Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2847(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0538/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0538/2017

Rasprave :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Glasovanja :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0361

Usvojeni tekstovi
PDF 330kWORD 51k
Utorak, 3. listopada 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 3. listopada 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom (2017/2847(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Smjernice Vijeća (čl. 50.) od 29. travnja 2017. slijedom obavijesti Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 50. UEU-a i Prilog Odluci Vijeća od 22. svibnja 2017. kojim se utvrđuju pregovaračke smjernice o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske Unije,

–  uzimajući u obzir dokumente o stajalištu Komisije od 12. lipnja 2017. naslovljene „Osnovna načela o pravima građana” i „Osnovna načela o financijskom poravnanju” te dokument naslovljen „Vodeća načela za dijalog o Irskoj/Sjevernoj Irskoj” od 20. rujna 2017.,

–  uzimajući u obzir dokumente o stajalištu vlade Ujedinjenog Kraljevstva o pitanjima koja se odnose na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, a posebice dokument „Očuvanje položaja građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine u EU-u” od 26. lipnja 2017. te „Sjevernoj Irskoj i Irskoj” od 16. kolovoza 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da trenutačno 3,2 milijuna građana preostalih 27 država članica ima prebivalište u Ujedinjenoj Kraljevini, a 1,2 milijuna građana Ujedinjene Kraljevine ima prebivalište u preostalih 27 država članica;

B.  budući da su građani EU-a koji su se preselili u drugu državu članicu to učinili na temelju prava koja uživaju u skladu sa zakonodavstvom Europske unije i misleći da će nastaviti uživati ta prava do kraja života;

C.  budući da Europski parlament predstavlja sve građane EU-a, uključujući građane Ujedinjene Kraljevine, te će tijekom cijelog postupka koji vodi povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije raditi kako bi zaštitio njihove interese;

D.  budući da su u Ujedinjenoj Kraljevini i nekim drugim državama članicama nedavni administrativni incidenti pokazali da već dolazi do diskriminacije građana 27 država članica u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine u 27 država članica te da to utječe na svakodnevicu dotičnih građana i ograničava ih u praktičnom ostvarivanju njihovih prava;

E.  budući da je za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije potrebno riješiti pitanje jedinstvenog položaja i posebnih okolnosti s kojima se suočava irski otok, osigurati očuvanje svih dijelova Sporazuma na Veliki petak od 10. travnja 1998. i izbjeći uspostavu „čvršće” granice;

F.  budući da će pripadnici naroda Sjeverne Irske koji su iskoristili, ili će možda iskoristiti, pravo na irsko državljanstvo uživati prava na temelju statusa građana EU-a te se ne bi trebale uvoditi nikakve prepreke ili zapreke koje bi ih spriječile da se u potpunosti koriste svojim pravima u skladu s Ugovorima;

G.  budući da bi i Europska unija i Ujedinjena Kraljevina trebale u potpunosti poštovati financijske obveze koje proizlaze iz cjelokupnog trajanja članstva Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji;

H.  budući da je predsjednica vlade Ujedinjene Kraljevine u Firenci 22. rujna 2017. u svojem govoru donekle razjasnila pitanja prava građana, Irske i Sjeverne Irske, financijskog poravnanja, potrebe za prijelaznim razdobljem te mogućnosti za buduće odnose između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

1.  ponavlja sve elemente izložene u svojoj rezoluciji od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom obavijesti te zemlje o namjeri da se povuče iz Europske unije;

2.  ističe da su smjernice koje je 29. travnja 2017. odobrilo Europsko vijeće te naknadne pregovaračke smjernice koje je Vijeće usvojilo 22. svibnja 2017. u skladu s rezolucijom Europskog parlamenta od 5. travnja 2017.; pozdravlja činjenicu da se pregovarač Europske unije u svom radu potpuno pridržava tog mandata;

3.  u skladu sa svojom rezolucijom od 5. travnja 2017. primjećuje da je predsjednica vlade Ujedinjene Kraljevine u svojem govoru od 22. rujna 2017. predložila prijelazno razdoblje s vremenskim ograničenjem; ističe da se takav prijelaz može dogoditi samo na temelju postojećih regulatornih, proračunskih, nadzornih, sudskih i provedbenih instrumenata i struktura Europske unije; ističe da takvo prijelazno razdoblje, u kojem Ujedinjena Kraljevina više neće biti država članica, može biti samo nastavak primjene cjelokupne pravne stečevine Unije, što uključuje punu primjenu četiri slobode kretanja (građana, kapitala, usluga i robe) te da se ono mora odvijati bez ograničenja slobodnog kretanja osoba nametanjem bilo kakvih novih uvjeta; ističe da je takvo prijelazno razdoblje moguće urediti samo pod punom jurisdikcijom Suda Europske unije; ustraje u tome da se takvo prijelazno razdoblje može dogovoriti samo pod uvjetom sklapanja punog ugovora o povlačenju kojim bi bila obuhvaćena sva pitanja povezana s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine;

Prava građana

4.  naglašava da ugovor o povlačenju mora uključivati sva prava koja građani trenutačno uživaju tako da ne bude bitne promjene njihovog položaja te da se njime moraju osigurati reciprocitet, pravičnost, simetrija i nediskriminacija za sve građane EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i građane Ujedinjene Kraljevine u Europskoj uniji; posebice ističe da bi građani država članica EU-a koji ispunjavaju uvjete i djeca rođena nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine trebali biti obuhvaćeni područjem primjene ugovora o povlačenju jer članovi obitelji nisu samostalni nositelji prava, da bi budući članovi obitelji i dalje trebali moći koristiti pravo na prebivalište pod istim uvjetima kao trenutačni članovi obitelji, da bi dokumenti trebali biti deklaratorni i u skladu s pravom EU-a, da bi se trebali izbjegavati svi opterećujući administrativni postupci te da bi sva prava definirana u zakonodavstvu EU-a trebala biti prenosiva;

5.  ističe u tom pogledu da bi se u ugovoru o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a trebao zadržati cijeli niz pravila EU-a o pravima građana kako su definirana relevantnim zakonodavstvom EU-a, ali smatra da se prijedlozima koje je Ujedinjena Kraljevina iznijela u dokumentu o stajalištu od 26. lipnja 2017. ne ispunjavaju očekivanja u tom području, a posebno kad je riječ o prijedlogu da se u okviru britanskog imigracijskog prava stvori nova kategorija „uređenog statusa”; izražava zabrinutost da ti prijedlozi, sporo odvijanje pregovora i obznanjene političke opcije o budućem statusu građana EU-a izazivaju nepotrebnu tešku situaciju i zabrinutost za građane 27 država članica koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini;

6.  izražava zabrinutost zbog administrativnih praksi protiv građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini koje su za osudu; osim toga, podsjeća Ujedinjenu Kraljevinu da za vrijeme trajanja članstva u Europskoj uniji mora poštovati i provoditi zakone Europske unije te se mora suzdržavati od svake administrativne prakse ili drugih praksi koje stvaraju prepreke za građane 27 država članica koji imaju boravak u Ujedinjenoj Kraljevini te ih diskriminiraju, uključujući na radnom mjestu; očekuje da sve ostale države članice zajamče da će se s građanima Ujedinjene Kraljevine koji imaju boravak u Europskoj uniji postupati u skladu s pravom Europske unije s obzirom na to da su oni i dalje građani EU-a sve do trenutka kad Ujedinjena Kraljevina ne istupi iz Europske unije;

7.  uviđa da se predsjednica vlade Ujedinjene Kraljevine u svojem govoru od 22. rujna 2017. obvezala da će zajamčiti izravan učinak prava građana 27 država članica koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini tako što će ugovor o povlačenju učiniti dijelom zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine; naglašava da bi se to trebalo učiniti tako da se spriječi mogućnost jednostranih promjena, omogući građanima EU-a da se pozivaju na prava iz ugovora o povlačenju pred britanskim sudovima i javnim upravama te da ugovor ima prednost pred pravom Ujedinjene Kraljevine; ističe da, kako bi se jamčila dosljednost i integritet pravnog poretka EU-a, Sud Europske unije mora ostati jedino nadležno tijelo za tumačenje i provođenje prava Europske unije i ugovora o povlačenju; u tom pogledu od Ujedinjene Kraljevine iščekuje konkretne prijedloge;

Irska i Sjeverna Irska

8.  naglašava da se pitanjem jedinstvenog položaja i posebnih okolnosti s kojima se suočava irski otok treba pozabaviti u ugovoru o povlačenju, pri čemu treba u potpunosti poštovati sve dijelove Sporazuma na Veliki petak, dogovorena područja suradnje i pravo Europske unije kako bi se zajamčili kontinuitet i stabilnost mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj;

9.  čvrsto vjeruje da je odgovornost vlade Ujedinjene Kraljevine da pruži jedinstveno, učinkovito i izvedivo rješenje kojim će se spriječiti uspostava čvršće granice, osigurati potpuno pridržavanje svih dijelova Sporazuma na Veliki petak i usklađenost s pravom Europske unije te u potpunosti zajamčiti cjelovitost unutarnjeg tržišta i carinske unije; usto vjeruje da Ujedinjena Kraljevina mora i dalje ispunjavati svoje obveze u pogledu financijske pomoći za Sjevernu Irsku/Irsku; žali što prijedlozima Ujedinjene Kraljevine, iznesenima u dokumentu o stajalištu o Sjevernoj Irskoj i Irskoj, nisu ispunjena očekivanja u tom pogledu; s druge strane primjećuje da je predsjednica vlade Ujedinjene Kraljevine u svojem govoru od 22. rujna 2017. isključila bilo kakvu fizičku infrastrukturu na granici, što podrazumijeva da će Ujedinjena Kraljevina ostati dio unutarnjeg tržišta i carinske unije ili da će Sjeverna Irska ostati u nekom obliku dio unutarnjeg tržišta ili carinske unije;

10.  ponovno ističe da rješenje koje se pronađe za irski otok nije moguće unaprijed primijeniti u kontekstu pregovora o budućem odnosu Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

Podmirivanje financijskih obveza

11.  prima na znanje izjavu predsjednice vlade Ujedinjene Kraljevine iz njezina govora održanog 22. rujna 2017. u vezi s podmirivanjem financijskih obveza, ali iščekuje konkretne prijedloge britanske vlade u tom pogledu; naglašava da je nedostatak jasnih prijedloga dosad predstavljao ozbiljnu smetnju za pregovore te da je u tom području potreban znatan napredak prije nego se započne s pregovorima o drugim pitanjima, uključujući okvir za budući odnos Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

12.  ponovno ističe da Ujedinjena Kraljevina, u skladu s Komisijinim dokumentom o stajalištu o osnovnim načelima o financijskom poravnanju od 12. lipnja 2017., mora u potpunosti poštovati financijske obveze koje je preuzela kao država članica Europske unije te inzistira na tome da se to pitanje u cijelosti riješi u ugovoru o povlačenju; posebno naglašava financijske obveze koje proizlaze iz višegodišnjeg financijskog okvira i Odluke o vlastitim sredstvima iz 2014.(2) koje, neovisno o bilo kojem prijelaznom razdoblju, obuhvaćaju nepodmirene obveze Europske unije, kao i njezin dio obveza koje uključuju i nepredviđene obveze, te troškove povlačenja iz Europske unije, s obzirom na to da nema govora o tome da će obveze koje je preuzelo 28 država članica ispuniti preostalih 27 država članica;

Napredak u pregovorima

13.  podsjeća da je, u skladu s postupnim pristupom pregovorima koji je ključan za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, potreban znatan napredak u pogledu prava građana, Irske i Sjeverne Irske te poravnanja financijskih obveza Ujedinjene Kraljevine kako bi započeli pregovori o okviru za budući odnos Europske unije i Ujedinjene Kraljevine te o prijelaznom razdoblju;

14.  ističe da je ključno da se obveze koje je predsjednica vlade Ujedinjene Kraljevine preuzela u svojem govoru od 22. rujna 2017. pretoče u opipljive promjene u stajalištu Ujedinjene Kraljevine i konkretne prijedloge kako bi se ubrzao posao tijekom prve faze pregovora te omogućilo da u drugoj fazi, na temelju uzajamnog povjerenja i iskrene suradnje, započnu pregovori o novom i bliskom partnerstvu u okviru približavanja Ujedinjene Kraljevine Europskoj uniji;

15.  smatra da u četvrtom krugu pregovora nije postignut dovoljan napredak u pogledu prava građana, Irske i Sjeverne Irske te podmirivanja financijskih obveza Ujedinjene Kraljevine; poziva Europsko vijeće da na svojem sastanku u listopadu 2017. odgodi ocjenu o tome je li postignut napredak u pregovorima osim ako tijekom petog kruga pregovora ne dođe do znatnog napretka u sva tri područja u skladu s ovom rezolucijom;

o
o   o

16.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji, nacionalnim parlamentima i vladi Ujedinjene Kraljevine.

(1)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0102.
(2)Odluka Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (SL L 168, 7.6.2014., str. 105.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti