Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2831(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0513/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/09/2017 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0350

Prijaté texty
PDF 170kWORD 44k
Štvrtok, 14. septembra 2017 - Štrasburg
Laos, najmä prípady Somphona Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada
P8_TA(2017)0350RC-B8-0513/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. septembra 2017 o Laose, najmä o prípadoch Somphoneho Phimmasoneu, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada (2017/2831(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Laose,

–  so zreteľom na výsledok 8. zasadnutia Spoločného výboru Európskej únie a Laoskej ľudovodemokratickej vo Vientiane 17. februára 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie Delegácie Európskej únie v Laoskej ľudovodemokratickej republike vydané vo Vientiane v svetový deň slobody tlače 3. mája 2017,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrancoch ľudských práv z roku 1998,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na dohodu o spolupráci medzi EÚ a Laoskou ľudovodemokratickou republikou z 1. decembra 1997,

–  so zreteľom na Chartu ASEAN,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v marci 2017 boli traja laoskí pracovníci, pán Somphone Phimmasone, pán Soukane Chaithad a pani Lod Thammavonga, odsúdení počas svojej práce v Thajsku na tresty odňatia slobody na 12 až 20 rokov a ekvivalent desiatok tisíc eur pokút za kritizovanie vlády na sociálnych médiách vo vzťahu k údajnej korupcii, odlesňovaniu a porušovaniu ľudských práv; keďže tieto tri osoby boli obvinené aj z účasti na protivládnej demonštrácii pred laoským veľvyslanectvom v Thajsku v decembri 2015;

B.  keďže 25. mája 2016 štátna televízia odvysielala zábery, na ktorých možno vidieť Phimmasoneho, Chaithada a Thammavongovú vo väzbe na policajnom riaditeľstve vo Vientiane; keďže v spravodajstve sa uvádza, tieto tri osoby boli zadržané za ohrozovanie národnej bezpečnosti použitím sociálnych médií na pošpinenie povesti vlády;

C.  keďže občianskeho aktivistu Sombatha Somphoneho zadržala Vientianská polícia v roku 2012 a odvtedy je nezvestný; keďže v prípade pána Sompawna Khantisouka, podnikateľa pôsobiaceho v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý nútene zmizol v roku 2007, nedošlo k podnes žiadnemu pokroku, pokiaľ ide o jeho nájdenie; keďže poľský štátny príslušník Bounthanh Thammavong bol v roku 2015 odsúdený na štyri a pol roka väzenia za online kritiku vlády;

D.  keďže v Laose priestor občianskej spoločnosti čelí závažným obmedzeniam; keďže Laos predsedal združeniu ASEAN v roku 2016, ale odmietol usporiadať tradičné paralelné stretnutie občianskej spoločnosti, a prinútil tak fórom ASEAN, aby sa namiesto toho stretlo vo Východnom Timore;

E.  keďže vláda Laosu neprijala žiadne významné kroky na zlepšenie zlej situácie v oblasti ľudských práv, ako aj v oblasti zaobchádzania s menšinami a naďalej vážne obmedzuje slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; keďže naďalej nerušene pokračuje nedostatok noriem spravodlivého súdneho procesu, súdna korupcia a trvalá beztrestnosť porušovania ľudských práv;

F.  keďže laoské orgány naďalej zastrašujú a prenasledujú náboženské menšiny, najmä kresťanov; keďže došlo k mnohým prípadom konfiškácie majetku, podpaľačských útokov na kostoly a domovy, bitia kresťanov za slávenie Vianoc a k vynúteným odstúpeniam od kresťanského vierovyznania;

G.  keďže Laos podpísal, ale neratifikoval Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím;

H.  keďže v Laose je nedostatok plurality médií a výstup existujúcich médií je prísne kontrolovaný štátom; keďže mediálny zákon z roku 2008 bol zmenený v novembri 2016, keď sa zaviedli ďalšie obmedzenia brániace kritike vládnych politík zo strany médií, ktoré od novinárov vyžadujú, aby pred zverejnením predložili svoje správy vláde na cenzúru;

I.  keďže v roku 2014 vláda Laosu vydala dekrét, ktorým zakazuje online kritiku vlády a vládnucej Laoskej ľudovej revolučnej strany (LPRP);

1.  dôrazne odsudzuje tresty odňatia slobody voči Somphonemu Phimmasonemu, Soukanovi Chaithadovi a Lod Thammavongovej a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

2.  so znepokojením konštatuje, že tieto rozsudky sa pridali na zoznam zatykačov a nútených zmiznutí aktivistov a protestantov, ktorí vyjadrili kritické stanoviská k záležitostiam od územných sporov až po obvinenia z korupcie a zneužívania moci;

3.  opakuje svoju výzvu vláde Laosu, aby zastavila prenasledovanie a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie obhajcov ľudských práv, nezávislých novinárov a sociálnych aktivistov, a aby rešpektovala právo na slobodný prejav a združovanie a práva menšín; pripomína Laosu jeho medzinárodné záväzky vyplývajúce z dohôd v oblasti ľudských práv, ktoré ratifikoval;

4.  naliehavo vyzýva laoskú vládu, aby dodržiavala svoje medzinárodné záväzky a chránila slobodu prejavu a pokojného zhromažďovania a aby ratifikovala Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, ktorý Laos podpísal v roku 2008;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozšíreným porušovaním ľudských práv vrátane nedobrovoľných zmiznutí a nad skutočnosťou, že nejestvuje spravodlivý súdny proces; vyzýva laoské orgány, aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv tým, že bezodkladne objasnia miesto pobytu aspoň 10 nezvestných osôb vrátane Sombatha Somphoneho a Sompawna Khantisouka, a aby poskytli podrobné informácie o obvineniach a dôkazoch predložených proti uväzneným aktivistom;

6.  požaduje transparentné, dôkladné a nestranné vyšetrovanie všetkých nevyriešených prípadov násilného zmiznutia, zverejnenie informácií o mieste, kde sa nachádzajú zmiznuté osoby, a trestné stíhanie páchateľov;

7.  odsudzuje prenasledovanie náboženských menšín, najmä kresťanov; vyzýva vládu, aby okamžite zastavila všetky činnosti zamerané proti kresťanom a aby postavila pred súd osoby zodpovedné za podpaľačské útoky a bitie;

8.  vyzýva laoské orgány, aby umožnili špecializovaným agentúram OSN a zástupcom humanitárnych organizácií neobmedzený prístup, aby mohli navštíviť politických väzňov a všetky etnické a náboženské menšiny v Laose;

9.  vyzýva laoskú vládu, aby prijala opatrenia na podporu pluralitného politického systému a zabezpečila, aby sa právo jednotlivcov kandidovať bez schválenia LPRP;

10.  podporuje úsilie o zvýšenie úrovne internetového pripojenia v Laose; naliehavo vyzýva vládu, aby rozvíjala prostredie, ktoré podporuje slobodu prejavu a aby prestala monitorovať jednotlivcov na internete a prenasledovať ich; v tejto súvislosti naliehavo vyzýva vládu, aby zrušila represívne prvky zákona z roku 2015 o predchádzaní počítačovej kriminalite a boji proti nej;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby bezodkladne kontaktovala laoskú vládu v otázke Somphonea Phimmasoneho, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada; vyzýva delegáciu EÚ v Laose, aby podrobne sledovala situáciu v oblasti ľudských práv v krajine, a najmä aby bola prítomná na každom konaní vedenom proti Phimmasonemu, Thammavongovej a Chaithadovi, a aby aj naďalej upozorňovala laoské úrady na prípady väznených a nezvestných osôb;

12.  vyzýva ESVČ, aby tieto otázky zaradila na popredné miesto programu budúceho zasadnutia spoločného výboru EÚ – Laoská ľudovodemokratická republika a nasledujúceho samitu Ázia – Európa (ASEM), ktorý sa bude konať v Bruseli v roku 2018;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Laosu, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN a Rade OSN pre ľudské práva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia