Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2847(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0538/2017

Texte depuse :

B8-0538/2017

Dezbateri :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Voturi :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0361

Texte adoptate
PDF 330kWORD 52k
Marţi, 3 octombrie 2017 - Strasbourg
Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției acestuia de a se retrage din Uniunea Europeană(1),

–  având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017 după notificarea Regatului Unit în temeiul articolul 50 din TUE și anexa din 22 mai 2017 la Decizia Consiliului de stabilire a liniilor directoare pentru negocierea unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a aranjamentelor de retragere a acestuia din Uniunea Europeană,

–  având în vedere documentele de poziție ale Comisiei din 12 iunie 2017 privind „Principiile esențiale privind drepturile cetățenilor” și „Principiile esențiale privind acordul financiar” și din 20 septembrie 2017 privind „Principiile directoare ale dialogului privind Irlanda/Irlanda de Nord”,

–  având în vedere documentele de poziție ale guvernului Regatului Unit privind aspecte referitoare la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană și, în special, cel din 26 iunie 2017 privind „Protecția poziției cetățenilor UE care locuiesc în Regatul Unit și a cetățenilor britanici care locuiesc în UE” și cel din 16 august 2017 referitor la „Irlanda de Nord și Irlanda”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în prezent sunt circa 3,2 milioane de cetățeni din celelalte 27 de state membre (UE-27) rezidenți în Regatul Unit și 1,2 milioane de cetățeni din Regatul Unit („cetățeni britanici”) rezidenți în UE-27;

B.  întrucât cetățenii UE care au reședința în alt stat membru au procedat așa pe baza drepturilor de care beneficiază în temeiul dreptului Uniunii Europene, plecând de la premisa că vor continua să se bucure de aceste drepturi tot restul vieții;

C.  întrucât Parlamentul European îi reprezintă pe toți cetățenii UE, inclusiv cetățenii britanici, și va acționa pentru a le proteja interesele de-a lungul întregului proces de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană;

D.  întrucât, în Regatul Unit și în alte state membre, incidente administrative recente au demonstrat că discriminarea cetățenilor din UE-27 în Regatul Unit și a cetățenilor britanici în UE-27 este deja o realitate, care are un impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor în cauză și le limitează exercitarea efectivă a drepturilor lor;

E.  întrucât o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană presupune discutarea poziției unice și a circumstanțelor speciale cu care se confruntă insula Irlandei, menținerea Acordului din Vinerea Mare din 10 aprilie 1998 cu toate părțile sale și evitarea unui control strict al frontierei;

F.  întrucât persoanele din Irlanda de Nord care și-au exercitat ori își pot exercita dreptul la cetățenia irlandeză vor beneficia de cetățenia UE, iar în calea lor nu trebuie puse obstacole sau impedimente care să-i împiedice să își exercite pe deplin drepturile, în conformitate cu tratatele;

G.  întrucât Uniunea Europeană și Regatul Unit ar trebui ambele să respecte pe deplin obligațiile financiare care decurg din întreaga perioadă de apartenență a Regatului Unit la Uniunea Europeană;

H.  întrucât, în cadrul discursului său de la Florența din 22 septembrie 2017, prim-ministrul Regatului Unit a oferit unele clarificări cu privire la drepturile cetățenilor, problema Irlandei și Irlandei de Nord, regularizarea financiară, necesitatea unei perioade de tranziție și perspectivele relațiilor dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit;

1.  reiterează elementele din Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul Unit ca urmare a notificării intenției acestuia de a se retrage din Uniunea Europeană;

2.  subliniază că liniile directoare aprobate de Consiliul European la 29 aprilie 2017 și, ulterior, directivele de negociere adoptate de Consiliu la 22 mai 2017 sunt în concordanță cu Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017; salută faptul că negociatorul Uniunii Europene acționează în deplină conformitate cu mandatul respectiv;

3.  constată că, în conformitate cu Rezoluția PE din 5 aprilie 2017, prim-ministrul Regatului Unit a propus, în discursul său din 22 septembrie 2017, o perioadă de tranziție limitată în timp; subliniază că o astfel de tranziție nu poate avea loc decât pe baza instrumentelor și structurilor bugetare, judiciare, de supraveghere și de impunere a legii ale Uniunii Europene; subliniază că o astfel de perioadă de tranziție, în momentul în care Regatul Unit încetează să mai fie un stat membru, nu poate fi decât o continuare a întregului acquis comunitar, fapt ce presupune aplicarea deplină a celor patru libertăți (libera circulație a persoanelor, capitalului, serviciilor și bunurilor), și că acest lucru trebuie să aibă loc fără nicio limitare a liberei circulații a persoanelor prin impunerea unor noi condiții; subliniază că o astfel de perioadă de tranziție nu poate fi imaginată decât sub jurisdicția deplină a Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”); insistă că o astfel de perioadă de tranziție poate fi acceptată doar cu condiția încheierii unui acord de retragere complet, care să acopere toate aspectele legate de retragerea Regatului Unit;

Drepturile cetățenilor

4.  subliniază că acordul de retragere trebuie să includă setul complet de drepturi de care se bucură în prezent cetățenii, astfel încât poziția lor să nu sufere nicio schimbare majoră, și că el trebuie să asigure reciprocitate, echitate, simetrie și nediscriminare pentru cetățenii UE din Regatul Unit și cetățenii Regatului Unit din Uniunea Europeană; subliniază, în special, că UE rezidenți naționali eligibili și copiii născuți după retragerea Regatului Unit ar trebui să intre în sfera de aplicare a acordului de retragere ca membri de familie și nu ca titulari de drepturi independenți, că viitorii membri ai familiei ar trebui să beneficieze în continuare de dreptul de ședere în conformitate cu aceleași dispoziții ca membrii de familie actuali, că documentele ar trebui să declare conformitatea cu legislația UE, că ar trebui evitate orice proceduri administrative greoaie și că toate beneficiile definite în legislația UE ar trebui să fie exportabile;

5.  subliniază în această privință că acordul de retragere ar trebui să mențină întregul set de norme ale Uniunii Europene cu privire la drepturile cetățenilor, astfel cum sunt definite în legislația relevantă a Uniunii Europene, dar este de părere că propunerile prezentate de Regatul Unit în documentul său de poziție din 26 iunie 2017 nu sunt satisfăcătoare în această privință, nu în ultimul rând din cauza propunerii de a crea o nouă categorie de „statut de reședință” în legislația Regatului Unit în materie de imigrație; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că aceste propuneri, procesul lent al negocierilor și opțiunile politice dezvăluite privind viitorul statut al cetățenilor UE le provoacă neliniști și greutăți inutile cetățenilor din UE-27 care locuiesc în Regatul Unit;

6.  își exprimă îngrijorarea cu privire la practicile administrative regretabile aplicate împotriva cetățenilor UE care locuiesc în Regatul Unit; îi reamintește, de asemenea, Regatului Unit că atât timp cât continuă să fie un stat membru al Uniunii Europene trebuie să respecte și să aplice dreptul Uniunii Europene și să se abțină de la orice practici administrative sau de altă natură care au ca rezultat obstacole și situații de discriminare față de cetățenii din UE-27 rezidenți în Regatul Unit, inclusiv la locul de muncă; pe de altă parte se așteaptă ca toate celelalte state membre, în ceea ce le privește, să ia măsurile necesare pentru ca cetățenii Regatului Unit care locuiesc în Uniunea Europeană să fie tratați în conformitate deplină cu dreptul Uniunii Europene, având în vedere că ei rămân cetățeni ai UE până la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană;

7.  ia act de faptul că în discursul său din 22 septembrie 2017 prim-ministrul Regatului Unit și-a luat angajamentul de a garanta că drepturilor cetățenilor din UE-27 care locuiesc în Regatul Unit li se conferă aplicabilitate directă prin încorporarea acordului de retragere în dreptul Regatului Unit; subliniază că acest lucru ar trebui realizat în așa fel încât acordul să nu poată fi modificat în mod unilateral, să le permită cetățenilor UE să invoce drepturile care decurg din acordul de retragere direct în fața instanțelor și a administrației publice din Regatul Unit, și să i se confere prioritate în raport cu dreptul Regatului Unit; subliniază că, pentru a garanta coerența și integritatea ordinii juridice a UE, CJUE trebuie să rămână singura autoritate competentă pentru interpretarea și impunerea dreptului Uniunii Europene și a acordului de retragere; așteaptă propuneri concrete din partea Regatului Unit în această privință;

Irlanda și Irlanda de Nord

8.  subliniază că în acordul de retragere trebuie ținut cont de poziția unică și circumstanțele speciale cu care se confruntă insula Irlandei, într-o manieră conformă întru totul cu Acordul din Vinerea Mare și toate părțile sale, cu domeniile de cooperare convenite și dreptul Uniunii Europene, pentru a garanta continuitatea și stabilitatea procesului de pace din Irlanda de Nord;

9.  crede cu tărie că este responsabilitatea guvernului britanic să găsească o soluție unică, eficientă și viabilă, care să evite un control strict al frontierei, să asigure conformitatea deplină cu Acordul din Vinerea Mare în toate părțile sale, să fie în conformitate cu dreptul Uniunii și să garanteze pe deplin integritatea pieței interne și a uniunii vamale; consideră, de asemenea, că Regatul Unit trebuie să continue să contribuie în mod echitabil la asistența financiară în sprijinul Irlandei de Nord/Irlandei; regretă că propunerile Regatului Unit în această privință, astfel cum figurează în documentul său de poziție privind „Irlanda de Nord și Irlanda”, nu se ridică la înălțimea așteptărilor; constată, pe de altă parte că, în discursul său din 22 septembrie 2017, prim-ministrul Regatului Unit excludea orice infrastructură fizică la frontieră, ceea ce presupune că Regatul Unit rămâne pe piața internă și în uniunea vamală sau că Irlanda de Nord rămâne într-o anumită formă pe piața internă și în uniunea vamală;

10.  reafirmă că indiferent de soluția găsită pentru insula Irlandei, ea nu poate servi la predefinirea unui soluții în contextul discuțiilor referitoare la viitoarea relație dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit;

Înțelegerea financiară

11.  ia act de declarația făcută de prim-ministrul Regatului Unit, în discursul său din 22 septembrie 2017 privind regularizarea financiară, dar așteaptă propuneri concrete de Guvernul Regatului Unit în această privință; subliniază că, până în prezent, absența oricăror propuneri clare a constituit un impediment serios în evoluția negocierilor și că sunt necesare progrese substanțiale în acest domeniu înainte de a intra în discuții cu privire la alte chestiuni, inclusiv cadrul pentru viitorul relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit;

12.  reafirmă, în conformitate cu documentul de poziție al Comisiei din 12 iunie 2017 referitor la „Principiile esențiale ale regularizării financiare”, că Regatul Unit trebuie să își respecte întru totul obligațiile financiare asumate ca stat membru al Uniunii Europene și insistă că acest aspect trebuie rezolvat integral în acordul de retragere; subliniază în special obligațiile financiare care decurg din cadrul financiar multianual și decizia privind resursele proprii din 2014(2), care include, în mod independent de orice perioadă de tranziție, angajamentele restante ale Uniunii Europene, precum și cota-parte din datorii, inclusiv datorii contingente, precum și costurile de retragere din Uniunea Europeană, deoarece nici nu se pune problema ca angajamentele luate de 28 de state membre să fie onorate numai de cele 27 rămase;

Evoluția negocierilor

13.  reamintește că, în conformitate cu abordarea pe etape a negocierilor care este esențială pentru o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană, sunt necesare progrese substanțiale cu privire la drepturile cetățenilor, problema Irlandei și a Irlandei de Nord, precum și onorarea obligațiilor financiare ale Regatului Unit, pentru a se începe negocierile privind viitorul cadru pentru relația dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, precum și cu privire la etapa de tranziție;

14.  subliniază că este vital ca angajamentele asumate de prim-ministrul Regatului Unit în discursul său din 22 septembrie 2017 să se traducă în schimbări concrete în poziția Regatului Unit și în propuneri concrete în acest sens, astfel încât să se accelereze lucrările din prima etapă a negocierilor și să se creeze premisele ca, într-o a doua fază, pe o bază de încredere reciprocă și cooperare sinceră, să poată începe negocieri pe marginea unui parteneriat nou și strâns în cadrul unei asocieri a Regatului Unit cu Uniunea Europeană;

15.  consideră că în a patra rundă de negocieri nu s-au înregistrat progrese suficiente cu privire la drepturile cetățenilor, problema Irlandei și a Irlandei de Nord și onorarea obligațiilor financiare ale Regatului Unit; solicită Consiliului European ca, exceptând cazul în care se văd progrese majore în conformitate cu prezenta rezoluție în toate cele trei domenii la cea de a cincea rundă de negocieri, să decidă în cadrul reuniunii sale din luna octombrie 2017, să își amâne evaluarea cu privire la realizarea unor progrese suficiente;

o
o   o

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene, parlamentelor naționale și guvernului Regatului Unit.

(1) Texte adoptate, P8_TA(2017)0102.
(2) Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate