Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2869(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0545/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/10/2017 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0382

Hyväksytyt tekstit
PDF 257kWORD 44k
Torstai 5. lokakuuta 2017 - Strasbourg
Krimin tataarijohtajien Ahtem Chiigozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mikola Semenan tapaukset
P8_TA(2017)0382RC-B8-0545/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. lokakuuta 2017 Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista (2017/2869(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen sekä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta ja Krimistä, Euroopan naapuruuspolitikasta sekä itäisestä kumppanuudesta ja erityisesti 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(1), 4. helmikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Krimin ja erityisesti Krimin tataarien ihmisoikeustilanteesta(2), 12. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman Krimin tataareista(3) sekä 16. maaliskuuta 2017 antamansa päätöslauselman ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta(4),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston 25. syyskuuta 2017 esittämän kertomuksen ihmisoikeustilanteesta tilapäisesti miehitetyssä Krimin autonomisessa tasavallassa ja Sevastopolin kaupungissa (Ukraina),

–  ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2014 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 68/262 Ukrainan alueellisesta koskemattomuudesta ja 19. joulukuuta 2016 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 71/205 Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin (Ukraina) ihmisoikeustilanteesta,

–  ottaa huomioon neuvoston päätökset Krimin niemimaan laittoman liittämisen vuoksi Venäjän federaatiolle asetettujen pakotteiden jatkamisesta,

–  ottaa huomioon kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja etenkin sen määräykset, jotka koskevat miehitettyjä alueita sekä siviiliväestön kohtelua ja suojelua,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että lukuisissa uskottavissa kertomuksissa ja viimeksi YK:n ihmisoikeusvaltuutetun esittämässä kertomuksessa todistetaan Krimillä yleistyvistä ihmisoikeusloukkauksista, jotka kohdistuvat Krimin tataarien edustajiin, toimittajiin, media-alan työntekijöihin, bloggaajiin sekä tavallisiin ihmisiin, jotka vastustavat venäläismiehitystä tai vain yrittävät dokumentoida valtaapitävien viranomaisten julmuuksia;

B.  panee merkille, että ihmisoikeustilannetta tilapäisesti miehitetyssä Krimin autonomisessa tasavallassa sekä Sevastopolin kaupungissa (Ukraina) koskevassa YK:n ihmisoikeustoimiston 25. syyskuuta 2017 esittämässä kertomuksessa todettiin, että on todisteita vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, kuten mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista, tahdonvastaisista katoamisista, huonosta kohtelusta ja kidutuksesta ja ainakin yhdestä laittomasta teloituksesta;

C.  panee merkille, että Krimin tataarijohtaja ja Mejlisin varapuheenjohtaja Ilmi Umerov sai Krimin niemimaan laitonta liittämistä vastustettuaan kahden vuoden vankeustuomion, joka perustui Venäjän rikoslain 280.1 pykälään, ”julkinen kehottaminen Venäjän alueellista koskemattomuutta loukkaavaan toimintaan”;

D.  toteaa, että Mejlisin varapuheenjohtaja Ahtem Tšijgoz tuomittiin kahdeksan vuoden vankeuteen ”massalevottomuuksien järjestämisestä” 26. helmikuuta 2014;

E.  toteaa, että toimittaja Mykola Semena sai kahden ja puolen vuoden ehdollisen vankeustuomion ja kolmivuotisen kiellon harjoittaa toimittajan ammattia, mikä perustui Venäjän rikoslain 280.1 pykälään, ”julkinen kehottaminen Venäjän alueellista koskemattomuutta loukkaavaan toimintaan”;

F.  panee merkille, että viimeaikaiset tuomioistuinten päätökset ovat osoittaneet, että oikeusjärjestelmää käytetään poliittisena välineenä Venäjän suorittamaa Krimin laitonta liittämistä vastustavien tahojen tukahduttamiseen;

G.  toteaa, että monissa tapauksissa on raportoitu sieppauksista, tahdonvastaisista katoamisista sekä kidutuksesta ja julmasta ja alentavasta kohtelusta pidätyslaitoksissa; panee merkille, että kidutusta on käytetty väärien todisteiden saamiseksi syyllisyydestä; toteaa, että näitä väitteitä ei ole vielä tutkittu asianmukaisesti;

H.  toteaa, että Krimillä on suoritettu laajamittaista julkisen ja yksityisen omaisuuden pakkolunastusta ilman korvausta ja noudattamatta kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määräyksiä, jotka suojelevat omaisuutta takavarikoinnilta ja tuhoamiselta;

I.  toteaa, että kansalaisyhteiskunnan liikkumatilaa Krimillä on kavennettu merkittävästi, kun tiedotusvälineitä on suljettu, mikä on kohdistunut suhteettomasti Krimin tataariyhteisöön ja vaikuttanut heidän oikeuteensa saada tietoa ja ylläpitää kulttuuriaan ja identiteettiään;

J.  toteaa, että Venäjän federaatio liitti Krimin alueeseensa laittomasti ja rikkoi tällöin kansainvälistä oikeutta ja sekä Venäjän federaation että Ukrainan allekirjoittamia Eurooppa-sopimuksia, kuten YK:n peruskirjaa, Helsingin päätösasiakirjaa, vuonna 1994 tehtyä Budapestin muistiota samoin kuin vuonna 1997 tehtyä Ukrainan ja Venäjän federaation välistä ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimusta;

K.  toteaa, että niin kauan kuin alue on liitettynä Venäjään, Venäjän federaatio on vastuussa Krimin asukkaiden ja kansalaisten suojelemisesta alueella läsnä olevien valtaapitävien viranomaisten avulla;

1.  ei hyväksy Krimin tataarijohtajan ja Mejlisin varapuheenjohtajan Ilmi Umerovin, Mejlisin varapuheenjohtajan Ahtem Tšijgozin sekä toimittaja Mykola Semenan tuomitsemista, vaatii näiden tuomioiden välitöntä kumoamista sekä Umerovin ja Tšijgozin välitöntä vapauttamista ehdoitta ja vaatii luopumaan kaikista Semenaan kohdistuvista syytteistä välittömästi ja ehdoitta;

2.  tuomitsee voimakkaasti kaikki tuomiot, joita on annettu Krimin tataariyhteisön johtajille ja muille Venäjän suorittamaa liittämistä vastustaneille, joihin kuuluvat Uzair Abdullajev, Tejmur Abdullajev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Alijev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Baluh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Šabliy, Oleksi Tširni, Mustafa Degermenji, Emil Džemadenov, Arsen Džeparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpjuk, Stanislav Klyh, Andri Kolomijets, Oleksandr Koltšenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Sergei Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Jevhen Panov, Juri Primov, Volodymyr Prisitš, Ferat Sajfullajev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Siruk, Oleksi Stogni, Redvan Suleimanov, Roman Suštšenko, Mykola Šhiptur, Dmytro Štyblikov, Viktor Štšur, Rustem Vaitov, Valentyn Vyhivsky, Andri Zahtey ja Ruslan Zejtullajev, farssimaisten oikeudenkäyntien ja kyseenalaisten syytteiden jälkeen; vaatii kumoamaan heille annetut tuomiot ja vapauttamaan pidätettyinä olevat henkilöt välittömästi;

3.  tuomitsee niin kutsuttujen viranomaisten harjoittaman syrjintäpolitiikan, joka kohdistuu etenkin Krimin alkuperäiseen tataariyhteisöön, tataarien omistusoikeuksien loukkaamisen sekä tämän yhteisön ja kaikkien Venäjän suorittamaa liittämistä vastustavien tahojen yhä kasvavan poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen ahdistelun;

4.  katsoo, että Krimin tataarien oikeuksia loukattiin vakavasti, kun Mejlisin toiminta kiellettiin ja se julistettiin äärijärjestöksi 26. huhtikuuta 2016 ja kun sen johtajilta evättiin pääsy niemimaalle; kehottaa jälleen painokkaasti kumoamaan välittömästi nämä päätökset ja niiden vaikutukset ja kehottaa noudattamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen 19. huhtikuuta 2017 antamaa määräystä turvaamistoimenpiteistä Ukrainan Venäjää vastaan käynnistämissä menettelyissä; toteaa, että määräyksen mukaan Venäjän federaatio ei saa pitää yllä tai asettaa rajoituksia Krimin tataariyhteisön mahdollisuuksille säilyttää edustukselliset toimielimensä, Mejlis mukaan lukien,

5.  muistuttaa, että harjoitetut tukahduttamistoimet ja ääriliikkeitä, terrorismia ja separatismia koskevan lainsäädännön soveltaminen ovat johtaneet Krimin niemimaan ihmisoikeustilanteen jyrkkään huononemiseen sekä laajoihin sanan- ja yhdistymisvapauden loukkauksiin; toteaa, että Venäjän kansalaisuuteen pakottamisesta on tullut järjestelmällistä eikä perusvapauksia taata Krimin niemimaalla; vaatii syrjivän lainsäädännön kumoamista ja korostaa, että niemimaalla ihmisoikeusrikkomuksiin ja ‑loukkauksiin syyllistyneet on asetettava pikaisesti vastuuseen;

6.  tuomitsee voimakkaasti nykyisen käytännön, jossa vankeja kuljetetaan Venäjän kaukaisille alueille, koska tämä haittaa merkittävästi heidän yhteydenpitoaan heidän perheisiinsä ja ystäviinsä ja heikentää ihmisoikeusjärjestöjen mahdollisuuksia seurata vankien hyvinvointia; korostaa, että käytäntö rikkoo voimassa olevaa Venäjän lainsäädäntöä ja erityisesti rikosoikeuden täytäntöönpanoa koskevan lain 73 pykälää, jonka mukaan tuomiot on suoritettava alueella, jolla tuomitut asuvat tai jolla tuomiot on annettu;

7.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n Venäjän-valtuuskuntaa seuraamaan tiiviisti käynnissä olevia oikeudenkäyntejä ja kiinnittämään huomiota pidätettyjen kohteluun; on erityisen huolissaan kertomuksista, joiden mukaan psykiatrista hoitoa käytetään rangaistuksena; odottaa EU:n valtuuskunnan, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja jäsenvaltioiden suurlähetystöjen seuraavan oikeudenkäyntejä tiiviisti ja pyrkivän tapaamaan pidätettyjä ennen heidän oikeudenkäyntejään, niiden aikana ja niiden jälkeen;

8.  kehottaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta käsittelemään kaikkia Krimiltä saatuja muutoksenhakuanomuksia mahdollisimman nopeasti, koska Venäjän oma oikeusjärjestelmä ei takaa eikä se pysty takaamaan muutoksenhakukeinoja näissä tapauksissa;

9.  tuomitsee vähemmistöyhteisöjä edustavien tiedotusvälineiden ahdistelun ja kehottaa Venäjän viranomaisia pidättäytymään oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden asettamisesta niiden toiminnalle;

10.  kehottaa myöntämään kansainvälisille ihmisoikeustarkkailijoille sekä YK:n, Etyjin ja Euroopan neuvoston erityisrakenteille esteettömän pääsyn Krimin niemimaalle tilanteen tutkimista varten ja kehottaa perustamaan riippumattomia valvontamekanismeja; antaa tukensa Ukrainan johtamille aloitteille, joiden tarkoituksena on käsitellä näitä asioita YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja yleiskokouksessa; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa kiinnittämään jatkuvasti huomiota Krimin niemimaan ihmisoikeustilanteeseen ja pitämään parlamentin ajan tasalla;

11.  kehottaa komissiota tukemaan hankkeita ja vaihtoa, joiden avulla pyritään parantamaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja edistämään rauhan rakentamista, konfliktien ratkaisua, sovintoa sekä kulttuurien välistää vuoropuhelua, myös Krimillä; kehottaa välttämään byrokraattisia esteitä ja kannustaa soveltamaan entistä joustavampia menettelyjä, jotka helpottavat kansainvälisten tarkkailijoiden sekä parlamenttien jäsenten pääsyä niemimaalle Kiovan suostumuksella ja niin, ettei tätä tulkita liittämisen tunnustamiseksi;

12.  korostaa, että rajoittavia toimenpiteitä olisi kohdistettava kaikkiin henkilöihin, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, ja myös Krimin ja Venäjän viranomaisiin, jotka ovat suoraan vastuussa Ahtem Tšijgozin, Mykola Semenan ja Ilmi Umerovin syytteeseenasettamisesta ja tuomitsemisesta; katsoo, että toimien tulisi käsittää EU:n pankeissa olevien varojen jäädyttäminen sekä matkustuskiellot; toistaa tukensa EU:n päätökselle kieltää tuonti Krimiltä samoin kuin tiettyjen tuotteiden ja tekniikan vienti Krimille, mikä koskee myös investointeja, kauppaa ja palveluita;

13.  pitää valitettavana sellaisten lasten kohtaloa Krimillä, jotka joutuvat kasvamaan ilman isiään, kun näiden vapaus on riistetty laittomasti ja he ovat käytännössä poliittisia vankeja tai kun heidät on siirretty Venäjän federaation kaukaisiin osiin; katsoo tämän loukkaavan räikeästi kansainvälisiä ihmisoikeuksia, lasten oikeuksia sekä Venäjän federaation kansainvälisiä velvoitteita, kuten YK:n yleissopimusta lapsen oikeuksista; kehottaa Venäjän viranomaisia ja Krimin valtaapitäviä viranomaisia sallimaan edellä mainituille henkilöille säännöllisen yhteydenpidon perheenjäsentensä ja erityisesti alaikäisten perheenjäsentensä kanssa;

14.  muistuttaa Venäjän viranomaisia siitä, että kun niillä miehittäjinä on käytännössä mahdollisuus valvoa Krimiä tehokkaasti, ne ovat täysin vastuussa Krimin kansalaisten suojelusta mielivaltaisilta oikeudellisilta ja hallinnollisilta toimilta; toteaa, että niitä sitoo samalla myös kansainvälinen humanitaarinen oikeus ja ne ovat näin velvollisia takaamaan ihmisoikeuksien suojelun niemimaalla;

15.  antaa tukensa Ukrainan itsemääräämisoikeudelle, riippumattomuudelle, yhtenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja toteaa jälleen tuomitsevansa sen, että Venäjän federaatio liitti Krimin autonomisen tasavallan ja Sevastopolin kaupungin laittomasti alueeseensa; tukee EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkaa, jonka mukaan Krimin niemimaan laitonta liittämistä ei tunnusteta ja asiassa sovelletaan rajoittavia toimia; on erittäin huolissaan Venäjän harjoittamasta Krimin niemimaan jatkuvasta suurimittaisesta militarisoinnista, joka uhkaa alueen ja koko Euroopan turvallisuutta;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, Ukrainan ja Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisille yleiskokouksille, Krimin tataarikansan Mejlisille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0018.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0043.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0218.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0087.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö