Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2028(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0246/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0246/2017

Συζήτηση :

PV 12/09/2017 - 21
CRE 12/09/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2017 - 9.16
CRE 13/09/2017 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0346

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 611kWORD 88k
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Διαφθορά και ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες
P8_TA(2017)0346A8-0246/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες (2017/2028(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (UNCAC), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 2005(1),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές και τη σύσταση του Συμβουλίου, του 2009, για την περαιτέρω καταπολέμηση της δωροδοκίας, τη σύσταση του 2009 για τις φορολογικές εκπτώσεις για τη δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών και άλλες συναφείς πράξεις(2),

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο εγκρίθηκε το 2012, και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως εγκρίθηκαν στην 2914η συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 8 Δεκεμβρίου 2008(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Transforming our world [Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: the 2030 Agenda for Sustainable Development» η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη], το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Πολιτική σχετικά την πρόληψη και την ανάσχεση απαγορευμένων συμπεριφορών στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» («Πολιτική της ΕΤΕπ κατά της απάτης»), η οποία εγκρίθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2013(5),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση»(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη διαφθορά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα: οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες(15),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και τη Σύμβαση αστικού δικαίου για τη διαφθορά, του Συμβουλίου της Ευρώπης, και τα ψηφίσματα (98) 7 και (99) 5, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης την 5η Μαΐου 1998 και την 1η Μαΐου 1999 αντίστοιχα, για την ίδρυση της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Τζακάρτα για τις αρχές που διέπουν τους οργανισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία εγκρίθηκε στις 26-27 Νοεμβρίου 2012(16),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παναμά κατά την Έβδομη Ετήσια Διάσκεψη και Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Αρχών κατά της Διαφθοράς (IAACA), η οποία εγκρίθηκε στις 22-24 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους εθνικούς φορείς για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015, και το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τους εθνικούς φορείς για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο εγκρίθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016(17),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 5ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την αρνητική επίπτωση της διαφθοράς στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(18),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς (AUCPCC)(19),

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τον συντονισμό στρατηγικών και μέτρων με τις καθολικές αρχές που διέπουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς(20),

–  έχοντας υπόψη τον ετήσιο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0246/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά αποτελεί ένα σύνθετο παγκόσμιο φαινόμενο, που πλήττει Βορρά και Νότο, το οποίο μπορεί να οριστεί ως η κατάχρηση ανατεθείσας εξουσίας για ατομικό, συλλογικό, άμεσο ή έμμεσο ιδιωτικό όφελος, που συνιστά σοβαρή απειλή για το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική, πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια και υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των θεσμών, καθώς και τις αξίες της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ηθικής, της δικαιοσύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά μπορεί να αφορά τόσο μικρής κλίμακας προσπάθειες που έχουν ως σκοπό να επηρεάσουν άτομα, δημόσιους λειτουργούς ή την εκτέλεση δημόσιων υπηρεσιών, όσο και μεγάλης κλίμακας απόπειρες ανατροπής πολιτικών, οικονομικών και/ή νομικών συστημάτων, μεταξύ άλλων για την προώθηση και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την ενθάρρυνση του εξτρεμισμού, τη μείωση των φορολογικών εσόδων και την υποστήριξη δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά προκαλείται από την αδυναμία των πολιτικών, οικονομικών και δικαστικών συστημάτων να παρέχουν αξιόπιστη, ανεξάρτητη εποπτεία και λογοδοσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της διαφθοράς έχει καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία πλούτου, την εκπαίδευση, την ευημερία, την περίθαλψη, την ανάπτυξη υποδομών και την επίλυση συγκρούσεων, καθώς και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τις επιχειρήσεις και στην πολιτική·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές χώρες, η διαφθορά δεν συνιστά απλώς σημαντικό συστημικό εμπόδιο στην υλοποίηση της δημοκρατίας, του σεβασμού του κράτους δικαίου, της πολιτικής ελευθερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και του συνόλου των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μπορεί επίσης να προκαλέσει πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι μία από τις πιο παραγνωρισμένες αιτίες παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς τροφοδοτεί την αδικία, την ανισότητα, μεταξύ άλλων ως προς τους χρηματοπιστωτικούς και οικονομικούς πόρους, την ατιμωρησία, την αυθαιρεσία, τον πολιτικό και θρησκευτικό εξτρεμισμό και τη σύγκρουση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά, δεδομένου ότι συνιστά απειλή για την εδραίωση της δημοκρατίας και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονομεύει τις κρατικές αρχές, μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές, μεταξύ άλλων σε βία, πολιτική διαμαρτυρία και μείζονα πολιτική αστάθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά παραμένει ένας συστηματικά υποτιμώμενος καταλύτης συγκρούσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες, που οδηγεί σε εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και σε ατιμωρησία των υπαιτίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παγιωμένες πρακτικές διαφθοράς και παράνομου πλουτισμού ατόμων που έχουν κρατική εξουσία έχουν οδηγήσει σε σφετερισμό της εξουσίας και σε διαιώνιση της παραμονής κλεπτοκρατών στην εξουσία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές χώρες, τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς οδηγούν σε χαμηλούς ρυθμούς ανθρώπινης, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, περιορισμένα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, μηδαμινό ή ανύπαρκτο πολιτικό ανταγωνισμό και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εντός και εκτός διαδικτύου, και σε ανεπάρκειες του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά έχει αντίκτυπο στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι έχει ειδικές αρνητικές επιπτώσεις και επηρεάζει σε δυσανάλογο βαθμό τις πλέον μειονεκτούσες, περιθωριοποιημένες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως γυναίκες, παιδιά, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, φτωχούς, αυτόχθονες ή άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, κυρίως στερώντας την ισότιμη πρόσβασή τους στην πολιτική συμμετοχή, σε δημόσια και κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, στη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης της γης, τις θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, την υγεία και τη στέγαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά επηρεάζει επίσης την πρόοδο σε σχέση με την εξάλειψη των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, περιορίζοντας τις δυνατότητες των γυναικών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στρεβλώνει το μέγεθος και τη σύνθεση των κρατικών δαπανών, αποδυναμώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του κράτους να αξιοποιεί στο έπακρο όλους τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να κατοχυρώνει τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας και το κράτος δικαίου, καθώς και την ανάπτυξη κοινών κανόνων ηθικής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 16 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) επικεντρώνεται στην ειρήνη, τη δικαιοσύνη, την οικοδόμηση ισχυρών θεσμών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο ΣΒΑ 16 παγκοσμίως, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως και άμεσα ποικίλα θέματα στα οποία η διαφθορά παίζει σημαντικό ρόλο, που εκτείνονται από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έως τη φτώχεια, την πείνα και την αδικία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση της διαφθοράς απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την εξάλειψη τόσο της διαφθοράς στα υψηλά κλιμάκια όσο και της διαφθοράς μικρής κλίμακας στις τρίτες χώρες και στα κράτη μέλη, με δεδομένα, κατά περίπτωση, την ιεραρχική ευνοιοκρατία, τα συστήματα ανταμοιβής και τις πελατειακές σχέσεις στις δομές της εξουσίας, που συχνά συνδέουν τα εγκλήματα και την ατιμωρησία στο υψηλότερο επίπεδο με τη διαφθορά μικρής κλίμακας που πλήττει άμεσα τις ζωές των πολιτών και την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί χωρίς ισχυρή πολιτική δέσμευση στο ανώτατο επίπεδο, ανεξάρτητα από την αρτιότητα, τις ικανότητες και τη βούληση των εθνικών οργανισμών εποπτείας και επιβολής του δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές συνέπειες της διαφθοράς είναι εξαιρετικά αρνητικές, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχει στην αύξηση της φτώχειας και της ανισότητας μεταξύ του πληθυσμού, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, την ασφάλεια, την πρόσβαση σε πλήρεις υπηρεσίες υγείας και σε εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών, σε υποδομές, κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για ατομική και οικονομική χειραφέτηση, ιδίως οικονομική μεγέθυνση, δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και σε επίπεδο αποθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και απώλειας επενδύσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, ότι το κόστος που συνεπάγεται η διαφθορά για την ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 179 και 990 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως σε όρους ΑΕΠ(21)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ καταβάλλονται ετησίως σε δωροδοκίες ανά τον κόσμο ενώ η συνολική οικονομική ζημία που προκαλεί η διαφθορά υπολογίζεται ότι είναι πολλαπλάσια του ποσού αυτού·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλές χώρες και έχει διασυνοριακές διαστάσεις, συχνά συνδέεται με τη διαφθορά·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις διαφθοράς και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνοδεύονται συνήθως από κατάχρηση εξουσίας, απουσία λογοδοσίας, παρακώλυση της δικαιοσύνης, άσκηση αθέμιτης επιρροής και θεσμοποίηση διαφόρων μορφών διακρίσεων, πελατειακές σχέσεις, και από τη στρέβλωση των μηχανισμών της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά εμφανίζει ισχυρή διασύνδεση με ανεπάρκειες του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης και ότι συχνά υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των θεσμικών οργάνων και των οντοτήτων που έχουν επιφορτιστεί με τη διασφάλιση ελέγχων και ισορροπιών και τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως π.χ. τα κοινοβούλια, οι αρχές επιβολής του νόμου, τα δικαστικά όργανα και η κοινωνία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε χώρες στις οποίες το κράτος δικαίου υπονομεύεται από τη διαφθορά, εμπόδιο τόσο στην εφαρμογή όσο και στην ενίσχυση των νομικών πλαισίων αποτελούν διεφθαρμένοι δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελείς, αστυνομικοί υπάλληλοι, ανακριτές και ελεγκτές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν φαινόμενο που μαρτυρεί έλλειψη ακεραιότητας στη συμπεριφορά και αποτυχία των αρχών στο έργο τους και ότι η αξιοπιστία και η νομιμοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών διασφαλίζεται μόνο εφόσον η καθημερινή διαχείρισή τους βασίζεται σε μια λογική αυστηρής ακεραιότητας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρακτικές όπως η εκλογική νοθεία, η παράνομη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, η ευνοιοκρατία ή η, κατά το κοινό αίσθημα, δυσανάλογη επιρροή του χρήματος στην πολιτική, διαβρώνουν την πίστη και την εμπιστοσύνη προς τα πολιτικά κόμματα και τους αιρετούς αντιπροσώπους, την εκλογική διαδικασία και τις κυβερνήσεις, υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση και την εμπιστοσύνη του κοινού στην πολιτική και ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική αποδυνάμωση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής ρύθμιση και η έλλειψη διαφάνειας και παρακολούθησης της χρηματοδότησης πολιτικών φορέων μπορεί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αθέμιτη επιρροή και παρέμβαση στη διαχείριση δημόσιων υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταγγελίες για διαφθορά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πολιτικό μέσο σπίλωσης πολιτικών προσώπων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά στον δικαστικό κλάδο παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης, της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και πραγματική προσφυγή, που αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για την επιβολή όλων των άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων και την αποτροπή της ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ανεξάρτητης δικαιοσύνης και δημόσιας διοίκησης καλλιεργεί τη δυσπιστία απέναντι στους δημόσιους θεσμούς, υπονομεύοντας τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και πυροδοτώντας περιστασιακά τη βία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέτρηση της διαφθοράς είναι μια δύσκολη διαδικασία, καθώς η διαφθορά αφορά συνήθως παράνομες πρακτικές που συγκαλύπτονται σκόπιμα, μολονότι έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί ορισμένοι μηχανισμοί για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, τη μέτρηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι νέες τεχνολογίες όπως το κατανεμημένο καθολικό ή τεχνικές και μεθοδολογίες έρευνας ανοικτής πηγής προσφέρουν νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της διαφάνειας στις κυβερνητικές δραστηριότητες·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα η αρχή της μη διάκρισης, είναι πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω του ποινικού δικαίου και του ιδιωτικού δικαίου σημαίνει λήψη κατασταλτικών και επανορθωτικών μέτρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης αποτελούν ζωτικής σημασίας συνιστώσες της επιτυχίας και της βιωσιμότητας των στρατηγικών κατά της διαφθοράς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στην προσέγγιση της ποινικής δικαιοσύνης και την προσέγγιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των συλλογικών και γενικών επιπτώσεων της διαφθοράς και να προλάβει τυχόν συστημική διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως άμεση ή έμμεση συνέπεια της διαφθοράς·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τις διεθνείς προσπάθειες κατά της διαφθοράς εξελίσσεται, υπάρχει σημαντικό κενό εφαρμογής ελλείψει πολιτικής βούλησης ή ισχυρών μηχανισμών επιβολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσέγγιση των προσπαθειών καταπολέμησης της διαφθοράς με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσε να αποτελέσει ριζική ανατοποθέτηση και να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού εφαρμογής, με τη χρήση υφιστάμενων εθνικών, περιφερειακών και διεθνών μηχανισμών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς αποτελεί τη μόνη νομικά δεσμευτική, οικουμενική πράξη κατά της διαφθοράς, η οποία καλύπτει πέντε βασικούς τομείς: προληπτικά μέτρα, ποινικοποίηση και επιβολή του νόμου, διεθνής συνεργασία, ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και τεχνική συνδρομή και ανταλλαγή πληροφοριών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες διεθνείς υποχρεώσεις αποτελούν καλούς μηχανισμούς για τη λήψη κατάλληλων και εύλογων μέτρων με σκοπό την πρόληψη ή την τιμωρία της διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ιδίως με βάση το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, καθώς και άλλες συναφείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δικαστικοί λειτουργοί, διαμεσολαβητές και εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΟΑΔ), όπως και η κοινωνία των πολιτών, μπορούν να διαδραματίσουν ουσιώδη ρόλο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και ότι η δυναμική τους μπορεί να ενισχυθεί αν συνεργαστούν στενά με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και των μέτρων καταπολέμησης της ατιμωρησίας στο πλαίσιο των κρατών και με προτεραιότητα στην ανάπτυξη στρατηγικών και συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες, εκτός του ότι θα καταπολεμούν τη διαφθορά, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και/ή τη διαμόρφωση συναφών δημόσιων πολιτικών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η κοινωνία των πολιτών όσο και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία των πολιτών για τις δυσμενείς συνέπειες της διαφθοράς και να οικοδομηθούν συμμαχίες με κρατικούς οργανισμούς και με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, όχι απλώς περιορίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, αλλά επιπλέον δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη αδιαφανών πρακτικών, διαφθοράς και αθέμιτης συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και ένα πολυμορφικό και πολυφωνικό μιντιακό τοπίο παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση διαφάνειας και ελέγχου, με τη δημοσιοποίηση, τη διερεύνηση και την αποκάλυψη της διαφθοράς καθώς και με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και σε κράτη μέλη, οι νόμοι για τη δυσφήμηση, όπως η ποινικοποίηση πράξεων που θεωρούνται «δυσφήμηση», υπονομεύουν ενδεχομένως την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης και αποθαρρύνουν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και τους δημοσιογράφους στην προσπάθειά τους να καταγγείλουν δραστηριότητες διαφθοράς·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ αυτών και ενώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, δημοσιογράφοι ερευνητές, μπλόγκερ και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, φέρνουν στο φως περιπτώσεις διαφθοράς, απάτης, κακοδιαχείρισης και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρότι έτσι εκτίθενται στον κίνδυνο πράξεων αντεκδίκησης, μεταξύ άλλων στον χώρο εργασίας, διασυρμού ή συκοφαντικής δυσφήμησης και σε προσωπικό κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προστασίας απέναντι σε πράξεις αντεκδίκησης, η νομοθεσία περί διασυρμού και συκοφαντικής δυσφήμησης και η έλλειψη ανεξάρτητης και αξιόπιστης διερεύνησης συναποτελούν ένα σύνολο παραγόντων που μπορεί να λειτουργούν αποτρεπτικά για όσους επιθυμούν να «μιλήσουν»· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον της ΕΕ να προστατεύει τα άτομα αυτά, προσφέροντάς τους δημόσια στήριξη, μεταξύ άλλων μέσω της παράστασης σε δίκες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παρακολούθησης των εν λόγω δικών, και με την πλήρη αξιοποίηση των μέσων που διαθέτει, όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η τήρηση και η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι αποκαλύπτουν κρούσματα διαφθοράς πρέπει να έχουν το δικαίωμα του απορρήτου όσον αφορά την ταυτότητά τους, με βάση τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να προστατεύονται διεθνώς έναντι διώξεων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη του οργανωμένου εγκλήματος, των φορολογικών παραδείσων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, καθώς και των συστημάτων που επιτρέπουν τις πρακτικές αυτές, δεδομένου ότι συνιστούν τροχοπέδη στη βιώσιμη ανάπτυξη, την πρόοδο, την ευημερία και τη λογοδοσία των χωρών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τρίτες χώρες δεν έχουν ακόμα την ικανότητα να ανταλλάσσουν φορολογικά στοιχεία με χώρες της ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν λαμβάνουν στοιχεία από χώρες της ΕΕ όσον αφορά πολίτες τους που ενδέχεται να φοροδιαφεύγουν·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια της ΕΕ που διοχετεύονται σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων όταν συντρέχουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς με σαφείς ελέγχους και ισορροπίες στις δικαιούχους χώρες προκειμένου να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις για την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς, να έρχονται στο φως φαινόμενα κατάχρησης και να αποκαλύπτονται διεφθαρμένοι αξιωματούχοι·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς και των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών συνιστά πολιτικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά, σε παγκόσμιο και διασυνοριακό επίπεδο (G20, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΔΝΤ)·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Φόρουμ για την ακεραιότητα του αθλητισμού (IFSI), που πραγματοποιήθηκε στη Λοζάνη της Ελβετίας τον Φεβρουάριο του 2017, προώθησε τη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών αθλητικών φορέων και άλλων οργανώσεων προκειμένου να αντιμετωπισθεί η διαφθορά στον αθλητισμό·

1.  ζητεί να αναληφθεί συλλογική δράση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεδομένου ότι η διαφθορά εξαπλώνεται πέραν των συνόρων και ότι πρέπει να υποστηριχθεί η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ χωρών και μεταξύ περιφερειών, παράλληλα με το έργο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί τα κράτη να συμμετέχουν ενεργά στα διεθνή φόρουμ ώστε να συζητούν και να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις σχετικά με τις ορθές πρακτικές και τις πολιτικές που θεωρούν κατάλληλες για τη συγκεκριμένη κατάσταση κάθε περιφέρειας, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η διαφθορά ως διασυνδεδεμένο, σύνθετο και διατομεκό φαινόμενο που αποτελεί εμπόδιο στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τροφοδοτεί το διεθνές έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που συνδέονται με την τρομοκρατία·

2.  είναι αποφασισμένο να εκπονεί σε τακτική βάση έκθεση παρακολούθησης για τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο·

3.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να περιλαμβάνει μια προσέγγιση συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και προειδοποιεί ότι, αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα εδραιωθούν η φτώχεια, η ανισότητα και η δυσφήμηση της προσπάθειας, θα μειωθούν οι εξωτερικές επενδύσεις, θα υπονομευθούν οι ευκαιρίες ζωής για τους νέους και θα αποτύχει η προσπάθεια να διαρραγεί ο δεσμός μεταξύ πρακτικών διαφθοράς και τρομοκρατίας·

4.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών πράξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα (κατευθυντήριες γραμμές Ruggie), η Σύμβαση ποινικού δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διαφθορά και η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της δωροδοκίας· καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να εφαρμόζουν πλήρως τις πράξεις αυτές για την καλύτερη προστασία των πολιτών τους· δεσμεύεται να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των κρατών που επιλέγουν να ενισχύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και να οικοδομήσουν θεσμούς που λογοδοτούν·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις παρενοχλήσεις, τις απειλές, τον εκφοβισμό και τα αντίποινα που υφίστανται μέλη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων ενώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και κινήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφοι, μπλόγκερ και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς· καλεί τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των ατόμων αυτών, καθώς επίσης και τη διεξαγωγή άμεσων, ενδελεχών και αμερόληπτων ερευνών προκειμένου να οδηγούνται οι υπαίτιοι ενώπιον της δικαιοσύνης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

6.  παροτρύνει τους συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου κατά της διαφθοράς που πραγματοποιήθηκε το 2016 να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για την αντιμετώπιση των αιτίων της διαφθοράς και την εξέταση των μεθόδων που απαιτούνται για την προώθηση της διαφάνειας, και να παράσχουν στήριξη στα άτομα που πλήττονται περισσότερο·

7.  υπενθυμίζει ότι, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος, είναι απαραίτητη η χάραξη εξωτερικής στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

8.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, και ενθαρρύνει τις χώρες που δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει στη Σύμβαση να το πράξουν· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προλαμβάνουν και, ως έσχατη λύση, να αντιδρούν απέναντι σε οιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο της διαφθοράς στη δικαιοδοσία τους·

9.  αναγνωρίζει την ευθύνη που φέρουν οι πολιτικοί παράγοντες και οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς· υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις στρατηγικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς, προκειμένου να εφαρμόζονται υποχρεωτικές και αποτελεσματικές προληπτικές πολιτικές που συνδέονται με ζητήματα όπως η διαφάνεια, οι νόμοι για την πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες, η προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και οι εξωτερικοί έλεγχοι·

10.  συνιστά να ενισχύσει η ΕΕ τη στήριξη που παρέχει σε διεθνείς πράξεις προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια σε οικονομικούς τομείς που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διαφθορά·

11.  υποστηρίζει τη θέσπιση σύγχρονης, διαφανούς και αποτελεσματικής πολιτικής και νομικών πλαισίων για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ισχυρά όπλα κατά της διαφθοράς· χαιρετίζει εν προκειμένω την Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) και καλεί την ΕΕ να αναβαθμίσει την υποστήριξή της για να βοηθήσει τις πλούσιες σε πόρους χώρες να την εφαρμόσουν ως ισχυρό παγκόσμιο εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε σχέση με τη διαχείριση εσόδων από φυσικούς πόρους· θεωρεί ότι η θέσπιση ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των αρχών της EITI από τις εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται στις αλυσίδες εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στον τομέα της εξόρυξης, αποτελεί μέτρο καίριας σημασίας το οποίο η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει·

12.  συνιστά, κατά την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των παράνομων κεφαλαιακών ροών από την Αφρική, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κεφαλαιακές ροές που απορρέουν από την εξόρυξη μεταλλευμάτων και ορυκτών προερχόμενων από μεταλλεία σε περιοχές συγκρούσεων·

13.  επισημαίνει ότι η διαφθορά είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που έχει τις ρίζες του σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, πολιτικών, διοικητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων, καθώς και στις σχέσεις εξουσίας και υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι η αναπτυξιακή πολιτική, προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, εστιάζοντας παράλληλα στη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων και στην καλύτερη ένταξη, θα πρέπει επίσης να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να ενισχύσει τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση κοινωνικού κεφαλαίου, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτιστικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο περιορισμός της παρέμβασης του κράτους, η μείωση της γραφειοκρατικής διαμεσολάβησης και η απλούστευση των κανονισμών αποτελούν έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης της διαφθοράς·

Παρατηρήσεις σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις διμερείς σχέσεις της ΕΕ

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της αρχής της τοπικής και δημοκρατικής οικειοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων βοήθειας της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας· τονίζει ότι οι εξωτερικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται στους κανόνες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε προϋποθέσεις που θα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα και στην εισαγωγή σαφών ορόσημων, δεικτών και ετήσιων εκθέσεων προόδου, καθώς και στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι χώρες εταίροι στο θέμα της βελτίωσης της απορρόφησης της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ·

16.  υπενθυμίζει την ανάγκη για μόνιμη παρακολούθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και για λογοδοσία των αρχών της δικαιούχου χώρας εάν τα κονδύλια της ΕΕ δεν αξιοποιούνται με τον κατάλληλο τρόπο, και τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παρακολούθηση της εφαρμογής των συμβάσεων· τονίζει ακόμη ότι κάθε εργολάβος που λαμβάνει κονδύλια της ΕΕ θα πρέπει να αποκαλύπτει όλες τις πληροφορίες που του ζητούνται, μεταξύ άλλων σχετικά με την πραγματική κυριότητα και την εταιρική δομή του·

17.  θεωρεί ότι η ΕΕ και άλλοι διεθνείς χορηγοί ενισχύσεων και δανείων πρέπει να διενεργούν ελέγχους στις ενισχύσεις, τα δάνεια και τα πακέτα χρηματοδοτικής συνδρομής και να ελέγχουν αυστηρά και με τη δέουσα επιμέλεια τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς που λαμβάνουν τη συνδρομή, ώστε να αποφεύγονται «δάνεια» σε κλεπτοκρατικές αρχές και οργανώσεις που ελέγχονται από αυτές και τους συνεργάτες τους· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν επίσης οι αξιολογήσεις από ομοτίμους·

18.  επισημαίνει την καίρια σημασία της ατζέντας κατά της διαφθοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ·

19.  καλεί την ΕΕ να εισαγάγει, στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, ρήτρα κατά της διαφθοράς παράλληλα με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία θα πρέπει να προβλέπει την παρακολούθηση, τις διαβουλεύσεις και, ως έσχατη λύση, την επιβολή κυρώσεων ή την αναστολή των συμφωνιών αυτών, σε περίπτωση σοβαρής και/ή συστημικής διαφθοράς που οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

20.  καλεί την ΕΕ να αναπτύξει αρχές για την καταπολέμηση της μεγάλης διαφθοράς ως εγκλήματος στο εθνικό και διεθνές δίκαιο, να αντιμετωπίσει εν εξελίξει περιστατικά ατιμωρησίας για κρούσματα μεγάλης διαφθοράς μέσω της ισχυρότερης επιβολής των νόμων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις ώστε να καλυφθούν τα συστημικά κενά στα εθνικά νομικά πλαίσια τα οποία επιτρέπουν τη φυγάδευση στο εξωτερικό εσόδων που προέρχονται από τη μεγάλη διαφθορά και την αποφυγή της εποπτείας από κρατικές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές και φορολογικές αρχές·

21.  τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συνεχή και διαρθρωμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει οιαδήποτε συμφωνία ή προτίθεται να το πράξει·

22.  ζητεί από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη, λαμβανομένου υπόψη του ευρωπαϊκού κεκτημένου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, να πρωτοστατήσουν σε διεθνές επίπεδο και να προωθήσουν στις χώρες εταίρους της ΕΕ την καταπολέμηση της διαφθοράς·

23.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη συμμετοχή του κοινού και τη δημόσια λογοδοσία – περιλαμβανομένων του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και της εφαρμογής των αρχών των ανοιχτών δεδομένων – σε όλες τις σχετικές συνομιλίες και διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και επίσης να χρηματοδοτήσει έργα που αποσκοπούν στη θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή των εν λόγω μέτρων·

24.  τονίζει τη σημασία των ερευνών ανοιχτής πηγής στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς· ζητεί από την ΕΕ να χρηματοδοτεί επαρκώς τις οργανώσεις που διενεργούν έρευνες ανοικτής πηγής και πραγματοποιούν ψηφιακή συλλογή στοιχείων για τη διαφθορά, με στόχο την αποκάλυψη διεφθαρμένων αξιωματούχων και τη διασφάλιση λογοδοσίας·

25.  καλεί την ΕΕ να χρηματοδοτήσει την έρευνα σε εφαρμογές κατανεμημένου καθολικού οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διαφάνειας των πωλήσεων κρατικών περιουσιακών στοιχείων, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της πορείας των χρημάτων των δωρητών στην εξωτερική βοήθεια της ΕΕ, καθώς και για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων εκλογικής νοθείας·

26.  επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται στο πλαίσιο του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας και του μέσου προγραμματισμού γειτονίας με σκοπό τη σύσταση και την εδραίωση ανεξάρτητων και αποτελεσματικών οργανισμών για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

27.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διαμορφώσουν κοινό προγραμματισμό στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαφάνειας, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την ενίσχυση των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη στήριξη εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΟΑΔ) με αποδεδειγμένο ιστορικό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας προκειμένου να ενεργούν και σε υποθέσεις διαφθοράς, μεταξύ άλλων σε σχέση με την ερευνητική ικανότητα για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ διαφθοράς και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεργασία με φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς και την παραπομπή σε φορείς δίωξης ή επιβολής του νόμου· καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα προγράμματά τους στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας με τρίτες χώρες ούτως ώστε να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσματικών εργαλείων για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

28.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τους οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς που έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες και έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, όπως π.χ. η διεθνής επιτροπή της Γουατεμάλας κατά της ατιμωρησίας (CICIG), καθώς και πρωτοβουλίες για την κοινοποίηση πληροφοριών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων· παροτρύνει τις εν λόγω χώρες να προσφέρουν στους οργανισμούς τα αναγκαία εργαλεία, μεταξύ άλλων την εξουσία διενέργειας ερευνών, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους·

29.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διαθέσουν περισσότερα κονδύλια για να βοηθήσουν στη θέσπιση και την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας των μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων και κινημάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφων, μπλόγκερ και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν και καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εμμένει στην άποψη ότι κάθε μελλοντική επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αναπτυξιακή βοήθεια ή κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητή αναφορά και μέτρα για την προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, προκειμένου να διευκολύνει τα άτομα, χωρίς τον φόβο των αντιποίνων, να καταγγέλλουν εικαζόμενες πράξεις διαφθοράς και να υποστηρίξει κοινότητες που υποφέρουν από το φαινόμενο της διαφθοράς· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα διαδικασία διαβουλεύσεων σχετικά με την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· τονίζει ότι τα σημεία επαφής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ θα πρέπει επίσης να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις ομάδες-στόχο και να διατηρούν στενές επαφές με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διασφαλίζοντάς τους διεθνή προβολή και προστασία και δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, ασφαλείς διαύλους για την καταγγελία αθέμιτων πρακτικών·

30.  τονίζει ότι οι οργανισμοί εποπτείας, οι κατά τόπους αστυνομικοί υπάλληλοι και οι εισαγγελικές αρχές με ιστορικό ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, καθώς και οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και οι μάρτυρες συγκεκριμένων περιστατικών θα πρέπει να λαμβάνουν όλοι συνδρομή και στήριξη από την ΕΕ μέσω της επιτόπιας εκπροσώπησης, και να καλούνται να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης στην Ευρώπη· τονίζει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να δημοσιοποιείται, όταν χρειάζεται·

31.  καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να προσφεύγουν σε διαβήματα και στη δημόσια διπλωματία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για να καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς και ατιμωρησίας, όταν μάλιστα τα κρούσματα αυτά οδηγούν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί επίσης τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να συμπεριλαμβάνουν καταγγελίες για τη διαφθορά (είτε πρόκειται για συστημική ανάλυση είτε για συγκεκριμένα περιστατικά), όταν ενημερώνουν την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη·

32.  συνιστά η ΕΥΕΔ και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ να ενσωματώνουν, στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, συγκεκριμένο κριτήριο αναφοράς για τη σχέση μεταξύ διαφθοράς και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όποτε κρίνεται σκόπιμο και, επιπλέον, το θέμα αυτό να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ στο πλαίσιο της άσκησης της εντολής τους· ζητεί συγκεκριμένα να αντιμετωπίσει άμεσα η ΕΕ τη διαφθορά στα έγγραφα προγραμματισμού και στρατηγικής ανά χώρα και να εξαρτά οιαδήποτε δημοσιονομική στήριξη χορηγείται σε τρίτες χώρες από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για τη διαφάνεια και από άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

33.  θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και ο περιεκτικός μηχανισμός των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ (protectdefenders.eu) θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ειδικά προγράμματα προστασίας των ακτιβιστών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίοι συμβάλλουν επίσης στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

34.  καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει μηχανισμούς υποβολής παραπόνων στο πλαίσιο των οποίων τα άτομα που επηρεάζονται από τις εξωτερικές δράσεις της θα μπορούν να διαμαρτύρονται για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα κρούσματα διαφθοράς·

35.  επαναλαμβάνει την έκκληση που απηύθυνε σε προηγούμενα ψηφίσματα να φέρει η ΕΕ τον κατάλογο κυρώσεων Magnitsky σε βάρος των 32 ρώσων κρατικών αξιωματούχων που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του ρώσου μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος Sergei Magnitsky το συντομότερο δυνατόν στο Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί, και να επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε βάρος τους, όπως απαγόρευση χορήγησης θεώρησης εισόδου στην ΕΕ και δέσμευση των εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων·

36.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν νομοθεσία που θα προβλέπει σαφή κριτήρια για την ένταξη ατόμων τρίτων χωρών και μελών των οικογενειών τους σε μαύρη λίστα και την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων σε βάρος τους, εφόσον τα άτομα αυτά είναι υπεύθυνα ή ενέχονται στην οργάνωση, τον έλεγχο ή την με άλλον τρόπο καθοδήγηση πράξεων σοβαρής διαφθοράς όπως, μεταξύ άλλων, ο σφετερισμός ιδιωτικών ή δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, διαφθορά που συνδέεται με κυβερνητικές συμβάσεις ή την εξόρυξη φυσικών πόρων, δωροδοκία ή η διευκόλυνση ή μεταφορά παράνομα αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων σε δικαιοδοσίες του εξωτερικού· τονίζει ότι τα κριτήρια για την ένταξη στην εν λόγω λίστα θα πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένες, συγκλίνουσες και ανεξάρτητες πηγές και σε πειστικά αποδεικτικά στοιχεία και θα προβλέπουν μηχανισμούς προσφυγής για τα πρόσωπα που στοχοποιούνται· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημοσιοποίηση αυτής της λίστας για τον εμπλουτισμό των πληροφοριών που χρειάζονται οι υπόχρεες οντότητες για να εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων, μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη με βάση την οδηγία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες(22)·

37.  καλεί την ΕΕ να συμμορφωθεί με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (άρθρο 208 ΣΛΕΕ) και να συμβάλει ενεργά στη μείωση της διαφθοράς, και να καταπολεμήσει την ατιμωρησία άμεσα και ρητά, μέσω των εξωτερικών πολιτικών της·

38.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας με στόχο την αποτελεσματική της συμμόρφωση με τα πρότυπα που ορίζονται στη Διεθνή Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση της Διαφάνειας (ΠΔΔΒ) και με τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης· καλεί επίσης την ΕΕ να αναπτύξει ένα ισχυρό ολιστικό σύστημα διαχείρισης κινδύνου για να αποτρέψει τη συμβολή της αναπτυξιακής βοήθειας στη διαφθορά στις δικαιούχους χώρες, ήτοι μέσω της σύνδεσης της δημοσιονομικής στήριξης με σαφείς στόχους κατά της διαφθοράς· για τον σκοπό αυτό, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών μηχανισμών για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

39.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να εξαλειφθεί η διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια, να εστιάσει, στο πλαίσιο της στήριξης του προϋπολογισμού, στη διαφάνεια των πράξεων ιδιωτικοποίησης και εμπορικών συναλλαγών με αντικείμενο δημόσια αγαθά, ιδίως γη, και να συμμετάσχει στα προγράμματα στήριξης του ΟΟΣΑ για τις αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης κρατικών επιχειρήσεων·

40.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες που καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, βοηθώντας τις να αναπτύξουν ισόρροπα, αποτελεσματικά, δίκαια και διαφανή φορολογικά συστήματα·

41.  υποστηρίζει ότι η ΕΕ, ως ο μεγαλύτερος χορηγός στον κόσμο, πρέπει να προωθήσει μορφές διασύνδεσης σύμφωνα με τις οποίες η παροχή εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ θα έχει ως προϋπόθεση φορολογικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, τη βελτίωση της πρόσβασης στα δεδομένα και την ενθάρρυνση προσεγγίσεων που ακολουθούνται από κοινού με άλλους χορηγούς βοήθειας·

42.  τονίζει τις βαθιά αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς στο εμπόριο και στα οφέλη του, στην οικονομική ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτή τη σύνδεση σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες και να εισαγάγει στις συμφωνίες αυτές εφαρμοστέες ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση της διαφθοράς·

43.  επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική συμβάλλει στην προστασία και την προώθηση των αξιών που προασπίζεται η ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θεμελιώδη δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και η ισότητα· τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στις εξωτερικές και τις εσωτερικές πολιτικές της Ένωσης, ειδικότερα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς· υπογραμμίζει ότι, εν προκειμένω, οι ευρωπαίοι νομοθέτες καλούνται να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο στη διευκόλυνση των εμπορικών σχέσεων, καθώς πρέπει να μεριμνούν ώστε αυτές να μη λειτουργούν ως παράθυρο για πρακτικές διαφθοράς·

44.  θεωρεί τις εμπορικές συμφωνίες βασικό μηχανισμό προώθησης μέτρων κατά της διαφθοράς και υπέρ της χρηστής διακυβέρνησης· χαιρετίζει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει η ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της, για παράδειγμα μέσω του ΣΓΠ+, των κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της συμπερίληψης δεσμεύσεων για την κύρωση των διεθνών συμβάσεων καταπολέμησης της διαφθοράς με εμπορικούς εταίρους· επιβεβαιώνει εκ νέου τον δεδηλωμένο στόχο της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» όσον αφορά τη συμπερίληψη φιλόδοξων διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες να αναλαμβάνονται δεσμεύσεις σχετικά με πολυμερείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως είναι η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς (UNCAC) και η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και, στις ισχύουσες υπό αναθεώρηση εμπορικές συμφωνίες να περιλαμβάνονται, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, και να ενσωματώνονται οριζόντιες διατάξεις·

45.  τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και στην εφαρμογή σχετικών ρητρών που περιλαμβάνονται σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες· πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η συμπερίληψη της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, αφ’ ης στιγμής καθιερωθεί ένα ενιαίο σύστημα σε επίπεδο ΕΕ·

46.  αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η παροχή σαφούς καθοδήγησης και στήριξης στις επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, αποτελεσματικές διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως δε στις ΜΜΕ, μέσω ειδικών διατάξεων στις εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα τους δίνουν τη δυνατότητα να καταπολεμούν τη διαφθορά· τονίζει ότι δεν υπάρχει προσέγγιση ενιαίας αντιμετώπισης ως προς τη συμμόρφωση· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης βοήθειας σε σχέδια ανάπτυξης ικανοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η κατάρτιση, προκειμένου να βοηθούνται τα κράτη και ο επιχειρηματικός τομέας να υπερβαίνουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να συναντήσουν στο πεδίο αυτό·

47.  χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου, τον Φεβρουάριο 2017, η οποία παρέχει μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο παγκόσμιο εμπόριο· πιστεύει, ωστόσο, ότι η θέσπιση ή η αναμόρφωση της νομοθεσίας δεν αρκεί και ότι το καθοριστικό είναι η εφαρμογή της· επισημαίνει ότι η νομοθετική μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάρτιση του δικαστικού σώματος και πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες και μέτρα διαφάνειας, και καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργάζονται στα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο του αγώνα τους κατά της διαφθοράς· επισημαίνει ακόμη ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην παρακολούθηση των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις πολιτικές για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

48.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματεύεται πρακτικά εφαρμόσιμες διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, με ουσιαστική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων κατά της διαφθοράς· καλεί, για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη να στηρίζουν τη συμπερίληψη διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε εντολές διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις προτάσεις της Επιτροπής στα σχέδια εντολών που τους υποβάλλει· χαιρετίζει την ύπαρξη διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην εντολή διαπραγμάτευσης για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της ενισχυμένης διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις εμπορικών συμφωνιών και της συμπερίληψης διατάξεων που στοχεύουν σε μεγαλύτερη κανονιστική συνεργασία και ακεραιότητα των τελωνειακών διαδικασιών και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας· πιστεύει ότι πρέπει να εφαρμόζονται ρήτρες συνεργασίας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και η διοικητική και τεχνική βοήθεια με σκοπό την ανταλλαγή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών που θα συντελέσουν στην ενίσχυση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς και ουσιαστικούς όρους και δείκτες επιδόσεων για την καλύτερη αξιολόγηση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων·

49.  επισημαίνει πόσο σημαντικός είναι ο συνεχής και τακτικός διάλογος με τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ καθ’ όλη την περίοδο εφαρμογής των συμφωνιών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συμφωνίες γενικότερα, και οι διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς ειδικότερα, εποπτεύονται και εφαρμόζονται ορθά· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εμπόριο για Όλους, να εισάγονται μηχανισμοί διαβούλευσης σε περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς και κακής διακυβέρνησης, και καλεί την Επιτροπή να μελετά το ενδεχόμενο αναστολής των ωφελειών μιας συμφωνίας σε τέτοιες περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς και μη συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις καταπολέμησης της διαφθοράς ή με τα διεθνή πρότυπα καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως π.χ. το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ, το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων και οι συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς και ουσιαστικούς όρους και δείκτες επιδόσεων για την καλύτερη αξιολόγηση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αντιδρά σθεναρά, αναλογικά και έγκαιρα, όταν η δικαιούχος κυβέρνηση δεν συμμορφώνεται προς τα συμφωνηθέντα· καλεί την Επιτροπή να εγκαθιδρύει μηχανισμούς διαβούλευσης με τους εμπορικούς εταίρους σε περιπτώσεις συστημικής διαφθοράς, και να προωθεί την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας για τη στήριξη των χωρών στην εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς·

50.  σημειώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικές και εφαρμοστέες ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες και οι κρατικές αρχές σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία είναι ουσιαστικής σημασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών της ΕΕ σχετικά με δίκτυα διαφθοράς και μεσάζοντες

51.  καλεί την ΕΥΕΔ να πρωτοστατήσει στη σύσταση επιχειρησιακών ομάδων μεταξύ των πρεσβειών των κρατών μελών και των αντιπροσωπειών της ΕΕ σε τρίτες χώρες, μέσω των οποίων οι διπλωματικοί υπάλληλοι θα μπορούν να αναλύουν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία τοπικών δικτύων διαφθοράς στο υψηλότερο επίπεδο εξουσίας και να οικοδομήσουν επαρκές σύστημα πληροφοριών ώστε να προλαμβάνεται η αθέμιτη σύμπραξη της ΕΕ με κλεπτοκρατικά καθεστώτα· θεωρεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ μέσω διπλωματικών και ασφαλών διαύλων· θεωρεί επίσης ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ και οι πρεσβείες των κρατών μελών πρέπει να συσφίξουν τις σχέσεις τους με τον τοπικό πληθυσμό, κυρίως μέσω τακτικού διαλόγου με νόμιμες και ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να συλλέγουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την τοπική διαφθορά, τους σημαντικότερους φορείς που διευκολύνουν τη διαφθορά και τους αξιωματούχους που συλλαμβάνονται·

52.  υποστηρίζει ότι οι εταιρείες θα πρέπει επίσης να καταγγέλλουν στα όργανα της ΕΕ τις περιπτώσεις στις οποίες καλούνται να προβούν σε δωροδοκίες και/ή υποχρεώνονται να επενδύσουν σε τρίτες χώρες χρησιμοποιώντας τοπικούς μεσάζοντες ή εταιρείες-βιτρίνα ως συνεταίρους·

53.  τονίζει ότι, με βάση τις συλλεγόμενες πληροφορίες, θα πρέπει να ανταλλάσσονται ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για κάθε χώρα με τις πολιτικές και στρατιωτικές αποστολές και με τους οργανισμούς δωρητών της ΕΕ, ώστε να ενημερώνονται οι εμπλεκόμενοι σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η συνεργασία με τοπικούς εργολάβους, ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας και φορείς παροχής υπηρεσιών, οι πραγματικοί δικαιούχοι των οποίων ενδέχεται να συνδέονται με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με δίκτυα διαφθοράς·

Εσωτερική-εξωτερική συνοχή

54.  θεωρεί ότι η ΕΕ θα μπορέσει να πρωτοστατήσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς με αξιόπιστο και καθοριστικό τρόπο μόνον εάν αντιμετωπίσει κατάλληλα τα προβλήματα του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός των συνόρων της· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να μη δώσει συνέχεια στην έκθεση της ΕΕ του 2014 για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να μην προβεί σε νέα ανάλυση της διαφθοράς στα κράτη μέλη, γεγονός που θα ενίσχυε επίσης την αξιοπιστία της ΕΕ στο θέμα της προώθησης μιας φιλόδοξης ατζέντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις εξωτερικές πολιτικές της· τονίζει ότι η Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να προβαίνουν σε τακτική, φιλόδοξη και αυστηρή υποβολή εκθέσεων και αυτοαξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά τη διαφθοράς και του μηχανισμού επανεξέτασής της, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει και άλλες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στα κράτη μέλη·

55.  σημειώνει ότι η αποποινικοποίηση της διαφθοράς σε οιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ θα έβλαπτε την αξιοπιστία των δημόσιων πολιτικών και θα υπονόμευε επίσης την ικανότητα της ΕΕ να προωθήσει μια φιλόδοξη ατζέντα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμιο επίπεδο· τάσσεται υπέρ της στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο·

56.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να προβούν σε αναθεώρηση του ποινικού τους δικαίου, κατά περίπτωση, για την εγκαθίδρυση της δικαιοδοσίας των εθνικών εισαγγελικών αρχών και δικαστηρίων ώστε να διερευνούν και να δικάζουν εγκλήματα δωροδοκίας ή κατάχρησης δημόσιων κονδυλίων, ανεξαρτήτως του πού διεπράχθη το έγκλημα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα από τις εν λόγω εγκληματικές ενέργειες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ή νομιμοποιήθηκαν εκεί ή ότι το εν λόγω πρόσωπο διατηρεί «στενή σχέση» με το εν λόγω κράτος μέλος λόγω ιθαγένειας, διαμονής ή πραγματικής κυριότητας εταιρείας η έδρα ή οι θυγατρικές της οποίας βρίσκονται σε αυτό·

Συμβολή της ΕΕ σε μια βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε πολυμερή φόρουμ

57.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να δρομολογήσουν διάλογο σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ενίσχυση των προτύπων για την ανεξαρτησία και την εντολή των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς, με βάση την εμπειρία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της διεθνούς συντονιστικής επιτροπής για τους εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργάνων του ΟΗΕ, ιδίως του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ), σε σχέση με τους εθνικούς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αρχές του Παρισιού)·

58.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων με βάση την εντολή των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς ως δυνητικής πηγής άμεσων και έμμεσων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

59.  υπενθυμίζει το αίτημά του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τη δημιουργία θέσης ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ευρεία εντολή που θα περιλαμβάνει ένα σχέδιο προσανατολισμένο στους στόχους και περιοδική αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς που λαμβάνουν τα κράτη· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να πρωτοστατήσουν στην κινητοποίηση υποστήριξης μεταξύ των κρατών μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να προωθήσουν από κοινού ένα ψήφισμα που θα ορίζει τα της εντολής·

60.  ζητεί από τα Ηνωμένα Έθνη να εγκρίνουν ένα μέσο καθορισμού προτύπων για τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα·

61.  τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής και διεθνούς επικοινωνίας και των εκστρατειών ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη συμμετοχή των πολιτών προκειμένου να επισημαίνεται το γεγονός ότι η διαφθορά έχει αρνητικό αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα και οδηγεί, μεταξύ άλλων, σε κοινωνικές αδικίες, έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και αυξημένα επίπεδα φτώχειας· ενθαρρύνει την ΕΕ να αναπτύξει και να εφαρμόσει ειδικά προγράμματα για την υφιστάμενη ποινική και δικονομική νομοθεσία και τους μηχανισμούς καταγγελίας· υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση και η αμερόληπτη, ανεξάρτητη και δημόσια ενημέρωση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διδαχή κοινωνικών δεξιοτήτων και αρχών ακεραιότητας που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και συμβάλλουν στο κράτος δικαίου και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου·

62.  συνιστά να ενσωματωθεί στην καθολική περιοδική επανεξέταση η εξέταση του ζητήματος της διαφθοράς ως αιτίας παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ως αποτελέσματος παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενός ανίσχυρου κράτους δικαίου, ως μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς και προώθησης της διαφάνειας και των βέλτιστων πρακτικών· τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών συμβάλλοντας στη διαδικασία αυτή·

63.  ενθαρρύνει την εμβάθυνση των διεθνών δεσμεύσεων ώστε να τεθεί η αντιμετώπιση της διαφθοράς στο επίκεντρο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ως μηχανισμός καταπολέμησης της παγκόσμιας φτώχειας·

Διαφθορά και εμπορία ανθρώπων

64.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων μπορεί να διευκολύνεται από τη διαφθορά παραγόντων που κατέχουν εξουσία σε διάφορα επίπεδα, όπως αστυνομικοί και τελωνειακοί υπάλληλοι, αρχές συνοριακών ελέγχων και υπηρεσίες μετανάστευσης, που μπορούν να αγνοούν, να ανέχονται, να συμμετέχουν και να οργανώνουν την εμπορία ανθρώπων·

65.  τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχουν οι δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε διοικήσεις, μέσω της εφαρμογής επίσημου μηχανισμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της διασφάλισης καλύτερου συντονισμού στις στρατηγικές για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

66.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου προσεγγίσεις στην ανάπτυξη πολιτικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πεδίο της εμπορίας ανθρώπων·

Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

67.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, ιδίως τα κράτη μέλη της ΕΕ, να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης της διαφθοράς στα εθνικά σχέδια δράσης τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα (όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία) ή να θέσουν σε εφαρμογή ειδική νομοθεσία για την καταπολέμηση της δωροδοκίας·

68.  επικροτεί το γεγονός ότι σε ορισμένα εθνικά σχέδια δράσης κρατών μελών της ΕΕ γίνεται αναφορά στη διαφθορά και, εν προκειμένω, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και την τιμωρία πρακτικών διαφθοράς και φαινομένων δωροδοκίας που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά να υποστηρίξει η ΕΕ πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της έγκρισης και της εφαρμογής κωδίκων και προτύπων συμμόρφωσης/καταπολέμησης της δωροδοκίας/διαφθοράς στις εταιρείες, και οι εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές σε διαγωνισμούς να διαθέτουν αυστηρό κώδικα για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς και αρχές για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση· εκτιμά ότι η κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων, ο παράνομος πλουτισμός ή η δωροδοκία θα πρέπει να επισύρουν συγκεκριμένες πρόσθετες κυρώσεις βάσει του ποινικού δικαίου, ιδίως εφόσον οδηγούν απευθείας σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από πράξεις διαφθοράς·

69.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεωρημένη λογιστική οδηγία σχετικά με τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία(23) όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για μεγάλες εταιρείες και ομίλους, καθώς και για τις προσπάθειές τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς· ενθαρρύνει τις εταιρείες να αποκαλύπτουν όλα τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής των οποίων η έκδοση επίκειται·

70.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη και την ΕΕ για ενεργό και εποικοδομητική συμμετοχή στο έργο του ΟΗΕ που είναι σε εξέλιξη και αφορά τη διακυβερνητική ομάδα εργασίας για τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο πρέπει να καταλήξει στη διατύπωση μιας νομικά δεσμευτικής πράξης με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, την επιδίωξη αποκατάστασης και το δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα όταν σημειώνονται παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των παραβιάσεων που οφείλονται στη διαφθορά· καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να καταστούν δυνατές οι αγωγές αποζημίωσης κατά προσώπων που εμπλέκονται σε πράξεις διαφθοράς σύμφωνα με το άρθρο 35 της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς·

71.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

Αρπαγή γης και διαφθορά

72.  εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση σε σχέση με την αρπαγή γης που οφείλεται σε πρακτικές διαφθοράς από επιχειρήσεις, αλλοδαπούς επενδυτές, εθνικούς και διεθνείς κρατικούς παράγοντες, αξιωματούχους και αρχές· υπογραμμίζει ότι η διαφθορά ευνοεί το φαινόμενο της αρπαγής γης που συνοδεύεται συχνά από αναγκαστικές εξώσεις και, μεταξύ άλλων, από την εκχώρηση του παράνομου ελέγχου γης σε τρίτα μέρη χωρίς τη συναίνεση των ανθρώπων που ζουν στη γη αυτή·

73.  υπογραμμίζει ότι έρευνες δείχνουν ότι η διαφθορά είναι διαδεδομένη στη διαχείριση γαιών και ότι όλο και περισσότερο αλλοιώνει όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για θέματα γαιών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ευρέος φάσματος δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, από την αναγκαστική μετακίνηση κοινοτήτων χωρίς επαρκή αποζημίωση έως τη δολοφονία υπερασπιστών των γαιών(24)· επισημαίνει ακόμη με ανησυχία ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ενταθούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων, καυσίμων και βασικών προϊόντων και της αύξησης των μεγάλης κλίμακας έγγειων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

74.  υπενθυμίζει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην πρόληψη πρακτικών διαφθοράς που διευκολύνουν ιδίως την αρπαγή γαιών· επαναλαμβάνει ότι οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να επωμισθούν τη «δέουσα επιμέλεια έναντι του πελάτη» για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαφθορά και να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές τους οποίους υποστηρίζουν λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να απαιτούν την αποκάλυψη λεπτομερειών σχετικά με τις αγορές αγροτεμαχίων σε τρίτες χώρες και να αναβαθμίσουν την υποστήριξή τους προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών για την υπεύθυνη διαχείριση της γης, της αλιείας και των δασών (VGGT), ως μέσο αντιμετώπισης της διαφθοράς στις έγγειες συμφωνίες·

Εκλογές και λειτουργία δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων

75.  τονίζει ότι ένας από τους στόχους της καταπολέμησης της διαφθοράς θα πρέπει να είναι να δοθεί τέλος στις σοβαρές καταχρήσεις που στρεβλώνουν τη δημοκρατία και τις πολιτικές διεργασίες και να προαχθεί ένα ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών κομμάτων ως διαύλων δημοκρατικής εκπροσώπησης και πολιτικής συμμετοχής με την παροχή αποτελεσματικών μέσων στα κόμματα· σημειώνει, υπό την έννοια αυτή, ότι η ρύθμιση της χρηματοδότησης πολιτικών φορέων, η οποία περιλαμβάνει και την κοινοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των χορηγών και άλλων οικονομικών πηγών, έχει, επομένως, καίρια σημασία για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας·

76.  σημειώνει με ανησυχία ότι η εκλογική νοθεία και η διαφθορά που συνδέεται με τις εκλογικές διαδικασίες και τη λειτουργία δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσωπευτικών σωμάτων και συνελεύσεων υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και αποδυναμώνουν τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, εμποδίζοντας την ισότιμη και δίκαιη εκπροσώπηση και θέτοντας υπό αμφισβήτηση το κράτος δικαίου· σημειώνει τον θετικό ρόλο των αποστολών παρακολούθησης των εκλογών που συμβάλλουν στην ίδια τη διεξαγωγή των εκλογών και στηρίζουν τη μεταρρύθμιση της εκλογικής νομοθεσίας· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία με ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης ή ο ΟΟΣΑ στον τομέα αυτό·

77.  υπογραμμίζει τη συγκεκριμένη ανάγκη να διατηρηθούν όσο το δυνατόν υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας και διαφάνειας στη λειτουργία των διεθνών οργανισμών και των περιφερειακών συνελεύσεων που φέρουν την ευθύνη για την προστασία και την προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, μέσω της διασύνδεσης οργανισμών και επαγγελμάτων σε όλον τον κόσμο, προκειμένου να αναπτυχθούν ικανότητες και να προωθηθεί μια κοινή νοοτροπία ακεραιότητας· υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης διαφανών πρακτικών μέσω της εκπόνησης κωδίκων συμπεριφοράς και ειδικών μέτρων για τη διαφάνεια, προκειμένου να προλαμβάνεται και να διερευνάται οιαδήποτε απάτη ή αθέμιτη συμπεριφορά·

78.  τονίζει ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν επακριβώς οι δραστηριότητες των ομάδων πίεσης, με βάση τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας, προκειμένου να εξασφαλιστεί σε όλες τις ομάδες συμφερόντων ίση πρόσβαση στους φορείς λήψης αποφάσεων και να εξαλειφθούν η διαφθορά και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα με σκοπό τον εντοπισμό και τον στιγματισμό κρυφών, αντιδεοντολογικών και παράνομων μορφών δραστηριότητας των ομάδων πίεσης· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στις νομοθετικές διεργασίες, τόσο στα κράτη μέλη όσο και στις σχέσεις με τρίτες χώρες·

79.  καταδικάζει απερίφραστα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για το «πλυντήριο του Αζερμπαϊτζάν», τις απόπειρες του Αζερμπαϊτζάν και άλλων απολυταρχικών καθεστώτων σε τρίτες χώρες να επηρεάσουν ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων με παράνομα μέσα· ζητεί να διερευνήσει το Κοινοβούλιο διεξοδικά τις ως άνω καταγγελίες και, γενικότερα, την επιρροή που ασκούν τα εν λόγω καθεστώτα· καλεί το Κοινοβούλιο να θεσπίσει αυστηρά μέτρα προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα διαφθοράς αυτού του είδους, τα οποία είναι ικανά να υπονομεύσουν την αξιοπιστία και τη νομιμοποίηση της δράσης του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και η σχέση τους με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφθορά

80.  εξακολουθεί να ανησυχεί για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, και τη διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια που συνδέονται με μεγάλες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και τα συναφή, μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής· ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων για τον αθλητισμό οργάνων και των διεθνών υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς και των ΜΚΟ, προκειμένου οι διοργανωτές μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων και οι υποψήφιες διοργανώτριες χώρες να αναλαμβάνουν διαφανείς και ελέγξιμες δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ των κριτηρίων για την ανάθεση της διοργάνωσης παρόμοιων αθλητικών εκδηλώσεων·

81.  εκτιμά ότι και οι μεγάλες μη κρατικές διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες στον τομέα της καταπολέμησης και του μετριασμού της διαφθοράς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυνση αυτή, ότι πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι φέρουν ευθύνη όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι, επομένως, οι κρατικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς πρέπει να έχουν ευρύτερες αρμοδιότητες στους τομείς της διερεύνησης κρουσμάτων διαφθοράς και της επιβολής κυρώσεων που αφορούν μεγάλες μη κρατικές διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες·

82.  θεωρεί ότι η διαφθορά στα υψηλά διοικητικά κλιμάκια αθλητικών οργάνων, οι στημένοι αγώνες, οι δημόσιες προμήθειες, οι συμφωνίες προώθησης, η επιλογή τοποθεσίας, το παράνομο στοίχημα, η χρήση αναβολικών ουσιών και η ανάμειξη του οργανωμένου εγκλήματος έχουν βλάψει την αξιοπιστία των αθλητικών οργάνων·

83.  θεωρεί ότι η ακεραιότητα στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια αναπτυξιακή ατζέντα και στη χρηστή διακυβέρνηση διεθνώς·

Φορολογικοί παράδεισοι

84.  ζητεί την υλοποίηση πολιτικών μηδενικής ανοχής έναντι των φορολογικών παραδείσων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και την ενίσχυση των διεθνών προτύπων διαφάνειας, και ενθαρρύνει την εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας προκειμένου να προσδιορίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς μυστικών εταιρειών που χρησιμεύουν για βιτρίνα και τραστ χρησιμοποιούμενες ως οχήματα φοροδιαφυγής, απάτης, λαθρεμπορίου, ροών κεφαλαίων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθοράς και με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από τη διαφθορά·

85.  τάσσεται ένθερμα υπέρ της εφαρμογής προτύπων για την υποβολή δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα στην Ευρώπη και στις τρίτες χώρες, στο πλαίσιο των οποίων οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις με βασικές οικονομικές πληροφορίες για κάθε δικαιοδοσία στην οποία δραστηριοποιούνται, προκειμένου να αποτρέπονται η διαφθορά και η φοροαποφυγή·

86.  υπενθυμίζει την ευθύνη της ΕΕ στο θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής από διεθνικές εταιρείες και άτομα και της αντιμετώπισης της μάστιγας της αθέμιτης ροής κεφαλαίων από αναπτυσσόμενες χώρες, φαινόμενα που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να αξιοποιούν επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

87.  επικροτεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη της παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των κοινών προτύπων υποβολής εκθέσεων, που μπορούν να συμβάλουν στην αποκάλυψη φαινομένων χρηματοοικονομικής απάτης·

88.  ενθαρρύνει την παγκόσμια συνεργασία για τον εντοπισμό κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και την ασφαλή επιστροφή τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους· επαναλαμβάνει ότι χρέος της ΕΕ είναι να βοηθά τις τρίτες χώρες να επαναπατρίζουν περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί παράνομα και είναι κρυμμένα στο χρηματοοικονομικό σύστημα και στην ακίνητη περιουσία κρατών μελών, καθώς και να διώκει όσους διαπράττουν, διευκολύνουν ή παίζουν ρόλο μεσάζοντα σε οικονομικά εγκλήματα· παροτρύνει την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις τρίτες χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία εκδημοκρατισμού, ιδίως μέσω της αντιμετώπισης των νομικών φραγμών και της απροθυμίας των χρηματοπιστωτικών κέντρων της ΕΕ να συνεργαστούν· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία που έχει η αποσύνδεση της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων από την καταδίκη στο αιτούν κράτος μέλος με σκοπό την παροχή αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την άσκηση διώξεων, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν αδίκημα·

89.  υπενθυμίζει ότι η διαφθορά είναι στενά συνδεδεμένη με δραστηριότητες όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο· τονίζει, υπό το πρίσμα αυτό, ότι η διαφάνεια θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των στρατηγικών κατά της διαφθοράς·

90.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, του τραπεζικού απορρήτου και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την άρση του υπέρμετρου επαγγελματικού απορρήτου, την επίτευξη της υποβολής δημόσιων εκθέσεων ανά χώρα από τις πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και δημόσια μητρώα των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών, ως προτεραιότητα σε όλα τα αρμόδια διεθνή όργανα· επισημαίνει ότι τα περισσότερα εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής είναι κατάλληλα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

91.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, εντός και εκτός διαδικτύου, στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στην καταγγελία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της νομοθεσίας τρίτων χωρών περί συκοφαντικής δυσφήμησης και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη να μελετήσουν το ενδεχόμενο να αποποινικοποιήσουν τη δυσφήμηση και να χρησιμοποιούν μόνο τις πολιτικές αγωγές ως μέσο προστασίας της υπόληψης· υπογραμμίζει ότι η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προστασία των ακτιβιστών· συνιστά ένθερμα να διασφαλίζεται μέσω της εθνικής νομοθεσίας η διαφάνεια όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης και τη χορηγία·

92.  ζητεί να ενισχυθεί ο τομέας του σεβασμού της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στις διεθνείς σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, δεδομένης της σημασίας του· φρονεί ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία τρίτων χωρών υπό την καθοδήγηση της ΕΕ για τη διασφάλιση της μεταρρύθμισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να έχουν ανοιχτό και διαφανή χαρακτήρα και να υπόκεινται σε μηχανισμούς ελέγχου· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΕ να μεριμνήσει ώστε τα έργα της ΕΕ σε τρίτες χώρες να υπηρετούν, μεταξύ άλλων, την προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· προτρέπει την ΕΕ να καταδικάζει δημοσίως την εφαρμογή νόμων που περιορίζουν την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τη δράση της κοινωνίας των πολιτών·

93.  υποστηρίζει τις αξίες ενός ανοιχτού και ασφαλούς διαδικτύου για την ευαισθητοποίηση των χρηστών σχετικά με τις πρακτικές διαφθοράς ατόμων, οργανισμών και κυβερνήσεων, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι κίνητρο για την επιδίωξη της περιστολής των διαδικτυακών ελευθεριών είναι αποφυγή της λογοδοσίας·

94.  επισημαίνει ότι η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων πρέπει να διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της λογοδοσίας, της προσβασιμότητας και της διαφάνειας, ώστε να αποτρέπεται και να αποκαλύπτεται η κλοπή ή η κατάχρηση των χρημάτων των φορολογουμένων·

95.  υπενθυμίζει ότι, σε όλα τα φόρουμ διαλόγου με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των διμερών φόρουμ, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι να προστατευθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσιες πληροφορίες· τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να θεσπιστούν πρότυπα για την πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, δεδομένου ότι η ταχύτητα της πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς· καλεί την ΕΕ να προωθήσει την πρόσβαση στις δημόσιες πληροφορίες στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες·

o
o   o

96.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
(2) http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf
(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
(4) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(5) http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_en.pdf
(6) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
(7) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0405.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0403.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(12) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 59.
(13) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 81.
(14) ΕΕ C 208 της 10.6.2016, σ. 89.
(15) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 2.
(16) https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
(17) http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Resolutions/A.HRC.RES.33.15%20EN.pdf
(18) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_73_ENG.doc
(19) http://www.eods.eu/library/AU_Convention%20on%20Combating%20Corruption_2003_EN.pdf
(20) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(21) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
(22) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(23) ΕΕ L 330 της 15.11.2014, σ. 1.
(24) Olivier De Schutter, «Tainted Lands: Corruption in Large-Scale Land Deals», International Corporate Accountability Roundtable & Global Witness (Νοέμβριος 2016). https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου