Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2829(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0506/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/09/2017 - 8.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0348

Sprejeta besedila
PDF 257kWORD 51k
Četrtek, 14. september 2017 - Strasbourg
Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe
P8_TA(2017)0348RC-B8-0506/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2017 Kambodža, predvsem primer Kema Sokhe (2017/2829(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju prejšnjih resolucij o Kambodži,

–  ob upoštevanju lokalnih izjav EU z dne 5. septembra 2017 o zaprtju časopisa Cambodia Daily, z dne 30. junija 2017 o izpustitvi petih zagovornikov človekovih pravic in z dne 22. februarja 2017 o političnih razmerah v Kambodži ter izjav tiskovne predstavnice delegacije EU z dne 3. septembra 2017 in z dne  25. avgusta 2017 o omejitvah političnega prostora v Kambodži,

–  ob upoštevanju poročila posebne poročevalke OZN o razmerah na področju človekovih pravic v Kambodži z dne 5. septembra 2016 ter njene izjave z dne 18. avgusta 2017,

–  ob upoštevanju sklepnih ugotovitev odbora OZN za človekove pravice z dne 27. aprila 2015 o drugem rednem poročilu o Kambodži,

–  ob upoštevanju poročila organizacije parlamentarcev za človekove pravice iz Združenja držav jugovzhodne Azije (ASEAN) iz marca 2017,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah z dne 10. decembra 1948,

–  ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2008,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Kambodžo iz leta 1997,

–  ob upoštevanju konvencije Mednarodne organizacije dela o svobodi združevanja in varstvu pravice do organiziranja,

–  ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN z dne 8. marca 1999 o pravici in odgovornosti posameznikov, skupin in družbenih organizacij za spodbujanje in varstvo splošno priznanih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju pariškega mirovnega sporazuma iz leta 1991, ki v členu 15 vsebuje zavezo o spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Kambodži, tudi s strani mednarodnih podpisnikov,

–  ob upoštevanju kamboške ustave, zlasti člena 41, v katerem so zapisane pravice in svobode izražanja in zbiranja, člena 35 o pravici do političnega udejstvovanja in člena 80 o parlamentarni imuniteti,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker se v Kambodži povečuje število aretacij članov politične opozicije, aktivistov za človekove pravice in predstavnikov civilne družbe;

B.  ker je bil vodja kamboške opozicije Kem Sokha 3. septembra 2017 aretiran med akcijo, za katero kaže, da je bila izpeljana brez upoštevanja procesnih jamstev, vključno s parlamentarno imuniteto;

C.  ker se bo Sokha morda moral spopasti z obtožbo sodelovanja s tujci v skladu s členom 433 kamboškega kazenskega zakonika, kar okrožno sodišče v Phnom Penhu šteje za dejanje izdaje; ker mu v primeru obsodbe grozi do 30 let zapora;

D.  ker je bil Kem Sokha po poročanjih aretiran brez naloga in ni imel dostopa do odvetnika; ker je bil obtožen na podlagi videoposnetka govora iz leta 2013, ki je odtlej na razpolago javnosti; ker so organizacije za človekove pravice izrazile pomislek, da izjave kamboške vlade ogrožajo njegovo pravico do pravičnega sojenja in domnevo nedolžnosti;

E.  ker je nekdanji poveljnik vojske Rdečih Kmerov in sedanji predsednik vlade Hun Sen na oblasti že več kot 30 let; ker je nekdanji predsednik opozicijske Stranke narodne rešitve Kambodže (CNRP) Sam Rainsi še vedno v prostovoljnem izgnanstvu, ki mu je botroval pregon zaradi izmišljenih političnih obtožb;

F.  ker je stranka CNRP na lokalnih volitvah 4. junija 2017 znatno povečala svoj delež v primerjavi z letom 2012, kljub bistvenim pomanjkljivostim volilnega postopka, zlasti ustrahovanju svobodnih medijev in kritičnih državljanov, neenakopravnemu dostopu opozicije do radija in televizije, nadzoru vladajoče stranke nad volilnimi institucijami, grožnjam s smrtjo kandidatom opozicije in neobstoju neodvisnega mehanizma za reševanje sporov; ker bodo splošne volitve predvidoma julija 2018;

G.  ker sta bila zaprta še dva druga poslanca opozicije, še najmanj osem pa jih je bilo obtoženih kaznivih dejanj; ker 11 članov in privržencev opozicijske stranke trenutno prestaja kazen med 7 in 20 let zapora na podlagi izmišljenih obtožb - zaradi vodenja vstaje ali sodelovanja pri njej v zvezi z demonstracijami julija 2014;

H.  ker spremembe, ki jih je leta 2017 sprejel kamboški parlament o zakonu o političnih strankah, omogoča razpustitev strank, če so njihovi voditelji kazensko obsojeni; ker ima kamboški minister za notranje zadeve obsežna pooblastila za začasno prekinitev delovanja političnih strank na podlagi nejasno določenih meril; ker je kamboški predsednik vlade Hun Sen 11. septembra 2017 zagrozil, da bo razpustil stranko CNRP, če bo še naprej podpirala aretiranega voditelja Kema Sokho;

I.  ker je bil zoper vodjo podmladka CNPR izdan nalog za prijetje;

J.  ker je do aretacije Kema Sokhe prišlo v času vse večjega omejevanja nevladnih organizacij, organizacij za človekove pravice in civilne družbe, vključno z davčnimi in regulativnimi preiskavami, ustrahovanjem in grožnjami z nasiljem; ker je mednarodna skupnost ostro kritizirala zakon iz leta 2015 o združenjih in nevladnih organizacijah, saj daje široka in arbitrarna pooblastila za zatiranje nevladnih organizacij;

K.  ker je bilo v zadnjih nekaj tednih zaprtih veliko radijskih postaj, ki so predvajale programe drugih uglednih radijskih postaj; ker jih je vlada zaprla zaradi kršitev, kot je zunanje programiranje brez uradnega dovoljenja; ker njihovo zaprtje močno omejuje dostop do neodvisnih oddaj, zlasti zunaj Phnom Penha; ker so te neodvisne medijske hiše poročale o politično občutljivih temah, kot so korupcija, nezakonita sečnja in kršitve človekovih pravic;

L.  ker je bilo aprila 2016 pet zagovornikov človekovih pravic kamboškega združenja za človekove pravice in razvoj zaprtih in zadržanih več kot 400 dni na podlagi obtožbe o podkupovanju v zvezi z zadevo zoper Kema Sokho, trenutno pa čakajo na sojenje; ker se je oblast že večkrat spravila na zagovornika zemljiških pravic Tepa Vanija ter ga nadlegovala, trenutno pa prestaja zaporno kazen na podlagi politično motiviranih obtožb;

M.  ker je bil 4. septembra 2017 neodvisen časopis Cambodia Daily, ustanovljen leta 1993, prisiljen k zaprtju, saj je dobil obračun za plačilo davkov v znesku 6,3 milijona ameriških dolarjev;

N.  ker je 23. avgusta 2017 kamboška vlada napovedala izgon nevladnega Narodnega demokratičnega inštituta s sedežem v ZDA, njegovemu mednarodnemu osebju pa ukazala, naj v roku sedmih dni zapusti državo;

O.  ker je kamboška vlada nedavno pričela preiskovati Situation Room, združenje nevladnih organizacij, ki so skupno delovale kot varuh volitev, saj naj bi domnevno kršilo novi zakon o nevladnih skupinah in služilo kot sedež morebitne „barvne revolucije“, s katero naj bi se zrušila vlada;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi zaostrovanja ozračja za opozicijske politike in aktiviste na področju človekovih pravic v Kambodži ter obsoja vsa nasilna dejanja, politično motivirane obtožbe, samovoljna pridržanja, zaslišanja, kazni in obsodbe teh posameznikov;

2.  odločno obsoja aretacijo predsednika Stranke narodne rešitve Kambodže Kema Sokhe na podlagi več obtožb, ki se zdijo politično motivirane; poziv k takojšnji in brezpogojni izpustitvi Kema Sokhe, opustitvi vseh obtožb proti njemu in končanju groženj z aretacijo drugih opozicijskih parlamentarcev;

3.  obžaluje izjave za javnost predsednika vlade in visokih uradnikov o domnevni krivdi Kema Sokhe, ki so v nasprotju z domnevo o nedolžnosti in pravico do poštenega sojenja, do katerih je upravičen po kamboškem pravu in mednarodnem pravu človekovih pravic; poziva predsednika vlade, naj zaščiti imuniteto poslancev parlamenta;

4.  poziva kamboške oblasti, naj prekličejo nalog za prijetje in umaknejo vse obtožbe zoper opozicijskega voditelja Sama Rainsija ter naj izpustijo in umaknejo obtožbe zoper druge opozicijske uradnike in zagovornike človekovih pravic, ki so bili obsojeni, obtoženi in zaprti, zlasti poslanca narodne skupščine Um Sam Ana, senatorja Hong Sok Hura in aktivista na področju zemljiških pravic Tepa Vanija;

5.  poziva kamboško vlado, naj v državi zagotovi svobodo izražanja in svobodo medijev, morebitne davčne ali druge zadeve pa naj rešuje z ustreznim pravnim postopanjem; poziva vlado, naj omogoči ponovno delovanje radijskih postaj, ki so bile zaprte; izraža zaskrbljenost, ker je bil Narodni demokratični inštitut (NDI) zaprt mimo dolžnega pravnega postopanja;

6.  poziva kamboško vlado, naj pri vseh ukrepih zagotovi ustrezno pravno postopanje, vključno s pravico do pritožbe, ter naj spoštuje pravici do svobode združevanja in izražanja;

7.  poziva vlado Kambodže, naj si prizadeva za krepitev demokracije in pravne države in naj spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, kar vključuje celovito spoštovanje ustavnih določb v zvezi s pluralizmom ter svobodo združevanja in izražanja;

8.  opominja kamboško vlado, da mora izpolnjevati svoje obveznosti in spoštovati svoje zaveze glede demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, ki so bistveni element sporazuma o sodelovanju;

9.  izraža resno zaskrbljenost, ker prihaja do prilaščanja zemljišč in ker je kamboška vlada nedavno začela izvajati shemo omejenih in delnih nadomestil; poziva kamboško vlado, naj ponovno začne dialog s partnerji, tudi Evropsko unijo in civilno družbo, da bi določila celovita in vključujoča nadomestila;

10.  poudarja, da je za verodostojen demokratični proces v času pred volitvami v narodno skupščino julija 2018 potrebno ozračje, v katerem bodo lahko politične stranke, civilna družba in mediji opravili svojo legitimno vlogo, brez strahu in brez groženj ali samovoljnega omejevanja;

11.  poziva vlado Kambodže, naj izvaja priporočila visokega komisarja OZN za človekove pravice ter naj se vsebinsko odzove na prihajajoče poročilo posebne poročevalke OZN o stanju človekovih pravic v Kambodži;

12.  poudarja pomen misije EU in mednarodnih misij za opazovanje volitev in njihovega prispevka k poštenim in svobodnim volitvam; poziva državni volilni odbor Kambodže in ustrezne vladne organe, naj zagotovijo, da bodo imeli vsi volilni upravičenci, tudi delavci migranti in zaporniki, dostop do registracije za volitve in dovolj časa, da možnost registracije tudi izkoristijo;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in narodni skupščini Kambodže.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov