Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2830(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0512/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0349

Prijaté texty
PDF 265kWORD 47k
Štvrtok, 14. septembra 2017 - Štrasburg
Gabon: potláčanie opozície
P8_TA(2017)0349RC-B8-0512/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o Gabone: potláčanie opozície (2017/2830(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gabone, najmä na uznesenie z 2. februára 2017 o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone(1),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu z 24. septembra 2016 po oznámení oficiálnych výsledkov prezidentských volieb z roku 2016 gabonským ústavným súdom,

–  so zreteľom na tlačové vyhlásenie Africkej únie z 1. septembra 2016, v ktorom odsúdila násilie a požaduje mierové riešenie povolebného konfliktu v Gabone,

–  so zreteľom na závery Rady z júna 2017 o novom impulze pre spoločnú stratégiu EÚ a Afriky,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie hovorcov PK/VP Federici Mogheriniovej a komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu z 11. septembra 2016 o Gabone,

–  so zreteľom na intervenciu EÚ z 9. marca 2017 na 34. zasadnutí Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva v rámci bodu 2 interaktívneho dialógu s vysokým komisárom,

–  so zreteľom na rezolúciu 359 (LIX) 2016 Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov zo 4. novembra 2016 o situácii v oblasti ľudských práv v Gabonskej republike,

–  so zreteľom na ústavu Gabonu,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu o partnerstve z Cotonou,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov z júna 1981,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z decembra 1966,

–  so zreteľom na konečnú správu volebnej pozorovateľskej misie EÚ,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v súvislosti s augustovými prezidentskými voľbami v Gabone v roku 2016 sa objavili obvinenia z manipulácie hlasovania; keďže v nasledujúcich dňoch po voľbách bol vypálený parlament krajiny a niekoľkí demonštranti boli zabití a stovky zatknuté; keďže napriek tomu, že bezpečnostná situácia sa vo veľkej miere stabilizovala ostáva politické a sociálne napätie v celej krajine vysoké a zlá hospodárska situácia ho ešte stupňuje;

B.  keďže jednou z charakteristík demokracie je rešpektovanie ústavy, ktorá je základom štátu, inštitúcií a zásady právneho štátu; keďže pokojné, vierohodné a transparentné voľby v Gabone by výrazne prispeli k riešeniu výzvy demokratického napredovania a striedania moci, ktorej čelí región strednej Afriky; keďže parlamentné voľby v Gabone, ktoré boli pôvodne naplánované na december 2016, boli dvakrát odložené na apríl 2018, a to nad rámec ústavnej lehoty;

C.  keďže podľa niekoľkých medzinárodných a mimovládnych organizácií došlo v Gabone odvtedy a predovšetkým po voľbách v auguste 2016 k násilnostiam vrátane zatýkania, zabíjania a násilných zmiznutí; keďže v Gabone sme svedkami zvýšeného politického násilia, najmä v hlavnom meste Libreville, kde sa údajne niekoľko domov patriacich členom politickej opozície stalo predmetom útokov;

D.  keďže orgány ostro zasiahli proti členom opozície a občianskej spoločnosti, ktorí vyjadrovali nesúhlas s vládnou mocou; keďže ľudskoprávne skupiny nepretržite informujú o zhoršujúcej sa situácii v oblasti ľudských práv a slobody prejavu a zhromažďovania, ako aj o používaní neprimeranej sily proti pokojným demonštrantom, svojvoľných zatýkaniach a väzneniach a politicky motivovaných súdnych procesov;

E.  keďže početné obvinenia pred voľbami v roku 2016 a po nich spájajú režim Aliho Bonga s porušovaním ľudských práv, ako napríklad svojvoľným zatýkaním a dlhodobým väznením v neľudských podmienkach, mučením, mimosúdnymi vraždami a nútenými zmiznutiami civilistov a novinárov, ktorí vyjadrili nesúhlas s Bongovým režimom alebo jeho znovuzvolením;

F.  keďže Gabon je zmluvnou stranou Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, je v procese implementovania jeho ustanovení do vnútroštátneho práva a je povinný poskytovať OSN informácie o pokroku, ktorý dosiahol od ratifikácie dohovoru v roku 2011 a udalostiach po voľbách v roku 2016; keďže Výboru OSN pre nútené zmiznutia v súčasnosti skúma správu Gabonu a pokrok v implementácii uvedeného dohovoru;

G.  keďže prezident Ali Bongo začal národný dialóg ako súčasť úsilia o vyriešenie krízy vyvolanej jeho znovuzvolením, na ktorom sa podľa premiéra Emmanuela Issozeho Ngondeta zúčastnili zástupcovia z 1 200 skupín občianskej spoločnosti a približne 50 politických strán; keďže rozhovory bojkotoval Jean Ping a ďalší hlavní opoziční lídri;

H.  keďže prezidentský kandidát Jean Ping vyzval 18. augusta 2017 obyvateľov Gabonu k občianskej neposlušnosti a požadoval zvrhnutie prezidenta;

I.  keďže v posledných týždňoch boli v súvislosti s pokojnými a nepovolenými demonštráciami na podporu Jeana Pinga zadržané desiatky osôb a niektoré z nich sú stále vo väzbe;

J.  keďže 2. septembra 2017 bolo politickému vodcovi opozície a bývalému prezidentskému kandidátovi Jeanovi Pingovi a predstaviteľom viac ako dvadsiatich opozičných strán zabránené opustiť krajinu bez toho, aby im bol tento zákaz oznámený a bez zverejnenia zoznamu osôb, ktorých sa zákaz týkal; keďže toto opatrenie bolo 8. septembra 2017 zrušené;

K.  keďže vláda zakázala politickým oponentom, ktorí spochybňujú víťazstvo Aliho Bonga, vystupovať vo verejných a súkromných médiách;

L.  keďže na francúzske súdy boli podané individuálne žaloby proti niekoľkým gabonským prominentom v súvislosti so závažnými porušeniami ľudských práv a nelegálnymi príjmami (biens mal-acquis);

M.  keďže francúzske súdy v nadväznosti na sťažnosti, ktoré podali francúzska pobočka Transparency International a gabonský občan, práve uzavreli vyšetrovanie investícií nelegálnych príjmov z Gabonu vo Francúzsku a identifikovali a zaistili tovar v hodnote 50 až 60 miliónov EUR; keďže vyšetrovanie odhalilo, že na bankový účet používaný na nakupovanie tovarov vo Francúzsku pre rodinu Bongovcov pribudlo 1,3 milióna EUR;

N.  keďže volebná pozorovateľská misia EÚ (ďalej len „VPM EÚ“), ktorú pozvala vláda Gabonu, aby monitorovala prezidentské voľby, dospela vo svojej záverečnej správe k záveru, že volebný proces, najmä konsolidácia výsledkov volieb a odvolací proces, neboli transparentné; keďže VPM dospela k záveru, že tieto nezrovnalosti spochybňujú integritu procesu konsolidácie výsledkov a konečné výsledky volieb;

1.  pripomína, že Gabon sa v Dohode z Cotonou zaviazal dodržiavať demokraciu, zásady právneho štátu a ľudské práva, ku ktorým patrí sloboda prejavu a zhromažďovania a prístup k médiám, dobrá správa verejných vecí a transparentnosť v politických funkciách;

2.  pripomína Gabonu jeho zmluvné povinnosti a zodpovednosti, medzi ktoré patrí aj poskytovať jasné a konkrétne informácie o reformách uskutočnených od ratifikácie, povolebnom násilí a o opatreniach prijatých na zistenie pravdy a zabezpečenie toho, aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

3.  zdôrazňuje zásadnú úlohu opozície v demokratickej spoločnosti; dôrazne odsudzuje tlak vyvíjaný na zastrašovanie opozície v Gabone; považuje za neprijateľné, že niekoľkým vedúcim predstaviteľom gabonskej opozície vrátane prezidentského kandidáta vo voľbách v roku 2016 Jeana Pinga bolo dočasne znemožnené opustiť krajinu; pripomína, že podľa platných gabonských právnych predpisov sa toto výnimočné opatrenie môže uplatniť iba na osoby, voči ktorým sa vedie trestné vyšetrovanie; domnieva sa preto, že toto opatrenie bolo svojvoľné;

4.  dôrazne odsudzuje neustále hrozby, útoky, používanie sily a prísne obmedzovanie a zastrašovanie opozície, obhajcov ľudských práv a novinárov v Gabone; vyzýva orgány, aby rešpektovali právo opozície na pokojný protest a okamžite prepustili všetky osoby, ktoré sú ešte protiprávne zadržiavané, aby zastavili obťažovanie, zastrašovanie a prenasledovanie opozície a prijali konkrétne opatrenia na zaručenie slobodu prejavu;

5.  naliehavo žiada vládu Gabonu, aby uskutočnila dôkladnú a rýchlu reformu volebného rámca, v ktorej zohľadní odporúčania VPM EÚ a ktorá bude zameraná na jeho zlepšenie a dosiahnutie jeho plnej transparentnosti a dôveryhodnosti; zdôrazňuje, že gabonské orgány musia zaručiť plnú a úprimnú spoluprácu so všetkými príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby budúce parlamentné voľby, ktoré sa už mali uskutočniť, boli úplne transparentné a vierohodné a aby sa uskutočnili v slobodnom, demokratickom, inkluzívnom a pokojnom prostredí;

6.  uznáva, že intenzívnejší politický dialóg medzi EÚ a Gabonom pokračuje v súlade s ustanoveniami dohody z Cotonou; naliehavo vyzýva všetky zúčastnené strany, aby plne spolupracovali a usilovali sa o hmatateľný úspech tohto procesu;

7.  vyjadruje obavy, pokiaľ ide o inkluzívnosť a teda aj dôveryhodnosť a relevantnosť národného dialógu, ktorý začala vláda; pripomína, že Jean Ping a jeho koalícia pre novú republiku sa na dialógu odmietli zúčastniť;

8.  je presvedčený, že súčasný hlboký politický a sociálny rozkol v Gabone si vyžaduje jednoznačnú politickú reakciu s cieľom zachovať stabilitu krajiny, zvýšiť dôveru občanov v Gabone a dať inštitúciám skutočnú legitimitu; požaduje medzinárodné vyšetrovanie pod vedením OSN v súvislosti s voľbami a porušovaním ľudských práv, ku ktorým odvtedy došlo, s cieľom stanoviť spôsob vytvorenia politického dialógu umožňujúceho vyriešenie krízy a zároveň zaručiť demokratické práva obyvateľov Gabonu;

9.  naliehavo vyzýva Francúzsko, najmä vzhľadom na svoje silné a historické väzby s Gabonom, aby využilo celý svoj politický a hospodársky vplyv na gabonskú vládu a zohrávalo v tejto súvislosti konštruktívnu úlohu v rámci inštitúcií EÚ;

10.  vyzýva delegáciu Európskej únie v Gabone, aby pokračovala v podrobnom monitorovaní vývoja v Gabone a využila všetky vhodné nástroje, prostriedky a intenzívnejší politický dialóg na podporu základných prvkov Dohody z Cotonou a prodemokratických hnutí;

11.  vyzýva PK/VP, Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili svoje politiky voči Gabonu a zvážili cielené sankcie voči jednotlivcom zodpovedným za volebné podvody a následné násilnosti, ku ktorým v Gabone došlo;

12.  opakuje svoju výzvu vláde Gabonu, aby zaviedla justičný a sankčný systém, ktorý by zabezpečil, že zatýkanie a ukladanie trestov bude primerané závažnosti trestných činov;

13.  naliehavo žiada vládu, aby na konkrétne obavy medzinárodného spoločenstva reagovala formou bezodkladného zavedenia skutočne inkluzívneho, transparentného a nestranného konzultačného fóra pre dialóg; vyzýva zároveň opozíciu, aby kontrolovala dôveryhodnosť tohto procesu;

14.  vyzýva všetkých politických aktérov, aby preukázali zodpovednosť a zdržanlivosť, a najmä, aby sa zdržali podnecovania k násiliu;

15.  vyzýva účastníkov samitu EÚ – Afrika v Abidjane, aby situáciu v Gabone zaradili do svojho programu a pripomína Gabonu jeho záväzky v oblasti ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu;

16.  víta vyšetrovanie nelegálnych príjmov z Gabonu, ktoré prebieha vo Francúzsku, a vyjadruje nádej, že všetci, ktorí sú zapojení do nezákonných aktivít, budú postavení pred súd; požaduje čo najväčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o platbu vo výške 1,3 milióna EUR na účet vo francúzskej banke, spojený s rodinou Bongovcov;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi a parlamentu Gabonu, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT-EÚ.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia