Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0221(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0120/2017

Předložené texty :

A8-0120/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0356

Přijaté texty
PDF 398kWORD 47k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk Konečné znění
Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání ***I
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0461),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0320/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 12. září 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. prosince 2016(2),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0120/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 394, 26.10.2016, s. 2.
(2) Úř. věst. C 75, 10.3.2017, s. 48.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. září 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání
P8_TC1-COD(2016)0221

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1991.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí