Membri u l-Osservaturi tal-Kumitat tal-ICAO għall-Protezzjoni Ambjentali mill-Avjazzjoni (CAEP).
Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 7
(7)  Sabiex jiġu adottati atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali biex jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi ta' att leġiżlattiv li mhumiex essenzjali, is-setgħa għall-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet applikabbli għall-operaturi tal-inġenji tal-ajru bl-għan li tiġi implimentata l-miżura globali bbażata fuq is-suq li qed tiġi żviluppata fl-ICAO. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fil-preparazzjoni ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw il-preparazzjoni ta' atti delegati.
(7)  Sabiex jiġu adottati atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali biex jissupplimentaw jew jemendaw ċerti elementi ta' att leġiżlattiv li mhumiex essenzjali, is-setgħa għall-adozzjoni tal-atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet applikabbli għall-operaturi ta' inġenju tal-ajru bl-għan li tiġi implimentata l-miżura globali bbażata fuq is-suq li qed tiġi żviluppata fl-ICAO. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, b'mod partikolari fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet isiru b'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fil-preparazzjoni ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw il-preparazzjoni ta' atti delegati, sabiex il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ikun iktar trasparenti u iktar effiċjenti.
Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdid)
(7a)  Filwaqt li l-għan fit-tul għandu jkun li jkun hemm skema ta' tnaqqis globali unika biex jiġu indirizzati l-emissjonijiet tal-karbonju mill-avjazzjoni sat-tieni fażi tal-iskema tal-ICAO fl-2024, fil-każ li l-miżura globali bbażata fuq is-suq tal-ICAO ma tkunx biżżejjed biex tilħaq l-objettivi u l-impenji klimatiċi tal-Unjoni skont il-Ftehim ta' Pariġi, għadhom jiġu esplorati wkoll għażliet oħra ta' mitigazzjoni tal-karbonju.
Emenda 14
Proposta għal regolament
Premessa 7b (ġdid)
(7b)  L-avjazzjoni għandha impatt ukoll fuq il-klima minħabba r-rilaxxi tal-ossidi tan-nitroġenu, il-fwar tal-ilma u s-sulfat u l-partikoli tan-nugrufun f'altitudnijiet għoljin. Il-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) ikkalkula li l-impatt klimatiku totali tas-settur tal-avjazzjoni huwa attwalment darbtejn sa erba' darbiet ogħla mill-effett tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju tiegħu waħedhom fil-passat. Sakemm isir progress xjentifiku, l-impatti kollha tal-avjazzjoni għandhom jiġu indirizzati sa fejn possibbli. Ir-riċerka dwar il-formazzjoni ta' faxex ta' kondensazzjoni, magħrufa wkoll bħala contrails, l-evoluzzjoni tagħhom fi sħab tat-tip cirrus, dwar l-effetti diretti iżgħar tal-aerosols tas-sulfat, tan-nugrufun, tal-contrails tal-fwar tal-ilma u s-sħab tat-tip cirrus, u dwar il-miżuri ta' mitigazzjoni effettivi, inklużi miżuri operazzjonali u tekniċi, għandha tiġi promossa wkoll.
Emenda 15
Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdid)
(9a)  M'hemmx dubju li l-emissjonijet mill-avjazzjoni li jikkawżaw ħsara lill-klima jmorru lil hinn mill-effetti purament ta' CO2. Id-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a kienet tinkludi impenn tal-Kummissjoni li tissottometti proposta adegwata dwar l-ossidi tan-nitroġenu fl-2008. Minkejja d-diffikultajiet tekniċi u politiċi involuti, il-Kummissjoni għandha taċċellera l-ħidma tagħha f'dak ir-rigward.
__________________
1aId-Direttiva 2008/101/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 li temenda d-Direttiva 2003/87/KE sabiex tinkludi l-attivitajiet tal-avjazzjoni fl-iskema għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità (Test b'relevanza għaż-ŻEE) (ĠU L 8, 13.1.2009, p. 3).
Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3c – paragrafu 3a (ġdid)
(-1)  Fl-Artikolu 3c, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
"3a. Il-kwantità totali ta' kwoti li għandhom jiġu allokati lill-operaturi tal-inġenji tal-ajru fl-2021 għandha tkun 10 % aktar baxxa mill-allokazzjoni medja għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2014 sal-31 ta' Diċembru 2016, u mbagħad tonqos kull sena bl-istess rata bħal dik tal-limitu massimu totali għall-EU ETS imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 9 sabiex il-limitu massimu għas-settur tal-avjazzjoni jsir aktar konformi mas-setturi l-oħra tal-EU ETS sal-2030.
Għal attivitajiet tal-avjazzjoni lejn u minn ajrudromi li jinsabu f'pajjiżi barra miż-ŻEE, il-kwantità tal-kwoti li għandha tiġi allokata mill-2021 'il quddiem tista' tiġi aġġustata billi titqies il-miżura globali bbażata fuq is-suq tal-ICAO li se tiġi implimentata mill-2021 bi tpaċija għall-emissjonijiet tal-avjazzjoni internazzjonali 'l fuq mil-livelli tal-2020."
Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3d – paragrafu 2
(-1a)  Fl-Artikolu 3d, il-paragrafu 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:
2.  Mill-1 ta' Jannar 2013, 15 % tal-kwoti għandhom ikunu rkantati. Dan il-persentaġġ jista' jiġi miżjud, bħala parti mill-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva.
2.  Mill-1 ta' Jannar 2021, 50 % tal-kwoti għandhom ikunu rkantati. Dan il-persentaġġ jista' jiġi miżjud, bħala parti mill-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva.."
Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1b (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3d – paragrafu 3 – subparagrafu 1
(-1b)  Fl-Artikolu 3d(3), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
"Għandu jiġi adottat Regolament li jkun fih dispożizzjonijiet dettaljati għall-bejgħ bl-irkant mill-Istati Membri tal-kwoti mhux meħtieġa li jinħarġu mingħajr ħlas skond il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu jew l-Artikolu 3f(8). In-numru tal-kwoti li għandhom jinbiegħu bl-irkant f'kull perijodu minn kull Stat Membru għandu jkun f'proporzjon mas-sehem tiegħu tat-total tal-emissjonijiet dovuti mill-avjazzjoni tal-Istati Membri kollha għas-sena ta' referenza rrappurtata skond l-Artikolu 14(3) u verifikati skond l-Artikolu 15. Għall-perijodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), is-sena ta' referenza għandha tkun l-2010 u għal kull perijodu sussegwenti msemmi fl-Artikolu 3c is-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja li tispiċċa 24 xahar qabel il-bidu tal-perijodu li għalih jirreferi l-irkant."
"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 23 biex tissupplementa din id-Direttiva billi tistabbilixxi arranġamenti dettaljati għall-bejgħ bl-irkant mill-Istati Membri tal-kwoti mhux meħtieġa li jinħarġu mingħajr ħlas skont il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu jew l-Artikolu 3f(8). In-numru tal-kwoti li għandhom jinbiegħu bl-irkant f'kull perjodu minn kull Stat Membru għandu jkun fi proporzjon mas-sehem tiegħu tat-total tal-emissjonijiet dovuti mill-avjazzjoni tal-Istati Membri kollha għas-sena ta' referenza rrappurtata skont l-Artikolu 14(3) u verifikati skont l-Artikolu 15. Għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 3c(1), is-sena ta' referenza għandha tkun l-2010 u għal kull perjodu sussegwenti msemmi fl-Artikolu 3c is-sena ta' referenza għandha tkun is-sena kalendarja li tispiċċa 24 xahar qabel il-bidu tal-perjodu li għalih jirreferi l-irkant."
Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1c (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3d – paragrafu 3 – subparagrafu 2
(-1c)  Fl-Artikolu 3d(3), it-tieni subparagrafu jitħassar.
Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1d (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 3d– paragrafu 4 – subparagrafu 1
(-1d)  Fl-Artikolu 3d(4), l-ewwel subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
"L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw l-użu li għandu jsir mid-dħul iġġenerat mill-irkant ta' kwoti tal-avjazzjoni. Dak id-dħul għandu jintuża biex jitratta t-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, inter alia biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, biex ikunu adattati l-impatti tat-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż b'mod partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-iskema Komunitarja. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant għandu jintuża wkoll sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija u għall-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata d-deforestazzjoni.
"Id-dħul kollu ġġenerat mill-irkant ta' kwoti tal-avjazzjoni għandu jintuża biex jitratta t-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, inter alia biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, biex ikunu adattati l-impatti tat-tibdil fil-klima fl-UE u f'pajjiżi terzi, speċjalment fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, biex jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-iżvilupp għall-mitigazzjoni u l-adattament, inkluż b'mod partikolari fl-oqsma tal-aeronawtika u tat-trasport bl-ajru, biex jitnaqqsu l-emissjonijiet permezz ta' mezzi tat-trasport b'emissjonijiet baxxi, u biex ikopri l-ispejjeż amministrattivi tal-iskema tal-Unjoni u biex jiġu ffinanzjati proġetti komuni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra mis-settur tal-avjazzjoni, bħall-Impriża Konġunta SESAR u l-Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti Clean Sky u kwalunkwe inizjattiva li tippermetti l-użu mifrux tal-GNSS għan-navigazzjoni bis-satellita u kapaċitajiet interoperabbli fl-Istati Membri kollha, b'mod partikolari dawk li jtejbu l-infrastruttura tan-navigazzjoni bl-ajru, il-forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u l-użu tal-ispazju tal-ajru. Id-dħul mill-bejgħ bl-irkant jista' jintuża wkoll sabiex jiffinanzja kontribuzzjonijiet għall-Fond Globali għall-Effiċjenza Enerġetika u l-Enerġija Rinnovabbli, u għal miżuri biex tiġi evitata d-deforestazzjoni. Għandha tingħata kunsiderazzjoni speċjali fir-rigward tal-Istati Membri li jużaw id-dħul għall-kofinanzjament ta' programmi jew inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni skont id-Disa' Programm Qafas dwar ir-Riċerka (FP9). It-trasparenza fir-rigward tal-użu li jsir mid-dħul iġġenerat mill-irkant tal-kwoti skont din id-Direttiva hija fundamentali għall-irfid tal-impenji tal-Unjoni."
Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1e (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12 – paragrafu 3
(-1e)  Fl-Artikolu 12, il-paragrafu 3 huwa sostitwit b'dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, li sat-30 ta' April ta' kull sena, l-operatur ta' kull installazzjoni jċedi numru ta' kwoti, barra minn dawk il-kwoti maħruġa taħt il-Kapitolu II, ekwivalenti ghat-total tal-emissjonijet ta' dik l-installazzjoni fis-sena kalendarja preċedenti, kif ivverifikati skond l-Artikolu 15, u li wara dawn jiġu kkanċellati."
"3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw, li sat-30 ta' April ta' kull sena, l-operatur ta' kull installazzjoni jċedi numru ta' kwoti, ekwivalenti ghat-total tal-emissjonijet ta' dik l-installazzjoni fis-sena kalendarja preċedenti, kif ivverifikati skont l-Artikolu 15, u li wara dawn jiġu kkanċellati."
Emenda 47
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1f (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 12 – paragrafu -3a (ġdid)
(-1f)  Fl-Artikolu 12, il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal qabel il-paragrafu (3a):
“-3a. Bil-għan li l-integrità ambjentali tal-EU ETS tkun protetta, operaturi tal-avjazzjoni u operaturi oħra fl-EU ETS ma jistgħux jużaw kwoti maħruġa mill-1 ta' Jannar 2018 'il quddiem minn Stat Membru li fir-rigward tiegħu jkun hemm obbligazzjonijiet skadenti għall-operaturi tal-avjazzjoni u għal operaturi oħra. L-att legali msemmi fl-Artikolu 19 għandu jimplimenta dan il-paragrafu.”
Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1g (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)
(-1g)  Fl-Artikolu 21 jiżdied il-paragrafu li ġej:
''2a. Ir-rapport msemmi fil-paragrafu 2 għandu, bl-użu ta' data provduta permezz tal-kooperazzjoni msemmija fl-Artikolu 18b, jinkludi lista tal-operaturi ta' inġenji tal-ajru li jkunu soġġetti għar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva li ma jkunux fetħu kont ta' reġistru."
Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt a
(a)  l-emissjonijiet kollha minn titijiriet minn u lejn l-ajrudromu li jinsabu f'pajjiżi li mhumiex fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) f'kull sena kalendarja mill-1 ta' Jannar 2013, soġġett għar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 28b".
"(a) l-emissjonijiet kollha minn titijiriet minn u lejn l-ajrudromu li jinsabu f'pajjiżi li mhumiex fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) f'kull sena kalendarja mill-1 ta' Jannar 2013 sal-31 ta' Diċembru 2020, soġġett għar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 28b."
Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt i
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt b
(b)  l-emissjonijiet kollha minn titijiriet bejn ajrudromu li jinsab f'reġjun ultraperiferiku fit-tifsira tal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u ajrudromu li jinsab f'reġjun ieħor taż-ŻEE f'kull sena kalendarja mill-1 ta' Jannar 2013, soġġett għar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 28b".
(b)  l-emissjonijiet kollha minn titijiriet bejn ajrudromu li jinsab f'reġjun ultraperiferiku fit-tifsira tal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u ajrudromu li jinsab f'reġjun ieħor taż-ŻEE f'kull sena kalendarja mill-1 ta' Jannar 2013 sal-31 ta' Diċembru 2020, soġġett għar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 28b."
Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a – punt ia (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
ia.  jiddaħħal il-punt li ġej:
“ (ba) l-emissjonijiet kollha minn titjiriet bejn ajrudromi li jinsabu fiż-ŻEE u operati b'konsegwenza ta' titjira kif imsemmi fil-punti (a) jew (b) ta’ dan il-paragrafu li tiġi ddevjata lejn ajrudromu li jinsab fiż-ŻEE f'kull sena kalendarja mill-1 ta' Jannar 2017, soġġett għar-reviżjoni kif msemmija fl-Artikolu 28b.”
Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b – punt i
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 1
Mill-1 ta' Jannar 2017, permezz ta' deroga mill-Artikoli 3d sa 3f u sakemm l-emendi sussegwenti għar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 28b jidħlu fis-seħħ, l-operaturi tal-inġenji tal-ajru għandhom jinħarġulhom, kull sena, l-għadd ta' kwoti li jikkorrispondu għas-sena 2016. Mill-2021 'il quddiem dak l-għadd ta' kwoti għandu jkun soġġett għall-applikazzjoni tal-fattur lineari fl-Artikolu 9.
Mill-1 ta' Jannar 2017 sal-31 ta' Diċembru 2020, permezz ta' deroga mill-Artikoli 3d sa 3f u sakemm l-emendi sussegwenti għar-reviżjoni msemmija fl-Artikolu 28b jidħlu fis-seħħ, l-operaturi ta' inġenju tal-ajru għandu jinħarġilhom, kull sena, l-għadd ta' kwoti li jikkorrispondu għas-sena 2016. Mill-2021 'il quddiem dak l-għadd ta' kwoti għandu jkun soġġett għall-applikazzjoni tal-fattur lineari fl-Artikolu 9.
Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt b – punt ii
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 2 – subparagrafu 3
ii.  it-tielet subparagrafu huwa mħassar.
ii.  it-tielet subparagrafu huwa sostitwit b'dan li ġej:
“Fir-rigward tal-attività fil-perjodu mill-1 ta' Jannar 2017 sal-31 ta' Diċembru 2020, l-Istati Membri għandhom jippubblikaw l-għadd ta' kwoti tal-avjazzjoni allokati lil kull operatur tal-inġenji tal-ajru, sal-1 ta' Settembru 2018. ”
Emenda 28
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 4
4.  B'deroga mill-Artikolu 3d(3), l-għadd ta' kwoti li jridu jiġu rkantati minn kull Stat Membru mill-1 ta' Jannar 2013 għandu jiġi mnaqqas biex jikkorrispondi għas-sehem tiegħu ta' emissjonijiet attribwiti għall-avjazzjoni minn titjiriet li mhumiex soġġetti għad-derogi previsti fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.;
4.  B'deroga mill-Artikolu 3d(3), l-għadd ta' kwoti li jridu jiġu rkantati minn kull Stat Membru fir-rigward tal-perjodu mill-1 ta' Jannar 2013 sal-31 ta' Diċembru 2020 għandu jiġi mnaqqas biex jikkorrispondi għas-sehem tiegħu ta' emissjonijiet attribwiti għall-avjazzjoni minn titjiriet li mhumiex soġġetti għad-derogi previsti fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.
Emenda 29
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt da (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28a – paragrafu 8
(da)  jitħassar il-paragrafu 8.
Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28b – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istandards tal-ICAO rilevanti jew strumenti legali oħra kif ukoll dwar il-miżuri domestiċi meħuda minn pajjiżi terzi għall-implimentazzjoni tal-miżura globali bbażata fuq is-suq, li għandha tapplika għall-emissjonijiet mill-2021, u dwar żviluppi internazzjonali rilevanti oħra.
1.  Il-Kummissjoni għandha, mill-1 ta' Jannar 2019 u b'mod regolari wara din id-data, tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istandards u l-prattiki rakkomandati (SARPs) tal-ICAO rilevanti, ir-rakkomandazzjonijiet approvati tal-Kunsill tal-ICAO rilevanti għall-miżura globali bbażata fuq is-suq jew strumenti legali oħra kif ukoll dwar il-miżuri domestiċi meħuda minn pajjiżi terzi għall-implimentazzjoni tal-miżura globali bbażata fuq is-suq, li għandha tapplika għall-emissjonijiet mill-2021, l-implikazzjonijiet ta' riżervi minn pajjiżi terzi u dwar żviluppi internazzjonali rilevanti oħra. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll aġġornamenti regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' reġistru globali u l-iżvilupp tal-SARPs b'konformità mal-proċeduri tal-ICAO għat-tfassil tal-istandards. B'konformità mar-"Rendikont Globali" tal-UNFCCC, hija għandha tirrapporta wkoll dwar l-isforzi sabiex jinkiseb l-għan fit-tul mixtieq ta' tnaqqis ta' emissjonijiet tas-settur tal-avjazzjoni li l-emissjonijiet ta' CO2 mill-avjazzjoni jitnaqqsu bin-nofs b'mod relattiv għal-livelli tal-2005 sal-2050.
Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28b – paragrafu 2
2.  Ir-rapport għandu jikkunsidra modi biex dawk l-istrumenti tal-ICAO jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni permezz ta' reviżjoni ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu jikkunsidra wkoll ir-regoli li japplikaw fir-rigward tat-titjiriet fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) kif xieraq.
2.  Sal-1 ta' Marzu 2020, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-adegwatezza ta' dawk l-istrumenti tal-ICAO u dwar il-possibilitajiet li dawk l-istrumenti tal-ICAO jiġu implimentati fid-dritt tal-Unjoni permezz ta' reviżjoni ta' din id-Direttiva. Ir-rapport għandu jikkunsidra wkoll ir-regoli li japplikaw fir-rigward tat-titjiriet fiż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), kif xieraq. Ir-rapport għandu jeżamina wkoll l-ambizzjoni u l-integrità ambjentali globali tal-miżura globali bbażata fuq is-suq inklużi l-ambizzjoni ġenerali tagħha fir-rigward tal-miri skont il-Ftehim ta' Pariġi, il-livell ta' parteċipazzjoni, l-infurzabbiltà, it-trasparenza, il-penali għan-nuqqas ta' konformità, il-proċessi għall-input pubbliku, il-kwalità tal-krediti ta' kumpens, il-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika tal-emissjonijiet, ir-reġistri, ir-responsabbiltà u r-regoli dwar l-użu tal-bijokarburanti. Barra minn hekk, ir-rapport għandu jqis jekk l-att delegat adottat skont l-Artikolu 28c(2) jeħtieġx li jiġi rivedut.
Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28b – paragrafu 3
3.  Ir-rapport jista' jkun akkumpanjat, kif xieraq, minn proposti għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill biex jemendaw, iħassru, jestendu jew jissostitwixxu d-derogi previsti fl-Artikolu 28a, konsistenti mal-impenn għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha tal-UE għall-2030.
3.  Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għandu jkun akkumpanjat, kif xieraq, minn proposti għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsill biex jemendaw, iħassru, jestendu jew jissostitwixxu d-derogi previsti fl-Artikolu 28a, konsistenti mal-impenn għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi ekonomiċi kollha tal-UE għall-2030 bl-għan li jiġu żgurati l-effettività u l-integrità ambjentali sħiħa tal-azzjoni klimatika tal-Unjoni u titnaqqas kwalunkwe ambigwità qabel ma tibda titħaddem l-iskema CORSIA.
Emenda 34
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 28c – paragrafu 1
1.  Il-Kummissjoni għandha tadotta d-dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika xierqa tal-emissjonijiet biex tiġi implimentata l-miżura globali bbażata fuq is-suq li qed tiġi żviluppata mill-ICAO. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu bbażati fuq l-istess prinċipji bħal tar-Regolament imsemmi fl-Artikolu 14(1) u għandhom jiżguraw li r-rapporti sottomessi jkunu verifikati skont l-Artikolu 15.
1.  Il-Kummissjoni għandha tadotta d-dispożizzjonijiet għall-monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika xierqa tal-emissjonijiet biex tiġi implimentata l-miżura globali bbażata fuq is-suq li qed tiġi żviluppata mill-ICAO. Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu kompletament konsistenti mal-prinċipji tar-Regolament imsemmi fl-Artikolu 14(1) u għandhom jiżguraw li r-rapporti sottomessi dwar l-emissjonijiet ikunu verifikati skont l-Artikolu 15.
Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2003/87/KE
Artikolu 30 – paragrafu 4a (ġdid)
(2a)  Fl-Artikolu 30, jiżdied il-paragrafu 4a li ġej:
“(4a.) Sal-1 ta' Jannar 2020, il-Kummissjoni għandha tippreżenta analiżi aġġornata tal-effetti mhux tas-CO2 tal-avjazzjoni u, jekk ikun xieraq, takkumpanjaha bi proposta leġiżlattiva dwar l-aħjar mod biex jiġu indirizzati dawn l-effetti.”

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitati responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’subparagrafu (A8-0258/2017).

Avviż legali - Politika tal-privatezza