Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2026(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0243/2017

Predkladané texty :

A8-0243/2017

Rozpravy :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0367

Prijaté texty
PDF 305kWORD 58k
Utorok, 3. októbra 2017 - Štrasburg
Politické vzťahy EÚ s ASEAN
P8_TA(2017)0367A8-0243/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2017 o politických vzťahoch EÚ s ASEAN (2017/2026(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na založenie Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ďalej len „ASEAN“) 8. augusta 1967,

–  so zreteľom na základný právny rámec pre vzťahy EÚ – ASEAN, konkrétne na Dohodu o spolupráci ASEAN – EHS podpísanú v marci 1980(1),

–  so zreteľom na Chartu združenia ASEAN podpísanú v novembri 2007, ktorou sa zriaďuje právna subjektivita a právny a inštitucionálny rámec združenia ASEAN a zároveň vytvára Výbor stálych predstaviteľov s cieľom podporovať a koordinovať prácu združenia ASEAN,

–  so zreteľom na Regionálne fórum ASEAN-u (ARF), ktoré bolo vytvorené v roku 1993 s cieľom podporiť dialóg a konzultácie o politických a bezpečnostných otázkach a prispieť k budovaniu dôvery a preventívnej diplomacie v ázijsko-tichomorskom regióne,

–  so zreteľom na rôzne rámce ASEAN-u na budovania dôvery v regióne: Regionálne fórum ARF, stretnutie ministrov obrany krajín ASEAN-u (ADMM-Plus), východoázijský samit (EAS), ASEAN+3 ( ASEAN plus Čína, Japonsko a Južná Kórea) a ASEAN+6 (ASEAN plus Čína, Japonsko, Južná Kórea, India, Austrália a Nový Zéland),

–  so zreteľom na obchodné dohody medzi ASEAN-om a Japonskom, Čínou, Južnou Kóreou, Indiou, Austráliou a Novým Zélandom,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania a/alebo uzavretie siedmich dohôd o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a určitými členskými krajinami ASEAN-u, konkrétne Brunejom, Indonéziou, Malajziou, Filipínami, Singapurom, Thajskom a Vietnamom,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o dohodách o voľnom obchode s Indonéziou a Filipínami, rokovania o dohodách o voľnom obchode s Malajziou a Thajskom, ktoré sú v súčasnosti pozastavené, na očakávané uzavretie dohôd o voľnom obchode so Singapurom a Vietnamom v najbližších mesiacoch a na rokovania o investičnej dohode s Mjanmarskom,

–  so zreteľom na stretnutie komisárky pre obchod Cecilie Malmströmovej a ministrov financií krajín ASEAN-u, ktoré sa konalo 10. marca 2017 v Manile,

–  so zreteľom na 9. zasadnutie parlamentného partnerstva Ázie a Európy (ASEP9), ktoré sa konalo 21. a 22. apríla 2016 v Ulánbátare v Mongolsku,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Norimbergu o posilnenom partnerstve medzi EÚ a združením ASEAN z marca 2007 a jeho akčný plán z novembra 2007,

–  so zreteľom na akčný plán z Bandar Seri Begawanu na posilnenie partnerstva medzi združením ASEAN a EÚ (2013 – 2017) prijatý v Bruneji 27. apríla 2012,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Európskemu parlamentu a Rade z 18. mája 2015 s názvom „EÚ a ASEAN: partnerstvo so strategickým zámerom“ (JOIN(2015)0022),

–  so zreteľom na závery Rady EÚ pre zahraničné veci o vzťahoch EÚ a ASEAN-u z 22. júna 2015,

–  so zreteľom na Bangkockú deklaráciu o podpore globálneho partnerstva ASEAN – EÚ pre spoločné strategické ciele zo 14. októbra 2016,

–  so zreteľom na pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (TAC) v Phnom Pénhe 12. júla 2012(2),

–  so zreteľom na 11. samit Ázijsko-Európskeho stretnutia (ASEM11), ktoré sa konalo 15. a 16. júla 2016 v Ulánbátare v Mongolsku,

–  so zreteľom na Nadáciu Ázia – Európa (ASEF) zriadenú vo februári 1997 s cieľom vytvoriť fórum pre mimovládny dialóg,

–  so zreteľom na program podpory regionálnej integrácie ASEAN – EÚ (APRIS), program podpory regionálnej integrácie ASEAN (ARISE) a nástroj regionálneho dialógu EÚ – ASEAN (READI) na podporu harmonizácie politík a predpisov v sektoroch, ktoré nesúvisia s obchodom,

–  so zreteľom na koncepciu Hospodárskeho spoločenstva ASEAN dohodnutú v roku 2007,

–  so zreteľom na 14. samit združenia ASEAN v roku 2009 a na vytvorenie plánu vytvorenia jednotného trhu ASEAN-u (Hospodárske spoločenstvo ASEAN-u (AEC)), Politicko-bezpečnostné spoločenstvo ASEAN (APSC) a Spoločensko-kultúrne spoločenstvo ASEAN (ASCC),

–  so zreteľom na 28. a 29. samit ASEAN-u, ktoré sa konali 6. a 7. septembra 2016 vo Vientiane v Laose, a na 30. samit ASEAN, ktorý sa konal 26. – 29. apríla 2017 v Manile na Filipínach,

–  so zreteľom na 24. schôdzu spoločného výboru pre spoluprácu ASEAN – EÚ, ktorá sa konala 2. marca 2017 v Jakarte (Indonézia),

–  so zreteľom na ASEAN víziu spoločenstiev 2025 prijatú na 27. samite ASEAN-u, ktorý sa konal od 18. do 22. novembra 2015 v Kuala Lumpure (Malajzia), a na oznámenie zriadenia Hospodárskeho spoločenstva ASEAN-u z 31. decembra 2015, ktorého cieľom je vytvoriť vnútorný trh pre viac ako 600 miliónov ľudí,

–  so zreteľom na 11. samit Južnej Ázie (EAS), ktorý sa konal 8. septembra 2016 vo Vientiane v Laose za účasti najvyšších predstaviteľov 18 krajín, členských štátov združenia ASEAN, Číny, Japonska a Južnej Kórey (ASEAN+3), Indie, Austrálie a Nového Zélandu (ASEAN+6), Ruska a USA,

–  so zreteľom na Deklaráciu ľudských práv ASEAN-u z 18. novembra 2012 a vytvorenie medzivládnej komisie pre ľudské práva (AICHR) v roku 2009,

–  so zreteľom na organizáciu Poslanci krajín ASEAN za ľudské práva (APHR), orgán, ktorý bol založený v roku 2013 s cieľom podporovať demokraciu a ľudské práva vo všetkých členských štátoch združenia ASEAN,

–  so zreteľom na Inštitút mieru a zmierenia ASEAN (AIPR),

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré ratifikovali všetky členské štáty ASEAN-u,

–  so zreteľom na Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom „Chrániť, rešpektovať a naprávať“, ktoré 16. júna 2011 prijala Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Dohovor združenia ASEAN proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorý v novembri 2015 podpísali všetky členské štáty ASEAN-u,

–  so zreteľom na všeobecné pravidelné preskúmania Rady OSN pre ľudské práva, na ktorých sa zúčastnili všetky členské štáty združenia ASEAN,

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o ASEAN-e, najmä na uznesenie z 15. januára 2014 o budúcnosti vzťahov medzi EÚ a združením ASEAN(3),

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o členských štátoch ASEAN-u, najmä na uznesenie z 9. júna 2016 o Vietname(4), zo 17. decembra 2015 o rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie)(5), zo 17. decembra 2015 o rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (súhlas)(6), z 8. júna 2016 o rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (súhlas)(7) a z 8. júna 2016 o rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami (uznesenie)(8),

–  so zreteľom na svoje nedávne uznesenia o členských štátoch ASEAN-u týkajúce sa naliehavej situácie v oblasti ľudských práv, najmä na uznesenie zo 14. septembra 2017 o Mynmarsku, najmä o situácii Rohingyov(9), z 21. mája 2015 o neutešenej situácii rohingských utečencov a o masových hroboch v Thajsku(10), z 15. decembra 2016 o situácii rohingyjskej menšiny v Mjanmarsku(11), zo 7. júla 2016 o Mjanmarsku, najmä o situácii Rohingyov(12), zo 14. septembra 2017 o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu(13), z 9. júna 2016 o Kambodži(14), z 26. novembra 2015 o politickej situácii v Kambodži(15), z 9. júla 2015 o kambodžských návrhoch zákonov o MVO a odborových zväzoch(16), zo 6. októbra 2016 o Thajsku, najmä o situácii Andyho Halla(17), z 8. októbra 2015 o situácii v Thajsku(18), zo 17. decembra 2015 o Malajzii(19), z 19. januára 2017 o Indonézii(20), z 15. júna 2017 o Indonézii(21), z 15. septembra 2016(22) a zo 16. marca 2017(23) o Filipínach a zo 14. septembra 2017 o Laose, najmä o prípadoch Somphoneho Phimmasoneu, Lod Thammavongovej a Soukaneho Chaithada(24),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0243/2017),

A.  keďže tento rok oslavujeme 50. výročie ASEAN-u, 60. výročie Rímskych zmlúv a 40. výročie formálnych vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om;

B.  keďže región ASEAN vznikol ako jeden z celosvetovo najdynamickejších a najrýchlejšie rastúcich regiónov, a to najmä v oblasti hospodárstva, technológií a výskumu, je z geopolitického a geohospodárskeho hľadiska výhodne strategicky umiestnený, má bohaté zdroje, presadzuje cieľ zvýšenej hospodárskej integrácie a ambiciózny program cieľov udržateľného rozvoja, predovšetkým v oblasti vzdelávania, a je silným obhajcom multilateralizmu; keďže prekonanie rozvojových rozdielov v rámci ASEAN-u bude mať zásadný význam pri presadzovaní ďalšej integrácie a zaručení bezpečnosti, stability a ochrany sociálnych, hospodárskych a politických práv;

C.  keďže integračné procesy EÚ aj ASEAN-u sú rozdielne, čo vyplýva z rôznych kontextov a rôznych vízií a úloh; keďže obe organizácie majú svoju vlastnú logiku, sú však porovnateľné, keďže obe organizácie podporujú mierové spolužitie, regionálnu integráciu a medzinárodnú spoluprácu a rozvoj a mnoho desaťročí sa zameriavajú na budovanie dôvery medzi svojimi členmi; EÚ ako taká je pre ASEAN jedinečným typom partnera;

D.  keďže oba regióny dosiahli vysokú úroveň interakcie a vzťahy medzi EÚ a ASEAN-om sú komplexné a týkajú sa širokého radu oblastí vrátane obchodu a investícií, rozvoja, ekonomických a politických záležitostí; keďže ASEAN je tretím obchodným partnerom EÚ a EÚ je druhým obchodným partnerom ASEAN-u s ročnou obchodnou bilanciou s tovarom v hodnote viac ako 200 miliárd EUR, pričom EÚ je prvým poskytovateľom priamych zahraničných investícií v regióne ASEAN; keďže ASEAN predstavuje pre európske podniky bránu do širšieho regiónu; keďže EÚ a jej členské štáty sú prvými poskytovateľmi rozvojovej pomoci v regióne a EÚ sa zaviazala poskytnúť vyše 3 miliardy EUR na zníženie chudoby a riešenie rozvojových rozdielov v krajinách ASEAN-u s nízkymi príjmami;

E.  keďže skúsenosti EÚ v minulosti slúžili ako zdroj inšpirácie pre iné regionálne integračné procesy;

F.  keďže EÚ neustále podporovala činnosť ASEAN-u, a najmä sekretariátu ASEAN-u, a ako uznanie významu ASEAN-u vymenovala vyhradeného vedúceho delegácie EÚ pre ASEAN, ktorý sa ujal úradu v roku 2015;

G.  keďže v súčasnosti sú integračné procesy v oboch regiónoch problematické, ale zároveň otvárajú nové príležitosti; keďže EÚ čelí viacerým krízam; keďže ASEAN bol napriek cieľu podporiť centrálnu úlohu ASEAN-u v roku 2016 svedkom poklesu vnútorného obchodu ASEAN-u a sužovali ho problémy, a to vrátane odchylných orientácií zahraničnej politiky a účinkov presahovania domácich problémov, ktoré sa týkali ohrozenia demokracie a zásad právneho štátu, vzťahov medzi náboženstvami, etnických menšín, sociálnych nerovností a porušovania ľudských práv, a to aj s cezhraničným vplyvom;

H.  keďže EÚ rozhodla, že ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov s tretími krajinami;

I.  keďže EÚ v decembri 2014 udelila Filipínam postavenie v rámci VSP+ ako prvej krajine ASEAN-u, ktorá môže využívať takéto obchodné preferencie; keďže to Filipínam umožňuje vyvážať do EÚ 66 % svojich výrobkov bez colných poplatkov;

J.  keďže odstúpenie USA od Transpacifického partnerstva (TPP) môže poskytnúť nový impulz rokovaniam o Komplexnom regionálnom ekonomickom partnerstve (RCEP); keďže priebojnejšia Čína spúšťa iniciatívy ako „Jedno pásmo, jedna cesta“, ktoré sú výzvou pre všetky krajiny v susedstve aj mimo neho;

K.  keďže napätie v Juhočínskom mori predstavuje hrozbu a riziko pre bezpečnosť a stabilitu regiónu; keďže trendom, ktorý vzbudzuje najväčšie obavy, je militarizácia Juhočínskeho mora; keďže dialóg medzi ASEAN-om a Čínou o kódexe správania zostáva hlavným mechanizmom ASEAN-u na výmeny s Čínou v otázke Juhočínskeho mora; keďže čínske aktivity – od vojenských hliadok a cvičení po stavebné činnosti bez ohľadu na princípy uvedené v Deklarácii o správaní strán v Juhočínskom mori z roku 2002 – zostávajú dôvodom na znepokojenie;

1.  gratuluje členským štátom ASEAN-u k 50. výročiu ASEAN-u a plne podporuje všetky snahy o regionálnu integráciu; rovnako vyjadruje svoje uznanie pre 40 rokov vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om a opakovane potvrdzuje svoje odporúčanie, že vzťahy by sa mali vylepšiť na strategické partnerstvo založené na konkrétnych činnostiach, hmatateľných výsledkoch a silnejšej vecnejšej spolupráci; zdôrazňuje, že EÚ má záujem o posilnenie svojej spolupráce s týmto kľúčovým hráčom v regióne strategického významu; zdôrazňuje, že strategické partnerstvo bude pre EÚ predstavovať príležitosť posilniť svoj príspevok k plneniu spoločných cieľov v indicko-tichomorskej oblasti;

2.  zdôrazňuje politickú hodnotu silných obchodných a investičných vzťahov medzi ASEAN-om a EÚ a nabáda oboch partnerov na ďalšie posilnenie svojich hospodárskych a politických vzťahov; zdôrazňuje, že obchodné vzťahy EÚ a ASEAN-u majú značný potenciál na rast; zdôrazňuje, že EÚ je vedúcim zahraničným investorom v ASEAN-e; zdôrazňuje aj príležitosti na spoluprácu pri plnení cieľov udržateľného rozvoja; vyzýva na zvýšenie spolupráce s cieľom odstrániť rozvojové rozdiely, ktoré existujú v rámci ASEAN-u; vyjadruje presvedčenie, že by sa mohla posilniť spolupráca a výmena osvedčených postupov v rôznych oblastiach, ako sú riešenie celosvetových problémov vrátane zmeny klímy, nadnárodný organizovaný zločin a terorizmus, správa hraníc, námorná bezpečnosť, rozvoj finančného sektora, transparentnosť a makroekonomické politiky; vyzdvihuje snahu o vysokú úroveň spolupráce EÚ a ASEAN-u v multilaterálnych inštitúciách, ako je OSN, ale aj Svetová obchodná organizácia vzhľadom na zachovanie, posilnenie a ďalší rozvoj viacstrannej medzinárodnej štruktúry obchodovania a spravodlivých obchodných vzťahov;

3.  chváli podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku a Komisiu za prijatie spoločného oznámenia, ktoré schválili členské štáty a ktorým sa stanovuje plán na prehĺbenie partnerstva v politických, bezpečnostných a hospodárskych otázkach, ako aj v oblastiach prepojenia, životného prostredia, prírodných zdrojov a v iných oblastiach, ako je podpora a ochrana ľudských práv; zdôrazňuje význam posilnenia politického dialógu medzi EÚ a ASEAN-om; pripomína, že podpora EÚ integrácie v rámci ASEAN-u prispieva k jeho odolnosti a k stabilite regiónu; zdôrazňuje, že EÚ poskytuje pri vytváraní vnútorného trhu technickú pomoc a zabezpečuje budovanie kapacít;

4.  víta vymenovanie vedúceho delegácie EÚ pre ASEAN a otvorenie misie EÚ pre ASEAN v roku 2015, čo je vývoj, ktorým sa uznáva dôležitosť vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om;

5.  konštatuje, že Spojené kráľovstvo roky zohrávalo dôležitú a hodnotnú úlohu pri podpore zväzkov EÚ a ASEAN-u, že pre EÚ a jej členské štáty bude potrebné a možné aktívne posilniť vzťahy v súvislosti s novou skutočnosťou brexitu; vyzýva Spojené kráľovstvo, aby aj naďalej úzko spolupracovalo s partnerstvom EÚ – ASEAN; vyzýva na väčšiu účasť EÚ na existujúcich fórach, ktoré vedie ASEAN; domnieva sa, že EÚ by mala aktualizovať a zintenzívniť svoje diplomatické úsilie s ASEAN-om s cieľom prispieť k väčšej stabilite a bezpečnosti v oblastiach konfliktov, v ktorých opäť dochádza k napätiu, pričom by mala úzko spolupracovať s partnermi v regióne a dodržiavať medzinárodné právo;

6.  vyjadruje poľutovanie nad neskorou a zdržanlivou reakciou EÚ na rozhodnutie na základe dohovoru z Montego Bay v spore o Juhočínske more a vyzýva EÚ, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve; pripomína, že EÚ podporuje pokojné dohodnuté riešenia medzinárodných sporov; trvá na slobode plavby; vyzýva Čínu, aby uznala rozhodnutie tribunálu; podporuje strany, aby sa usilovali o mierové urovnanie sporov založené na princípoch medzinárodného práva podľa dohovoru z Montego Bay; podporuje úsilie členských štátov ASEAN-u o rýchle vypracovanie účinného kódexu správania v Juhočínskom mori;

7.  vyjadruje poľutovanie nad činnosťami, ako sú žiadosti o navrátenie rozsiahlych území a rozmiestňovanie vojenských zariadení a arzenálu na požadovaných územiach, čo predstavuje riziko militarizácie konfliktu; vyjadruje vážne znepokojenie nad zvyšujúcimi sa výdavkami na obranu v regióne a v susedných krajinách a zvyšujúcou sa militarizáciou konfliktov, a to najmä v Juhočínskom a Východočínskom mori; konštatuje, že je potrebné, aby EÚ naďalej podporovala rozvoj mierových vzťahov medzi Čínou a jej susedmi pri Juhočínskom mori, a to prostredníctvom inkluzívnych viacstranných mechanizmov; podporuje všetky opatrenia, prostredníctvom ktorých sa z Juhočínskeho mora môže stať „more mieru a spolupráce“; vyzýva členské štáty, aby prísne dodržiavali Kódex EÚ pre vývoz zbraní; zdôrazňuje význam nešírenia zbraní hromadného ničenia, najmä so zreteľom na najnovší vývoj v KĽDR;

8.  podporuje partnerstvo EÚ a ASEAN-u v oblasti bezpečnosti v celom rade netradičných bezpečnostných otázok s cieľom posilniť regionálne kapacity, predovšetkým posilniť dialóg a spoluprácu v oblasti námornej bezpečnosti, pirátstva, boja proti organizovanej trestnej činnosti a podporu spolupráce medzi Europolom a policajnými silami Inter-ASEAN (Aseanapolom), boja proti terorizmu, kybernetickej bezpečnosti, klimatickej bezpečnosti, opatrení na budovanie dôvery, preventívnej diplomacie a mediácie, krízového riadenia, pripravenosti na katastrofy, pomoci pri katastrofách a humanitárnej pomoci; podporuje väčší príspevok a zapojenie EÚ do regionálneho fóra združenia ASEAN;

9.  víta uskutočnenie 3. dialógu na vysokej úrovni medzi ASEAN-om a EÚ o spolupráci v oblasti námornej bezpečnosti, ktorý sa konal 15. a 16. septembra 2016 v Thajsku a na ktorom boli určené a navrhnuté budúce oblasti konkrétnej spolupráce medzi ASEAN-om a EÚ v oblasti námornej bezpečnosti a preventívnej diplomacie; teší sa na zvolanie 4. dialógu na vysokej úrovni medzi ASEAN-om a EÚ o spolupráci v oblasti námornej bezpečnosti, ktorý sa má konať v roku 2017 na Filipínach;

10.  opakovane potvrdzuje podporu EÚ ústrednej a významnej úlohe ASEAN-u pri podpore dialógu a spolupráce pri dosahovaní mieru, bezpečnosti, stability a prosperity v ázijsko-tichomorskom regióne aj mimo neho; vyzýva na vytvorenie fungujúcich a účinných mechanizmov na urovnávanie sporov, ako sa ustanovuje v kapitole 8 Charty združenia ASEAN a v protokole k charte z roku 2010 vrátane právne záväzných opatrení a nariadení; upozorňuje na skúsenosti získané počas 40 rokov na európskom kontinente týkajúce sa koncepcie bezpečnosti, ktorá okrem politického a vojenského rozmeru zahŕňa aj hospodársky a environmentálneho rozmeru zahŕňa aj ľudský rozmer; vyjadruje presvedčene, že tieto skúsenosti možno využiť v rámci úsilia ASEAN-u o mierový rozvoj regiónu; zdôrazňuje záujem EÚ o ďalšiu spoluprácu v regióne prostredníctvom všetkých procesov, ktoré vedie ASEAN;

11.  zdôrazňuje konkrétne skúsenosti EÚ s budovaním inštitúcií, jednotným trhom, zbližovaním v oblasti regulácie, zvládaním konfliktov a krízovým riadením, ochranou námornej dopravy, mediáciou, humanitárnou pomocou a zmierňovaním následkov katastrof, ako aj jej nedávny pokrok v oblasti integrácie obrany a úspešné skúsenosti so stanovovaním noriem na regionálnej úrovni a s pevnou regionálnou štruktúrou v oblasti ľudských práv a demokracie spolu s ochotou EÚ deliť sa o tieto skúsenosti tam, kde to prináša úžitok; vyzdvihuje rokovania týkajúce sa komplexnej dohody o leteckej doprave EÚ a ASEAN-u a program širšieho prepojenia; poznamenáva, že EÚ na roky 2014 – 2020 vyčlenila polovicu svojej finančnej pomoci pre ASEAN na podporu prepojenia v rámci ASEAN-u;

12.  zdôrazňuje, že na viacstrannej úrovni je potrebné angažovať sa s ďalšími jurisdikciami regiónu, ako sú pozorovatelia v rámci ASEAN-u, Papua-Nová Guinea a Východný Timor, ako aj Čína, Japonsko a Taiwan;

13.  domnieva sa, že z geopolitického hľadiska existuje veľmi dobrý dôvod na zasadzovanie sa o opätovné začatie rokovaní o regionálnej dohode o voľnom obchode medzi EÚ a ASEAN-om, a víta závery z nedávneho stretnutia medzi komisárkou EÚ pre obchod Ceciliou Malmströmovou a ministrami hospodárstva krajín ASEAN-u, ktoré sa týkalo hodnotenia situácie v tomto smere, ako aj kroky smerujúce k splneniu konečného cieľa, ktorým je medziregionálna dohoda; podporuje zo strategického hľadiska akékoľvek úsilie o preskúmanie možností uzatvorenie dohôd o voľnom obchode so všetkými krajinami združenia ASEAN; pripomína, že ASEAN je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ mimo Európy a EÚ je jeho druhým najväčším obchodným partnerom;

14.  zdôrazňuje, že vnútroštátne a zahraničné podniky pôsobiace v krajinách ASEAN-u musia uplatňovať zásady sociálnej zodpovednosti podnikov; naliehavo vyzýva krajiny ASEAN-u, aby zabezpečili plné dodržiavanie sociálnych, environmentálnych a pracovných práv; vyzýva na plné a účinné vykonávanie dohovorov MOP a dodržiavanie základných pracovných noriem; vyzýva ASEAN a jeho členské štáty, aby účinne vykonávali hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv stanovené OSN s cieľom podporovať primeranú ochranu zamestnanosti a k dôstojné pracovné podmienky, ako aj vytvoriť prostredie, ktoré je priaznivejšie pre rozvoj odborových zväzov; vyzýva Európsku komisiu a ESVČ, aby využili všetky dostupné nástroje na posilnenie dodržiavania uvedených noriem; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť odstránenie všetkých foriem nútenej alebo povinnej práce, a detskú prácu;

15.  vyzýva európske spoločnosti, ktoré investujú v regióne ASEAN, aby dodržiavali sociálnu zodpovednosť podnikov a európske normy týkajúce sa spotrebiteľských, pracovných a environmentálnych práv a aby zachovávali práva domorodého obyvateľstva;

16.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zjednodušili inštitucionalizovaný sociálny dialóg medzi Ázijsko-európskym občianskym fórom (AEPF) a príslušnými subjektmi občianskej spoločnosti v EÚ;

17.  berie na vedomie, že ASEAN o sebe vyhlásil, že sa zameriava a sústreďuje na ľudí, a že legitímnosť a význam pre procesy regionálnej integrácie v EÚ aj v rámci ASEAN-u závisia od zapojenia čo najviac zainteresovaných strán do procesu a od informovania o dosiahnutom pokroku; domnieva sa, že medziľudské kontakty, najmä mladých ľudí, sú veľmi dôležitým nástrojom kultúrnej výmeny, a vyzýva na výrazné rozšírenie programu Erasmus+ pre ASEAN; upozorňuje na to, že v rámci ASEAN-u existuje veľký priestor pre odbornú prípravu a zdôrazňuje vyhliadky na spoluprácu v oblasti duálneho systému vzdelávania, ktorý sa uplatňuje v niektorých členských štátoch EÚ; tiež naliehavo vyzýva na rozvoj činností v oblasti kultúrnej diplomacie v súlade s oznámením o stratégii EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy z 8. júna 2016 a s nedávnou správou Európskeho parlamentu na rovnakú tému; zdôrazňuje dôležitosť funkcie Nadácie Ázia – Európa a domnieva sa, že podpora jej práce by sa mala rozšíriť;

18.  poukazuje na názor, že štruktúrovaná výmena a spolupráca na úrovni regiónov a lokalít (partnerstvá miest) predstavuje zaujímavý nástroj na posilnenie vzájomných praktických skúseností, a upozorňuje na konkrétne iniciatívy, ako sú Dohovor primátorov a starostov alebo memorandum o porozumení Under2, ktoré by sa mali aktívne podporovať;

19.  navrhuje osláviť tohtoročné výročie ASEAN-u a EÚ pomocou iniciatívy EÚ pre „výmenný program mladých vodcov EÚ a ASEAN-u“, ktorý sa má realizovať pod singapurským predsedníctvom ASEAN-u v roku 2018; navrhuje, aby sa v prípade úspechu tejto iniciatívy vytvorilo fórum, ktoré sa bude konať každý rok a na ktorom si mladí vedúci predstavitelia z EÚ a ASEAN-u môžu vymieňať názory a budovať vzťahy na podporu vzťahov medzi EÚ a ASEAN-om v budúcnosti; ďalej navrhuje, aby sa spolu s partnermi združenia ASEAN preskúmala praktická oblasť pôsobnosti pre recipročné financovanie výskumných ústavov či akademických programov s cieľom študovať integračné procesy a skúsenosti z týchto procesov v príslušných partnerských regiónoch;

20.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a zlepšovať životy dievčat a žien; upozorňuje preto na kľúčový význam vzdelávania, ktoré by mohlo viesť k sociálnym a hospodárskym zmenám;

21.  zdôrazňuje, že EÚ by tiež mala zintenzívniť politické dialógy a spoluprácu v otázkach, ako sú základné práva vrátane práv etnických a náboženských menšín a v záležitostiach spoločného záujmu vrátane zásad právneho štátu a bezpečnosti, ochrany slobody prejavu a voľného toku informácií, boja proti medzinárodnej trestnej činnosti, korupcii, daňovým únikom, praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s ľuďmi a drogami, terorizmu a proti šíreniu zbraní, a o dosiahnutie odzbrojenia a námornej a kybernetickej bezpečnosti;

22.  víta uskutočnenie prvého politického dialógu o ľudských právach medzi EÚ a ASEAN-om v októbri 2015 v Bruseli a teší sa na ďalšie takéto dialógy; vyjadruje hlboké znepokojenie nad úpadkom demokracie a porušovaním ľudských a menšinových práv a pokračujúcim útlakom a diskrimináciou v krajinách v regióne, ako aj obmedzovaním priestoru pre utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti alebo pre občiansku spoločnosť, najmä pre aktivistov v oblasti životného prostredia, pozemkových práv a pracovného práva, obhajcov ľudských práv a pracovníkov médií; upozorňuje, že neriešenie otázok týkajúcich sa marginalizácie menšín by ohrozilo stabilitu a dlhodobú úspešnosť ASEAN-u; odsudzuje skutočnosť, že represívny prístup k užívateľom drog si vyžiadal vysokú cenu v podobe ľudských životov a mimosúdnych popráv; zdôrazňuje potrebu posilnenia občianskej spoločnosti v ASEAN-e tým, že sa v rámci regionálnej tvorby politík zabezpečia zmysluplné konzultácie s MVO a ľudovými hnutiami;

23.  vyjadruje znepokojenie nad krokmi späť, pokiaľ ide o zrušenie trestu smrti v regióne, a vyzýva všetky krajiny ASEAN-u, aby opätovne nezavádzali trest smrti a aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky; víta úsilie, ktoré sa vynakladá na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a nútenej práci a vyzýva všetky vlády, aby posilňovali ochranu obetí a spoluprácu medzi krajinami;

24.  vyzýva ASEAN, aby vyčlenil primerané zdroje pre svoju medzivládnu komisiu pre ľudské práva; vyjadruje želanie, aby sa konkrétne a preukázateľné ciele a opatrenia začlenili do päťročného pracovného plánu medzivládnej komisie združenia ASEAN pre ľudské práva a aby sa jej mandát posilnil tak, aby mohla aktívne monitorovať, vyšetrovať a stíhať porušovanie ľudských práv a predchádzať mu; nabáda medzivládnu komisiu združenia ASEAN pre ľudské práva, aby zvážila a prerokovala zriadenie komplementárneho súdu združenia ASEAN pre ľudské práva, podobne, ako je to v prípade súdov v iných častiach sveta;

25.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vyhľadávali všetky príležitosti na spoluprácu s krajinami ASEAN-u v oblasti posilňovania demokracie; podporuje prácu regionálneho úradu pre nástroj dialógu o ľudských právach medzi EÚ a ASEAN-om, ktorého cieľom je zverejňovať otázky a činnosti týkajúce sa ľudských práv a zvyšovať informovanosť o ľudských právach; naliehavo žiada všetky členské štáty ASEAN-u, aby ratifikovali dohovory OSN o ľudských právach a ich opčné protokoly, ako aj štatút Medzinárodného trestného súdu (ICC), a aby podporovali iniciatívy v oblasti spravodlivosti v prechodnom období, zmierenia a boja proti beztrestnosti v celom regióne;

26.  vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že v členských štátoch ASEAN-u žijú milióny osôb bez štátnej príslušnosti; konštatuje, že Rohingyovia v Mjanmarsku predstavujú s 1 miliónom osôb, na ktoré sa vzťahuje štatút UNHCR pre osoby bez štátnej príslušnosti, najväčšiu skupinu takýchto osôb na svete, ale že veľké komunity osôb bez štátnej príslušnosti sa nachádzajú aj v Bruneji, vo Vietname, na Filipínach, v Thajsku, Malajzii a inde; nabáda členské štáty ASEAN-u, aby spolupracovali, vymieňali si osvedčené postupy a vynakladali spoločné úsilie s cieľom ukončiť situáciu osôb bez štátnej príslušnosti v celom regióne;

27.  uznáva význam úlohy EÚ pri doteraz dosiahnutom pokroku krajín ASEAN-u, a vyzýva Európsku úniu, aby udržiavala dialóg s cieľom podporiť región v jeho pokroku smerom k demokratizácii, rozvoju a integrácii;

28.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zmena klímy bude mať na ASEAN veľký vplyv; pripomína, že región ASEAN-u je stále jedným z regiónov, ktoré sú voči tomuto javu najzraniteľnejšie; naliehavo žiada členské štáty ASEAN-u, aby zrýchlili prechod smerom k nízkouhlíkovým hospodárstvam a aby prudko znížili odlesňovanie, účinne obmedzili lesné požiare a prijali technológie šetrné k životnému prostrediu v oblasti dopravy a stavieb; víta iniciatívu EÚ týkajúcu sa nového vyhradeného dialógu o udržateľnom rozvoji medzi EÚ a ASEAN-om; v tomto kontexte poukazuje na podporu, ktorú EÚ poskytuje na úlohu odstraňovania nevybuchnutej munície v niektorých krajinách regiónu; naliehavo žiada o spoluprácu EÚ a ASEAN-u v oblasti udržateľného cestovného ruchu, potravinovej bezpečnosti a ochrany biologickej diverzity, najmä koralových útesov a mangrovníkových lesov, a o účinné riešenie problému nadmerného rybolovu v regióne; zdôrazňuje, že je potrebné poskytovať pomoc krajinám ASEAN-u s cieľom zvýšiť ochranu biodiverzity a jej udržateľné využívanie a s cieľom systematickej obnovy lesných ekosystémov; nalieha na členské štáty ASEAN-u, aby vyvinuli úsilie o posilnenie svojej spôsobilosti rýchlej reakcie na prírodné katastrofy v rámci Dohody ASEAN-u o zvládaní katastrof a reakcii na núdzové situácie (AADMER);

29.  vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby udelili náležitú prioritu a vysokú periodicitu politickým kontaktom, najmä na ministerskej úrovni, a naplno využili členský štát ASEAN-u zodpovedný za koordinovanie dialógových vzťahov medzi ASEAN-om a EÚ a za predsedníctvo ASEAN-u; pripomína požiadavky na zriadenie medziregionálneho parlamentného zhromaždenia EÚ a ASEAN-u a naliehavo vyzýva na väčšie využívanie verejnej parlamentnej diplomacie v rôznych oblastiach politiky; trvá na posilnení spolupráce s Medziparlamentným zhromaždením združenia ASEAN (AIPA) prostredníctvom pravidelných a štruktúrovaných výmen názorov; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby takisto využili príležitosti na intenzívne výmeny názorov na regionálne otázky, ktoré poskytuje fórum s názvom Dialóg Šangri-La, ktoré sa koná každý rok;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Medziparlamentnému zhromaždeniu združenia ASEAN, sekretariátu združenia ASEAN a vládam a parlamentom členských štátov združenia ASEAN.

(1) Ú. v. ES C 85, 8.4.1980, s. 83.
(2)Ú. v. EÚ L 154, 15.6.2012, s. 1.
(3)Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 75.
(4)Prijaté texty, P8_TA(2016)0276.
(5)Prijaté texty, P8_TA(2015)0468.
(6)Prijaté texty, P8_TA(2015)0467.
(7)Prijaté texty, P8_TA(2016)0262.
(8)Prijaté texty, P8_TA(2016)0263.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2017)0351.
(10) Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 52.
(11) Prijaté texty, P8_TA(2016)0506.
(12) Prijaté texty, P8_TA(2016)0316.
(13) Prijaté texty, P8_TA(2017)0348.
(14) Prijaté texty, P8_TA(2016)0274.
(15) Prijaté texty, P8_TA(2015)0413.
(16) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 144.
(17) Prijaté texty, P8_TA(2016)0380.
(18) Prijaté texty, P8_TA(2015)0343.
(19) Prijaté texty, P8_TA(2015)0465.
(20) Prijaté texty, P8_TA(2017)0002.
(21) Prijaté texty, P8_TA(2017)0269.
(22) Prijaté texty, P8_TA(2016)0349.
(23) Prijaté texty, P8_TA(2017)0088.
(24) Prijaté texty, P8_TA(2017)0350.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia