Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2830(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0512/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/09/2017 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0349

Elfogadott szövegek
PDF 176kWORD 47k
2017. szeptember 14., Csütörtök - Strasbourg
Gabon: az ellenzék elnyomása
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Az Európai Parlament 2017. szeptember 14-i állásfoglalása a gaboni ellenzék elnyomásáról (2017/2830(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Gabonról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Gabonban kialakult jogállamisági válságról szóló 2017. február 2-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a nemzetközi együttműködésért és a fejlesztésért felelős biztos, Neven Mimica közös, 2016. szeptember 24-i nyilatkozatára azt követően, hogy a Gaboni alkotmánybíróság kihirdette a 2016-os elnökválasztás hivatalos eredményeit,

–  tekintettel az Afrikai Unió által 2016. szeptember 1-jén kiadott sajtóközleményre, amelyben elítéli a választásokat követően Gabonban kialakult erőszakos konfliktust, és felszólít annak békés rendezésére,

–  tekintettel a Tanács „Új lendület az Afrika–EU partnerség számára” című 2017. júniusi következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini és a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős európai biztos, Neven Mimica szóvivő Gabonról szóló közös, 2016. szeptember 11-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 34. ülésén, 2017. március 9-én az emberi jogi főbiztossal folytatott interaktív párbeszéd második pontja alatt tett EU-nyilatkozatra,

–  tekintettel az Emberi Jogok és a Népek Jogai Afrikai Bizottságának a Gaboni Köztársaságban kialakult emberi jogi helyzetről szóló, 2016. november 4-i 359(LIX) 2016. sz. állásfoglalására,

–  tekintettel a gaboni alkotmányra,

–  tekintettel a felülvizsgált Cotonoui Partnerségi Megállapodásra,

–  tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak 1981. júniusi afrikai chartájára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. decemberi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–  tekintettel az EU választási megfigyelői missziójának végleges jelentésére,

–  tekintettel a demokráciáról, a választásokról és a kormányzásról szóló afrikai chartára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel a 2016. augusztusi gaboni elnökválasztás kapcsán felmerült a gyanú, hogy manipulálták a szavazást; mivel a választásokat követő napokban lángokban állt az ország parlamentje, számos tüntetőt megöltek és több száz embert letartóztattak; mivel ugyan a biztonsági helyzet azóta nagymértékben stabilizálódott, továbbra is kiélezettek a politikai és társadalmi feszültségek a súlyos gazdasági helyzetben lévő országban;

B.  mivel a demokrácia egyik jellemzője az alkotmány tiszteletben tartása, amely az állam, az intézmények és a jogállamiság alapját képezi; mivel az elnökválasztás békés, szabad és tisztességes lebonyolítása Gabonban nagymértékben hozzájárult volna a demokratikus fejlődés és a hatalom váltakozása tekintetében a közép-afrikai régió előtt álló kihívások kezeléséhez; mivel az eredetileg 2016 decemberére tervezett gaboni parlamenti választásokat két alkalommal is az alkotmányos határidőn túlra, 2018 áprilisára halasztották;

C.  mivel azóta Gabonban – különösen a 2016 augusztusában a választásokat követő erőszakos események során – letartóztatásokra, gyilkosságokra és erőszakos eltüntetésekre került sor, amelyekről számos nemzetközi és nem kormányzati szervezet is beszámolt; mivel Gabonban a politikai erőszak növekedése volt tapasztalható, különösen Libreville-ben, a fővárosban, ahol a beszámolók szerint a politikai ellenzék tagjainak otthonait is megtámadták;

D.  mivel a hatóságok megszigorították az ellenzék és hatalmon lévő erővel szembeszálló civil társadalom tagjainak ellenőrzését; mivel az emberi jogi csoportok folyamatosan az emberi jogok, a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának romló helyzetéről, köztük a békés tüntetőkkel szemben alkalmazott túlzott erőszakról, az önkényes letartóztatásokról és fogva tartásokról, valamint a politikai indíttatású perek növekvő számáról adnak jelentést;

E.  mivel a 2016-os választások előtti és utáni számos híresztelés az emberi jogok megsértésével kapcsolta össze Ali Bongo rezsimét, amilyen például az önkényes letartóztatás és az embertelen körülmények közötti tartós letartóztatás, kínzások, bíróságon kívüli gyilkosságok, valamint a rezsim vagy Ali Bongo újraválasztása ellen kiálló polgári lakosság és újságírók erőszakos eltüntetése;

F.  mivel Gabon a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezmény részes fele, jelenleg folyik az egyezmény rendelkezéseinek nemzeti jogba való átültetése, és köteles megosztani az Egyesült Nemzetek Szervezetével az egyezmény 2011-es ratifikálása óta elért haladással és a 2016-os választásokat követő eseményekkel kapcsolatos információkat; mivel az ENSZ erőszakos eltüntetésekkel foglalkozó bizottsága jelenleg végzi Gabon jelentésének elemzését, továbbá felülvizsgálja az egyezmény végrehajtásának előrehaladását;

G.  mivel Ali Bongo elnök „nemzeti párbeszédet” kezdeményezett az újraválasztásával előidézett válság megoldására irányuló erőfeszítések részeként, amelyen Emmanuel Issoze Ngondet miniszterelnök szerint a civil társadalom 1200 csoportjának, valamint 50 politikai párt képviselői vettek részt; mivel a tárgyalásokat Jean Ping és más fő ellenzéki vezetők bojkottálták;

H.  mivel 2017. augusztus 18-án Jean Ping elnökjelölt „polgári engedetlenségre” szólította fel a gaboni népet, és felszólított az elnök elzavazárása;

I.  mivel az elmúlt hetekben több tucat embert tartóztattak le a Jean Pinget támogató békés, nem engedélyezett tüntetések során, akik közül sokakat továbbra is fogva tartanak;

J.  mivel 2017. szeptember 2-án megakadályozták, hogy Jean Ping, a politikai ellenzék vezetője és volt elnökjelölt, illetve több mint húsz ellenzéki párt vezetője elhagyhassa az országot, anélkül, hogy erről értesítést kaptak volna és közzétették volna az érintett személyek listáját; mivel ezt az intézkedést 2017. szeptember 8-án megszüntették;

K.  mivel a kormány megtiltotta az Ali Bongo győzelmét kétségbe vonó politikai ellenfeleknek, hogy az állami és magánkézben lévő médiában szerepeljenek;

L.  mivel súlyos emberi jogi jogsértések és „nem tisztességes úton szerzett javak” (biens mal acquis) kapcsán a francia bíróságok elé benyújtottak egyes magas rangú gaboni személyeket célzó konkrét ügyeket;

M.  mivel a francia igazságszolgáltatás most fejezte be a Gabonban nem tisztességes úton szerzett, Franciaországba befektetett javak kivizsgálását, és 50 és 60 millió EUR közötti értékeket talált és foglalt le a Transparency International francia szervezete és egy gaboni állampolgár által benyújtott panaszok nyomán; mivel e vizsgálat feltárta, hogy a Bongo család számára franciaországi árucikkek vásárlására fenntartott számlára is 1,3 millió EUR összeg érkezett;

N.  mivel a gaboni kormány által az elnökválasztások nyomon követésére felkért uniós választási megfigyelő misszió zárójelentésében arra a következtetésre jutott, hogy a választási folyamat – különösen pedig a választási eredmények megszilárdítása és a fellebbezési eljárás – nem volt átlátható; mivel az EU választási megfigyelő missziója arra a következtetésre jutott, hogy ezek az anomáliák megkérdőjelezik az eredményeket megszilárdító folyamat és a választás végeredményének integritását;

1.  emlékeztet a Gabon által a Cotonoui Megállapodás keretében tett azon kötelezettségvállalásra, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, a jogállamiságot és az emberi jogi alapelveket, köztük a véleménynyilvánítás és gyülekezés szabadságát, a médiához való hozzáférést, a jó kormányzást és a politikusi tisztségek átláthatóságát;

2.  emlékezteti Gabont a megállapodás részes államaként vállalt feladataira és felelősségeire, beleértve világos és kézzelfogható tájékoztatás nyújtására a ratifikálás óta véghezvitt reformokról, a választást követő erőszakról, valamint az igazság felderítése érdekében tett intézkedésekről és annak biztosításáról, hogy az elkövetők bíróság elé kerüljenek;

3.  hangsúlyozza az ellenzék alapvető szerepét egy demokratikus társadalomban; határozottan elítéli a gaboni ellenzékre gyakorolt ​​nyomást és megfélemlítést; elfogadhatatlannak tartja, hogy a gaboni ellenzék több vezetőjétől, köztük a 2016-os elnökválasztás jelöltjétől, Jean Pingtől ideiglenesen megtagadták az ország elhagyásának jogát; emlékeztet arra, hogy a gaboni jog e kivételes intézkedést kizárólag a bűnügyi nyomozás alatt álló személyek esetében írja elő; ezért úgy véli, hogy ez az intézkedés önkényes jellegű;

4.  határozottan elítéli az állandó fenyegetéseket, támadásokat, az erőszak és súlyos korlátozások, megfélemlítések alkalmazását az ellenzékkel, az emberi jogok védelmezőivel és az újságírókkal szemben Gabonban; felszólítja a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben az ellenzék békés tiltakozáshoz való jogát, és bocsássanak szabadon minden helytelenül fogva tartott személyt, hagyjanak fel az ellenzék zaklatásával, megfélemlítésével és üldözésével, továbbá tegyenek konkrét intézkedéseket a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása érdekében;

5.  sürgeti a gaboni kormányt, hogy hajtsa végre a választási rendszer alapos és gyors reformját, figyelembe véve az EU választási megfigyelő missziója által tett ajánlásokat, a választások jobbá, illetve teljes mértékben átláthatóvá és hitelessé tétele érdekében; hangsúlyozza, hogy a gaboni hatóságoknak teljes körű és őszinte együttműködést kell biztosítani valamennyi érintett nemzeti és nemzetközi érdekelt féllel annak biztosítása érdekében, hogy a már régóta esedékes következő parlamenti választások teljesen átláthatóak és hitelesek legyenek, valamint szabad, demokratikus, befogadó és békés környezetben zajlanak le;

6.  elismeri, hogy az EU és Gabon között intenzív politikai párbeszéd folyik a Cotonoui Megállapodás rendelkezéseivel összhangban; sürgeti az érintett feleket, hogy maradéktalanul működjenek együtt, és e folyamat kézzelfogható sikere érdekében tevékenykedjenek;

7.  hangot ad fenntartásainak a kormány által kezdeményezett nemzeti párbeszéd inkluzivitásával és ezáltal annak hitelességével és relevanciájával kapcsolatban; megjegyzi, hogy Jean Ping és az új köztársasági koalíciója elutasította a párbeszédben való részvételt;

8.  úgy véli, hogy a jelenlegi mély politikai és társadalmi megosztottság Gabonban egyértelmű politikai választ igényel az ország stabilitásának megőrzése, a gaboni állampolgárok bizalmának növelése és az intézmények valódi legitimációja érdekében; felszólít egy ENSZ által vezetett nemzetközi vizsgálatra a választások és az azóta elkövetett visszaélések kivizsgálására annak meghatározása érdekében, hogy miként lehetne kialakítani a válság megoldását lehetővé tevő politikai párbeszédet, a gaboni nép demokratikus jogainak garantálása mellett;

9.  határozottan sürgeti különösen Franciaországot, hogy Gabonhoz fűződő szoros történelmi kapcsolataira tekintettel éljen a gaboni kormányra kifejthető összes politikai és gazdasági befolyásával, és e tekintetben vállaljon konstruktív szerepet az uniós intézményekben;

10.  felszólítja az Európai Unió gaboni küldöttségét, hogy folytassa a gaboni fejlemények szoros nyomon követését, és vessen latba minden megfelelő eszközt és intenzív politikai párbeszédet a Cotonoui Megállapodás alapvető elemeinek előmozdítása és a demokrácia támogatása érdekében;

11.  felszólítja az alelnököt/főképviselőt, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják felül Gabonnal kapcsolatos politikáikat, és vegyék fontolóra célzott szankciók kiszabását a választási csalásért és az azt követően Gabonban elkövetett erőszakért felelős személyekkel szemben;

12.  ismételten felhívja a gaboni kormányt, hogy hozzon létre egy olyan igazságügyi és szankciórendszert, amely biztosítaná, hogy a letartóztatások és a büntetések arányosak legyenek a bűncselekmény súlyosságával;

13.  sürgeti a kormányt, hogy konkrétan reagáljon a nemzetközi közösség aggályaira a párbeszéd gyors, valóban befogadó, átlátható és pártatlan konzultatív fórumának elindításával; felszólítja továbbá az ellenzéket, hogy értékelje egy ilyen folyamat hitelességét;

14.  felhívja az összes politikai szereplőt, hogy tanúsítson felelős, visszafogott magatartást, különösen pedig tartózkodjon az erőszakra való felbujtástól;

15.  felhívja az Abidjanban tartandó következő EU-Afrika csúcstalálkozó résztvevőit, hogy tűzzék napirendre a gaboni helyzetet, továbbá emlékeztessék Gabont az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság terén vállalt kötelezettségeire;

16.  üdvözli a Gabonban nem tisztességes úton szerzett javakra irányuló franciaországi vizsgálatot, és reményét fejezi ki, hogy az illegális tevékenységekben részt vevő összes személyt bíróság elé fogják állítani; a lehető legnagyobb átláthatóságot szorgalmazza a Bongo családhoz köthető francia bankszámlára történt 1,3 millió eurós befizetés tekintetében;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az Afrikai Uniónak, Gabon elnökének és Parlamentjének, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, valamint az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésének.

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0017.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat