Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2868(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0543/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/10/2017 - 4.1

Testi adottati :

P8_TA(2017)0381

Testi adottati
PDF 278kWORD 54k
Il-Ħamis, 5 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu
Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra
P8_TA(2017)0381RC-B8-0543/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Ottubru 2017 dwar is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi (2017/2868(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari dik tas-7 ta' Lulju 2016 dwar is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi(1), u tal-4 ta' Settembru 2008 dwar il-qtil tal-albini fit-Tanzanija(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Espert Indipendenti tan-NU dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu tal-24 ta' Marzu 2017 u tat-18 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tat-13 ta' Ġunju 2017 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra l-istqarrijiet għall-istampa tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) tad-19 ta' Settembru 2017, intitolata "Ground-breaking step to tackle impunity for witchcraft related human rights violations" (Pass rivoluzzjonarju biex tiġi indirizzata l-impunità għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mas-seħer), u tat-28 ta' Lulju 2017, intitolata "Tanzania: 'Reported attacks against persons with albinism decline, but root causes still rife in rural areas' – UN expert" (It-Tanzanija - Qed jonqsu l-attakki rrapurtati kontra l-persuni bl-albiniżmu, iżda l-kawżi fundamentali għadhom jeżistu sew f'żoni rurali – espert tan-NU),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 69/170 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 70/229 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-23 ta' Diċembru 2015 dwar il-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 263 tal-5 ta' Novembru 2013 tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli (ACHPR) dwar il-prevenzjoni ta' attakki u diskriminazzjoni kontra l-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Reġjonali biex jintemmu l-attakki fuq persuni bl-albiniżmu fl-Afrika għall-perjodu 2017-2021, u r-riżoluzzjoni 373 tal-ACHPR tat-22 ta' Mejju 2017 dwarha,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi tat-18 ta' Diċembru 1992,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-albiniżmu huwa kundizzjoni ġenetika li tintiret, li taffettwa persuna waħda f'madwar 20 000 persuna fid-dinja, u billi hemm proporzjon ta' persuni konsiderevolment ogħla fil-pajjiżi sub-Saħarjani, speċifikament it-Tanzanija, il-Malawi u l-Burundi, li għandhom l-ogħla konċentrazzjonijiet ta' persuni bl-albiniżmu;

B.  billi l-akbar theddida għall-persuni bl-albiniżmu fil-maġġoranza tal-Istati tal-Afrika hija maħluqa minn twemmin qarrieqi u superstizzjuż dwar il-kundizzjoni; billi l-assoċjazzjoni falza bejn l-albiniżmu u setgħat maġiċi toħloq l-aktar theddida serja għal persuni bl-albiniżmu; billi tali miti jimmotivaw il-vjolenza u t-traffikar tal-partijiet tal-ġisem tagħhom li jġibu l-fortuna, is-saħħa u l-ġid; billi n-nisa bl-albiniżmu huma soġġetti għal stupru, minħabba l-kunċett żbaljat li l-konġunġiment karnali magħhom jista' jfejjaq l-HIV/AIDS;

C.  billi skont gruppi tad-drittijiet tal-bniedem, f'dawn l-aħħar għaxar snin, aktar minn 600 attakk kontra persuni bl-albiniżmu ġew irrappurtati fl-Afrika, għalkemm din l-informazzjoni aktarx hija sottovalutazzjoni; billi dawn l-attakki kienu jsiru ferm aktar frekwenti matul dawn l-aħħar snin, b'mod partikolari fil-Malawi, fit-Tanzanija u fil-Możambique;

D.  billi fl-2016, 172 każ ta' qtil u 276 attakk ieħor kontra persuni bl-albiniżmu seħħew f'madwar 25 pajjiż Afrikan; billi din is-sena, minbarra fil-Malawi, każijiet ta' attakki kontra persuni bl-albiniżmu ġew irrappurtati wkoll fil-Burundi, fil-Mozambique, fiż-Żambja u t-Tanzanija, fejn skont rapporti l-maġġoranza tal-vittmi kienu tfal;

E.  billi sa mill-bidu tal-2017, mewġa ġdida ta' każijiet ta' qtil u attakki mmirati kontra persuni bl-albiniżmu tkebbset minn nuqqasijiet sistematiċi fis-sistema tal-ġustizzja kriminali tal-Malawi, li tħalli lill-membri ta' dan il-grupp vulnerabbli f'idejn gruppi kriminali; billi minn Jannar 2017 'l hawn, mill-inqas żewġ persuni bl-albiniżmu nqatlu, filwaqt li sebgħa oħra rrappurtaw reati bħalma huma attentat ta' qtil jew ta' sekwestru;

F.  billi minkejja ġiet introdotta leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha fil-Malawi fl-2016, inklużi riformi fil-Kodiċi Penali u l-Att dwar l-Anatomija, dan ma ppreveniex il-bidu mill-ġdid ta' qtil u attakki kontra dan il-grupp vulnerabbli, prinċipalment minħabba infurzar dgħajjef tal-liġi u tal-kapaċitajiet ġudizzjarji dgħajfa, kawżi ewlenin kif ukoll l-ambjent soċjali u kulturali, fejn l-awturi rarament jiġu identifikati jew jitressqu quddiem il-ġustizzja u kkundannati;

G.  billi persuni bl-albiniżmu qed jiffaċċjaw ksur estrem tad-drittijiet tal-bniedem, li jvarjaw minn fastidju, persekuzzjoni, diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali għal ħtif, stupru u qtil;

H.  billi n-nisa u t-tfal bl-albiniżmu huma partikolarment vulnerabbli għall-esklużjoni soċjali; billi t-trabi huma abbandunati bħala riżultat tal-kundizzjoni tagħhom; billi l-edukazzjoni tat-tfal tbati bħala riżultat ta' bullying, stigmatizzazzjoni u biża' ġenerali li jistgħu jiġu attakkati;

I.  billi l-Gvern tat-Tanzanija impenja ruħu f'azzjoni serja u tanġibbli biex jindirizza s-seħer fil-pajjiż, inkluża s-sospensjoni tal-liċenzji tal-fejjieqa tradizzjonali u għadd kbir ta' arresti ta' tobba sħaħar; billi l-President tat-Tanzanija ħatar l-ewwel Membru tal-Parlament bl-albiniżmu fl-2008, u l-ewwel Viċi Ministru bl-albiniżmu f'Diċembru 2015;

J.  billi l-Mozambique, in-Niġerja u l-Kenja adottaw pjan ta' azzjoni biex jirrispondu għal attakki, billi ffokaw fuq il-promozzjoni ta' edukazzjoni pubblika dwar l-albiniżmu u żiedu s-sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni fost il-familji u l-komunitajiet, iggarantew protezzjoni u assistenza soċjali lill-persuni bl-albiniżmu, żguraw assistenza legali, rapidità proċedurali u l-prevenzjoni ta' attakki, il-qsim u l-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji bħala mezz ta' deterrent, u t-twettiq ta' aktar riċerka biex itejbu l-miżuri identifikati fil-pjan u appoġġjaw it-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza;

K.  billi f'Ġunju 2017, l-ACHPR adottat Pjan ta' Azzjoni Reġjonali li jtemm l-attakki fuq persuni bl-albiniżmu għall-perjodu 2017-2021, approvat min-NU u minn diversi partijiet ikkonċernati reġjonali u internazzjonali; billi dan il-Pjan ta' Azzjoni għandu l-għan li jinkoraġġixxi sforzi u azzjonijiet li jiġġieldu l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu u jipproteġu d-drittijiet tagħhom u ta' dawk tal-familji tagħhom;

L.  billi, minkejja ż-żieda tal-viżibilità internazzjonali u l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida fil-pajjiżi milquta, l-għadd ta' prosekuzzjonijiet u kundanni jibqa' wieħed baxx ħafna u d-delitti u t-tortura għadhom qed jitwettqu b'impunità totali f'ħafna pajjiżi Afrikani;

M.  billi l-qtil, il-mutilazzjoni, id-diskriminazzjoni, il-fastidju u l-istigmatizzazzjoni keċċew mijiet ta' persuni bl-albiniżmu minn arthom lejn żoni ta' rifuġju f'postijiet temporanji; billi din is-sitwazzjoni ġabet aktar prekarjetà u nuqqas ta' sigurtà għall-persuni bl-albiniżmu, billi llimitat l-aċċess tagħhom għal servizzi bażiċi bħalma huma l-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, l-opportunitajiet ta' impjieg u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà; billi kura medika xierqa, inkluża medikazzjoni preventiva għall-kanċer tal-ġilda, hija limitata minħabba l-isfidi li jiffaċċjaw persuni bl-albiniżmu, li jistgħu jingħelbu bl-iżvilupp ta' faċilitajiet mediċi u l-għarfien fir-reġjun;

N.  billi l-ħsara psikoloġika dejjiema u saħansitra permanenti hija kkawżata minn biża' u diskriminazzjoni tul il-ħajja;

O.  billi, f'Marzu 2015, in-NU ħatru l-ewwel Espert Indipendenti tagħhom dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu, Ikponwosa Ero, u uffiċjalment ipproklamaw it-13 ta' Ġunju bħala l-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu;

P.  billi l-UE wettqet kampanji ta' promozzjoni pubblika biex tiġġenera sensibilizzazzjoni aktar mifruxa dwar il-kwistjoni u appoġġjat l-impenn ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-isforzi ta' bini tal-kapaċitajiet tal-awtoritajiet lokali fil-ġlieda kontra l-qtil ta' persuni bl-albiniżmu;

Q.  billi l-persuni bl-albiniżmu huma milquta b'mod sproporzjonat mill-faqar, minħabba l-vjolenza, id-diskriminazzjoni u l-marġinalizzazzjoni li huma jiffaċċjaw;

1.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni kontinwi u mifruxa li jħabbtu wiċċhom magħhom il-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari wara ż-żieda reċenti fil-vjolenza fil-Malawi; jikkundanna bil-qawwa l-qtil, il-ħtif, il-mutilazzjonijiet kollha u t-trattament inuman u degradanti l-ieħor kollu li ġarrbu l-persuni bl-albiniżmu u jesprimi l-kondoljanzi u s-solidarjetà tiegħu lill-familji tal-vittmi; jikkundanna, barra minn hekk, kwalunkwe kummerċ spekulattiv tal-partijiet tal-ġisem tal-persuni bl-albiniżmu;

2.  Jibqa' ferm imħasseb li l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha fil-Malawi ma waqqfitx il-bidu mill-ġdid ta' attakki reċenti kontra l-persuni bl-albiniżmu; jilqa' r-riformi għall-Kodiċi Penali u l-Att dwar l-Anatomija; jistieden, madankollu, lill-awtoritajiet Malawjani biex jinvestigaw bis-sħiħ is-sensiela reċenti ta' delitti kontra l-persuni bl-albiniżmu u jressqu quddiem il-ġustizzja lill-atturi ta' dawn id-delitti relatati mal-albiniżmu;

3.  Ifakkar li r-responsabbiltà primarja ta' Stat hija li jipproteġi liċ-ċittadini tiegħu, inklużi l-gruppi vulnerabbli, u jħeġġeġ lill-Gvern tal-Malawi biex joffri protezzjoni effikaċi lill-persuni bl-albiniżmu biex jirrispetta d-dritt tagħhom għall-ħajja u s-sigurtà personali, f'konformità mal-obbligi u l-impenji internazzjonali tal-Malawi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

4.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Malawjani biex jaġixxu b'mod proattiv kontra kwalunkwe organizzazzjoni kriminali attiva fis-seħer u t-traffikar tal-bnedmin, jagħtu lill-pulizija taħriġ u riżorsi adegwati, b'mod intensiv jinvestigaw id-delitti relatati mal-albiniżmu, itemmu l-impunità, u jfittxu, bħala kwistjoni ta' urġenza, l-appoġġ internazzjonali biex iwettqu investigazzjonijiet imparzjali u effikaċi dwar l-attakki kollha rrappurtati li saru kontra l-persuni bl-albiniżmu, sabiex dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja u jinżammu responsabbli;

5.  Jistieden lill-pajjiżi Afrikani milquta biex jestendu l-leġiżlazzjoni fejn meħtieġ, sabiex jikkriminalizzaw il-pussess u t-traffikar ta' partijiet tal-ġisem;

6.  Jistieden lill-Gvern tal-Malawi jissodisfa l-ħtiġijiet mediċi, psikoloġiċi u soċjali tal-persuni bl-albiniżmu b'mod aktar effikaċi billi jiggarantilhom aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni bħala parti mill-politiki ta' inklużjoni; ifakkar li l-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni jibqa' sfida konsiderevoli għall-persuni bl-albiniżmu li jeħtieġ tiġi indirizzata; jappella għal aktar investiment fil-ħolqien ta' strutturi soċjali, ta' kura u ta' konsulenza adegwati għall-vittmi, b'mod partikolari għan-nisa u t-tfal, u rispons aħjar għall-ħtiġijiet mediċi u psikoloġiċi tagħhom; jinsisti li għandhom jiġu implimentati politiki biex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fil-komunitajiet tagħhom;

7.  Jissottolinja li n-nuqqas ġenerali ta' fehim u ta' tagħrif dwar is-saħħa dwar l-albiniżmu għandu t-tendenza li jaggrava l-kundizzjoni tas-saħħa tal-persuni bl-albiniżmu; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa, b'mod partikolari fiż-żoni rurali u remoti; iqis li l-ħaddiema fil-kura tas-saħħa għandhom jingħataw taħriġ fis-sensittività fir-rigward tal-albiniżmu; jitlob li jkun hemm taħriġ imtejjeb tal-għalliema u tal-amministrazzjonijiet tal-iskejjel dwar l-albiniżmu u li l-awtoritajiet Malawjani jiffaċilitaw l-aċċess tal-persuni bl-albiniżmu għall-edukazzjoni u għat-tgawdija tal-edukazzjoni;

8.  Jilqa' l-isforzi magħmula mill-Gvern tat-Tanzanija biex jiġġieled id-diskriminazzjoni fil-konfront tal-persuni bl-albiniżmu u d-deċiżjoni tiegħu li jiddikjara illegali lit-tobba saħħara bil-ħsieb li jwaqqaf il-qtil ta' dan il-grupp, filwaqt li jirrikonoxxi li huma ftit wisq il-każijiet li jitressqu quddiem il-ġustizzja; jilqa', barra minn hekk, l-isforzi li saru mill-Mozambique, il-Kenja u n-Niġerja;

9.  Itenni li għandu jkun hemm aktar sforz fl-indirizzar tal-kawżi ewlenin ta' diskriminazzjoni u vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni pubblika; jenfasizza r-rwol kruċjali li għandhom l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni bl-albiniżmu, billi jinformaw u jedukaw lill-poplu, u jxejnu l-miti u l-preġudizzji fir-rigward tal-albiniżmu;

10.  Jinsab imħasseb minħabba l-isfidi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa u t-tfal bl-albiniżmu, li jħalluhom aktar esposti għall-faqar, in-nuqqas ta' sigurtà u l-iżolament; jinsisti li l-vittmi kollha għandu jkollhom aċċess għal kura medika u psikoloġika xierqa, u li għandhom jiġu stabbiliti politiki adegwati biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fil-komunitajiet tagħhom;

11.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-pajjiżi milquta, f'kooperazzjoni mas-sħab internazzjonali u reġjonali tagħhom, jimpenjaw ruħhom biex jindirizzaw it-twemmin superstizzjuż ta' ħsara li jipperpetwa l-immirar tal-persuni bl-albiniżmu, billi jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprevjenu u jindirizzaw il-kummerċ illegali tal-partijiet tal-ġisem tal-persuni bl-albiniżmu, jerġgħu jqisu l-każijiet ta' suspett ta' serq gravi, jittraċċaw u jidentifikaw is-sors tad-domanda għal tali partijiet tal-ġisem, u jressqu lill-"kaċċaturi tal-persuni bl-albiniżmu" quddiem il-ġustizzja;

12.  Ifakkar li l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu ħafna drabi hija ta' natura transfruntiera u jinsisti dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali dwar il-kwistjoni; jilqa', għalhekk, l-inizjattivi kollha meħuda fil-livell reġjonali u internazzjonali biex tkun miġġielda l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu u, b'mod partikolari, l-adozzjoni reċenti ta' Pjan ta' Azzjoni Reġjonali dwar l-albiniżmu għall-perjodu 2017-2021 mill-Unjoni Afrikana u n-NU, li hija sinjal pożittiv u konkret tal-impenn mill-mexxejja Afrikani; jappella għall-implimentazzjoni immedjata u effikaċi tiegħu;

13.  Jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jibqgħu jimpenjaw ruħhom mal-pajjiżi milquta bil-għan li jappoġġjaw b'mod effikaċi l-isforzi tagħhom biex jifformulaw politiki li jindirizzaw il-bżonnijiet speċjali u d-drittijiet speċifiċi tal-persuni bl-albiniżmu, fuq il-bażi tan-nondiskriminazzjoni u tal-inklużjoni soċjali, billi jipprovdu l-assistenza finanzjarja u teknika meħtieġa;

14.  Jitlob li l-UE tkompli tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari permezz ta' rappurtar regolari u xogħol ta' segwitu mid-delegazzjonijiet tagħha, u tkompli tippromwovi titjib sinifikanti fil-protezzjoni u fl-integrazzjoni soċjali tagħhom;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Malawi u tat-Tanzanija, lill-Unjoni Afrikana u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0314.
(2) ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 94.

Avviż legali - Politika tal-privatezza