Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2830(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0512/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0349

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 414kWORD 55k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Γκαμπόν: καταστολή της αντιπολίτευσης
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με τη Γκαμπόν: καταστολή της αντιπολίτευσης (2017/2830(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Γκαμπόν, και ειδικότερα εκείνο της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την κρίση του κράτους δικαίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και στη Γκαμπόν(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου 2016 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και του Επιτρόπου για τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη, Neven Mimica, μετά την ανακοίνωση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γκαμπόν των επίσημων αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2016,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από την Αφρικανική Ένωση την 1η Σεπτεμβρίου 2016, με το οποίο καταδικάζεται η βία της μετεκλογικής σύγκρουσης στη Γκαμπόν και ζητείται η ειρηνική επίλυσή της,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου 2017 σχετικά με μια νέα ώθηση για την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 11ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την Γκαμπόν των εκπροσώπων της ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini και του Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica,

–  έχοντας υπόψη την παρέμβαση της ΕΕ της 9ης Μαρτίου 2017 στην 34η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο του σημείου 2 του συμμετοχικού διαλόγου με τον Ύπατο Αρμοστή,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 359 (LIX) 2016 της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Γκαμπόν, της 4ης Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Γκαμπόν,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, του Ιουνίου 1981,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν ισχυρισμοί για νοθεία όσον αφορά τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2016 στη Γκαμπόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις ημέρες που ακολούθησαν τις εκλογές, πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο της χώρας, πολλά άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η κατάσταση στο θέμα της ασφάλειας έχει σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, οι πολιτικές και κοινωνικές εντάσεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο σε ολόκληρη τη χώρα και επιτείνονται από την κακή οικονομική κατάσταση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα χαρακτηριστικά των δημοκρατιών είναι ο σεβασμός του Συντάγματος, πάνω στο οποίο θεμελιώνονται το κράτος, οι θεσμοί και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικές, αξιόπιστες και διαφανείς εκλογές στη Γκαμπόν θα συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανταπόκριση στην πρόκληση της δημοκρατικής προόδου και της εναλλαγής στην εξουσία που αντιμετωπίζει η περιοχή της Κεντρικής Αφρικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές της Γκαμπόν, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2016, αναβλήθηκαν δύο φορές έως τον Απρίλιο του 2018, πέραν της συνταγματικώς καθορισμένης προθεσμίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γκαμπόν σημειώθηκαν, ιδίως μετά την έκρηξη βίας σε συνέχεια των εκλογών του Αυγούστου 2016, συλλήψεις, δολοφονίες και βίαιες εξαφανίσεις, όπως έχει αναφερθεί από διάφορες διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γκαμπόν παρατηρήθηκε αύξηση της πολιτικής βίας, ιδίως στην πρωτεύουσα Λιμπρεβίλ, και υπήρξαν αναφορές ότι πολλές κατοικίες που ανήκουν σε μέλη της πολιτικής αντιπολίτευσης δέχθηκαν επιθέσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές επιδίδονται σε καταστολή εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών που αντιτίθενται στις αρχές που εξουσιάζουν τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχώς υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπέρμετρης βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, αυθαίρετων συλλήψεων και κρατήσεων, και πολιτικά υποκινούμενων δικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμες καταγγελίες πριν και μετά τις εκλογές του 2016 συνέδεσαν το καθεστώς του Ali Bongo με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυθαίρετες συλλήψεις και μακροχρόνιες φυλακίσεις σε απάνθρωπες συνθήκες, βασανιστήρια, εξωδικαστικές εκτελέσεις και βίαιες εξαφανίσεις αμάχων και δημοσιογράφων που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο καθεστώς του, ή την επανεκλογή του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γκαμπόν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη διεθνή σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις, βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεών της στο εθνικό δίκαιο και έχει την υποχρέωση να μοιράζεται με τα Ηνωμένα Έθνη πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε από την κύρωση της Σύμβασης το 2011, καθώς και σχετικά με τα μετεκλογικά γεγονότα του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία εξέτασης της έκθεσης της Γκαμπόν και επισκόπησης της πορείας εφαρμογής της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ali Bongo έχει δρομολογήσει έναν «εθνικό διάλογο», στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της κρίσης που πυροδοτήθηκε από την επανεκλογή του, στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από 1 200 ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, και περίπου 50 πολιτικά κόμματα σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό κ. Emmanuel Issoze Ngondet· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις διαβουλεύσεις μποϊκοτάρισαν ο Jean Ping και άλλοι σημαντικοί ηγέτες της αντιπολίτευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Αυγούστου 2017, ο υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Jean Ping κάλεσε το λαό της Γκαμπόν να επιδείξει πολιτική ανυπακοή και ζήτησε την εκδίωξη του προέδρου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί κατά τις τελευταίες εβδομάδες κατά τη διάρκεια ειρηνικών, μη εγκεκριμένων διαδηλώσεων υπέρ του Jean Ping, και πολλοί εξ αυτών παραμένουν υπό κράτηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 2α Σεπτεμβρίου 2017, σε εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και τον πρώην υποψήφιο για το προεδρικό αξίωμα Jean Ping, καθώς και σε ηγέτες είκοσι και πλέον κομμάτων της αντιπολίτευσης απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για αυτή την απαγόρευση και χωρίς να έχει δημοσιευθεί κάποιος κατάλογος των εμπλεκομένων ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό καταργήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει σε πολιτικούς αντιπάλους που αμφισβητούν την νίκη του Ali Bongo να μιλούν σε δημόσια και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές υποθέσεις εις βάρος πολλών υψηλά ιστάμενων ατόμων στη Γκαμπόν έχουν παρουσιαστεί ενώπιον των γαλλικών δικαστηρίων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παράνομα κέρδη (biens mal-acquis)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γάλλοι δικαστές μόλις ολοκλήρωσαν έρευνα σχετικά με τα παράνομα κέρδη από την Γκαμπόν που επενδύονται στη Γαλλία και έχουν εντοπίσει και κατασχέσει εμπορεύματα αξίας μεταξύ 50 και 60 εκατομμυρίων EUR, μετά από καταγγελίες που υποβλήθηκαν από το γαλλικό παράρτημα της οργάνωσης Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International) και ένα πολίτη της Γκαμπόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι σε τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία που χρησιμοποιείτο για αγορά αγαθών για την οικογένεια Bongo, καταβλήθηκαν επίσης πληρωμές ύψους 1,3 εκατομμυρίων EUR·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ (ΕΟΜ), που προσκλήθηκε από την Κυβέρνηση της Γκαμπόν για την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών συμπέρανε στην τελική της έκθεση, ότι υπήρξε έλλειψη διαφάνειας κατά την εκλογική διαδικασία, και συγκεκριμένα στην επαλήθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων και των ενστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΟΜ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανωμαλίες αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα της διαδικασίας επαλήθευσης των αποτελεσμάτων και το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών·

1.  υπενθυμίζει τη δέσμευση που έχει αναληφθεί από την Γκαμπόν δυνάμει της συμφωνίας του Κοτονού για σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια στα πολιτικά αξιώματα·

2.  υπενθυμίζει στην Γκαμπόν τα καθήκοντα και τις ευθύνες της ως συμβαλλομένου κράτους, και την υποχρέωση για την παροχή σαφών και συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την επικύρωση, σχετικά με την μετεκλογική βία, και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την εξακρίβωση της αλήθειας και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

3.  τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η αντιπολίτευση σε μια δημοκρατική κοινωνία· καταδικάζει απερίφραστα τις πιέσεις και τους εκφοβισμούς που ασκούνται σε βάρος της αντιπολίτευσης στη Γκαμπόν· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι σε πολλούς ηγέτες της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές του 2016, Jean Ping, απαγορεύτηκε προσωρινά το δικαίωμα να εγκαταλείψουν τη χώρα· υπενθυμίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Γκαμπόν προβλέπει αυτό το έκτακτο μέτρο μόνο για πρόσωπα στο πλαίσιο ποινικής έρευνας· θεωρεί, ως εκ τούτου, το μέτρο αυτό, ως αυθαίρετο·

4.  καταδικάζει έντονα τις συνεχείς απειλές, επιθέσεις, τη χρήση βίας και τους σοβαρούς περιορισμούς και εκφοβισμούς που υφίστανται η αντιπολίτευση, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι στη Γκαμπόν· ζητεί από τις αρχές να σεβασθούν το δικαίωμα της αντιπολίτευσης σε ειρηνική διαμαρτυρία και να απελευθερώσουν άμεσα όσους εξακολουθούν να κρατούνται παρανόμως, να σταματήσουν κάθε παρενόχληση, εκφοβισμό και διώξεις εις βάρος της αντιπολίτευσης και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για να εγγυηθούν την ελευθερία της έκφρασης·

5.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Γκαμπόν να προβεί σε διεξοδική και ταχεία μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, έτσι ώστε να τη βελτιώσει και να την καταστήσει πλήρως διαφανή και αξιόπιστη· τονίζει ότι οι αρχές της Γκαμπόν πρέπει να εγγυηθούν την πλήρη και ειλικρινή συνεργασία με όλους τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προσεχείς βουλευτικές εκλογές, που έχουν ήδη καθυστερήσει, θα είναι πλήρως διαφανείς και δίκαιες, και θα διεξαχθούν σε ένα ελεύθερο, δημοκρατικό, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνικό περιβάλλον·

6.  έχει υπόψη του ότι συνεχίζεται ο εντατικοποιημένος πολιτικός διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Γκαμπόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας του Κοτονού· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με στόχο την απτή επιτυχία αυτής της διαδικασίας·

7.  εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με τη συμμετοχικότητα και, ως εκ τούτου, την αξιοπιστία και τη σκοπιμότητα του εθνικού διαλόγου που έχει εγκαινιάσει η κυβέρνηση· σημειώνει ότι ο Jean Ping και ο Συνασπισμός για την Νέα Δημοκρατία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον διάλογο·

8.  πιστεύει ότι οι σημερινές έντονες πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις στη Γκαμπόν απαιτούν σαφή πολιτική αντίδραση προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στη χώρα, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Γκαμπόν, και να δοθεί πραγματική νομιμότητα στα θεσμικά όργανα· ζητεί τη διεξαγωγή διεθνούς έρευνας, υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, για τις εκλογές και τις καταχρήσεις που διεπράχθησαν έκτοτε, προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος εφαρμογής ενός πολιτικού διαλόγου που θα επιτρέψει να επιλυθεί η κρίση και, ταυτόχρονα, θα εγγυάται τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού της Γκαμπόν·

9.  παροτρύνει έντονα τη Γαλλία κυρίως, λόγω των ισχυρών ιστορικών δεσμών της με τη Γκαμπόν, να κάνει χρήση όλων των πολιτικών και οικονομικών πιέσεων προς τις αρχές της Γκαμπόν και να διαδραματίσει, προς τούτο, εποικοδομητικό ρόλο στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

10.  καλεί την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γκαμπόν να συνεχίσει τη στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στη Γκαμπόν και να κάνει χρήση όλων των κατάλληλων μέσων και του εντατικοποιημένου πολιτικού διαλόγου, για να προωθήσει τα βασικά σημεία της συμφωνίας του Κοτονού και να υποστηρίξει τα δημοκρατικά κινήματα·

11.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις πολιτικές τους έναντι της Γκαμπόν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής στοχοθετημένων κυρώσεων για τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την εκλογική νοθεία, και τις μετέπειτα βιαιότητες στη Γκαμπόν·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Κυβέρνηση της Γκαμπόν για την καθιέρωση ενός δικαστικού καθεστώτος και ενός συστήματος κυρώσεων που θα εξασφαλίζει ότι οι συλλήψεις και οι ποινές θα είναι ανάλογες προς τη σοβαρότητα του εγκλήματος·

13.  παροτρύνει την κυβέρνηση να ανταποκριθεί συγκεκριμένα στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας, δρομολογώντας ένα άμεσο, πραγματικά συμμετοχικό, διαφανές και αμερόληπτο συμβουλευτικό φόρουμ διαλόγου· καλεί την αντιπολίτευση να αξιολογήσει την αξιοπιστία της εν λόγω διαδικασίας·

14.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, και ιδίως να απέχουν από την υποκίνηση βίας·

15.  καλεί τους συμμετέχοντες στην προσεχή διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Αφρικής στο Αμπιτζάν να θέσουν την κατάσταση στην Γκαμπόν στην ημερήσια διάταξη και να υπενθυμίσουν στη Γκαμπόν τις δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έρευνα που διεξήχθη στη Γαλλία σχετικά με τα παράνομα κέρδη που αποκτήθηκαν στη Γκαμπόν και εκφράζει την ελπίδα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι σε παράνομες δραστηριότητες θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη· ζητεί τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια όσον αφορά την πληρωμή ύψους 1,3 εκατομμυρίων EUR που καταβλήθηκε σε γαλλικό τραπεζικό λογαριασμό συνδεδεμένο με την οικογένεια Bongo·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο της Γκαμπόν, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου