Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0525/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0351

Приети текстове
PDF 479kWORD 54k
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург
Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно Мианмар/Бирма, по-специално положението на общността рохингия (2017/2838(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Мианмар/Бирма и относно положението на мюсюлманите от общността рохингия, и по-специално резолюциите от 7 юли 2016 г.(1) и от 15 декември 2016 г.(2), както и резолюциите от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г.(3) и от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (4),

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегията на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма от 20 юни 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното съобщение от 1 юни 2016 г. на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС по отношение на Мианмар/Бирма: специално партньорство за демокрация, мир и благоденствие“ (JOIN(2016)0024),

—  като взе предвид изявлението на ЗП/ВП Федерика Могерини от 30 март 2016 г. относно встъпването в длъжност на новото правителство на Съюза на Мианмар/Бирма,

—  като взе предвид изявлението от 2 декември 2016 г. на говорителя на ЗП/ВП относно неотдавнашната ескалация на насилието в Мианмар/Бирма, както и изявлението на ЗП/ВП от 6 септември 2017 г. относно положението в щата Рахин,

—  като взе предвид съвместното изявление за медиите от 25 ноември 2016 г. относно третия диалог по правата на човека ЕС — Мианмар/Бирма,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 4 декември 2015 г. относно липсата на гражданство,

—  като взе предвид неотдавнашните съобщения на Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) и на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, съответно от 29 и 18 ноември 2016 г., относно влошаващото се положение с правата на човека в северния щат Рахин,

—  като взе предвид доклада на СВКПЧ от 20 юни 2016 г., озаглавен „Положението с правата на мюсюлманите от общността рохингия и други малцинства в Мианмар/Бирма“, и доклада на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма от 18 март 2016 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 195  г. и протокола към нея от 1967 г.,

—  като взе предвид Конвенцията от 1954 г. за статута на лицата без гражданство и Конвенцията от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство,

—  като взе предвид световния план за действие на Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) за периода 2014—2024 г. за слагане на край на липсата на гражданство от ноември 2014 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид изявлението от 20 януари 2017 г. за приключване на мисията на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, Янги Ли, заключавайки, че „понастоящем положението е по-лошо, отколкото в който и да е момент през последните няколко години“,

—  като взе предвид окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин от август 2017 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международния пакт за икономически, социални и културни права от 1966 г.,

—  като взе предвид Устава на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН),

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че според Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) над 300 000 мюсюлмани от общността рохингия, бягащи от насилието в щата Рахин, са потърсили убежище в Бангладеш през изминалите две седмици;

Б.  като има предвид, че в щата Рахин в Мианмар живеят приблизително един милион души от общността рохингия — съставена предимно от мюсюлмани малцинствена група, които са подложени на репресии и непрекъснати сериозни нарушения на правата на човека, включително заплахи за живота и сигурността, отказ на правото на здравеопазване и образование, принудителен труд, сексуално насилие и ограничаване на техните политически права;

В.  като има предвид, че членовете на общността рохингия са официално обявени за лица без гражданство от момента на влизането в сила на Закона за гражданството на Мианмар/Бирма през 1982 г., което доведе до сериозни ограничения на свободата на движение и до тяхното затваряне в лагери;

Г.  като има предвид, че група бунтовници от общността рохингия организираха нападение срещу полицейски постове и военна база в щата Рахин на 25 август 2017 г.; като има предвид, че това доведе до значителна военна контраофанзива, придружена от сериозни и широкомащабни нарушения на правата на човека, включително убийства, изнасилвания и изтезания; като има предвид, че правозащитни организации, по-конкретно Хюмън райтс уоч, чрез използване на сателитни изображения, съобщиха за масово разрушаване на къщи и други сгради в части на северния щат Рахин, които понастоящем са недостъпни за НПО и независими наблюдатели;

Д.  като има предвид, че съгласно настоящата конституция на Мианмар/Бирма армията запазва независимост по отношение на гражданския контрол, както и широки правомощия във връзка с управлението и националната сигурност;

Е.  като има предвид, че бягащите от Мианмар/Бирма лица, много от които са жени и деца, използват опасни маршрути, като се излагат на обстрел и рисковани пътища, както и на заплаха от глад и липса на медицинска помощ; като има предвид, че по тези пътища са загинали десетки души; като има предвид, че служителите на бреговата охрана на Бангладеш са намерили телата на най-малко 20 бежанци;

Ж.  като има предвид, че Бангладеш е подала жалба срещу органите на Мианмар/Бирма за поставяне на противопехотни мини в участък от границата с Бангладеш, които биха попречили на завръщането на бягащите от насилието мюсюлмани от общността рохингия;

З.  като има предвид, че на членовете на международния персонал на ООН и на международни неправителствени организации се забранява да влизат в районите, засегнати от конфликта, и като има предвид, че агенциите на ООН не са в състояние да предоставят хуманитарна помощ, включително храна, вода и лекарства на членовете на общността рохингия;

И.  като има предвид, че на 10 септември 2017 г. Върховният комисар на ООН за правата на човека, Зеид Раад Ал Хюсеин, обяви, че положението в Мианмар „изглежда христоматиен пример за етническо прочистване“;

Й.  като има предвид, че Китай и Русия блокираха приемането на декларация на Съвета за сигурност на ООН относно положението на малцинството рохингия в Мианмар/Бирма през март 2017 г.;

1.  решително осъжда всички нападения в щата Рахин; изразява дълбока загриженост относно нарастващата сериозност и нарастващия мащаб на нарушенията на правата на човека, включително убийствата, ожесточените сблъсъци, разрушаването на гражданска собственост, както и разселването на стотици хиляди цивилни лица;

2.  настоятелно призовава военните сили и силите за сигурност незабавно да прекратят убийствата, тормоза и изнасилванията на лица от общността рохингия, както и изгарянето на домовете им;

3.  припомня, че органите на Мианмар/Бирма са длъжни да защитават, без дискриминация, всички цивилни лица от насилие, както и да разследват случаите на тежки нарушения на правата на човека и да преследват по съдебен път отговорните лица, в съответствие с нормите и задълженията в областта на правата на човека;

4.  призовава органите на Мианмар/Бирма да осигурят незабавен и безпрепятствен достъп на независими наблюдатели, международни организации в областта на правата на човека, журналисти и други международни наблюдатели, на Организацията на обединените нации, и по-специално на мисията на ООН за установяване на фактите, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през март, с оглед гарантиране на независими и безпристрастни разследвания на твърденията за сериозни нарушения на правата на човека от всички страни;

5.  призовава на организациите за хуманитарна помощ спешно да бъде предоставен достъп до всички зони на конфликт и до всички разселени лица, без дискриминация, за да могат хуманитарните работници да окажат помощ на хората в опасност;

6.  призовава правителството на Мианмар/Бирма незабавно да премахне всички противопехотни мини по границата с Бангладеш;

7.  настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма, и по-специално държавния съветник Аун Сан Су Чи, да осъди категорично всяко подбуждане към расова или религиозна омраза и да се бори срещу социалната дискриминация и военните действия срещу малцинството рохингия; в допълнение към това настоятелно призовава правителството на Мианмар/Бирма да спазва всеобщото право на свобода на религията или убежденията; припомня на държавния съветник да предприеме решителни действия за изпълнение на препоръките, посочени в окончателния доклад на консултативната комисия относно щата Рахин, който бе съставен по нейно искане; изразява съжаление относно драстичното влошаване на положението след изявлението от 18 май 2015 г. на говорителя на партията на г-жа Су Чи, че правителството на Мианмар/Бирма следва да възстанови гражданството на членовете на малцинството рохингия;

8.  припомня на лауреата на наградата „Сахаров“ за 1990 г. Аун Сан Су Чи, че наградата се присъжда на тези, които защитават правата на човека, правата на малцинствата и зачитат международното право, наред с други критерии; насочва вниманието към необходимостта да се прецени дали наградата „Сахаров“ може да бъде оттегляна в случаи, когато лауреати на наградата нарушават тези критерии, след като тя им е била присъдена;

9.  приветства усилията на правителството на Бангладеш, в условията на настоящата хуманитарна катастрофа, за улесняване на предоставянето на закрила на стотици хиляди бежанци от общността рохингия; силно насърчава органите на Бангладеш и други съседни държави да приемат всички лица, бягащи от насилието в щата Рахин, и да спазват принципа на забрана за връщане; призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансовата и материална подкрепа за тези бежанци;

10.  припомня своята препоръка правителствата на държавите, изправени пред наплив от бежанци от общността рохингия, да сътрудничат тясно с ВКБООН, който притежава технически експертен опит при преценката на условията за получаване на бежански статут и мандат за защита на бежанците и лицата без гражданство; призовава ЕС и ООН да подкрепят съседните на Мианмар/Бирма държави в това отношение;

11.  освен това призовава АСЕАН, както и правителствата на държавите в региона да предприемат незабавни действия за увеличаване на натиска върху правителството на Мианмар/Бирма да прекрати нарушенията на правата, да защитава цивилното население в щата Рахин и да оказва подкрепа на бежанците;

12.  подкрепя усилията за активизиране на политическия процес, основан на прилагането на препоръките на Анан; призовава Съвета за сигурност на ООН и Общото събрание да приемат ефективни дипломатически и политически мерки, за да осигурят спазването от страна на правителството на Мианмар/Бирма на задълженията по отношение на малцинството рохингия, свързани с осигуряването на защита и достъп до хуманитарна помощ; във връзка с това призовава за резолюция на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, в която се осъждат нарушенията на правата, като настоява за достъп до щата Рахин и изисква търсенето на отговорност за сериозните нарушения на международното право от всички страни; освен това призовава за резолюция, която да бъде приета през септември 2017 г. от Съвета на ООН по правата на човека за удължаване на мандата на мисията за установяване на фактите;

13.  настоятелно призовава Китай и други международни и регионални участници да използват всички канали, за да изискат спиране на кръвопролитията, както и за постигане на мирно решение;

14.  призовава ЗП/ВП и държавите — членки на ЕС да засилят значително своя натиск върху правителството и силите за сигурност на Мианмар/Бирма за прекратяване на нарушенията на правата, за пълно сътрудничество с разследващите служители на ООН и международните хуманитарни агенции и да гарантират търсенето на отговорност за тежки нарушения на международното право; във връзка с това призовава ЗП/ВП и държавите — членки на ЕС, да поемат активна роля в подкрепа на незабавни действия на равнището на ООН, както и да демонстрират недвусмислено, че ЕС е готов да обмисли предприемането на целенасочени санкции срещу лица и субекти, както и да се обмислят последици в контекста на търговските преференции за Мианмар/Бирма, в случай че продължават безнаказаните тежки нарушения на международното право;

15.  призовава ЗП/ВП да докладва на Парламента относно инициативите на ЕС в рамките на ООН и в рамките на Съвета по външни работи на ЕС;

16.  призовава ЕС и неговите държави членки да приветстват информациите и изявленията от представители на общността рохингия относно положението на място;

17.  подкрепя усилията за присъствие на независими наблюдатели и наблюдатели под егидата на ООН за облекчаване на хуманитарната криза; призовава органите на Мианмар/Бирма да осигурят незабавен и безпрепятствен достъп на независими наблюдатели, и по специално на мисията на ООН за установяване на фактите, създадена от Съвета на ООН по правата на човека през март 2017 г.;

18.  подкрепя създаването на служба на Върховния комисар на ООН за правата на човека в Мианмар/Бирма с пълен мандат;

19.  призовава ЕС и неговите държави членки да подкрепят световния план за действие за периода 2014—2024 г. на Съвета на ООН по правата на човека за слагане на край на липсата на гражданство;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и парламента на Мианмар/Бирма, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на АСЕАН, на Междуправителствената комисия на АСЕАН по правата на човека, на специалния докладчик на ООН относно положението с правата на човека в Мианмар/Бирма, на върховния комисар на ООН за бежанците и на Съвета на ООН по правата на човека.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0316.
(2) Приети текстове, P8_TA(2016)0506.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0089.
(4) Приети текстове, P8_TA(2017)0247.

Правна информация - Политика за поверителност