Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2838(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0525/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0351

Přijaté texty
PDF 353kWORD 48k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk
Myanmar, zejména situace Rohingyů
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o Myanmaru, zejména o situaci Rohingyů (2017/2838(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Myanmaru a o situaci Rohingyů, zejména na usnesení ze dne 7. července 2016(1) a 15. prosince 2016(2), a na svá usnesení ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(3) a na usnesení ze dne 13. června 2017 o osobách bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii(4),

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 20. června 2016 o strategii EU vůči Myanmaru/Barmě,

—  s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. června 2016 Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Prvky strategie EU vůči Myanmaru/Barmě: zvláštní partnerství pro demokracii, mír a prosperitu“ (JOIN(2016)0024),

—  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 30. března 2016 o nástupu nové vlády Myanmarského svazu do funkce,

—  s ohledem na prohlášení mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 2. prosince 2016 o nedávné eskalaci násilí v Myanmaru/Barmě a na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 6. září 2017 o situaci v Arakanském státě,

—  s ohledem na společnou tiskovou zprávu o třetím dialogu mezi EU a Myanmarem o lidských právech ze dne 25. listopadu 2016,

—  s ohledem na závěry Rady ze dne 4. prosince 2015 o problematice osob bez státní příslušnosti,

—  s ohledem na nedávné brífinky vysokého komisaře OSN pro lidská práva a zvláštní zpravodajky OSN pro stav lidských práv v Myanmaru/Barmě týkající se zhoršující se situace v oblasti lidských práv v severní části Arakanského státu, které se uskutečnily ve dnech 29. listopadu a 18. listopadu 2016,

—  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 20. června 2016 s názvem „Stav lidských práv Rohingyjských muslimů a ostatních menšin v Myanmaru“ na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Myanmaru ze dne 18. března 2016,

—  s ohledem na úmluvu OSN z roku 1951 o právním postavení uprchlíků a na protokol k této úmluvě z roku 1967,

—  s ohledem na Úmluvu o právním postavení osob bez státní příslušnosti z roku 1954 a na Úmluvu o omezení případů bezdomovectví z roku 1961,

—  s ohledem na globální akční plán Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHRC) pro období 2014–2024 týkající se vyřešení problému osob bez státní příslušnosti;

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

—  s ohledem na prohlášení, které zvláštní zpravodajka OSN pro stav lidských práv v Myanmaru Yanghee Leeová vydala dne 20. ledna 2017 po skončení své mise do Myanmaru a v níž uvedla, že „situace je nyní horší než kdykoli v průběhu posledních několika let“;

—  s ohledem na závěrečnou zprávu Poradní komise pro Arakanský stát ze srpna 2017;

—  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z téhož roku,

—  s ohledem na Chartu Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN),

—  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky uvádí, že v uplynulých dvou týdnech uprchlo před násilím, k němuž dochází v Arakanském státě, více než 300 000 muslimských Rohingyů;

B.  vzhledem k tomu, že Arakanský stát v Myanmaru je domovem přibližně jednoho milionu Rohingyů, převážně muslimské menšiny, která je vystavena represím a soustavnému vážnému porušování lidských práv, kdy jsou ohroženy jejich životy a bezpečnost, je jim upíráno právo na zdravotní péči a na vzdělání, jsou posíláni na nucené práce, bývají obětí sexuálního násilí a jsou omezována jejich politická práva;

C.  vzhledem k tomu, že od roku 1982, kdy byl přijat zákon o barmském občanství, jsou Rohingyové osobami bez státní příslušnosti; tento zákon vedl k rozsáhlému omezení jejich svobody pohybu a k tomu, že jsou nuceni sídlit v táborech;

D.  vzhledem k tomu, že dne 25. srpna 2017 zaútočila skupina rohingyjských povstalců na několik policejních stanic a na vojenskou základnu v Arakanském státě; vzhledem k tomu, že tento útok vyvolal masivní vojenskou protiofenzivu, která byla spojena se závažným a rozsáhlým porušováním lidských práv, kdy dochází k zabíjení, znásilňování a mučení; vzhledem k tomu, že organizace na ochranu lidských práv, především Human Rights Watch, s využitím satelitním snímkům informují o rozsáhlém bourání domů a dalších budov v některých oblastech v severní části Arakanského státu, které jsou v současné době pro nevládní organizace a nezávislé pozorovatele nepřístupné;

E.  vzhledem k tomu, že podle platné myanmarské ústavy nepodléhá armáda civilnímu dohledu, má značný vliv na vládu a disponuje rozsáhlými pravomocemi v oblasti národní bezpečnosti;

F.  vzhledem k tomu, že uprchlíci z Myanmaru, mezi nimiž je mnoho žen a dětí, procházejí zrádnými oblastmi, jsou terčem ostřelování, musí využívat nebezpečných cest, hrozí jim smrt hladem a nemají přístup k lékařské péči; vzhledem k tomu, že po cestě již zahynulo několik desítek osob; vzhledem k tomu, že bangladéšská pobřežní stráž našla těla nejméně 20 uprchlíků;

G.  vzhledem k tomu, že Bangladéš podal myanmarským orgánům stížnost na to, že na jednom z úseků hranice s Bangladéšem kladou nášlapné miny, které mají zabránit Rohingyjským muslimům prchajícím před násilím vrátit se do Myanmaru;

H.  vzhledem k tomu, že mezinárodní pracovníci OSN a nevládních organizací nesmějí vstupovat do oblastí postižených tímto konfliktem a agentury OSN nejsou schopny poskytovat Rohingyům humanitární pomoc, tedy potraviny, vodu a léky;

I.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva Zaíd Raád Zaíd Husajn dne 10. září 2017 prohlásil, že situace v Myanmaru „se zdá být učebnicovým příkladem etnické čistky“;

J.  vzhledem k tomu, že Čína a Rusko zablokovaly v březnu 2017 přijetí prohlášení Rady bezpečnosti OSN o situaci rohingyjské menšiny v Myanmaru;

1.  ostře odsuzuje veškeré útoky, k nimž došlo v Arakanském státě; je hluboce znepokojen tím, že zvyšuje závažnost a rozsah porušování lidských práv, včetně zabíjení, násilných střetů, ničení civilního majetku a vysídlování stovek tisíců civilistů;

2.  naléhavě vyzývá vojenské a bezpečnostní síly, aby neprodleně zastavily zabíjení, zastrašování a znásilňování Rohingyů a vypalování jejich domů;

3.  připomíná myanmarským orgánům, že je jejich povinností chránit všechny civilisty před násilím, a to bez jakékoli diskriminace, a vyšetřovat závažné případy porušování lidských práv a stíhat jejich pachatele v souladu s normami a závazky v oblasti lidských práv;

4.  vyzývá Myanmarské orgány, aby okamžitě umožnily ničím neomezený přístup nezávislým pozorovatelům, mezinárodním lidskoprávním organizacím, novinářům a jiným mezinárodním pozorovatelům a Organizaci spojených národů, zejména vyšetřovací misi, kterou v březnu ustavila Rada OSN pro lidská práva, aby mohlo proběhnout nezávislé a nestranné vyšetřování závažného porušování lidských práv, jehož se údajně dopouštějí všechny strany;

5.  důrazně žádá, aby organizace poskytující humanitární pomoc měly přístup do všech oblastí, v nichž probíhá konflikt, a ke všem vysídleným osobám bez jakékoli diskriminace, aby humanitární pracovníci mohli lidem v ohrožení poskytovat pomoc;

6.  vyzývá myanmarskou vládu, aby z hranice s Bangladéšem okamžitě odstranila veškeré nášlapné miny;

7.  žádá myanmarskou vládu a zejména státní poradkyni Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačně odsoudily veškeré podněcování k rasové nebo náboženské nenávisti a aby bojovaly proti sociální diskriminaci a násilnostem páchaným na rohingyjské menšině; dále důrazně žádá myanmarskou vládu, aby respektovala univerzální právo na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení; připomíná státní poradkyni, že musí usilovat o to, aby byla provedena doporučení obsažená v závěrečné zprávě Poradního výboru pro Arakanský stát, o jejíž vypracování sama požádala; lituje, že od doby, kdy mluvčí strany Aun Schan Su Ťij vydal dne 18. května 2015 prohlášení, že myanmarská vláda musí vrátit rohingyjské menšině státní občanství, se situace dramaticky zhoršila;

8.  připomíná nositelce Sacharovovy ceny z roku 1990 Aun Schan Su Ťij, že cena je udělována osobnostem, které – kromě jiných kritérií – brání lidská práva a bojují za práva menšin a dodržování mezinárodního práva; poukazuje na to, že je třeba zvážit, zda by bylo možné Sacharovovu cenu odebrat, pokud její laureáti tato kritéria po udělení ceny přestanou splňovat;

9.  oceňuje úsilí Bangladéše, který – konfrontován s touto humanitární katastrofou – pomáhá zajišťovat bezpečnost stovek tisíců rohingyjských uprchlíků; důrazně vybízí státní orgány Bangladéše a dalších zemí sousedících s Myanmarem, aby přijímaly všechny osoby, které prchají před násilím v Arakanském státě, a aby dodržovaly zásadu nenavracení; vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily finanční a hmotnou pomoc poskytovanou těmto uprchlíkům;

10.  připomíná své doporučení, aby vlády zemí, do nichž přicházejí rohingyjští uprchlíci, úzce spolupracovaly s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který disponuje odbornými znalostmi potřebnými k prověřování statusu uprchlíky a má mandát chránit uprchlíky a osoby bez státního občanství; vyzývá EU a OSN, aby v tomto směru poskytovaly sousedům Myanmaru podporu;

11.  dále vyzývá sdružení ASEAN a regionální vlády, aby neprodleně učinily kroky ke zvýšení tlaku na vládu Myanmaru, která musí učinit přítrž porušování práv, chránit veškeré civilní obyvatelstvo v Arakanském státě a poskytovat podporu uprchlíkům;

12.  podporuje úsilí o prohloubení politického procesu, jehož základem je provádění doporučení Kofiho Annana; vyzývá Radu bezpečnosti a Valné shromáždění OSN k přijetí účinných diplomatických a politických opatření s cílem dosáhnout toho, aby myanmarská vláda začala dodržovat své závazky vůči rohingyjské menšině, pokud jde o zajištění ochrany a přístupu k pomoci; v této souvislosti vyzývá Valné shromáždění a Radu bezpečnosti OSN k přijetí rezoluce odsuzují porušování lidských práv a požadující, aby byl zajištěn přístup do Arakanského státu a aby pachatelé závažných činů proti mezinárodnímu právu nesli za své jednání vždy odpovědnost bez ohledu na to, ke které straně náleží; dále vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby na svém zářijovém zasedání v roce 2017 přijala rezoluci, která prodlouží mandát její vyšetřovací mise;

13.  vyzývá Čínu a ostatní mezinárodní a regionální aktéry, aby s využitím všech komunikačních možností požadovali ukončení násilností a usilovali o mírové řešení konfliktu;

14.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy EU, aby výrazně zvýšily tlak, který vyvíjejí na vládu Myanmaru a bezpečnostní síly s cílem donutit je, aby přestaly porušovat lidská práva a plně spolupracovaly s vyšetřovateli OSN a mezinárodními humanitárními organizacemi a aby zajistily stíhání pachatelů závažných případů porušení mezinárodního práva; v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy EU, aby aktivně podporovaly okamžité akce na úrovni OSN a daly jasně najevo, že EU je ochotna uvažovat o sankcích proti jednotlivcům i organizacím a zvažovat i důsledky v kontextu obchodních preferencí, jichž Myanmar využívá, pokud by závažné a přitom beztrestné porušování mezinárodního práva nadále pokračovalo;

15.  žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby informovala Parlament o iniciativách EU v rámci OSN a v kontextu Rady EU pro zahraniční věci;

16.  žádá EU a její členské státy, aby vybízely zástupce Rohingyů k podávání zpráv a prohlášení o situaci na místě;

17.  podporuje snahy o to, aby v místě mohli působit nezávislí pozorovatelé pod vedením OSN s cílem zmírnit humanitární krizi; vyzývá myanmarské orgány, aby nezávislým pozorovatelům, zejména vyšetřovací misi, kterou v březnu 2017 vyslala do Myanmaru Rada OSN pro lidská práva, okamžitě poskytla ničím neomezený přístup do dané oblasti;

18.  podporuje vytvoření kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva v Myanmaru, která byla vybavena plným mandátem;

19.  vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly globální akční plán Úřadu vysokého komisaře pro lidská práva 2014–2024 s cílem ukončit bezdomovectví;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Myanmaru, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi ASEAN, mezivládní komisi pro lidská práva ASEAN, zvláštní zpravodajce OSN pro stav lidských práv v Myanmaru, vysokému komisaři OSN pro uprchlíky a Radě OSN pro lidská práva.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0506.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2017)0247.

Právní upozornění - Ochrana soukromí