Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2829(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0506/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0348

Texte adoptate
PDF 263kWORD 52k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg
Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2017 referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha (2017/2829(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cambodgia,

–  având în vedere declarațiile locale ale UE din 5 septembrie 2017 privind închiderea ziarului Cambodia Daily, din 30 iunie 2017 privind eliberarea a cinci apărători ai drepturilor omului și din 22 februarie 2017 privind situația politică din Cambodgia, precum și declarațiile făcute de purtătorul de cuvânt al delegației UE din 3 septembrie 2017 și 25 august 2017 privind restricțiile din spațiul politic din Cambodgia,

–  având în vedere raportul din 5 septembrie 2016 și declarația din 18 august 2017 ale Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Cambodgia,

–  având în vedere observațiile finale din 27 aprilie 2015 ale Comitetului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU cu privire la al doilea raport periodic prezentat de Cambodgia,

–  având în vedere raportul din martie 2017 al deputaților ASEAN pentru drepturile omului,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 10 decembrie 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere Orientările UE din 2008 cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Regatul Cambodgia din 1997,

–  având în vedere Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical,

–  având în vedere rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU la 8 martie 1999 privind dreptul și responsabilitatea persoanelor, a grupurilor și a organelor societății de a promova și a proteja drepturile omului și libertățile fundamentale universal recunoscute,

–  având în vedere Acordurile de pace de la Paris din 1991, unde, la articolul 15, este consacrat un angajament de a respecta drepturile omului și libertățile fundamentale în Cambodgia, inclusiv din partea semnatarilor internaționali,

–  având în vedere Constituția Cambodgiei, în special articolul 41, în care sunt consacrate drepturile și libertățile de exprimare și de întrunire, precum și articolul 35 privind dreptul la participare politică și articolul 80 privind imunitatea parlamentară,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în Cambodgia au loc din ce în ce mai des arestări ale unor membri ai opoziției politice, activiști pentru drepturile omului și reprezentanți ai societății civile;

B.  întrucât liderului opoziției din Cambodgia, Kem Sokha, a fost arestat la 3 septembrie 2017, în cadrul unui demers care pare să fi avut loc fără a respecta garanțiile procedurale, inclusiv imunitatea sa parlamentară;

C.  întrucât Kem Sokha se confruntă cu acuzații de „coluziune cu străini” în temeiul articolul 443 din Codul penal al Cambodgiei, ceea ce este considerat a fi un act de trădare de Tribunalul Municipal din Phnom Penh; întrucât riscă o pedeapsă de până la 30 de ani de închisoare dacă este condamnat;

D.  întrucât, potrivit rapoartelor, Kem Sokha a fost arestat fără mandat de arestare și nu a avut acces la un avocat; întrucât Kem Sokha a fost condamnat pe baza înregistrării video a unui discurs pe care l-a rostit în 2013 și care s-a aflat la dispoziția publicului începând din acel moment; întrucât organizațiile pentru apărarea drepturilor omului și-au exprimat îngrijorarea că declarațiile guvernului cambodgian pun în pericol dreptul său la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție;

E.  întrucât fostul comandant al armatei Khmerilor Roșii și primul ministru actual Hun Sen se află la putere de peste 30 de ani; întrucât Sam Rainsy, fostul președinte al principalului partid de opoziție, Cambodia National Rescue Party (CNRP), rămâne în exil autoimpus din cauza unor acțiuni penale anterioare, bazate pe acuzații false și motivate politic;

F.  întrucât, la alegerile locale care au avut loc la 4 iunie 2017, CNRP a câștigat mult teren în 2012, în pofida deficiențelor fundamentale ale procesului electoral, și anume, în principal, intimidarea presei libere și a cetățenilor care exprimă păreri critice, faptul că opoziția nu dispune de un acces echitabil la radio și televiziune, controlul instituțiilor electorale de către partidul aflat la guvernare, amenințările cu moartea împotriva candidaților opoziției, precum și absența unui mecanism independent de soluționare a litigiilor; întrucât alegerile generale sunt programate să aibă loc în iulie 2018;

G.  întrucât alți doi legiuitori din opoziție au fost închiși și cel puțin alți opt sunt ținta unor acuzații de natură penală; întrucât 11 membri și susținători ai partidului de opoziție execută în prezent pedepse cu închisoarea de la șapte la 20 de ani pe baza unor acuzații false pentru conducerea unei insurecții sau participarea la aceasta în contextul unei demonstrații din iulie 2014;

H.  întrucât amendamentele votate în 2017 de Parlamentul Cambodgiei cu privire la Legea privind partidele politice permit dizolvarea partidelor dacă liderii acestora au condamnări penale; întrucât Ministerul de Interne din Cambodgia deține puteri extinse de a suspenda partide politice pe baza unor criterii definite în mod vag; întrucât, la 11 septembrie 2017, Hun Sen, primul ministru cambodgian, a amenințat că va dizolva CNRP dacă partidul continuă să-l sprijine pe liderul deținut Kem Sokha;

I.  întrucât s-a emis un mandat de arestare pentru șeful grupului de tineret al partidului CNRP;

J.  întrucât arestarea lui Kem Sokha a avut loc în contextul înmulțirii restricțiilor împotriva ONG-urilor, a organizațiilor pentru drepturile omului și a societății civile, inclusiv a anchetelor în materie fiscală și de reglementare, a intimidărilor și a amenințărilor cu violența; întrucât Legea din 2015 privind asociațiile și organizațiile neguvernamentale (LANGO) a fost criticată sever de comunitatea internațională din cauza faptului că introduce puteri arbitrare și extinse de reprimare a ONG-urilor;

K.  întrucât un număr semnificativ de posturi radio care difuzează programe ale altor posturi radio de renume au fost închise în ultimele săptămâni; întrucât aceste posturi au fost închise de către guvern pentru încălcări cum ar fi difuzarea de „programe externe fără a solicita autorizare”; întrucât închiderea acestora limitează în mod grav accesul la emisiuni mass-media independente, în special în afara capitalei Phnom Penh; întrucât aceste organe de presă independente acopereau subiecte sensibile din punct de vedere politic, cum ar fi corupția, exploatarea forestieră ilegală și încălcări ale drepturilor omului;

L.  întrucât, în aprilie 2016, cinci apărători ai drepturilor omului din Asociația Cambodgiană pentru Drepturile Omului și Dezvoltare (ADHOC) au fost reținuți pe o perioadă de peste 400 de zile în temeiul unor acuzații de mită în legătură cu un caz împotriva lui Kem Sokha și așteaptă în prezent să fie judecați; întrucât activistul pentru drepturile funciare Tep Vanny a fost vizat și hărțuit de autorități și ispășește în prezent o pedeapsă cu închisoarea pe baza unor acuzații motivate politic;

M.  întrucât, la 4 septembrie 2017, Cambodia Daily, un ziar independent înființat în 1993, a fost forțat să închidă porțile după ce i s-a solicitat o contribuție fiscală în valoare de 6,3 milioane de USD;

N.  întrucât, la 23 august 2017, guvernul Cambodgiei a anunțat expulzarea, în temeiul Legii LANGO, a Institutului Democratic Național (NDI), un ONG bazat în SUA, și a obligat personalul său internațional să părăsească țara în termen de șapte zile;

O.  întrucât guvernul Cambodgiei a pus recent sub anchetă Celula de supraveghere (The Situation Room), un consorțiu de ONG-uri care colaborează în calitate de „câine de pază” al alegerilor, acuzând-o de o pretinsă încălcare a noii legi privind grupurile neguvernamentale și de faptul că ar servi drept bază pentru o posibilă „revoluție colorată” în vederea răsturnării guvernului,

1.  își exprimă preocuparea profundă cu privire la agravarea climatului pentru politicienii din opoziție și activiștii pentru drepturile omului din Cambodgia și condamnă toate actele de violență, acuzațiile motivate politic, detențiile arbitrare, interogatoriile, sentințele și condamnările pronunțate împotriva acestor persoane;

2.  condamnă cu fermitate arestarea lui Kem Sokha, președintele CNRP, în temeiul unei serii de acuzații care par să fie motivate politic; solicită eliberarea imediată și necondiționată a lui Kem Sokha, renunțarea la toate capetele de acuzare împotriva acestuia și încetarea amenințărilor cu arestarea îndreptate împotriva altor legislatori din opoziție;

3.  regretă declarațiile publice făcute de primul ministru și de funcționari de rang înalt cu privire la presupusa vinovăție a lui Kem Sokha, care încalcă prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil, la care acesta are dreptul în conformitate cu legislația cambodgiană și internațională privind drepturile omului; invită primul ministru să protejeze imunitatea parlamentară a deputaților din Parlament;

4.  îndeamnă autoritățile cambodgiene să revoce mandatul de arestare emis împotriva liderului opoziției, deputatul Sam Rainsy, și să îi elibereze și să renunțe la toate capetele de acuzare împotriva altor membri ai opoziției și a altor apărători ai drepturilor omului care au fost condamnați, acuzați și încarcerați, în special Um Sam An, membru al Adunării Naționale, Hong Sok Hour, senator, și Tep Vanny, activist pentru drepturile funciare;

5.  îndeamnă guvernul Cambodgiei să garanteze libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei în țară, în timp ce orice chestiuni fiscale sau de altă natură ar trebui soluționate respectând garanțiile procedurale aplicabile; îndeamnă guvernul să autorizeze din nou posturile de radio care au fost închise; își exprimă îngrijorarea cu privire la închiderea Institutului Democratic Național (NDI) fără a se respecta garanțiile procedurale;

6.  îndeamnă guvernul Cambodgiei să garanteze respectarea garanțiilor procedurale în cazul tuturor măsurilor luate, inclusiv dreptul la o cale de atac, precum și să respecte drepturile la libertatea de asociere și de exprimare;

7.  invită guvernul Cambodgiei să depună eforturi pentru consolidarea democrației și a statului de drept și să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale, ceea ce include respectarea pe deplin a prevederilor constituționale privind pluralismul și libertatea de asociere și de exprimare;

8.  reamintește guvernului Cambodgiei că trebuie să își îndeplinească obligațiile și angajamentele cu privire la principiile democratice și drepturile fundamentale ale omului, care constituie un element esențial al Acordului de cooperare;

9.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la acapararea terenurilor care are loc în momentul de față, precum și cu privire la lansarea recentă de către guvernul Cambodgiei a unui sistem de compensare parțială și limitată; invită guvernul Cambodgiei să reia dialogul cu partenerii săi, inclusiv cu Uniunea Europeană și cu societatea civilă, cu scopul de a stabili o compensare cuprinzătoare și incluzivă;

10.  subliniază că existența unui proces democratic credibil înaintea alegerilor pentru Adunarea Națională din iulie 2018 necesită un mediu în care partidele politice, societatea civilă și mass-media să fie în măsură să își îndeplinească rolul legitim fără teamă și fără a fi supuse amenințărilor sau unor restricții arbitrare;

11.  îndeamnă guvernul Cambodgiei să pună în aplicare recomandările Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și să contribuie în mod semnificativ la viitorul raport din partea Raportorului special al ONU privind situația drepturilor omului în Cambodgia;

12.  subliniază importanța misiunilor UE și internaționale de observare a alegerilor și contribuția acestora la organizarea unor alegeri echitabile și libere; solicită Comisiei Electorale Naționale din Cambodgia (NEC) și autorităților guvernamentale relevante să garanteze că toate persoanele cu drept de vot eligibile, inclusiv lucrătorii migranți și deținuții, au posibilitatea de a se înregistra la vot și au timp suficient pentru a se folosi de această oportunitate;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și Adunării Naționale a Cambodgiei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate