Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2869(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0545/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2017 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0382

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 434kWORD 56k
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov και του δημοσιογράφου Mykola Semena
P8_TA(2017)0382RC-B8-0545/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena (2017/2869(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία και την Κριμαία, σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και, ειδικότερα, το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1), το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και ιδίως τους Τατάρους της Κριμαίας(2), το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας(3) και το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους Ουκρανούς κρατούμενους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσωρινώς κατεχόμενη Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης (Ουκρανία),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 68/262 της 27ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 71/205 της 19ης Δεκεμβρίου 2016 με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και στη Σεβαστούπολη (Ουκρανία)»,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου για συνέχιση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία σε σχέση με την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και, ειδικότερα, τις διατάξεις του περί κατεχόμενων εδαφών και τη μεταχείριση και προστασία των αμάχων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αξιόπιστες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και η πιο πρόσφατη από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μαρτυρούν την αυξανόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, σε βάρος εκπροσώπων των Τατάρων της Κριμαίας, δημοσιογράφων, εργαζομένων στα ΜΜΕ, bloggers και απλών ανθρώπων που εκφράζονται κατά της ρωσικής κατοχής ή απλά προσπαθούν να τεκμηριώσουν τις θηριωδίες των de facto αρχών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσωρινώς κατεχόμενη Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης (Ουκρανία), αναφέρει ότι «τεκμηριώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, καταναγκαστικές εξαφανίσεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια και τουλάχιστον μία εξωδικαστική εκτέλεση»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ilmi Umerov, επικεφαλής των Τατάρων της Κριμαίας και αναπληρωτής πρόεδρος της Mejlis, καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση επειδή εξέφρασαν τη διαφωνία του κατά της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας, σύμφωνα με το άρθρο 280.1 του ρωσικού ποινικού κώδικα, σχετικά με «δημόσιες προσκλήσεις για δράση με στόχο την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Akhtem Chiygoz, αναπληρωτής πρόεδρος της Mejlis, καταδικάστηκε, στις 26 Φεβρουαρίου 2014, σε οκταετή φυλάκιση για «διοργάνωση μαζικών αναταραχών»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον δημοσιογράφο Mykola Semena επεβλήθη ποινή φυλάκισης διόμιση ετών με αναστολή, με τριετή απαγόρευση άσκησης δημοσιογραφικών εργασιών βάσει του άρθρου 280.1 του ρωσικού ποινικού κώδικα σχετικά με «δημόσιες προσκλήσεις για δράση με στόχο την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου αποδεικνύει ότι το δικαστικό σύστημα χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο για την καταστολή όσων αντιστέκονται στη ρωσική προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες περιπτώσεις αναφέρθηκαν απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, καθώς και χρήση των βασανιστηρίων και λοιπών μορφών σκληρής και ταπεινωτικής μεταχείρισης σε χώρους κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος για την απόκτηση ψευδών ενοχοποιητικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν διερευνηθεί καταλλήλως μέχρι σήμερα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Κριμαία, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες απαλλοτριώσεις δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση ή σεβασμό των διατάξεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που προστατεύουν την ιδιοκτησία από κατασχέσεις ή καταστροφές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιθώρια λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών στην Κριμαία έχουν συρρικνωθεί σημαντικά καθώς μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει, επηρεάζοντας δυσανάλογα την ταταρική κοινότητα της Κριμαίας, το δικαίωμά τους στην ενημέρωση και το δικαίωμά τους να διατηρούν τον πολιτισμό και την ταυτότητά τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι παράνομη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που υπέγραψαν τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία, ιδίως τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 και τη Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης του 1997 μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της προσάρτησης η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για την προστασία του λαού και των πολιτών της Κριμαίας μέσω των de facto αρχών που υπάρχουν στην περιοχή·

1.  καταδικάζει την καταδίκη του Ilmi Umerov, επικεφαλής των Τατάρων της Κριμαίας, καθώς και του αντιπροέδρου της Mejlis, Akhtem Chiygoz, και του δημοσιογράφου Mykola Semena· ζητεί την ακύρωση των καταδικαστικών αποφάσεων και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του κ. Umerov και του κ. Chiygoz και την άμεση και άνευ όρων απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες του κ. Semena·

2.  καταδικάζει έντονα τις σκληρές καταδίκες που επεβλήθησαν στους ηγέτες της ταταρικής κοινότητας της Κριμαίας και άλλων που αντιτίθενται στη ρωσική προσάρτηση, όπως των Uzair Abdullaev, Teymur Abdullaev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Balukh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, Oleksiy Chirniy, Mustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiyets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Sergey Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Siruk, Oleksiy Stogniy, Redvan Suleymanov, Roman Sushchenko, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchur, Rustem Vaitov, Valentyn Vygovsky, Andriy Zakhtey και Ruslan Zeytullaev, με κωμικές δικαστικές διαδικασίες και αμφισβητήσιμες κατηγορίες· ζητεί την ακύρωση των δικαστικών αποφάσεων και την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων·

3.  καταδικάζει τις πολιτικές διακρίσεων που επέβαλαν οι αποκαλούμενες αρχές κατά της τοπικής κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας, την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους, τον εντεινόμενο εκφοβισμό στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή αυτής της κοινότητας και όλων εκείνων που αντιτίθενται στη ρωσική προσάρτηση·

4.  θεωρεί ότι τα δικαιώματα των Τατάρων της Κριμαίας έχουν παραβιαστεί σοβαρά με την απαγόρευση των δραστηριοτήτων της Mejlis και την κήρυξή της ως εξτρεμιστικής οργάνωσης στις 26 Απριλίου 2016, καθώς και με την απαγόρευση εισόδου των ηγετών της στη χερσόνησο· επαναλαμβάνει έντονα την έκκλησή του για άμεση ακύρωση των σχετικών αποφάσεων και των αποτελεσμάτων τους και τη συμμόρφωση με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα προσωρινά μέτρα στις προσφυγές που υπέβαλε η Ουκρανία κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 19 Απριλίου 2017, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να «απόσχει από τη διατήρηση ή επιβολή περιορισμών στην ικανότητα της Ταταρικής κοινότητας της Κριμαίας να διαφυλάξει τα αντιπροσωπευτικά της όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Mejlis»·

5.  υπενθυμίζει ότι η πραγματικότητα της καταστολής και της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον εξτρεμισμό, την τρομοκρατία και τα αποσχιστικά κινήματα, έχει οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας, με ευρείες παραβιάσεις της ελευθερίας του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι, ενώ η αναγκαστική επιβολή της ρωσικής υπηκοότητας έχει γίνει συστηματική και οι θεμελιώδεις ελευθερίες δεν διασφαλίζονται στη χερσόνησο της Κριμαίας· ζητεί την αναστολή της νομοθεσίας που εισάγει διακρίσεις και τονίζει την επείγουσα ανάγκη λογοδοσίας για παραβιάσεις και καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο·

6.  καταδικάζει έντονα την επικρατούσα πρακτική των μεταγωγών κρατουμένων σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας, καθώς η πρακτική αυτή παρεμποδίζει σοβαρά την επικοινωνία τους με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους και την ικανότητα παρακολούθησης της κατάστασής τους από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει την ισχύουσα ρωσική νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 73 του ποινικού κώδικα, βάσει του οποίου οι ποινές πρέπει να εκτίονται στην περιοχή στην οποία διαμένουν οι κατάδικοι ή στην οποία εκδίδεται η καταδικαστική απόφαση·

7.  καλεί την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία να παρακολουθήσουν στενά τις τρέχουσες δίκες και να δώσουν προσοχή στη μεταχείριση των κρατουμένων· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις αναφορές περί χρήσης κατασταλτικών ψυχιατρικών θεραπειών· αναμένει από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς αυτές τις διαδικασίες και να επιδιώκουν την πρόσβαση σε αυτούς που κρατούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δίκες τους·

8.  καλεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εξετάσει όλες τις αιτήσεις αποκατάστασης από την Κριμαία με την υψηλότερη δυνατή προτεραιότητα, καθώς το εγχώριο ρωσικό δικαστικό σύστημα δεν μπορεί και δεν παρέχει ένδικα μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις·

9.  καταδικάζει την καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπούν τις μειονοτικές κοινότητες και παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να αποφύγουν να θέσουν νομικά και διοικητικά εμπόδια στη λειτουργία τους·

10.  ζητεί την απρόσκοπτη πρόσβαση των διεθνών παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων δομών του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη χερσόνησο της Κριμαίας, προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση στη χερσόνησο και να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Ουκρανίας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης· καλεί την ΕΥΕΔ και τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθούν αδιαλείπτως την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας και να τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο·

11.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει σχέδια και ανταλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των λαών, καθώς και εκείνων που προάγουν την οικοδόμηση της ειρήνης, την επίλυση συγκρούσεων, τη συμφιλίωση και τον διαπολιτισμικό διάλογο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Κριμαίας· ενθαρρύνει την αποφυγή των γραφειοκρατικών εμποδίων και παροτρύνει πιο ευέλικτες προσεγγίσεις που θα επέτρεπαν την ευκολότερη πρόσβαση των διεθνών παρατηρητών στη χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, με τη σύμφωνη γνώμη του Κιέβου και χωρίς αυτό να ερμηνευθεί ως αναγνώριση της προσάρτησης·

12.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σε όλα τα άτομα που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι άμεσα υπεύθυνοι για την απαγγελία κατηγοριών και την καταδίκη των Akhtem Chiygoz, Mykola Semena και Ilmi Umerov, ενώ αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβει και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες της ΕΕ και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει εισαγωγές που προέρχονται από την Κριμαία και την εξαγωγή ορισμένων αγαθών και τεχνολογιών, τις επενδύσεις, το εμπόριο και τις υπηρεσίες στην Κριμαία·

13.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσχερή κατάσταση των παιδιών της Κριμαίας που μεγαλώνουν χωρίς τους πατεράδες τους, οι οποίοι στερούνται παράνομα την ελευθερία τους ως de facto πολιτικοί κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρονται σε μακρινά τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας· θεωρεί ότι πρόκειται για καταφανή παραβίαση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών· καλεί τις ρωσικές αρχές και τις de facto αρχές της Κριμαίας να επιτρέψουν τακτική επαφή των προαναφερθέντων προσώπων με τα μέλη των οικογενειών τους, ιδίως με τους ανήλικους·

14.  υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι, με την εκ των πραγμάτων ιδιότητά τους ως δύναμη κατοχής που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην Κριμαία, είναι πλήρως υπεύθυνες για την προστασία των πολιτών της Κριμαίας από αυθαίρετα δικαστικά ή διοικητικά μέτρα και υπό την ίδια ιδιότητα δεσμεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο·

15.  υποστηρίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία· υποστηρίζει την πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της να μην αναγνωρίσουν την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας και να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα σε σχέση με αυτό· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ευρείας κλίμακας στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία, η οποία απειλεί την περιφερειακή και πανευρωπαϊκή ασφάλεια·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ουκρανίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, της Mejlis του Ταταρικού Λαού της Κριμαίας και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0018.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0043.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0218.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0087.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου