Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0198(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0065/2017

Předložené texty :

A8-0065/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2017 - 9.9

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0340

Přijaté texty
PDF 397kWORD 42k
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I
P8_TA(2017)0340A8-0065/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0434),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 79 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0247/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0065/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí
P8_TC1-COD(2016)0198

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1954.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí