Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2663(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0535/2017

Pateikti tekstai :

B8-0535/2017

Debatai :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Balsavimas :

PV 04/10/2017 - 9.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0379

Priimti tekstai
PDF 331kWORD 43k
Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d. - Strasbūras
Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas
P8_TA(2017)0379B8-0535/2017

2017 m. spalio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vaikų santuokos reiškinio panaikinimo (2017/2663(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 16 straipsnį, ir visas kitas Jungtinių Tautų sutartis bei priemones, susijusias su žmogaus teisėmis,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. JT Generalinės Asamblėjos priimtą JT vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. lapkričio 27 d. dėl JT vaiko teisių konvencijos 25-ųjų metinių(1),

–  atsižvelgdamas į Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 16 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 10 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į bendrą tarnybų darbinį dokumentą „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 26 d. Tarybos išvadas dėl 2016–2020 m. lyčių lygybės veiksmų plano,

–  atsižvelgdamas į 2015–2019 m. ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos (2017 m.) „Pasirūpinti kiekvienu vaiku“,

–  atsižvelgdamas į Europos konsensusą dėl vystymosi, kuriame pabrėžiamas ES įsipareigojimas integruoti žmogaus teisių ir lyčių lygybės aspektus laikantis Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencijos) 32 ir 37 straipsnius bei 59 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų gyventojų fondo (UNFPA) 2012 m. pranešimą „Per jauni santuokai. Panaikinti vaikų santuokos reiškinį“ (angl. „Marrying Too Young – End Child Marriage“),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi ES yra įsipareigojusi propaguoti vaiko teises ir kadangi vaikų, ankstyvos ir priverstinės santuokos pažeidžia šias teises; kadangi ES yra įsipareigojusi vykdydama savo išorės politiką visapusiškai saugoti ir propaguoti vaiko teises, laikydamasi JT vaiko teisių konvencijos ir jos fakultatyvių protokolų bei kitų atitinkamų tarptautinių standartų ir sutarčių;

B.  kadangi vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų reiškinys pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę buvo pripažintas žalinga praktika ir dažnai yra susijęs su sunkių formų smurtu prieš moteris ir mergaites, įskaitant intymaus partnerio smurtą;

C.  kadangi vaikų, ankstyvos ir priverstinės santuokos labai kenkia bendram mergaičių ir moterų teisių įgyvendinimui ir galimybei jomis naudotis, taip pat mergaičių sveikatai, įskaitant didelę nėštumo komplikacijų ir ŽIV infekcijų riziką; kadangi dėl to mergaitėms kyla pavojus tapti seksualinės prievartos, smurto šeimoje ir netgi nužudymo dėl garbės aukomis;

D.  kadangi didelį susirūpinimą kelia nėštumo nutraukimą remiančių organizacijų nefinansavimo taisyklės atnaujinimas ir taikymo srities išplėtimas, dėl kurio nutrauktas finansavimas tokioms organizacijoms kaip Jungtinių Tautų gyventojų fondas, teikiančioms nuo vaikų santuokos nukentėjusioms mergaitėms šeimos planavimo ir seksualinės bei reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas ir taip siekiančioms sumažinti ŽIV užkrėtimo ir ankstyvo nėštumo komplikacijų riziką;

E.  kadangi vaikų, ankstyvos ir priverstinės santuokos iš esmės paneigia mergaičių teisę į savo pačių kūnus, jų fizinę neliečiamybę ir teisę savarankiškai dėl jų spręsti;

F.  kadangi vaikų santuoka yra priverstinės santuokos forma, nes vaikai, atsižvelgiant į jų amžių, natūraliai negali duoti visapusiško, laisvo ir informacija pagrįsto sutikimo dėl savo santuokos ar jos laiko;

G.  kadangi besivystančiose šalyse viena iš trijų mergaičių ištekinama nesulaukusi 18 metų, o viena iš devynių – nesulaukusi 15 metų; kadangi mergaitėms kyla didžiausia rizika – jos sudaro 82 proc. susituokusių vaikų;

H.  kadangi nepilnametės nuotakos patiria didelį socialinį spaudimą įrodyti savo vaisingumą, o dėl to labiau tikėtina, kad jos anksti ir ne vieną kartą pastos; kadangi nėštumo ir gimdymo komplikacijos mažų bei vidutinių pajamų šalyse yra dažniausia mergaičių nuo 15 iki 19 metų mirties priežastis;

I.  kadangi vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų reiškinys susijęs su aukštais gimdyvių mirtingumo rodikliais, retesniu šeimos planavimo būdų naudojimu ir nepageidaujamu nėštumu, ir paprastai reiškia mergaičių mokslų nutraukimą; kadangi vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų reiškinio panaikinimas yra įtvirtintas Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. pagal 5-ąjį darnaus vystymosi tikslą ir tikslą Nr. 5.3 ir aiškiai įvardytas kaip kliūtis lyčių lygybei ir moterų įgalėjimui;

J.  kadangi vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų reiškinio panaikinimas yra vienas iš prioritetinių ES išorės veiksmų moterų teisių ir žmogaus teisių propagavimo srityje;

K.  kadangi besivystančiose šalyse daugiau nei 60 proc. nepilnamečių nuotakų neturi jokio oficialaus išsilavinimo, o tai yra tam tikros formos lyčių diskriminacija, ir kadangi vaikų santuoka atima iš mokyklinio amžiaus vaikų teisę gauti išsilavinimą, reikalingą jų asmeniniam vystymuisi, jų pasirengimui brandai ir jų gebėjimui prisidėti prie savo bendruomenės veiklos;

L.  kadangi ši problema aktuali ne tik trečiosiose šalyse, bet ir ES valstybėse narėse;

M.  kadangi ES neseniai nusprendė pasirašyti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvenciją);

N.  kadangi Stambulo konvencijoje priverstinė santuoka pripažįstama tam tikros formos smurtu prieš moteris ir raginama vaiko privertimą tuoktis arba vaiko išviliojimą į kitą šalį siekiant priversti jį susituokti laikyti baudžiamąja veika;

O.  kadangi turima labai mažai ir nacionalinio, ir ES, ir tarptautinio lygmens statistinių duomenų, kurie galėtų parodyti vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų reiškinio ES valstybėse narėse mastą(2);

P.  kadangi per pastarąją migracijos krizę atsirado naujų užsienyje sudarytų vaikų santuokų atvejų ir kai kuriais atvejais sutuokti nė 14 metų nesulaukę vaikai;

Q.  kadangi vaikams, sutuoktiems nesulaukus 18 metų, kyla didesnis pavojus nebaigti mokyklos arba gyventi skurde;

R.  kadangi dėl ginkluotų konfliktų ir nestabilios padėties gerokai didėja vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų atvejų skaičius;

1.  primena, kad visas žmogaus teises apimantis teisėmis grindžiamas požiūris yra susijęs su lyčių lygybe ir kad ES yra įsipareigojusi ir toliau propaguoti, ginti ir įgyvendinti visas žmogaus teises ir visapusiškai bei veiksmingai įgyvendinti Pekino veiksmų platformą, Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Stambulo konvenciją ir ES veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad vaikų santuokos reiškinys pažeidžia vaiko teises ir yra smurto prieš moteris ir mergaites forma; pabrėžia, kad todėl šis reiškinys turėtų būti smerkiamas;

3.  ragina ES ir valstybes nares įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. tikslus, siekiant veiksmingiau kovoti su žalingomis praktikomis ir patraukti atsakomybėn už jas atsakingus asmenis; ragina ES ir valstybes nares bendradarbiauti su organizacija „JT Moterys“, Jungtinių Tautų vaikų fondu, Jungtinių Tautų gyventojų fondu ir kitais partneriais, siekiant atkreipti dėmesį į vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų reiškinį, susitelkiant į moterų įgalėjimą, be kita ko, skatinant jų švietimą, ekonominį įgalėjimą ir aktyvesnį dalyvavimą priimant sprendimus, taip pat į visų moterų ir mergaičių žmogaus teisių, įskaitant seksualinės ir reprodukcinės sveikatos teises, propagavimą ir apsaugą;

4.  ragina ES ir valstybes nares padidinti moterų ir nepilnamečių nuotakų galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros ir teisių paslaugas;

5.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoją pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, t. y. plėtoti politikos priemones, programas ir teisės aktus, įskaitant politinius dialogus, dialogus žmogaus teisių klausimais, dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą, strategiją „Prekyba visiems“, bendrąją lengvatų sistemą ir kitas priemones, siekiant spręsti vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų reiškinio problemą ir apriboti jo praktiką;

6.  ragina ES ir valstybes nares taikyti suvienodintus teisinius standartus vaikų santuokų traktavimo srityje, be kita ko, atsižvelgiant į Stambulo konvencijos ratifikavimą;

7.  ragina ES ir valstybes nares bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis ir teismų sistemomis trečiosiose šalyse ir teikti mokymus bei techninę paramą, siekiant padėti priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kuriais būtų uždraustos ankstyvos ir priverstinės santuokos ir būtų, be kita ko, nustatytas santuokinis amžius;

8.  pabrėžia, kad reikia sukurti specialias reabilitacijos ir pagalbos priemones nepilnametėms nuotakoms, kad jos galėtų grįžti į mokslus ar mokymus ir išvengti šeimos ar visuomenės spaudimo, susijusio su ankstyva santuoka;

9.  pabrėžia, kad reikia skirti biudžeto lėšų vaikų santuokų prevencijos programoms, kuriomis siekiama sukurti aplinką, kurioje mergaitės galėtų visapusiškai išnaudoti savo potencialą, be kita ko, pasitelkiant švietimo priemones, socialines ir ekonomines programas mokyklos nelankančioms mergaitėms, vaikų apsaugos sistemas, mergaičių ir moterų prieglaudas ir teisinių konsultacijų bei psichologinės paramos paslaugas;

10.  palankiai vertina pagal programą „Daphne“ parengtus projektus, kurių tikslas – pagalba aukoms ir vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų prevencija; mano, kad tokius projektus reikėtų stiprinti ir tinkamai toliau finansuoti;

11.  ragina skirti ypatingą dėmesį vaikams iš palankių sąlygų neturinčių bendruomenių ir pabrėžia, kad reikia didinti informuotumą, gerinti švietimą ir užtikrinti ekonominį įgalėjimą, nes tai yra būdai spręsti šią problemą;

12.  pabrėžia, kad turi būti sukurtos ir įdiegtos specialios procedūros siekiant užtikrinti vaikų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų apsaugą pagal JT vaiko teisių konvenciją; ragina pabėgėlius priimančias šalis užtikrinti, kad vaikai pabėgėliai galėtų visapusiškai mokytis, ir kuo labiau skatinti jų integraciją ir įtrauktį į nacionalines švietimo sistemas;

13.  ragina įdiegti specialias procedūras pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų priėmimo centruose, siekiant nustatyti vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų atvejus ir padėti aukoms;

14.  pabrėžia, kad siekiant geriau įvertinti šios problemos mastą, reikia taikyti tinkamą ir suderintą vaikų santuokų atvejų ES valstybėse narėse stebėsenos metodiką ir rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis;

15.  pabrėžia, kad labai skiriasi oficialiai užregistruotų atvejų ir galimų aukų, prašančių pagalbos, atvejų skaičius, o tai parodo, kad daug vaikų santuokų gali būti sudaromos nepastebėjus valdžios institucijoms; prašo, kad socialiniams darbuotojams, mokytojams ir kitiems darbuotojams, tiesiogiai bendraujantiems su galimomis aukomis, būtų suteiktas specialus mokymas ir parengti vadovai, kuriuose būtų paaiškinta, kaip nustatyti aukas ir pradėti pagalbos jiems procedūras;

16.  ragina stiprinti į ES išorės veiksmus įtrauktus specialius projektus ir kampanijas, kuriais siekiama spręsti vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų problemą; pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas informuotumo didinimo kampanijoms ir toms kampanijoms, kurių tikslas – moterų ir mergaičių švietimas ir įgalėjimas ES plėtros šalyse ir Europos kaimynystės šalyse;

17.  pabrėžia, kad ES turėtų remti ir skatinti trečiąsias šalis, siekiant užtikrinti, kad pilietinė visuomenė galėtų atlikti savo vaidmenį, o nuo vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų nukentėję vaikai ir jų atstovai galėtų nepriklausomai ir vaikams prieinamu būdu kreiptis į teismą;

18.  pabrėžia, kad į humanitarinę pagalbą reikia įtraukti projektų, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama smurto dėl lyties prevencijai ir švietimui ekstremaliųjų situacijų atvejais, finansavimą, taip siekiant sumažinti spaudimą, kurį patiria vaikų, ankstyvų ir priverstinių santuokų aukos;

19.  pabrėžia, kad reikia nustatyti vaikų santuokų humanitarių krizių atvejais rizikos veiksnius įtraukiant paaugles ir integruoti pagalbą susituokusioms mergaitėms į bet kokį humanitarinį atsaką ankstyvuose krizės etapuose;

20.  griežtai smerkia nėštumo nutraukimą remiančių organizacijų nefinansavimo taisyklės atnaujinimą ir taikymo srities išplėtimą ir jos poveikį pasaulinei moterų ir mergaičių sveikatos priežiūrai ir jų teisėms; dar kartą ragina ES ir valstybes nares užpildyti JAV atvertą finansavimo spragą seksualinės ir reprodukcinės sveikatos srityje, panaudojant nacionalines ir ES vystymuisi skirtas lėšas;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 289, 2016 8 9, p. 57.
(2) http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf.

Teisinė informacija - Privatumo politika