Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2830(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0512/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0349

Texte adoptate
PDF 263kWORD 52k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg
Gabon: reprimarea opoziției
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2017 referitoare la Gabon: represiunea împotriva opoziției (2017/2830(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Gabon, în special Rezoluția din 2 februarie 2017 referitoare la criza statului de drept în Republica Democratică Congo și în Gabon(1),

–  având în vedere declarația comună din 24 septembrie 2016 a Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și a Comisarului pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, în urma anunțării de către Curtea Constituțională a Gabonului a rezultatelor oficiale ale alegerilor prezidențiale din 2016,

–  având în vedere comunicatul de presă din 1 septembrie 2016 al Uniunii Africane, în care condamnă violența și solicită soluționarea pașnică a conflictului postelectoral din Gabon,

–  având în vedere concluziile Consiliului din iunie 2017 privind un nou impuls pentru parteneriatul Africa-UE,

–  având în vedere declarația comună din 11 septembrie 2016 a purtătorilor de cuvânt ai VP/ÎR, Federica Mogherini, și ai Comisarului pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica,

–  având în vedere intervenția UE din 9 martie 2017 la cea de a 34-a sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, la punctul 2 al Dialogului interactiv cu Înaltul Comisar,

–  având în vedere Rezoluția 359 (LIX) 2016 din 4 noiembrie 2016 a Comisiei Africane pentru drepturile omului și ale popoarelor privind situația drepturilor omului în Republica Gaboneză,

–  având în vedere Constituția Gabonului,

–  având în vedere Acordul de parteneriat de la Cotonou revizuit,

–  având în vedere Carta Africană a Drepturilor omului și popoarelor din iunie 1981,

–  având în vedere Pactul internațional pentru drepturile civile și politice din 1966,

–  având în vedere raportul final privind misiunea UE de observare a alegerilor,

–  având în vedere Carta Africană privind Democrația, alegerile și guvernarea,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât au existat acuzații de falsificare a voturilor la alegerile prezidențiale din august 2016 din Gabon; întrucât, în zilele care au urmat alegerilor, parlamentul țării a fost incendiat, mai mulți protestatari au fost uciși și au fost arestate câteva sute de persoane; întrucât, deși în mare situația securitară s-a stabilizat, tensiunile politice și sociale în întreaga țară sunt în continuare puternice și sunt agravate de situația economică precară;

B.  întrucât una dintre caracteristicile democrațiilor este respectarea Constituției, care este temelia statului, a instituțiilor și a statului de drept; întrucât desfășurarea unor alegeri prezidențiale pașnice, credibile și transparente în Gabon ar fi contribuit semnificativ la avansarea progresului democratic și a alternanței puterii, două probleme majore cu care se confruntă regiunea Africii Centrale; întrucât alegerile parlamentare din Gabon, programate inițial pentru decembrie 2016, au fost amânate de două ori pentru aprilie 2018, dincolo de termenul constituțional;

C.  întrucât de atunci au loc în Gabon arestări, asasinate și dispariții forțate, în special în continuarea violențelor postelectorale din august 2016, conform semnalărilor mai multor organizații internaționale și neguvernamentale; întrucât Gabonul a înregistrat o creștere a violenței politice, în special în capitala Libreville, unde se pare că au fost atacate mai multe locuințe ale unor membri ai opoziției politice;

D.  întrucât autoritățile reprimă membri ai opoziției și ai societății civile care se opun puterii; întrucât grupurile pentru apărarea drepturilor omului denunță constant faptul că situația drepturilor omului și a libertății de exprimare și de întrunire se înrăutățește continuu, inclusiv prin utilizarea excesivă a forței împotriva demonstranților pașnici, prin arestări și detenții arbitrare și prin procese în instanță motivate politic;

E.  întrucât numeroase acuzații dinainte și de după alegerile din 2016 fac legătura între regimul lui Ali Bongo și încălcări ale drepturilor omului, precum arestările și detenții pe termen lung arbitrare și în condiții inumane, acte de tortură, execuții extrajudiciare și dispariții forțate ale civililor și jurnaliștilor care s-au opus regimului sau realegerii sale;

F.  întrucât Gabonul este parte la Convenția internațională pentru protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate, este în curs de implementare a dispozițiilor acesteia în dreptul național și are obligația de a comunica Organizației Națiunilor Unite informații privind progresele realizate de la ratificarea Convenției în 2011 și privind evenimentele postelectorale din 2016; întrucât Comitetul ONU pentru disparițiile forțate examinează în prezent raportul Gabonului și analizează progresele realizate în această privință;

G.  întrucât președintele Ali Bongo a lansat un „dialog național”, ca parte a eforturilor de soluționare a crizei declanșate de realegerea sa, dialog la care au participat reprezentanți din 1 200 de grupuri din societatea civilă și aproximativ 50 de partide politice, conform afirmațiilor prim-ministrului Emmanuel Issoze Ngondet; întrucât discuțiile au fost boicotate de Jean Ping și de alți lideri majori ai opoziției;

H.  întrucât, la 18 august 2017, Jean Ping, candidat la președinție, a lansat populației gaboneze un apel la „nesupunere civică” și a cerut demiterea președintelui;

I.  întrucât zeci de persoane au fost reținute în ultimele săptămâni cu ocazia demonstrațiilor pașnice, dar neautorizate, de susținere a lui Jean Ping, unii dintre acestea aflându-se în continuare în detenție;

J.  întrucât, la 2 septembrie 2017, Jean Ping, lider al opoziției politice și fost candidat la președinție, alături de lideri ai peste 20 de partide de opoziție, au fost împiedicați să părăsească țara, fără a fi înștiințați cu privire la această restricție și fără a se fi publicat o listă a persoanelor vizate; întrucât această măsură a fost retrasă la 8 septembrie 2017;

K.  întrucât guvernul a interzis oponenților politici care contestă victoria lui Ali Bongo să vorbească în public și în media privată;

L.  întrucât au fost introduse în fața instanțelor franceze mai multe acțiuni individuale împotriva unor personalități publice, pentru încălcări grave ale drepturilor omului și câștiguri necuvenite („biens mal-acquis”);

M.  întrucât autoritățile judiciare franceze au finalizat de curând o anchetă privind câștigurile necuvenite obținute în Gabon investite în Franța și a identificat și confiscat bunuri în valoare de între 50 și 60 de milioane EUR, în urma plângerilor depuse de sucursala franceză a Transparency International și a unui cetățean gabonez; întrucât ancheta a arătat, de asemenea, că într-un cont bancar utilizat pentru achiziționarea de bunuri în Franța pentru familia Bongo a fost efectuată o plată de 1,3 milioane EUR;

N.  întrucât misiunea UE de observare a alegerilor (MOA), invitată de guvernul Gabonului pentru monitorizarea alegerilor prezidențiale, a concluzionat în raportul său final că procesul electoral, mai exact confirmarea rezultatelor alegerilor și contestațiile, a fost lipsit de transparență; întrucât MOA a conchis că aceste anomalii pun sub semnul întrebării integritatea procesului de confirmare a rezultatelor și rezultatul final al alegerilor;

1.  reamintește angajamentul Gabonului în temeiul Acordului de la Cotonou de a respecta principiile democrației, statului de drept și drepturilor omului, care includ libertatea de exprimare și de întrunire și de acces la media, buna guvernare și transparența funcțiilor politice;

2.  reamintește Gabonului îndatoririle și responsabilitățile care îi revin în calitate de stat parte la acest acord, printre care oferirea unor informații clare și concrete cu privire la reformele întreprinse de la ratificare, la violențele post-electorale și la măsurile luate pentru a stabili adevărul și a-i aduce pe cei vinovați în fața justiției;

3.  subliniază rolul fundamental al opoziției într-o societate democratică; condamnă categoric presiunea și intimidarea exercitate asupra opoziției în Gabon; consideră inacceptabil faptul că mai multor lideri ai opoziției din Gabon, printre care Jean Ping, candidat la alegerile prezidențiale din 2016, li s-a refuzat temporar dreptul de a părăsi țara; reamintește că legislația gaboneză prevede această măsură excepțională doar pentru persoanele cercetate penal; consideră, prin urmare, că această măsură este arbitrară;

4.  condamnă categoric amenințările constante, atacurile, utilizarea forței și restricțiile și intimidările grave cu care se confruntă opoziția, apărătorii drepturilor omului și jurnaliștii în Gabon; invită autoritățile să respecte dreptul opoziției de a protesta pașnic și să elibereze imediat toate persoanele deținute încă pe nedrept, să pună capăt tuturor actelor de hărțuire, intimidare și persecutare a opoziției și să ia măsuri concrete pentru a garanta libertatea de exprimare;

5.  solicită insistent guvernului din Gabon să realizeze o reformă profundă și rapidă a cadrului electoral, luând în considerare recomandările formulate de MOA a UE, pentru a-l îmbunătăți și de a-l face pe deplin transparent și credibil; subliniază că autoritățile din Gabon trebuie să garanteze o cooperare deplină și sinceră cu toți actorii relevanți, naționali și internaționali, pentru a se asigura că următoarele alegeri parlamentare, deja întârziate, sunt complet transparente și credibile și se desfășoară într-un mediu liber, democratic, deschis tuturor și pașnic;

6.  recunoaște că este în curs un dialogul politic intensificat între UE și Gabon, în conformitate cu dispozițiile Acordului de la Cotonou; invită insistent toate părțile implicate să coopereze pe deplin și să depună eforturi pentru o reușită reală a acestui proces;

7.  își exprimă rezervele cu privire la caracterul incluziv și, implicit, la credibilitatea și relevanța dialogului inițiat de guvern; ia act de faptul că Jean Ping și Coaliția pentru Noua Republică a refuzat să participe la dialog;

8.  consideră că actualele diviziuni politice și sociale profunde din Gabon impun o reacție politică clară pentru a menține stabilitatea țării, a restaura încrederea cetățenilor gabonezi și a conferi o legitimitate reală instituțiilor; solicită o investigație internațională, condusă de ONU, cu privire la alegeri și la abuzurile comise de atunci, pentru a găsi o modalitate de a stabili un dialog politic care să permită soluționarea crizei, garantând în același timp drepturile democratice ale poporului gabonez;

9.  solicită insistent în special Franței, datorită puternicelor sale legăturile istorice cu Gabonul, să-și utilizeze întreaga influență politică și economică asupra guvernului gabonez și să aibă un rol constructiv în cadrul instituțiilor UE în acest sens;

10.  invită Delegația Uniunii Europene în Gabon să continue monitorizarea atentă a evoluțiilor din această țară și să facă uz de toate instrumentele adecvate și de dialogul politic intensificat pentru a promova elementele esențiale ale Acordului de la Cotonou și a susține mișcările pro-democratice;

11.  solicită VP/ÎR, Comisiei și statelor membre să își revizuiască politicile legate de Gabon și să analizeze posibilitatea aplicării unor sancțiuni specifice persoanelor responsabile de frauda electorală și de violențele comise ulterior în Gabon;

12.  își reiterează apelul către guvernul gabonez pentru a crea un regim judiciar și un regim de sancționare care să garanteze că arestările și pedepsele sunt proporționale cu gravitatea infracțiunilor;

13.  invită insistent guvernul să răspundă în mod concret preocupărilor exprimate de comunitatea internațională, prin lansarea rapidă a unui for consultativ pentru dialog cu adevărat incluziv, transparent și imparțial; solicită, de asemenea, opoziției să evalueze credibilitatea unui astfel de proces;

14.  solicită tuturor actorilor politici să dea dovadă de responsabilitate și reținere și, mai ales, să evite incitările la violență;

15.  invită participanții la următorul summit UE-Africa din Abidjan să pună situația din Gabon pe ordinea de zi și să-i reamintească Gabonului angajamentele pentru drepturile omului, democrație și statul de drept;

16.  salută ancheta efectuată în Franța cu privire la câștigurile necuvenite provenite din Gabon și își exprimă speranța că toți cei implicați în activități ilegale vor fi aduși în fața justiției; solicită o transparență maximă în ceea ce privește plata în valoare de 1,3 milioane EUR efectuată într-un cont bancar francez legat de familia Bongo;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Uniunii Africane, președintelui și parlamentului Gabonului, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului, precum și Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate