Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2847(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0538/2017

Predložena besedila :

B8-0538/2017

Razprave :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Glasovanja :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0361

Sprejeta besedila
PDF 325kWORD 51k
Torek, 3. oktober 2017 - Strasbourg
Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 29. aprila 2017, sprejetih po prejemu obvestila Združenega kraljestva v skladu s členom 50 PEU, in Priloge k Sklepu Sveta z dne 22. maja 2017, ki določa pogajalske smernice za sklenitev sporazuma z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju dokumentov o stališču Komisije o osnovnih načelih o pravicah državljanov in osnovnih načelih o finančni poravnavi (12. junij 2017) ter o vodilnih načelih za dialog o Irski in Severni Irski (20. septembra 2017),

–  ob upoštevanju dokumentov o stališču vlade Združenega kraljestva o vprašanjih v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije, zlasti z dne 26. junija 2017 o zaščiti položaja državljanov EU v Združenem kraljestvu in državljanov Združenega kraljestva v EU ter z dne 16. avgusta 2017 o Severni Irski in Irski,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker v Združenem kraljestvu v tem času živi približno 3,2 milijona državljanov iz drugih 27 držav članic (EU-27), 1,2 milijona državljanov Združenega kraljestva pa živi v državah članicah EU-27;

B.  ker se lahko državljani EU preselijo v drugo državo članico na podlagi pravic, ki jih določa pravo Unije, pri čemer velja, da jim te pravice pripadajo vse življenje;

C.  ker Evropski parlament zastopa vse državljane EU, tudi državljane Združenega kraljestva, in si bo v celotnem postopku za izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije prizadeval za zaščito njihovih interesov;

D.  ker so nedavni upravni incidenti v Združenem kraljestvu, pa tudi v nekaterih drugih državah članicah, pokazali, da že prihaja do diskriminacije državljanov EU-27 v Združenem kraljestvu ter državljanov Združenega kraljestva v EU-27, ki vpliva na vsakdanje življenje zadevnih državljanov ter omejuje dosledno uveljavljanje njihovih pravic;

E.  ker urejeni izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije zahteva obravnavo edinstvenega položaja in posebnih okoliščin irskega otoka, da bi ohranili vse vidike Velikonočnega sporazuma z dne 10. aprila 1998 in da preprečili ponovno vzpostavitev strogo nadzorovanih meja;

F.  ker bodo prebivalci Severne Irske, ki so uveljavili oziroma uveljavljajo svojo pravico do irskega državljanstva, obdržali državljanstvo EU, pri čemer se ne smejo vzpostaviti ovire, ki bi tem državljanom onemogočile dosledno uveljavljanje pravic v skladu s Pogodbama;

G.  ker bi morala Evropska unija in Združeno kraljestvo spoštovati vse finančne obveznosti, ki izhajajo iz celotnega obdobja članstva Združenega kraljestva v Evropski uniji;

H.  ker je predsednica vlade Združenega kraljestva 22. septembra 2017 v Firencah podala pojasnila v glede pravic državljanov, vprašanja Irske in Severne Irske, finančnih poravnav, nujnem prehodnem obdobju ter možnosti odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom v prihodnosti;

1.  želi opomniti na določbe svoje resolucije z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije;

2.  poudarja, da smernice, ki jih je Evropski svet odobril dne 29. aprila 2017, in naknadne pogajalske smernice, ki jih je Svet sprejel 22. maja 2017, v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2017; pozdravlja dejstvo, da pogajalec Evropske unije ta mandat dosledno spoštuje;

3.  ugotavlja, da je predsednica vlade Združenega kraljestva v svojem govoru z dne 22. septembra 2017 v skladu z njegovo resolucijo z dne 5. aprila 2017 predlagala časovno omejeno prehodno obdobje; poudarja, da je lahko takšen prehod mogoč le na podlagi veljavnih evropskih regulativnih, proračunskih, nadzornih, pravosodnih in izvršilnih instrumentov in struktur; poudarja, da je lahko to prehodno obdobje, ko Združeno kraljestvo ne bo več država članica, le nadaljevanje celotnega pravnega reda Skupnosti, kar pomeni, da se bodo dosledno uporabljale štiri svoboščine (prosti pretok državljanov, kapitala, storitev in blaga), kar mora potekati brez kakršnega koli omejevanja prostega gibanja oseb z uvedbo novih pogojev; poudarja, da je omenjeno prehodno obdobje mogoče le, če bo Sodišče Evropske unije izvajalo polno pristojnost; vztraja, da prehodno obdobje zahteva celovit sporazum o izstopu, ki zajema vsa vprašanja v zvezi z izstopom Združenega kraljestva;

Pravice državljanov

4.  poudarja, da mora sporazum o izstopu vključevati celovit sklop sedanjih pravic državljanov, tako da se njihov položaj ne bo bistveno spremenil, in da mora zagotoviti vzajemnost, pravičnost, somernost in nediskriminacijo državljanov EU v Združenem kraljestvu in državljanov Združenega kraljestva v Evropski uniji; zlasti poudarja, da bi bilo treba upravičene državljane EU in otroke, rojene po izstopu Združenega kraljestva, v sporazumu o izstopu obravnavati kot družinske člane in ne kot neodvisne imetnike pravic, da bi morali prihodnji družinski člani še naprej uživati pravico do prebivanja na podlagi istih določb kot sedanji družinski člani, da bi morali biti ugotovitveni dokumenti v skladu z zakonodajo EU, da bi bilo treba preprečiti obremenjujoče upravne postopke in da bi moral biti omogočen prenos vseh ugodnosti, opredeljenih v zakonodaji EU;

5.  pri tem poudarja, da bi bilo treba v sporazumu o izstopu ohraniti celoten sklop pravil Evropske unije o pravicah državljanov, kot so določena v ustrezni zakonodaji Evropske unije, vendar je mnenja, da predlogi, ki jih je predstavilo Združeno kraljestvo v svojem stališču z dne 26. junija 2017, niso v skladu s tem, kar velja tudi za predlog, da bi v okviru imigracijskega prava Združenega kraljestva uvedli novo kategorijo „urejenega statusa“; izraža zaskrbljenost, da ti predlogi, počasen postopek pogajanj in razkrite možnosti politike o prihodnjem statusu državljanov EU povzročajo nepotrebne stiske in strah pri državljanih 27 držav članic EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu;

6.  izraža zaskrbljenost zaradi obžalovanja vredne upravne prakse proti državljanom EU, ki živijo v Združenem kraljestvu; poleg tega opozarja, da mora Združeno kraljestvo, dokler bo še država članica Evropske unije, spoštovati in uveljavljati pravo Unije ter se vzdržati vseh upravnih ukrepov ali drugega ravnanja, ki bi postavljali ovire državljanom 27 držav članic EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in jih diskriminirali, tudi na delovnem mestu; pričakuje, da bodo vse druge države članice prav tako zagotovile, da bodo državljani Združenega kraljestva, ki prebivajo v Evropski uniji, obravnavani popolnoma skladno s pravom Evropske unije, saj do izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije ostajajo njeni državljani;

7.  ugotavlja, da se je predsednica vlade Združenega kraljestva v svojem govoru 22. septembra 2017 zavezala, da bo zagotovila neposredno uveljavljanje pravic državljanov 27 držav članic EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, tako da bodo sporazum o izstopu vključili v pravo Združenega kraljestva; poudarja, da bi bilo treba to storiti na način, ki bi onemogočal enostranske spremembe in omogočal državljanom EU, da bi se sklicevali na sporazum o izstopu neposredno pred sodišči Združenega kraljestva in javno upravo, pri čemer bi imel ta sporazum prednost pred pravom Združenega kraljestva; poudarja, da mora Sodišče Evropske unije ostati edini pristojni organ za tolmačenje in uveljavljanje prava Evropske unije in sporazuma o izstopu, da bi zagotovili skladnost in celovitost pravnega reda EU; pričakuje konkretne predloge iz Združenega kraljestva v zvezi s tem;

Irska in Severna Irska

8.  poudarja, da je treba v sporazumu o izstopu obravnavati edinstven položaj in posebne okoliščine irskega otoka, pri čemer je treba v celoti spoštovati Velikonočni sporazum v vseh njegovih delih, dogovorjena področja sodelovanja in pravo Evropske unije, da bi zagotovili kontinuiteto in stabilnost severnoirskega mirovnega procesa;

9.  je trdno prepričan, da je vlada Združenega kraljestva dolžna najti enotno, učinkovito in uporabno rešitev, s katero bo preprečila ponovno vzpostavitev strogo nadzorovanih meja, zagotovila popolno skladnost z Velikonočnim sporazumom v vseh njegovih delih in skladnost s pravom Evropske unije ter celovitost notranjega trga in carinske unije; meni tudi, da mora Združeno kraljestvo še naprej prispevati svoj delež k finančni pomoči Severni Irski/Irski; obžaluje, da predlogi, ki jih je Združeno kraljestvo predstavilo v svojem stališču o Severni Irski in Irski, niso v skladu s tem; po drugi strani ugotavlja, da je predsednica vlade Združenega kraljestva v svojem govoru 22. septembra 2017 izključila vsakršno fizično infrastrukturo na meji, s čimer se predpostavlja, da Združeno kraljestvo ostaja na notranjem trgu in v carinski uniji ali da Severna Irska ostaja v določeni obliki na notranjem trgu in v carinski uniji;

10.  ponovno poudarja, da rešitev, ki bi se našle za irski otok, ni mogoče že vnaprej sprejeti za rešitve v okviru razprav o prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom;

Finančna poravnava

11.  je seznanjen z izjavo predsednice vlade Združenega kraljestva, ki jo je dala v svojem govoru 22. septembra 2017, o finančni poravnavi, vendar v zvezi s tem od vlade Združenega kraljestva pričakuje konkretne predloge; poudarja, da doslej ni bilo jasnih predlogov, kar je močno zavrlo pogajanja, in da je treba na tem področju doseči znaten napredek, preden bi začeli razpravljati o drugih vprašanjih, med drugim o okviru za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom;

12.  v skladu s stališčem Komisije iz dokumenta z dne 12. junija 2017 o osnovnih načelih o finančni poravnavi ponovno poudarja, da mora Združeno kraljestvo v celoti spoštovati svoje finančne obveznosti, ki jih je prevzelo kot država članica Evropske unije, in vztraja, da je treba to vprašanje v celoti rešiti v sporazumu o izstopu; opozarja zlasti na finančne obveznosti, ki izhajajo iz večletnega finančnega okvira in sklepa o lastnih sredstvih iz leta 2014(2) in ki neodvisno od katerega koli prehodnega obdobja zajemajo neporavnane obveznosti Evropske unije, pa tudi njen delež obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi, in stroške izstopa iz Evropske unije, saj je popolnoma nesprejemljivo, da bi zaveze, ki jih je sprejelo 28 držav članic, izpolnjevale samo ostale države članice;

Napredek pri pogajanjih

13.  opozarja, da je v skladu s postopnim pristopom k pogajanjem, ki je nujen za urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, potreben občuten napredek na področju državljanskih pravic, Irske in Severne Irske ter poravnave finančnih obveznosti Združenega kraljestva, da bi začeli pogajanja o okviru za prihodnje odnose med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom in o prehodni fazi;

14.  poudarja, da je bistvenega pomena, da se bo na podlagi zavez, ki jih je predsednica vlade Združenega kraljestva sprejela v svojem govoru 22. septembra 2017, občutno spremenilo stališče Združenega kraljestva, in da bodo temu ustrezno oblikovani konkretni predlogi, s čimer bi pospešili delo v prvi fazi pogajanj in omogočili, da bi se v drugi fazi na podlagi medsebojnega zaupanja in lojalnega sodelovanja začela pogajanja o novem in tesnem partnerstvu v okviru združenja Združenega kraljestva z Evropsko unijo;

15.  meni, da v četrtem krogu pogajanj še ni bil dosežen zadosten napredek o pravicah državljanov, Irski in Severni Irski in poravnavi finančnih obveznosti Združenega kraljestva; poziva Evropski svet, naj na zasedanju oktobra 2017 odloči, da bo preložil svojo oceno o tem, ali je bil dosežen zadosten napredek, razen če ne bo v skladu s to resolucijo v petem krogu pogajanj dosežen pomemben napredek na vseh treh področjih;

o
o   o

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, nacionalnim parlamentom in vladi Združenega kraljestva.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0102.
(2) Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL L 168, 7.6.2014, str. 105).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov