Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2831(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0513/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 14/09/2017 - 8.4

Testi adottati :

P8_TA(2017)0350

Testi adottati
PDF 257kWORD 44k
Il-Ħamis, 14 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Settembru 2017 dwar il-Laos: b'mod partikolari l-każijiet ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad (2017/2831(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Laos,

–  wara li kkunsidra l-eżitu tat-tmien laqgħa tal-Kumitat Konġunt bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos li saret fi Vientiane fis-17 ta' Frar 2017,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos, li saret fi Vientiane fil-Jum Dinji tal-Libertà tal-Istampa, it-3 ta' Mejju 2017,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1998,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos tal-1 ta' Diċembru 1997,

–  wara li kkunsidra l-Karta tal-ASEAN,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi f'Marzu tal-2017 tliet ħaddiema Laosjani, is-Sur Somphone Phimmasone, is-Sur Soukane Chaithad u s-Sinjura Lod Thammavong, ġew ikkundannati għal sentenzi ta' ħabs ta' bejn 12 u 20 sena u l-ekwivalenti ta' għexieren ta' eluf ta' euro f'multi talli kkritikaw lill-gvern fuq il-midja soċjali b'rabta ma' allegati korruzzjoni, deforestazzjoni, u ksur tad-drittijiet tal-bniedem, waqt li kienu qed jaħdmu fit-Tajlandja; billi t-tlieta li huma ġew akkużati wkoll li pparteċipaw f'dimostrazzjoni kontra l-gvern barra l-ambaxxata Laosjana fit-Tajlandja f'Diċembru 2015;

B.  billi fil-25 ta' Mejju 2016, l-istazzjon televiżiv immexxi mill-istat wera lil Phimmasone, lil Chaithad, u lil Thammavong fil-kustodja tal-pulizija fil-kwartieri ġenerali tal-pulizija fi Vientiane; billi r-rapport tal-aħbarijiet qal li t-tlieta li huma kienu ġew arrestati talli kienu heddew is-sigurtà nazzjonali billi użaw il-midja soċjali biex ittebbgħu r-reputazzjoni tal-Gvern;

C.  billi s-Sur Sombath Somphone, attivist tas-soċjetà ċivili, ġie mwaqqaf mill-pulizija ta' Vientiane fl-2012 u minn dak iż-żmien 'l hawn ħadd ma jaf x'sar minnu; billi fil-każ tas-Sur Sompawn Khantisouk, intraprenditur attiv rigward kwisjonijiet ta' konservazzjoni, li ġie ssuġġettat għal għajbien furzat fl-2007, sal-lum għadu ma sar l-ebda progress rigward tagħrif dwar fejn jinstab; billi s-Sur Bounthanh Thammavong, ċittadin Pollakk, fl-2015 ġie kkundannat għal erba' snin u nofs ħabs talli kkritika lill-Gvern online;

D.  billi fil-Laos hemm imposti restrizzjonijiet ħorox fuq l-ispazju tas-soċjetà ċivili; billi l-Laos kellu l-presidenza tal-ASEAN fl-2016, iżda rrifjuta li jospita l-laqgħa tradizzjonali parallela tas-soċjetà ċivili, u għalhekk, minflok, il-Forum tal-Poplu tal-ASEAN kellu jiltaqa' f'Timor Leste;

E.  billi l-Gvern tal-Laos ma ħa l-ebda pass sinifikanti biex itejjeb is-sitwazzjoni ħażina tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż it-trattament tal-minoranzi, u għadu qed ikompli joħnoq b'mod sever il-libertà tal-espressjoni, tal-assoċjazzjoni, u tal-għaqda paċifika; billi n-nuqqas ta' standards ta' proċess ġust, il-korruzzjoni ġudizzjarja u l-impunità b'għeruq fondi għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem għadhom għaddejja mingħajr xkiel;

F.  billi l-awtoritajiet tal-Laos għadhom qed ikomplu jagħtu fastidju u jirrepressaw il-minoranzi reliġjużi, b'mod partikolari lill-Insara; billi kien hemm bosta każijiet ta' konfiska tal-proprjetà, attakki ta' inċendju volontarju fuq knejjes u djar, każijiet fejn persuni Nsara ġew imsawwta talli ċċelebraw il-Milied, u rinunzji mġiegħla tat-twemmin Nisrani;

G.  billi l-Laos iffirma iżda ma rratifikax il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat;

H.  billi hemm nuqqas ta' pluralità tal-midja fil-Laos, u dak li joħroġ mill-midja huwa strettament ikkontrollat mill-istat; billi l-liġi tal-midja tal-2008 ġiet emendata f'Novembru 2016, fejn iddaħħlu aktar restrizzjonijiet li jipprevjenu lill-midja milli tikkritika lill-gvern u li jeħtieġu lill-ġurnalisti jressqu r-rapporti tagħhom lil ċensur tal-gvern qabel il-pubblikazzjoni;

I.  billi fl-2014 il-Gvern tal-Laos ħareġ digriet li jipprojbixxi l-kritika online kontra l-Gvern u kontra l-Partit Rivoluzzjonarju tal-Poplu tal-Laos (LPRP) fil-gvern;

1.  Jikkundanna bil-qawwa s-sentenzi ta' priġunerija kontra Somphone Phimmasone, Soukane Chaithad u Lod Thammavong, u jappella għall-ħelsien immedjat tagħhom;

2.  Jinnota bi tħassib li dawn is-sentenzi jkomplu jżidu ma' lista ta' arresti u ta' għajbien furzat ta' attivisti u dimostranti li esprimew opinjonijiet kritiċi dwar kwistjonijiet li jvarjaw minn tilwim dwar art sa allegazzjonijiet ta' korruzzjoni u ta' abbuż tal-poter;

3.  Itenni l-appell tiegħu lill-Gvern tal-Laos biex iwaqqaf il-fastidju u l-arrest arbitrarju u d-detenzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-ġurnalisti indipendenti u tal-attivisti soċjali, u biex jirrispetta d-drittijiet tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni ħielsa u d-drittijiet tal-minoranzi; ifakkar lil-Laos fl-obbligi internzzjonali li għandu taħt it-trattati tad-drittijiet tal-bniedem li huwa rratifika;

4.  Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Laos jirrispetta l-impenji internazzjonali tiegħu u jipproteġi l-libertà tal-espressjoni u tal-għaqda paċifika, u jħeġġu wkoll jirratifika l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat, li l-Laos iffirma fl-2008;

5.  Jinsab serjament imħasseb dwar l-abbużi mifruxa tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-għajbien sfurzat u n-nuqqas għalkollox ta' proċess ġust; jistieden lill-awtoritajiet tal-Laos jissodisfaw l-obbligi internazzjonali tagħhom fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem billi b'mod immedjat jgħidu fejn jinsabu tal-inqas 10 individwi li għebu, inklużi Sombath Somphone u Sompawn Khantisouk, u jagħtu dettalji tal-akkużi miġjuba kontra l-attivisti impriġunati u tal-evidenza miġjuba kontrihom;

6.  Jitlob li jsiru investigazzjonijiet trasparenti, bir-reqqa u imparzjali tal-każijiet pendenti kollha ta' għajbien sfurzat, l-iżvelar tal-informazzjoni dwar fejn jinsabu dawk li għebu, u l-prosekuzzjoni tat-trasgrassuri;

7.  Jikkundanna l-persekuzzjoni tal-minoranzi reliġjużi, b'mod partikolari l-Insara; jistieden lill-Gvern iwaqqaf immedjatament kwalunkwe attività mmirata lejn l-Insara u jressaq quddiem il-ġustizzja lil dawk responsabbli tal-attakki ta' inċendju volontarju u tas-swat;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Laos jippermettu lill-aġenziji speċjalizzati tan-NU u lir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet umanitarji aċċess mingħajr restrizzjonijiet, ħalli jkunu jistgħu jżuru lill-priġunieri politiċi u lill-minoranzi etniċi u reliġjużi kollha fil-Laos;

9.  Jistieden lill-Gvern tal-Laos jieħu miżuri biex jippromwovi sistema politika multipartitika u jiżgura d-dritt li l-individwi jikkontestaw l-elezzjonijiet mingħajr l-approvazzjoni tal-Partit Rivoluzzjonarju tal-Poplu tal-Laos;

10.  Jappoġġja l-isforzi biex jiżdiedu l-livelli ta' konnettività mal-internet fil-Laos; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Laos irawwem ambjent li jappoġġja l-libertà tal-espressjoni u jwaqqaf l-immonitorjar u t-tpoġġija fil-mira ta' individwi online; iħeġġeġ lill-Gvern, f'dan ir-rigward, iħassar l-elementi repressivi tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra ċ-Ċiberkriminalità tal-2015;

11.  Jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà biex b'mod urġenti tqajjem il-każ ta' Somphone Phimmasone, Lod Thammavong u Soukane Chaithad mal-Gvern tal-Laos; jistieden lid-Delegazzjoni tal-UE fil-Laos timmonitorja mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż u, b'mod speċifiku, tkun preżenti fi kwalunkwe proċedimenti li jitwettqu kontra Phimmasone, Thammavong u Chaithad, u tkompli tqajjem mal-awtoritajiet tal-Laos il-każijiet tal-individwi li ġew mitfugħa l-ħabs jew li għebu;

12.  Jistieden lis-SEAE biex dawn il-kwistjonijiet tpoġġihom prijorità fuq l-aġenda tal-laqgħat futuri tal-Kumitat Konġunt bejn l-UE u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos u fuq l-aġenda tas-summit tal-Laqgħa bejn l-Asja u l-Ewropa (ASEM) li jmiss, li għandha ssir fi Brussell fl-2018;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Laos, lis-Segretarju Ġenerali tal-ASEAN u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU

Avviż legali - Politika tal-privatezza