Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0278(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0188/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0188/2017

Viták :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
A szavazatok indokolása
PV 13/03/2019 - 11.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Elfogadott szövegek
PDF 1057kWORD 167k
2017. szeptember 14., Csütörtök - Strasbourg
A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Az Európai Parlament 2017. szeptember 14-én elfogadott módosításai a termékekhez és szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)
tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 26. cikkére,
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Ezen irányelv célja, hogy a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése révén és bizonyos hozzáférhető termékek szolgáltatások szabad mozgásának akadályait felszámolva hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez, és ezáltal növelje a hozzáférhető termékek és szolgáltatások választékát a belső piacon.
(1)  Ezen irányelv célja, hogy a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése révén és bizonyos akadálymentes termékek és szolgáltatások szabad mozgásának akadályait felszámolva hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez, és ezáltal növelje egyes akadálymentes termékek és szolgáltatások választékát a belső piacon, továbbá javítsa a rájuk vonatkozó információk hozzáférhetőségét és gyakorlati hasznosíthatóságát.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A hozzáférhető termékek és szolgáltatások iránti kereslet magas és az Európai Unió népességének elöregedésével a fogyatékossággal élő és/vagy funkcióképességükben korlátozott személyek számának jelentős növekedésére számíthatunk. Az olyan környezet, ahol a termékek és szolgáltatások akadálymentesen hozzáférhetőek, a társadalmat befogadóbbá teszi és elősegíti a független életvitelt.
(2)  Az akadálymentes termékek és szolgáltatások iránt nagy a kereslet, és az Unió népességének elöregedésével a funkcióképességükben korlátozott személyek, többek között az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének („az egyezmény”) 1. cikke értelmében fogyatékossággal élő személyek számának jelentős növekedésére számíthatunk. Az olyan környezet, ahol a termékek és szolgáltatások akadálymentesen hozzáférhetőek, a társadalmat befogadóbbá teszi, és a független életvitel előfeltétele.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  A termékekben, eszközökben, készülékekben és szolgáltatásokban biztosítani kell az „egyetemes hozzáférhetőség”, a „mindenki számára történő tervezés” és a „nemi szempontok” figyelembevételét, hogy azokat a fogyatékossággal élő személyek általánosan használni tudják.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A tagállamokban a funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára a termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatban elfogadott nemzeti jogszabályok és közigazgatási intézkedések közötti különbségek akadályozzák az ilyen termékek és szolgáltatások szabad mozgását és torzítják a tényleges versenyt a belső piacon. Az ilyen akadályok érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k).
(3)  A tagállamokban a funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára egyes termékek és szolgáltatások akadálymentesítésével kapcsolatban elfogadott nemzeti jogszabályok és közigazgatási intézkedések közötti különbségek akadályozzák azok szabad mozgását és torzítják a tényleges versenyt a belső piacon. Más termékek esetében az egyezmény hatálybalépése miatt valószínűleg nőni fognak e különbségek. Az ilyen akadályok érzékenyen érintik a gazdasági szereplőket, különösen a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k).
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A hozzáférhető termékek fogyasztói és a hozzáférhető szolgáltatások igénybevevői az ellátási vállalkozások közötti verseny korlátozottsága miatt magas árakkal néznek szembe. Az egységes nemzeti szabályozás hiánya csökkenti a társadalmi és technológiai fejlődésre adott válaszokkal kapcsolatos, nemzeti és nemzetközi szakmai partnerek közötti tapasztalatcsere lehetséges előnyeit.
(5)  Az akadálymentes termékek, így a támogató technológiák fogyasztói és az akadálymentes szolgáltatások igénybevevői a beszállítók közötti verseny korlátozottsága miatt magas árakkal néznek szembe. Az egységes nemzeti szabályozás hiánya csökkenti a társadalmi és technológiai fejlődésre adott válaszokkal kapcsolatos, nemzeti és nemzetközi szakmai partnerek közötti tapasztalatcsere lehetséges előnyeit.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A hozzáférhető termékek és szolgáltatások piaca széttagoltságának megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság eléréséhez, a határokon átnyúló kereskedelem ösztönzéséhez, valamint ahhoz, hogy a gazdasági szereplők erőforrásaikat az innovációra összpontosíthassák a sokféle jogi követelménynek való megfelelés helyett az Unió egész területén, és a belső piac megfelelő működéséhez a nemzeti intézkedések uniós szintű közelítésére van szükség.
(6)  A belső piac megfelelő működéséhez, valamint az akadálymentes termékek és szolgáltatások piaca széttagoltságának megszüntetéséhez, a méretgazdaságosság eléréséhez, a határokon átnyúló kereskedelem, a termékek és szolgáltatások szabad mozgása, a személyek, köztük a fogyatékossággal élők szabad mozgása ösztönzéséhez, valamint ahhoz, hogy a gazdasági szereplők erőforrásaikat az innovációra összpontosíthassák a sokféle jogi követelményből adódó költségek fedezése helyett, a nemzeti intézkedések uniós szintű közelítésére van szükség.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 10. cikke szerint politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió küzd a fogyatékosságon alapuló megkülönböztetés ellen. Az EUMSZ 19. cikke felhatalmazza az Uniót, hogy az ilyen megkülönböztetés leküzdésére jogi aktusokat fogadjon el.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Az irányelv kiváltképpen a fogyatékossággal élő személyek önállósága, társadalmi és foglalkozási beilleszkedése, valamint a közösség életében való részvétele biztosítását célzó intézkedésekhez való jogosultságának maradéktalan tiszteletben tartását célozza és az Európai Unió Alapjogi Chartája 26. cikkének alkalmazását ösztönzi.
(9)  Ez az irányelv tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapelveket. Az irányelv kiváltképpen a fogyatékossággal élő személyek és az idősek önállósága, társadalmi és foglalkozási beilleszkedése, valamint a közösség életében való részvétele biztosítását célzó intézkedésekhez való jogosultságának maradéktalan tiszteletben tartását célozza és az Európai Unió Alapjogi Chartája 21., 25. és 26. cikkének alkalmazását ösztönzi.
Módosítás 250
Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   A termékek és szolgáltatások akadálymentesítése nem csak a fogyatékos személyek életét fogja jobbá tenni, hanem az állandó vagy időszakos jelleggel funkcióképességükben egyéb módon korlátozott személyekét, például az idősekét, a terhes nőkét és a csomagokkal utazó emberekét is. Ezért alapvető fontosságú, hogy ez az irányelv magában foglalja a fogyatékos személyeket, valamint az állandó vagy időszakos jelleggel funkcióképességükben korlátozott személyeket is, hogy valós előnyöket és független életet biztosítson a társadalom szélesebb köre számára.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
(9b)  A fogyatékosság előfordulása az Unióban a nők körében gyakoribb, mint a férfiak körében. A fogyatékossággal élő nők a megkülönböztetés számos formájával szembesülnek és komoly akadályokkal kell szembenézniük alapvető jogaik és szabadságjogaik érvényesítésekor. Ide tartozik a fizikai, érzelmi, szexuális, gazdasági és intézményi erőszak. Ide tartozik továbbá az oktatáshoz és a foglalkoztatáshoz való hozzáférés terén alkalmazott megkülönböztetés is, ami társadalmi elszigetelődéshez és lelki traumákhoz vezethet. A nők aránytalan mértékben érintettek a fogyatékosság tekintetében a fogyatékossággal élő családtagjaik gondozóiként is, és gyakrabban szembesülnek kapcsolaton alapuló megkülönböztetéssel, mint a férfiak. A fentiek miatt fel kell lépni a fogyatékossággal élő, illetve fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő nőkkel szembeni egyenlő bánásmód érdekében, és a pozitív intézkedések és politikák e téren alapvető emberi jognak és etikai kötelezettségnek minősülnek.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A digitális egységes piaci stratégia célja, hogy az összekapcsolt digitális egységes piac létrehozásával fenntartható gazdasági és társadalmi előnyöket nyújtson. Az uniós fogyasztók még mindig nem élhetnek az egységes piac által kínált árak és választék előnyeivel, mivel a határon átnyúló tranzakciók továbbra is korlátozottak. A szétaprózódottság miatt a határokon átnyúló e-kereskedelem iránti igény is mérsékeltebb. Összehangolt cselekvésre lesz szükség továbbá annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élők hozzáférést nyerjenek valamennyi új elektronikus tartalomhoz. Ezért a digitális egységes piacon harmonizálni kell a hozzáférhetőségi követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy – képességeitől függetlenül – valamennyi uniós polgár élvezhesse annak előnyeit.
(10)  A digitális egységes piaci stratégia célja, hogy az összekapcsolt digitális egységes piac létrehozásával fenntartható gazdasági és társadalmi előnyöket nyújtson a kereskedelem elősegítése és a foglalkoztatás Unión belüli növelése révén. Az uniós fogyasztók még mindig nem élhetnek az egységes piac által kínált árak és választék előnyeivel, mivel a határon átnyúló tranzakciók továbbra is korlátozottak. A szétaprózódottság miatt a határokon átnyúló e-kereskedelem iránti igény is mérsékeltebb. Összehangolt cselekvésre lesz szükség továbbá annak biztosítására, hogy a fogyatékossággal élők hozzáférést nyerjenek valamennyi új elektronikus tartalomhoz. Ezért a digitális egységes piacon harmonizálni kell az akadálymentesítési követelményeket annak biztosítása érdekében, hogy – képességeitől függetlenül – valamennyi uniós polgár élvezhesse annak előnyeit.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)   Az egyezmény 4. cikke felhívja a részes államokat, hogy valósítsanak meg vagy segítsenek elő kutatásokat és fejlesztéseket a fogyatékossággal élő személyek számára alkalmas új technológiák – többek között információs és kommunikációs technológiák –, a mozgást segítő eszközök, készülékek és támogató technológiák elérhetőségének és használatának előmozdítására. Az egyezmény arra is felszólít, hogy biztosítsanak prioritást a megfizethető technológiáknak.
Módosítás 232
Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
(12b)  A vasúti közlekedési ágazatban az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv1a és az 1300/2014/EU bizottsági rendelet1b kifejezetten hivatkozik az egyezmény 9. cikkében meghatározott akadálymentesítési követelményekre, és végrehajtják azokat. Ennek megfelelően a vasúti közlekedési ágazatban a fogyatékossággal élő és csökkent mozgásképességű személyek számára biztosított akadálymentességet ezen eszközök szabályozzák. Az egyrészt az (EU) 2016/797 irányelv és az 1300/2014/EU bizottsági rendelet, másrészt az ezen irányelv közötti összhang biztosítása érdekében a csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások jövőbeli felülvizsgálata során figyelembe kell venni az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagból eredő akadálymentesítési követelményeket is.
________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (HL L 138., 2016.5.26., 44. o.).
1b A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 110. o.).
Módosítás 233
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Az egyezmény hatályba lépésével a tagállamok jogrendjében a termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatban további nemzeti jogszabályok elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós fellépés hiányában tovább növelnék a nemzeti rendelkezések közötti különbségeket.
(13)  Az egyezmény hatálybalépésével a tagállamok jogrendjében a termékek és szolgáltatások, valamint az áruk és szolgáltatások értékesítésével összefüggő épített környezet akadálymentességével kapcsolatban további nemzeti jogszabályok elfogadására lesz szükség, amelyek Uniós fellépés hiányában tovább növelnék a nemzeti rendelkezések közötti különbségeket.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)   Az ezen irányelvben meghatározott követelményeken túl erőfeszítéseket kell tenni a légi, közúti, vasúti és belvízi személyszállítási közszolgáltatásokat használó utasok jogairól szóló uniós jogszabályok végrehajtása és betartása érdekében is. Ezen erőfeszítéseknek – az akadálymentes hozzáférhetőség előmozdítása érdekében – az intermodális aspektusokra, így az infrastruktúrára és a járművekre kell összpontosítaniuk.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b)  A Bizottságnak ösztönöznie kell a városi hatóságokat, hogy fenntartható városi mobilitási terveikbe építsék be a városi közlekedési szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférést, és hogy rendszeresen tegyék közzé a bevált gyakorlatok listáját a városi tömegközlekedéshez és mobilitáshoz való akadálymentes hozzáférés vonatkozásában.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Az „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” című bizottsági közlemény33 az akadálymentességet az egyezménnyel összhangban a nyolc cselekvési területének egyikeként határozza meg, és a termékek és szolgáltatások akadálymentességének biztosítását tűzi ki célul.
(15)  Az „Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010–2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt” című 2010. november 15-i bizottsági közlemény az akadálymentességet az egyezménnyel összhangban a társadalomban való részvétel alapfeltételeként és a nyolc cselekvési terület egyikeként határozza meg, és a termékek és szolgáltatások akadálymentességének biztosítását tűzi ki célul.
__________________
33 COM(2010)0636.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az irányelv hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások egy szűrési folyamat eredményeként kerültek kiválasztásra, amelyet azokat a funkcióképességükben korlátozott, ideértve a fogyatékossággal élő és az idős személyek számára jelentőséggel bíró termékeket és szolgáltatásokat meghatározó hatásvizsgálat elkészítése során végeztek, amelyekre vonatkozóan a tagállamok eltérő nemzeti hozzáférhetőségi követelményeket fogadtak el vagy fognak várhatóan elfogadni.
(16)  Az irányelv hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások egy szűrési folyamat eredményeként kerültek kiválasztásra, amelyet azokat a fogyatékossággal élő személyek számára jelentőséggel bíró termékeket és szolgáltatásokat meghatározó hatásvizsgálat elkészítése során végeztek, amelyekre vonatkozóan a tagállamok eltérő nemzeti akadálymentesítési követelményeket fogadtak el vagy fognak várhatóan elfogadni.
Módosítás 227
Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  A 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a számos kötelezettséget határoz meg az audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtói számára. Ezért helyénvalóbb az akadálymentesítési követelményeket abban az irányelvben szerepeltetni.
A honlapok és a mobilalapú szolgáltatások vonatkozásában azonban a 2010/13/EU irányelv csak az audiovizuális médiatartalmakra vonatkozik. Ezért érdemes a honlapokra, mobilalapú szolgáltatásokra és minden, a 2010/13/EU irányelv hatálya alól kimaradó tartalomra vonatkozó rendelkezést ebben az irányelvben meghatározni.
Az irányelvnek tartalmaznia kell a telefonszolgáltatásokhoz használt eszközök és honlapok akadálymentesítésére vonatkozó követelményeket. Az irányelvnek tartalmaznia kell a telefonszolgáltatások akadálymentesítésére vonatkozó követelményeket is, ha azokat más, legalább az ezen irányelvben biztosítottal azonos szintű védelmet nyújtó uniós jogszabály nem szabályozza. Utóbbi esetben az adott uniós jogszabályt kell alkalmazni.

_______________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról (HL L 95., 2010.4.15., 1. o.).
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Minden terméknek és szolgáltatásnak meg kell felelnie a 3. cikkben meghatározott és az I. mellékletben felsorolt hozzáférhetőségi követelményeknek, hogy a fogyatékossággal élő és az idős személyek számára hozzáférhetőnek minősüljön. Az e-kereskedelemre vonatkozó kötelezettségek a szolgáltatások online értékesítésére is alkalmazandók az ezen irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározottak szerint.
(17)  Minden ezen irányelv hatálya alá tartozó és ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja után forgalomba hozott terméknek és szolgáltatásnak meg kell felelnie a 3. cikkben meghatározott és az I. mellékletben felsorolt akadálymentesítési követelményeknek, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesnek minősüljön. Az e-kereskedelemre vonatkozó kötelezettségek a szolgáltatások online értékesítésére is alkalmazandók az ezen irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a)–e) pontjában meghatározottak szerint.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  A szolgáltatások akadálymentessége abban az esetben sem sérülhet, és a szolgáltatóknak eleget kell tenniük az ezen irányelvben foglalt kötelezettségeknek, ha a szolgáltatást vagy annak egy részét harmadik fél alvállalkozóként nyújtja. A szolgáltatók biztosítják munkatársaik számára a megfelelő és folyamatos képzést is, hogy tisztában legyenek azzal, hogy miként kell használni az akadálymentes termékeket és szolgáltatásokat. Az említett képzés kiterjed többek között az információnyújtás, a tanácsadás és a reklám témájára.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A hozzáférhetőségi követelményeket a gazdasági szereplők és a tagállamok számára legkevésbé megterhelő módon kell bevezetni, elsősorban a követelmények alkalmazási körébe tartozó termékek és szolgáltatások átgondolt kiválasztásával.
(18)  Az akadálymentesítési követelményeket egyrészt a gazdasági szereplők és a tagállamok számára leghatékonyabb és legkevésbé megterhelő módon kell bevezetni, elsősorban a követelmények alkalmazási körébe tartozó és az ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja után forgalomba hozott termékek és szolgáltatások átgondolt kiválasztásával. Másrészről az ebben az irányelvben felsorolt akadálymentesítési követelmények hatékony megvalósítása során lehetővé kell tenni a gazdasági szereplők számára, hogy figyelembe vegyék az önkiszolgáló terminálok, jegykiadó automaták és utasfelvételi automaták élettartamát. Ezen túlmenően figyelembe kell venni a kkv-k különleges helyzetét is a belső piacon. A mikrovállalkozások számára továbbá méretük, erőforrásaik és jellegük miatt nem kell előírni, hogy megfeleljenek az ezen irányelvben meghatározott akadálymentesítési követelményeknek, vagy hogy a 12. cikkben említett eljárást alkalmazzák az ezen irányelvben foglalt előírások alóli mentesülés érdekében.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)  A belső piac jobb működésének biztosítása érdekében a nemzeti hatóságoknak az ezen irányelvben említett uniós jogi aktusokban foglalt, akadálymentesítéssel összefüggő rendelkezések alkalmazásakor az ezen irányelvben meghatározott akadálymentesítési követelményeket kell alkalmazniuk. Ezen irányelv azonban nem változtathatja meg az említett egyéb uniós jogi aktusokban szereplő rendelkezések kötelező vagy önkéntes jellegét. Ezen irányelvnek biztosítania kell, hogy amennyiben az említett egyéb jogi aktusokkal összhangban alkalmaznak akadálymentesítési követelményeket, azok az Unióban mindenütt megegyezzenek.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  A Bizottság európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslata34 magában foglalja a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek meghatározott körére vonatkozó hozzáférhetőségi követelményeket. Ezen túlmenően javasolja az érintett weboldalaknak az irányelvben felsorolt követelményeknek való megfelelőségére vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi módszertan alapjainak kialakítását. A közszektorbeli szervezeteknek az irányelv hatálya alá tartozó weboldalaira alkalmazni kell mind az irányelvben meghatározott hozzáférhetőségi követelményeket, mind a nyomonkövetési és jelentéstételi módszertant. Különösen annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak a weboldalak típusától függetlenül ugyanazon hozzáférhetőségi követelményeket kelljen végrehajtaniuk, az irányelvjavaslatban szereplő hozzáférhetőségi követelményeket a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelvjavaslatban szereplőkhöz kell igazítani. E javaslat kiterjed az említett irányelv hatálya alá nem tartozó közszektorbeli szervezetek webhelyein keresztül folytatott elektronikus kereskedelemre annak érdekében, hogy az online értékesített termékek és szolgáltatások hozzáférhetők legyenek a fogyatékossággal élő és az idős személyek számára, függetlenül attól, hogy értékesítésük közületi vagy lakossági jellegű-e.
(21)   Az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv34 tartalmazza a közszférabeli szervezetek honlapjaira és mobilalkalmazásaira vonatkozó akadálymentesítési követelményeket. Az említett irányelv azonban tartalmaz a kivételeket tartalmazó külön felsorolást, mivel a honlapok és mobilalkalmazások bizonyos tartalmainak és bizonyos típusú honlapoknak és mobilalkalmazásoknak a maradéktalan akadálymentessé tétele aránytalan terhet jelent. Ezen túlmenően meghatározza az érintett honlapoknak és mobilalkalmazásoknak az irányelvben meghatározott követelményeknek való megfelelőségére vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi módszertan alapjait. A közszférabeli szervezeteknek az irányelv hatálya alá tartozó honlapjaira és mobilalkalmazásaira alkalmazni kell mind az irányelvben meghatározott akadálymentességi követelményeket, mind a nyomonkövetési és jelentéstételi módszertant. Különösen annak biztosítása érdekében, hogy az illetékes hatóságoknak a honlapok és mobilalkalmazások típusától függetlenül ugyanazon akadálymentességi követelményeket kelljen végrehajtaniuk, az ezen irányelvben szereplő akadálymentességi követelményeket hozzá kell igazítani az (EU) 2016/2102 irányelvben szereplő követelményekhez. Ezen irányelv kiterjed az említett irányelv hatálya alá nem tartozó közszektorbeli szervezetek honlapjain és mobilalkalmazásain keresztül folytatott elektronikus kereskedelemre annak érdekében, hogy az online értékesített termékek és szolgáltatások akadálymentesek legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára, függetlenül attól, hogy értékesítésük közületi vagy lakossági jellegű-e.
__________________
__________________
34Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács irányelve a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről, COM (2012) 721.
34 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2102 irányelve (2016. október 26.) a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
(22a)  Az ezen irányelvben szereplő akadálymentesítési követelmények bizonyos elemeire, elsősorban az információnyújtásra vonatkozó, az I. mellékletben foglalt rendelkezésekre már kiterjed a közlekedés területén elfogadott uniós jogalkotási aktusok hatálya. Közéjük tartozik a vasúti közlekedés vonatkozásában az 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a és az 1300/2014/EU bizottsági rendelet1b , valamint a 454/2011/EU bizottsági rendelet1c; az autóbuszos közlekedés vonatkozásában a 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1d ; és a tengeri közlekedés vonatkozásában az 1177/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1e. A szabályozás összhangja és az érintett gazdasági szereplők számára biztosított kiszámíthatóság biztosítása érdekében az ebben az irányelvben szereplő vonatkozó követelményeket teljesültnek kell tekinteni, amennyiben teljesülnek az említett jogszabályok vonatkozó részei. Amennyiben azonban az említett jogalkotási aktusok hatálya nem terjed ki az akadálymentesítési követelményekre, például a légitársaságok honlapjainak akadálymentessé tételére, ezesetben ezt az irányelvet kell alkalmazni.
__________________
1aAz Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.).
1bA Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról (HL L 356., 2014.12.12., 110. o.).
1cA Bizottság 454/2011/EU rendelete (2011. május 5.) a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról (HL L 123., 2011.5.12., 11. o.).
1dAz Európai Parlament és a Tanács 181/2011/EU rendelete (2011. február 16.) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 55., 2011.2.28., 1. o.).
1eAz Európai Parlament és a Tanács 1177/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogairól, valamint a 2006/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 334., 2010.12.17., 1. o.).
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)
(22b)  Ez az irányelv arra irányul, hogy kiegészítse a hatályos uniós ágazati jogszabályokat az e jogszabálxok által nem szabályozott szempontok szabályozása által..
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
22 c preambulumbekezdés (új)
(22c)  A légi, autóbuszos, vasúti és vízi személyszállítás tekintetében ezen irányelv hatályának meghatározása az utasok jogaira vonatkozó meglévő ágazati szabályozáson kell alapuljon. Amennyiben ez az irányelv nem vonatkozik bizonyos fajta szállítási szolgáltatásokra, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ösztönözzék a szolgáltatókat, hogy alkalmazzák az ebben az irányelvben meghatározott vonatkozó akadálymentesítési követelményeket.
Módosítás 223 és 228
Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Bizonyos helyzetekben az épített környezetre vonatkozó közös hozzáférhetőségi követelmények megkönnyítenék a kapcsolódó szolgáltatások és a fogyatékossággal élő személyek szabad mozgását. Ezért ez az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy előírják a hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásakor használt épített környezet megfelelését a X. mellékletben foglalt hozzáférhetőségi követelményeknek.
(23)  Bizonyos helyzetekben az épített környezet akadálymentessége szükséges feltétele annak, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat a fogyatékossággal élő személyek megfelelően élvezhessék. Ezért ez az irányelv kötelezi a tagállamokat, hogy előírják a hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásakor használt épített környezet megfelelését a X. mellékletben foglalt akadálymentességi követelményeknek. Az akadálymentességi követelmények azonban csak új infrastruktúrák építésekor vagy lényeges felújítások elvégzésekor alkalmazandók.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)   Nem szükséges, hogy ezen irányelv módosítsa azokat a hatályos uniós jogszabálokat, amelyek az akadálymentesítési követelmények önkéntes teljesítését írják elő.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Rendelkezni kell arról, hogy a hozzáférhetőségi kötelezettségeket a hozzáférhetőségről szóló leírások vagy követelmények megadása nélkül előíró uniós jogszabályok esetében a hozzáférhetőséget az ebben az irányelvben szereplő hozzáférhetőségi követelményekre való hivatkozással határozzák meg. Ez a helyzet a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv35, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv36, és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv37 esetében, amelyek előírják, hogy az alkalmazási körükbe tartozó koncessziók, árubeszerzések és szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki előírást a fogyatékkal élők számára való hozzáférhetőség szempontjai és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás figyelembevételével kell meghatározni.
(24)  Rendelkezni kell arról, hogy az akadálymentesítési kötelezettségeket az akadálymentességről szóló leírások vagy követelmények megadása nélkül előíró uniós jogszabályok esetében az akadálymentességet az ebben az irányelvben szereplő akadálymentességi követelményekre való hivatkozással határozzák meg. Ezen jogszabályok közé tartozik a 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv35, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv36 és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv37, amelyek előírják, hogy az alkalmazási körükbe tartozó koncessziók, árubeszerzések és szolgáltatásnyújtások esetében a műszaki előírást a fogyatékkal élők számára való akadálymentesség szempontjai és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás figyelembevételével kell meghatározni.
__________________
__________________
35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
35 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve (2014. február 26.) a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
36 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).
36 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).
37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).
37 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 243. o.).
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
(24a)  A transzeurópai közlekedési hálózat közlekedési infrastruktúrája akadálymentességének biztosítására vonatkozó előírás az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendeletében1a szerepel. Az ebben az irányelvben szereplő akadálymentesítési követelmények az említett rendelet által szabályozott közlekedési infrastruktúra bizonyos elemeire is vonatkoznak, amennyiben az ezen irányelv által lefedett termékekről és szolgáltatásokról van szó, és az e szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúrát és az épített környezetet az utasok általi használatra szánják.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
24 b preambulumbekezdés (új)
(24b)  Nem helyénvaló azonban, hogy ez az irányelv megváltoztassa az olyan uniós jogi aktusokban foglalt rendelkezések kötelező vagy önkéntes jellegét, mint például a 2014/24/EU irányelv 67. cikke, amely a szerződés odaítélésének az ajánlatkérők által a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat meghatározására felhasználható szempontjairól szól. Ha úgy ítélik meg, hogy összefügg a kérdéses közbeszerzés tárgyával, e szempontok között figyelembe vehetők a lehetséges szociális vonatkozások is. Ezen irányelvnek biztosítania kell, hogy amennyiben az említett egyéb uniós jogi aktusokkal összhangban alkalmaznak akadálymentesítési követelményeket, azok az Unióban mindenütt megegyezzenek.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A hozzáférhetőséget az akadályok megelőzésével vagy felszámolásával kell elérni, lehetőleg az egyetemes tervezés, vagy a „mindenki számára történő tervezés” megközelítésével. A hozzáférhetőséghez kell tartoznia a fogyatékos személyek igényeihez való ésszerű alkalmazkodásnak is, amennyiben azt a nemzeti vagy az uniós jog előírja.
(25)  Az akadálymentességet az akadályok megelőzésével vagy felszámolásával kell elérni, lehetőleg az egyetemes tervezés, vagy a „mindenki számára történő tervezés” megközelítésével. Az egyezmény szerint e megközelítés alatt „a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezését értjük, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciális tervezés szükségessége nélkül”. Az egyezménnyel összhangban az „egyetemes tervezés” nem zárja ki támogató eszközök használatát, amennyiben fogyatékossággal élő személyek egyes csoportjainak arra szükségük van. Az akadálymentességhez kell tartoznia a fogyatékos személyek igényeihez való észszerű alkalmazkodásnak is, amennyiben azt a nemzeti vagy az uniós jog előírja.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)
(25a)  Az, hogy egy termék vagy szolgáltatás ezen irányelv hatálya alá tartozik, nem jelenti automatikusan azt, hogy az a 93/42/EGK tanácsi irányelv1a hatálya alá is tartozik.
__________________
1aA Tanács 93/42/EGK irányelve (1993. június 14.) az orvostechnikai eszközökről (HL L 169., 1993.7.12., 1. o.).
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)
(25b)  A fogyatékossággal élő személyek azon igényeinek meghatározása és osztályozása során, amelyeknek a terméknek vagy szolgáltatásnak meg kell felelnie, az egyetemes tervezés elvét az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogaival foglalkozó bizottságának az egyezmény 9. cikkéhez fűzött 2(2004) sz. általános kommentárjával összhangban kell értelmezni.
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Az irányelvnek a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot38 kell követnie, mivel olyan termékeket szabályoz, amelyek már más uniós aktusok tárgyát is képezik, ezáltal biztosítva az uniós jogszabályok egységességét.
(27)  Ennek az irányelvnek a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot38 kell követnie, mivel olyan termékeket szabályoz, amelyek már más uniós jogi aktusok tárgyát is képezik, ezáltal biztosítva az uniós jogszabályok egységességét. Nem helyénvaló azonban. hogy az említett határozat biztonságra vonatkozó rendelkezései, például a visszahívásokra vonatkozó rendelkezések ezen irányelv részét képezzék, hiszen egy nem akadálymentes termék nem veszélyes termék.
__________________
__________________
38 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.).
38 Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82. o.).
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  Az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek biztosítania kell, hogy csak olyan termékeket forgalmazzon, amelyek megfelelnek az ezen irányelvben foglalt hozzáférhetőségi követelményeknek. Az egyes szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell elosztani az ellátási és az értékesítési folyamatban.
(28)  Az ezen irányelv hatálya alá tartozó és az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek biztosítania kell, hogy csak olyan termékeket forgalmazzon, amelyek megfelelnek az ezen irányelvben foglalt akadálymentességi követelményeknek. Az egyes szereplőkhöz rendelt szerepkörhöz tartozó kötelezettségeket egyértelműen és arányosan kell elosztani az ellátási és az értékesítési folyamatban.
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A gazdasági szereplők az értékesítési láncban betöltött szerepüktől függően felelősek a termékek és szolgáltatások megfelelőségéért a hozzáférhetőség magas szintjének biztosítása és az uniós piacon megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében.
(29)  A gazdasági szereplők az értékesítési láncban betöltött szerepüktől függően felelősek a termékek és szolgáltatások megfelelőségéért a jobb akadálymentesség megvalósítása és az uniós piacon megvalósuló tisztességes verseny garantálása érdekében.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  Mivel a gyártó részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, ő van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy elvégezze a teljes megfelelőségértékelési eljárást. A megfelelőségértékelés kötelezettségének a gyártót kell terhelnie.
(30)  Mivel a gyártó részletes ismerettel rendelkezik a tervezési és gyártási eljárásról, ő van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy elvégezze a teljes megfelelőségértékelést. Az értékelés felelősségének azonban nem csupán a gyártót kell terhelnie. Egy megerősített piacfelügyeleti hatóság döntő fontosságú szerepet tölthetne be az értékelési eljárásban.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  Az importőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépő termékek megfeleljenek az ezen irányelvben foglalt hozzáférhetőségi követelményeknek és különösen arról, hogy a gyártók ezeken a termékeken a megfelelő megfelelőségértékelési eljárásokat elvégezzék.
(32)  Az importőröknek azáltal kell gondoskodniuk arról, hogy a harmadik országokból az uniós piacra lépő termékek megfeleljenek az ezen irányelvben foglalt akadálymentességi követelményeknek, hogy az illetékes piacfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátanak az ezeken a termékeken a megfelelő megfelelőségértékelési eljárások elvégzéséhez szükséges minden információt.
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  Az arányosság érdekében a hozzáférhetőségi követelményeket olyan mértékben kell alkalmazni, hogy ne rójanak aránytalan terheket az érintett gazdasági szereplőre, illetve ne legyen szükséges a termékek és szolgáltatások olyan mértékű módosítása, amely a meghatározott kritériumok szerint alapvető megváltoztatásnak minősül.
(36)  Az arányosság érdekében az akadálymentesítési követelmények nem róhatnak aránytalan terheket az érintett gazdasági szereplőre, illetve nem lehet szükséges a termékek és szolgáltatások olyan mértékű módosítása, amely a meghatározott kritériumok szerint alapvető megváltoztatásnak minősül. Ugyanakkor ellenőrzési mechanizmusokat kell életbe léptetni annak érdekében, hogy meg lehessen vizsgálni az akadálymentesítési követelmények alkalmazása alóli kivétel jogosultságát.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)
(36a)   Annak értékelése során, hogy az akadálymentességi követelményeknek való megfelelés aránytalan terhet ró-e a gazdasági szereplőkre, figyelembe kell venni az adott gazdasági szereplő méretét, forrásait és jellegzetességeit, valamint a megfelelés becsült költségeit és hasznát, összevetve a fogyatékossággal élő személyek számára jelentkező haszonnal. A költség-haszon elemzés során figyelembe kell venni többek között az adott termék vagy szolgáltatás használatának gyakoriságát és időtartamát, az azt használó fogyatékossággal élő személyek becsült számát, a szolgáltatás nyújtásához használt infrastruktúra és termékek élettartamát, valamint az ingyenesen rendelkezésre álló alternatívákat, köztük a személyszállítást végző szolgáltatók szolgáltatásait. Csak jogos indokokat szabad figyelembe venni annak értékelésekpr, hogy az akadálymentességi követelmények teljesítése nem jár-e aránytalan teherrel. A prioritás, az idő és a tudás hiánya nem minősülhet jogos indoknak.
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
(39)  Az alkalmazandó követelmények tekintetében végzett megfelelőségértékelés megkönnyítése érdekében azon termékeket és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel39 összhangban elfogadott önkéntes harmonizált szabványoknak, az e követelmények részletes műszaki előírásai céljából megfelelőnek kell tekinteni. A Bizottság már több olyan megbízást is adott az európai szabványügyi szerveknek hozzáférhetőségi szabványok kidolgozására, amelyek relevánsak lehetnek a harmonizált szabványok kidolgozása szempontjából.
(39)  Az alkalmazandó akadálymentességi követelmények tekintetében végzett megfelelőségértékelés megkönnyítése érdekében azon termékeket és szolgáltatásokat, amelyek megfelelnek az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel39 összhangban elfogadott önkéntes harmonizált szabványoknak, az e követelmények részletes műszaki előírásai céljából megfelelőnek kell tekinteni. A Bizottság már több olyan megbízást is adott az európai szabványügyi szerveknek akadálymentességi szabványok kidolgozására, amelyek relevánsak lehetnek a harmonizált szabványok kidolgozása szempontjából.
__________________
__________________
39 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1025/2012/EU rendelete az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).
39 Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12. o.).
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)
(39a)  Az 1025/2012/EU rendelet meghatározza az abban az esetben alkalmazandó eljárást, amikor a harmonizált szabványok ellen hivatalos kifogást emelnek amiatt, hogy azok nem tesznek eleget az ezen irányelvben előírt követelményeknek.
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  A harmonizált szabványok hiányában és amennyiben a piaci harmonizáció céljából szükséges, a Bizottságnak az ebben az irányelvben meghatározott hozzáférhetőségi követelmények közös műszaki előírásait megállapító végrehajtási aktusokat kell elfogadnia.
(40)  Az európai szabványoknak piacvezértelteknek kell lenniük, figyelembe kell venniük a közérdeket és a Bizottság egy vagy több európai szabványügyi szervezethez intézett, harmonizált szabványok készítésére irányuló kérésében megfogalmazott szakpolitikai célokat, továbbá konszenzusokon kell alapulniuk. Műszaki előírások alkalmazására ezért csak végső esetben kerülhet sor. A Bizottságnak például csak abban az esetben lehetne műszaki előírásokat elfogadnia, ha a szabványosítási folyamat az érdekeltek konszenzusának hiányában megakad, ami miatt indokolatlan késedelem alakul ki egy olyan követelmény vonatkozásában, amelyet egy megfelelő szabvány elfogadása nélkül lehetetlen lenne teljesíteni, például az interoperabilitás vonatkozásában. A Bizottságnak elegendő időt kell hagynia az egy vagy több európai szabványügyi szervezethez intézett, harmonizált szabványok készítésére irányuló kérés és az ugyanarra az akadálymentesítési követelményre vonatkozó műszaki előírás elfogadása között. A Bizottság nem fogadhat el műszaki előírásokat, ha korábban nem próbálta meg az európai szabványügyi rendszeren keresztül érvényesíteni az akadálymentesítési követelményeket. A Bizottság nem alkalmazhatja a műszaki előírások elfogadására vonatkozó eljárást az európai szabványügyi rendszer megkerülésére.
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
(40a)  A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó, az ezen irányelvben szereplő akadálymentesítési követelményeknek eleget tevő harmonizált szabványok és műszaki előírások leghatékonyabb módon történő megállapítása céljából a Bizottságnak – amennyiben megvalósítható – be kell vonnia a döntéshozatali folyamatba a fogyatékossággal élő személyek csúcsszervezeteit és az összes többi érintett érdekelt felet.
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)
(42a)  A piacfelügyeleti hatóságok a termékek piacfelügyelete során a fogyatékossággal élő személyekkel és az őket, illetve érdekeiket képviselő szervezetekkel együttműködve felülvizsgálják az értékelést.
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
(44)  A termék ezek irányelvben foglalt hozzáférhetőségi követelményeknek való megfelelőségét igazoló CE-jelölés a tágabb értelemben vett megfelelőségértékelésre irányuló eljárás egészének látható végeredménye. Az irányelvnek a CE-jelölésre vonatkozó általános elveket illetően a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet40 kell követnie.
(44)  Ennek az irányelvnek a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról szóló 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet40 általános elveit kell követnie. A megfelelőségi nyilatkozaton kívül a gyártónak a csomagoláson lévő közleményben költséghatékony módon tájékoztatnia kell a fogyasztókat a termék akadálymentességéről.
__________________
__________________
40 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
40 Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
(45)  A 765/2008/EK rendeletnek megfelelően a CE-jelölésnek a terméken való elhelyezésével a gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel az összes alkalmazandó hozzáférhetőségi követelménynek, és ezért a gyártó teljes felelősséget vállal.
(45)  Egy terméknek a 3. cikkben megállapított akadálymentességi követelményeknek való meg nem felelése önmagában nem jelent súlyos veszélyt a 765/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében.
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés
(48)  A tagállamoktól elvárható, hogy biztosítsák, hogy a piacfelügyeleti hatóságok az V. fejezet szerint ellenőrizzék a gazdasági szereplőknek a 12. cikk (3) bekezdésében szereplő kritériumoknak való megfelelést.
(48)  A tagállamoktól elvárható, hogy biztosítsák, hogy a piacfelügyeleti hatóságok az V. fejezet szerint ellenőrizzék, hogy a gazdasági szereplők megfelelnek-e a 12. cikk (3) bekezdésében szereplő kritériumoknak és tartanak-e rendszeres konzultációkat a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetekkel.
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)
(48a)  Az ebben az irányelvben felsorolt termékek és szolgáltatások akadálymentességének mértékével kapcsolatos valamennyi vonatkozó információt tartalmazó nemzeti adatbázisok lehetővé tennék a fogyatékossággal élő személyek és szervezeteik jobb bevonását a piac felügyeletébe.
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
(49)  A tagállamoktól elvárható, hogy biztosítsák, hogy a 22. cikkben említett illetékes hatóságok értesítsék a Bizottságot a 22. cikk (1) bekezdése szerinti kivételek alkalmazásáról, valamint mellékeljék ahhoz a (2) bekezdésben említett értékelést a VI. fejezetnek megfelelően.
(49)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok értesítsék a Bizottságot a 22. cikk szerinti kivételek alkalmazásáról. Az illetékes hatóságok által végzett eredeti értékelést kérésére be kell nyújtani a Bizottságnak. Annak értékelése során, hogy az akadálymentességi követelményeknek való megfelelés aránytalan teherrel jár-e az illetékes hatóságokra nézve, figyelembe kell venni az adott illetékes hatóság méretét, forrásait és jellegzetességeit, valamint a megfelelés becsült költségeit és hasznát, összevetve a fogyatékossággal élő személyek számára jelentkező haszonnal. A költség-haszon elemzés során figyelembe kell venni többek között az adott termék vagy szolgáltatás használatának gyakoriságát és időtartamát, az azt használó fogyatékossággal élő személyek becsült számát, a szolgáltatás nyújtásához használt infrastruktúra és termékek élettartamát, valamint az ingyenesen rendelkezésre álló alternatívákat, köztük a személyszállítást végző szolgáltatók szolgáltatásait. Csak jogos indokokat szabad figyelembe venni annak értékelése során, hogy az akadálymentességi követelményeknek való megfelelés aránytalan teherrel jár-e. A prioritás, az idő és a tudás hiánya nem minősülhet jogos indoknak.
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
(50)  Védintézkedési eljárást kell kidolgozni, amely csak a tagállamok között az egyik tagállam által hozott intézkedéseket miatt kialakult vita esetén alkalmazandó, és amely lehetővé teszi a tájékozódást az olyan termékek tekintetében tervezett intézkedésekről, amelyek nem felelnek meg az ebben az irányelvben foglalt hozzáférhetőségi követelményeknek. Lehetővé kell tenni, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termékeket illetően már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.
(50)  Védintézkedési eljárást kell kidolgozni, amely csak a tagállamok között az egyik tagállam által hozott intézkedéseket miatt kialakult vita esetén alkalmazandó, és amely lehetővé teszi a tájékozódást az olyan termékek tekintetében tervezett intézkedésekről, amelyek nem felelnek meg az ebben az irányelvben foglalt akadálymentességi követelményeknek. Lehetővé kell tenni, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel és a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termékeket illetően már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)
(51a)  A gazdasági szereplők azonosítására vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos arányosság elvének megfelelő érvényesülése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el azon időszak meghatározására, amikor a gazdasági szereplők azonosíthatják azokat a gazdasági szereplőket, amelyek termékeket szállítottak számukra, vagy amelyeknek ők szállítottak termékeket, valamint azon kritériumok meghatározására, amelyeket valamennyi, ezen irányelv hatálya alá tartozó termék és szolgáltatás esetében figyelembe kell venni annak értékelésekor, hogy a teher aránytalannak minősül-e, a kritériumok módosítása nélkül. Ezt az időtartamot a termék életciklusával arányosan kell meghatározni. Különösen fontos, hogy előkészítő munkája során a Bizottság megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban1a lefektetett elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
__________________
1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
51 b preambulumbekezdés (új)
(51b)  A tagállamok gondoskodnak az irányelv betartását biztosító megfelelő és hatékony eszközökről, és megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat – mint például a piacfelügyeleti hatóságok utólagos ellenőrzése – hoznak létre annak érdekében, hogy meg lehessen vizsgálni az akadálymentességi követelmények alkalmazása alóli kivétel jogosultságát. Az akadálymentességgel kapcsolatos panaszok kezelése során a tagállamoknak meg kell felelniük a gondos ügyintézés általános elvének, és különösen a tisztviselők azon kötelezettségének, hogy minden egyes panasz esetében biztosítják az észszerű határidőn belüli határozathozatalt.
Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
52 a preambulumbekezdés (új)
(52a)  A tagállamoknak hatékony és gyors jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők arra vonatkozó döntéseivel szemben, hogy az adott szerződés a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv hatálya alá tartozik-e. Tekintettel a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv által lefedett területeken meglévő jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó jogi keretre, e területeket ki kell zárni az ezen irányelv jogérvényesítésére és szankciókra vonatkozó rendelkezéseinek hatálya alól. E kizárás nem sérti a tagállamok Szerződések szerinti, arra vonatkozó kötelezettségeit, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek az uniós jogszabályok alkalmazásának és eredményességének biztosítása érdekében.
Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)
(53a)  Az ezen irányelv szerinti akadálymentességi követelményeket az ezen irányelvet átültető nemzeti jogszabályok alkalmazását követően az Unió piacán forgalomba helyezett termékekre kell alkalmazni, beleértve az Unió piacán ezen időpontot követően forgalomba hozott, harmadik országokból behozott használt termékeket is.
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
53 b preambulumbekezdés (új)
(53b)  Az árukra, építési beruházásokra, illetve szolgáltatásokra vonatkozó, a 2014/24/EU irányelv vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá tartozó és ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja előtt odaítélt közbeszerzési szerződéseket azonban továbbra is az adott esetben az említett közbeszerzési szerződésekben meghatározott akadálymentességi követelményekkel összhangban kell teljesíteni.
Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
53 c preambulumbekezdés (új)
(53c)  Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon a szolgáltatók rendelkezésére az ezen irányelvben foglalt követelményekhez való alkalmazkodáshoz, átmeneti időszakot kell biztosítani, melynek során a szolgáltatás nyújtásához használt termékeknek nem kell eleget tenniük az ezen irányelvben foglalt akadálymentességi követelményeknek. Tekintettel a bankautomaták, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták költségére és hosszú életciklusára, rendelkezni kell arról, hogy – abban az esetben, ha az ilyen automatákat szolgáltatásnyújtáshoz is használják – azok továbbra is használhatók legyenek szolgáltatások nyújtásához gazdasági hasznos élettartamuk végéig.
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
54 a preambulumbekezdés (új)
(54a)  A téradat-szolgáltatásokon alapuló információkat nyújtó alkalmazások bevezetése hozzájárul a fogyatékossággal élő személyek független és biztonságos mozgásához. Az ilyen alkalmazások által használt téradatoknak lehetővé kell tenniük, hogy a fogyatékossággal élő személyek sajátos szükségleteire szabott információkat nyújtsanak.
Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
-1 cikk (új)
-1.  cikk
Tárgy
Ezen irányelv célja, hogy a tagállamokban felszámolja és megelőzze az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások szabad mozgását korlátozó, az akadálymentesítésre vonatkozó követelmények eltéréséből adódó akadályokat. Az is célja, hogy a tagállamok egyes termékek és szolgáltatások akadálymentességére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítése révén hozzájáruljon a belső piac megfelelő működéséhez.
Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a következő termékekre vonatkozik:
(1)  Az I., a II.–V. és a VII. fejezet a következő, ... [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] után az Unióban forgalomba hozott termékekre vonatkozik:
Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  általános rendeltetésű számítógépes hardverek és operációs rendszerek;
a)  általános rendeltetésű, a fogyasztók általi használatra szánt számítógépes hardverek és azok beágyazott operációs rendszerei;
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új)
iiia. fizetési terminálok;
Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  fejlett számítástechnikai kapacitású, telefonszolgáltatásokhoz kapcsolódó fogyasztói végberendezések;
c)  telefonszolgáltatásokhoz kapcsolódó fogyasztói végberendezések;
Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  fejlett számítástechnikai kapacitású, audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó fogyasztói végberendezések.
d)  audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó fogyasztói végberendezések.
Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -d a pont (új)
da)  e-könyv-olvasók;
Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Az I., II.–V. és VII. fejezet a következő szolgáltatásokra vonatkozik:
(2)  A 27. cikk sérelme nélkül, az I., a II.–V. és a VII. fejezet a következő, ... [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] után nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik:
Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés– -a pont (új)
-a)  olyan operációs rendszerek, amelyek nincsenek a számítógépes hardverbe ágyazva és immateriális javakként nyújtják a fogyasztók számára;
Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  telefonszolgáltatások és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói végberendezések;
a)  telefonszolgáltatások és kapcsolódó fogyasztói végberendezések;
Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés– b pont
b)  audiovizuális médiaszolgáltatások és kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói berendezések;
b)  audiovizuális médiaszolgáltatások honlapjai és mobileszköz-alapú szolgáltatásai;
Módosítás 235, 236, 237, 238, 239 és 253
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás;
c)  légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások, mobilitási és az ezekkel kapcsolatos intermodális összeköttetési szolgáltatások, beleértve a városi tömegközlekedést, úgymint metró, vonat, villamos, trolibusz és busz, az alábbiak tekintetében:
i.  önkiszolgáló terminálok az Unió területén, többek között jegykiadó automaták, fizetési terminálok és önkiszolgáló utasfelvételi automaták;
ii.  honlapok, mobileszköz-alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás;
iii.  járművek, a kapcsolódó infrastruktúra és az épített környezet, többek között a lépcsőmentes hozzáférés minden állomáson;
iv.  taxik és kölcsönözhető gépkocsik, amelyek megfelelő hányada átalakított jármű.
Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  banki szolgáltatások;
d)  fogyasztói banki szolgáltatások;
Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont
e)  e-könyvek;
e)  elektronikus könyvek és az ilyen szolgáltatások szolgáltatók általi nyújtásához használt kapcsolódó berendezések és az azokhoz való hozzáférés;
Módosítás 240
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)
fa)   turisztikai szolgáltatások, beleértve a szállásnyújtást és az étkeztetést.
Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  a 2014/23/EU irányelv42, a 2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU irányelv hatálya alá tartozó közbeszerzési és koncessziós szerződések;
a)  a 2014/23/EU irányelv, a 2014/24/EU irányelv és a 2014/25/EU irányelv hatálya alá tartozó, ... [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] után készült és odaítélt közbeszerzési és koncessziós szerződések;
__________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/23/EU irányelve a koncessziós szerződésekről (HL L 94., 2014.3.28., 1. o.).
Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés– b pont
b)  az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU rendelet43 hatálya alá tartozó programok előkészítése és végrehajtása, valamint az 1304/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet44 hatálya alá tartozó programok előkészítése és végrehajtása;
b)  az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet43, valamint az 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet44 hatálya alá tartozó, … [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] után elfogadott vagy végrehajtott programok előkészítése és végrehajtása;
__________________
__________________
43 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).
43 Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).
44 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1304/2013/EU rendelete az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
44 Az Európai Parlament és a Tanács 1304/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 470. o.).
Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatban kiírt tendereljárások; 45
c)  szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szerződések, amelyeket ... [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] után versenytárgyalási eljárás útján vagy közvetlenül, az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet45 szerint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatással kapcsolatban ítélnek oda;
__________________
__________________
45 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).
45 Az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.).
Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  közlekedési infrastruktúra az 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek46 megfelelően.
d)  a ... [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] után tervezett vagy megépített közlekedési infrastruktúra az 1315/2013/EU rendeletnek megfelelően.
__________________
46 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1315/2013/EU rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról (HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).
Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Ezen irányelv nem alkalmazandó a honlapok és a mobileszköz-alapú alkalmazások következő tartalmaira:
a)  a ... [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] előtt közzétett irodai fájlformátumok;
b)  online térképek és térképszolgáltatások, ha a navigációs célra szánt térképek esetében az alapvető információkat akadálymentes digitális formában is rendelkezésre bocsátják;
c)  harmadik fél tulajdonát képező olyan tartalmak, amelyeket nem az érintett gazdasági szereplő vagy illetékes hatóság finanszírozott vagy fejlesztett ki, és nem tartoznak annak ellenőrzése alá;
d)  olyan honlapok és mobileszköz-alapú alkalmazások tartalmai, amelyek archívnak minősülnek, azaz csak olyan tartalmakat foglalnak magukban, amelyeket nem frissítenek vagy nem szerkesztenek ... [ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapja] után.
Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
1a. cikk
A mikrovállalkozások kizárása
Ez az irányelv nem vonatkozik a hatálya alá tartozó termékeket és szolgáltatásokat előállító, importáló és forgalmazó mikrovállalkozásokra.
Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  „hozzáférhető termékek és szolgáltatások”: olyan termékek és szolgáltatások, amelyek észlelhetők, működtethetők és megérthetők a funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára;
1.  „akadálymentesített termékek és szolgáltatások”: olyan termékek és szolgáltatások, amelyek észlelhetők, működtethetők és megérthetők a fogyatékossággal élő személyek számára és megfelelően robosztusak ahhoz, hogy használni tudják azokat;
Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  „egyetemes tervezés” vagy „mindenki számára történő tervezés”: a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő tervezése, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben – adaptálás vagy speciális tervezés szükségessége nélkül – hozzáférhetőek legyenek; az „egyetemes tervezés” nem zárja ki a támogató eszközök és technológiák használatát, amennyiben a funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek csoportjainak arra szükségük van;
törölve
Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
5a.  „szolgáltatás”: a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 4. cikkének 1. pontjában meghatározott szolgáltatás;
____________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36. o.).
Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új)
5b.  „szolgáltató”: olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az uniós piacra irányuló szolgáltatást kínál vagy nyújt;
Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új)
16a.  „kkv”: a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban1a meghatározott kis- vagy középvállalkozás;
____________________
1a A Bizottság 2003/361/EK ajánlása (2003. május 6.) a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).
Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
19.  „visszahívás”: minden olyan intézkedés, amelynek célja egy a gazdasági szereplők által a végfelhasználók számára hozzáférhetővé tett termék kivonása a piacról;
törölve
Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)
20a.  „fogyasztói banki szolgáltatások”: a fogyasztók számára az Unióban a 2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a értelmében vett, alapszintű fizetési számla nyitását és használatát lehetővé tevő szolgáltatások;
____________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/92/EU irányelve (2014. július 23.) a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról (HL L 257., 2014.8.28., 214. o.).
Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés– 21 pont
21.  „e-kereskedelem”: a termékek és szolgáltatások online értékesítése.
21.  „e-kereskedelem”: a 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások vállalkozások és fogyasztók közötti online értékesítése;
____________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).
Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)
21a.  „légi személyszállítási szolgáltatások”: az 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a 2. cikkének b)–f) pontjában meghatározott légi fuvarozók, utazásszervezők és a repülőtér vezetése által nyújtott szolgáltatások;
____________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a légi járműveken utazó fogyatékos, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 1. o.);
Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 b pont (új)
21b.  „autóbuszos személyszállítási szolgáltatások”: a 181/2011/EU rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatások;
Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 c pont (új)
21c.  „vasúti személyszállítási szolgáltatások”: az 1371/2007/EK rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó valamennyi vasúti személyszállítási szolgáltatás;
Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 d pont (új)
21d.  „vízi személyszállítási szolgáltatások”: az 1177/2010/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatások.
Módosítás 337
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 21 e pont (új)
21e.  „támogató technológia”: bármely olyan beszerzett árucikk, készülék vagy termékrendszer, amelyet a funkcióképességükben korlátozott személyek, köztük a fogyatékossággal élő személyek funkcionális képességeinek fokozására, fenntartására vagy javítására használnak;
Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés
(3)  A következő önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó automaták, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták megfelelnek az I. melléklet II. szakaszában meghatározott követelményeknek.
(3)  A következő önkiszolgáló terminálok: a bankjegykiadó automaták, a jegykiadó automaták, az önkiszolgáló utasfelvételi automaták és a fizetési terminálok megfelelnek az I. melléklet II. szakaszában meghatározott követelményeknek.
Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés
(4)  A telefonszolgáltatások, ideértve a segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói végberendezéseket, megfelelnek az I. melléklet III. szakaszában meghatározott követelményeknek.
(4)  A telefonszolgáltatások, ideértve a segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó fogyasztói végberendezéseket, megfelelnek az I. melléklet III. szakaszában meghatározott követelményeknek.
Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az audiovizuális médiaszolgáltatások és a kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói berendezések megfelelnek az I. melléklet IV. szakaszában meghatározott követelményeknek.
(5)  A honlapok és az audiovizuális médiaszolgáltatások mobileszköz-alapú szolgáltatásai és a kapcsolódó fogyasztói berendezések megfelelnek az I. melléklet IV. szakaszában meghatározott követelményeknek.
Módosítás 244
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés
(6)  A légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatások, a személyszállítási szolgáltatásokhoz használt weboldalak, mobileszköz-alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás nyújtására szolgáló és önkiszolgáló terminálok, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták megfelelnek az I. melléklet V. szakaszában meghatározott követelményeknek.
(6)  A légi, közúti, autóbuszos, vasúti, vízi és intermodális személyszállítási szolgáltatások, többek között a városi közlekedéssel, a mobilitással és az épített környezettel kapcsolatos szolgáltatások, a személyszállítási szolgáltatásokhoz használt honlapok, mobileszköz-alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás nyújtására szolgáló és önkiszolgáló terminálok – mint a fizetőterminálok – és utasfelvételi automaták, a turisztikai szolgáltatások – többek között szálláshely- és étkeztetési szolgáltatások – I. melléklet V. szakaszában meghatározott követelményeknek való megfelelését csak arra az esetre írják elő, ha e követelményeket a következő jogszabályok még nem tartalmazzák: a vasúti közlekedés tekintetében az 1371/2007/EK rendelet, az 1300/2014/EU rendelet és a 454/2011/EU rendelet; az autóbuszos közlekedés tekintetében a 181/2011/EU rendelet; a tengeri és belvízi hajózás tekintetében az 1177/2010/EU rendelet; a légi közlekedés tekintetében pedig az 1107/2006/EK rendelet.
Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés
(7)  A banki szolgáltatások, a banki szolgáltatások nyújtására szolgáló weboldalak, a mobileszköz-alapú banki szolgáltatások és az önkiszolgáló terminálok, ideértve a bankjegykiadó automatákat is, megfelelnek az I. melléklet VI. szakaszában meghatározott követelményeknek.
(7)  A fogyasztói banki szolgáltatások, a banki szolgáltatások nyújtására szolgáló honlapok, a mobileszköz-alapú banki szolgáltatások és az önkiszolgáló terminálok, ideértve az ilyen banki szolgáltatásokat nyújtó fizetési terminálokat és a bankjegykiadó automatákat is, megfelelnek az I. melléklet VI. szakaszában meghatározott követelményeknek.
Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 bekezdés
(8)  Az elektronikus könyvek megfelelnek az I. melléklet VII. szakaszában meghatározott követelményeknek.
(8)  Az elektronikus könyvek és a kapcsolódó berendezések megfelelnek az I. melléklet VII. szakaszában meghatározott követelményeknek.
Módosítás 224
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 10 bekezdés>
(10)  A tagállamok egyedi nemzeti feltételeiknek megfelelően eldönthetik, hogy előírják-e a személyszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek által használt épített környezet, ideértve a szolgáltatók és az infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt környezetet, valamint a banki szolgáltatások ügyfelei által használt épített környezet és a telefonszolgáltatóhoz tartozó ügyfélszolgálati központok és üzletek megfelelését az I. melléklet X. szakaszában meghatározott hozzáférhetőségi követelményeknek, annak érdekében, hogy azokat a funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek a lehető legnagyobb mértékben igénybe vehessék.
(10)  A tagállamok biztosítják, hogy a személyszállítási szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek által használt épített környezet, ideértve a szolgáltatók és az infrastruktúra-üzemeltetők által kezelt környezetet, valamint a fogyasztói banki szolgáltatások ügyfelei által használt épített környezet és a telefonszolgáltatóhoz tartozó ügyfélszolgálati központok és üzletek az új infrastruktúra építése vagy a meglévő épület jelentős felújítása vonatkozásában megfelelnek az I. melléklet X. szakaszában meghatározott akadálymentességi követelményeknek, annak érdekében, hogy azokat a fogyatékossággal élő személyek a lehető legnagyobb mértékben igénybe vehessék. Ez nem érinti a művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályokat.
Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok a hozzáférhetőségi követelményekkel összefüggő okokból nem akadályozhatják meg területükön olyan termékek és szolgáltatások forgalmazását, amelyek ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelnek.
A tagállamok az akadálymentességi követelményekkel összefüggő okokból nem akadályozhatják meg területükön olyan termékek forgalmazását, amelyek megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek. A tagállamok az akadálymentességi követelményekkel összefüggő okokból nem akadályozhatják meg területükön olyan szolgáltatások nyújtását, amelyek megfelelnek ezen irányelv rendelkezéseinek.
Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(1)  Termékeik forgalomba hozatalakor a gyártók biztosítják, hogy a termékek tervezése és gyártása a 3. cikkben előírt alkalmazandó hozzáférhetőségi követelményekkel összhangban történt.
(1)  Termékeik forgalomba hozatalakor a gyártók biztosítják, hogy a termékek tervezése és gyártása a 3. cikkben előírt alkalmazandó akadálymentességi követelményekkel összhangban történt, kivéve, ha ezek a követelmények nem teljesíthetőek, mert az érintett termék módosítása a termék alapvető jellegének jelentős megváltoztatását igényelné vagy aránytalan terhet róna az érintett gyártóra, a 12. cikkben előírtaknak megfelelően.
Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben az említett eljárás keretében igazolták, hogy a termék megfelel az alkalmazandó hozzáférhetőségi követelményeknek, a gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, és elhelyezik a CE-jelölést.
Amennyiben az említett megfelelőségértékelési eljárás keretében igazolták, hogy a termék megfelel a 3. cikkben említett alkalmazandó akadálymentességi követelményeknek, a gyártók elkészítik az EU-megfelelőségi nyilatkozatot, amely egyértelműen jelzi, hogy akadálymentes termékről van szó.
Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
(4)  A gyártók nyilvántartást vezetnek ezekről a nem megfelelő termékekről, valamint a termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót minden ilyen intézkedésről.
(4)  A gyártók nyilvántartást vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő termékekről.
Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés
(7)  A gyártók gondoskodnak arról, hogy a termékhez mellékeljék a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót a fogyasztók és végfelhasználók által könnyen érthető nyelven az érintett tagállam döntésének megfelelően.
(7)  A gyártók gondoskodnak arról, hogy a termékhez mellékeljék a használati utasítást a fogyasztók és végfelhasználók által könnyen érthető nyelven az érintett tagállam döntésének megfelelően.
Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés
(8)  Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy az általa forgalomba hozott termék nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozza a szükséges korrekciós intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítása érdekében, és adott esetben kivonja a terméket a forgalomból vagy visszahívja azt. Továbbá ha a termékkel kapcsolatban hozzáférhetőségi kockázat merül fel, a gyártók erről tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán forgalomba hozták a terméket, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.
(8)  Amennyiben a gyártó úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy az általa forgalomba hozott termék nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, haladéktalanul meghozza a szükséges korrekciós intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy adott esetben kivonja a terméket a forgalomból. Továbbá ha a termék nem felel meg ezen irányelvnek, a gyártók erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán forgalomba hozták a terméket, és megadják különösen az előírások megsértésének részleteit és a meghozott korrekciós intézkedéseket.
Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés
(9)  A gyártó valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja e hatóság részére a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett hatóság felkérésére a gyártók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében hozott intézkedések terén, valamint a 3. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében.
(9)  A gyártó valamely illetékes nemzeti hatóság kérésére átadja e hatóság részére a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett hatóság kérésére a gyártók együttműködnek vele az ezen irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedések terén.
Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés– a pont
a)  egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az említett hatóságnak a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;
a)  egy illetékes nemzeti hatóság kérésére átadja az említett hatóságnak a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt;
Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  az illetékes nemzeti hatóságok felkérésére együttműködik velük a megbízása körébe tartozó termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.
b)  az illetékes nemzeti hatóságok kérésére együttműködik velük a megbízása körébe tartozó termékek ezen irányelvnek való megfelelésének biztosítása érdekében tett intézkedések terén.
Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
(2)  A termék forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a II. mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette az említett mellékletben előírt műszaki dokumentációt, a terméken fel van tüntetve a CE-jelölés, és mellékelték hozzá az előírt dokumentációt, továbbá arról, hogy a gyártó megfelel a 5. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2)  A termék forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a II. mellékletben meghatározott megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak róla, hogy a gyártó elkészítette az említett mellékletben előírt műszaki dokumentációt, és a termékhez mellékelték az előírt dokumentációt, továbbá arról, hogy a gyártó megfelel az 5. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg a 3. cikkben meghatározott hozzáférhetőségi követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg nem biztosították annak megfelelőségét. Ezen túlmenően, amennyiben a termék kockázatot jelent, az importőr erről tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti hatóságokat.
(3)  Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg a 3. cikkben meghatározott akadálymentességi követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg nem biztosították annak megfelelőségét. Ezen túlmenően, amennyiben a termék nem felel meg ezen irányelv rendelkezéseinek, az importőr erről tájékoztatja mind a gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti hatóságokat.
Módosítás 111
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés
(5)  Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a termékhez mellékeljék a használati utasítást és a tájékoztatót a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven az érintett tagállam döntésének megfelelően.
(5)  Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a termékhez mellékeljék a használati utasítást a fogyasztók és más végfelhasználók által könnyen érthető nyelven az érintett tagállam döntésének megfelelően.
Módosítás 112
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés
(7)  Az importőrök nyilvántartást vezetnek a panaszokról, a nem megfelelő termékekről, valamint a termékvisszahívásokról, és folyamatosan tájékoztatják a forgalmazót az ilyen intézkedésekről.
(7)  Az importőrök nyilvántartást vezetnek a panaszokról és a nem megfelelő termékekről.
Módosítás 113
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés
(8)  Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott termék nem felel meg a 3. cikkben foglalt követelményeknek, azonnal meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítása érdekében, adott esetben kivonják a forgalomból vagy visszahívják. Továbbá ha a termék veszélyekkel jár, az importőrök erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán forgalmazták a terméket, és megadják a részleteket, különösen a nem megfelelőségre és a megtett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.
(8)  Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalomba hozott termék nem felel meg ezen irányelvnek, azonnal meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket e termék megfelelőségének biztosítása érdekében, vagy adott esetben kivonják a forgalomból. Továbbá ha a termék nem felel meg ezen irányelvnek, az importőrök erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán forgalmazták a terméket, és megadják a részleteket, különösen a nem megfelelőségre és a megtett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.
Módosítás 114
Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés
(9)  Az importőr valamely illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadja az említett hatóságnak a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett hatóság felkérésére az importőrök együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott termékek által képviselt veszélyek kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.
(9)  Az importőr valamely illetékes nemzeti hatóság kérésére átadja az említett hatóságnak a termék megfelelőségének megállapításához szükséges összes információt és dokumentációt, mégpedig egy, a hatóság számára könnyen érthető nyelven. Az említett hatóság kérésére az importőrök együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott termékeknek a 3. cikkben előírt akadálymentességi követelményeknek való megfelelése érdekében tett intézkedések terén.
Módosítás 115
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A termék forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy a terméken elhelyezték-e a CE-jelölést, mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt, a használati utasítást és a biztonsági tájékoztatót azon a nyelven, amely a fogyasztók és más végfelhasználók számára könnyen érthető abban a tagállamban, ahol a terméket forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és (6) bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeket.
(2)  A termék forgalmazása előtt a forgalmazók ellenőrzik, hogy a termék megfelel-e ezen irányelvnek és mellékelték-e hozzá a szükséges dokumentációt és a használati utasítást azon a nyelven, amely a fogyasztók és más végfelhasználók számára könnyen érthető abban a tagállamban, ahol a terméket forgalmazzák, valamint hogy a gyártók és importőrök betartották-e az 5. cikk (5) és (6) bekezdésében és a 7. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeket.
Módosítás 116
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg a 3. cikkben meghatározott hozzáférhetőségi követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg nem biztosították annak megfelelőségét. Ezen túlmenően, amennyiben a termék kockázatot jelent, a forgalmazók erről tájékoztatják mind a gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti hatóságokat.
(3)  Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, illetve okkal feltételezi, hogy a termék nem felel meg a 3. cikkben meghatározott akadálymentességi követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg nem biztosították annak megfelelőségét. Ezen túlmenően, amennyiben a termék nem felel meg ezen irányelvnek, a forgalmazók erről tájékoztatják mind a gyártót, mind pedig a piacfelügyeleti hatóságokat.
Módosítás 117
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés
(5)  Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott termék nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a szóban forgó termék megfelelőségének biztosítására, vagy a terméket adott esetben kivonják a forgalomból, illetve visszahívják. Továbbá ha a termék veszélyes, erről tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán forgalmazták a terméket, és megadják a részleteket különösen a nem megfelelőségre és a megtett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.
(5)  Azok a forgalmazók, amelyek úgy ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az általuk forgalmazott termék nem felel meg ezen irányelvnek, gondoskodnak arról, hogy meghozzák a szükséges korrekciós intézkedéseket a szóban forgó termék megfelelőségének biztosítására, vagy a terméket adott esetben kivonják a forgalomból. Továbbá ha a termék nem felel meg ezen irányelvnek, erről haladéktalanul tájékoztatják azoknak a tagállamoknak az illetékes nemzeti hatóságait, amelyeknek piacán forgalmazták a terméket, és megadják a részleteket, különösen a nem megfelelőségre és a megtett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.
Módosítás 118
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés
(6)  A forgalmazók egy illetékes nemzeti hatóság indokolt kérésére átadják a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. Az említett hatóság felkérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott termékek által képviselt kockázatok kiküszöbölése érdekében tett intézkedések terén.
(6)  A forgalmazók egy illetékes nemzeti hatóság kérésére átadják a termék megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. Az említett hatóság kérésére a forgalmazók együttműködnek vele az általuk forgalomba hozott termékeknek a 3. cikkben előírt akadálymentességi követelményeknek való megfelelése érdekében tett intézkedések terén.
Módosítás 119
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  A gazdasági szereplőknek a termék részükre történő kiszállítását követően tíz évig, illetve a termék általuk történő kiszállítását követően tíz évig képesnek kell lenniük az (1) bekezdésben említett információk bemutatására.
(2)  A gazdasági szereplőknek a termék részükre történő kiszállítását követően vagy a termék általuk történő kiszállítását követően bizonyos ideig, de legalább öt évig képesnek kell lenniük az (1) bekezdésben említett információk bemutatására.
Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen irányelv végrehajtása során a 23a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében említett időtartam meghatározása érdekében. Ezt az időtartamot az érintett termék életciklusával arányosan kell meghatározni.
Módosítás 121
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A szolgáltatók a III. mellékletnek megfelelően összeállítják a szükséges információkat, amelyek igazolják, hogy a szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben foglalt hozzáférhetőségi követelményeknek. Ezeket az információkat írásos és szóbeli formában, a funkcióképességükben korlátozott és fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető módon nyilvánosságra hozzák. A szolgáltatók az információt mindaddig megőrzik, amíg a szolgáltatás működik.
(2)  A szolgáltatók a III. mellékletnek megfelelően összeállítják a szükséges információkat, amelyek igazolják, hogy szolgáltatásaik megfelelnek a 3. cikkben foglalt akadálymentességi követelményeknek. Ezeket az információkat a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhető módon nyilvánosságra hozzák. A szolgáltatók az információt mindaddig megőrzik, amíg a szolgáltatás működik.
Módosítás 122
Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
(4)   A szolgáltatók egy illetékes hatóság indokolt kérésére átadják a szolgáltatás 3. cikkben meghatározott hozzáférhetőségi követelményeknek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. A szolgáltatók az említett hatóságok felkérésére együttműködnek velük az említett követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedések terén.
(4)   A szolgáltatók egy illetékes hatóság kérésére átadják a szolgáltatás 3. cikkben meghatározott akadálymentesítési követelményeknek való megfelelőségének igazolásához szükséges összes információt és dokumentációt. A szolgáltatók az említett hatóságok felkérésére együttműködnek velük az említett követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedések terén.
Módosítás 339
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  a gazdasági szereplők becsült költségei és haszna a fogyatékossággal élők becsült hasznához viszonyítva, figyelembe véve az adott termék vagy szolgáltatás használatának gyakoriságát és időtartamát;
b)  a gazdasági szereplők becsült további költségei és haszna a funkcióképességükben korlátozott személyek, köztük a fogyatékossággal élők becsült hasznához viszonyítva, figyelembe véve az adott termék vagy szolgáltatás használatának gyakoriságát és időtartamát;
Módosítás 123
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés
(4)   A terhek nem tekintendők aránytalannak, amennyiben azokat a gazdasági szereplő saját forrásain kívül más, akár magán-, akár állami forrásokból származó finanszírozás ellentételezi.
(4)   A terhek nem tekintendők aránytalannak, amennyiben azokat a gazdasági szereplő saját forrásain kívül más, az akadálymentes hozzáférhetőség javítása érdekében rendelkezésre bocsátott akár magán-, akár állami forrásokból származó finanszírozás ellentételezi.
Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
(5)   Annak felmérését, hogy a hozzáférhetőségi követelményeknek való megfelelés a termékek vagy szolgáltatások alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági szereplő végezi el.
(5)   Annak előzetes felmérését, hogy az akadálymentesítési követelményeknek való megfelelés a termékek vagy szolgáltatások alapvető megváltoztatásával jár-e, vagy aránytalan terhet jelent-e, a gazdasági szereplő végezi el.
Módosítás 230
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  A Bizottság e cikk (3) bekezdésének kiegészítése érdekében a 23a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák azokat a kritériumokat, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden termék és szolgáltatás esetében figyelembe kell venni annak értékelésekor, hogy a teher a kritériumok módosítása nélkül aránytalannak minősül-e.
E kritériumok további részletezésekor a Bizottság nemcsak a fogyatékossággal élő, hanem a funkcióképességükben korlátozott személyek számára nyújtott esetleges előnyöket is figyelembe veszi.
A Bizottság ... [egy évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig fogadja el az első ilyen, az irányelv hatálya alá eső valamennyi termékre és szolgáltatásra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Módosítás 126
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés
(6)   A gazdasági szereplők, amennyiben az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket alkalmazták egy adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti hatóságát, amelynek piacán a terméket vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy elérhetővé teszik. Az értesítésnek tartalmaznia kell a (3) bekezdésben említett értékelést. A mikrovállalkozások mentesülnek ezen értesítési kötelezettség alól, de a megfelelő piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a vonatkozó dokumentációt.
(6)   A gazdasági szereplők, amennyiben az (1)–(5) bekezdés szerinti kivételeket alkalmazták egy adott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozóan, értesítik annak a tagállamnak az illetékes piacfelügyeleti hatóságát, amelynek piacán a terméket vagy szolgáltatást forgalomba hozzák vagy elérhetővé teszik. A (3) bekezdésben említett értékelést kérésére be kell nyújtani a piacfelügyeleti hatóságnak. A mikrovállalkozások mentesülnek ezen értesítési kötelezettség alól, de a megfelelő piacfelügyeleti hatóság kérésére rendelkezésre kell bocsátaniuk a vonatkozó dokumentációt.
Módosítás 127
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az e cikk (6) bekezdésében említett értesítések mintáját. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság ... [két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig fogadja el az első ilyen végrehajtási jogi aktust.
Módosítás 128
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 b bekezdés (új)
(6b)  Strukturált párbeszéd kell folytatni az érdekelt felek – többek között a fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek, valamint a piacfelügyeleti hatóságok – között annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő elveket alakítsanak ki a kivételek értékelése tekintetében, hogy biztosítsák azok következetességét.
Módosítás 129
Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 c bekezdés (új)
(6c)  A tagállamok törekednek arra, hogy ösztönzőket nyújtsanak és iránymutatást adjanak a mikrovállalkozásoknak ezen irányelv végrehajtásának megkönnyítése érdekében. Az eljárásokat és az iránymutatást az érdekelt felekkel – többek között a fogyatékossággal élő személyekkel és az őket képviselő szervezetekkel – folytatott konzultáció keretében kell kidolgozni.
Módosítás 130
Irányelvre irányuló javaslat
IV fejezet – cím
Harmonizált szabványok, közös műszaki előírások és a termékek és szolgáltatások megfelelősége
Harmonizált szabványok, műszaki előírások és a termékek és szolgáltatások megfelelősége
Módosítás 131
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozott harmonizált szabványoknak vagy azok részeinek megfelelő termékekről és szolgáltatásokról vélelmezni kell, hogy megfelelnek azoknak a 3. cikk szerinti hozzáférhetőségi követelményeknek is, amelyekre a szóban forgó szabványok, illetve szabványrészek kiterjednek.
(1)  Az Európai Unió Hivatalos Lapjában hivatkozott harmonizált szabványoknak vagy azok részeinek megfelelő termékekről és szolgáltatásokról vélelmezni kell, hogy megfelelnek azoknak a 3. cikkben említett akadálymentesítési követelményeknek is, amelyekre a szóban forgó szabványok, illetve szabványrészek kiterjednek.
Módosítás 132
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkével összhangban a Bizottság felkér egy vagy több európai szabványügyi szervezetet, hogy dolgozzanak ki harmonizált szabványokat a termékekre vonatkozó, 3. cikkben említett minden egyes akadálymentesítési követelményre. A Bizottság ... [két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig készíti el ezeket a kérelmeket.
Módosítás 133
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A Bizottság a 3. cikkben említett akadálymentesítési követelményeknek megfelelő műszaki leírásokat megállapító végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. Erre azonban csak abban az esetben kerül sor, ha a következő feltételek teljesülnek:
a)  az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem hirdettek ki az 1025/2012/EU rendelet szerint harmonizált szabványra való hivatkozást;
b)  a Bizottság az e cikk (2) bekezdésében említett kérelmet fogadott el; valamint
c)  a Bizottság a szabványosítási eljárásban indokolatlan késedelmeket állapít meg.
A első albekezdésben foglalt végrehajtási jogi aktusok elfogadása előtt a Bizottság konzultál az érintett érdekelt felekkel, köztük a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel.
E végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.
Módosítás 134
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)  Amennyiben nem került közzétételre harmonizált szabványokra való hivatkozás, az e cikk (1b) bekezdésében említett műszaki előírásoknak vagy ezen előírások egy részének megfelelő termékekről és szolgáltatásokról vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 3. cikkben említett azon akadálymentesítési követelményeknek, amelyekre e műszaki előírások vagy azok részei vonatkoznak.
Módosítás 135
Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk
14. cikk
törölve
Közös műszaki előírások
(1)  Amennyiben az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem hirdettek ki az 1025/2012/EU rendelet szerint harmonizált szabványra való hivatkozást, és amennyiben a piac harmonizációja érdekében egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan részletesebb hozzáférhetőségi követelményekre van szükség, a Bizottság az ezen irányelv I. mellékletében meghatározott hozzáférhetőségi követelmények közös műszaki előírásait megállapító végrehajtási aktusokat fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusokat az ezen irányelv 24. cikkének (2) bekezdésében foglalt vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell elfogadni.
(2)  Az (1) bekezdésben említett közös műszaki leírásoknak vagy azok részeinek megfelelő termékekről és szolgáltatásokról vélelmezni kell, hogy megfelelnek azoknak a 3. cikk szerinti hozzáférhetőségi követelményeknek is, amelyekre a szóban forgó közös műszaki leírás, illetve azok részei kiterjednek.
Módosítás 136
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
(2)   Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a 768/2008/EK határozat III. mellékletében meghatározott minta felépítését kell követnie. Tartalmaznia kell az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott elemeket és azt folyamatosan aktualizálni kell. A műszaki dokumentációra vonatkozó követelmények nem róhatnak aránytalan terhet a mikro-, kis- és középvállalkozásokra. A dokumentációt le kell fordítani az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a terméket forgalomba hozzák vagy elérhetővé teszik.
(2)   Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak a 768/2008/EK határozat III. mellékletében meghatározott minta felépítését kell követnie. Tartalmaznia kell az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott elemeket és azt folyamatosan aktualizálni kell. A műszaki dokumentációra vonatkozó követelmények nem róhatnak aránytalan terhet a kis- és középvállalkozásokra. A dokumentációt le kell fordítani az azon tagállam által megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amelynek piacán a terméket forgalomba hozzák vagy elérhetővé teszik.
Módosítás 137
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés
(3)   Amennyiben a termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, az összes ilyen uniós jogi aktushoz egyetlen EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett jogi aktusok azonosítását, ideértve a közzétételükre vonatkozó hivatkozásokat is.
(3)   Amennyiben a termékre több olyan uniós jogi aktus alkalmazandó, amely EU-megfelelőségi nyilatkozatot ír elő, az összes ilyen uniós jogi aktushoz EU-megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki. Ez a nyilatkozat tartalmazza az érintett jogi aktusok azonosítását, ideértve a közzétételükre vonatkozó hivatkozásokat is.
Módosítás 138
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Az uniós megfelelőségi nyilatkozaton kívül a gyártó a csomagoláson lévő közleményben költséghatékony, egyszerű és pontos módon tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a termék akadálymentesítő elemeket tartalmaz.
Módosítás 139
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk
16. cikk
törölve
A termékek CE-jelölésére vonatkozó általános elvek
A CE-jelölésre a 765/2008/EK rendelet 30. cikkében meghatározott általános elvek vonatkoznak.
Módosítás 140
Irányelvre irányuló javaslat
-17 cikk (új)
-17.  cikk
Nemzeti adatbázis
A tagállamok létrehozzák a nem akadálymentes termékek nyilvánosan és akadálymentesen hozzáférhető nyilvántartó adatbázisát. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy tájékozódjanak, illetve információt vigyenek be a nem akadálymentes termékekről. A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy tájékoztassák a fogyasztókat vagy más érdekelt feleket a panasztételi lehetőségről. A nem akadálymentes termékekre vonatkozó információknak az Unió egészében való terjesztése érdekében elő kell irányozni egy nemzeti adatbázisok közötti interaktív rendszert, amely adott esetben a Bizottság vagy az érintett képviseleti szervezetek hatáskörébe tartozik.
Módosítás 141
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság tudomást szerezzen az első albekezdésben említett hatóságok létezéséről és feladatairól, és azonosítani tudja azokat. Az említett hatóságok az információkat kérésre hozzáférhető formátumban bocsátják rendelkezésre.
A tagállamok biztosítják, hogy a lakosság tudomást szerezzen az első albekezdésben említett hatóságok létezéséről és feladatairól, és azonosítani tudja azokat. Az említett hatóságok az általuk végzett munkára és az általuk meghozott döntésekre vonatkozó információkat az érintett lakosság kérésére akadálymentes formátumban rendelkezésre bocsátják.
Módosítás 142
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó termék kockázatot jelent az ezen irányelvben szabályozott hozzáférhetőség kérdései szempontjából, akkor a megfelelő gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az érintett termék értékelését, amely az ebben az irányelvben meghatározott összes követelményre kiterjed. Az érintett gazdasági szereplők minden szükséges módon teljes körűen együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Ha az egyik tagállam piacfelügyeleti hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alapján intézkedést hoztak, illetve ha elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó termék nem felel meg az ezen irányelvben foglaltaknak, akkor a megfelelő gazdasági szereplőkkel együtt elvégzik az érintett termék értékelését, amely az ebben az irányelvben meghatározott összes vonatkozó követelményre kiterjed. Az érintett gazdasági szereplők minden szükséges módon teljes körűen együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Módosítás 143
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék nem felel meg az ezen irányelvben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, azért, hogy a termék megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a veszély jellegével arányosan ésszerű időn belül – kivonják a terméket a forgalomból vagy visszahívják azt.
Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a termék nem felel meg az ezen irányelvben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére, azért, hogy az érintett termék megfeleljen az említett követelményeknek. Ha az érintett gazdasági szereplő elmulasztja bármely megfelelő korrekciós intézkedés meghozatalát, a piacfelügyeleti hatóságok felszólítják, hogy ésszerű időn belül vonja ki a terméket a forgalomból.
Módosítás 144
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés
(4)   Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intézkedést a termék nemzeti piacokon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.
(4)   Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem teszi meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti intézkedést a termék nemzeti piacokon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, vagy a forgalomból való kivonása érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.
Módosítás 145
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész
(5)   A (4) bekezdésben említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő kockázatok jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:
(5)   A (4) bekezdésben említett tájékoztatásban megadják az összes rendelkezésre álló adatot, különösen a nem megfelelő termék azonosításához szükséges adatokat, a termék származási helyét, a feltételezett meg nem felelés jellegét, a meghozott nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat. A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, hogy a megfelelés hiánya a következők egyike miatt következett-e be:
Módosítás 146
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – a pont
a)   a termék ezen irányelv 3. cikkében meghatározottakkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelésének hiánya, vagy
a)   a termék 3. cikkben meghatározott vonatkozó követelményeknek való megfelelésének hiánya, vagy
Módosítás 147
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés
(8)   A tagállamok az érintett termékkel kapcsolatban haladéktalanul meghozzák a megfelelő korlátozó intézkedéseket, így például saját piacukon kivonják a terméket a forgalomból.
(8)   A tagállamok az érintett termékkel kapcsolatban haladéktalanul meghozzák a megfelelő és arányos mértékben korlátozó intézkedéseket, így például saját piacukon kivonják a terméket a forgalomból.
Módosítás 148
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határoz arra vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.
Amennyiben a 19. cikk (3) és (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, vagy ha a Bizottság észszerű bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy a nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határoz arra vonatkozóan, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e.
Módosítás 149
Irányelvre irányuló javaslat
20 a cikk (új)
20a. cikk (új)
Munkacsoport
(1)  A Bizottság munkacsoportot hoz létre.
A munkacsoport a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok és az érintett érdekelt felek, köztük fogyatékossággal élő személyek és az őket képviselő szervezetek képviselőiből áll.
(2)  A munkacsoport a következő feladatokat látja el:
a)  a piacfelügyeleti hatóságok között az információ és a bevált gyakorlatok cseréjének elősegítése;
b)  a 3. cikkben meghatározott akadálymentesítési követelmények koherens alkalmazásának biztosítása;
c)  a 3. cikkben meghatározott akadálymentesítési követelmények alóli kivételek véleményezése a szükségesnek ítélt helyzetekben a Bizottság kérelmének beérkezését követően.
Módosítás 151
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  az 1370/2007/EU rendelet szerint vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásra kiírt pályázatokkal kapcsolatban az illetékes hatóságok által megállapított szociális és minőségi kritériumokkal kapcsolatos hozzáférhetőségi követelmények meghatározása;
törölve
Módosítás 247 és 281
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
da)   adott esetben a tárgyhoz tartozó valamennyi uniós jogszabály, vagy az uniós jogszabályoknak a fogyatékossággal élők akadálymentes hozzáférésére vonatkozó rendelkezései;
Módosítás 282
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)
db)   Amikor az EU akadálymentesen hozzáférhető közlekedési és távközlési infrastrukturális projekteket társfinanszíroz az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a strukturális alapok vagy az ESBA keretében, előnyben kell részesíteni az akadálymentességi elemeket támogató vagy tartalmazó projekteket.
Módosítás 152
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés
(1)   A 21. cikkben említett hozzáférhetőségi követelmények olyan mértékben alkalmazandók, amennyiben nem rónak aránytalan terheket az illetékes hatóságokra az említett cikk alkalmazása tekintetében.
(1)   A 21. cikkben említett akadálymentesítési követelmények olyan mértékben alkalmazandók, amennyiben nem rónak aránytalan terheket az illetékes hatóságokra vagy a hatóság által megbízott szolgáltatókra az említett cikk alkalmazása tekintetében.
Módosítás 226 és 257
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  az érintett illetékes hatóságok becsült költségei és haszna a fogyatékossággal élők becsült hasznához viszonyítva, figyelembe véve az adott termék vagy szolgáltatás használatának gyakoriságát és időtartamát.
b)  az érintett illetékes hatóságok becsült költségei és haszna a funkcióképességükben korlátozott személyek és a fogyatékossággal élők becsült hasznához viszonyítva, figyelembe véve az adott termék vagy szolgáltatás használatának gyakoriságát és időtartamát.
Módosítás 153
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés
(3)   Annak értékelését, hogy a 21. cikkben említett hozzáférhetőségi követelményeknek való megfelelés számukra aránytalan terheket jelent-e, az érintett illetékes hatóságok végzik el.
(3)   Annak előzetes értékelését, hogy a 21. cikkben említett akadálymentesítési követelményeknek való megfelelés számukra aránytalan terheket jelent-e, az érintett illetékes hatóságok végzik el.
Módosítás 231
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A Bizottság e cikk (2) bekezdésének kiegészítése érdekében a 23a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák azokat a kritériumokat, amelyeket az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden termék és szolgáltatás esetében figyelembe kell venni annak értékelésekor, hogy a teher a kritériumok módosítása nélkül aránytalannak minősül-e.
E kritériumok további részletezésekor a Bizottság nemcsak a fogyatékossággal élő, hanem a funkcióképességükben korlátozott személyek számára nyújtott esetleges előnyöket is figyelembe veszi.
A Bizottság ... [egy évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig fogadja el az első ilyen, az irányelv hatálya alá eső valamennyi termékre és szolgáltatásra vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Módosítás 155
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés
(4)   Az illetékes hatóság értesíti a Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta egy adott termékre vagy szolgáltatásra. Az értesítésnek tartalmaznia kell a (2) bekezdésben említett értékelést.
(4)   Az illetékes hatóság értesíti a Bizottságot, amennyiben az (1), (2) és (3) bekezdés szerinti kivételeket alkalmazta egy adott termékre vagy szolgáltatásra. A (2) bekezdésben említett értékelést kérésére be kell nyújtani a Bizottságnak.
Módosítás 156
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  Ha a Bizottságnak oka van megkérdőjelezni az érintett illetékes hatóság döntését, a Bizottság felkérheti a 20a. cikkben említett munkacsoportot, hogy vizsgálja meg az e cikk (2) bekezdésében említett értékelést, és adjon ki véleményt.
Módosítás 157
Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az e cikk (4) bekezdése szerinti értesítések mintáját. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (1a) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság ... [két évvel ezen irányelv hatálybalépését követően]-ig fogadja el az első ilyen végrehajtási jogi aktust.
Módosítás 158
Irányelvre irányuló javaslat
VII fejezet – cím
VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK, VÉGREHAJTÁSI HATÁSKÖRÖK ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Módosítás 159
Irányelvre irányuló javaslat
23 a cikk (új)
23a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  A Bizottságnak a 10. cikk (2a) bekezdésében, a 12. cikk (5a) bekezdésében és a 22. cikk (3a) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól ... [ezen irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal].
(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 10. cikk (2a) bekezdésében, 12. cikk (5a) bekezdésében és a 22. cikk (3a) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  A 10. cikk (2a) bekezdése, a 12. cikk (5a) bekezdése és a 22. cikk (3a) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 160
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.
Módosítás 161
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
(A magyar nyelvű változatot nem érinti).
Módosítás 162
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)   olyan rendelkezések, amelyek révén a fogyasztó a nemzeti jog alapján a bíróságokhoz vagy az illetékes közigazgatási szervekhez fordulhat annak biztosítására, hogy az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket betartsák;
a)   egy termék vagy szolgáltatás nem megfelelő volta miatt közvetlenül érintett fogyasztó azon lehetősége, hogy a nemzeti jog alapján a bíróságokhoz vagy az illetékes közigazgatási szervekhez forduljon annak biztosítására, hogy az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket betartsák;
Módosítás 163
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)   olyan rendelkezések, amelyek révén az állami szervek vagy magánegyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi személyek, amelyeknek jogos érdeke fűződik ezen irányelv rendelkezései betartásának biztosításához, a nemzeti jog alapján a fogyasztók nevében a bíróságokhoz vagy az illetékes közigazgatási szervekhez fordulhatnak annak biztosítására, hogy az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket betartsák.
b)   az a lehetőség, amelynek révén az állami szervek vagy magánegyesületek, szervezetek vagy egyéb jogi személyek, amelyeknek jogos érdeke fűződik ezen irányelv rendelkezései betartásának biztosításához, a nemzeti jog alapján a fogyasztók nevében a bíróságokhoz vagy az illetékes közigazgatási szervekhez fordulnak annak biztosítására, hogy az ezen irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket betartsák. A fenti jogos érdek lehet azon fogyasztók képviselete, akiket közvetlenül érint egy termék vagy szolgáltatás nem megfelelő volta;
Módosítás 164
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba)  panasztételi mechanizmus alkalmazásának lehetősége azon fogyasztó számára, akit közvetlenül érint egy termék vagy szolgáltatás nem megfelelő volta; e mechanizmust egy meglévő testület, például a nemzeti ombudsman kezelheti.
Módosítás 165
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy mielőtt az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelően egy ügy a bíróság vagy az illetékes közigazgatási szervek elé kerül, rendelkezésre álljanak alternatív vitarendezési mechanizmusok minden olyan állítólagos, ezen irányelvre vonatkozó meg nem felelés rendezése érdekében, amelyet a (2) bekezdés ba) pontjában említett panasztételi mechanizmus keretében jelentettek.
Módosítás 166
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Ez a cikk nem alkalmazandó a 2014/24/EU vagy a 2014/25/EU irányelv hatálya alá tartozó szerződésekre.
Módosítás 288
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
(2)  Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük, de nem jelenthetnek alternatívát a gazdasági szereplők azon kötelezettségének teljesítése tekintetében, hogy termékeiket vagy szolgáltatásaikat akadálymentesen hozzáférhetővé kell tenniük. E szankciókat hatékony korrekciós intézkedéseknek kell kísérniük a gazdasági szereplő meg nem felelése esetén.
Módosítás 168
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés
(4)   A szankciók figyelembe veszik a megfelelés hiányának mértékét, ideértve az adott, meg nem felelő termékek vagy szolgáltatások egységeinek számát, valamint az érintett személyek számát.
(4)   A szankciók figyelembe veszik a megfelelés hiányának mértékét, ideértve súlyosságát és az adott, meg nem felelő termékek vagy szolgáltatások egységeinek számát, valamint az érintett személyek számát.
Módosítás 169
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
(2)   E rendelkezéseket [... kérjük, illessze be a dátumot – ezen irányelv hatálybalépésétől számított hat év]-tól/-től kell alkalmazni.
(2)   Ezeket a rendelkezéseket [a hatálybalépést 5 évvel követő dátum]-tól/-től alkalmazzák.
Módosítás 170
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  E cikk (2b) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok ötéves átmeneti időszakot biztosítanak ... [hat évvel az irányelv hatálybalépése után]-tól/-től kezdődően, amelynek során a szolgáltatók továbbra is nyújthatnak szolgáltatásokat azon termékek felhasználásával, amelyeket ezen időpont előtt jogszerűen használtak hasonló szolgáltatások nyújtására.
Módosítás 171
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a szolgáltatók által ... [hat évvel az irányelv hatálybalépése után] előtt szolgáltatások nyújtásához jogszerűen használt önkiszolgáló terminálok gazdaságilag hasznos élettartamuk végéig továbbra is használhatók legyenek hasonló szolgáltatások nyújtásához.
Módosítás 172
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés
(5)   A 3. cikk (10) bekezdésében szereplő lehetőséggel élő tagállamok közlik a Bizottsággal az ebből a célból elfogadott legfontosabb nemzeti jogszabályok szövegét, és jelentést tesznek a Bizottságnak a végrehajtásukban elért előrelépésről.
(5)   A tagállamok adott esetben közlik a Bizottsággal a 3. cikk (10) bekezdésének céljából elfogadott legfontosabb nemzeti jogszabályok szövegét, és jelentést tesznek a Bizottságnak a végrehajtásukban elért előrelépésről.
Módosítás 173
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság legkésőbb [... kérjük, illessze be a dátumot – ezen irányelv alkalmazását követően öt évvel]-ig, és azt követően öt évente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának ennek az irányelvnek az alkalmazásáról.
(-1)   Legkésőbb ... [három évvel ezen irányelv alkalmazásának kezdőnapját követően]-ig, és azt követően ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának ennek az irányelvnek az alkalmazásáról.
Módosítás 174
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés
(1)   A jelentés a termékek és szolgáltatások hozzáférhetőségét vizsgálja többek között a társadalmi, gazdasági és műszaki fejlemények, a gazdasági szereplőkre és a fogyatékossággal élő személyekre gyakorolt hatás fényében – megállapítva adott esetben, hogy mely területeken csökkenthetők a terhek –, annak felmérése céljából, hogy szükséges-e az irányelv felülvizsgálata.
(1)   A jelentések a 12. cikk (6) és a 24. cikk (4) bekezdésének megfelelően beérkezett értesítések alapján értékelik, hogy ezen irányelv megvalósította-e célkitűzéseit, különösen az akadálymentes termékek és szolgáltatások szabad mozgásának fokozása tekintetében. Ezenkívül a jelentések a társadalmi, gazdasági és műszaki fejlemények tükrében megvizsgálják a termékek és szolgáltatások akadálymentes hozzáférhetőségét, az irányelv hatálya új termékekre és szolgáltatásokra való kiterjesztésének szükségességét, vagy annak szükségességét, hogy bizonyos termékek vagy szolgáltatások kikerüljenek az irányelv hatálya alól, továbbá az irányelv hatását a gazdasági szereplőkre és a fogyatékossággal élő személyekre – megállapítva adott esetben, hogy mely területeken csökkenthetők a terhek –, annak felmérése céljából, hogy szükséges-e az irányelv felülvizsgálata.
Módosítás 175
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
(2)   A tagállamok kellő időben közölnek a Bizottsággal minden olyan információt, amelyre a jelentés elkészítéséhez a Bizottságnak szüksége lehet.
(2)   A tagállamok kellő időben közölnek a Bizottsággal minden olyan információt, amelyre a jelentések elkészítéséhez a Bizottságnak szüksége lehet.
Módosítás 176
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés
(3)   A Bizottság jelentése figyelembe veszi az érdekelt gazdasági szereplők és az érintett nem kormányzati szervezetek, köztük a fogyatékossággal élőket és az idős személyeket képviselő szervezetek véleményét.
(3)   A Bizottság jelentése figyelembe veszi az érdekelt gazdasági szereplők és az érintett nem kormányzati szervezetek, köztük a fogyatékossággal élőket képviselő szervezetek véleményét.
Módosítás 177
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – A rész (új)
A.  Operációs rendszerek
1.  A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni a C. részben megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  tájékoztatás az érintett szolgáltatás működésével, valamint akadálymentesítő jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban; valamint
b)  elektronikus információk, ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges honlapokat.
Módosítás 178
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – B rész (új)
B.  Általános rendeltetésű számítógépes hardverek és beépített operációs rendszereik
Módosítás 180
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – 2 pont
[.....]
törölve
Módosítás 181
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – C rész (új)
C.  A funkcionális teljesítményre vonatkozó követelmények
Annak érdekében, hogy a termékek és szolgáltatások kialakítása és felhasználói felületük akadálymentes legyen, azokat adott esetben az alábbiaknak megfelelően kell tervezni:
a)  Használat látás nélkül
Amennyiben a termék vizuális üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot is, amely nem teszi szükségessé a látást.
b)  Használat korlátozott látással
Amennyiben a termék vizuális üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi a korlátozott látású felhasználók számára a termék működtetését; ez többek között a rugalmas kontraszttal és fényerővel és rugalmas nagyítással kapcsolatos elemek tartalom- vagy funkcionalitásveszteség nélküli biztosítása révén, valamint az előtér és a háttér vizuális elemeinek rugalmas módon történő elkülönítésével és vezérlésével, továbbá a szükséges látómező feletti rugalmas vezérléssel kapcsolatos elemek révén érhető el.
c)  Használat a szín észlelése nélkül
Amennyiben a termék vizuális üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot is, amely nem követeli meg a színek felhasználók általi észlelését.
d)  Használat hallás nélkül
Amennyiben a termék auditív üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot is, amely nem teszi szükségessé a hallást.
e)  Használat korlátozott hallással
Amennyiben a termék auditív üzemmódokkal rendelkezik, biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot is, amely megerősített audiotulajdonságokkal rendelkezik; amit többek között a hangerő felhasználó általi vezérlésének és az előtér és háttér rugalmas módon történő elválasztásának és vezérlésének biztosítása révén lehet elérni, amennyiben a hangot és a hátteret külön hangsávként rögzítették.
f)  Használat hangképzési képesség nélkül
Amennyiben a termék hangbevitelt követel meg a felhasználóktól, biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot is, amely nem követeli meg a hangképzést a felhasználóktól. A hangképzés orálisan képzett hangokat, úgymint beszédet, füttyöt vagy csettintést foglal magában.
g)  Használat korlátozott kézi beavatkozással vagy erőkifejtéssel
Amennyiben a termék manuális műveleteket igényel, biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot is, amely lehetővé teszi a termék olyan alternatív módokon történő használatát, amelyek nem igényelnek finommotorikus irányítást és kézi beavatkozást, kézi erőkifejtést vagy több kezelőfunkció egyidejű működtetését;
h)  Használat korlátozott mozgástartománnyal
Amennyiben a termékek szabadon állóak vagy beépítettek, működtetési egységeiknek valamennyi felhasználó mozgástartományán belül kell elhelyezkedniük.
i)  A fényérzékenység által okozott rohamok kockázatának minimálisra csökkentése
Amennyiben a termék vizuális üzemmódokat biztosít, nem rendelkezhet olyan üzemmódokkal, amelyekről ismert, hogy fényérzékenység által okozott rohamokat váltanak ki.
j)  Használat korlátozott kognitív képességgel
A terméknek biztosítania kell legalább egy olyan üzemmódot, amely használatát egyszerűbbé teszi és megkönnyíti;
k)  A magánélet védelme
Amennyiben a termék akadálymentességet biztosító elemeket tartalmaz, rendelkeznie kell legalább egy olyan üzemmóddal, amely a termék akadálymentességet biztosító elemeinek használata során biztosítja a magánélet védelmét.
Módosítás 182
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – I szakasz – D rész (új)
D.  Támogatási szolgáltatások
A támogatási szolgáltatásoknak, amennyiben rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell adniuk a termék elérhetőségéről és annak a támogató technológiákkal való kompatibilitásáról, a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesített kommunikációs módokon.
Módosítás 183 és 291
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – cím
Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó automaták, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták
Önkiszolgáló terminálok: bankjegykiadó automaták, jegykiadó automaták, önkiszolgáló utasfelvételi automaták és fizetési terminálok
Módosítás 184, 291, 299 és 342
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – 1 pont
1.  Tervezés és gyártás:
1.  Tervezés és gyártás:
A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a következőket:
A fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek. Ebben a tekintetben a termékek nem követelhetik meg akadálymentesítő elem aktiválását annak érdekében, hogy az elemet igénylő felhasználó be tudja azt kapcsolni.
A termékek tervezését és gyártását akadálymentessé kell tenni, beleértve a következőket:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeknek:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (a címkézés, a használati utasítás és a figyelmeztetések);
i.  több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőknek kell lenniük;
ii.  érthetőknek kell lenniük;
iii.  észlelhetőknek kell lenniük;
iv.  az előrelátható használat feltételeinek megfelelő betűmérettel kell rendelkezniük;
b)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
b)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output);
c)  a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
c)  a termék fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, amelyeket a saját headset használatának lehetővé tételével kell megvalósítani, amikor meghatározott időn belül kell reagálni, a felhasználó több érzékszervi csatornán keresztül történő figyelmeztetésével és lehetőség biztosításával a megszabott idő meghosszabbítására, valamint megfelelő kontraszttal és érintéssel felismerhető nyomógombokkal és kapcsolókkal;
d)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
d)  adott esetben kompatibilitás az uniós szinten elérhető támogató eszközökkel és technológiákkal, ideértve a hallást segítő technológiákat is, mint például a hallókészülékeket, telecoilokat, cochleáris implantátumokat és hallássegítő eszközöket.
Módosítás 185
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – II szakasz – 2 pont
[....]
törölve
Módosítás 186
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – cím
Telefonszolgáltatások, ideértve a segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói végberendezéseket
Telefonszolgáltatások, ideértve a segélyhívó szolgálatokat és a kapcsolódó fogyasztói végberendezéseket
Módosítás 187, 292 és 300
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – A rész – 1 pont
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
1.  A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása során használt termékek hozzáférhetőségét a B. pontban meghatározott, a „fogyasztók által használt, kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású végberendezésekre” vonatkozó szabályok szerint;
a)  az adott szolgáltatás nyújtása során a szolgáltató által használt termékek az e szakasz B. részében meghatározott szabályok szerint;
b)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
b)  tájékoztatás az érintett szolgáltatás működésével, valamint akadálymentesítő jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban;
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.   az elektronikus információkat, ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat a c) pont szerint kell nyújtani.
ba)   elektronikus információk, ideértve az érintett szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat;
c)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
c)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentessé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
ca)  mobilalapú alkalmazások;
d)  hozzáférhető információt kell nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való komplementaritás elősegítésére;
d)  információ a támogató szolgáltatásokkal való komplementaritás elősegítésére;
e)  ideértve a funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását.
e)  a fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását és az interoperabilitás biztosítását célzó funkciók, gyakorlatok, szabályok, eljárások, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatása; amit a két felhasználó vagy egy felhasználó és a segélyhívó szolgálat közötti hang-, video- és valós idejű szövegkommunikáció támogatásával – külön-külön vagy azokat kombinálva („total conversation”) – kell elérni;
Módosítás 344
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – A pont – 1 a pont (új)
1a.   Támogatási szolgáltatások
A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, call center, műszaki segítségnyújtás, közvetítő szolgáltatások és képzési szolgáltatások), amennyiben rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell adniuk a szolgáltatás elérhetőségéről és annak a támogató technológiákkal való kompatibilitásáról, a funkcióképességükben korlátozott felhasználók, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesített kommunikációs módon.
Módosítás 188 és 292
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B rész – cím
B.  A fogyasztók által használt, kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású végberendezések:
B.  A fogyasztók által használt, kapcsolódó végberendezések:
Módosítás 189, 292 és 301
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B rész – 1 pont
1.  Tervezés és gyártás:
1.  Tervezés és gyártás:
A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a következőket:
A fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeknek:
a)   a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (a címkézés, a használati utasítás és a figyelmeztetések);
i.  több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőknek kell lenniük;
ii.  érthetőknek kell lenniük;
iii.  észlelhetőknek kell lenniük;
iv.  az előrelátható használat feltételeinek megfelelő betűmérettel kell rendelkezniük;
b)  a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás);
b)  a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás);
c)  a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás, amely megfelel a következőknek:
c)  a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás;
i.  az utasítás tartalmának olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók alternatív támogató formátumok létrehozására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen;
ii.  az utasításoknak alternatívát kell kínálniuk a nem szöveges tartalom tekintetében;
d)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
d)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output);
e)  a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
e)  a termék fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását és az interoperabilitás biztosítását célzó funkciói; amelyeket a hifi hangminőség támogatásával kell elérni, olyan képfelbontással, amely lehetővé teszi a jelnyelvi kommunikációt, önmagában valós idejű szövegkommunikációval vagy hang- és videokommunikációval kombinálva vagy a hallást segítő technológiákkal való vezeték nélküli tényleges összekapcsolódás biztosításával;
f)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
f)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
Módosítás 190
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B rész – 2 pont
[....]
törölve
Módosítás 346/rev
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – III szakasz – B rész – 2 a pont (új)
2a.   Támogatási szolgáltatások:
A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, call center, műszaki segítségnyújtás, közvetítő szolgáltatások és képzési szolgáltatások), amennyiben rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell adniuk a termék akadálymentességéről és annak a támogató technológiákkal való kompatibilitásáról, a funkcióképességükben korlátozott felhasználók, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentes kommunikációs módokon.
Módosítás 191
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – cím
Audiovizuális médiaszolgáltatások és a kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói berendezések
Audiovizuális médiaszolgáltatások honlapjai és online alkalmazásai és a kapcsolódó fogyasztói berendezések
Módosítás 192
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – cím
A.  Szolgáltatások:
A.  Honlapok és online alkalmazások:
Módosítás 193
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – A rész – 1 pont
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
1.   A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)   biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása során használt termékek hozzáférhetőségét a B. pontban meghatározott, a „fogyasztók által használt, kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású végberendezésekre” vonatkozó szabályok szerint;
a)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentessé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
b)   tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
b)   mobileszköz-alapú alkalmazások.
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.  az elektronikus információkat, ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat a c) pont szerint kell nyújtani.
c)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
d)  hozzáférhető információt kell nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való komplementaritás elősegítésére;
e)  ideértve a funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását.
Módosítás 194
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B rész – cím
B.  A kapcsolódó, fejlett számítástechnikai kapacitású fogyasztói berendezések:
B.  A kapcsolódó fogyasztói berendezések:
Módosítás 195 és 293
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B rész – 1 pont
1.  Tervezés és gyártás:
1.  Tervezés és gyártás:
A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a következőket:
A fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeknek:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (a címkézés, a használati utasítás és a figyelmeztetések);
i.  több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőknek kell lenniük;
ii.  érthetőknek kell lenniük;
iii.  észlelhetőknek kell lenniük;
iv.  az előrelátható használat feltételeinek megfelelő betűmérettel kell rendelkezniük;
b)  a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás);
b)  a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás);
c)  a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás, amely megfelel a következőknek:
c)  a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás;
i.  az utasítás tartalmának olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók alternatív támogató formátumok létrehozására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen;
ii.  az utasításoknak alternatívát kell kínálniuk a nem szöveges tartalom tekintetében;
d)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
d)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output);
e)  a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
e)  a termék fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói;amit el lehet érni például a kiválasztási, testreszabási és a képernyőn biztosított akadálymentesítési szolgáltatások, mint például a siketeknek és nagyothallóknak szóló feliratozás, a hangos kísérőszöveg, a hangos feliratok és a jelnyelvi tolmácsolás támogatásával, a hallást segítő technológiákkal való vezeték nélküli tényleges összekapcsolódás eszközeinek biztosításával vagy az audiovizuális szolgáltatásoknál az akadálymentesítési szolgáltatásokat aktiváló felhasználói funkciók ugyanolyan minőségben történő biztosításával a felhasználó számára, mint az elsődleges médiairányító funkciók;
f)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
f)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
Módosítás 196
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IV szakasz – B rész – 2 pont
[....]
törölve
Módosítás 197 és 308
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – cím
légi, közúti, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás; a személyszállítási szolgáltatások nyújtására szolgáló weboldalak; mobileszköz-alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás; önkiszolgáló terminálok, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták;
légi, közúti, autóbuszos, vasúti és vízi személyszállítási szolgáltatás; a személyszállítási szolgáltatások nyújtására szolgáló weboldalak; mobileszköz-alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás; a személyszállítási, mobilitási és turisztikai szolgáltatásokhoz használt önkiszolgáló terminálok – többek között fizetési terminálok –, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták.
Módosítás 198, 294/rev, 303, 311, 315 és 316
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – A rész – 1 pont
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
1.   A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
a)  tájékoztatás az érintett szolgáltatás működésével, valamint akadálymentesítő jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban;
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.   alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
aa)   ismertetni kell a szolgáltatás akadálymentességi elemeinek használatát, beleértve a járművek és az azokat körülvevő infrastruktúra és épített környezet hozzáférhetőségének felsorolását, valamint az 1107/2006/EK, 1177/2010/EU, 1371/2007/EK és 181/2011/EU rendeleteknek megfelelően tájékoztatást kell adni a segítségnyújtásról;
iii.   az elektronikus információkat – ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat – a b) pont szerint kell nyújtani.
ab)   az elektronikus információkat – ideértve az érintett szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat – a b) pont szerint kell nyújtani.
b)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
b)  az egyebek mellett az utazási, idegenforgalmi, szálláshely-biztosítási és vendéglátási szolgáltatások nyújtásához szükséges honlapokat és online alkalmazásokat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentesen hozzáférhetővé tenni; ez magában foglalja az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentesen hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva olyan megbízható módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal;.
ba)  a mobilalapú szolgáltatásokat és ezen belül a szolgáltatás nyújtásához szükséges mobilalkalmazásokat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentessé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan megbízható módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal;
c)  ideértve a funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását.
c)  ideértve a fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat, eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását, többek között a mobilalapú szolgáltatások és ezen belül a szolgáltatás nyújtásához szükséges mobilalkalmazások következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő akadálymentessé tétele révén, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan megbízható módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal;
Ez olyan szolgáltatásokat jelent, mint például intelligens jegyértékesítés (elektronikus foglalás, jegyelővétel stb.), valós idejű utastájékoztatás (menetrendek, közlekedési fennakadásokkal kapcsolatos tájékoztatás, szolgáltatások összekapcsolása, továbbutazás egyéb közlekedési módok igénybevételével stb.), és további szolgáltatási információk (pl. állomások személyi ellátottsága, nem működő liftek vagy ideiglenesen szünetelő szolgáltatások).
ca)  mobileszköz-alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás.
Módosítás 199
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – B rész
B.  Személyszállítási szolgáltatások nyújtására szolgáló weboldalak:
törölve
a)  A weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
Módosítás 200
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – C rész
C.   mobileszköz-alapú szolgáltatások, intelligens jegyértékesítési rendszerek és valós idejű tájékoztatás;
törölve
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
a)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.  az elektronikus információkat – ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat – a b) pont szerint kell nyújtani.
b)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
Módosítás 201
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – D rész – cím
D.  önkiszolgáló terminálok, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták;
D.  önkiszolgáló terminálok – többek között fizetési terminálok –, jegykiadó automaták és önkiszolgáló utasfelvételi automaták;
Módosítás 202 és 327
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – D rész – 1 pont
1.  Tervezés és gyártás:
1.  Tervezés és gyártás:
A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a következőket:
A fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeknek:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (a címkézés, a használati utasítás és a figyelmeztetések);
i.  több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőknek kell lenniük;
ii.  érthetőknek kell lenniük;
iii.  észlelhetőknek kell lenniük;
iv.  az előrelátható használat feltételeinek megfelelő betűmérettel kell rendelkezniük;
b)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
b)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output);
c)  a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
c)  a termék fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói;
d)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
d)  a termék és a támogató eszközök és technológiák közötti kompatibilitás, ideértve a hallást segítő technológiákat is, így a hallókészülékeket, telecoilokat, cochleáris implantátumokat és hallássegítő eszközöket; a terméket saját headsettel is lehessen használni.
Módosítás 352
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – D pont – 1 a pont (új)
1a.  Támogatási szolgáltatások
A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, call center, műszaki segítségnyújtás, közvetítő szolgáltatások és képzési szolgáltatások), amennyiben rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell adniuk a termék akadálymentességéről és a támogató technológiákkal való kompatibilitásáról, a funkcióképességükben korlátozott felhasználók, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesített kommunikációs módokon.

Módosítás 203
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – V szakasz – D rész – 2 pont
[....]
törölve
Módosítás 204
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – cím
Banki szolgáltatások; banki szolgáltatások nyújtására szolgáló weboldalak; mobileszköz-alapú banki szolgáltatások; önkiszolgáló terminálok, ideértve a banki szolgáltatások nyújtására használt a bankjegykiadó automatákat
Fogyasztói banki szolgáltatások; banki szolgáltatások nyújtására szolgáló weboldalak; mobileszköz-alapú banki szolgáltatások; önkiszolgáló terminálok, ideértve a fizetési terminálokat és a banki szolgáltatások nyújtására használt bankjegykiadó automatákat
Módosítás 205, 295 és 304
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – A rész – 1 pont
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
1.  A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása során használt termékek hozzáférhetőségét a D. pontban meghatározott szabályok szerint;
a)  az adott szolgáltatás nyújtása során a szolgáltató által használt termékek a D. pontban meghatározott szabályok szerint;
b)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
b)  tájékoztatás az érintett szolgáltatás működésével, valamint akadálymentesítő jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban; A tájékoztatásnak érthetőnek kell lennie, nem haladhatja meg az Európa Tanács közös európai nyelvi referenciakerete B2 szintjének (felső középhaladó) komplexitását.
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.  az elektronikus információkat, ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat a c) pont szerint kell nyújtani.
ba)   elektronikus információk, ideértve az érintett szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó honlapokat és online alkalmazásokat, valamint az elektronikus azonosításról, a biztonságról és a fizetési módokról szóló információk.
c)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
d)  ideértve a funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását.
d)  a fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, gyakorlatok, szabályok és eljárások, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatása.
da)  mobileszköz-alapú banki szolgáltatások;
Módosítás 206
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – B rész
B.  banki szolgáltatások nyújtására szolgáló weboldalak;
törölve
A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
a)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
Módosítás 207
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – C rész
C.   mobileszköz-alapú banki szolgáltatások;
törölve
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
a)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.  az elektronikus információkat – ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat – a b) pont szerint kell nyújtani.
b)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
Módosítás 208
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – D rész – cím
D.  önkiszolgáló terminálok, ideértve a banki szolgáltatások nyújtására használt a bankjegykiadó automatákat
D.  Önkiszolgáló terminálok, ideértve a fizetési terminálokat és a fogyasztói banki szolgáltatások nyújtására használt bankjegykiadó automatákat
Módosítás 209
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – D rész – 1 pont
1.  Tervezés és gyártás:
1.  Tervezés és gyártás:
A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a következőket:
A fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeknek:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (a címkézés, a használati utasítás és a figyelmeztetések);
i.  több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőknek kell lenniük;
ii.  érthetőknek kell lenniük;
iii.  észlelhetőknek kell lenniük;
iv.  az előrelátható használat feltételeinek megfelelő betűmérettel kell rendelkezniük;
b)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
b)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output);
c)  a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
c)  a termék fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói;
d)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
d)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
Módosítás 356
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – D rész – 1 a pont (új)
1a.  Támogatási szolgáltatások
A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, call center, műszaki segítségnyújtás, közvetítő szolgáltatások és képzési szolgáltatások), amennyiben rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell adniuk a termék akadálymentességéről és a támogató technológiákkal való kompatibilitásáról, a funkcióképességükben korlátozott felhasználók, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesített kommunikációs módokon.

Módosítás 210
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VI szakasz – D rész – 2 pont
[....]
törölve
Módosítás 211
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – cím
E-könyvek
Elektronikus könyvek és kapcsolódó berendezés
Módosítás 305
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – A rész – 1 pont
(1)  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
(1)  A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi rendeltetésszerű igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni az ezen irányelvben megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása során használt termékek hozzáférhetőségét a „Termékek” című B. pontban meghatározott szabályok szerint;
a)  az érintett szolgáltatás nyújtása során a szolgáltató által használt termékek az e szakasz B. részében meghatározott szabályok szerint;
b)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
b)  tájékoztatás a szolgáltatás működéséről és annak és lehetőségeiről, valamint a termékek és szolgáltatások akadálymentes hozzáférhetőségi jellemzőiről rendelkezésre álló információk (metaadatok) biztosítása;
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók alternatív támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen;
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.  az elektronikus információkat, ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat a c) pont szerint kell nyújtani.
ba)   elektronikus információk, ideértve az érintett szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat, valamint az e-könyv-olvasó eszközöket.
c)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
c)  a weboldalakat és a mobileszköz-alapú alkalmazásokat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentesíteni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
d)  hozzáférhető információt kell nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való komplementaritás elősegítésére;
d)  hozzáférhető információt kell nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való komplementaritás elősegítésére;
e)  ideértve a funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását.
e)  ideértve a fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását, amiket az alábbiak biztosítása révén kell elérni: navigálás a dokumentum egészében például dinamikus megjelenítések segítségével, a szöveges és az audio tartalom szinkronizálásának lehetősége, szöveget beszéddé átalakító technológia, a tartalom alternatív reprodukálásának és számos támogató technológiával való interoperabilitásának oly módon való lehetővé tétele, amely észlelhető, érthető ás működtethető, valamint maximalizálja a közvetítő eszközökkel való kompatibilitást.
Módosítás 358
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – B rész – 1 pont
1.   Tervezés és gyártás: A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a következőket:
1.   Tervezés és gyártás: A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során be kell tartani a következő akadálymentességi követelményeket:
a)   a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeknek:
a)   a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeket többféle elérhető formátumban kell biztosítani, és amelyeknek:
i.   több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőknek kell lenniük;
i.   több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőeknek kell lenniük;
ii.   érthetőknek kell lenniük;
ii.   érthetőknek kell lenniük;
iii.   észlelhetőknek kell lenniük;
iii.   észlelhetőknek kell lenniük;
iv.   az előrelátható használat feltételeinek megfelelő betűmérettel kell rendelkezniük;
iv.   a betűknek megfelelő méretűnek kell lenniük, elegendő kontraszttal a karakterek és a háttér között ahhoz, hogy az előrelátható használat feltételei között olvashatóságuk maximális legyen;
b)   a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás);
b)   a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás), a márka megjelölése, a termék neve és típusa, amely
i.  megfelel az a) pontban meghatározott követelményeknek;
ii.  egyszerű és pontos módon tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a termék akadálymentesítő elemeket tartalmaz, valamint a támogató technológiával való kompatibilitásáról;
c)   a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás, amely megfelel a következőknek:
c)   a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás – akár külön mellékelt, akár a termékbe integrált formában –, amely megfelel a következőknek:
i.   az utasítás tartalmának olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók alternatív támogató formátumok létrehozására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen;
i.   a tájékoztatásnak akadálymentes internetes formában és elektronikus, nem internetes dokumentum formájában kell rendelkezésre állnia, észlelhető és működő módon; valamint
ii.   az utasításoknak alternatívát kell kínálniuk a nem szöveges tartalom tekintetében;
ii.   a gyártó felsorolja a termék hozzáférhetőségi elemeit és ismerteti azok használatát, valamint annak a támogató technológiákkal való kompatibilitását;
d)   a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
d)   a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
e)   a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
e)   a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
f)   interfész a termék és a támogató eszközök között.
f)   adott esetben kompatibilitás az uniós szinten elérhető támogató eszközökkel és technológiákkal.
Módosítás 214
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VII szakasz – B rész – 2 pont
[...]
törölve
Módosítás 215, 296, 306 és 359
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A rész – 1 pont
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
1.  A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi rendeltetésszerű előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
a)  tájékoztatás az érintett szolgáltatás működésével, valamint akadálymentesítő jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban;
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.  az elektronikus információkat – ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat – a b) pont szerint kell nyújtani.
aa)  az elektronikus információkat – ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online és mobilalkalmazásokat és weboldalakat – a b) pont szerint kell nyújtani;
b)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
b)  a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentessé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
ba)  mobileszköz-alapú e-kereskedelmi szolgáltatások.
Módosítás 360
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII szakasz – A rész – 1 a pont (új)
1a.  Támogatási szolgáltatások: A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, call center, műszaki segítségnyújtás, közvetítő szolgáltatások és képzési szolgáltatások), amennyiben rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell adniuk a szolgáltatás akadálymentességéről és a támogató technológiákkal való kompatibilitásáról, a funkcióképességükben korlátozott felhasználók, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesített kommunikációs módokon.
Módosítás 335
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – VIII a szakasz (új)
VIIIa. SZAKASZ
Szálláshely-szolgáltatás
Szolgáltatások
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
a)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint akadálymentesítési jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
i.  akadálymentesen hozzáférhető internetes formátumban kell rendelkezésre bocsátani oly módon, hogy a b) pontnak megfelelően észlelhetővé, működtethetővé, érthetővé és megbízhatóvá teszik azokat;
ii.  fel kell sorolni és el kell magyarázni, hogy hogyan kell használni a szolgáltatás akadálymentesítő elemeit, valamint annak különféle támogató technológiákkal való komplementaritását.
b)  a szolgáltatás nyújtásához szükséges weboldalakat és online alkalmazásokat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentesíteni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan megbízható módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
c)  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtásához szükséges mobilalapú szolgáltatásokat és ezen belül a mobilalkalmazásokat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentesen hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentesen hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan megbízható módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal;
d)  a szolgáltatás nyújtásához szükséges elektronikus azonosítási, biztonsági és fizetési módszereknek érthetőknek, észlelhetőknek, működtethetőknek és megbízhatóknak kell lenniük, anélkül, hogy veszélyeztetnék a felhasználó biztonságát vagy adatainak védelmét;
e)  a X. szakasz előírásainak megfelelően az épített környezetet – többek között az alábbiakat –akadálymentessé kell tenni a fogyatékossággal élők számára:
i.  valamennyi közös tér (recepció, bejárat, szabadidős létesítmények, konferencia termek stb.).
ii.  szobák, a X. szakasz előírásainak megfelelően; az akadálymentesített szobák száma létesítményenként legalább:
–  az összesen kevesebb mint 20 szobával rendelkező létesítmények esetében 1 akadálymentesített szoba;
–  a 20-nál több, de 50-nél kevesebb szobával rendelkező létesítmények esetében 2 akadálymentesített szoba;
–  minden további 50 szoba esetében 1 további akadálymentesített szoba.
2.  Támogatási szolgáltatások
A támogatási szolgáltatásoknak (helpdesk, call center, műszaki segítségnyújtás, közvetítő szolgáltatások és képzési szolgáltatások), amennyiben rendelkezésre állnak, tájékoztatást kell adniuk a szolgáltatás akadálymentességéről annak a támogató technológiákkal való kompatibilitásáról, a funkcióképességükben korlátozott felhasználók, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára akadálymentesen hozzáférhető kommunikációs módon.

Módosítás 216
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 1 pont
1.  Tervezés és gyártás:
1.  Tervezés és gyártás:
A funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során hozzáférhetővé kell tenni a következőket:
A fogyatékossággal élő és az életkorral összefüggő egészségkárosodással élő személyek általi előrelátható használat maximalizálása érdekében a termékek tervezése és gyártása során eleget kell tenni az I. szakasz C. pontjában előírt, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és biztosítani kell az alábbiakat:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések), amelyeknek:
a)  a termék használatára vonatkozó, magán a terméken nyújtott információk (címkézés, használati utasítás, figyelmeztetések);
i.  több érzékszervi csatornán keresztül elérhetőknek kell lenniük;
ii.  érthetőknek kell lenniük;
iii.  észlelhetőknek kell lenniük;
iv.  az előrelátható használat feltételeinek megfelelő betűmérettel kell rendelkezniük;
b)  a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás);
b)  a termék csomagolása, ideértve a hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, bezárás, használat, ártalmatlanítás);
c)  a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás, amely megfelel a következőknek:
c)  a termék alkalmazására, telepítésére, karbantartására, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó használati utasítás;
i.  az utasítás tartalmának olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók alternatív támogató formátumok létrehozására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen;
ii.  az utasításoknak alternatívát kell kínálniuk a nem szöveges tartalom tekintetében;
d)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output) a 2. pontban foglaltak szerint;
d)  a termék felhasználói felülete (kezelés, vezérlés és visszacsatolás, input és output);
e)  a termék funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói, a 2. pontban foglaltak szerint;
e)  a termék fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciói;
f)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
f)  interfész a termék és a támogató eszközök között.
Módosítás 217 és 297/rev
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – A rész – 2 pont
[...]
törölve
Módosítás 218
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – B rész – 1 pont
1.  A szolgáltatások funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek általi előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében:
1.  A szolgáltatások fogyatékossággal élő személyek általi ésszerűen előrelátható igénybevételének maximalizálása érdekében eleget kell tenni az I. szakasz C. részében megállapított, funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek, és ennek ki kell terjednie a következőkre:
a)  hozzáférhetővé kell tenni a szolgáltatásnyújtás helyén az épített környezetet, ideértve a közlekedési infrastruktúrát a C. résznek megfelelően, a művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok sérelme nélkül;
a)  a szolgáltatásnyújtás helyén az épített környezet, ideértve a közlekedési infrastruktúrát a C. résznek megfelelően, a művészeti, történelmi vagy régészeti értéket képviselő nemzeti kincsek védelmére vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályok sérelme nélkül;
b)  hozzáférhetővé kell tenni a létesítményeket, ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges közlekedési eszközöket, szárazföldi és vízi járműveket és berendezéseket a következők szerint:
b)  létesítmények, ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges közlekedési eszközöket, szárazföldi és vízi járműveket és berendezéseket a következők szerint:
i.  az épített tér tervezésekor teljesíteni kell a C. részben foglalt követelményeket a beszállás, kiszállás, közlekedés és használat tekintetében;
i.  az épített tér tervezésekor teljesíteni kell a C. részben foglalt követelményeket a beszállás, kiszállás, közlekedés és használat tekintetében;
ii.  a tájékozgatást különböző módokon és több érzékszervi csatornán keresztül kell elérhetővé tenni;
iii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges vizuális tartalom tekintetében.
c)  biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása során használt termékek hozzáférhetőségét az A. részben meghatározott szabályok szerint;
c)  a szolgáltatás nyújtása során használt termékek az A. részben meghatározott szabályok szerint;
d)  tájékoztatást kell nyújtani a szolgáltatás működésével, valamint hozzáférhetőségi jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban, a következők szerint:
d)  tájékoztatás a szolgáltatás működésével, valamint akadálymentesítő jellemzőivel és lehetőségeivel kapcsolatban;
i.  a tájékoztatásnak olyan szöveges formátumokban kell rendelkezésre állnia, amelyek felhasználhatók támogató formátumok generálására, hogy különböző módokon bemutatható és több érzékszervi csatornán keresztül elérhető legyen,
ii.  alternatívát kell biztosítani a nem szöveges tartalom tekintetében;
iii.  az elektronikus információkat – ideértve a szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolódó online alkalmazásokat – az e) pont szerint kell nyújtani.
e)   a weboldalakat következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén hozzáférhető elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
e)  a weboldalakat és a mobilalapú eszközöket következetes és a felhasználói észlelés, működtetés és megértés szempontjából megfelelő módon kell akadálymentesíteni, ideértve az igényekhez alkalmazkodó tartalommegjelenítést és interaktív funkciókat, szükség esetén akadálymentes elektronikus alternatívát biztosítva; továbbá olyan módon, amely előmozdítja az interoperabilitást a különböző, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel és támogató technológiákkal.
f)  hozzáférhető információt kell nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való komplementaritás elősegítésére;
f)  információ a támogató szolgáltatásokkal való komplementaritás elősegítésére;
g)  ideértve a funkcióképességükben korlátozott személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciókat, gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatását.
g)  a fogyatékossággal élő személyek igényeinek kiszolgálását célzó funkciók, gyakorlatok, szabályok és eljárások, valamint a szolgáltatás működésének megváltoztatása:
Módosítás 219
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – IX szakasz – C rész – 1 pont – bevezető rész
1.  Az épített környezet hozzáférhetősége a funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára az előrelátható, önálló módon történő igénybevétel érdekében a nyilvános hozzáférésre szánt területek alábbi szempontjait foglalja magában:
1.  Az épített környezet akadálymentessége a fogyatékossággal élő személyek számára az előrelátható, önálló módon történő igénybevétel érdekében a nyilvános hozzáférésre szánt területek alábbi szempontjait foglalja magában:
Módosítás 220
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – X szakasz – 1 pont – bevezető rész
A 3. cikk (10) bekezdésében említett szolgáltatások nyújtásához használt épített környezet hozzáférhetősége a funkcióképességükben korlátozott, többek között a fogyatékossággal élő személyek számára az előrelátható, önálló módon történő igénybevétel érdekében a nyilvános hozzáférésre szánt területek alábbi szempontjait foglalja magában:
A 3. cikk (10) bekezdésében említett szolgáltatások nyújtásához használt épített környezet akadálymentessége a fogyatékossággal élő személyek számára az előrelátható, önálló módon történő igénybevétel érdekében a nyilvános hozzáférésre szánt területek alábbi szempontjait foglalja magában:
Módosítás 221
Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 4 bekezdés – 4.1 pont
4.1.  A gyártó feltünteti az ebben az irányelvben említett CE-jelölést minden olyan terméken, amely eleget tesz ezen irányelv rá alkalmazandó követelményeinek.
törölve

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0188/2017).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat