Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2027(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0268/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0268/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 19
CRE 12/09/2017 - 19

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.15
CRE 13/09/2017 - 9.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0345

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 494kWORD 76k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη Λατινική Αμερική
P8_TA(2017)0345A8-0268/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της EE με τη Λατινική Αμερική (2017/2027(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως τον τίτλο V σχετικά με την εξωτερική δράση της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το πέμπτο μέρος, τίτλοι I-III και V (κοινή εμπορική πολιτική, συνεργασία για την ανάπτυξη και ανθρωπιστική βοήθεια, και διεθνείς συμφωνίες),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λατινική Αμερική: Εταιρική σχέση μεταξύ παγκόσμιων παραγόντων» (COM(2009)0495),

–  λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς πολιτιστικούς, γλωσσικούς, πολιτικούς και ιστορικούς δεσμούς, που έχουν καθιερωθεί, μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα δεκαετιών έντονης μετανάστευσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (χώρες ΛΑΚ),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2015 (Ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένες χώρες και περιοχές),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις των συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα και ιδίως τη δήλωση της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 10-11 Ιουνίου 2015 με θέμα «Διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον: εργαζόμαστε για ευημερούσες, συνεκτικές και βιώσιμες κοινωνίες για τους πολίτες μας» και στο πλαίσιο της οποίας εκδόθηκε η πολιτική δήλωση με τίτλο «Μια εταιρική σχέση για την επόμενη γενιά»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-CELAC της 11ης Μαΐου 2015 με τίτλο «Ισότητα, δικαιώματα και δημοκρατική συμμετοχή για τους λαούς της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής»,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν της πρώτης διυπουργικής συνόδου κορυφής ΕΕ-CELAC, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Σάντο Ντομίνγκο (Δομινικανή Δημοκρατία) στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εκδόθηκε στο πλαίσιο της 25ης ιβηροαμερικανικής συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Cartagena de Indias (Κολομβία) στις 28 και 29 Οκτωβρίου 2016 με τίτλο «Νεολαία, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση»,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση της πέμπτης συνόδου κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της CELAC, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πούντα Κάνα (Δομινικανή Δημοκρατία) στις 25 Ιανουαρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιανουαρίου 2016 υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως τα ψηφίσματά του της 8ης Ιουνίου 2016(2) και της 27ης Απριλίου 2017(3) σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την εξαφάνιση 43 σπουδαστών στο Μεξικό(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής (EuroLat), και ιδίως τα ψηφίσματά της τής 22ας Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις εμπορικές πτυχές των διαφόρων διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος μεταξύ ΕΕ-ΛΑΚ(6), σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030(7), σχετικά με τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική(8), και σχετικά με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας από την οπτική της διμερούς περιφερειακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΛΑΚ(9), καθώς και το ψήφισμα της 29ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τις δολοφονίες γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λατινική Αμερική(10),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της EuroLat της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη μετανάστευση, την ανάπτυξη και την οικονομική κρίση(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ στις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική(12),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ περί των ιθαγενών λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση, και ιδίως το άρθρο 14 σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής των ενδιαφερομένων πληθυσμών στα εδάφη που παραδοσιακά κατέχουν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης(13),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού επιχορηγήσεων από περιφερειακές επενδυτικές διευκολύνσεις με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την υποστήριξη των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπή Ανάπτυξης (A8-0268/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) αποτελεί βασικό εταίρο της ΕΕ όσον αφορά την από κοινού αντιμετώπιση των υφιστάμενων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, η καθολική τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ειρήνη και η ασφάλεια, η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, η έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης, η βιωσιμότητα, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η διαχείριση της μετανάστευσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ -ΛΑΚ βασίζεται σε στενούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, σε εκτεταμένες ανταλλαγές πληθυσμών, ισχυρές και αυξανόμενες εμπορικές και επενδυτικές ροές και κοινές αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των 33 χωρών της ΛΑΚ, γεγονός που απαιτεί την εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων εντός ενός συνεκτικού και συνεπούς πλαισίου εξωτερικής δράσης της ΕΕ, προασπίζοντας παράλληλα τις αξίες της ΕΕ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΛΑΚ βασίζεται σε ιστορικούς, πολιτιστικούς, ανθρώπινους και οικονομικούς δεσμούς, οι οποίοι δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι και θα πρέπει να είναι προσανατολισμένοι σε πιο οριζόντια βάση, κοινές αρχές και αξίες, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου, της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, και της κοινής υποστήριξης ενός πολυμερούς συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης βασισμένου σε κοινούς κανόνες και στον διάλογο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες της ΕΕ και της ΛΑΚ αποτελούν μαζί το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού των μελών των Ηνωμένων Εθνών και αντιπροσωπεύουν περίπου το 25 % του παγκόσμιου ΑΕγχΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης, της αλλαγής του κλίματος, της ενέργειας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και η επένδυση σε βαθύτερους κοινωνικοοικονομικούς δεσμούς μέσω της διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων, των ανταλλαγών σπουδαστών και της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας αποτελούν προτεραιότητες της εξωτερικής δράσης της ΕΕ με τις χώρες της ΛΑΚ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δι-περιφερειακή στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής που δρομολογήθηκε τον Ιούνιο του 1999 για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο περιφερειών δεν αποτελεί ακόμη εδραιωμένο επίτευγμα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφέρεια της ΛΑΚ έχει αλλάξει σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, μεταξύ άλλων, λόγω της ανόδου μεγάλου τμήματος του πληθυσμού στη μεσαία τάξη μέσω οικονομικών μεταρρυθμίσεων και κοινωνικών πολιτικών, της καλύτερης ανακατανομής του πλούτου που δημιουργείται στις χώρες της περιοχής, επιτρέποντας τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την υγεία και την αξιοπρεπή στέγαση, καθώς και λόγω της συνολικής εδραίωσης της δημοκρατίας, αλλά και της λήξης μιας περιόδου θεαματικής αύξησης στις τιμές εμπορευμάτων που είχε εκθέσει σε κίνδυνο φτώχειας εκατομμύρια ανθρώπους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, έπειτα από μια δεκαετία αξιοσημείωτης οικονομικής ανάπτυξης, το τέλος της περιόδου υψηλών τιμών των πρώτων υλών, από τις οποίες εξαρτάται η πλειονότητα των χωρών της ΛΑΚ, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας, που είναι σήμερα ο δεύτερος εμπορικός εταίρος μετά τις ΗΠΑ, οδήγησε διάφορες χώρες της εν λόγω περιφέρειας σε στασιμότητα ή ακόμη και σε οικονομική ύφεση, υπονομεύοντας σε μεγάλο βαθμό την επιτευχθείσα πρόοδο και εκθέτοντας εκατομμύρια άτομα στον κίνδυνο να περιπέσουν εκ νέου σε κατάσταση φτώχειας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής η κοινή γνώμη απαιτεί σθεναρά υψηλότερα επίπεδα δημοκρατίας και συμμετοχικές διαδικασίες, καθώς και βιώσιμες οικονομικές πολιτικές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου που αντικατοπτρίζεται σε σταθερά νομικά πλαίσια με εγγύηση της ασφάλειας δικαίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προσέλκυση των αναγκαίων επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η τήρηση ενός σταθερού νομικού και πολιτικού πλαισίου επιτρέπει και στις δύο περιφέρειες να ασκούν ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα και να διασφαλίζουν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, παρέχοντας, μεταξύ άλλων εγγυήσεις ως προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και πρέπει συνεπώς να αντιμετωπιστούν άμεσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιόπιστες συναλλαγματικές ισοτιμίες αποτελούν στοιχεία ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΛΑΚ συμβάλλουν στη βελτίωση του πολιτικού και εμπορικού διαλόγου και του επενδυτικού κλίματος που ευνοεί το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών και των αγορών δημόσιων συμβάσεων επιτρέποντας την υλοποίηση έργων υποδομής·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας για τη Λατινική Αμερική και την ΕΕ να συμφωνήσουν σε ένα κοινό θεματολόγιο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αλλάξει επίσης σημαντικά κατά τα τελευταία έτη λόγω της οικονομικής κρίσης, των προκλήσεων που συνδέονται με την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ και της προσφυγικής κρίσης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες γεωπολιτικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα επί του παρόντος στις χώρες της ΛΑΚ, οι οποίες χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από την αυξανόμενη παρουσία ασιατικών κρατών τα οποία επιδιώκουν τη δημιουργία οικονομικών εταιρικών σχέσεων στην περιοχή, υποχρεώνουν την ΕΕ να ενισχύσει τη θέση της ως πραγματικός σύμμαχος των εταίρων της στην περιφέρεια της ΛΑΚ, όχι μόνο όσον αφορά την οικονομική ανταλλαγή, αλλά ως εταίρος στην κοινωνική πρόοδο και στην προάσπιση κοινών αξιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συμφωνία ΕΕ-Μεξικού, η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Χιλής και η διαπεριφερειακή συμφωνία-πλαίσιο για τη συνεργασία ΕΕ-Κοινής Αγοράς του Νότου (Mercosur) τέθηκαν σε ισχύ το 1997, το 2003 και το 1999, αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της σημασίας τους για την ΕΕ και τις χώρες ΛΑΚ, οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την επικαιροποίηση των συμφωνιών αυτών, χρειάζονται μια φιλόδοξη ώθηση προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο σύγχρονο και προοδευτικό αποτέλεσμα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι η κύρια πηγή αναπτυξιακής βοήθειας όπως αντικατοπτρίζεται στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) 2014-2020, ο κύριος επενδυτής και ένας από τους σπουδαιότερους εμπορικούς εταίρους στην περιφέρεια της ΛΑΚ, και ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία καθίσταται ισχυρή με την ενίσχυση της κοινής οικονομικής και τριγωνικής συνεργασίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του θεματολογίου για το 2030 και ότι η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη και να συμπεριλάβει όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (μεταξύ αυτών, και τις χώρες μεσαίου εισοδήματος), και ότι στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης θα πρέπει να εξετάζονται και άλλα κριτήρια πέραν του κατά κεφαλήν εισοδήματος·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες ΛΑΚ παραγκωνίζονταν συστηματικά κατά τον καθορισμό των βασικών προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, παρά τους σημαντικούς πολιτιστικούς και γλωσσικούς δεσμούς που τη συνδέουν ιστορικά με τις χώρες αυτές, και παρά την ανάγκη αναζήτησης νέων συμμάχων δεδομένης της αυξανόμενης απώλειας της γεωπολιτικής επιρροής της στον κόσμο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της λεκάνης του Ατλαντικού στο σύνολό της, που περιλαμβάνει την ΕΕ, τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, τη Νότια Αμερική και τις αφρικανικές χώρες στις ακτές του Ατλαντικού, καθώς και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των περιοχών και των χωρών που τη συναποτελούν, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μαζί τις κοινές προκλήσεις στον ευρύ αυτό χώρο·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ θα λάβει χώρα στο Μπουένος Άιρες τον Δεκέμβριο του 2017 και στο πλαίσιο αυτής θα συνεδριάσουν επίσης οι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες των χωρών μελών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δέκα καλύτερες χώρες στον τομέα της ενεργειακής διακυβέρνησης και το 20 % των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου βρίσκονται στη Λατινική Αμερική·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο χώρες της Λατινικής Αμερικής, το Μεξικό και η Βραζιλία, έχουν αναγνωριστεί ως στρατηγικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

1.  υπογραμμίζει ότι η διπεριφερειακή εταιρική σχέση ΕΕ-ΛΑΚ βασίζεται σε κοινές αρχές, αξίες και συμφέροντά, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η αλληλεγγύη, το κράτος δικαίου και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, καθώς και στη δέσμευση για την προάσπισή τους σε μια οριζόντια σχέση, και είναι σημαντική για την προαγωγή των διπεριφερειακών ανταλλαγών και τη συνεργασία· τονίζει ότι, μετά την οικονομική κρίση, οι χώρες της ΕΕ και της ΛΑΚ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στους τομείς της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της καταπολέμησης της ανεργίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων, ενώ παράλληλα μοιράζονται κοινές αξίες·

2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το νέο γεωπολιτικό σενάριο ενισχύει την περιφέρεια της ΛΑΚ ως στρατηγική προτεραιότητα και ευκαιρία αξιοποίησης για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, καθώς οι δύο περιφέρειες μοιράζονται ένα κοινό όραμα για έναν κόσμο που θα βασίζεται στην πολυμερή προσέγγιση, τον διάλογο, τη βιωσιμότητα, το κράτος δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανοικτές, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες· αναγνωρίζει την θετική και πλούσια ποικιλομορφία παραγόντων στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΛΑΚ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται χώρες, πόλεις και τοπικές κοινωνίες, πανεπιστήμια, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεις, καθώς και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή· ζητεί τον περαιτέρω συντονισμό των συμφωνιών, των δράσεων συνεργασίας και των πολιτικών επαφών υψηλού επιπέδου·

3.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την επέκταση της συνεργασίας και τη δημιουργία ισχυρότερων εταιρικών σχέσεων με τις χώρες της ΛΑΚ, με τη μορφή συμπληρωματικών δράσεων σε διπεριφερειακό, υποπεριφερειακό και διμερές επίπεδο· τονίζει ότι είναι αναγκαίο η συνεργασία αυτή να συμβάλει αποτελεσματικά στην εδραίωση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω βιώσιμων πολιτικών κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη, τις πολιτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τη μείωση της φτώχειας· θεωρεί ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΛΑΚ και οι συμφωνίες σύνδεσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις οικονομικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών και να μεριμνούν ώστε να μην αυξάνονται οι υπάρχουσες ήδη ασυμμετρίες· σημειώνει ότι η παρουσία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική για τις εθνικές οικονομίες των χωρών της Λατινικής Αμερικής, τονίζει δε ότι οι δραστηριότητές τους πρέπει να υπόκεινται στους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες παρακολούθησης·

4.  υπογραμμίζει τη σημασία των συνόδων κορυφής ΕΕ-CELAC για τη στρατηγική διπεριφερειακή εταιρική σχέση, ως νέο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου· καλεί την ΕΕ και της CELAC να ενισχύσουν αυτή τη συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο μέσω θεματικών διαλόγων και καίριων πρωτοβουλιών, όπως η κοινή πρωτοβουλία για την έρευνα και την καινοτομία, ο διαρθρωμένος διάλογος για τη μετανάστευση και ο μηχανισμός συντονισμού και συνεργασίας για τα ναρκωτικά, στη βάση σαφώς καθορισμένων κοινών συμφερόντων, για την από κοινού αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης, της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος σε πολυμερή φόρουμ, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η G20 και ο ΠΟΕ·

5.  επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ και της ΛΑΚ για ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά το παγκόσμιο θεματολόγιο και τάσσεται υπέρ μιας πολυμερούς προσέγγισης στους κόλπους του ΠΟΕ, ως βάσης για ένα ανοικτό εμπορικό σύστημα, που βασίζεται σε προβλέψιμους και χωρίς αποκλεισμούς κανόνες, οι οποίοι ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους στόχους της μείωσης της φτώχειας και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι διαφανείς και αντικειμενικοί και έχουν ενισχυμένη κοινοβουλευτική διάσταση·

6.  δηλώνει εκ νέου ότι στηρίζει την περιφερειακή ολοκλήρωση εντός της περιφέρειας της ΛΑΚ και τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων συστημάτων περιφερειακής ολοκλήρωσης, με σεβασμό στις διαφορές όσον αφορά τον ρυθμό ολοκλήρωσης· συνιστά να ενισχυθεί ο διάλογος, η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τη CELAC, τη Mercosur, την Κοινότητα των Εθνών των Άνδεων (ACN), το Σύστημα ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA) και τη Συμμαχίας του Ειρηνικού, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο· προτείνει την ενίσχυση των περιφερειακών πρωτοβουλιών για τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με την Ένωση Εθνών της Νοτίου Αμερικής (UNASUR), τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), και την Κοινότητα της Καραϊβικής (CARICOM) για την προώθηση της δημοκρατίας στη Νότια Αμερική· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της ΛΑΚ, ιδίως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαφόρων περιφερειακών κοινοβουλίων, με την ανταλλαγή πολιτικής και θεσμικής εμπειρίας και γνώσεων· επικροτεί τον διάλογο που ξεκίνησε πρόσφατα μεταξύ της Mercosur και της Συμμαχίας του Ειρηνικού με στόχο την σταδιακή σύγκλιση και μεγέθυνση στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για τις μελλοντικές περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις·

7.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική σταθερότητα, οι οικονομικοί κανόνες και η θεσμική ισχύς που εγγυώνται τον σεβασμό του κράτους δικαίου και τη διαφάνεια αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο ενός περιβάλλοντος που θα προσελκύει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με τη βοήθεια της ασφάλειας δικαίου· επισημαίνει ότι το εν λόγω νομικό πλαίσιο απαιτεί ισχυρά δημοκρατικά θεσμικά όργανα και υπεύθυνο οικονομικό σχεδιασμό, καθώς και προσπάθειες ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου και των οικονομικών εταιρικών σχέσεων μέσα στην περιφέρεια, καθώς και με τους εξωτερικούς εταίρους· στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι η εταιρική σχέση με την ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο·

8.  τονίζει τον δυναμισμό της Συμμαχίας του Ειρηνικού - που περιλαμβάνει τη Χιλή, την Κολομβία, το Μεξικό και το Περού -, και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να εξετάσει τη σκοπιμότητα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εν λόγω συμμαχία ως παρατηρητή, όπως το πράττουν ήδη πολλά κράτη μέλη της ΕΕ·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι υφιστάμενες παγκόσμιες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της διαφθοράς, και της ατιμωρησίας, η έλλειψη χρηστής διακυβέρνησης, η κοινωνικοοικονομική βιώσιμη ανάπτυξη, η εξάλειψη της φτώχειας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η μαζική μετανάστευση, η ισότητα των φύλων, η κυβερνοασφάλεια, το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών, η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές αλλαγές, η ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών, η άτυπη εργασία και η αυξανόμενη ανεργία, προσφέρουν νέες ευκαιρίες και διαύλους συνεργασίας για τη δημιουργία μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΛΑΚ που θα βασίζεται σε ένα κοινό όρμα και ένα κοινό θεματολόγιο·

10.  τονίζει ότι. μολονότι έχει σημειωθεί σημαντική οικονομική ανάπτυξη, που έχει οδηγήσει σε μείωση των επιπέδων φτώχειας και ανισότητας, εξακολουθεί η ανισότητα να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της περιοχής LAC, στην οποία 175 εκατομμύρια άτομα, και ιδίως γυναίκες και ανήλικοι, ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αποκλεισμού· τονίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση, η κοινωνική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, η δίκαιη κατανομή του πλούτου και η καθολική παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος·

11.  υπενθυμίζει ότι ο στόχος της εξάλειψης της φτώχειας και της μείωσης των ανισοτήτων πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω πολιτικών για την οικονομική και κοινωνική συνοχή και πολιτικών ενσωμάτωσης, την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και την πρόσβαση στην εκπαίδευση, και τονίζει την ανάγκη για προστασία όλων των πολιτών και διεύρυνση της μεσαίας τάξης, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις των οικονομικών κύκλων, για εδραίωση των επιτευγμάτων στον τομέα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, μεταξύ άλλων μέσω του καθορισμού κατώτατων ορίων κοινωνικής προστασίας, καθώς και για τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι οικονομίες σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, με βάση ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, και να αναγνωριστεί η σημασία της ανάπτυξης διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών, ως σημαντικού μέσου αντιμετώπισης των κοινών παγκόσμιων προκλήσεων, προωθώντας παράλληλα την αξιοπρεπή εργασία και τον κοινωνικό διάλογο ως κινητήριες δυνάμεις της αειφόρου ανάπτυξης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις οικονομίες και των δύο περιφερειών να διαφοροποιηθούν, έτσι ώστε να καταστούν λιγότερο ευάλωτες στις παγκόσμιες κυκλικές διακυμάνσεις· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί η μεταφορά επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και η διαφοροποίηση της απασχόλησης, και επομένως είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απόκτηση προσόντων·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρωτόκολλο της 11ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με την Κολομβία και το Περού, που υπογράφηκε από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, τον Ισημερινό, την Κολομβία και το Περού· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω συμφωνία καταργεί τους υψηλούς τελωνειακούς δασμούς και τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, ελευθερώνει τις αγορές υπηρεσιών, ανοίγει τις αγορές δημόσιων συμβάσεων και περιλαμβάνει υποχρεώσεις σχετικά με ταχείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών·

14.  επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη ΛΑΚ και ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της, δημιουργώντας έτσι μια αμφίδρομη οικονομική σχέση βασισμένη στις αξίες της ποιότητας, της κοινωνικής ευθύνης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της έρευνας και καινοτομίας·

15.  ενθαρρύνει περαιτέρω τη σύναψη δημόσιων και ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και των ξένων επενδύσεων· τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης της άτυπης οικονομίας, καθώς και της υπανάπτυξης και της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ· ζητεί να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η κινητικότητα μεταξύ και των δύο περιφερειών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αμοιβαία συνοχή των εργασιακών δικαιωμάτων και ενισχύοντας τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

16.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν βιώσιμα και αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα και στις δύο περιφέρειες, καθώς και μια κατάλληλη φορολογική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αποτελεσματικών γενικών λογιστηρίων του κράτους, που θα μπορούσαν να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη κρατών πρόνοιας τα οποία παρέχουν και διασφαλίζουν δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως την πρόσβαση στην δημόσια εκπαίδευση, την υγεία, υποδομές κοινωνικής προστασίας και ασφάλεια για όλους τους πολίτες, και επαναλαμβάνει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι και η φοροαποφυγή είναι επιζήμιες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την πρόοδο και την ευημερία και την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών και των κοινωνικών αναδιανεμητικών πολιτικών·

17.  τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη και το εμπόριο είναι βασικοί συντελεστές για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά δεν επαρκούν για τη μείωση της φτώχειας, της ανισότητας και του αποκλεισμού· ζητεί τη θέσπιση αποτελεσματικών πολιτικών που συμβάλλουν στην άμβλυνση αυτών των προβλημάτων μέσω μιας διαφοροποιημένης και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, με ισχυρή έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα, στη θεσμική υποστήριξη και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  θεωρεί ότι η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) πρέπει να αποτελεί τον πρωταρχικό σκοπό της συνεργασίας μεταξύ της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (ΛΑΚ) και της ΕΕ· καλεί την Ένωση να ενισχύσει τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης·

19.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο του θεματολογίου για το 2030· επαναλαμβάνει ότι το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία της συνεργασίας ΕΕ-ΛΑΚ, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαστάσεών της οικονομικής, κοινωνικής και βιώσιμης ανάπτυξης, και όχι μόνο την εξάλειψη της φτώχειας· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να παρέχει επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια σε όλες τις χώρες της ΛΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των χωρών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια για διμερή αναπτυξιακή συνεργασία σύμφωνα με την αρχή της διαφοροποίησης, στη βάση μιας νέας προσέγγισης, πέραν του κατά κεφαλήν εισοδήματος· ζητεί σθεναρά από την Επιτροπή να εξακολουθήσει, κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τον κανονισμό ΜΑΣ, να παράσχει διμερή συνεργασία στις χώρες με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας για την περίοδο 2014-2020 και τα επόμενα έτη, ώστε να συνεχιστεί η υποστήριξη προς τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων·

20.  ζητεί έναν καλύτερο συντονισμό μεταξύ των πολιτικών και των προγραμμάτων παροχής βοήθειας στην περιοχή της ΛΑΚ, καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις υπερπόντιες χώρες· ζητεί την τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τις περιφερειακές διασκέψεις κορυφής ΕΕ-ΛΑΚ και την παροχή των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τους διαθέσιμους μηχανισμούς και να τους καλύψει με επαρκείς πόρους, λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα για την ευθυγράμμισή τους με τις αρχές της αποτελεσματικότητας, της καταλληλότητας, της εναρμόνισης, της αμοιβαίας ευθύνης, της λογοδοσίας και της ευθυγράμμισης με τις αναπτυξιακές στρατηγικές των χωρών της ΛΑΚ, προκειμένου να τις ενισχύσει στις προσπάθειες τους για αντιμετώπιση των προκλήσεων και να τις προετοιμάσει για την περίπτωση μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μείωσης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ)· ζητεί οι μηχανισμοί αυτοί να συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και κατάρτισης, και να συνδράμουν στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών που συμβάλλουν στην τόνωση της ανάπτυξης και την παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας·

22.  ζητεί από την Επιτροπή, να εφαρμόζει στα προγράμματά της για τον συνδυασμό μέσων χρηματοδότησης εφαρμόσιμα κριτήρια σχετικά με τις αρχές αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την ιδιοκτησία, την ευθυγράμμιση με τις χώρες εταίρους, την ανάπτυξη και τη χρηματοδοτική προσθετικότητα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία·

23.  επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα των γεωγραφικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών της, η ΛΑΚ είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις φυσικές καταστροφές, και ότι η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με την αρχή της κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης· καλεί την Επιτροπή και τις χώρες της ΛΑΚ να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια και να υιοθετήσουν μέτρα ανθεκτικότητας για το κλίμα, να σχεδιάσουν στρατηγικές πρόληψης των κινδύνων και πρωτόκολλα για την ταχεία κινητοποίηση ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης·

24.  ζητεί να εφαρμοστούν στην πράξη πολιτικές υπέρ της ενσωμάτωσης των γυναικών, της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με σκοπό να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην κοινωνία, να καταπολεμηθούν δυναμικά οι δολοφονίες γυναικών, να διασφαλιστεί η σωματική και ψυχολογική ασφάλεια των γυναικών, να διευκολυνθεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, στην ιδιοκτησία γης και στην απασχόληση, καθώς και να εξασφαλιστούν τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά τους δικαιώματα· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της ζωής των κοριτσιών και των γυναικών· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας και μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικό και οικονομικό μετασχηματισμό· επικροτεί στο πλαίσιο αυτό την Διαμερικανική Σύμβαση για την πρόληψη, την τιμωρία και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (σύμβαση του Belém do Pará) του 1994 και ζητεί να ανατεθεί ένας σημαντικότερος ρόλος στη γραμματεία του μηχανισμού παρακολούθησής της, MESECVI· χαιρετίζει την έναρξη ισχύος, το 2016, της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης, και καλεί τις χώρες των δύο περιοχών που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να την προσυπογράψουν·

25.  θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τις δημόσιες πολιτικές, κυρίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες, που παρέχουν ευκαιρίες για τους σχεδόν τριάντα εκατομμύρια νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα πρέπει να εξετάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων όπως τα υψηλά επίπεδα συγκρούσεων, βίας, οργανωμένου εγκλήματος και ανθρωποκτονιών, που πλήττουν ιδίως τους νέους και τους εφήβους και αποτελούν μια από τις κύριες προκλήσεις για τις χώρες της ΛΑΚ·

26.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας και εκπαίδευσης για τους νέους, καθώς αυτοί ενσαρκώνουν τις ελπίδες για τη μελλοντική πολιτική σταθερότητα της ηπείρου και αποτελούν βασικό παράγοντα για την επίτευξή της· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με οικονομικά ταμεία με τη μορφή διμερούς συμμετοχής πανεπιστημίων, σε προγράμματα υποτροφιών, ανταλλαγής γνώσεων και διεθνούς κινητικότητας σπουδαστών της ΕΕ και της ΛΑΚ, ιδίως μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης με τη CELAC σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ξεκίνησε το 2015· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, το 2015, το πρόγραμμα Erasmus+ σημείωσε μια επιτυχή εκκίνηση και προσέφερε 6 200 ευκαιρίες κινητικότητας και 3 500 υποτροφίες, κυρίως για σπουδαστές της CELAC έως το 2020· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να προαχθεί η πλήρης και αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημιακών διπλωμάτων και να ενισχυθεί η διμερής περιφερειακή συνεργασία στο σύστημα ποιότητας και διαπίστευσης·

27.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο της συνεργασίας ΕΕ-CELAC στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και τη σημασία δημιουργίας ενός κοινού χώρου έρευνας ΕΕ-CELAC για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της κινητικότητας των ερευνητών και των καθηγητών·

28.  υπογραμμίζει την ουσιαστική σημασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την ανάγκη αυστηρής συμμόρφωσης, όλων των χωρών ΕΕ-ΛΑΚ με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού·

29.  ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της πρόσβασης του πληθυσμού στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, προκειμένου να προσαρμοστούν οι κοινωνίες μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό·

30.  τονίζει τη γενική τάση και τις κοινές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας για την προώθηση των ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, και τη μεγάλη προσπάθεια για την κατάρτιση δημόσιων πολιτικών χωρίς αποκλεισμούς, με στόχο την προστασία των ευάλωτων ομάδων, και την κατανομή του πλούτου και της οικονομικής ανάπτυξης σε ισότιμη βάση, η οποία συνέβαλε αποφασιστικά στην ανακούφιση σχεδόν 60 εκατομμυρίων πολιτών στη Λατινική Αμερική από τη φτώχεια κατά τα τελευταία 15 χρόνια· ζητεί από τις αρχές να σεβαστούν και να εγγυηθούν τις δημοκρατικές αρχές, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ελευθερίες και την ασφάλεια όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών μειονοτήτων, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των περιβαλλοντικών ακτιβιστών, των μελών της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ, των ατόμων με αναπηρίες, των αναγκαστικά εκτοπισμένων και των απάτριδων, καθώς και των πληθυσμών σε αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου·

31.  επισημαίνει την ανάγκη εγγύησης των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των θρησκευτικών μειονοτήτων και της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ· παροτρύνει τις κυβερνήσεις της ΛΑΚ να θεσπίσουν νόμους και να λάβουν μέτρα που θα μπορούν να προστατεύσουν τους υπερασπιστές ανθρώπινων δικαιωμάτων και τους δημοσιογράφους που συχνά είναι θύματα διώξεων, απειλών, εκστρατειών δυσφήμισης, αυθαίρετων κρατήσεων, βασανιστηρίων, βίαιων εξαφανίσεων και δολοφονιών· ζητεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αυτόχθονων λαών και των πληθυσμών σε αγροτικές περιοχές να προστατεύονται από τα σχέδια ανάπτυξης μεγάλου περιβαλλοντικού αντικτύπου και από τις δραστηριότητες των εξορυκτικών βιομηχανιών, ενεργοποιώντας άμεσα μηχανισμούς προκαταρκτικής διαβούλευσης και συγκατάθεσης·

32.  εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις κατά δημοκρατικά εκλεγμένων ηγετών της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εκείνων που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα και των δικηγόρων τους· καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα, και να προβούν άμεσα στη διεξαγωγή ενδελεχών και αμερόληπτων ερευνών προκειμένου να οδηγούνται οι υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

33.  επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή και διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής συμφωνιών εμπορίου ή σύνδεσης·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει στις συμφωνίες αναφορά στην ελευθερία έκφρασης και στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι στις χώρες ΛΑΚ·

35.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθεσία που θα προβλέπει τη δυνατότητα δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και επιβολής περιορισμών στις θεωρήσεις διαβατηρίων για τα άτομα που έχουν εμπλακεί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

36.  επαναλαμβάνει ότι οι πολιτικές και η πρακτική στον τομέα της μετανάστευσης πρέπει να εξασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες και οι ανήλικοι, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία, και λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις προκλήσεις που τίθενται στο θέμα της προστασίας των συνόρων και της μη ποινικοποίησης των μεταναστών· υπογραμμίζει την ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης που θα αποβλέπει στην αναγνώριση της οικονομικής και κοινωνικής συμβολής των μεταναστών εργαζομένων στις χώρες υποδοχής, της σημασίας των χωρών διαμετακόμισης και της σημασίας καθιέρωσης νομικών οδών απόκτησης της ιθαγένειας στις χώρες υποδοχής, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους εκτοπισθέντες που χρήζουν ασύλου· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της νόμιμης κινητικότητας μεταξύ των χωρών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την συνοχή των εργασιακών δικαιωμάτων και ενισχύοντας τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης·

37.  προτρέπει τις χώρες της ΛΑΚ να διασφαλίσουν ότι τηρούνται πλήρως τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και εργασιακά δικαιώματα· ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ και τον σεβασμό των βασικών εργασιακών προτύπων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης· επισημαίνει, περαιτέρω, την ανάγκη να διασφαλιστεί η εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας·

38.  υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο περιφέρειες όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, στις οποίες περιλαμβάνονται η τρομοκρατία και η καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος, και ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας μέσω συντονισμού των αστυνομικών και των στρατιωτικών αρχών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών· προτρέπει τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να συμμετέχουν στις αποστολές της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων και τη διατήρηση της ειρήνης, όπως το πράττουν ήδη η Κολομβία και η Χιλή· ενθαρρύνει την περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία για την ανάπτυξη ειδικών σωμάτων έκτακτης ανάγκης κατά φυσικών και ανθρωπιστικών καταστροφών· ζητεί, ακόμη, την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, του αφοπλισμού, της μη διασποράς και του ελέγχου των όπλων·

39.  ζητεί τον αδιαμφισβήτητο σεβασμό της αρχής της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών·

40.  εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και απορρίπτει το γεγονός αυτή να συνεχιστεί σε περιοχές που έχουν μεγάλη ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας (βόρειο τρίγωνο της Κεντρικής Αμερικής, Αϊτή και Κολομβία), καθώς και σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών·

41.  καταδικάζει τα μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών, οι οποίες αρνήθηκαν να δεχτούν διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, καθιστώντας ως εκ τούτου αδύνατη την αντιμετώπιση των πλέον βασικών αναγκών στις χώρες αυτές· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να παροτρύνει τις σχετικές αρχές να επιτρέψουν την είσοδο της εν λόγω βοήθειας στις χώρες αυτές και να προτείνει πλάνο βοήθειας για κάθε χώρα·

42.  καλεί την ΕΕ να αγωνιστεί για τη στήριξη των χωρών της ΛΑΚ που πλήττονται από ενδημική βία, με απαράδεκτα ποσοστά δολοφονιών, εξωδικαστικών εκτελέσεων και βίαιων εξαφανίσεων, καθώς χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ευημερία, αξιοπρέπεια και ευτυχία· ζητεί από τις χώρες της ΛΑΚ να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του υπερπληθυσμού στις φυλακές και να βελτιώσουν τις συνθήκες εγκλεισμού, να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας των κρατουμένων, να ερευνήσουν και να τιμωρήσουν τις πρακτικές βασανιστηρίων και κακοποίησης και να μεριμνήσουν για μια ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι εξεγέρσεις που ξεσπούν συχνά στις φυλακές και καταλήγουν στην απώλεια ανθρώπινων ζωών·

43.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών της λεκάνης του Ατλαντικού για την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών, μεταξύ άλλων με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων χωρών της δυτικής Αφρικής, που αποτελούν σημαντική οδό σύνδεσης της Λατινικής Αμερικής με την Ευρώπη όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών·

44.  ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής οι οποίες πλήττονται από το οργανωμένο έγκλημα που απειλεί τις κοινωνικές και πολιτικές δομές τους·

45.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να στηρίζει τη στρατηγική ασφάλειας της Κεντρικής Αμερικής (ESCA) και τη στρατηγική ασφάλειας της Καραϊβικής·

46.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη να εντατικοποιηθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς, της φορολογικής απάτης και της ατιμωρησίας, καθώς αυτές συγκαταλέγονται ανάμεσα στα βασικά αίτια που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη, να διασφαλιστεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογών, ο διαχωρισμός των εξουσιών και η ίση πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και επαγγελματικό δικαστικό σύστημα, να στηριχθεί η χρηστή διακυβέρνηση, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των θεσμικών αδυναμιών και να ενισχυθεί η διοίκηση· αναγνωρίζει το έργο που επιτελεί το EUROsociAL στον εν λόγω τομέα·

47.  καλεί τις χώρες της ΕΕ και της ΛΑΚ να αντιμετωπίσουν και να καταπολεμήσουν το πρόβλημα της διαφθοράς μέσω της λήψης διαφόρων μέτρων από την πρόληψη έως την επιβολή του νόμου και την ποινική δίωξη, και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των πολυμερών και διεθνών συμβάσεων κατά της διαφθοράς, τονίζει δε ότι η ύπαρξη διαφθοράς δεν υπονομεύει μόνο την κοινωνική και οικονομική ευημερία και την κοινωνική ισότητα, αλλά και την πολιτική νομιμότητα και την χρηστή διακυβέρνηση· τονίζει ότι η απουσία ανεξάρτητης δικαστικής και δημόσιας διοίκησης ενθαρρύνει τη δυσπιστία απέναντι στους δημόσιους θεσμούς, υπονομεύοντας το κράτος δικαίου και πυροδοτώντας τη βία· υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της διαφθοράς· αναγνωρίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν νέες διεθνείς διατάξεις κατά των φορολογικών παραδείσων, όπως η αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών και η άρση του τραπεζικού απορρήτου·

48.  ζητεί να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης και απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, που θα έχει αντίκτυπο στις οικονομίες και των δύο περιφερειών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να στηριχθούν η έρευνα και ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προστασία της φύσης, η διαχείριση των δασών καθώς και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των αιτιών και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής σε μια περιφέρεια η οποία πλήττεται έντονα από τις επιπτώσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των τοπικών και αυτόχθονων κοινοτήτων σε περιοχές εξόρυξης φυσικών πόρων· τονίζει την ανάγκη προώθησης πρωτοβουλιών υποστήριξης, όπως τα προγράμματα EUROCLIMA ή RIOCC, σύμφωνα με την ατζέντα της Λίμα για την αειφόρο ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια· αναγνωρίζει την κοινή ανάγκη μιας πορείας ενεργειακής μετάβασης προκειμένου να εκπληρωθούν με επιτυχία οι συμφωνίες του Παρισιού· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων και συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των επιχειρήσεων ΕΕ και ΛΑΚ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής μετάβασης, της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της βελτίωσης των βασικών υποδομών· τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της διακυβέρνησης και των δικαστικών διαδικασιών με σκοπό την προστασία των δασών και την επέκταση των αγροοικολογικών γεωργικών πρακτικών·

49.  θεωρεί ουσιαστικής σημασίας την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη μιας ολοκληρωμένης, ισορροπημένης και αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2017, ολοκληρώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το δίκτυο υφιστάμενων συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Λατινικής Αμερικής· τονίζει την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία που πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, γεγονός που θα συμβάλει θετικά στην οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στις δύο οικονομικές περιφέρειες, καθώς και στην ενίσχυση των ιστορικών, πολιτιστικών, και πολιτικών σχέσεων και στη συνεργασία και την εμπιστοσύνη μεταξύ των λαών μας·

50.  τονίζει τη σημασία επιτάχυνσης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού και ζητεί να συναφθεί συμφωνία έως το τέλος του 2017· επισημαίνει τη σημασία της οριστικοποίησης της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2018· καλεί τα κοινοβούλια των κρατών μελών που δεν το έχουν πράξει ακόμα να επικυρώσουν τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής·

51.  τονίζει τη σημασία της πρόσφατης προσχώρησης του Ισημερινού στη πολυτομεακή συμφωνία με την Κολομβία και το Περού, και υπενθυμίζει ότι μπορεί και η Βολιβία να το πράξει, σε περίπτωση που αποφασίσει να συμμετάσχει· χαιρετίζει την εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης βραχείας διαμονής Σένγκεν για το Περού και την Κολομβία· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ίδια άρση της υποχρέωσης θεώρησης και για τον Ισημερινό· επισημαίνει ότι οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των οικονομικών και πολιτισμικών δεσμών της ΕΕ με τις εν λόγω χώρες·

52.  τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία η συστηματική ενσωμάτωση στις συμφωνίες σύνδεσης, εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΛΑΚ, κανόνων σχετικά με την εταιρική ευθύνη και ρητρών για τη διασφάλιση των ανθρώπινων και των κοινωνικών δικαιωμάτων·

53.  επισημαίνει ότι το Μεξικό και η Βραζιλία έχουν αναγνωριστεί ως στρατηγικοί εταίροι της ΕΕ και ζητεί το καθεστώς αυτό να αναγνωριστεί και για την Αργεντινή, ως εξέχοντα παράγοντα στην περιοχή, και ως μέλος της Mercosur και της ομάδας G20, και να ανανεωθεί το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων·

54.  αναγνωρίζει τη σημασία των ιβηροαμερικανικών συνόδων κορυφής, οι μηχανισμοί λειτουργίας των οποίων έχουν ενισχυθεί τα τελευταία έτη, και τονίζει παράλληλα τον ρόλο που διαδραματίζει η Γενική Ιβηροαμερικανική Γραμματεία (SEGIB) στη στήριξη της εναλλασσόμενης προεδρίας· επισημαίνει την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στη συνολική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο περιφερειών ως φόρουμ διαλόγου, συντονισμού και συνεργασίας· ζητεί, εν προκειμένω, να θεσπιστεί μηχανισμός συνεργασίας που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή μνημονίου κατανόησης ή συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και/ή της ΕΥΕΔ και της SEGIB, και που θα είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει και να διαμορφώσει τη συνεργασία με βάση ένα πιο διαρθρωμένο, ομαλό και συστηματικό σχήμα μεταξύ αμφότερων των οργάνων· επικροτεί το γεγονός ότι στην τελευταία σύνοδο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικότατους τομείς όπως η νεολαία, η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα·

55.  επαναλαμβάνει ότι η Συνέλευση EuroLat και οι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες είναι ένα πολύ επιτυχημένο εργαλείο ανταλλαγής απόψεων για την κοινοβουλευτική διάσταση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τον πολιτικό διάλογο μεταξύ ΕΕ και ΛΑΚ, και με την κοινωνία των πολιτών, της οποίας ο ρόλος θα πρέπει να ενισχυθεί, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό μέσο διαβίβασης των αιτημάτων των πολιτών στις συνόδους κορυφής ΕΕ-CELAC· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προβολή και η διάδοση των συζητήσεων και των συμπερασμάτων της, τόσο μέσω της αλληλεπίδρασης με τις συνόδους κορυφής ΕΕ-CELAC όσο και μέσω των εθνικών και περιφερειακών θεσμικών διαύλων·

56.  υπογραμμίζει τον ρόλο του Ιδρύματος ΕΕ-Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής ως διεθνούς οργανισμού και ζητεί να επικυρωθεί άμεσα η συμφωνία για την θέσπισή του και από τα εξήντα δύο μέλη του, θεωρεί δε ότι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της διπεριφερειακής εταιρικής σχέσης και ζητεί τη δημιουργία μόνιμων διαύλων συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και της Συνέλευσης EuroLat·

57.  υποστηρίζει την αύξηση της εντολής εξωτερικού δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη Λατινική Αμερική, προκειμένου να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών χρηματοδότησης τομέων προτεραιότητας, όπως ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, η ανάπτυξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών υποδομών και η στήριξη των ΜΜΕ·

58.  ζητεί τον καλύτερο και πολυμερή συντονισμό των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο της Διαμερικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης (IDB) και της Αναπτυξιακής Τράπεζας της Λατινικής Αμερικής (CAF), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο οικονομικός τους αντίκτυπος στα αναπτυξιακά προγράμματα προς τις χώρες της ΛΑΚ·

59.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, η οποία είναι καθοριστική για το μέλλον του λαού της χώρας και για τη σταθεροποίηση της περιοχής της οποίας η εν λόγω χώρα αποτελεί μέρος, και αναλαμβάνει να υποστηρίξει την κυβέρνηση στην εφαρμογή της· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της συμμετοχής ολόκληρης της κοινωνίας της Κολομβίας, κυρίως των θυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων και των ηγετών της κυβέρνησης, και τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας και της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ηγετών σε επίπεδο κοινοτήτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν την πολιτική και οικονομική στήριξη, μεταξύ άλλων, μέσω του κανονισμού ΜΑΣ, και ειδικότερα του άρθρο 5 παράγραφος 2, και του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Κολομβία, και υποστηρίζει τον ρόλο του ειδικού απεσταλμένου της ΥΕ/ΑΠ για την Κολομβία· ελπίζει ότι o Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός θα δεσμευτεί επίσης υπέρ της συνεχιζόμενης ειρηνευτικής διαδικασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ, οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC) έχουν ολοκληρώσει την παράδοση του οπλισμού τους· υποστηρίζει τη νέα αποστολή που συγκροτήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για να συνδράμει τα μέλη των FARC να επανενταχθούν στην κοινωνία· χαιρετίζει τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού και της κυβέρνησης της Κολομβίας·

60.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη Βενεζουέλα, σε ένα κλίμα αυξανόμενης πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας· ζητεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να διαφυλάξει τη διάκριση και την ανεξαρτησία των εξουσιών και να αποκαταστήσει την πλήρη συνταγματική εξουσία της Εθνοσυνέλευσης· ζητεί, επίσης, από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να εξασφαλίσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και να παρουσιάσει το συντομότερο δυνατόν ένα εκλογικό χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση ελεύθερων και διαφανών εκλογικών διαδικασιών· καλεί τη διεθνή κοινότητα, τους περιφερειακούς φορείς και την ΑΠ/ΥΕ να προωθήσουν και να υποστηρίξουν μια ευρεία εθνική συμφωνία ως τη μόνη δυνατή λύση· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να διερευνήσει ενεργά και άλλα μέτρα για την εποικοδομητική προώθηση της πολιτικής σταθερότητας στη χώρα· υπό αυτήν την έννοια, απορρίπτει κάθε προσπάθεια εκτροπής των συνταγματικά αναγνωρισμένων αρμοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε άλλο σώμα· καταδικάζει απερίφραστα τις εκλογές για τη συγκρότηση συνταγματικής συνέλευσης στις 30 Ιουλίου 2017, δεδομένου ότι αυτό συνιστά παραβίαση της αρχής της διακρίσεως των εξουσιών και του σεβασμού του δικαιώματος των πολιτών να εκφράζουν ελεύθερα τις πολιτικές τους απόψεις μέσω δημοκρατικά εκλεγμένων και νόμιμων θεσμικών οργάνων· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με πολλούς άλλους διεθνείς παράγοντες, δεν αναγνωρίζει τις εν λόγω εκλογές ή τυχόν μέτρα ή αποφάσεις που θα ληφθούν από την νεοσυσταθείσα συνέλευση, εξαιτίας της έλλειψης νομιμότητάς της, και εκφράζει τη λύπη του για τις βιαιότητες που λαμβάνουν χώρα με αποτέλεσμα τον θάνατο και τραυματισμό πολλών πολιτών· εκφράζει τις σοβαρές του ανησυχίες για την παράνομη δίωξη και καταστολή των δημοκρατικά εκλεγμένων βουλευτών της Εθνοσυνέλευσης· απορρίπτει την απομάκρυνση από τη θέση της και την πολιτική δίωξη της Γενικής Εισαγγελέα Luisa Ortega Diaz, καθώς και όλων των μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έχουν διοριστεί από τη νόμιμη Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας· υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του ΔΠΔ για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας, και ζητεί από την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων καθώς και την επιβολή περιορισμών στην πρόσβαση στο ευρωπαϊκό έδαφος, για όλους εκείνους που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων των μελών της μη αναγνωρισμένης Συντακτικής Συνέλευσης·

61.  χαιρετίζει την υπογραφή τον Δεκέμβριο του 2016 της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθεί η εφαρμογή της, η οποία μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στη συνολική εταιρική σχέση ΕΕ-CELAC· επισημαίνει ότι η συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας θα πρέπει να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών της Κούβας, την πρόοδο προς τη δημοκρατία και το σεβασμό και προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών· τονίζει ότι η ισχύς της θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική εφαρμογή από την κυβέρνηση της Κούβας των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθορίζονται στη συμφωνία και στη βάση των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

62.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της CELAC.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0016.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0269.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0200.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0297.
(5) ΕΕ C 274 της 27.7.2016, σ. 28.
(6) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/trade_en.pdf
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/poverty_en.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/pparties_en.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/china_en.pdf
(10) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/adopted_docs/femicide/1026102en.pdf
(11) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/migration_en.pdf
(12) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 54.
(13) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 120.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου