Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2027(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0268/2017

Texte depuse :

A8-0268/2017

Dezbateri :

PV 12/09/2017 - 19
CRE 12/09/2017 - 19

Voturi :

PV 13/09/2017 - 9.15
CRE 13/09/2017 - 9.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0345

Texte adoptate
PDF 330kWORD 67k
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
Relațiile politice ale UE cu America Latină
P8_TA(2017)0345A8-0268/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la relațiile politice ale UE cu America Latină (2017/2027(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind acțiunea externă a UE,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special partea a cincea titlurile I-III și V (politica comercială comună, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, precum și acordurile internaționale),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2016 privind Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2009, intitulată „Uniunea Europeană și America Latină: Parteneriat între actori globali“ (COM(2009)0495),

–  având în vedere puternicele legături culturale, lingvistice, politice și istorice, stabilite, în parte, ca urmare a migrației intense care au avut loc de-a lungul deceniilor între statele membre ale UE și țările latino-americane și caraibiene;

–  având în vedere raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2015 (chestiuni la nivel de țară și de regiune),

–  având în vedere declarațiile făcute până acum cu ocazia summit-urilor șefilor de stat și de guvern din America Latină și Caraibi și din Uniunea Europeană și, în special, Declarația celui de-al doilea summit UE - Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC), desfășurat la Bruxelles, în perioada 10-11 iunie 2015, cu tema „Modelarea viitorului nostru comun: construirea unor societăți prospere, solidare și durabile pentru cetățenii noștri”, summit la care s-a adoptat declarația politică intitulată „Un parteneriat pentru generația următoare”,

–  având în vedere Declarația de la Forumul Societății civile UE-CELAC din 11 mai 2015 intitulat „Egalitatea, drepturi și participare democratică pentru popoarele din Europa și America Latină și Caraibi”,

–  având în vedere comunicatul comun al primei reuniuni ministeriale inter-summit UE-CELAC, desfășurată la Santo Domingo, Republica Dominicană, între 25 și 26 octombrie 2016;

–  având în vedere declarația adoptată la cel de-al 25-lea summit ibero-american al șefilor de stat și de guvern, desfășurat la Cartagena de Indias (Columbia), între 28 și 29 octombrie 2016, intitulată „Tineret, antreprenoriat și educație“,

–  având în vedere declarația politică cu ocazia celui de-al cincilea summit al șefilor de stat sau de guvern din CELAC, desfășurat la Punta Cana (Republica Dominicană), la 25 ianuarie 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 ianuarie 2016 referitoare la sprijinirea procesului de pace din Columbia(1),

–  având în vedere rezoluțiile sale privind Venezuela, în special rezoluțiile din 8 iunie 2016(2) și din 27 aprilie 2017(3) privind situația din Venezuela,

–  având în vedere Rezoluția fără caracter legislativ din 5 iulie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2014 referitoare la dispariția a 43 de studenți la pedagogie din Mexic(5),

–  având în vedere rezoluțiile Adunării Parlamentare Euro-Latino (EuroLat), în special rezoluțiile sale din 22 septembrie 2016 privind aspecte comerciale în cadrul negocierilor UE-ALC în curs de desfășurare(6), cea privind combaterea sărăciei în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă(7), cea privind finanțarea partidelor politice în Uniunea Europeană și America Latină(8), cea privind relațiile economice și financiare cu Republica Populară Chineză din perspectiva parteneriatului biregional strategic UE-AC(9), precum și cea din 29 martie 2014 privind femicidul în Uniunea Europeană și America Latină(10),

–  având în vedere recomandarea EuroLat din 22 septembrie 2016 privind migrația, dezvoltarea și criza economică(11),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la strategia UE în relațiile cu America Latină(12),

–  având în vedere Declarația Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene cu privire la articolul 5 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 233/2014 din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020,

–  având în vedere Convenția 169 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) referitoare la populațiile indigene și tribale, în special articolul 14 privind drepturile de proprietate și posesie ale popoarelor în cauză asupra terenurilor pe care le-au ocupat în mod tradițional,

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2013 referitoare la rolul UE în promovarea unui parteneriat transatlantic lărgit(13),

–  având în vedere recomandările făcute în Raportul special al Curții de Conturi Europene privind eficacitatea demersurilor de combinare a finanțărilor acordate prin intermediul facilităților regionale de investiții cu creditele acordate de instituțiile financiare în scopul sprijinirii politicilor externe ale UE,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0268/2017),

A.  întrucât regiunea Americii Latine și Caraibilor (ALC) reprezintă un partener esențial al UE în confruntarea comună a provocărilor globale actuale, cum ar fi eradicarea sărăciei, accesul la apă potabilă, respectarea universală a drepturilor omului, pacea și securitatea, dezvoltarea socioeconomică, lipsa bunei guvernanțe, sustenabilitatea, combaterea schimbărilor climatice, transformarea digitală și gestionarea migrației;

B.  întrucât parteneriatul UE-ALC este bazat pe strânse legături istorice și culturale, schimburi interpersonale ample, fluxuri comerciale și de investiții puternice și în creștere și valori comune, cum ar fi democrația, drepturile omului și statul de drept;

C.  întrucât în cele 33 de țări ALC există realități politice, economice și culturale diverse, care impun abordări diferite într-un cadru coerent și consecvent în contextul acțiunii externe a UE, protejând în același timp întotdeauna valorile UE privind democrația și drepturile omului;

D.  întrucât parteneriatul de lungă durată dintre UE și țările ALC se întemeiază pe legături istorice, culturale, umane și economice, care nu ar trebui considerate ca fiind implicite și ar trebui să fie într-o mai mare măsură orientate orizontal, pe principii și valori comune, inclusiv respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, statul de drept, pacea și securitatea internațională, precum și pe sprijinul comun acordat unui sistem multilateral de guvernanță globală bazat pe norme și dialog;

E.  întrucât UE și țările ALC reprezintă împreună o treime din populația țărilor membre ale Organizației Națiunilor Unite și produc aproximativ 25% din PIB-ul mondial;

F.  întrucât intensificarea dialogului politic și a cooperării privind migrația, schimbările climatice, energia și combaterea criminalității organizate, precum și investițiile în aprofundarea legăturilor socioeconomice prin facilitarea eliberării vizelor, schimburile de studenți și cooperarea în domeniul cercetării constituie priorități ale acțiunii externe a UE cu țările ALC;

G.  întrucât parteneriatul strategic biregional între Uniunea Europeană și America Latină și Caraibi, care a fost lansat în iunie 1999 în vederea consolidării relațiilor dintre cele două regiuni, nu este încă o realizare consolidată;

H.  întrucât regiunea ALC a suferit schimbări semnificative în ultimul deceniu, cum ar fi formarea unei substanțiale clase de mijloc prin reforme economice și politici sociale, o redistribuire mai amplă a bogăției generate în aceste țări, fapt care a permis un acces sporit la educație, la sănătate și la locuințe decente, precum și prin consolidarea generală a democrației, dar, de asemenea, a fost martora sfârșitului super-ciclului mărfurilor, care a expus milioane de persoane riscului de a sărăci din nou;

I.  întrucât, după un deceniu de creștere economică impresionantă, finalul acestui ciclu marcat de prețuri ridicate la materiile prime de care depind majoritatea țărilor din ALC, împreună cu decelerarea economiei Chinei, care în prezent este al doilea partener comercial al acestei regiuni după SUA, a determinat stagnarea sau chiar recesiunea economică în diverse țări din regiune, punând în pericol multe dintre progresele realizate și expunând milioane de persoane riscului de a sărăci din nou;

J.  întrucât în unele țări din America Latină există o cerere mare, din partea opiniei publice, pentru un nivel mai ridicat de democrație, de participare, precum și de politici economice durabile;

K.  întrucât statul de drept reflectat într-un cadru juridic stabil în care se garantează securitatea juridică este esențial pentru atragerea investițiilor necesare pentru a promova redresarea economică;

L.  întrucât respectarea statului de drept și a unui cadru juridic și politic stabil permite celor două regiuni să beneficieze de un mediu cu libertate antreprenorială și sprijin pentru investiții care include garanții pentru principiul securității juridice;

M.  întrucât nivelul ridicat al inflației frânează creșterea și, prin urmare, trebuie să fie abordat fără întârziere; întrucât cursurile de schimb sigure sunt esențiale pentru dezvoltarea economică a unei țării; întrucât este esențială punerea în aplicare a unei politici industriale care creștere productivitatea, diversifică economia și atrage investiții;

N.  întrucât acordurile de asociere dintre UE și țările ALC contribuie la ameliorarea dialogului politic și comercial și a climatului investițional, deschizând sectorul serviciilor și piețele de achiziții publice și permițând punerea în aplicare a proiectelor de infrastructură;

O.  întrucât este extrem de important ca America Latină și UE să dezvolte o agendă comună;

P.  întrucât UE a cunoscut schimbări importante în ultimii ani, și anume criza economică, provocările legate de Brexit și criza refugiaților;

Q.  întrucât principalele schimbări geopolitice ce se petrec acum în țările ALC, marcate de prezența din ce în ce mai mare a statelor asiatice care urmăresc parteneriate economice în regiune, impun ca UE să-și consolideze poziția de aliat loial al partenerilor săi din regiunea ALC, nu numai în ceea ce privește schimburile economice, ci și ca partener pentru progresul social și apărarea valorilor comune;

R.  întrucât Acordul global UE-Mexic, Acordul de asociere UE-Chile și Acordul-cadru interregional de cooperare UE-Mercosur au intrat în vigoare în 1997, în 2003 și, respectiv, în 1999; întrucât, datorită importanței acestora pentru UE și țările ALC, negocierile în curs cu privire la actualizarea acestor acorduri necesită un impuls ambițios pentru a obține rezultatele cele mai moderne și mai progresive;

S.  întrucât UE este principala sursă de asistență pentru dezvoltare, așa cum arată Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) 2014 – 2020, principalul investitor și unul dintre principalii parteneri comerciali ai regiunii ALC; întrucât cooperarea europeană este solidă ca urmare a cooperării financiare și triunghiulare;

T.  întrucât Comisia elaborează o nouă agendă pentru dezvoltare în cadrul Agendei 2030; întrucât noțiunea de dezvoltare durabilă trebuie să se aplice și să includă toate țările din America Latină (inclusiv țările cu venituri medii) și întrucât în această nouă abordare trebuie să ia în considerare și alte criterii în afara venitului pe cap de locuitor;

U.  întrucât țările ALC au ocupat în mod sistematic locul al doilea în momentul definirii principalelor priorități ale politicii externe a UE, în pofida evidentelor conexiuni culturale și lingvistice care o leagă din punct de vedere istoric cu țările ALC și a nevoii de a găsi noi aliați, având în vedere pierderea tot mai accentuată a influenței sale geopolitice la nivel mondial;

V.  întrucât regiunea atlantică ca întreg - inclusiv UE, America de Nord, America Centrală, America de Sud și țările de-a lungul coastei africane a Atlanticului de Sud - este foarte importantă, la fel ca necesitatea cooperării între regiunile și țări atlantice, pentru a le permite tuturor să abordeze provocările comune cu care se confruntă această zonă foarte extinsă;

W.  întrucât următoarea conferință ministerială a OMC va avea loc la Buenos Aires, în decembrie 2017 și întrucât delegațiile parlamentare din statele membre se vor reuniuni, de asemenea, în cadrul acestei conferințe;

X.  întrucât punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă asigură accesul universal la informații și protecția libertății de exprimare;

Y.  întrucât cele mai bune 10 țări în ceea ce privește guvernanța energetică și 20 % din rezervele mondiale de petrol sunt în America Latină;

Z.  întrucât două țări din America Latină, Mexic și Brazilia, au fost recunoscute ca parteneri strategici ai UE,

1.  subliniază că parteneriatul biregional UE-ALC se bazează pe principii, valori și interese comune, cum ar fi democrația, drepturile omului, pacea și solidaritatea, statul de drept și o justiție independentă, precum și un angajament de a le susține într-o relație orizontală și a devenit esențial pentru progresul schimburilor și cooperării biregionale; subliniază că, în urma crizei economice, UE și țările ALC se confruntă cu provocări comune în domeniile creșterii economice durabile și combaterii șomajului, transformării digitale, incluziunii sociale și egalității de gen și, în același timp, împărtășesc valori comune;

2.  subliniază că noul scenariu geopolitic consolidează statutul regiunii ALC de prioritate strategică și de oportunitate pentru politica externă a UE, întrucât ambele regiuni au o viziune comună asupra lumii bazată pe multilateralism, dialog, sustenabilitate, statul de drept, respectarea drepturilor omului și societăți deschise și favorabile incluziunii; recunoaște marea și pozitiva diversitate de actori în relațiile dintre UE și țările ALC, inclusiv statele, orașele și entitățile locale, precum și universitățile, societatea civilă, corporațiile și Comitetul Economic și Social European; solicită continuarea coordonării acordurilor, a acțiunilor de cooperare și a contactelor politice la nivel înalt;

3.  consideră că extinderea cooperării politice și economice și crearea de parteneriate mai strânse cu țările ALC joacă un rol esențial la nivel biregional, subregional și bilateral; subliniază necesitatea ca această cooperare să contribuie în mod eficient la consolidarea creșterii economice prin intermediul unor politici de dezvoltare socioeconomică durabilă, asigurând în același timp incluziunea socială, libertățile civile, drepturile omului și reducerea sărăciei; consideră că parteneriatul UE-ALC și acordurile de asociere ar trebui să ia în considerare diferențele economice dintre regiuni și să evite să adâncească asimetriile existente; ia act de faptul că prezența întreprinderilor europene este foarte importantă pentru economiile naționale ale țărilor din America Latină și subliniază că activitățile lor trebuie să fie supuse proceselor de monitorizare și normelor existente;

4.  subliniază importanța summit-urilor UE-CELAC ca instrument al parteneriatului strategic biregional într-un nou cadru de dialog politic; solicită UE și CELAC să consolideze parteneriatul și dialogul politic în cadrul dialogurilor lor tematice și al principalelor inițiative, cum ar fi inițiativa comună privind cercetarea și inovarea, dialogul structurat privind migrația și mecanismul de coordonare și cooperare în materie de droguri și prin conlucrarea în legătură cu interese comune identificate în mod clar pentru a aborda împreună provocările globale majore în domeniile bunei guvernanțe, creșterii economice, coeziunii sociale, culturii, inovării și mediului în forumurile multilaterale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite, G20 și OMC;

5.  reiterează angajamentul UE și al ALC de a consolida cooperarea în privința agendei globale și pledează pentru abordarea multilaterală în OMC ca bază a unui sistem comercial deschis, bazat pe norme previzibile, mai favorabile incluziunii, eficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor de reducere a sărăciei și de promovare a dezvoltării durabile, transparente și democratice, cu o dimensiune parlamentară consolidată;

6.  își reiterează sprijinul pentru integrarea regională a regiunii ALC și subliniază că trebuie îmbunătățită coordonarea dintre diferitele sisteme de integrare regională în regiune, respectând, în același timp, diferențele legate de ritmul de integrare; recomandă să se intensifice dialogul, cooperarea și schimbul de bune practici cu CELAC, Mercosur, Comunitatea Andină de Națiuni (CAN), Sistemul de Integrare Central-Americană (SICA) și Alianța Pacificului pentru a îmbunătăți dialogul în domenii de interes comun și pentru a consolida cadrul instituțional; recomandă consolidarea inițiativelor regionale privind dialogul politic, cooperarea și schimbul de bune practici, cum ar fi Uniunea Națiunilor Sud-Americane (UNASUR), Organizația Statelor Americane (OAS) și Comunitatea Caraibilor (Caricom) pentru a promova democrația în America de Sud; evidențiază importanța stimulării cooperării interparlamentare între UE și ALC, în principal între Parlamentul European și diferitele parlamente regionale, prin schimburi de experiențe politice și instituționale și de cunoștințe; salută dialogul inițiat recent între Mercosur și Alianța Pacificului în vederea unei convergențe treptate și a intensificării consultărilor pe marginea viitoarelor provocări regionale și globale;

7.  subliniază că stabilitatea politică, normele economice și soliditatea instituțională care garantează respectarea statului de drept și a transparenței reprezintă pietrele de temelie ale unui mediu care atrage investiții pe termen lung, prin securitate juridică; subliniază că acest cadru juridic necesită instituții democratice puternice și o planificare economică responsabilă, precum și un efort de consolidare a dialogului politic și a parteneriatelor economice în regiune, precum și cu partenerii externi; reamintește, în acest context, că parteneriatul cu UE are un rol central;

8.  subliniază cât de dinamică este Alianța Pacificului — care include Chile, Columbia, Mexic și Peru — și solicită Vicepreședintelui Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) să ia în considerare posibilitatea ca UE să participe la Alianță în calitate de observator, așa cum participă deja o serie de state membre ale UE;

9.  subliniază că provocările globale actuale, inclusiv drepturile omului, pacea, securitatea, combaterea corupției și a impunității, lipsa bunei guvernanțe, dezvoltarea socioeconomică durabilă, eradicarea sărăciei, transformarea digitală, migrația în masă, egalitatea de gen, securitatea cibernetică, criminalitatea organizată și terorismul, traficul de droguri, schimbările climatice, schimbările geopolitice, inegalitățile în interiorul țărilor și între țări, munca la negru și creșterea șomajului oferă noi oportunități și canale de cooperare pentru ca parteneriatul UE-ALC să funcționeze în mod strategic pe baza unei viziuni și a unei agende comune;

10.  subliniază că, chiar și cu o importantă dezvoltare economică, care a dus la scăderea nivelurilor de sărăcie și inegalitate, aceasta din urmă rămâne un obstacol semnificativ în calea dezvoltării regiunii ALC, unde 175 de milioane de oameni trăiesc în sărăcie și excluziune, în special femeile și minorii; subliniază faptul că creșterea economică, dezvoltarea favorabilă incluziunii sociale, distribuirea echitabilă a bogăției și furnizarea universală de servicii publice de bază sunt esențiale pentru abordarea acestei probleme;

11.  reamintește că obiectivul privind eradicarea sărăciei și reducerea inegalităților economice trebuie să fie abordat prin politici economice, de coeziune socială și de incluziune, creșterea oportunităților de angajare, accesul la educație și subliniază necesitatea de a proteja toți cetățenii și de a mări clasa de mijloc indiferent de efectele ciclurilor economice, de a consolida realizările privind îmbunătățirea condițiilor de viață, inclusiv prin stabilirea unor niveluri minime de protecție socială, și de a respecta valorile democratice și drepturile omului;

12.  subliniază că economiile trebuie integrate în lanțurile valorice globale, pe baza unui model economic circular și trebuie recunoscută importanța încheierii unor acorduri comerciale bilaterale și multilaterale, ca un instrument eficient care poate contribui la abordarea provocărilor globale comune, promovând în același timp locurile de muncă decente și dialogul social, printre altele, ca factori ai dezvoltării durabile; subliniază importanța creării condițiilor care să permită economiilor din ambele regiuni să se diversifice, ceea ce le face mai puțin dependente și vulnerabile la variațiile ciclice mondiale; evidențiază importanța promovării transferului de cunoștințe științifice și tehnologice, a îmbunătățirii capitalului uman și a diversificării locurilor de muncă, pentru aceasta fiind indispensabilă o creștere a investițiilor în educație, formare și competențe;

13.  salută protocolul din 11 noiembrie 2016 referitor la aderarea Ecuadorului la Acordul de liber schimb al UE cu Columbia și Peru, semnat de UE, de statele sale membre, Ecuador, Columbia și Peru; reamintește faptul că acest acord elimină tarifele vamale ridicate și barierele tehnice din calea comerțului, liberalizează piețele de servicii, deschide piețele de achiziții publice și include obligații privind mecanismele rapide și eficiente de soluționare a litigiilor;

14.  atrage atenția asupra faptului că UE este cel mai mare investitor străin în America Latină și cel de al doilea partener comercial ca mărime, creând o relație economică bidirecțională, bazată pe valorile calității, responsabilității sociale, creării de locuri de muncă, transferului de tehnologie și cercetării și inovării;

15.  încurajează continuarea parteneriatelor publice și private pentru promovarea dezvoltării economice, a spiritului antreprenorial, a creșterii economice și a investițiilor străine; subliniază necesitatea combaterii economiei informale, a subdezvoltării și a competitivității scăzute a IMM-urilor; solicită facilitarea și îmbunătățirea mobilității între ambele regiuni, asigurând, în același timp, coerența reciprocă a drepturilor lucrătorilor și îmbunătățind coordonarea sistemelor de securitate socială;

16.  subliniază că trebuie dezvoltate sisteme de impozitare eficiente și sustenabile în ambele regiuni, împreună cu o cultură fiscală corespunzătoare, inclusiv crearea unor birouri generale de contabilitate eficiente, fapt care ar putea să stimuleze creșterea economică și dezvoltarea unor state sociale ce furnizează și asigură bunuri și servicii publice, cum ar fi accesul la educația publică, sănătate, infrastructura protecției sociale și securitate pentru toți cetățenii; declară din nou că paradisurile fiscale și evaziunea fiscală afectează negativ dezvoltarea economică și socială, progresul și prosperitatea și funcționarea corectă a politicilor de redistribuire economică și socială;

17.  subliniază faptul că creșterea economică și schimburile comerciale sunt elemente esențiale pentru realizarea dezvoltării durabile, dar nu sunt suficiente pentru a reduce sărăcia, inegalitățile și excluziunea; solicită politici eficace care să contribuie la reducerea acestora prin creștere diversificată, durabilă și favorabilă incluziunii, cu un accent puternic pe aspectele sociale, sprijinul instituțional și respectarea drepturilor omului;

18.  consideră că realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) trebuie să fie principalul obiectiv al cooperării dintre America Latină și Caraibi (ALC) și UE; solicită Uniunii să stimuleze programe de sprijin bugetar;

19.   sprijină noua agendă de dezvoltare a Comisiei în cadrul Agendei 2030; reamintește că Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă ar trebui să fie principalele instrumente de cooperare UE-ALC, inclusiv în toate dimensiunile lor economice, sociale și de dezvoltare sustenabilă, și nu doar din perspectiva eradicării sărăciei; subliniază că UE trebuie să continue să furnizeze asistență oficială pentru dezvoltare tuturor țărilor ALC, inclusiv pentru țările cu venituri medii și mai mari care nu mai îndeplinesc criteriile de cooperare bilaterală pentru dezvoltare în temeiul principiului diferențierii, pe baza unei noi abordări, care să ia în considerare și alte criterii în afara venitului pe cap de locuitor; solicită insistent Comisiei să continue, cu titlu excepțional și în conformitate cu Regulamentul ICD, cooperarea bilaterală cu țările cu venituri medii și cu venituri mai mari pe toată durata valabilității instrumentului de finanțare a cooperării pentru dezvoltare pentru perioada 2014-2020 și după această perioadă, în scopul de a continua sprijinirea eforturilor acestor țări în confruntarea cu provocările actuale;

20.  solicită o mai bună coordonare între politicile și programele care sprijină regiunea ALC, precum și regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mări; solicită îndeplinirea angajamentelor politice asumate la summiturile regionale UE-ALC și corelarea acestora cu alocarea resurselor financiare necesare;

21.  solicită Comisiei să identifice instrumentele disponibile și să le furnizeze mijloace suficiente, aliniindu-le efectiv la principiile legate de eficacitate, disponibilitate a fondurilor, armonizare, responsabilitate reciprocă, răspundere și aliniere la strategiile de dezvoltare ale țărilor din ALC, cu scopul de a sprijini ALC pentru a face față provocărilor cu care se confruntă și a se adapta la o posibilă reducere în viitor a asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD); solicită ca aceste instrumente să includă transferul de know-how și formarea profesională și să acorde asistență pentru reformele din domeniul fiscal și al gestiunii finanțelor publice care să contribuie la stimularea creșterii economice și la furnizarea de servicii publice de înaltă calitate;

22.  solicită Comisiei să aplice programelor sale de finanțare mixtă criterii aplicabile privind principiile eficienței dezvoltării, în special în ceea ce privește asumarea, armonizarea cu țările partenere, dezvoltarea și adiționalitatea financiară, transparența și răspunderea;

23.  subliniază că, din cauza caracteristicilor sale geografice și geologice, regiunea ALC este extrem de vulnerabilă la catastrofe naturale și că această situație este agravată de schimbările climatice, care trebuie să fie abordate la nivel mondial, în conformitate cu principiul responsabilității comune, dar diferențiate; invită Comisia și țările ALC să abordeze cauzele care stau la baza acestora, să adopte măsuri de reziliență la schimbările climatice și strategii și protocoale de prevenire a riscurilor pentru mobilizarea rapidă a asistenței umanitare în situații de urgență;

24.  solicită implementarea efectivă a egalității de gen, a emancipării femeilor și a politicilor pentru includerea femeilor în toate sferele vieții politice, economice și sociale pentru a consolida participarea lor activă în societate, combaterea fermă a femicidelor, garantarea securității fizice și psihologice, facilitarea accesului egal la piața forței de muncă, la proprietatea asupra terenurilor și la locurile de muncă și garantarea drepturilor și sănătății femeilor în domeniul sexual și reproductiv; subliniază importanța îmbunătățirii vieții fetelor și a femeilor; subliniază că accesul la educație este, prin urmare, vital și ar putea duce la transformarea socială și economică; salută Convenția interamericană din 1994 privind prevenirea, pedepsirea și eradicarea violenței împotriva femeii („Convenția de la Belém do Pará”) și solicită să i se acorde un rol mai semnificativ Secretariatul în cadrul mecanismului său de urmărire, MESECVI; salută intrarea în vigoare, în 2016, a Convenției de la Istanbul a Consiliului Europei și invită țările din ambele regiuni, care nu au aderat încă la convenție, să facă acest lucru;

25.  consideră că sunt fundamentale politicile publice, în special în domeniul sănătății, educației și formării, precum și inițiativele private, care creează oportunități pentru aproape 30 de milioane de tineri care nici nu sunt încadrați profesional, nici nu urmează un program educațional sau de formare; subliniază că programele de dezvoltare trebuie să abordeze nivelurile ridicate de conflict, violență, crimă organizată și omucideri, care afectează în special tinerii și adolescenții și reprezintă una dintre principalele provocări pentru țările ALC;

26.  reiterează importanța existenței locurilor de muncă și a educației de calitate pentru tineri, deoarece aceștia reprezintă speranța de viitor pentru stabilitatea politică a continentului pe termen lung, dar și un factor fundamental al realizării acesteia; încurajează o cooperare mai intensă cu fonduri economice prin legături universitare bilaterale, burse, schimburi de cunoștințe și mobilitate internațională între studenții din UE și cei din ALC, în special prin consolidarea programului Erasmus+ în cadrul parteneriatului cu CELAC la nivelul învățământului superior, lansat în 2015; constată cu satisfacție că, în 2015, programul Erasmus+ a fost lansat cu succes, oferind 6 200 de oportunități de mobilitate și 3 500 de burse, în special pentru studenții CELAC până în 2020; subliniază că trebuie promovată recunoașterea integrală și reciprocă a diplomelor universitare și trebuie consolidată cooperarea biregională în domeniul calității și al sistemului de acreditare;

27.  subliniază rolul esențial al cooperării UE-CELAC în domeniul științei, tehnologiei și inovării și importanța creării spațiului comun de cercetare UE-CELAC pentru a consolida cooperarea în ceea ce privește mobilitatea cercetătorilor și a profesorilor;

28.  subliniază importanța fundamentală a drepturilor copiilor și necesitatea respectării stricte a Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului de către toate țările UE-ALC;

29.  încurajează intensificarea cooperării în domeniul promovării dezvoltării tehnologice și al îmbunătățirii accesului populației la tehnologiile informației și comunicațiilor pentru adaptarea societăților noastre la transformarea digitală;

30.  evidențiază tendința generală și provocările comune din ultimul deceniu privind progresele în domeniul libertăților și al drepturilor sociale, precum și eforturile considerabile depuse pentru a elabora politici publice favorabile incluziunii în scopul de a proteja grupurile vulnerabile și a distribui bunăstarea și creșterea economică în mod egal, ceea ce a avut o contribuție decisivă la ridicarea din sărăcie a aproape 60 de milioane de latinoamericanii în ultimii 15 de ani; solicită autorităților să respecte și să garanteze principiile democratice, drepturile fundamentale, libertățile și siguranța tuturor cetățenilor, inclusiv ale minorităților religioase, popoarelor indigene, activiștilor pentru protecția mediului, comunității persoanelor LGTBI, cetățenilor cu handicap, persoanelor strămutate forțat și apatrizilor și ale populației din zonele rurale; subliniază importanța asigurării libertății de întrunire, de asociere și de exprimare, atât în mediul online, cât și în mediul offline;

31.  evidențiază că trebuie garantate drepturile și siguranța tuturor minorităților religioase și ale comunității LGTBI; îndeamnă guvernele din ALC să aprobe legi și să ia măsuri care să îi poată proteja pe apărătorii drepturilor omului și pe jurnaliști de persecuții, amenințări, campanii de defăimare, arestări arbitrare, tortură, dispariții forțate și omucideri, cărora le cad frecvent victimă; solicită protejarea drepturilor și a intereselor popoarelor indigene și ale populațiilor din zonele rurale în contextul unor proiecte de dezvoltare cu un impact semnificativ asupra mediului și al operațiunilor industriilor extractive, acționând în primul rând mecanisme de consultare și consimțământ prealabil;

32.  își exprimă regretul cu privire la atacurile împotriva liderilor opoziției aleși în mod democratic, jurnaliștilor, apărătorilor drepturilor omului, în special împotriva celor care se ocupă de protecția mediului, și a avocaților acestora; solicită autorităților să ia toate măsurile necesare pentru a garanta integritatea fizică și psihologică a acestora și pentru a asigura anchete imediate, amănunțite și imparțiale, pentru a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției, în conformitate cu standardele internaționale;

33.  reiterează faptul că ar trebui să fie garantate implicarea activă și consultarea societății civile și a ONG-urilor în procesul de negociere și de punere în aplicare a acordurilor comerciale sau de asociere;

34.  subliniază necesitatea ca acordurile să prevadă dreptul la libertatea de exprimare și la libertatea de întrunire în țările ALC;

35.  încurajează statele membre ale UE să aibă în vedere adoptarea unei legislații care să prevadă posibilitatea de a îngheța activele și de a aplica restricții în acordarea vizelor pentru persoanele care au fost implicate în încălcări grave ale drepturilor omului;

36.  reiterează că politicile și practicile privind migrația trebuie să garanteze respectarea drepturilor omului, acordând o atenție deosebită femeilor și grupurilor vulnerabile, cum ar fi minorii, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap, ținând seama totodată de provocările în ceea ce privește protecția frontierelor și evitarea criminalizării imigranților; subliniază necesitatea unei abordări cuprinzătoare care să vizeze recunoașterea contribuției economice și sociale a lucrătorilor migranți în țările gazdă, importanța țărilor de tranzit și importanța stabilirii căilor legale de obținere a cetățeniei în țările gazdă, acordând o atenție specială persoanelor strămutate care au nevoie de azil; pledează pentru măsuri care să faciliteze și să îmbunătățească mobilitatea legală între țări, asigurând, în același timp, coerența drepturilor în domeniul munci și întărind coordonarea sistemelor de securitate socială;

37.  îndeamnă țările ALC să se asigure că drepturile sociale, de mediu și în domeniul muncii sunt pe deplin respectate; solicită punerea în aplicare completă și eficientă a convențiilor OIM și respectarea standardelor fundamentale de muncă, care includ, printre altele, libertatea de asociere și dreptul la negociere colectivă; subliniază, în plus, necesitatea de a asigura eliminarea tuturor formelor de muncă forțată;

38.  subliniază că ambele regiuni se confruntă cu provocări de apărare și securitate, care includ terorismul și lupta împotriva traficului de droguri și a criminalității organizate, și încurajează continuarea eforturilor de consolidare a cooperării în materie de apărare și securitate prin coordonarea la nivel polițienesc și militar, acordând o atenție deosebită schimbului de informații; îndeamnă țările din America Latină să participe la misiunile UE de menținere a păcii și de gestionare a crizelor, așa cum participă deja în Columbia și Chile; încurajează intensificarea cooperării militare pentru dezvoltarea corpurilor speciale de asistență în situații de dezastre naturale și umanitare; solicită continuarea cooperării în domeniul securității maritime, al dezarmării, al neproliferării și al controlului armelor;

39.  solicită respectarea fără echivoc a principiului integrității teritoriale a statelor;

40.  regretă faptul că ajutoarele umanitare au scăzut și este împotriva continuării acestei tendințe în zonele care au cea mai mare nevoie de ele (triunghiul nordic al Americii Centrale, Haiti și Columbia), precum și în zonele afectate în mod deosebit de efectele schimbărilor climatice și de dezastrele naturale;

41.  condamnă acțiunile guvernelor anumitor țări de a refuza să accepte ajutoarele umanitare internaționale, împiedicând astfel posibilitatea de a răspunde celor mai elementare nevoi ale acestor țări; invită VP/ÎR să solicite autorităților competente să permită intrarea acestor ajutoare și să propună un plan de asistență pentru fiecare țară;

42.  invită UE să depună eforturi pentru a sprijini țările ALC care sunt afectate de violență endemică, cu rate inacceptabile de omucideri, execuții extrajudiciare și dispariții forțate, având în vedere că fără securitate nu poate exista o bunăstare reală, demnitate și fericire; îndeamnă țările ALC să ia măsuri pentru a pune capăt supraaglomerării din penitenciare și a îmbunătăți condițiile din închisori, a garanta că integritatea fizică și psihică a deținuților este protejată, a investiga și a pedepsi actele de tortură și maltratare, precum și pentru a promova tratamentul uman al deținuților astfel încât să se prevină revoltele care izbucnesc în mod regulat în închisori și care duc la pierderea de vieți omenești;

43.  subliniază necesitatea de a consolida cooperarea între toate țările din regiunea atlantică în lupta împotriva traficului de droguri, care implică, de asemenea, țările în cauză din Africa de Vest, un nod major pentru transporturile de droguri dintre America Latină și Europa;

44.  solicită UE să sprijine țările din America Centrală afectate de criminalitatea organizată care le pune în pericol structurile sociale și politice;

45.  subliniază necesitatea ca UE să continue să sprijine strategia de securitate a Americii Centrale (CASS) și strategia de securitate a Caraibilor;

46.  subliniază necesitatea cu caracter urgent de a intensifica lupta împotriva corupției, a fraudei fiscale și a impunității, care se numără printre obstacolele principale care împiedică dezvoltarea, de a garanta respectarea statului de drept, organizarea de alegeri libere și transparente, separarea puterilor și accesul egal la un sistem judiciar independent, imparțial și profesionalizat, de a sprijini buna guvernanță, a aborda deficiențele instituționale și a consolida administrația; recunoaște activitatea desfășurată de EUROsociAL în acest domeniu;

47.  invită țările UE și ALC să abordeze și să combată problema corupției prin măsuri de prevenire și de asigurare a respectării legii și urmărire penală, punerea în aplicare efectivă a convențiilor multilaterale și internaționale anticorupție și subliniază că existența corupției subminează nu doar bunăstarea economică și socială și egalitatea socială, ci și legitimitatea politică și buna guvernanță; subliniază că lipsa unei justiții și a unei administrații publice independente crește gradul de neîncredere în instituțiile publice, subminează statul de drept și alimentează violența; subliniază faptul că transparența, presa liberă și participarea civică sunt necesare pentru a consolida lupta împotriva corupției; consideră că ar trebui introduse noi dispoziții internaționale care să forțeze eliminarea paradisurilor fiscale, cum ar fi schimbul automat de informații fiscale și eliminarea secretului bancar;

48.  pledează pentru o mai bună cooperare legată de aspectele de mediu, care reprezintă un interes comun major, punând un accent deosebit pe tranziția energetică și pe procesul de decarbonizare, ceea ce va avea un impact asupra economiilor din ambele regiuni; subliniază că trebuie susținută cercetarea în domeniul energiilor regenerabile și introducerea acestora, protecția naturii, gestionarea pădurilor, precum și politicile care vizează cauzele și consecințele schimbărilor climatice într-o regiune care este grav afectată de efectele acestora, acordând atenție drepturilor comunităților locale și indigene în zonele din care se extrag resursele naturale; subliniază necesitatea de a sprijini în continuare inițiative precum EUROCLIMA sau RIOCC, în conformitate cu Agenda de la Lima privind dezvoltarea durabilă, mediul, schimbările climatice și energia; recunoaște necesitatea comună de a pune în aplicare o tranziție energetică pentru a îndeplini cu succes acordurile de la Paris; subliniază necesitatea continuării investițiilor și a cooperării între instituțiile UE-ALC și întreprinderi pentru a aborda în mod comun tranziția energetică, decarbonizarea și îmbunătățirea infrastructurilor de bază; subliniază importanța îmbunătățirii guvernanței și a procedurilor judiciare pentru protejarea pădurilor și pentru extinderea practicilor agroecologice;

49.  subliniază că este esențială accelerarea negocierilor pentru încheierea a unui acord de asociere UE-Mercosur cuprinzător, echilibrat și reciproc avantajos, astfel cum s-a menționat în concluziile Consiliului European din 9 martie 2017, pentru a se putea completa rețeaua de acorduri în vigoare între UE și America Latină; subliniază necesitatea de a finaliza negocierile și a obține un acord final care să fie ratificat de Parlamentul European înainte de încheierea actualei legislaturi și care va contribui în mod pozitiv la creșterea economică și crearea de locuri de muncă în ambele spații economice, precum și la consolidarea relațiilor istorice, culturale, politice și de cooperare și încredere între popoarele noastre;

50.  subliniază importanța accelerării negocierilor în curs pentru actualizarea Acordului global UE-Mexic și solicită încheierea acestui acord până la sfârșitul anului 2017; subliniază importanța finalizării Acordului de asociere UE-Chile înainte de primul trimestru al anului 2018; solicită parlamentelor statelor membre care încă nu au făcut acest lucru să ratifice Acordul de asociere UE-America Centrală;

51.  subliniază importanța recentei aderări a Ecuadorului la acordul multisectorial cu Columbia și Peru și reamintește că Bolivia poate, de asemenea, să adere la acesta dacă decide să participe; salută punerea în aplicare a exonerării de obligația de a deține viză Schengen de scurtă ședere pentru cetățenii din Peru și Columbia; solicită, în acest context, aceeași exonerare de obligația de a deține viză pentru resortisanții Ecuadorului; subliniază că aceste acțiuni contribuie la îmbunătățirea legăturilor economice și culturale ale UE cu aceste țări;

52.  subliniază importanța vitală a includerii sistematice a normelor privind responsabilitatea întreprinderilor și a clauzelor privind protecția drepturilor omului și a drepturilor sociale în acordurile comerciale, de asociere și de investiții între țările UE și ALC;

53.  subliniază faptul că Mexicul și Brazilia au fost identificate ca fiind parteneri strategici ai UE și solicită ca Argentina să primească acest statut în calitate de actor major în regiune și de membru al MERCOSUR și G20, precum și având în vedere cadrul relațiilor instituționale care urmează să fie reînnoit;

54.  recunoaște importanța summiturilor ibero-americane, ale căror mecanisme de funcționare au fost consolidate în ultimii ani, și subliniază în același timp rolul Secretariatului General Ibero-American (SEGIB) în sprijinirea președinției prin rotație; subliniază valoarea adăugată conferită de summituri parteneriatului global între cele două regiuni ca forum de dialog, coordonare și cooperare; solicită, în acest sens, instituirea unui mecanism de cooperare care ar putea lua forma unui memorandum de înțelegere sau a unui acord-cadru de cooperare între Comisie și/sau SEAE și SEGIB, care să poată optimiza și plasa relația dintre cele două părți într-un cadru mai structurat, mai ordonat și mai sistematic; salută faptul că, în cadrul celui mai recent summit, s-a acordat o atenție deosebită unor aspecte importante precum tineretul, educația și antreprenoriatul;

55.  reafirmă că Adunarea EuroLat și delegațiile parlamentare reprezintă forumuri foarte performante și utile pentru dimensiunea parlamentară a parteneriatului strategic și pentru dialogul politic între UE și țările ALC, inclusiv la nivelul societății civile, al cărei rol ar trebui consolidat, precum și o modalitate importantă de transmitere a doleanțelor cetățenilor către summiturile UE-CELAC; subliniază că este important să se asigure vizibilitatea și difuzarea discuțiilor și concluziilor sale, atât prin interacțiunea cu summiturile UE-CELAC, cât și prin canale instituționale naționale și regionale;

56.  subliniază rolul Fundației UE-America Latină-Caraibe ca organizație internațională și cere ratificarea rapidă a acordului de instituire a acesteia de către toți cei 62 de membri ai săi; fundația ar trebui să joace un rol important în sprijinirea parteneriatului biregional și solicită crearea unor canale permanente de cooperare între Fundație și Adunarea EuroLat;

57.  sprijină extinderea mandatului de acordare a împrumuturilor externe al Băncii Europene de Investiții pentru America Latină pentru a susține și a dezvolta operațiuni care să răspundă necesităților de finanțare a domeniilor prioritare, cum ar fi atenuarea schimbărilor climatice, dezvoltarea infrastructurii sociale, economice și de mediu și sprijinirea IMM-urilor;

58.  solicită o coordonare mai bună și multilaterală a statelor membre ale UE în cadrul Băncii Interamericane de Dezvoltare (BID) și al Băncii pentru Dezvoltare a Americii Latine (CAF), pentru a maximiza impactul economic al acestora în programele de dezvoltare care vizează țările ALC;

59.  își reafirmă sprijinul pentru procesul de pace din Columbia, care este decisiv pentru viitorul columbienilor și pentru stabilizarea regiunii din care face parte această țară și se angajează să sprijine Guvernul Columbiei în punerea în aplicare a acestui proces; subliniază, în acest sens, importanța implicării întregii societăți columbiene, în special a victimelor, a organizațiilor societății civile și a persoanelor strămutate forțat; de asemenea, este important ca liderii guvernului să garanteze siguranța și protecția activiștilor pentru drepturile omului și liderilor comunităților; îndeamnă UE și statele sale membre să își mențină sprijinul politic și financiar, inclusiv prin Regulamentul ICD [în special articolul 5 alineatul (2)] și Fondul fiduciar al UE pentru Columbia, și susține rolul trimisului special al ÎR/VP pentru Columbia; își exprimă dorința ca Armata Națională de Eliberare să se angajeze, de asemenea, în procesul de pace aflat în desfășurare; salută faptul că, sub supravegherea ONU, Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC) au încheiat predarea armelor individuale; sprijină noua misiune înființată de Consiliul de Securitate al ONU cu scopul de a ajuta membrii FARC să se reintegreze în societate; salută acordul bilateral de încetare a focului dintre Armata de Eliberare Națională și Guvernul Columbiei;

60.  își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la deteriorarea gravă a democrației, drepturilor omului și a situației socioeconomice din Venezuela, într-un climat de instabilitate politică și socială din ce în ce mai accentuată; invită guvernul din Venezuela să garanteze separarea și independența puterilor în stat și să reinstituie autoritatea constituțională deplină a Adunării Naționale; în plus, invită guvernul din Venezuela să asigure eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor politici și să prezinte cât mai curând posibil un calendar electoral care să permită desfășurarea unor procese electorale libere și transparente; solicită comunității internaționale, actorilor regionali și VP/ÎR să promoveze și să sprijine un amplu acord național ca singura soluție posibilă; solicită VP/ÎR să caute în mod activ alte măsuri de promovare constructivă a stabilizării politice a țării; respinge, în acest context, orice încercare de transfer al competențelor sale recunoscute prin Constituție către orice alt organism; condamnă cu fermitate procedura de alegere a unei Adunări Constituante la 30 iulie 2017, având în vedere că acest lucru încalcă principiul separării puterilor și al respectului pentru dreptul cetățenilor de a-și exprima liber opiniile politice prin intermediul instituțiilor alese în mod democratic și legitim; reamintește că Parlamentul European, alături de mulți alți actori internaționali, nu recunoaște aceste alegeri sau orice acțiune sau decizie luată de adunarea nou-înființată, din cauza lipsei de legitimitate a acesteia, și regretă circumstanțele violente care s-au soldat cu mulți morți și răniți; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la urmărirea penală ilegală și la reprimarea membrilor aleși în mod democratic ai Adunării Naționale; respinge eliberarea din funcție a Procurorului General, Luisa Ortega Diaz, și persecutarea politică a acesteia, precum și a tuturor membrilor Curții Supreme numiți de Adunarea Națională legitimă din Venezuela; sprijină pe deplin anchetele desfășurate de CPI în legătură cu numeroasele infracțiuni și acte de represiune comise de regimul din Venezuela și solicită UE să joace un rol activ în această privință; invită VP/ÎR și Consiliul European să ia în considerare posibilitatea înghețării activelor, precum și introducerea de restricții în ceea ce privește accesul pe teritoriul UE al tuturor persoanelor implicate în încălcările grave ale drepturilor omului în Venezuela, inclusiv al membrilor Adunării Constituante nerecunoscute;

61.   salută semnarea Acordului de dialog politic și de cooperare între UE și Cuba, în decembrie 2016; subliniază că este important să se accelereze implementarea sa, fapt care poate avea un impact pozitiv asupra întregului parteneriat UE-CELAC; subliniază că Acordul de dialog politic și de cooperare ar trebui să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai și a drepturilor sociale ale cetățenilor cubanezi, a progreselor pe calea democrației și a respectării și promovării libertăților fundamentale; subliniază faptul că valabilitatea sa va depinde de punerea în aplicare efectivă de către guvernul cubanez a dispozițiilor privind drepturile omului prevăzute în acord și în rezoluțiile Parlamentului European;

62.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor țărilor CELAC.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2016)0016.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2016)0269.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2017)0200.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2017)0297.
(5) JO C 274, 27.7.2016, p. 28.
(6) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/trade_en.pdf
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/poverty_en.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/pparties_en.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/china_en.pdf
(10) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/adopted_docs/femicide/1026102en.pdf
(11) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/migration_en.pdf
(12) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 54.
(13) JO C 65, 19.2.2016, p. 120.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate