Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0809(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0287/2017

Texte depuse :

A8-0287/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/10/2017 - 9.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0372

Texte adoptate
PDF 241kWORD 47k
Miercuri, 4 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia *
P8_TA(2017)0372A8-0287/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (10476/2017),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, modificat prin Tratatul de la Amsterdam, precum și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0230/2017),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere(1), în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0287/2017)

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

Notă juridică - Politica de confidențialitate