Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0221(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0120/2017

Texte depuse :

A8-0120/2017

Dezbateri :

PV 13/09/2017 - 18
CRE 13/09/2017 - 18

Voturi :

PV 14/09/2017 - 8.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0356

Texte adoptate
PDF 325kWORD 51k
Joi, 14 septembrie 2017 - Strasbourg
Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social ***I
P8_TA(2017)0356A8-0120/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 septembrie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (COM(2016)0461 – C8-0320/2016 – 2016/0221(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0461),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0320/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2016(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2016(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0120/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 394, 26.10.2016, p. 2.
(2) JO C 75, 10.3.2017, p. 48.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 septembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social
P8_TC1-COD(2016)0221

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1991.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate