Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0217(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0279/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0279/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0368

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 377kWORD 47k
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Συμφωνία για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ ***
P8_TA(2017)0368A8-0279/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11342/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ (11356/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 209 παράγραφος 2, το άρθρο 212 παράγραφος 1, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0458/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 και παράγραφος 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0279/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου