Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0278(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0188/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0188/2017

Rasprave :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Objašnjenja glasovanja
PV 13/03/2019 - 11.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Usvojeni tekstovi
PDF 1023kWORD 131k
Četvrtak, 14. rujna 2017. - Strasbourg
Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 14. rujna 2017. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Pozivanje 1.a (novo)
uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezin članak 26.,
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)   Svrha je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usklađivanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica te uklanjanjem prepreka slobodnom kretanju određenih pristupačnih proizvoda i usluga. Time će se povećati dostupnost pristupačnih proizvoda i usluga na unutarnjem tržištu.
(1)   Svrha je ove Direktive doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta usklađivanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica te uklanjanjem prepreka slobodnom kretanju određenih pristupačnih proizvoda i usluga. Time će se povećati dostupnost pristupačnih proizvoda i usluga na unutarnjem tržištu i povećati pristupačnost i praktičnost informacija o tim proizvodima.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)   Potražnja za pristupačnim proizvodima i uslugama je velika, a broj građana s invaliditetom i/ili funkcionalnim ograničenjima znatno će porasti kako stanovništvo Europske unije bude starjelo. Stvaranjem okruženja s pristupačnijim proizvodima i uslugama omogućuje se veća uključenost u društvo i olakšava samostalan život.
(2)   Potražnja za pristupačnim proizvodima i uslugama je velika, a broj osoba s funkcionalnim ograničenjima, uključujući osobe s invaliditetom u značenju iz članka 1. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom („Konvencija”), znatno će porasti kako stanovništvo Europske unije bude starjelo. Stvaranjem okruženja s pristupačnijim proizvodima i uslugama omogućuje se veća uključenost u društvo, a to je preduvjet za samostalan život.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)  Za proizvode, alate, uređaje i usluge trebalo bi jamčiti „univerzalnu pristupačnost”, „univerzalni dizajn” i „rodnu perspektivu” kako bi ih osobe s invaliditetom mogle učestalo koristiti.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)   Razlike u zakonodavstvima i administrativnim mjerama koje su države članice donijele u pogledu pristupačnosti proizvoda i usluga za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, stvaraju prepreke slobodnom kretanju takvih proizvoda i usluga i narušavaju učinkovito tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Te prepreke ugrožavaju gospodarske subjekte, a posebno mala i srednja poduzeća (MSP-ove).
(3)   Razlike u zakonodavstvima i administrativnim mjerama koje su države članice donijele u pogledu pristupačnosti nekih proizvoda i usluga za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, stvaraju prepreke njihovu slobodnom kretanju i narušavaju učinkovito tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Za druge će se proizvode zbog stupanja na snagu Konvencije razlike vjerojatno povećati. Te prepreke ugrožavaju gospodarske subjekte, a posebno mala i srednja poduzeća
(MSP-ove).
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)   Potrošači pristupačnih proizvoda i primatelji pristupačnih usluga plaćaju visoke cijene zbog ograničenog tržišnog natjecanja među dobavljačima. Zbog neujednačenosti nacionalnih propisa smanjuje se korist koja bi mogla proizaći iz razmjene iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini o društvenom i tehnološkom razvoju.
(5)   Potrošači pristupačnih proizvoda, osobito pomoćnih tehnologija, i primatelji pristupačnih usluga plaćaju visoke cijene zbog ograničenog tržišnog natjecanja među dobavljačima. Zbog neujednačenosti nacionalnih propisa smanjuje se korist koja bi mogla proizaći iz razmjene iskustava na nacionalnoj i međunarodnoj razini o društvenom i tehnološkom razvoju.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)   Približavanje nacionalnih mjera na razini Unije stoga je potrebno za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi se smanjila rascjepkanost tržišta pristupačnih proizvoda i usluga, omogućila ekonomija razmjera, olakšala prekogranična trgovina i mobilnost te kako bi se pomoglo gospodarskim subjektima pri usmjeravanju sredstva na inovacije umjesto da ih koriste za ispunjavanje raznolikih pravnih zahtjeva diljem Unije.
(6)   Približavanje nacionalnih mjera na razini Unije stoga je potrebno za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta kako bi se smanjila rascjepkanost tržišta pristupačnih proizvoda i usluga, omogućila ekonomija razmjera, olakšala prekogranična trgovina, sloboda kretanja proizvoda i usluga i slobodno kretanje osoba, uključujući osobe s invaliditetom, te kako bi se pomoglo gospodarskim subjektima pri usmjeravanju sredstava na inovacije umjesto da ih koriste za pokrivanje troškova do kojih dolazi zbog neusklađenosti zakonodavstva.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  Člankom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Unija se pri utvrđivanju i provedbi svojih politika i aktivnosti obvezuje na borbu protiv diskriminacije na temelju invaliditeta. Na temelju članka 19. UFEU-a Unija ima ovlast donositi pravne akte radi suzbijanja takve diskriminacije.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
(9)   Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebno nastoji osigurati potpuno poštovanje prava osoba s invaliditetom na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihova sudjelovanja u životu zajednice te promicati primjenu članka 26. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.
(9)   Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom o temeljnim pravima Europske unije. Ovom se Direktivom posebno nastoji osigurati potpuno poštovanje prava osoba s invaliditetom i starijih osoba na mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihova sudjelovanja u životu zajednice te promicati primjenu članaka 21., 25. i 26. Povelje o temeljnim pravima Europske unije.
Amandman 250
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9.a)   Veća pristupačnost proizvoda i usluga neće unaprijediti samo živote osoba s invaliditetom, nego i osoba s drugim trajno ili privremeno smanjenim funkcionalnim sposobnostima, kao što su starije osobe, trudnice i putnici s prtljagom. Stoga je nužno da ova Direktiva uključuje osobe s invaliditetom kao i osobe s trajno ili privremeno smanjenom funkcionalnom sposobnošću kako bi se većem dijelu društva zajamčila stvarna korist i neovisan život.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.b (nova)
(9b)  U Uniji je prevalencija invaliditeta veća među ženama nego među muškarcima. Žene s invaliditetom suočene su s višestrukim oblicima diskriminacije i suočavaju se sa znatnim preprekama punom ostvarivanju svojih osnovnih prava i sloboda. To obuhvaća fizičko, emocionalno, seksualno, ekonomsko i institucionalno nasilje. Obuhvaća i diskriminaciju u pristupu obrazovanju i zapošljavanju, što može dovesti do društvene izolacije i psihološke traume. Invaliditet također ima nerazmjeran utjecaj na žene jer one skrbe o članovima obitelji s invaliditetom i češće su od muškaraca žrtve diskriminacije na temelju povezanosti. S obzirom na navedeno potrebno je djelovati kako bi se zajamčilo jednako postupanje te pozitivne mjere i politike usmjerene na žene s invaliditetom i majke djece s invaliditetom jer je to temeljno ljudsko pravo i etička obveza.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.
(10)   „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta” usmjerena je na ostvarenje održivih ekonomskih i socijalnih koristi na povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu. Potrošači Unije još uvijek ne mogu potpuno iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta u pogledu cijena i izbora jer su prekogranične internetske transakcije i dalje vrlo ograničene. Zbog rascjepkanosti je smanjeno i prekogranično korištenje uslugama e-trgovine. Nadalje je potrebno usklađeno djelovati kako bi se osiguralo da novi elektronički sadržaji budu potpuno dostupni osobama s invaliditetom. Stoga je potrebno uskladiti zahtjeve za pristupačnost diljem jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurati da svi građani Unije neovisno o njihovim sposobnostima mogu uživati u pogodnostima takvog tržišta.
(10)   „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta” usmjerena je na ostvarenje održivih ekonomskih i socijalnih koristi na povezanom jedinstvenom digitalnom tržištu olakšavanjem trgovine i poticanjem zapošljavanja unutar Unije. Potrošači Unije još uvijek ne mogu potpuno iskoristiti prednosti jedinstvenog tržišta u pogledu cijena i izbora jer su prekogranične internetske transakcije i dalje vrlo ograničene. Zbog rascjepkanosti je smanjeno i prekogranično korištenje uslugama e-trgovine. Nadalje je potrebno usklađeno djelovati kako bi se osiguralo da novi elektronički sadržaji budu potpuno dostupni osobama s invaliditetom. Stoga je potrebno uskladiti zahtjeve za pristupačnost diljem jedinstvenog digitalnog tržišta i osigurati da svi građani Unije neovisno o njihovim sposobnostima mogu uživati u pogodnostima takvog tržišta.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Člankom 4. Konvencije države potpisnice poziva se da provode ili promiču istraživanje i razvoj novih tehnologija te da promiču njihovu dostupnost i upotrebu, uključujući informacijske i komunikacijske tehnologije, pomagala za kretanje, uređaje i pomoćne tehnologije prikladne za osobe s invaliditetom. Konvencijom se također poziva na davanje prioriteta pristupačnim tehnologijama.
Amandman 232
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.b (nova)
(12.b)  U sektoru željezničkog prijevoza Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredba Komisije (EU) br. 1300/20141b (tehničke specifikacije interoperabilnosti za osobe sa smanjenom pokretljivošću) izričito upućuju na zahtjeve za pristupačnost utvrđene člankom 9. Konvencije te ih i provode. Sukladno tomu, pristupačnost za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću u sektoru željezničkog prijevoza regulirane su u okviru tih instrumenata. Kako bi se osigurala dosljednost između Direktive (EU) 2016/797 i Uredbe Komisije (EU) br. 1300/2014, s jedne strane, i ove Direktive s druge strane, u svim budućim revizijama tehničkih specifikacija interoperabilnosti za osobe sa smanjenom pokretljivošću treba uzeti u obzir zahtjeve za pristupačnost koji proizlaze iz Europskog akta o pristupačnosti.
________________
la Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.).
lb Uredba Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (SL L 356, 12.12.2014., str. 110.).
Amandman 233
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.
(13)   Stupanje na snagu Konvencije u pravnim poretcima država članica podrazumijeva potrebu za donošenjem dodatnih nacionalnih odredbi o pristupačnosti proizvoda i usluga što bi bez djelovanja Unije dovelo do daljnjeg povećanja razlika među nacionalnim odredbama.
(13)   Stupanje Konvencije na snagu u pravnim poretcima država članica podrazumijeva potrebu za donošenjem dodatnih nacionalnih odredbi o pristupačnosti proizvoda i usluga i izgrađenom okolišu povezanom s pružanjem roba i usluga, što bi bez djelovanja Unije dovelo do daljnjeg povećanja razlika među nacionalnim odredbama.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Pored zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom, potrebni su napori za provođenje i primjenu zakonodavstva Unije o pravima putnika koji se koriste zračnim, željezničkim i autobusnim prijevozom ili prijevozom unutarnjim plovnim putovima. Ti napori trebali bi biti usredotočeni na intermodalne aspekte s ciljem promicanja dostupnosti bez prepreka, uključujući aspekte kao što su infrastruktura i prijevozna vozila.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)  Komisija bi trebala poticati gradske vlasti da pristupačnost uslugama gradskog prijevoza bez prepreka integriraju u svoje planove održive gradske mobilnosti i da redovito objavljuju popis najboljih praksi povezanih s pristupačnošću javnom gradskom prijevozu bez prepreka i s mobilnošću.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.
(15)   Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. – obnovljeno opredjeljenje za Europu bez barijera33 – u skladu s Konvencijom, tom se strategijom izdvaja pristupačnost kao jedno od osam područja djelovanja te se nastoji osigurati pristupačnost proizvoda i usluga.
(15)   U skladu s Konvencijom komunikacijom Komisije od 15. studenoga 2010. pod nazivom „Europska strategija za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. – obnovljeno opredjeljenje za Europu bez barijera” izdvaja se pristupačnost, koja je osnovni preduvjet za sudjelovanje u društvu, kao jedno od osam područja djelovanja te se nastoji osigurati pristupačnost proizvoda i usluga.
__________________
33 COM(2010) 636.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.
(16)   Proizvodi i usluge iz područja primjene ove Direktive rezultat su analitičkog pregleda provedenog tijekom pripreme procjene učinka u kojem su utvrđeni relevantni proizvodi i usluge za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i starije osobe, a za koje su države članice donijele ili će vjerojatno donijeti različite nacionalne zahtjeve za pristupačnost.
(16)   Proizvodi i usluge iz područja primjene ove Direktive rezultat su analitičkog pregleda provedenog tijekom pripreme procjene učinka u kojem su utvrđeni relevantni proizvodi i usluge za osobe s invaliditetom, a za koje su države članice donijele ili će vjerojatno donijeti različite nacionalne zahtjeve za pristupačnost.
Amandman 227
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16a)  Direktivom 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a nameće se niz obveza pružateljima audiovizualnih medijskih usluga. Stoga je primjerenije zahtjeve za pristupačnost uključiti u tu direktivu.
Međutim, kada je riječ o internetskim stranicama i uslugama na mobilnim uređajima, Direktivom 2010/13/EU obuhvaćen je samo audiovizualni medijski sadržaj. Stoga bi područjem primjene ove Direktive trebalo obuhvatiti arhitekturu internetskih stranica i usluga na mobilnim uređajima te sav sadržaj koji nije u području primjene Direktive 2010/13/EU.
Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na zahtjeve za pristupačnost za opremu i internetske stranice telefonskih usluga. Ova bi se Direktiva također trebala primjenjivati na zahtjeve za pristupačnost za telefonske usluge, osim ako su obuhvaćene nekim drugim aktom Unije kojim se pruža barem ista razina zaštite kao ovom Direktivom. U tom bi slučaju taj pravni akt Unije trebao imati prednost pred ovom Direktivom.

_______________________
1a Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.
(17)   Svi proizvodi i usluge moraju biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3. i navedenima u Prilogu I. kako bi bili pristupačni osobama s invaliditetom i starijim osobama. Obveza pristupačnosti e-trgovine odnosi se i na internetsku prodaju usluga prema članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (e) ove Direktive.
(17)   Svi proizvodi i usluge obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive koji su stavljeni na tržište nakon datuma primjene ove Direktive trebali bi biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3. i navedenima u Prilogu I. kako bi bili pristupačni osobama s invaliditetom. Obveza pristupačnosti e-trgovine odnosi se i na internetsku prodaju usluga prema članku 1. stavku 2. točkama od (a) do (e) ove Direktive.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  Čak i ako se usluga ili dio usluge daje u podugovor trećoj strani, pristupačnost te usluge ne bi smjela biti dovedena u pitanje, a pružatelji usluga trebaju ispuniti obveze iz ove Direktive. Pružatelji usluga također trebaju voditi računa da se njihovo osoblje prikladno i stalno usavršava kako bi se zajamčilo da ima potrebno znanje o upotrebi proizvoda i usluga. Ta bi usavršavanja trebala obuhvaćati teme kao što su pružanje informacija, savjetovanje i reklamiranje.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 18.
(18)   Zahtjeve za pristupačnost treba uvesti na način koji najmanje opterećuje gospodarske subjekte i države članice, primjerice, uključenjem samo pomno odabranih proizvoda i usluga u područje primjene.
(18)   S jedne strane, zahtjeve za pristupačnost treba uvesti na način koji je najučinkovitiji i koji najmanje opterećuje gospodarske subjekte i države članice, primjerice, uključenjem u područje primjene samo pomno odabranih proizvoda i usluga koji su stavljeni na tržište nakon datuma primjene ove Direktive. S druge strane, potrebno je gospodarskim subjektima omogućiti učinkovitu provedbu zahtjeva za pristupačnost utvrđenih u ovoj Direktivi, uzimajući posebno u obzir životni vijek samoposlužnih terminala, uređaja za naplatu karata i prijavnih uređaja. U obzir također treba uzeti poseban položaj MSP-ova na unutarnjem tržištu. Nadalje, od mikropoduzeća se zbog njihove veličine, resursa i prirode ne bi smjelo zahtijevati ispunjavanje zahtjeva za pristupačnost iz ove Direktive niti bi ona u cilju izuzeća od obveza ove Direktive trebala biti obvezna koristiti postupak iz članka 12.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 20.a (nova)
(20a)  Kako bi se omogućilo bolje funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nacionalna bi tijela prilikom primjene odredbi o pristupačnosti iz pravnih akata Unije navedenih u ovoj Direktivi trebala iskoristiti zahtjeve za pristupačnost iz ove Direktive. Međutim, ovom se Direktivom ne bi smjela promijeniti obvezna ili dobrovoljna priroda odredaba tih drugih pravnih akata Unije. Stoga ovom Direktivom treba zajamčiti da, kad se zahtjevi za pristupačnost koriste u skladu s tim drugim aktima, ti zahtjevi budu isti u cijeloj Uniji.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 21.
(21)   Komisijin prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća34 uključuje zahtjeve za pristupačnost za poseban skup internetskih stranica tijela javnog sektora. Nadalje se predlaže utvrđivanje temelja za metodologiju praćenja i izvješćivanja o sukladnosti relevantnih internetskih stranica sa zahtjevima navedenima u toj Direktivi. I zahtjevi za pristupačnost i metodologija praćenja i izvješćivanja iz te Direktive trebaju se primjenjivati na internetske stranice tijela javnog sektora. Kako bi se osiguralo da nadležna tijela provode iste zahtjeve za pristupačnost neovisno o vrsti regulirane internetske stranice, zahtjevi za pristupačnost iz ove Direktive trebali bi biti usklađeni s onima iz prijedloga Direktive o pristupačnosti internetskih stranica tijela javnog sektora. Aktivnosti e-trgovine na internetskim stranicama javnog sektora koje nisu obuhvaćene tom Direktivom potpadaju pod područje primjene ovog prijedloga kako bi se osiguralo da internetska prodaja proizvoda i usluga bude pristupačna osobama s invaliditetom i starijim osobama, neovisno o tome je li riječ o javnoj ili privatnoj prodaji.
(21)   Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća34 uključuje zahtjeve za pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Međutim, ta direktiva sadrži točno određen popis iznimaka jer potpuna dostupnost određenog sadržaja internetskih stranica i mobilnih aplikacija te određene vrste internetskih stranica i mobilnih aplikacija stvara nerazmjerno opterećenje. Nadalje se utvrđuje temelj za metodologiju praćenja i izvješćivanja o sukladnosti relevantnih internetskih stranica i mobilnih aplikacija sa zahtjevima navedenima u toj Direktivi. I zahtjevi za pristupačnost i metodologija praćenja i izvješćivanja iz te Direktive trebaju se primjenjivati na internetske stranice i mobilne aplikacije tijela javnog sektora. Kako bi se osiguralo da nadležna tijela provode iste zahtjeve za pristupačnost neovisno o vrsti regulirane internetske stranice i mobilne aplikacije, zahtjevi za pristupačnost iz ove Direktive trebali bi biti usklađeni s onima iz Direktive (EU) 2016/2102. Aktivnosti e-trgovine na internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora koje nisu obuhvaćene tom Direktivom potpadaju pod područje primjene ove Direktive kako bi se osiguralo da internetska prodaja proizvoda i usluga bude pristupačna osobama s invaliditetom i starijim osobama, neovisno o tome je li riječ o javnoj ili privatnoj prodaji.
__________________
__________________
34 Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica tijela javnog sektora COM(2012) 721.
34 Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016., str. 1.).
Amandman 24
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.a (nova)
(22a)  Određeni elementi zahtjeva za pristupačnost utvrđeni ovom Direktivom, a posebno oni iz Priloga I. koji se odnose na pružanje informacija, već su obuhvaćeni postojećim zakonodavnim aktima Unije u području prijevoza. Ti akti obuhvaćaju Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Uredbu Komisije (EU) br. 1300/2014 1b i Uredbu Komisije (EU) br. 454/20111c u pogledu željezničkog prijevoza; Uredbu (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1d u pogledu gradskog i međugradskog autobusnog prijevoza; Uredbu (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća1e u pogledu pomorskog prijevoza. Kako bi se gospodarskim subjektima obuhvaćenima tim aktima osigurala regulatorna dosljednost i predvidljivost, treba smatrati da su relevantni zahtjevi iz ove Direktive ispunjeni ako su u skladu s relevantnim dijelovima tih akata. Međutim, kad zahtjevi za pristupačnost nisu obuhvaćeni tim aktima, primjerice zahtjev da internetske stranice zrakoplovnih kompanija budu dostupne, treba se primjenjivati ova Direktiva.
__________________
1a Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).
1b Uredba (EU) br. 1300/2014 Europskog parlamenta i Vijeća оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (SL L 356, 12.12.2014., str. 110.).
1c Uredba Komisije (EU) br. 454/2011 od 5. svibnja 2011. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s podsustavom „telematskih aplikacija za putnički promet” transeuropskog željezničkog sustava (SL L 123, 12.5.2011., str. 11.).
1d Uredba (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).
1e Uredba (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.).
Amandman 25
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.b (nova)
(22b)  Ovom se Direktivom želi dopuniti postojeće zakonodavstvo Unije za pojedine sektore koje obuhvaća aspekte koji još nisu obuhvaćeni tim zakonodavstvom.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 22.c (nova)
(22c)  Određivanje područja primjene ove Direktive u pogledu usluga zrakoplovnog, autobusnog i željezničkog prijevoza putnika te prijevoza putnika vodnim putovima treba se temeljiti na postojećem zakonodavstvu za te sektore koje se odnosi na prava putnika. Ako se ova Direktiva ne primjenjuje na određene vrste usluga prijevoza, države članice trebale bi moći poticati pružatelje usluga da primjenjuju odgovarajuće zahtjeve za pristupačnost predviđene ovom Direktivom.
Amandmani 223 i 228
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 23.
(23)   U nekim situacijama, zajedničkim zahtjevima za pristupačnost izgrađenog okoliša olakšalo bi se slobodno kretanje povezanih usluga i osoba s invaliditetom. Stoga se ovom Direktivom omogućuje državama članicama da izgrađeni okoliš koji se koristi za pružanje usluga uključe u područje primjene ove Direktive te tako osiguraju sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga X.
(23)   U nekim situacijama, pristupačnost izgrađenog okoliša preduvjet je da bi osobe s invaliditetom zaista iskoristile povezane usluge. Stoga bi se ovom Direktivom države članice trebalo obvezati da izgrađeni okoliš koji se koristi za pružanje usluga uključe u područje primjene ove Direktive te tako osiguraju sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost iz Priloga X. Ti zahtjevi za pristupačnost trebali bi se primjenjivati na izgradnju nove infrastrukture ili poduzimanje znatnih renovacija.
Amandman 28
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23a)  Nije neophodno ovom Direktivom izmijeniti postojeće pravo Unije kojim je predviđena dobrovoljna usklađenost sa zahtjevima za pristupačnost.
Amandman 29
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 24.
(24)   Kad je riječ o zakonodavnim aktima Unije kojima se utvrđuju obveze pristupačnosti, ali ne i zahtjevi za pristupačnost ili specifikacije, pristupačnost se treba definirati upućivanjem na zahtjeve za pristupačnost iz ove Direktive. Primjeri za to su Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća35, Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća36 i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća37, kojima se zahtijeva da se kod tehničkih specifikacija i tehničkih ili funkcionalnih zahtjeva s obzirom na koncesije, radove ili usluge koji spadaju u njihovo područje primjene uzmu u obzir kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom ili za korisnike „univerzalnog dizajna”.
(24)   Kad je riječ o zakonodavnim aktima Unije kojima se utvrđuju obveze pristupačnosti, ali ne i zahtjevi za pristupačnost ili specifikacije, pristupačnost se treba definirati upućivanjem na zahtjeve za pristupačnost iz ove Direktive. Ti akti obuhvaćaju Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća35, Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća36 i Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća37, kojima se zahtijeva da se kod tehničkih specifikacija i tehničkih ili funkcionalnih zahtjeva s obzirom na koncesije, radove ili usluge koji spadaju u njihovo područje primjene uzmu u obzir kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom ili za korisnike „univerzalnog dizajna”.
__________________
__________________
35 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).
35 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).
36 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
36 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).
37 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).
37 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).
Amandman 30
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24a)  Obveza osiguravanja pristupačnosti prometne infrastrukture transeuropske prometne mreže utvrđena je Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Zahtjevi za pristupačnost predviđeni ovom Direktivom također se trebaju primjenjivati na određene elemente prometne infrastrukture uređene tom Uredbom, u mjeri u kojoj se odnose na proizvode i usluge obuhvaćene ovom Direktivom i u kojoj su infrastruktura i izgrađeni okoliš povezani s tim uslugama namijenjeni za upotrebu putnicima.
__________________
1a Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).
Amandman 31
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 24.b (nova)
(24b)  Nije primjereno, međutim, ovom Direktivom promijeniti obveznu ili dobrovoljnu prirodu odredbi tih drugih zakonodavnih akata Unije, kao što je članak 67. Direktive 2014/24/EU o kriterijima za odabir ponude, koje javni naručitelji mogu koristiti za utvrđivanje ekonomski najpovoljnije ponude. Moguće je uključiti potencijalne socijalne aspekte ako se smatra da su povezani s predmetom dotične nabave. Stoga bi ovom Direktivom trebalo zajamčiti da, kad se zahtjevi za pristupačnost koriste u skladu s tim drugim zakonodavnim aktima Unije, oni budu isti u cijeloj Uniji.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.
(25)   Pristupačnost bi se trebala postići uklanjanjem prepreka i sprječavanjem njihova nastanka, po mogućnosti izvedbom prilagođenom svim korisnicima odnosno pristupom univerzalnog dizajna ili „dizajna za sve”. Načelo pristupačnosti ne bi trebalo isključiti omogućivanje razumne prilagodbe ako je potrebna prema nacionalnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu Unije.
(25)   Pristupačnost bi se trebala postići uklanjanjem prepreka i sprječavanjem njihova nastanka, po mogućnosti izvedbom prilagođenom svim korisnicima odnosno pristupom univerzalnog dizajna ili „dizajna za sve”. Prema Konvenciji taj pristup „označava oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog oblikovanja”. U skladu s Konvencijom „univerzalni dizajn” „neće isključivati pomoćne naprave za određene skupine osoba s invaliditetom u onim slučajevima kada je to potrebno”. Načelo pristupačnosti ne bi trebalo isključiti omogućivanje razumne prilagodbe ako je potrebna prema nacionalnom zakonodavstvu ili zakonodavstvu Unije.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.a (nova)
(25a)  Činjenica da proizvod ili usluga potpadaju pod područje primjene ove Direktive ne znači automatski da potpadaju pod područje primjene Direktive Vijeća 93/42/EEZ1a.
__________________
1a Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL L 169, 12.7.1993., str. 1.).
Amandman 34
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 25.b (nova)
(25b)  Pri utvrđivanju i razvrstavanju onih potreba osoba s invaliditetom koje proizvod ili usluga trebaju ispuniti, načelo univerzalnog dizajna treba tumačiti u skladu s Općom napomenom br. 2(2014) Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom o članku 9. Konvencije.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 27.
(27)   Ova bi se Direktiva trebala temeljiti na Odluci br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća38 s obzirom na to da se odnosi na proizvode koji već podliježu drugim aktima Unije te se na taj način osigurava dosljednost zakonodavstva Unije.
(27)   Ova bi se Direktiva trebala temeljiti na Odluci br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća38 s obzirom na to da se odnosi na proizvode koji već podliježu drugim aktima Unije te se na taj način osigurava dosljednost zakonodavstva Unije. Međutim, nije prikladno da ova Direktiva sadrži odredbe o sigurnosti iz te Odluke, poput onih koje se odnose na opoziv proizvoda, jer nepristupačan proizvod nije opasan proizvod.
__________________
__________________
38 Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).
38 Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje na tržište proizvoda i o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 93/465/EEZ (SL L 218, 13.8.2008., str. 82.).
Amandman 36
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 28.
(28)   Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi osigurati da se na tržište stavljaju isključivo proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu.
(28)   Svi gospodarski subjekti koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Direktive i sudjeluju u opskrbnom i distribucijskom lancu trebali bi osigurati da se na tržište stavljaju isključivo proizvodi koji su u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Potrebno je osigurati jasnu i razmjernu raspodjelu obveza koje odgovaraju ulozi svakog subjekta u opskrbnom i distribucijskom procesu.
Amandman 37
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 29.
(29)   Ovisno o njihovoj ulozi u opskrbnom lancu, gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost proizvoda i usluga kako bi se osigurala visoka razina zaštite pristupačnosti i zajamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.
(29)   Ovisno o njihovoj ulozi u opskrbnom lancu, gospodarski subjekti trebali bi biti odgovorni za sukladnost proizvoda i usluga kako bi se postigla bolja pristupačnost i zajamčilo pošteno tržišno natjecanje na tržištu Unije.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 30.
(30)   Proizvođač koji detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje najprimjereniji je za provedbu cijelog postupka ocjenjivanja sukladnosti. Proizvođač bi trebao biti odgovoran za ocjenu sukladnosti.
(30)   Proizvođač koji detaljno poznaje postupak oblikovanja i proizvodnje najprimjereniji je za provedbu cijele ocjene sukladnosti. No, proizvođač ne bi trebao biti jedini odgovoran za tu ocjenu. Ključnu ulogu u postupku ocjene moglo bi imati ojačano tijelo za nadzor tržišta.
Amandman 39
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 32.
(32)   Uvoznici bi trebali osigurati da su proizvodi iz trećih zemalja koji dolaze na tržište Unije u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive i osobito da su proizvođači proveli odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti s obzirom na te proizvode.
(32)   Uvoznici bi trebali osigurati da su proizvodi iz trećih zemalja koji dolaze na tržište Unije u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive te relevantnom tijelu za nadzor tržišta pružiti sve informacije potrebne za provedbu odgovarajućih postupaka ocjenjivanja sukladnosti s obzirom na te proizvode.
Amandman 40
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 36.
(36)   Zbog proporcionalnosti bi se zahtjevi za pristupačnost trebali primjenjivati samo u mjeri u kojoj se zbog njih ne nameće nerazmjerno opterećenje dotičnom gospodarskom subjektu, odnosno, ne zahtijeva promjena proizvoda i usluga zbog koje bi se oni iz temelja morali promijeniti u skladu s navedenim kriterijima.
(36)   Zbog proporcionalnosti se zahtjevima za pristupačnost ne bi trebalo nametati nerazmjerno opterećenje dotičnom gospodarskom subjektu niti zahtijevati promjena proizvoda i usluga zbog koje bi se oni iz temelja morali promijeniti u skladu s navedenim kriterijima. Ipak, trebaju postojati kontrolni mehanizmi kako bi se provjeravalo pravo na izuzeće od primjenjivosti zahtjeva za pristupačnost.
Amandman 41
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 36.a (nova)
(36a)  Kada se procjenjuje predstavlja li sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost nerazmjerno opterećenje za gospodarske subjekte, u obzir bi se trebale uzeti veličina, resursi i priroda tih gospodarskih subjekata te njihovi procijenjeni troškovi i koristi sukladnosti u usporedbi s procijenjenom koristi za osobe s invaliditetom. U analizi troškova i koristi u obzir bi se među ostalim trebali uzeti učestalost i trajanje uporabe određenog proizvoda ili usluge, uključujući procijenjeni broj osoba s invaliditetom koje koriste određeni proizvod ili uslugu, vijek trajanja infrastrukture i proizvoda koji se koriste u pružanju usluge te razmjer besplatnih alternativa, uključujući usluge pružanja putničkog prijevoza. Kada se procjenjuje bi li sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost predstavljala nerazmjerno opterećenje, u obzir bi trebalo uzimati samo legitimne razloge. Nedostatak prioriteta, vremena ili znanja ne bi trebalo smatrati legitimnim razlozima.
Amandman 42
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 39.
(39)   Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s primjenjivim zahtjevima, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti za proizvode i usluge koji su u skladu s dobrovoljnim usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća39 u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva. Komisija je europskim organizacijama za normizaciju već uputila brojne zahtjeve za normizaciju pristupačnosti koji bi bili relevantni za pripremu usklađenih normi.
(39)   Kako bi se olakšalo ocjenjivanje sukladnosti s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost, treba predvidjeti pretpostavku sukladnosti za proizvode i usluge koji su u skladu s dobrovoljnim usklađenim normama donesenima u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća39 u svrhu određivanja detaljnih tehničkih specifikacija tih zahtjeva. Komisija je europskim organizacijama za normizaciju već uputila brojne zahtjeve za normizaciju pristupačnosti koji bi bili relevantni za pripremu usklađenih normi.
__________________
__________________
39 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).
39 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).
Amandman 43
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 39.a (nova)
(39a)  Uredbom (EU) br. 1025/2012 uređuje se postupak za službene prigovore na usklađene norme za koje se smatra da ne zadovoljavaju zahtjeve iz ove Direktive.
Amandman 44
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 40.
(40)   U nedostatku usklađenih normi i kada je to potrebno radi usklađivanja tržišta, Komisiji bi trebalo biti omogućeno donošenje provedbenih akata o uspostavi zajedničkih tehničkih specifikacija za zahtjeve za pristupačnost utvrđene ovom Direktivom.
(40)   Europske bi norme trebale biti tržišno orijentirane, njima bi se u obzir trebao uzimati javni interes, ali i ciljevi politika koje je Komisija jasno navela u zahtjevu jednoj ili više europskih organizacija za normizaciju da izrade usklađene norme, i trebale bi se temeljiti na konsenzusu. Stoga bi tehničke specifikacije trebale biti zadnja opcija. Komisija bi trebala imati mogućnost donošenja tehničkih specifikacija na primjer kada je normizacijski postupak blokiran jer ne postoji konsenzus između dionika zbog čega nepotrebno kasni uspostava zahtjeva kojeg je bez donošenja odgovarajuće norme nemoguće provesti, kao što je interoperabilnost. Komisija bi trebala ostaviti dovoljno vremena od podnošenja zahtjeva jednoj ili više europskih organizacija za normizaciju za izradu usklađene norme do donošenja tehničke specifikacije koja se odnosi na taj isti zahtjev za pristupačnost. Komisija ne bi smjela moći donositi tehničke specifikacije ako zahtjeve za pristupačnost prethodno nije pokušala obuhvatiti europskim normizacijskim sustavom. Komisija ne bi smjela koristiti postupak za donošenje tehničkih specifikacija kako bi zaobišla europski normizacijski sustav.
Amandman 45
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 40.a (nova)
(40a)  U cilju uspostavljanja usklađenih normi i tehničkih specifikacija koje na najučinkovitiji način zadovoljavaju zahtjeve za pristupačnost proizvoda i usluga iz ove Direktive, Komisija bi u postupak odlučivanja trebala uključiti, kada je to izvedivo, krovne europske organizacije osoba s invaliditetom i sve druge relevantne dionike.
Amandman 46
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 42.a (nova)
(42a)  Prilikom provedbe tržišnog nadzora proizvoda tijela za nadzor tržišta trebala bi preispitati ocjenu sukladnosti u suradnji s osobama s invaliditetom i organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom i njihove interese.
Amandman 47
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 44.
(44)  Oznaka CE, kojom se označava sukladnost proizvoda sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive, vidljiva je posljedica cijelog postupka koji obuhvaća ocjenjivanje sukladnosti u širem smislu. U ovoj bi se Direktivi trebala slijediti opća načela kojima se uređuje oznaka CE iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća40 o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište.
(44)  U ovoj bi se Direktivi trebala slijediti opća načela iz Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća40 o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište. Osim izjave o sukladnosti, proizvođač bi potrošače na troškovno učinkovit način trebao informirati o pristupačnosti svojih proizvoda putem naznake na pakiranju.
__________________
__________________
40 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).
40 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).
Amandman 48
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 45.
(45)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 , stavljanjem oznake CE na proizvod proizvođač označuje da je proizvod sukladan sa svim primjenjivim zahtjevima za pristupačnost i da stoga preuzima potpunu odgovornost za taj proizvod.
(45)  Nesukladnost proizvoda sa zahtjevima za pristupačnost iz članka 3. ne bi sama po sebi trebala predstavljati ozbiljan rizik u smislu članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
Amandman 49
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 48.
(48)  Očekuje se da će države članice osigurati da tijela za nadzor tržišta provjeravaju usklađenost gospodarskih subjekata s kriterijima iz članka 12. stavka 3. u skladu s poglavljem V.
(48)  Očekuje se da će države članice osigurati da tijela za nadzor tržišta provjeravaju usklađenost gospodarskih subjekata s kriterijima iz članka 12. stavka 3. u skladu s poglavljem V. te da se redovito savjetuju s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom.
Amandman 50
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 48.a (nova)
(48a)  Nacionalnim bazama podataka koje sadrže sve relevantne informacije o pristupačnosti proizvoda i usluga iz ove Direktive trebala bi se omogućiti bolja uključenost osoba s invaliditetom i njihovih organizacija u nadzor tržišta.
Amandman 51
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 49.
(49)  Očekuje se da će države članice osigurati da nadležna tijela navedena u članku 22. obavješćuju Komisiju o uporabi iznimaka iz članka 22. stavka 1. te da uključe ocjenu iz stavka 2. u skladu s poglavljem VI.
(49)   Države članice trebale bi osigurati da nadležna tijela obavješćuju Komisiju o uporabi iznimaka iz članka 22. Prvotna ocjena koju provedu predmetna nadležna tijela trebala bi se proslijediti Komisiji na njezin zahtjev. Kada se procjenjuje predstavlja li sukladnost sa zahtjevima za pristupačnost nerazmjerno opterećenje za nadležna tijela, u obzir bi se trebale uzeti veličina, sredstva i narav tih nadležnih tijela te predviđeni troškovi i koristi sukladnosti u usporedbi s procijenjenom koristi za osobe s invaliditetom. U analizi troškova i koristi u obzir bi se među ostalim trebali uzeti učestalost i trajanje uporabe određenog proizvoda ili usluge, uključujući procijenjeni broj osoba s invaliditetom koje koriste određeni proizvod ili uslugu, vijek trajanja infrastrukture i proizvoda koji se koriste u pružanju usluge te razmjer besplatnih alternativa, uključujući i usluge pružatelja usluga putničkog prijevoza. Kada se procjenjuje bi li zahtjevi za pristupačnost predstavljali nerazmjerno opterećenje, u obzir bi se trebali uzeti samo legitimni razlozi. Nedostatak prioriteta, vremena ili znanja ne bi se trebali smatrati legitimnim razlozima.
Amandman 52
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 50.
(50)  Potrebno je uspostaviti zaštitni postupak koji se primjenjuje samo u slučaju neslaganja među državama članicama o mjerama koje poduzima jedna država članica u okviru kojeg se zainteresirane strane izvješćuju o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu proizvoda koji nisu u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Tako bi se tijelima za nadzor tržišta omogućilo da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi u pogledu navedenih proizvoda.
(50)  Potrebno je uspostaviti zaštitni postupak koji se primjenjuje samo u slučaju neslaganja među državama članicama o mjerama koje poduzima jedna država članica u okviru kojeg se zainteresirane strane izvješćuju o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu proizvoda koji nisu u skladu sa zahtjevima za pristupačnost iz ove Direktive. Tako bi se tijelima za nadzor tržišta omogućilo da u suradnji s organizacijama koje predstavljaju osobe s invaliditetom i relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranijoj fazi u pogledu navedenih proizvoda.
Amandman 53
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 51.a (nova)
(51a)  Kako bi se zajamčila ispravna primjena načela proporcionalnosti u pogledu obveza pružanja informacija o gospodarskim subjektima i kriterija koji se trebaju koristiti kada se ocjenjuje bi li usklađenost s obvezom iz ove Direktive predstavljala nerazmjerno opterećenje, ovlast usvajanja akata u skladu s člankom 290. UFEU-a trebala bi se delegirati na Komisiju kako bi definirala razdoblje tijekom kojega gospodarski subjekti moraju moći pružiti informacije o svim gospodarskim subjektima od kojih su nabavili proizvod ili koji su od njih nabavili proizvod te dodatno pojasnila kriterije koji se moraju uzeti u obzir za sve proizvode i usluge koje obuhvaća ova Direktiva kod ocjenjivanja treba li se opterećenje bez izmjene tih kriterija smatrati nerazmjernim. To bi razdoblje trebalo odrediti razmjerno životnom ciklusu proizvoda. Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnog rada provodi odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.1a. Kako bi se, posebice, osiguralo ravnomjerno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće zaprimaju sve dokumente u isto vrijeme kad i stručnjaci država članica, a ti stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije zaduženih za pripremu delegiranih akata.
__________________
1a SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
Amandman 54
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 51.b (nova)
(51b)  Države članice trebale bi osigurati prikladna i učinkovita sredstva za jamčenje usklađenosti s ovom Direktivom i stoga uspostaviti odgovarajuće kontrolne mehanizme, poput naknadne kontrole koju provode tijela za nadzor tržišta, i to kako bi se provjerilo je li iznimka od zahtjeva za pristupačnost opravdana. Kod obrade žalbi povezanih s pristupačnosti, države članice trebale bi djelovati u skladu s općim načelom dobre uprave, a posebno s obvezom dužnosnika da osiguraju da se odluka o svakoj žalbi donese u razumnom roku.
Amandman 55
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 52.a (nova)
(52a)  Države članice trebale bi osigurati raspoloživost učinkovitih i brzih pravnih lijekova protiv odluka koje donose javni i drugi naručitelji o tome spada li pojedini ugovor u područje primjene direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU. S obzirom na postojeći pravni okvir za pravne lijekove u područjima obuhvaćenima direktivama 2014/24/EU i 2014/25/EU, ta bi područja trebalo izuzeti iz odredaba ove Direktive koje se odnose na provedbu i kazne. Takvim isključenjem ne dovode se u pitanje obveze koje države članice imaju u skladu s Ugovorima i koje se odnose na poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi zajamčile primjenu i učinkovitost prava Unije.
Amandman 56
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.a (nova)
(53a)  Zahtjevi za pristupačnost iz ove Direktive trebali bi se primjenjivati na proizvode koji se stavljaju na tržište Unije nakon datuma početka primjene nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva, uključujući i rabljene proizvode uvezene iz treće zemlje i stavljene na tržište Unije nakon tog datuma.
Amandman 57
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.b (nova)
(53b)  Međutim, javni ugovori za robu, radove ili usluge koji podliježu Direktivi 2014/24/EU ili Direktivi 2014/25/EU i koji su dodijeljeni prije datuma početka primjene ove Direktive i dalje bi se trebali izvoditi u skladu sa zahtjevima za pristupačnost koji su navedeni u tim javnim ugovorima, ako takvi zahtjevi postoje.
Amandman 58
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 53.c (nova)
(53c)  Kako bi se pružateljima usluga dalo dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima iz ove Direktive, potrebno je predvidjeti prijelazno razdoblje tijekom kojega proizvodi koji se upotrebljavaju za pružanje usluge ne moraju biti u skladu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u ovoj Direktivi. Uzimajući u obzir cijenu i dug životni ciklus bankomata, uređaja za naplatu karata i prijavnih uređaja, primjereno je predvidjeti da ih se može nastaviti koristiti sve do kraja njihova isplativog vijeka trajanja, ako ih se upotrebljava za pružanje usluga.
Amandman 59
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 54.a (nova)
(54a)  Uvođenjem aplikacija kojima se pružaju informacije na temelju usluga prostornih podataka pridonosi se neovisnom i sigurnom kretanju osoba s invaliditetom. Prostornim podacima koje te aplikacije koriste trebalo bi se omogućiti pružanje informacija prilagođenih specifičnim potrebama osoba s invaliditetom.
Amandman 60
Prijedlog direktive
Članak -1. (novi)
Članak -1.
Predmet
Ovom Direktivom nastoje se ukloniti i spriječiti prepreke slobodnom kretanju proizvoda i usluga iz ove Direktive, a do kojih može doći zbog različitosti zahtjeva za pristupačnost u državama članicama. Svrha ove Direktive je i doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta približavanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost za određene proizvode i usluge.
Amandman 61
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće proizvode:
1.  Poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće proizvode koji su stavljeni na tržište Unije nakon... [datum primjene ove Direktive]:
Amandman 62
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka a
(a)  računalnu opremu i operativne sustave opće namjene;
(a)  računalnu opremu i njezine ugrađene operativne sustave opće namjene namijenjene potrošačima;
Amandman 63
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka b – podtočka iii.a (nova)
iii.a  terminale za plaćanje,
Amandman 64
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka c
(c)  korisničku opremu terminala s naprednim računalnim svojstvima u pogledu telefonskih usluga;
(c)  korisničku opremu terminala povezanih s telefonskim uslugama;
Amandman 65
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka d
(d)  korisničku opremu terminala s naprednim računalnim svojstvima u pogledu audiovizualnih medijskih usluga;
(d)  korisničku opremu terminala za korištenje audiovizualnih medijskih usluga;
Amandman 66
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka da (nova)
(da)  čitače e-knjiga.
Amandman 67
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće usluge:
2.  Ne dovodeći u pitanje članak 27., poglavlja od I. do V. i poglavlje VII. odnose se na sljedeće usluge koje se pružaju nakon...[datum primjene ove Direktive]:
Amandman 68
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – točka -a (nova)
(-a)  operativne sustave koji nisu ugrađeni u računalnu opremu i potrošačima su na raspolaganju kao nematerijalna imovina;
Amandman 69
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – točka a
(a)  telefonske usluge i odgovarajuću korisničku opremu terminala s naprednim računalnim svojstvima;
(a)  telefonske usluge i odgovarajuću korisničku opremu terminala;
Amandman 70
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – točka b
(b)  audiovizualne medijske usluge i odgovarajuću korisničku opremu s naprednim računalnim svojstvima;
(b)  internetske stranice audovizualnih medijskih usluga i njihove usluge na mobilnim uređajima;
Amandmani 235, 236, 237, 238, 239 i 253
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – točka c
(c)   zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima;
(c)   usluge zrakoplovnog, autobusnog, željezničkog putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima, mobilnosti i intermodalnih veza, uključujući javni gradski prijevoz poput podzemne željeznice, željeznice, tramvaja, trolejbusa i autobusa u vezi sa sljedećim:
i.  samoposlužne terminale koji se nalaze na teritoriju Unije, uključujući uređaje za naplatu karata, terminale za plaćanje i prijavne uređaje;
ii.   internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima, napredna naplata karata i informacije u stvarnom vremenu;
iii.   vozila, povezana infrastruktura i izgrađeni okoliš, uključujući pristup bez stepenica na svim javnim stanicama;
iv.   države članice jamče da je odgovarajući dio taksija i automobila koji se iznajmljuju na njihovu teritoriju prilagođen.
Amandman 71
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – točka d
(d)  bankarske usluge;
(d)  bankarske usluge za potrošače;
Amandman 72
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – točka e
(e)  e-knjige;
(e)  e-knjige i srodnu opremu koja se koristi za pružanje usluga koje nudi pružatelj usluga i pristup njima;
Amandman 240
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 2. – točka fa (nova)
(fa)   turističke usluge, uključujući pružanje smještaja i ugostiteljskih usluga.
Amandman 73
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 3. – točka a
(a)  javne ugovore i koncesije koji podliježu Direktivi 2014/23/EU42, Direktivi 2014/24/EU i Direktivi 2014/25/EU.
(a)  javne ugovore i koncesije koji podliježu Direktivi 2014/23/EU, Direktivi 2014/24/EU i Direktivi 2014/25/EU i koji su nastali ili dodijeljeni nakon ... [datum primjene ove Direktive]:
__________________
42 Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovora o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).
Amandman 74
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 3. – točka b
(b)  pripreme i provedbe programa u okviru Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo43, te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.44
(b)  pripreme i provedbe programa u okviru Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća43 te Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća44 koji su usvojeni ili provedeni nakon... [datum primjene ove Direktive];
__________________
__________________
43Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).
43Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).
44Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006
44Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 470.).
Amandman 75
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 3. – točka c
(c)  postupke natječaja za usluge javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika u okviru Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća. 45
(c)  ugovore o javnim uslugama koji se nakon [datum primjene ove Direktive] dodijele bilo konkurentskim postupcima nadmetanja ili izravno za usluge javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika u okviru Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća45.
__________________
__________________
45 Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).
45 Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).
Amandman 76
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 3. – točka d
(d)  prijevoznu infrastrukturu u skladu s Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.46
(d)  prijevoznu infrastrukturu u skladu s Uredbom (EU) br. 1315/2013, osmišljenu ili izgrađenu nakon... [datum primjene ove Direktive];
__________________
46 Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže, SL L 348, 20.12.2013., str. 1.
Amandman 79
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 3.a (novi)
3.a  Ova se Direktiva ne primjenjuje na sljedeći sadržaj internetskih stranica i aplikacija mobilnih uređaja:
(a)  uredske formate datoteka objavljene prije... [datum primjene ove Direktive];
(b)  internetske karte i internetske usluge kartiranja, pod uvjetom da se ključne informacije pružaju na pristupačan digitalan način za karte namijenjene uporabi tijekom navigacije;
(c)  sadržaj trećih strana koje gospodarski subjekt ili predmetno nadležno tijelo ne financira ni ne razvija, te koji nije pod njegovim nadzorom;
(d)  sadržaj internetskih stranica i aplikacija mobilnih uređaja koji se može okarakterizirati kao arhiv, što znači da sadrže samo sadržaj koji nije ažuriran ili uređen nakon... [datum primjene ove Direktive].
Amandman 80
Prijedlog direktive
Članak 1.a (novi)
Članak 1.a
Isključenje mikropoduzeća
Ova se Direktiva ne primjenjuje na mikropoduzeća koja proizvode, uvoze ili distribuiraju proizvode i usluge iz područja njezine primjene.
Amandman 81
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
(1)  „pristupačni proizvodi i usluge” znači proizvodi i usluge koji su osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, uočljivi, uporabljivi i razumljivi na ravnopravnoj osnovi kao i ostalim osobama;
(1)  „pristupačni proizvodi i usluge” znači proizvodi i usluge koje osobe s invaliditetom mogu primijetiti, koristiti i razumjeti te koji su dovoljno čvrsti kako bi ih one koristile;
Amandman 82
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.
(2)  „univerzalni dizajn”, naveden i kao „dizajn za sve”, znači dizajn proizvoda, okruženja, programa i usluga koje u najvećoj mogućoj mjeri mogu upotrebljavati sve osobe, bez potrebe prilagođavanja ili posebnog dizajna. „Univerzalni dizajn” ne isključuje pomoćne naprave za posebne skupine osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući, ako je potrebno, osobe s invaliditetom;
Briše se.
Amandman 83
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 5.a (nova)
(5.a)  „usluga” znači usluga kako je definirana u članku 4. točki 1. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a;
____________________
1aDirektiva 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.).
Amandman 84
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 5.b (nova)
(5b)  „pružatelj usluge” znači svaka fizička ili pravna osoba koja nudi ili pruža uslugu namijenjenu tržištu Unije;
Amandman 85
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 16.a (nova)
(16a)  „MSP” znači malo ili srednje poduzeće prema definiciji iz Preporuke Komisije 2003/361/EZ1a;
____________________
1aPreporuka Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.).
Amandman 86
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 19.
(19)  „opoziv” znači svaka mjera kojoj je svrha povrat proizvoda koji je već dostupan krajnjim korisnicima;
Briše se.
Amandman 87
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 20.a (nova)
(20a)  „bankarske usluge za potrošače” znači usluge koje potrošačima omogućuju otvaranje i korištenje računa za plaćanje s osnovnim uslugama u Uniji u smislu Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a;
____________________
1a Direktiva 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama (SL L 257, 28.8.2014., str. 214.)
Amandman 88
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.
(21)  „e-trgovina” znači internetska prodaja proizvoda i usluga.
(21)  „e-trgovina” znači internetska prodaja proizvoda i usluga poduzeća potrošačima koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a;
____________________
1aDirektiva 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja  2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.).
Amandman 89
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.a (nova)
(21a)  „usluge zračnog prijevoza putnika” znači usluge koje pružaju zračni prijevoznici, organizatori putovanja i upravna tijela zračne luke definirana u točkama od (b) do (f) članka 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1a;
____________________
1aUredba (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006., str. 1.).
Amandman 90
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.b (nova)
(21b)  „usluge autobusnog prijevoza putnika” znači usluge obuhvaćene člankom 2. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 181/2011;
Amandman 91
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.c (nova)
(21c)  „usluge željezničkog prijevoza putnika” znači sve usluge željezničkog prijevoza putnika obuhvaćene člankom 2. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1371/2007;
Amandman 92
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.d (nova)
(21d)  „usluge prijevoza putnika vodnim putovima” znači putničke usluge obuhvaćene člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1177/2010.
Amandman 337
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 21.e (nova)
(21e)  „pomoćna tehnologija” znači predmet, oprema ili sustav proizvoda koji se upotrebljavaju za povećanje, održavanje ili poboljšanje funkcionalnih sposobnosti pojedinaca sa smanjenim funkcionalnim sposobnostima, uključujući osobe s invaliditetom;
Amandman 93
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 3.
3.  Zahtjeve navedene u Odjeljku II. Priloga I. moraju ispuniti sljedeći samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji.
3.  Zahtjeve navedene u Odjeljku II. Priloga I. moraju ispuniti sljedeći samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata, prijavni uređaji i terminali za naplatu.
Amandman 94
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 4.
4.  Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku III. Priloga I.
4.  Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku III. Priloga I.
Amandman 95
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 5.
5.  Audiovizualne medijske usluge i odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku IV. Priloga I.
5.  Audiovizualne medijske usluge na internetskim stranicama i uslugama na mobilnim uređajima i odgovarajuća korisnička oprema terminala moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku IV. Priloga I.
Amandman 244
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 6.
6.  Zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putovima, internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu i samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji koji se upotrebljavaju za pružanje usluga javnog putničkog prijevoza moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku V. Priloga I.
6.  Zrakoplovne, autobusne, željezničke, brodske i intermodalne usluge putničkog prijevoza, uključujući usluge povezane s gradskim prijevozom, mobilnošću i izgrađenim okolišem, internetske stranice, usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu i samoposlužni terminali, poput uređaja za plaćanje, prijavni uređaji koji se upotrebljavaju za pružanje usluga putničkog prijevoza, usluge povezane s turizmom, među ostalim usluge smještaja i ugostiteljske usluge, moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku V. Priloga I. samo ako ti zahtjevi nisu već uključeni u sljedeće konkretno zakonodavstvo: u vezi sa željezničkim prijevozom Uredba (EZ) br. 1371/2007, Uredba (EU) br. 1300/2014 i Uredba (EU) br. 454/2011, u vezi s autobusnim prijevozom Uredba (EU) br. 181/2011, u vezi s prijevozom morskim i unutarnjim plovnim putovima Uredba (EU) br. 1177/2010 i u vezi sa zračnim prijevozom Uredba (EZ) br. 1107/2006.
Amandman 97
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 7.
7.  Bankarske usluge, internetske usluge, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VI. Priloga I.
7.  Bankarske usluge za potrošače, internetske usluge, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali, uključujući terminale za plaćanje i bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje tih bankarskih usluga moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VI. Priloga I.
Amandman 98
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 8.
8.  E-knjige moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VII. Priloga I.
8.  E-knjige i s njima povezana oprema moraju ispuniti zahtjeve navedene u odjeljku VII. Priloga I.
Amandman 224
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 10.
10.   Države članice mogu s obzirom na nacionalne okolnosti odlučiti da izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici javnog putničkog prijevoza, uključujući okruženje koje upotrebljavaju pružatelji usluga i infrastrukturni operateri, kao i izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici bankarskih usluga i okruženje centra za korisnike i trgovina telefonskih operatora, moraju ispunjavati zahtjeve za pristupačnost iz odjeljka X. Priloga I. u cilju optimiziranja njihove uporabe za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.
10.   Države članice osiguravaju da izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici javnog putničkog prijevoza, uključujući okruženje koje upotrebljavaju pružatelji usluga i infrastrukturni operateri, kao i izgrađeno okruženje koje upotrebljavaju korisnici potrošačkih bankarskih usluga i okruženje centra za korisnike i trgovina telefonskih operatora, moraju, u pogledu izgradnje nove infrastrukture ili znatnog renoviranja postojeće infrastrukture, ispunjavati zahtjeve za pristupačnost iz odjeljka X. Priloga I. u cilju optimiziranja njihove uporabe za osobe s invaliditetom. Navedenim se ne smiju dovoditi u pitanje pravni akti Unije i nacionalni zakoni o zaštiti nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti.
Amandman 100
Prijedlog direktive
Članak 4. – stavak 1.
Države članice ne smiju zbog razloga povezanih sa zahtjevima za pristupačnost onemogućivati da se na njihovu državnom području na tržište stavljaju proizvodi i usluge koji ispunjavaju zahtjeve ove Direktive.
Države članice ne smiju zbog razloga povezanih sa zahtjevima za pristupačnost onemogućivati da se na njihovu državnom području na tržište stavljaju proizvodi i usluge koji ispunjavaju zahtjeve ove Direktive. Države članice ne smiju zbog razloga povezanih sa zahtjevima za pristupačnost onemogućivati da se na njihovu državnom području pružaju usluge koje ispunjavaju zahtjeve iz ove Direktive.
Amandman 101
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 1.
1.  Pri stavljanju svojih proizvoda na tržište proizvođači moraju provjeriti jesu li proizvodi dizajnirani i izrađeni u skladu s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3.
1.  Pri stavljanju svojih proizvoda na tržište proizvođači moraju provjeriti jesu li proizvodi dizajnirani i izrađeni u skladu s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3., osim ako te zahtjeve nije moguće ispuniti jer bi prilagodba predmetnog proizvoda zahtijevala temeljnu promjenu osnovne naravi proizvoda ili bi predstavljala nerazmjerno opterećenje za predmetnog proizvođača, kako je predviđeno člankom 12.
Amandman 102
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.
Ako je tim postupkom potvrđena sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost, proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti i stavljaju oznaku CE.
Ako je tim postupkom ocjene sukladnosti potvrđena sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima za pristupačnost iz članka 3., proizvođači sastavljaju EU izjavu o sukladnosti na kojoj će jasno biti naznačeno da je proizvod pristupačan.
Amandman 103
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 4.
4.  Proizvođači vode evidenciju pritužbi, nesukladnih proizvoda i opoziva proizvoda te obavješćuju distributere o svakom takvom praćenju.
4.  Proizvođači vode evidenciju pritužbi i nesukladnih proizvoda.
Amandman 104
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 7.
7.  Proizvođači moraju osigurati da su proizvodu priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.
7.  Proizvođači moraju osigurati da su proizvodu priložene upute na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.
Amandman 105
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 8.
8.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti i ako je potrebno, povući ili opozvati proizvod. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik u pogledu pristupačnosti, proizvođači moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.
8.  Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti ili ako je potrebno, povući ga. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, proizvođači moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.
Amandman 106
Prijedlog direktive
Članak 5. – stavak 9.
9.  Proizvođači osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Proizvođači na zahtjev tog tijela s njim surađuju na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište i za osiguravanje sukladnosti sa zahtjevima navedenima u članku 3.
9.  Proizvođači osim toga na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Proizvođači na zahtjev tog tijela s njim surađuju na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti s ovom Direktivom.
Amandman 107
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – točka a
(a)  da na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela pruži tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda;
(a)  da na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela pruži tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda;
Amandman 108
Prijedlog direktive
Članak 6. – stavak 2. – točka b
(b)  da surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu uklanjanja rizika koje predstavljaju proizvodi obuhvaćeni njihovim ovlaštenjem.
(b)  da surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima, na njihov zahtjev, u svakoj poduzetoj radnji u svrhu osiguravanja sukladnosti proizvoda obuhvaćenih njihovim ovlaštenjem s ovom Direktivom.
Amandman 109
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 2.
2.  Prije stavljanja na tržište uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač proveo postupak ocjene sukladnosti naveden u Prilogu II. Moraju provjeriti i je li proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju propisanu u tom Prilogu, nosi li proizvod oznaku CE i jesu li proizvodu priloženi potrebni dokumenti te je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 5. stavaka 5. i 6.
2.  Prije stavljanja na tržište uvoznici moraju provjeriti je li proizvođač proveo postupak ocjene sukladnosti naveden u Prilogu II. Moraju provjeriti i je li proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju propisanu u tom Prilogu, jesu li proizvodu priloženi potrebni dokumenti te je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 5. stavaka 5. i 6.
Amandman 110
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 3.
3.  Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., proizvod ne stavlja na tržište sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.
3.  Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., proizvod ne stavlja na tržište sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.
Amandman 111
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 5.
5.  Uvoznici moraju osigurati da su proizvodu priložene upute i sigurnosne informacije na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.
5.  Uvoznici moraju osigurati da su proizvodu priložene upute na jeziku koji je bez poteškoća razumljiv potrošačima i krajnjim korisnicima, kako je utvrdila predmetna država članica.
Amandman 112
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 7.
7.  Uvoznici vode evidenciju pritužbi, nesukladnih proizvoda i opoziva proizvoda te obavješćuju distributere o takvom praćenju.
7.  Uvoznici vode evidenciju pritužbi i nesukladnih proizvoda.
Amandman 113
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 8.
8.  Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan sa zahtjevima navedenim u članku 3. moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti te, ako je potrebno, povući ili opozvati proizvod. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, uvoznici moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.
8.  Uvoznici koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Direktivom moraju odmah poduzeti korektivne mjere kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti ili ako je potrebno, povući ga. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, uvoznici moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.
Amandman 114
Prijedlog direktive
Članak 7. – stavak 9.
9.  Uvoznici osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Uvoznici moraju na zahtjev tog tijela surađivati na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod koji su stavili na tržište.
9.  Uvoznici osim toga na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju na jeziku koji je tom tijelu razumljiv bez poteškoća pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Uvoznici moraju na zahtjev tog tijela s njim surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti proizvoda čiju su dostupnost omogućili na tržištu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3.
Amandman 115
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 2.
2.  Prije stavljanja proizvoda na tržište, distributeri provjeravaju posjeduje li proizvod oznaku CE, jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti i upute na jeziku koji je lako razumljiv potrošačima i drugim krajnjim korisnicima u državi članici u kojoj će se proizvod staviti na tržište te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 5. i 6. i članku 7. stavku 4.
2.  Prije stavljanja proizvoda na tržište, distributeri provjeravaju je li proizvod sukladan ovoj Direktivi i posjeduje li proizvod oznaku CE, jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti i upute na jeziku koji je lako razumljiv potrošačima i drugim krajnjim korisnicima u državi članici u kojoj će se proizvod staviti na tržište te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili sve zahtjeve utvrđene u članku 5. stavcima 5. i 6. i članku 7. stavku 4.
Amandman 116
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 3.
3.  Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., ne smije omogućiti dostupnost proizvoda na tržištu sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.
3.  Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u članku 3., ne smije omogućiti dostupnost proizvoda na tržištu sve dok proizvod ne ispuni zahtjeve sukladnosti. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača i nadležna tijela za nadzor tržišta.
Amandman 117
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 5.
5.  Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan sa zahtjevima ove Direktive moraju osigurati provedbu korektivnih mjera kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti i ako je potrebno, povući ili opozvati proizvod. Osim toga, ako proizvod predstavlja rizik, distributeri moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.
5.  Distributeri koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan sa zahtjevima ove Direktive moraju osigurati provedbu korektivnih mjera kojima će proizvod ispuniti zahtjeve sukladnosti ili, ako je potrebno, povući ga. Osim toga, ako proizvod nije sukladan s ovom Direktivom, distributeri moraju odmah o tome obavijestiti nadležna nacionalna tijela u državama članicama u kojima je proizvod dostupan, posebno pružajući detalje o nesukladnosti i svim poduzetim korektivnim mjerama.
Amandman 118
Prijedlog direktive
Članak 8. – stavak 6.
6.  Distributeri osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Distributeri moraju na zahtjev tog tijela s njim surađivati na svim mjerama za uklanjanje rizika koje predstavlja proizvod čiju su dostupnost omogućili na tržištu.
6.  Distributeri osim toga na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne za utvrđivanje sukladnosti proizvoda. Distributeri moraju na zahtjev tog tijela s njim surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti proizvoda čiju su dostupnost omogućili na tržištu sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3.
Amandman 119
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 2.
2.  Gospodarski subjekti moraju čuvati informacije navedene u stavku 1. u razdoblju od 10 godina nakon što im je isporučen proizvod i 10 godina nakon što su drugom subjektu isporučili proizvod.
2.  Gospodarski subjekti moraju čuvati informacije navedene u stavku 1. u određenom razdoblju, i to najmanje pet godina, nakon što im je isporučen proizvod ili nakon što su drugom subjektu isporučili proizvod.
Amandman 120
Prijedlog direktive
Članak 10. – stavak 2.a (novi)
2a.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 23.a kojima se dopunjuje ova Direktiva radi utvrđivanja razdoblja iz stavka 2. ovog članka. To razdoblje mora biti razmjerno životnom ciklusu proizvoda.
Amandman 121
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 2.
2.  Pružatelji usluga moraju pripremiti potrebne informacije u skladu s Prilogom III. kojima se objašnjava način na koji se uslugama ispunjavaju zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. Informacije moraju u pisanom i usmenom obliku biti dostupne javnosti na način koji je pristupačan osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom. Pružatelji usluga moraju čuvati informacije tijekom cijelog razdoblja u kojem se pruža usluga.
2.  Pružatelji usluga moraju pripremiti potrebne informacije u skladu s Prilogom III. kojima se objašnjava način na koji se njihovim uslugama ispunjavaju zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 3. Informacije moraju biti dostupne javnosti na način koji je pristupačan osobama s invaliditetom. Pružatelji usluga moraju čuvati informacije tijekom cijelog razdoblja u kojem se pruža usluga.
Amandman 122
Prijedlog direktive
Članak 11. – stavak 4.
4.  Pružatelji usluga osim toga na obrazložen zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije potrebne za utvrđivanje sukladnosti usluge sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. Pružatelji usluga na zahtjev tih tijela moraju s njima surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti usluga s tim zahtjevima.
4.  Pružatelji usluga osim toga na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela moraju pružiti tom tijelu sve informacije potrebne za utvrđivanje sukladnosti usluge sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. Pružatelji usluga na zahtjev tih tijela moraju s njima surađivati na svim mjerama za osiguravanje sukladnosti usluga s tim zahtjevima.
Amandman 339
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 3. – točka b
(b)  procijenjene troškove i koristi za gospodarske subjekte u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge.
(b)  procijenjene dodatne troškove i koristi za gospodarske subjekte u odnosu na procijenjene koristi za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge.
Amandman 123
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 4.
4.  Opterećenje se neće smatrati nerazmjernim ako se subjekt na ime tog opterećenja financira iz izvora koji nisu njegovi vlastiti, neovisno jesu li javni ili privatni izvori.
4.  Opterećenje se neće smatrati nerazmjernim ako se subjekt na ime tog opterećenja financira iz izvora koji nisu njegovi vlastiti, a stavljeni su na raspolaganje u svrhu poboljšanja pristupačnosti, neovisno o tome jesu li javni ili privatni izvori.
Amandman 124
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 5.
5.  Gospodarski subjekti ocjenjuju uzrokuju li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga temeljne promjene ili nerazmjerno opterećenje.
5.  Gospodarski subjekti inicijalno ocjenjuju uzrokuju li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga temeljne promjene ili nerazmjerno opterećenje.
Amandman 230
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 5.a (novi)
5.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi dopunjavanja stavka 3. ovog članka dodatnim navođenjem kriterija koji se moraju uzeti u obzir za sve proizvode i usluge obuhvaćene ovom Direktivom kada se ocjenjuje može li se opterećenje smatrati neproporcionalnim bez izmjene tih kriterija.
Prilikom dodatnog navođenja kriterija Komisija ne vodi računa samo o mogućim koristima za osobe s invaliditetom već i za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
Komisija donosi prvi takav delegirani akt koji se odnosi na sve proizvode i usluge obuhvaćene područjem primjene ove Direktive do ... [jedna godina od dana stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman 126
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 6.
6.  Ako gospodarski subjekti za pojedinačni proizvod ili uslugu primijene iznimku predviđenu u stavcima od 1. do 5., o tome moraju izvijestiti nadležno tijelo za nadzor tržišta u državi članici na čije je tržište proizvod ili usluga stavljen ili stavljen na raspolaganje. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 3. Mikropoduzeća su izuzeta od obveze izvješćivanja no dužna su na zahtjev nadležnog tijela za nadzor tržišta podnijeti relevantnu dokumentaciju tom tijelu.
6.  Ako gospodarski subjekti za pojedinačni proizvod ili uslugu primijene iznimku predviđenu u stavcima od 1. do 5., o tome moraju izvijestiti nadležno tijelo za nadzor tržišta u državi članici na čije je tržište proizvod ili usluga stavljen ili stavljen na raspolaganje. Ocjena navedena u stavku 3. podnosi se tijelu za nadzor tržišta na njegov zahtjev.Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 3. Mikropoduzeća su izuzeta od obveze izvješćivanja no dužna su na zahtjev nadležnog tijela za nadzor tržišta podnijeti relevantnu dokumentaciju tom tijelu.
Amandman 127
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 6.a (novi)
6a.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje obrazac izvješća u svrhu poštovanja odredbi stavka 6. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 1.a. Komisija prvi takav provedbeni akt donosi do... [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 128
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 6.b (novi)
6b.  Strukturirani dijalog uspostavlja se među relevantnim dionicima, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju i tijela za nadzor tržišta kako bi se osigurala uspostava primjerenih načela za ocjenu izuzeća radi jamčenja njihove usklađenosti.
Amandman 129
Prijedlog direktive
Članak 12. – stavak 6.c (novi)
6c.  Potiče se države članice da mikropoduzećima osiguraju poticaje i daju smjernice radi lakše provedbe ove Direktive. Procedure i smjernice izrađuju se uz savjetovanje s relevantnim dionicima, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju.
Amandman 130
Prijedlog direktive
Poglavlje IV. – naslov
Usklađene norme, zajedničke tehničke specifikacije i sukladnost proizvoda i usluga
Usklađene norme, tehničke specifikacije i sukladnost proizvoda i usluga
Amandman 131
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 1.
Proizvodi i usluge sukladni s usklađenim normama ili njihovim dijelovima na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavljaju se sukladnima sa zahtjevima za pristupačnost obuhvaćenima tim usklađenim normama ili njihovim dijelovima navedenima u članku 3.
1.   Proizvodi i usluge koji ispunjavaju zahtjeve usklađenih normi ili njihovih dijelova na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije pretpostavljaju se sukladnima sa zahtjevima za pristupačnost obuhvaćenima tim usklađenim normama ili njihovim dijelovima navedenima u članku 3.
Amandman 132
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 1.a (novi)
1.a  Komisija u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1025/2012 od jedne ili više europskih organizacija za normizaciju traži da sastavi usklađene norme za svaki zahtjev za pristupačnost utvrđen u članku 3. Komisija taj zahtjev upućuje do ... [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 133
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 1.b (novi)
1.b  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju tehničke specifikacije koje ispunjavaju zahtjeve za pristupačnost utvrđene u članku 3. Međutim, Komisija ih donosi samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
(a)  ako upućivanja na usklađene norme nisu objavljena u Službenom listu Europske unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012;
(b)  ako je Komisija usvojila zahtjev iz stavka 2. ovog članka; i
(c)  ako Komisija primijeti nepotrebna odgađanja u postupku standardizacije.
Komisija se prije donošenja provedbenih akata iz prvog podstavka savjetuje s relevantnim dionicima, uključujući organizacije koje zastupaju osobe s invaliditetom.
Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 24. stavka 2. ove Direktive.
Amandman 134
Prijedlog direktive
Članak 13. – stavak 1.c (novi)
1.c  Ako u Službenom listu Europske unije nisu objavljena upućivanja na usklađene norme iz stavka 1. ovog članka, smatra se da su proizvodi i usluge koji zadovoljavaju tehničke specifikacije iz stavka 1.b ovog članka ili njegovih dijelova sukladni sa zahtjevima za pristupačnost utvrđenima u članku 3. koji su obuhvaćeni tim tehničkim specifikacijama ili njihovim dijelovima.
Amandman 135
Prijedlog direktive
Članak 14.
Članak 14.
Briše se.
Zajedničke tehničke specifikacije
1.  Ako upućivanja na usklađene norme nisu objavljena u Službenom listu Europske unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 te su za usklađivanje tržišta potrebni dodatni detalji za zahtjeve za pristupačnost određenih proizvoda i usluga, Komisija može donijeti provedbene akte kojima se uspostavljaju zajedničke tehničke specifikacije (CTS) za zahtjeve za pristupačnost navedene u Prilogu I. ovoj Direktivi. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 24. stavka 2. ove Direktive.
2.  Proizvodi i usluge sukladni sa zajedničkim tehničkim specifikacijama navedenima u stavku 1. ili njegovim dijelovima smatraju se sukladnima sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 3. koji je obuhvaćen zajedničkim tehničkim specifikacijama ili njihovim dijelom.
Amandman 136
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 2.
2.  Struktura obrasca EU izjave o sukladnosti propisana je Prilogom III. Odluci br. 768/2008/EZ. Izjava mora sadržavati elemente definirane u Prilogu II. ovoj Direktivi i mora se stalno ažurirati. Zahtjevima u pogledu tehničke dokumentaciju izbjegava se uzrokovanje nerazmjernog opterećenja za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća. Obrazac se prevodi na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije se tržište proizvod stavlja ili stavlja na raspolaganje.
2.  Struktura obrasca EU izjave o sukladnosti propisana je Prilogom III. Odluci br. 768/2008/EZ. Izjava mora sadržavati elemente definirane u Prilogu II. ovoj Direktivi i mora se stalno ažurirati. Zahtjevima u pogledu tehničke dokumentaciju izbjegava se uzrokovanje nerazmjernog opterećenja za mala i srednja poduzeća. Obrazac se prevodi na jezik ili jezike koje zahtijeva država članica na čije se tržište proizvod stavlja ili stavlja na raspolaganje.
Amandman 137
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 3.
3.  Ako se na proizvod primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se samo jedna EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. U toj izjavi navode se predmetni akti uključujući upućivanja na njihove objave.
3.  Ako se na proizvod primjenjuje više od jednog akta Unije kojim se zahtijeva EU izjava o sukladnosti, sastavlja se EU izjava o sukladnosti u vezi sa svim takvim aktima Unije. U toj izjavi navode se predmetni akti uključujući upućivanja na njihove objave.
Amandman 138
Prijedlog direktive
Članak 15. – stavak 4.a (novi)
4a.  Osim EU izjave o sukladnosti, proizvođač na pakiranje također stavlja obavijest kojom se potrošače na troškovno učinkovit, jednostavan i precizan način informira da proizvod ima značajke pristupačnosti.
Amandman 139
Prijedlog direktive
Članak 16.
Članak 16.
Briše se.
Opća načela oznake CE proizvoda
Oznake CE podliježu općim načelima navedenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
Amandman 140
Prijedlog direktive
Članak -17. (novi)
Članak -17.
National database
Svaka država članica sastavlja javno dostupnu bazu podataka za registriranje nepristupačnih proizvoda. Potrošači imaju uvid u podatke o nepristupačnim proizvodima i mogu unositi podatke o njima. Države članice poduzimaju potrebne mjere za obavještavanje potrošača ili drugih dionika o mogućnosti podnošenja žalbi. Potrebno je predvidjeti interaktivni sustav nacionalnih baza podataka za koji bi, po mogućnosti, bila odgovorna Komisija ili relevantne interesne organizacije kako bi informacije o nepristupačnim proizvodima bile poznate u cijeloj Uniji.
Amandman 141
Prijedlog direktive
Članak 18. – stavak 2. – podstavak 2.
Države članice moraju osigurati informiranost javnosti o postojanju, odgovornostima i identitetu tijela navedenih u prvom podstavku. Ta tijela na zahtjev moraju osigurati dostupnost informacija u pristupačnom obliku.
Države članice moraju osigurati informiranost javnosti o postojanju, odgovornostima i identitetu tijela navedenih u prvom podstavku. Ta tijela na zahtjev pripadnika zainteresirane javnosti moraju osigurati dostupnost informacija o svojem radu i odluka koje su donijela u pristupačnom obliku.
Amandman 142
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 1.
Ako tijela za nadzor tržišta države članice poduzmu mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili ako opravdano vjeruju da proizvod obuhvaćen ovom Direktivom predstavlja rizik u pogledu aspekata pristupačnosti uređenih ovom Direktivom, tijela za nadzor tržišta provode evaluaciju predmetnog proizvoda u pogledu svih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom. Relevantni gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.
Ako tijela za nadzor tržišta države članice poduzmu mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili ako opravdano vjeruju da proizvod obuhvaćen ovom Direktivom nije sukladan s ovom Direktivom, tijela za nadzor tržišta provode evaluaciju predmetnog proizvoda u pogledu svih relevantnih zahtjeva utvrđenih ovom Direktivom. Relevantni gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.
Amandman 143
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 1. – podstavak 2.
Ako tijela za nadzor tržišta tijekom postupka evaluacije utvrde da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u ovoj Direktivi, od relevantnoga gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da poduzme sve korektivne mjere kako bi se proizvod uskladio sa zahtjevima, povući proizvod s tržišta ili opozvati proizvod u razumnom roku, razmjerno prirodi rizika i ovisno o njihovoj procjeni.
Ako tijela za nadzor tržišta tijekom postupka evaluacije utvrde da proizvod nije sukladan sa zahtjevima navedenima u ovoj Direktivi, od relevantnoga gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da poduzme sve korektivne mjere kako bi se dotični proizvod uskladio sa zahtjevima. Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme adekvatne korektivne mjere, tijela za nadzor tržišta od gospodarskog subjekta zahtijevaju da povuče proizvod s tržišta u razumnom roku.
Amandman 144
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 4.
4.  Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere zabrane ili ograničavanja slobodnog distribuiranja tog proizvoda na svojem nacionalnom tržištu, povlačenja proizvoda s tog tržišta ili njegova opoziva. Tijela za nadzor tržišta o tome moraju odmah obavijestiti Komisiju i druge države članice.
4.  Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor tržišta poduzimaju odgovarajuće privremene mjere zabrane ili ograničavanja slobodnog distribuiranja tog proizvoda na svojem nacionalnom tržištu ili povlačenja proizvoda s tog tržišta. Tijela za nadzor tržišta o tome moraju odmah obavijestiti Komisiju i druge države članice.
Amandman 145
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 5. – uvodni dio
5.  Informacije opisane u stavku 4. moraju sadržavati sve dostupne detalje, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog proizvoda, podatke o njegovu podrijetlu, prirodu navodne nesukladnosti i mogućeg rizika, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je dostavio relevantni gospodarski subjekt. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost uzrokovana nekim od sljedećih čimbenika:
5.  Informacije opisane u stavku 4. moraju sadržavati sve dostupne detalje, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog proizvoda, podatke o njegovu podrijetlu, prirodu navodne nesukladnosti, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente koje je dostavio relevantni gospodarski subjekt. Tijela za nadzor tržišta posebno navode je li nesukladnost uzrokovana nekim od sljedećih čimbenika:
Amandman 146
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 5. – točka a
(a)  time što proizvod ne ispunjava zahtjeve povezane sa zahtjevima navedenima u članku 3. ove Direktive ili
(a)  time što proizvod ne ispunjava relevantne zahtjeve navedene u članku 3. ili
Amandman 147
Prijedlog direktive
Članak 19. – stavak 8.
8.  Države članice moraju osigurati provedbu odgovarajuće mjere ograničavanja u pogledu predmetnog proizvoda, poput povlačenja proizvoda s tržišta bez odgađanja.
8.  Države članice moraju osigurati provedbu odgovarajućih i proporcionalnih mjera ograničavanja u pogledu predmetnog proizvoda, poput povlačenja proizvoda s tržišta bez odgađanja.
Amandman 148
Prijedlog direktive
Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.
Ako je nakon završetka postupka opisanog u članku 19. stavcima 3. i 4. na mjeru koju je poduzela država članica podnesen prigovor ili Komisija smatra da nacionalna mjera nije sukladna zakonodavstvu Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektima i provodi evaluaciju nacionalne mjere. Komisija na temelju rezultata te evaluacije odlučuje o opravdanosti nacionalne mjere.
Ako je nakon završetka postupka opisanog u članku 19. stavcima 3. i 4. na mjeru koju je poduzela država članica podnesen prigovor ili Komisija ima zadovoljavajuć dokaz na temelju kojeg bi se dalo naslutiti da nacionalna mjera nije sukladna zakonodavstvu Unije, Komisija bez odlaganja započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektima i provodi evaluaciju nacionalne mjere. Komisija na temelju rezultata te evaluacije odlučuje o opravdanosti nacionalne mjere.
Amandman 149
Prijedlog direktive
Članak 20.a (novi)
Članak 20.a
Radna skupina
1.  Komisija osniva radnu skupinu.
Ta radna skupina sastoji se od predstavnika nacionalnih tijela za nadzor tržišta i relevantnih dionika, uključujući osobe s invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju.
2.  Radna skupina vrši sljedeće zadaće:
(a)  olakšava razmjenu informacija i najboljih praksi među tijelima za nadzor tržišta;
(b)  osigurava usklađenost u primjeni zahtjeva za pristupačnost utvrđenoj u članku 3.;
(c)  daje mišljenja o izuzećima od primjene zahtjeva za pristupačnost utvrđenih u članku 3. u slučajevima u kojima se to smatra potrebnim po zaprimanju zahtjeva Komisije.
Amandman 151
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – točka c
(c)  zahtjeve za pristupačnost povezane s društvenim i kvalitativnim kriterijima koje utvrđuju nadležna tijela u postupcima natječaja za usluge javnog željezničkog i cestovnog putničkog prijevoza u okviru Uredbe (EZ) br. 1370/2007;
Briše se.
Amandmani 247 i 281
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – točka da (nova)
(da)   gdje je to primjenjivo, svo relevantno zakonodavstvo Unije ili odredbe u zakonodavstvu Unije koje se odnose na pristupačnost za osobe s invaliditetom;
Amandman 282
Prijedlog direktive
Članak 21. – stavak 1. – točka db (nova)
(db)  Unijino sufinanciranje projekata pristupačnog prijevoza bez prepreka i pristupačne telekomunikacijske infrastrukture bez prepreka u okviru Instrumenta za povezivanje Europe, strukturnih fondova ili EFSU-a, pri čemu se prioritet daje projektima kojima se podržavaju elementi pristupačnosti ili koji sadrže takve elemente.
Amandman 152
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 1.
1.  Zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 21. primjenjuju se u mjeri u kojoj u cilju ispunjavanja odredaba tog članka ne uzrokuju nerazmjerno opterećenje nadležnim tijelima.
1.  Zahtjevi za pristupačnost navedeni u članku 21. primjenjuju se u mjeri u kojoj u cilju ispunjavanja odredaba tog članka ne uzrokuju nerazmjerno opterećenje nadležnim tijelima niti subjektima s kojima su sklopila ugovore.
Amandman 226 i 257
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 2. – točka b
(b)   procijenjene troškove i koristi za nadležno tijelo u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge.
(b)   procijenjene troškove i koristi za nadležno tijelo u odnosu na procijenjene koristi za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću i osobe s invaliditetom, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe pojedinačnog proizvoda ili usluge.
Amandman 153
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 3.
3.  Predmetna nadležna tijela provode ocjenjivanje uzrokuje li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 21. nerazmjerno opterećenje.
3.  Predmetna nadležna tijela provode inicijalno ocjenjivanje toga uzrokuje li se usklađivanjem sa zahtjevima za pristupačnost navedenima u članku 21. nerazmjerno opterećenje.
Amandman 231
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 3.a (novi)
3.a  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi dopunjavanja stavka 2. ovog članka dodatnim navođenjem kriterija koji se moraju uzeti u obzir za sve proizvode i usluge obuhvaćene ovom Direktivom pri ocjenjivanju toga može li se opterećenje smatrati neproporcionalnim bez izmjene tih kriterija.
Prilikom dodatnog navođenja kriterija Komisija ne vodi računa samo o mogućim koristima za osobe s invaliditetom već i za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
Komisija donosi prvi takav delegirani akt koji se odnosi na sve proizvode i usluge obuhvaćene područjem primjene ove Direktive do ... [jedna godina od dana stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman 155
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 4.
4.  Ako je nadležno tijelo na pojedinačni proizvod ili uslugu primijenilo iznimku predviđenu u stavcima 1., 2. i 3., o tome mora izvijestiti Komisiju. Izvješće mora sadržavati ocjenu navedenu u stavku 2.
4.  Ako je nadležno tijelo na pojedinačni proizvod ili uslugu primijenilo iznimku predviđenu u stavcima 1., 2. i 3., o tome mora izvijestiti Komisiju. Ocjena navedena u stavku 2. podnosi se Komisiji na njezin zahtjev.
Amandman 156
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 4.a (novi)
4.a  Ako Komisija s razlogom posumnja u odluku dotičnog nadležnog tijela, može od radne skupine iz članka 20.a zatražiti da provjeri ocjenu iz stavka 2. ovog članka i o tome izradi mišljenje.
Amandman 157
Prijedlog direktive
Članak 22. – stavak 4.b (novi)
4b.  Komisija donosi provedbene akte u kojima se utvrđuje obrazac izvješća u svrhu ispunjavanja odredbi stavka 4. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 24. stavka 1.a. Komisija prvi takav provedbeni akt donosi do ... [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 158
Prijedlog direktive
Poglavlje VII. – naslov
PROVEDBENE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE
DELEGIRANI AKTI, PROVEDBENE OVLASTI I ZAVRŠNE ODREDBE
Amandman 159
Prijedlog direktive
Članak 23.a (novi)
„Članak 23.a
Izvršavanje delegiranja ovlasti
1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2.a, članka 12. stavka 5.a i članka 22. stavka 3.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Direktive].
3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10. stavka 2.a, članka 12. stavka 5.a i članka 22. stavka 3.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 10. stavka 2.a, članka 12. stavka 5.a i stavka 22. stavka 3.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 160
Prijedlog direktive
Članak 24. – stavak 1.a (novi)
1.a  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.
Amandman 161
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 2. – uvodni dio
2.  Pravnim sredstvima navedenima u stavku 1. moraju se obuhvatiti:
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 162
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 2. – točka a
(a)  odredbe kojima se potrošaču nacionalnim zakonodavstvom omogućuje da se obrati sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva;
(a)  mogućnost da se potrošač izravno pogođen nesukladnošću proizvoda ili usluge u skladu s nacionalnim zakonodavstvom obrati sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva;
Amandman 163
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 2. – točka b
(b)  odredbe kojima se javnim tijelima ili privatnim udruženjima, organizacijama ili drugim pravnim subjektima koji imaju legitiman interes omogućuje da se u potrošačevo ime obrate sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva.
(b)  mogućnost da se javna tijela ili privatna udruženja, organizacije ili drugi pravni subjekti koji imaju legitiman interes da osiguraju poštovanje odredbi ove Direktive u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u ime potrošača obrate sudovima ili nadležnim upravnim tijelima kako bi se osiguralo provođenje nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva. taj legitiman interes mogao bi biti predstavljanje potrošača koji su izravno pogođeni nesukladnošću proizvoda ili usluge;
Amandman 164
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  mogućnost da se potrošač koji je izravno pogođen nesukladnošću proizvoda ili usluge posluži mehanizmom za podnošenje pritužbi; taj mehanizam moglo bi provoditi postojeće tijelo kao što je nacionalni ombudsman.
Amandman 165
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 2.a (novi)
2.a  Prije pokretanja postupka pred sudovima ili nadležnim upravnim tijelima, države članice osiguravaju postojanje alternativnih mehanizama rješavanja sporova iz stavka 1. točaka (a) i (b) kako bi se ispravile eventualne nesukladnosti s ovom Direktivom prijavljene putem mehanizma za podnošenje pritužbu iz stavka 2. točke (ba).
Amandman 166
Prijedlog direktive
Članak 25. – stavak 2.b (novi)
2.b  Ovaj članak ne primjenjuje se na ugovore na koje se primjenjuju direktive 2014/24/EU ili 2014/25/EU.
Amandman 288
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 2.
2.   Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne težini prekršaja i odvraćajuće.
2.   Sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne težini prekršaja i odvraćajuće, ali ne smiju gospodarskim subjektima služiti kao alternativa ispunjavanju obveze pružanja pristupačnih proizvoda i usluga. Ako gospodarski subjekti ne poštuju sankcije, slijede učinkovite korektivne mjere.
Amandman 168
Prijedlog direktive
Članak 26. – stavak 4.
4.  Pri utvrđivanju sankcija u obzir se mora uzeti ozbiljnost nesukladnosti, uključujući broj jedinica predmetnog nesukladnog proizvoda ili usluge te broj osoba na koje utječe nesukladnost.
4.  Pri utvrđivanju sankcija u obzir se mora uzeti razmjer nesukladnosti, uključujući njezinu ozbiljnost, i broj jedinica predmetnog nesukladnog proizvoda ili usluge te broj osoba na koje utječe nesukladnost.
Amandman 169
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 2.
2.  Države članice te odredbe primjenjuju od [... unijeti datum – šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive].
2.  Države članice te odredbe primjenjuju od [pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive].
Amandman 170
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 2.a (novi)
2.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 2.b ovog članka, države članice određuju prijelazno razdoblje od pet godina nakon ... [šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive], tijekom kojeg pružatelji usluga mogu nastaviti pružati svoje usluge koristeći se proizvodima koje su zakonito koristili da pružaju slične usluge prije tog datuma.
Amandman 171
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 2.b (novi)
2.b  Države članice osiguravaju da se samoposlužni terminali kojima su se pružatelji usluga zakonito koristili u pružanju usluga prije ... [šest godina nakon stupanja na snagu ove Direktive] mogu nastaviti koristiti u pružanju sličnih usluga do kraja njihova gospodarski korisnog radnog vijeka.
Amandman 172
Prijedlog direktive
Članak 27. – stavak 5.
5.  Države članice koje primijene mogućnost navedenu u članku 3. stavku 10. Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje u tu svrhu donesu i izvješćuju Komisiju o napretku njihove provedbe.
5.  Države članice prema potrebi Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje u svrhu poštovanja odredbi članka 3. stavka 10. donesu i izvješćuju Komisiju o napretku njihove provedbe.
Amandman 173
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 1.
Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive do [... unijeti datum – pet godina nakon primjene ove Direktive] te zatim svakih pet godina.
-1.   Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija podnosi izvješće o primjeni ove Direktive do ... [tri godine nakon datuma primjene ove Direktive] te zatim svakih pet godina.
Amandman 174
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 1.
1.  Izvješćem se, među ostalim, u kontekstu društvenog, gospodarskog i tehnološkog razvoja obrađuju promjene pristupačnosti proizvoda i usluga i učinak na gospodarske subjekte i osobe s invaliditetom, utvrđivanjem područja u kojima je moguće smanjiti opterećenje, uzimajući u obzir eventualne izmjene ove Direktive.
1.  U izvješću se na temelju izvješća primljenih u skladu s člankom 12. stavkom 6. i člankom 22. stavkom 4. ocjenjuje je li ostvaren cilj Direktive, posebice u pogledu jačanja slobodnog kretanja pristupačnih proizvoda i usluga. U izvješćima se isto tako, u kontekstu društvenog, gospodarskog i tehnološkog razvoja, obrađuju promjene pristupačnosti proizvoda i usluga, potreba za uključivanjem novih proizvoda i usluga u područje primjene ove Direktive ili potreba za isključivanjem određenih proizvoda ili usluga iz područja primjene ove Direktive, kao ove Direktive i učinak na gospodarske subjekte i osobe s invaliditetom, utvrđivanjem područja u kojima je moguće smanjiti opterećenje, uzimajući u obzir eventualne izmjene ove Direktive.
Amandman 175
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 2.
2.  Države članice pravodobno dostavljaju Komisiji sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje tog izvješća.
2.  Države članice pravodobno dostavljaju Komisiji sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje tih izvješća.
Amandman 176
Prijedlog direktive
Članak 28. – stavak 3.
3.  Izvješćem Komisije u obzir se uzimaju stajališta gospodarskih dionika i relevantnih nevladinih organizacija, uključujući i stajališta organizacija osoba s invaliditetom i organizacija koje predstavljaju starije osobe.
3.  Izvješćem Komisije u obzir se uzimaju stajališta gospodarskih dionika i relevantnih nevladinih organizacija, uključujući i stajališta organizacija osoba s invaliditetom.
Amandman 177
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak 3. – dio A (novi)
A.  Operativni sustavi
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnu učinkovitost iz dijela C, te uključuje:
(a)  informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi; i
(b)  elektroničke informacije, uključujući internetske stranice potrebne za pružanje dotične usluge.
Amandman 178
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak I. – dio B (novi)
B.  Računalna oprema opće namjene i njezini ugrađeni operativni sustavi
Amandman 180
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak I. – točka 2.
[.....]
Briše se.
Amandman 181
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak I. – dio C (novi)
C.  Zahtjevi za funkcionalnu učinkovitost
U cilju ostvarivanja pristupačnosti dizajna proizvoda i njihova sučelja proizvodi i usluge moraju se dizajnirati, gdje je to primjenjivo, na sljedeći način:
(a)  Uporaba bez vida
Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva vid.
(b)  Uporaba s ograničenim vidom
Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji korisnicima omogućuje da koriste proizvod svojim ograničenim vidom, a to se može postići, primjerice, značajkama kao što su promjenjivi kontrast i osvjetljenje, promjenjivo povećanje bez gubitka sadržaja ili funkcionalnosti, promjenjivi načini odvajanja i kontrole glavnog prikaza od pozadinskih vizualnih elemenata i promjenjiva kontrola potrebnog vidnog polja.
(c)  Uporaba bez opažanja boje
Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva opažanje boje.
(d)  Uporaba bez sluha
Ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji ne zahtijeva sluh.
(e)  Uporaba za osobe s ograničenim sluhom
Ako proizvod omogućuje slušne načine upravljanja, mora omogućivati barem jedan način upravljanja s ojačanim auditornim značajkama, a to se može postići, primjerice, korisničkom prilagodbom glasnoće i prilagodljivim načinima izdvajanja i kontrole glavnog zvuka od pozadinskog zvuka kada su glas i pozadina dostupni kao zasebni protoci audiosadržaja.
(f)  Uporaba bez sposobnosti govora
Ako proizvod od korisnika iziskuje govorni unos, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji od njih ne zahtijeva proizvodnju govora. Proizvodnja govora uključuje sve usmeno stvorene zvukove kao što su govor, zvižduci ili kliktanje.
(g)  Uporaba pri ograničenoj sposobnosti rukovanja ili snazi
Ako proizvod iziskuje ručno upravljanje, mora omogućivati barem jedan način upravljanja koji omogućuje da se korisnici koriste proizvodom putem alternativnih načina upravljanja koji ne iziskuju fine motoričke pokrete i rukovanje, snagu u rukama niti istodobno upravljanje putem više od jedne naredbe istodobno.
(h)  Uporaba uz ograničen doseg
Ako su proizvodi samostojeći ili ugrađeni, operativni elementi moraju biti unutar područja dosega svih korisnika.
(i)  Smanjenje opasnosti od fotosenzitivnih napadaja
Ako proizvod omogućuje vizualne načine upravljanja, moraju se izbjegavati načini upravljanja kojima se potiču fotosenzitivni napadaji.
(j)  Uporaba za osobe s ograničenim spoznajnim funkcijama
Proizvod mora omogućivati barem jedan način upravljanja sa značajkama koji ga čine jednostavnijim i lakšim za uporabu.
(k)  Poštovanje privatnosti
Ako proizvod sadrži značajke kojima se postiže pristupačnost, mora omogućivati barem jedan način upravljanja kojim se štiti privatnost pri uporabi tih značajki.
Amandman 182
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak I. – dio D. (novi)
D.  Službe za pružanje podrške
Ako su dostupne, službe za pružanje podrške daju informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama koristeći se načinima komunikacije koji su pristupačni osobama s invaliditetom.
Amandmani 183 i 291
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak II. – naslov
Samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji
Samoposlužni terminali: bankomati, uređaji za naplatu karata, prijavni uređaji i terminali za plaćanje
Amandmani 184, 291, 299 i 342
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak II. – točka 1.
1.  Dizajn i proizvodnja:
1.  Dizajn i proizvodnja:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. U tom se smislu ne zahtijeva da značajka pristupačnosti proizvoda bude aktivirana kako bi je korisnik kojemu je značajka potrebna mogao uključiti.
Mora se omogućiti dostupnost dizajna i proizvodnje proizvoda, što uključuje:
(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:
(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):
i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju biti razumljive;
iii.  moraju biti zamjetljive;
iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;
(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(b)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);
(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(c)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom, što se mora postići omogućavanjem korištenja osobnih slušalica ako je potreban odziv unutar određenog vremena, uz slanje upozorenja korisniku preko više od jednog osjetila i omogućavanje produživanja dozvoljenog vremena, te postojanjem odgovarajućeg kontrasta i taktilno raspoznatljivih tipki i kontrolnih tipki;
(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.
(d)  ako je to relevantno, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama dostupnima na razini Unije, uključujući slušnu tehnologiju, kao što su slušna pomagala, induktivne petlje (telecoil), umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje.
Amandman 185
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak II. – točka 2.
[....]
Briše se.
Amandman 186
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak III. – naslov
Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima
Telefonske usluge uključujući usluge u hitnim slučajevima i odgovarajuća korisnička oprema terminala
Amandmani 187, 292 i 300
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak III. – dio A. – točka 1.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj korisničkoj opremi s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;
(a)  proizvode koje pružatelji usluga upotrebljavaju tijekom pružanja dotične usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu B. ovog odjeljka;
(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
(b)  informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
iii.   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);
(ba)   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje dotične usluge;
(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(c)  internetske stranice s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(ca)  mobilne aplikacije;
(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;
(d)  informacije za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;
(e)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
(e)  opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbu djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom i osiguravanju interoperabilnosti, što se mora postići podrškom glasovne, tekstualne i video komunikacije u stvarnom vremenu, samostalno ili u kombinaciji (potpuna konverzacija), između dva korisnika ili između korisnika i hitne službe.
Amandman 344
Prijedlog direktive
Prilog I. – redak 4. – odjeljak III. – stupac 2. – točka A – podtočka 1.a (nova)
1.a   Usluge podrške
Ako su dostupne, u okviru usluga podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju se informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.
Amandmani 188 i 292
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak III. – dio B. – naslov
B.  Odgovarajuća oprema terminala s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici:
B.  Odgovarajuća oprema terminala koju upotrebljavaju korisnici:
Amandmani 189 i 292 i 301
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak III. – dio B. – točka 1.
1.  Dizajn i proizvodnja:
1.  Dizajn i proizvodnja:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:
(a)   informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):
i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju biti razumljive;
iii.  moraju biti zamjetljive;
iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;
(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);
(b)  pakiranje proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);
(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:
(c)  upute za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda;
i.  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te
ii.  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;
(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(d)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);
(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(e)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom i osiguravanju interoperabilnosti, što se mora postići podržavanjem visokokvalitetne reprodukcije zvuka, video rezolucije kojom se omogućuje komunikacija znakovnim jezikom, tekstualne komunikacije u stvarnom vremenu koja se koristi samostalno ili u kombinaciji s glasovnom i video komunikacijom ili omogućavanjem učinkovitog bežičnog povezivanja sa slušnim tehnologijama;
(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.
(f)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.
Amandman 190
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak III. – dio B – točka 2.
[....]
Briše se.
Amandman 346rev
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak III. – točka B – podtočka 2.a (nova)
2a.   Usluge podrške:
Ako su dostupne, u okviru usluga podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju se informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.
Amandman 191
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IV. – naslov
Audiovizualne medijske usluge i odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima
Internetske stranice i internetske aplikacije audiovizualnih medijskih usluga i odgovarajuća korisnička oprema
Amandman 192
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IV. – dio A. – naslov
A.  Usluge:
A.  Internetske stranice i internetske aplikacije:
Amandman 193
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IV. – dio A. – točka 1.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:
(a)   osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Odgovarajućoj korisničkoj opremi s naprednim računalnim svojstvima koju upotrebljavaju korisnici”;
(a)  internetske stranice s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem i, ako je potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se omogućava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(b)   pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
(b)   aplikacije na mobilnim uređajima,
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);
(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;
(e)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
Amandman 194
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IV. – dio B. – naslov
B.  Odgovarajuća korisnička oprema s naprednim računalnim svojstvima:
B.  Odgovarajuća korisnička oprema:
Amandmani 195 i 293
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IV. – dio B. – točka 1.
1.  Dizajn i proizvodnja:
1.  Dizajn i proizvodnja:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:
(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):
i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju biti razumljive;
iii.  moraju biti zamjetljive;
iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;
(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);
(b)  pakiranje proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);
(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:
(c)  upute za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda;
i.  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te
ii.  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;
(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(d)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);
(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(e)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;što se, primjerice, može postići podržavanjem opcija izbora, personalizacije i prikaza usluga pristupa, kao što su podnaslovi za gluhe i nagluhe, audio opisi, zvučni podnaslovi i tumačenje na znakovni jezik, na način da se omogući učinkovito bežično povezivanje sa slušnim tehnologijama ili da se korisnicima stave na raspolaganje komande za aktiviranje usluga pristupa za audiovizualne usluge koje su jednako istaknute kao i osnovne medijske komande;
(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.
(f)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.
Amandman 196
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IV. – dio B. – točka 2.
[....]
Briše se.
Amandmani 197 i 308
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – naslov
Zrakoplovne, autobusne, željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putevima, internetske stranice na kojima se pružaju usluge putničkog prijevoza, usluge na mobilnim uređajima, napredna naplata karata i informacije u stvarnom vremenu, samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza
Zrakoplovne, autobusne,gradske i međugradske željezničke usluge putničkog prijevoza i putničkog prijevoza vodnim putevima, internetske stranice na kojima se pružaju usluge putničkog prijevoza, usluge na mobilnim uređajima, napredna naplata karata i informacije u stvarnom vremenu, samoposlužni terminali, uključujući terminale za plaćanje, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza, mobilnosti i turizma.
Amandmani 198, 294/rev, 303, 311, 315 i 316
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – dio A. – točka 1.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
1.   Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
(a)  informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
(aa)   informacije o tome kako se upotrebljavaju funkcije pristupačnosti usluge, uključujući pristupačnost vozila, okolne infrastrukture i izgrađenog okruženja te se pružaju informacije o pomoći u skladu s uredbama (EZ) br. 1107/2006, (EU) br. 1177/2010, (EZ) br. 1371/2007 i (EU) br. 181/2011;
iii.   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);
(ab)   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje dotične usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);
(b)   s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(b)   s pomoću internetskih stranica, uključujući internetske aplikacije potrebne za pružanje usluga putničkog prijevoza, turizma, smještaja i ugostiteljstva, koje imaju odgovarajuću pristupačnost za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike; to uključuje prilagođavanje prikaza i interakcije sadržaja, te, kad je to potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative, na pouzdan način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i na međunarodnoj razini;
(ba)  s pomoću mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje pristupačnih usluga na dosljedan i primjeren način za korisnikovu percepciju, upravljanje i razumijevanje, uključujući prilagodljivost prikaza i interakcije sadržaja te, kad je to potrebno, pružajući pristupačnu elektroničku alternativu, te na pouzdan način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i na međunarodnoj razini;
(c)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
(c)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom, između ostalog ostvarivanjem pristupačnosti mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluga, na dosljedan i primjeren način za korisnikovu percepciju, upravljanje i razumijevanje, uključujući prilagodljivost prikaza i interakcije sadržaja te, kad je to potrebno, pružajući pristupačnu elektroničku alternativu; te na pouzdan način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
To se odnosi na usluge kao što su pametno izdavanje karata (elektroničke rezervacije, rezervacija karata, itd.), pružanje informacija za putnike u stvarnom vremenu (vozni red, informacije o poremećajima u prometu, vezama, nastavku putovanja drugim vrstama prijevoza itd.) i dodatne informacije o uslugama (npr. osoblje na stanicama, dizala koja ne rade i privremeno nedostupne usluge).
(ca)  usluge na mobilnim uređajima, pametno izdavanje karata i informacije u stvarnom vremenu.
Amandman 199
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – dio B.
B.  Internetske stranice na kojima se pružaju usluge putničkog prijevoza:
Briše se.
(a)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i na međunarodnoj razini.
Amandman 200
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – dio C.
C.   Usluge na mobilnim uređajima, terminali napredne naplate karata, terminali za informacije u stvarnom vremenu:
Briše se.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);
(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
Amandman 201
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – dio D. – naslov
D.  Samoposlužni terminali, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza:
D.  Samoposlužni terminali, uključujući terminale za plaćanje, uređaji za naplatu karata i prijavni uređaji za pružanje usluga putničkog prijevoza:
Amandmani 202 i 327
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – dio D. – točka 1.
1.  Dizajn i proizvodnja:
1.  Dizajn i proizvodnja:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:
(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):
i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju biti razumljive;
iii.  moraju biti zamjetljive;
iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;
(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(b)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);
(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(c)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;
(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.
(d)  kompatibilnošću proizvoda s pomoćnim uređajima i tehnologijama, uključujući tehnološke uređaje za sluh, kao što su slušna pomagala, induktivne petlje (telecoil), umjetne pužnice i pomoćni uređaji za slušanje. Proizvodom se također mora omogućiti uporaba osobnih slušalica.
Amandman 352
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – stupac 2. – točka D – podtočka 1.a (nova)
1.a  Usluge podrške
Ako su dostupne, u okviru usluga podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju se informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman 203
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak V. – dio D. – točka 2.
[....]
Briše se.
Amandman 204
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – naslov
Bankarske usluge, internetske stranice za pružanje bankarskih usluga, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga
Bankarske usluge za potrošače, internetske stranice za pružanje bankarskih usluga, bankarske usluge na mobilnim uređajima, samoposlužni terminali uključujući terminale za plaćanje i bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga
Amandmani 205, 295 i 304
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – dio A. – točka 1.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki D.:
(a)  proizvode koje pružatelji usluga upotrebljavaju tijekom pružanja dotične usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu D. ovog odjeljka;
(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
(b)  informacije o funkcioniranju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi. Te su informacije razumljive i ne prelaze razinu složenosti B2 (viši srednji stupanj) Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike Vijeća Europe.
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
(iii)   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);
(ba)  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske stranice i internetske aplikacije potrebne za pružanje dotične usluge i uključujući informacije o elektroničkoj identifikaciji, sigurnosti i metodama plaćanja.
(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(d)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
(d)  opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbe djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom;
(da)  bankarske usluge na mobilnim uređajima.
Amandman 206
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – dio B.
B.  Internetske stranice za pružanje bankarskih usluga:
Briše se.
Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
(a)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
Amandman 207
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – dio C.
C.   Bankarske usluge na mobilnim uređajima:
Briše se.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);
(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
Amandman 208
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – dio D. – naslov
D.  Samoposlužni terminali uključujući bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga
D.  Samoposlužni terminali uključujući terminale za plaćanje i bankomate koji se upotrebljavaju za pružanje bankarskih usluga za potrošače
Amandman 209
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – dio D. – točka 1.
1.  Dizajn i proizvodnja
1.  Dizajn i proizvodnja
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost utvrđenih u dijelu C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:
(a)  informacije o uporabi priložene samom proizvodu (označivanje, upute i upozorenja):
i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju biti razumljive;
iii.  moraju biti zamjetljive;
iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;
(b)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(b)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);
(c)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(c)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;
(d)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.
(d)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.
Amandman 356
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – dio D – podtočka 1.a (nova)
1.a  Usluge podrške
Ako su dostupne, u okviru usluga podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju se informacije o pristupačnosti proizvoda i njegovoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman 210
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VI. – dio D. – točka 2.
[....]
Briše se.
Amandman 211
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VII. – naslov
E-knjige
E-knjige i povezana oprema
Amandman 305
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VII. – dio A – točka 1.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnu učinkovitost iz ove Direktive, te uključuje:
(a)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koje te osobe upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u točki B. o „Proizvodima”;
(a)  proizvode koje pružatelji usluga upotrebljavaju tijekom pružanja dotične usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu B. ovog odjeljka;
(b)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
(b)  informacije o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi te pružanje raspoloživih informacija (metapodataka) o značajkama pristupačnosti proizvoda i usluga;
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (c);
(ba)   elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije i uređaje za čitanje e-knjiga, potrebne za pružanje dotične usluge;
(c)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se omogućava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(c)  ostvarivanje pristupačnosti internetskih stranica i aplikacija mobilnih uređaja na dosljedan i primjeren način za korisnikovu percepciju, upravljanje i razumijevanje, uključujući prilagodljivost prikaza i interakcije sadržaja te, kad je to potrebno, pružajući pristupačnu elektroničku alternativu; te na način kojim se omogućava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(d)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;
(d)  pružanje pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;
(e)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
(e)  uključujući i pružanje opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom, što se mora ostvariti osiguravanjem navigacije kroz cijeli dokument, kao što je s pomoću dinamičkih formata, mogućnosti sinkronizacije teksta i zvučnog sadržaja, tehnologije za pretvaranje teksta u govor, mogućnosti alternativnog prenošenja sadržaja i njegove interoperabilnosti sa širokim rasponom pomoćnih tehnologija na način koji je uočljiv, razumljiv i funkcionalan i koji omogućava maksimalnu kompatibilnost s korisničkim alatima.
Amandman 358
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VII. – dio B – podtočka 1.
1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:
1.  Dizajn i proizvodnja: Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se poštovanjem sljedećih zahtjeva za pristupačnost:
(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:
(a)   informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja), koje su dostupne u više pristupačnih oblika i koje su:
i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;
i.  dostupne putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju biti razumljive;
ii.  razumljive;
iii.  moraju biti zamjetljive;
iii.  zamjetljive;
iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;
iv.  odgovarajuće veličine natpisa s dovoljnim kontrastom između znakova i pozadine kako bi se postigla maksimalna čitljivost za predviđene uvjete uporabe;
(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);
(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje) i navođenjem marke, naziva i vrste proizvoda kojima se:
i.  poštuju zahtjevi iz točke (a);
ii.  na jednostavan i precizan način informira korisnike o tome da proizvod sadrži značajke pristupačnosti i da je kompatibilan s pomoćnom tehnologijom;
(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:
(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda, bez obzira jesu li odvojene ili na samom proizvodu, kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:
i.  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila;
i.  moraju biti dostupne u pristupačnom internetskom formatu i dokumentu koji nije u elektroničkom internetskom formatu koji je i uočljiv i uporabljiv; i
ii.  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;
ii.  proizvođač navodi i objašnjava kako upotrebljavati značajke pristupačnosti proizvoda i njegovu kompatibilnost s različitim pomoćnim tehnologijama;
(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(f)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.
(f)   ako je to primjenjivo, kompatibilnošću s pomoćnim uređajima i tehnologijama.
Amandman 214
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VII. – dio B. – točka 2.
[...]
Briše se.
Amandmani 215, 296, 306 i 359
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VIII. – dio A. – točka 1.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
(a)  informacije o funkcioniranju dotične usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
iii.  elektroničke informacije, uključujući s njima povezane internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);
(aa)  elektroničke informacije, uključujući internetske i mobilne aplikacije i internetske stranice potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (b);
(
(b)  s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(b)  internetske stranice s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je to potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(ba)  bankarske usluge na mobilnim uređajima.
Amandman 360
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VIII. – točka A – podtočka 1.a (nova
1.a  Usluge podrške: Ako su dostupne, u okviru usluga podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju se informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.
Amandman 335
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak VIII.a (novi)
ODJELJAK VIII.a
Usluge smještaja
Usluge
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
(a)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
i.  informacije su dostupne u pristupačnom internetskom obliku te su zamjetljive, uporabljive, razumljive i pouzdane u skladu s točkom (b);
ii.  informacijama se navodi i objašnjava kako koristiti značajke pristupačnosti usluge i njezinu komplementarnost s različitim pomoćnim tehnologijama.
(b)  s pomoću internetskih stranica i aplikacija koje su potrebne za pružanje usluge, s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na pouzdan način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(c)  s pomoću mobilnih usluga, uključujući mobilne aplikacije potrebne za pružanje usluga e-trgovine, s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na pouzdan način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(d)  razumljivim, zamjetljivim, operabilnim i pouzdanim metodama elektroničke identifikacije, sigurnosti i plaćanja potrebnim za pružanje usluge, kojima se ne ugrožavaju sigurnost i privatnost korisnika;
(e)  izgrađenim okolišem koji je dostupan osobama s invaliditetom u skladu s uvjetima navedenim u odjeljku X. i koji uključuje:
i.  sve zajedničke prostore (recepcija, ulaz, prostori za odmor i razonodu, konferencijske dvorane itd.)
ii.  sobe, u skladu sa zahtjevima iz odjeljka X.; minimalan broj pristupačnih soba po objektu:
–  1 pristupačna soba za objekte s ukupno manje od 20 soba
–  2 pristupačne sobe za objekte s više od 20, a manje od 50 soba
–  1 dodatna pristupačna soba na svakih dodatnih 50 soba.
2.  Službe za pružanje podrške
Ako su dostupne, u okviru usluga podrške (službe za pomoć korisnicima, pozivni centri, tehnička podrška, usluge posredovanja i usluge obuke) pružaju se informacije o pristupačnosti usluge i njezinoj kompatibilnosti s pomoćnim tehnologijama i uslugama, u dostupnim načinima komunikacije za korisnike sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom.

Amandman 216
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IX. – dio A. – točka 1.
1.  Dizajn i proizvodnja
1.  Dizajn i proizvodnja
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se:
Dizajniranje i proizvodnja proizvoda u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe s invaliditetom i osobe s poteškoćama povezanim sa starenjem, ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  informacijama o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja) koje:
(a)  informacije o uporabi priloženima samom proizvodu (označivanje, upute, upozorenja);
i.  moraju biti dostupne putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju biti razumljive;
iii.  moraju biti zamjetljive;
iv.  moraju imati odgovarajuću veličinu natpisa za predviđene uvjete uporabe;
(b)  pakiranjem proizvoda uključujući i informacijama sadržanim u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);
(b)  pakiranje proizvoda uključujući i informacije sadržane u pakiranju (otvaranje, zatvaranje, uporaba, zbrinjavanje);
(c)  uputama za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda kojima se moraju ispuniti sljedeći uvjeti:
(c)  upute za uporabu, ugradnju, održavanje, čuvanje i zbrinjavanje proizvoda;
i.  sadržaj uputa mora biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate prikazane na različite načine i putem više od jednog osjetila te
ii.  upute moraju sadržavati alternative za netekstualni sadržaj;
(d)  korisničkim sučeljem proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz) sukladno točki 2.;
(d)  korisničko sučelje proizvoda (rukovanje, kontrole i odziv, unos i izlaz);
(e)  funkcionalnošću proizvoda s opcijama namijenjenim osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću sukladno točki 2.;
(e)  funkcionalnost proizvoda s opcijama namijenjenim osobama s invaliditetom;
(f)  sučeljem proizvoda s pomoćnim uređajima.
(f)  sučelje proizvoda s pomoćnim uređajima.
Amandman 217 i 297rev
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IX. – dio A. – točka 2.
[...]
Briše se.
Amandman 218
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IX. – dio B. – točka 1.
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne funkcionalnosti za osobe sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobe s invaliditetom, ostvaruje se:
1.  Pružanje usluga u cilju njihove optimalne razumno predvidive funkcionalnosti za osobe s invaliditetom ostvaruje se ispunjavanjem zahtjeva za funkcionalnost iz dijela C. odjeljka I. te uključuje:
(a)  ostvarivanjem pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pruža usluga, uključujući prijevoznu infrastrukturu, u skladu s dijelom C., ne dovodeći u pitanje nacionalne zakone i zakonodavstvo Unije o zaštiti nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;
(a)  izgrađeno okruženje u kojem se pruža usluga, uključujući prijevoznu infrastrukturu, u skladu s dijelom C., ne dovodeći u pitanje nacionalne zakone i zakonodavstvo Unije o zaštiti nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti;
(b)  ostvarivanjem pristupačnosti infrastrukture, uključujući vozila, plovila i opremu potrebnu za pružanje usluge, kako je navedeno u nastavku:
(b)  infrastrukturu, uključujući vozila, plovila i opremu potrebnu za pružanje usluge, kako je navedeno u nastavku:
i.  dizajn izgrađenog okruženja mora ispunjavati zahtjeve navedene u dijelu C. kad je riječ o ukrcavanju, iskrcavanju, prometovanju i uporabi;
i.  dizajn izgrađenog okruženja mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u dijelu C. kad je riječ o ukrcavanju, iskrcavanju, prometovanju i uporabi;
ii.  informacije moraju biti dostupne na različite načine i putem više od jednog osjetila;
iii.  moraju se osigurati alternative vizualnom netekstualnom sadržaju;
(c)  osiguravanjem pristupačnosti proizvoda koji se upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu A;
(c)  proizvode koji se upotrebljavaju tijekom pružanja usluge, u skladu s pravilima definiranim u dijelu A;
(d)  pružanjem informacija o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi, kako je navedeno u nastavku:
(d)  informacije o djelovanju usluge i o njezinim svojstvima pristupačnosti i infrastrukturi;
i.  informacije moraju biti u tekstualnom obliku koji se može upotrebljavati za alternativne pomoćne formate koje na različite načine prikazuju korisnici i putem više od jednog osjetila;
ii.  moraju se pružiti alternative netekstualnom sadržaju;
iii.  elektroničke informacije, uključujući internetske aplikacije potrebne za pružanje usluge, moraju biti pružene sukladno točki (e);
(e)   s pomoću internetskih stranica s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te ako je potrebno na njima pružiti i pristupačne elektroničke alternative te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(e)  internetske stranice i mobilne uređaje s odgovarajućom pristupačnošću za olakšavanje percepcije, upravljanja i razumijevanja za korisnike, uključujući prilagođavanje prikaza i interakcije sa sadržajem te, ako je to potrebno, pružanje pristupačne elektroničke alternative; te na način kojim se poboljšava interoperabilnost s različitim korisničkim alatima i pomoćnim tehnologijama dostupnim na razini Unije i međunarodnoj razini;
(f)  pružanjem pristupačnih informacija za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;
(f)  informacije za poboljšavanje komplementarnosti s pomoćnim uslugama;
(g)  uključujući i pružanjem opcija, praksi, politika, postupaka i prilagodbi djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću.
(g)  opcije, prakse, politike, postupke i prilagodbu djelovanja usluge namijenjene potrebama osoba s invaliditetom.
Amandman 219
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak IX. – dio C. – točka 1. – uvodni dio
1.  Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću uključujući osobama s invaliditetom, točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:
1.  Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama s invaliditetom, točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:
Amandman 220
Prijedlog direktive
Prilog I. – odjeljak X. – točka 1. – uvodni dio
Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama sa smanjenom funkcionalnom sposobnošću, uključujući osobama s invaliditetom, kako je navedeno u članku 3. stavku 10., točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:
Kad je riječ o pristupačnosti izgrađenog okruženja u kojem se pružaju usluge osobama s invaliditetom, kako je navedeno u članku 3. stavku 10., točnije njegove predviđene neovisne uporabe, u obzir se moraju uzeti sljedeći aspekti aspekti javnih prostora:
Amandman 221
Prijedlog direktive
Prilog II. – stavak 4. – točka 4.1.
4.1.  Proizvođač postavlja oznaku CE navedenu u ovoj Direktivi na svaki pojedinačni proizvod koji ispunjava primjenjive zahtjeve ove Direktive.
Briše se.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0188/2017).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti