Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0286/2017

Ingivna texter :

A8-0286/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.2
CRE 04/10/2017 - 9.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0369

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien *
P8_TA(2017)0369A8-0286/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien (10161/2017 – C8-0224/2017 – 2017/0808(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (10161/2017),

–  med beaktande av artikel 4.2 i anslutningsakten för Republiken Bulgarien och Rumänien, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0224/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0286/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy