Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0221(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0120/2017

Indgivne tekster :

A8-0120/2017

Forhandlinger :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Afstemninger :

PV 14/09/2017 - 8.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0356

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 52k
Torsdag den 14. september 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Europæiske venturekapitalfonde og europæiske sociale iværksætterfonde ***I
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. september 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0461),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0320/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 12. september 2016(1),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. december 2016(2),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0120/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 394 af 26.10.2016, s. 2.
(2) EUT C 75 af 10.3.2017, s. 48.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. september 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde og forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde
P8_TC1-COD(2016)0221

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/1991.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik