Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0187(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0173/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0173/2017

Rasprave :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Glasovanja :

PV 03/10/2017 - 4.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0363

Usvojeni tekstovi
PDF 328kWORD 52k
Utorak, 3. listopada 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije ICCAT-a ***I
P8_TA(2017)0363A8-0173/2017
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 3. listopada 2017. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007 (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0401),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0224/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 14. lipnja 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0173/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prihvaća svoju izjavu priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)SL C 34, 2.2.2017., str. 142.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 3. listopada 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjivih na području primjene Konvencije Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT) i o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1936/2001, (EZ) br. 1984/2003 i (EZ) br. 520/2007
P8_TC1-COD(2016)0187

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/2107.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA

Europski parlament izražava duboku zabrinutost zbog prijedloga Komisije da 2017. provede preporuke Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT) iz 2008. godine. To znači da Unija gotovo 10 godina nije ispunjavala svoje međunarodne obveze.

Osim činjenice da se to može osporiti pred Sudom Europske unije i da šteti ugledu Unije kao predvodnice u području održivosti na međunarodnim forumima, postoji dodatni problem koji dovodi do pravne nesigurnosti za operatore i do legitimnih kritika od strane dionika. Činjenica je da institucije namjeravaju usvojiti zastarjele i neažurirane preporuke ICCAT-a, osobito onu o sredozemnom iglunu, emblematskoj vrsti, za koju je prošle godine ICCAT donio višegodišnji plan oporavka.

To bi dovelo do paradoksa jer bi Unija ovom Uredbom usvojila mjere za iglun koje su u međuvremenu zamijenjene novim planom oporavka koji za operatore vrijedi još od travnja 2017. godine. To je stanje pravno, i što je najvažnije, politički neprihvatljivo.

Stanje je tim više neprihvatljivo imajući u vidu da gotovo šest mjeseci nakon što je ICCAT donio preporuku br. 16-05 o sredozemnom iglunu Komisija nije donijela nikakav prijedlog za prenošenje te preporuke iako je općenito poznato da je stanje stokova kritično i da se, u svakom slučaju, plan oporavka već primjenjuje na operatore. Treba napomenuti da nije riječ o složenom prijenosu jer su odredbe već usvojene te su potrebne samo manje prilagodbe teksta.

Europski parlament apelira na Komisiju da svaki budući prijedlog regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom za prenošenje preporuka pošalje u roku od najviše šest mjeseci od datuma njegova usvajanja.

O sadržaju plana oporavka

Europski parlament pozdravlja preporuku ICCAT-a br. 16-05 o uspostavi višegodišnjeg plana oporavka za sredozemni iglun.

Europski parlament uviđa socioekonomsku dimenziju malog ribolova u Sredozemnom moru te potrebu za postupnim pristupom i fleksibilnošću u upravljanju tim ribolovom.

Ističe da za uspjeh plana oporavka i susjedne treće zemlje trebaju uložiti konkretne napore za učinkovito upravljanje tim vrstama.

Naposljetku, naglašava da se kvote trebaju ravnopravno raspodijeliti među operatorima uzimajući u obzir vrijednosti proizvodnje i prihoda. Kvote ulovljene nezakonito lebdećim (plovućim) mrežama ne bi se smjele uzimati u obzir pri izračunu povijesnih ulova i prava.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti