Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2831(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0513/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0350

Přijaté texty
PDF 328kWORD 44k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk
Laos, zejména případy Somphoneho Phimmasoneho, Lody Thamavongové a Soukaneho Chaithada
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Laosu, zejména o případech Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Laosu,

–  s ohledem na výsledek 8. zasedání Smíšeného výboru Evropské unie a Laoské lidově demokratické republiky konaného dne 17. února 2017 ve Vientiane,

–  s ohledem na prohlášení Delegace Evropské unie ze dne 3. Května 2017 určené Laoské LDR, které bylo vydáno ve Vientiane při příležitosti Světového dne svobody tisku,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o obhájcích lidských práv z roku 1998,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem na Dohodu o spolupráci mezi EU a Laoskou lidově demokratickou republikou ze dne 1. prosince 1997,

–  s ohledem na Chartu sdružení ASEAN,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v březnu 2017 byli tři laoští pracovníci, pan Somphone Phimmasone, pan Soukane Chaithad a paní Lod Thammavongová odsouzeni k trestu odnětí svobody na dobu 12 až 20 let a k pokutě odpovídající deseti tisícům eur za kritizování vlády v sociálních médiích v souvislosti s údajnou korupcí, odlesňováním a porušováním lidských práv v době, kdy pracovali v Thajsku; vzhledem k tomu, že tito tři byli rovněž obviněni z účasti na protivládní demonstraci před laoským velvyslanectvím v Thajsku v prosinci 2015;

B.  vzhledem k tomu, že státní televize dne 25. května 2016 odvysílala záběr na pana Phimmasoneho, Chaithada a paní Thammavongovou ve vazbě na policejním ústředí ve Vientiane; vzhledem k tomu, že ve zpravodajském příspěvku bylo uvedeno, že tito tři byli zatčeni za ohrožování národní bezpečnosti z důvodu využívání sociálních médií k poškozování pověsti vlády;

C.  vzhledem k tomu, že v roce 2012 byl vientianskou policií zadržen občanský aktivista pan Sombath Somphone a od té doby je nezvěstný; vzhledem k tomu, že v případě pana Sompawna Khantisouka, podnikatele působícího v oblasti ochrany životního prostředí, který násilně zmizel v roce 2007, dosud nedošlo k žádnému pokroku, pokud jde o jeho nalezení; vzhledem k tomu, že v roce 2015 byl na čtyři a půl roku vězení za online kritiku vlády odsouzen polský státní příslušník pan Bounthanh Thammavong;

D.  vzhledem k tomu, že prostor občanské společnosti čelí v Laosu přísným omezením; vzhledem k tomu, že Laos v roce 2016 předsedal Sdružení národů jihovýchodní Asie, ale odmítl uspořádat tradiční paralelní zasedání občanské společnosti, čímž donutil občanské fórum ASEAN, aby se místo toho sešlo v Timoru-Leste;

E.  vzhledem k tomu, že laoská vláda nepřijala žádné zásadní kroky ke zlepšení ubohé situace v oblasti lidských práv, včetně zacházení s menšinami, a nadále přísně omezuje svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování; vzhledem k tomu, že absence norem spravedlivého soudního procesu, korupce v soudnictví a beztrestnost za porušování lidských práv zůstávají neomezené;

F.  vzhledem k tomu, že laoské orgány nadále pronásledují a utiskují náboženské menšiny, zejména křesťany; vzhledem k tomu, že byly zaznamenány četné případy konfiskace majetku, žhářských útoků na kostely a domy, bití křesťanů za oslavy Vánoc a případy nuceného zřeknutí se křesťanské víry;

G.  vzhledem k tomu, že Laos podepsal, ale neratifikoval Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným zmizením;

H.  vzhledem k tomu, že v Laosu neexistuje pluralita sdělovacích prostředků a že stávající produkce sdělovacích prostředků je přísně kontrolována státem; vzhledem k tomu, že zákon o sdělovacích prostředcích z roku 2008 byl v listopadu 2016 pozměněn, a to tak, že zavedl další omezení bránící kritice vládní politiky ve sdělovacích prostředcích a vyžaduje, aby novináři předkládali své zprávy před jejich zveřejněním k vládní cenzuře;

I.  vzhledem k tomu, že laoská vláda v roce 2014 vydala dekret zakazující online kritiku vlády a vládnoucí Lidové revoluční strany Laosu (LRSL);

1.  důrazně odsuzuje trest odnětí svobody uložený Somphonemu Phimmasonemu, Soukanemu Chaithadovi a Lod Thammavongové a vyzývá k jejich okamžitému propuštění;

2.  se znepokojením konstatuje, že tato rozhodnutí doplňují seznam zatčených a násilně zmizelých aktivistů a demonstrantů, kteří vyjadřovali kritické názory na otázky od sporů o půdu až po obvinění z korupce a zneužívání moci;

3.  opětovně vyzývá laoskou vládu, aby ukončila pronásledování a svévolné zadržování obhájců lidských práv, nezávislých novinářů a sociálních aktivistů a aby dodržovala právo na svobodu projevu a sdružování a práva menšin; připomíná Laosu jeho mezinárodní závazky, které mu plynou ze smluv v oblasti lidských práv, jež ratifikoval;

4.  naléhavě žádá laoskou vládu, aby dodržovala své mezinárodní závazky a chránila svobodu projevu a pokojného shromažďování a aby ratifikovala Mezinárodní úmluvu na ochranu všech osob před nuceným zmizením, kterou Laos podepsal v roce 2008;

5.  je vážně znepokojen rozšířeným porušováním lidských práv, včetně násilných zmizení a absence spravedlivého soudního procesu; vyzývá laoské orgány, aby dostály svým mezinárodním závazkům v oblasti lidských práv tím, že bezodkladně objasní místo, kde se nachází nejméně 10 nezvěstných osob, včetně Sombatha Somphoneho a Sompawna Khantisouka, a aby poskytly podrobné informace o obvinění uvězněných aktivistů a důkazy proti těmto osobám;

6.  vyzývá k transparentnímu, důkladnému a nestrannému vyšetření všech otevřených případů násilného zmizení, zveřejnění informací ohledně toho, kde se zmizelé osoby nacházejí a ke stíhání pachatelů;

7.  odsuzuje pronásledování náboženských menšin, zejména křesťanů; vyzývá vládu, aby okamžitě ukončila veškeré činnosti zaměřené vůči křesťanům a aby postavila před soud osoby zodpovědné za žhářské útoky a násilí;

8.  vyzývá laoské orgány, aby umožnily specializovaným agenturám OSN a zástupcům humanitárních organizací neomezený přístup, aby mohli navštívit politické vězně a všechny etnické a náboženské menšiny v Laosu;

9.  vyzývá laoskou vládu, aby přijala opatření na podporu vzniku politického systému mnoha stran a aby zajistila právo občanů být volen bez schválení LRSL;

10.  podporuje úsilí o zvýšení úrovně připojení k internetu v Laosu; naléhavě žádá laoskou vládu, aby vytvářela prostředí příznivé pro svobodu projevu a aby ukončila sledování osob na internetu a útoky proti těmto osobám; v tomto ohledu naléhavě žádá vládu, aby zrušila represivní prvky zákona z roku 2015 o prevenci a boji proti počítačové trestné činnosti;

11.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby případ Somphoneho Phimmasoneho, Lod Thammavongové a Soukaneho Chaithada urgentně projednala s laoskou vládou; vyzývá delegaci EU v Laosu, aby pozorně sledovala situaci v oblasti lidských práv v zemi, a zejména právo být přítomen při jakémkoli řízení proti Phimmasonemu, Thammavongové a Chaithadovi, a aby laoské orgány i nadále upozorňovala na případy uvězněných a nezvěstných osob;

12.  vyzývá ESVČ, aby tyto otázky přednostně zařadila na pořad jednání příštího zasedání Smíšeného výboru Evropské unie a Laoské lidově demokratické republiky a příštího summitu setkání Asie-Evropa, který se bude konat v Bruselu v roce 2018;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Laosu, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN a Radě OSN pro lidská práva.

Právní upozornění - Ochrana soukromí