Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2838(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0525/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/09/2017 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0351

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 420kWORD 55k
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Μιανμάρ, και ιδίως η κατάσταση των Rohingya
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (2017/2838(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Μιανμάρ/Βιρμανία και την κατάσταση των μουσουλμάνων Rohingya, και ειδικότερα εκείνα της 7ης Ιουλίου 2016(1) και της 15ης Δεκεμβρίου 2016(2), καθώς και τα ψηφίσματά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά το 2017(3) και της 13ης Ιουνίου 2017 σχετικά με την ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη την από 1ης Ιουνίου 2016 κοινή ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Mιανμάρ/Βιρμανίας: Μια ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία» (JOIN(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη την από 30 Μαρτίου 2016 δήλωση της ΑΠ/ΥΕ, κυρίας Federica Mogherini, σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ένωσης του Mιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την από 2 Δεκεμβρίου 2016 δήλωση του εκπροσώπου τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση της βίας στην Mιανμάρ/Βιρμανία, και την από 6 Σεπτεμβρίου 2017 δήλωση της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στην Πολιτεία του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν τύπου της 25ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με τον τρίτο διάλογο ΕΕ-Mιανμάρ/Βιρμανίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την ανιθαγένεια,

–  έχοντας υπόψη τα πρόσφατα ενημερωτικά σημειώματα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία, αντιστοίχως της 29ης και 18ης Νοεμβρίου 2016, όσον αφορά την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο βόρειο τμήμα της πολιτείας του Ρακίν,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) της 20ής Ιουνίου 2016, με τίτλο «Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar» (Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία), και την έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ της 18ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών και την Σύμβαση του 1961 για την Μείωση των περιπτώσεων Ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την εξάλειψη της ανιθαγένειας, του Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (UDHR) του 1948,

–  έχοντας υπόψη την από 20 Ιανουαρίου 2017 δήλωση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία κυρίας Yanghee Lee, σχετικά με τον τερματισμό της αποστολής της, που καταλήγει ότι «η κατάσταση είναι τώρα χειρότερη από οποτεδήποτε άλλοτε τα τελευταία λίγα χρόνια»,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν, του Αυγούστου του 2017·

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), πάνω από 300 000 μουσουλμάνοι Rohingya κατέφυγαν στο Μπανγκλαντές τις τελευταίες δυο εβδομάδες, για να γλυτώσουν από τις βιαιότητες στην πολιτεία του Ρακίν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτεία του Ρακίν στην Mιανμάρ/Βιρμανία είναι η εστία ενός περίπου εκατομμυρίου Rohingya, μιας μουσουλμανικής κυρίως μειονοτικής ομάδας που βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστολή και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και απειλές κατά της ζωής και ασφάλειας, άρνηση των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία και περιορισμούς πολιτικών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λαός των Rohingya είναι επίσημα ανιθαγενής από το 1982 που ετέθη σε ισχύ ο Νόμος περί Βουρμανικής Ιθαγένειας, που οδήγησε σε σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και περιόρισε τους Rohingya μέσα σε στρατόπεδα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ομάδα ανταρτών οργάνωσε επίθεση κατά αστυνομικών σταθμών και μιας στρατιωτικής βάσης στην πολιτεία του Ρακίν στις 25 Αυγούστου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν μια ευρεία στρατιωτική αντεπίθεση, με σοβαρές και εκτενείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων φόνους, βιασμούς και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, έχουν αναφέρει μεγάλης κλίμακας καταστροφές οικιών και άλλων κτιρίων σε περιοχές του βόρειου τμήματος της Πολιτείας Ρακίν που επί του παρόντος είναι απρόσιτες για ΜΚΟ και ανεξάρτητους παρατηρητές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα της Mιανμάρ/Βιρμανίας, ο στρατός είναι ανεξάρτητος από πολιτική εποπτεία και διαθέτει εκτεταμένη εξουσία επί της κυβέρνησης και της εθνικής ασφάλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εγκαταλείπουν την Mιανμάρ/Βιρμανία, που είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά, ακολουθούν δύσκολες διαδρομές, κάτω από πυροβόλα όπλα και επικίνδυνα μονοπάτια, χωρίς τροφή και χωρίς ιατρική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες πέθαναν κατά τη διαδρομή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακτοφυλακή του Μπανγκλαντές έχει βρει τα πτώματα 20 τουλάχιστον φυγάδων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπανγκλαντές έχει υποβάλει καταγγελία κατά των αρχών της Mιανμάρ/Bιρμανίας για την τοποθέτηση ναρκών ξηράς σε ένα τμήμα των συνόρων με το Μπανγκλαντές, για να εμποδίζουν την επιστροφή των μουσουλμάνων Rohingya που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ και των διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν έχουν την άδεια να εισέλθουν στις περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φορείς του ΟΗΕ αδυνατούν να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και φαρμάκων, στους Rohingya·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Raad Al Hussein, ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στο Mιανμάρ/Βιρμανία «μοιάζει με υποδειγματική περίπτωση εθνοκάθαρσης»·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα και η Ρωσία εμπόδισαν τον Μάρτιο του 2017 την έκδοση δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας Rohingya στην Mιανμάρ/Βιρμανία·

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις μέσα στην πολιτεία του Ρακίν· ανησυχεί σοβαρά από την αυξανόμενη σοβαρότητα και κλίμακα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, βίαιες συγκρούσεις, καταστροφή ιδιοκτησιών αμάχων και εκτόπιση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων·

2.  καλεί θερμά τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταματήσουν αμέσως τους φόνους, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς σε βάρος των Rohingya, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους·

3.  υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Mιανμάρ/Βιρμανίας έχουν καθήκον να προστατεύουν όλους αδιακρίτως τους πολίτες από τις κακοποιήσεις και να διερευνούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διώκουν τους υπεύθυνους, βάσει των προδιαγραφών και υποχρεώσεων που ισχύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

4.  καλεί τις αρχές της Mιανμάρ/Βιρμανίας να χορηγήσουν άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, στις διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στους δημοσιογράφους και άλλους διεθνείς παρατηρητές, καθώς και στον ΟΗΕ, και κυρίως στην διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ώστε να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο οι καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλους τους εμπλεκόμενους·

5.  ζητεί επειγόντως να επιτραπεί στις οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας να έχουν πρόσβαση σε όλες τις περιοχές συγκρούσεων και στους εκτοπισθέντες αδιακρίτως, ώστε να μπορέσει το προσωπικό της βοήθειας να συνδράμει όσους ανθρώπους κινδυνεύουν·

6.  καλεί την Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας να αφαιρέσει αμέσως όλες τις νάρκες ξηράς στα σύνορα με το Μπανγκλαντές·

7.  καλεί την Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας, και ειδικότερα την κρατική σύμβουλο Aung San Suu Kyi, να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε υποκίνηση σε φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος και να πολεμήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις και τις εχθρικές ενέργειες που στρέφονται κατά της μειονότητας των Rohingya· καλεί ακόμη την κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας να σεβαστεί το οικουμενικό δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης· υπενθυμίζει στην κρατική σύμβουλο ότι θα πρέπει να πιέσει για την υλοποίηση των συστάσεων που περιέχονται στην τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία του Ρακίν, έκθεση εκπονηθείσα μετά από δικό της αίτημα· θεωρεί λυπηρή τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης μετά τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος της κυρίας Suu Kyi, στις 18 Μαΐου 2015, ότι η Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας όφειλε να αποδώσει την ιθαγένεια στη μειονότητα των Rohingya·

8.  υπενθυμίζει στην κάτοχο του Βραβείου Ζαχάρωφ του 1990, κυρία Aung San Suu Kyi, ότι το βραβείο απονέμεται σε όσους υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύουν τα δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σέβονται το διεθνές δίκαιο, μεταξύ άλλων κριτηρίων· επισημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον το Βραβείο Ζαχάρωφ θα μπορούσε να ανακαλείται σε περιπτώσεις όπου οι κάτοχοί του παραβαίνουν αυτά τα κριτήρια μετά την βράβευση·

9.  αναγνωρίζει την προσπάθεια του Μπανγκλαντές, μπροστά σε αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, να βοηθήσει να παρασχεθεί προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων Rohingya· προτρέπει θερμά τις αρχές του Μπανγκλαντές και των άλλων γειτονικών χωρών να δέχονται όλους όσους προσπαθούν να γλυτώσουν από τη βία στην πολιτεία του Ρακίν, και να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την οικονομική και υλική βοήθεια προς αυτούς τους πρόσφυγες·

10.  υπενθυμίζει τη σύστασή του προς τις κυβερνήσεις των χωρών που αντιμετωπίζουν εισροή προσφύγων Rohingya να συνεργαστούν στενά με την UNHCR, που διαθέτει την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη να διακριβώνει το καθεστώς του πρόσφυγα και την εντολή να προστατεύει τους πρόσφυγες και τους ανιθαγενείς· καλεί ΕΕ και ΟΗΕ να στηρίξουν σε αυτό το θέμα τις γειτονικές χώρες της Mιανμάρ/Βιρμανίας·

11.  καλεί επίσης την ASEAN και τις περιφερειακές κυβερνήσεις να λάβουν άμεσα μέτρα για να αυξήσουν την πίεση στην Κυβέρνηση της Mιανμάρ/Βιρμανίας προκειμένου να σταματήσει τις κακοποιήσεις, να προστατεύσει τους αμάχους στην πολιτεία του Ρακίν και να συνδράμει τους πρόσφυγες που φεύγουν·

12.  στηρίζει τις προσπάθειες για μια εντονότερη πολιτική διεργασία θεμελιωμένη στην υλοποίηση των συστάσεων Ανάν· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκρίνουν αποτελεσματικά διπλωματικά και πολιτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της Κυβέρνησης της Mιανμάρ/Βιρμανίας με τις υποχρεώσεις της έναντι της μειονότητας των Rohingya σε ό,τι αφορά την παροχή προστασίας και την πρόσβαση στη βοήθεια· ζητεί σε σχέση με αυτό ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που να καταδικάζει τις παραβιάσεις δικαιωμάτων, τονίζοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτεία του Ρακίν, και ζητώντας λογοδοσία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από όλους τους εμπλεκόμενους· ζητεί ακόμη να εγκρίνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ένα ψήφισμα τον Σεπτέμβριο του 2017 που να παρατείνει την εντολή της διερευνητικής αποστολής·

13.  καλεί την Κίνα και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαύλους για να ζητήσουν να τεθεί ένα τέλος στις ωμότητες και να επιτευχθεί μια ειρηνική διευθέτηση·

14.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να εντείνουν αισθητά την πίεσή τους επί της Κυβέρνησης και επί των δυνάμεων ασφαλείας της Mιανμάρ/Βιρμανίας προκειμένου να σταματήσουν τις παραβιάσεις δικαιωμάτων, να συνεργαστούν πλήρως με τους ερευνητές του ΟΗΕ και τους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς και να εξασφαλίσουν τη λογοδοσία για τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· καλεί επ’ αυτού την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν ενεργό ρόλο, στηρίζοντας τις άμεσες ενέργειες σε επίπεδο ΟΗΕ και καθιστώντας σαφές πως η ΕΕ είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο στοχευμένων κυρώσεων κατά ατόμων και οντοτήτων, και να εξετάσει τις συνέπειες για τις εμπορικές προτιμήσεις που σήμερα η Mιανμάρ/Βιρμανία δικαιούται, σε περίπτωση που συνεχιστούν ατιμώρητα οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου·

15.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποδέχονται θετικά τις εκθέσεις και δηλώσεις των εκπροσώπων των Rohingya σχετικά με την κατάσταση επί τόπου·

17.  στηρίζει τις προσπάθειες για παρατηρητές ανεξάρτητους και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ επί τόπου με σκοπό την ελάφρυνση της ανθρωπιστικής κρίσης· καλεί τις αρχές της Mιανμάρ/Βιρμανίας να χορηγήσουν άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση στους ανεξάρτητους παρατηρητές, και ειδικότερα στην διερευνητική αποστολή του ΟΗΕ που δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

18.  στηρίζει την δημιουργία στην Mιανμάρ/Βιρμανία ενός γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με πλήρη εντολή·

19.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 της UNHCR για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ/Βιρμανίας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ/Βιρμανία, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0316.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0506.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0247.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου