Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2869(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0545/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/10/2017 - 4.2

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0382

Prijaté texty
PDF 269kWORD 47k
Štvrtok, 5. októbra 2017 - Štrasburg
Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu
P8_TA(2017)0382RC-B8-0545/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. októbra 2017 o prípadoch vodcov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (2017/2869(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou a na prehĺbenú a komplexnú zónu voľného obchodu,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ukrajine a Kryme, o európskej susedskej politike a o Východnom partnerstve, a najmä na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení a prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(1), uznesenie zo 4. februára 2016 o situácii v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä krymských Tatárov(2), uznesenie z 12. mája 2016 o krymských Tatároch(3) a uznesenie zo 16. marca 2017 o ukrajinských väzňoch v Rusku a situácii na Kryme(4),

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 25. septembra 2017 o situácii v oblasti ľudských práv v dočasne okupovanej Krymskej autonómnej republike a meste Sevastopoľ (Ukrajina),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 68/262 z 27. marca 2014 nazvanú Územná celistvosť Ukrajiny a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 71/205 z 19. decembra 2016 nazvanú Situácia v oblasti ľudských práv v Krymskej autonómnej republike a v meste Sevastopoľ (Ukrajina),

–  so zreteľom na rozhodnutia Rady naďalej uplatňovať sankcie uvalené na Ruskú federáciu v súvislosti s nezákonnou anexiou Krymu,

–  so zreteľom na medzinárodné humanitárne právo, a najmä na jeho ustanovenia o okupovaných územiach, zaobchádzaní s civilistami a ich ochrane,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže mnoho dôveryhodných správ vrátane najnovšej správy vysokého komisára OSN pre ľudské práva poskytuje dôkazy o čoraz častejšom porušovaní ľudských práv na Kryme, ktoré sa týka predstaviteľov krymských Tatárov, novinárov, zamestnancov médií, blogerov, ako aj obyčajných ľudí, ktorí vystupujú proti ruskej okupácii alebo sa len snažia zdokumentovať zverstvá páchané de facto orgánmi;

B.  keďže v správe Úradu OSN pre ľudské práva z 25. septembra 2017 o situácii v oblasti ľudských práv v dočasne okupovanej Krymskej autonómnej republike a meste Sevastopoľ (Ukrajina) sa uvádza, že „boli zdokumentované prípady závažného porušovania ľudských práv, ako je svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, nedobrovoľné zmiznutia, zlé zaobchádzanie a mučenie, a aspoň jedna mimosúdna poprava“;

C.  keďže Ilmi Umerov, vodca krymských Tatárov a podpredseda Medžlisu, bol na základe článku 208.1 ruského trestného zákona o „verejnom nabádaní na konanie zamerané na porušovanie územnej celistvosti Ruska“ odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov za vyjadrenie nesúhlasu s nezákonnou anexiou Krymu;

D.  keďže Achtem Čijgoz, podpredseda Medžlisu, bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní osem rokov za „zorganizovanie masových nepokojov“ 26. februára 2014;

E.  keďže novinárovi Mykolovi Semenovi bol uložený podmienečný trest odňatia slobody v trvaní dva a pol roka a trojročný zákaz vykonávania novinárskej činnosti na základe článku 280.1 ruského trestného zákona o „verejnom nabádaní na konanie zamerané na porušovanie územnej celistvosti Ruska“;

F.  keďže nedávne súdne rozhodnutia sú dôkazom toho, že súdny systém je zneužívaný ako politický nástroj na potlačenie odporcov anexie Krymu Ruskom;

G.  keďže vo viacerých prípadoch boli zaznamenané únosy, nedobrovoľné zmiznutia, ako aj mučenie a kruté a ponižujúce zaobchádzanie v zariadeniach určených na zaistenie; keďže mučenie sa využíva na získanie falošných dôkazov o vine; keďže tieto obvinenia neboli doteraz riadne preskúmané;

H.  keďže rozsiahle vyvlastňovanie verejného a súkromného majetku na Kryme sa prebieha bez náhrady a bez toho, aby sa prihliadalo na ustanovenia medzinárodného humanitárneho práva o ochrane majetku pred zaistením alebo zničením;

I.  keďže zatvorením médií sa priestor pre fungovanie občianskej spoločnosti na Kryme značne zmenšil, čo neúmerne zasiahlo komunitu krymských Tatárov, ich právo na informácie a právo na zachovanie vlastnej kultúry a identity;

J.  keďže anexia Krymu Ruskou federáciou je nezákonná a je v rozpore s medzinárodným právom a európskymi dohodami, ktoré podpísali Ruská federácia a Ukrajina, a to najmä s Chartou Organizácie Spojených národov, Helsinským záverečným aktom a Budapeštianskym memorandom z roku 1994, ako aj so Zmluvou o priateľstve, spolupráci a partnerstve medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou z roku 1997;

K.  keďže počas trvania anexie má byť za ochranu obyvateľov a občanov Krymu zodpovedná Ruská federácia, a to prostredníctvom de facto orgánov prítomných v regióne;

1.  odsudzuje odsúdenie vodcu krymských Tatárov a podpredsedu Medžlisu Ilmiho Umerova, podpredsedu Medžlisu Achtema Čijgoza, a novinára Mykolu Semenu; požaduje zrušenie týchto rozsudkov, okamžité a bezpodmienečné prepustenie pánov Umerova a Čijgoza a okamžité a bezpodmienečné zbavenie pána Semenu všetkých obvinení;

2.  dôrazne odsudzuje kruté tresty udelené na základe absurdných súdnych konaní a pochybných obvinení vodcom komunity krymských Tatárov a ďalším odporcom ruskej anexie Krymu, ako sú Uzair Abdullajev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Alijev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Baluch, Enver Bekirov, Oleksij Bessarabov, Hlib Šablij, Oleksij Čirnij, Mustafa Degermendži, Emil Džemadenov, Arsen Džeparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Hryb, Rustem Ismajlov, Mykola Karpjuk, Stanislav Klych, Andrij Kolomyjec, Oleksandr Kolčenko, Oleksandr Kostěnko, Emir-Usein Kuku, Sergej Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memetov, Jevhen Panov, Jurij Primov, Volodymyr Prysyč, Ferat Sajfullajev, Ejder Saledinov, Oleg Sencov, Vadym Siruk, Oleksij Stohnij, Redvan Sulejmanov, Roman Suščenko, Mykola Šiptur, Dmytro Štyblikov, Viktor Ščur, Rustem Vajtov, Valentyn Vyhovskij, Andriy Zachtej a Ruslan Zejtullajev; v súvislosti s týmito osobami požaduje zrušenie súdnych rozhodnutí a okamžité prepustenie osôb, ktoré sú zadržiavané;

3.  odsudzuje diskriminačné politiky, ktoré zaviedli takzvané orgány a ktoré sú zamerané najmä proti domorodým krymským Tatárom, porušovanie ich vlastníckych práv, silnejúce zastrašovanie v rámci politického, spoločenského a hospodárskeho života tejto komunity a všetkých odporcov ruskej anexie;

4.  domnieva sa, že zákaz činnosti Medžlisu, jeho vyhlásenie za extrémistickú organizáciu 26. apríla 2016 a zákaz návratu vodcov krymských Tatárov na polostrov závažným spôsobom porušujú práva krymských Tatárov; dôrazne opakuje svoju výzvu na okamžité zrušenie príslušných rozhodnutí a ich účinkov, ako aj na dodržiavanie rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora o predbežných opatreniach v konaniach začatých Ukrajinou proti Ruskej federácii, ktoré bolo vydané 19. apríla 2017 a ktoré dospelo k záveru, že Ruská federácia nesmie „žiadnym spôsobom obmedzovať možnosť komunity krymských Tatárov ponechať si svoje zastupiteľské inštitúcie vrátane zhromaždenia Medžlis“;

5.  pripomína, že represívne opatrenia a uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa extrémizmu, terorizmu a separatizmu viedlo k závažnému zhoršeniu situácie v oblasti ľudských práv na Kryme a k rozsiahlemu porušovaniu slobody prejavu a združovania sa, že nútené udeľovanie ruského občianstva sa stalo systematickým a že základné slobody na Kryme nie sú zaručené; žiada, aby sa zrušili diskriminačné právne predpisy a zdôrazňuje naliehavú potrebu vyvodenia zodpovednosti za porušovanie a zneužívanie ľudských práv na Kryme;

6.  dôrazne odsudzuje prevládajúcu prax presunu zadržiavaných osôb do vzdialených regiónov Ruska, pretože to týmto osobám vážne bráni v komunikácii so svojimi rodinami a priateľmi a ľudskoprávnym organizáciám to sťažuje monitorovanie ich dobrých životných podmienok; zdôrazňuje, že táto prax je v rozpore s platnými ruskými právnymi predpismi, najmä s článkom 73 trestného zákonníka, podľa ktorého by sa mal trest vykonávať v regióne, v ktorom má odsúdený trvalé bydlisko alebo v ktorom bol vynesený rozsudok;

7.  vyzýva ESVČ a delegáciu EÚ v Rusku, aby pozorne sledovali prebiehajúce súdne konania a venovali pozornosť zaobchádzaniu so zadržanými osobami; vyjadruje osobitné znepokojenie nad správami o využívaní psychiatrickej liečby ako formy trestu; očakáva, že delegácia EÚ, ESVČ a veľvyslanectvá členských štátov budú tieto konania pozorne sledovať a budú sa usilovať získať prístup k zadržiavaným osobám pred, počas a po ich súdnych konaniach;

8.  vyzýva Európsky súd pre ľudské práva, aby všetky žiadosti obyvateľov Krymu o nápravu posúdil s najvyššou prioritou, pretože domáci ruský justičný systém v týchto prípadoch opravné prostriedky nemôže poskytnúť a ani neposkytuje;

9.  odsudzuje potláčanie nezávislých médií reprezentujúcich menšinové komunity a naliehavo vyzýva ruské orgány, aby upustili od kladenia právnych a administratívnych prekážok brániacich týmto médiám v ich činnosti;

10.  žiada, aby medzinárodní pozorovatelia v oblasti ľudských práv vrátane špecializovaných štruktúr OSN, OBSE a Rady Európy mali neobmedzený prístup na Krym s cieľom preskúmať situáciu na polostrove, a požaduje zriadenie nezávislých monitorovacích mechanizmov; podporuje iniciatívy realizované pod vedením Ukrajiny, ktorých cieľom je riešiť tieto otázky v rámci Rady pre ľudské práva a Valného zhromaždenia; vyzýva ESVČ a osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva, aby venovali nepretržitú pozornosť situácii v oblasti ľudských práv na Kryme a aby o nej pravidelne informovali Európsky parlament;

11.  vyzýva Komisiu, aby podporovala projekty a výmeny zamerané na zlepšenie medziľudských kontaktov, ako aj projekty a výmeny, ktoré podporujú budovanie mieru, riešenie konfliktov, zmierenie a medzikultúrny dialóg, a to aj v rámci Krymu; nabáda na zabránenie byrokratickým prekážkam a podporuje pružnejšie prístupy, ktoré medzinárodným pozorovateľom a poslancom parlamentu uľahčia prístup na Krym, a to so súhlasom Kyjeva a bez toho, aby sa to mohlo interpretovať ako uznanie anexie;

12.  zdôrazňuje, že všetkým osobám zodpovedným za hrubé porušovanie ľudských práv by sa mali uložiť reštriktívne opatrenia, a to vrátane krymských a ruských úradníkov, ktorí sú priamo zodpovední za obvinenie a odsúdenie Achtema Čijgoza, Mykolu Semenu a Ilmiho Umerova, pričom tieto opatrenia by mali zahŕňať zmrazenie aktív v bankách EÚ a zákaz cestovania; opakuje, že podporuje rozhodnutie EÚ zakázať dovoz z Krymu, vývoz určitého tovaru a technológií na Krym, investovanie na Kryme, ako aj obchod a výmenu služieb s Krymom;

13.  vyjadruje znepokojenie nad situáciou krymských detí vyrastajúcich bez svojich otcov, ktorí boli protiprávne pozbavení osobnej slobody ako de facto politickí väzni, a to vrátane tých, ktorí boli presunutí do vzdialených častí Ruskej federácie; považuje to za do očí bijúce porušenie medzinárodných ľudských práv, práv detí a medzinárodných záväzkov Ruskej federácie, ako je Dohovor OSN o právach dieťaťa; vyzýva ruské orgány a de facto krymské orgány, aby uvedeným osobám umožnili pravidelný kontakt s ich rodinnými príslušníkmi, najmä pokiaľ ide o maloleté osoby;

14.  pripomína ruským orgánom, že v ich de facto postavení okupačnej mocnosti, ktorá Krym fakticky kontroluje, sú plne zodpovedné za ochranu občanov Krymu pred svojvoľnými súdnymi alebo administratívnymi opatreniami, a že ako okupačná mocnosť sú tiež viazané medzinárodným humanitárnym právom, aby zabezpečili ochranu ľudských práv na polostrove;

15.  podporuje zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a opakuje, že odsudzuje nezákonnú anexiu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopoľ Ruskou federáciou; podporuje politiku EÚ a jej členských štátov neuznať nezákonnú anexiu Krymu a uložiť reštriktívne opatrenia prijaté v tejto súvislosti; vyjadruje hlboké znepokojenie nad prebiehajúcou rozsiahlou militarizáciou Krymu zo strany Ruska, ktorá ohrozuje regionálnu a celoeurópsku bezpečnosť;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, prezidentovi Ukrajiny, vládam a parlamentom Ukrajiny a Ruskej federácie, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy a Parlamentnému zhromaždeniu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Medžlisu krymskotatárskeho ľudu a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0018.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2016)0043.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0218.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2017)0087.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia