Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0808(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0286/2017

Ingediende teksten :

A8-0286/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0369

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 47k
Woensdag 4 oktober 2017 - Straatsburg
Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië *
P8_TA(2017)0369A8-0286/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 oktober 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenaquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (10161/2017),

–  gelet op artikel 4, lid 2, van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0224/2017),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0286/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Juridische mededeling - Privacybeleid