Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0549/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0383

Приети текстове
PDF 472kWORD 54k
Четвъртък, 5 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Положението в Малдивските острови
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2017 г. относно положението в Малдивските острови (2017/2870(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Малдивските острови, и по-специално от 16 септември 2004 г.(1), 30 април 2015 г.(2) и от 17 декември 2015 г.(3),

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Малдивските острови са страна,

—  като взе предвид Декларацията на Обединените нации за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения от 1981 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., и по-специално членове 2, 7 и 19 от нея,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш от 27 юли 2017 г.,

—  като взе предвид доклада от Петата междупарламентарна среща между ЕС и Малдивските острови, проведена на 8 и 9 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление от 25 юли 2017 г. на делегацията на ЕС на Малдивските острови, на посолствата на държавите — членки на ЕС, и на посолствата на Канада, Норвегия, Съединените щати и Швейцария, акредитирани на Малдивските острови, относно положението на Малдивските острови,

—  като взе предвид изявлението от 14 март 2016 г. на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно присъдата на бившия президент на Малдивските острови Мохамед Нашид,

—  като взе предвид изявлението от 3 август 2017 г. на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Анес Каламар относно „неизбежното“ възобновяване на екзекуциите на Малдивските острови,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че ЕС поддържа дългогодишни отношения с Малдивските острови и че стотици хиляди европейски туристи пътуват към Малдивските острови всяка година;

Б.  като има предвид, че положението с правата на човека на Малдивските острови се влоши драстично след първите демократични избори в страната през 2008 г. и след като първият демократично избран президент Мохамед Нашид беше свален през 2012 г.;

В.  като има предвид, че политическите и гражданските свободи са подкопани, лидери на опозицията са произволно задържани, медиите са атакувани, а нарастващият религиозен консерватизъм е обвиняван за ограничаване на религиозната свобода и толерантност, докато президентът Абдула Ямин, бивш лидер на Прогресивната партия на Малдивските острови и неговото правителство се стремят да затвърдят властта си;

Г.  като има предвид, че на 22 август 2017 г. силите за сигурност принудително затвориха парламента (Меджлиса) в опит, както описват парламентаристи от опозицията, да се блокира предложение за отзоваване на председателя на парламента;

Д.  като има предвид, че членове на опозиционни партии, независими журналисти и защитници на правата на човека докладват за увеличаващи се заплахи и нападения от страна на органите на властта, полицията и екстремистки групировки;

Е.  като има предвид, че през март 2015 г. Мохамед Нашид, първият демократично избран президент на Малдивските острови, беше осъден на 13 години лишаване от свобода по обвинения в тероризъм; като има предвид, че от 85-имата членове на парламента срещу 12 представители на опозицията се водят дела, най-малко на трима са конфискувани паспортите и най-малко един продължава да бъде произволно задържан; като има предвид, че президентските избори са насрочени за юли 2018 г.;

Ж.  като има предвид, че беше изразена загриженост относно силно политизираната съдебна власт на Малдивските острови, която от години злоупотребява с правомощията си и действа в полза на управляващата в дадения момент партия и срещу политици от опозицията; като има предвид, че правото на справедлив съдебен процес все още не е гарантирано и че съответните принципи са основни елементи на правовата държава;

З.  като има предвид, че на 9 август 2016 г. малдивският парламент прие Закона за защита на репутацията и доброто име и за свободата на изразяване на мнение, с който се налагат редица ограничения на свободата на изразяване на мнение и се дава право на правителството на Малдивските острови да отменя или прекратява лицензии на радио и телевизионни оператори, публикации, уебсайтове и други медийни източници;

И.  като има предвид, че през август 2016 г. президентът на Малдивските острови ратифицира редица изменения на Закона за свободата на събиранията, с които се ограничи броят на местата, предназначени за провеждане на законни протести;

Й.  като има предвид, че Малдивските острови бяха определени от комисията по правата на човека на парламентарните представители към Интерпарламентарния съюз като една от страните с най-лошо положение в света по отношение на нападенията срещу парламентаристи от опозицията, в която политици от опозицията редовно биват сплашвани, задържани и лишавани от свобода; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение, свободата на медиите, свободата на сдруженията и демократичният плурализъм са под все по-голяма заплаха, като са задържани стотици антиправителствени демонстранти и са повдигнати обвинения срещу тях; като има предвид, че съществуват все повече доказателства, сочещи, че наказателните обвинения срещу политически опоненти на президента Ямин може да са политическите мотивирани;

К.  като има предвид, че президентът Ямин многократно обяви намерението си да възстанови изпълнението на одобрени от държавата екзекуции, с което ще прекрати 60-годишния мораториум; като има предвид, че в Азиатско-тихоокеанския регион двадесет държави премахнаха смъртното наказание, а седем други практически не го прилагат;

Л.  като има предвид, че понастоящем на Малдивските острови поне 20 лица са получили смъртна присъда, като поне петима са били на възраст под 18 години в момента на задържането си; като има предвид, че малдивското право, в нарушение на международното право, допуска малолетни и непълнолетни лица да бъдат осъждани на смърт, като изпълнението на присъдата се отсрочва до навършването на 18 години; като има предвид, че специалният докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Анес Каламар настоятелно призова правителството на Малдивските острови да не възобновява екзекуциите;

М.  като има предвид, че най-малко в три случая, а именно на Хюсеин Хумам Ахмед, Ахмед Мурат и Мохамед Набил, Върховният съд на Малдивските острови е потвърдил смъртните присъди след съдебни процеси, проведени, без да се спазят международно признатите стандарти; като има предвид, че тримата понастоящем са под непосредствената заплаха от изпълнение на екзекуцията;

Н.  като има предвид, че Международната комисия на юристите неотдавна осъди временното отстраняване на 56 малдивски юристи, една трета от практикуващите в страната юристи, всеки от които е участвал в призиви за съдебни реформи с цел обезпечаване на независимостта на съдебната система;

О.  като има предвид, че съществува също така безпокойство във връзка с все по-агресивния радикален ислямизъм и във връзка с броя на радикализираните млади мъже и жени, за които се предполага, че са се присъединили към „Ислямска държава“/Даиш;

П.  като има предвид, че блогърът и остър критик на правителството Ямин Рашид беше убит на 23 април 2017 г.; като има предвид, че журналистът Ахмен Рилван е в неизвестност от август 2014 г. и съществуват опасения, че е мъртъв; като има предвид, че блогърът Исмаил Рашид беше намушкан с нож и ранен през 2012 г.;

1.  изразява дълбоко съжаление във връзка с влошаващото се политическо положение и положението с правата на човека на Малдивските острови, както и с все по-авторитарното управление на президента Ямин и на неговото правителство, което създаде климат на страх и изложи на опасност постигнатото в страната през последните години в областта на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, особено с оглед на изборите, които трябва да се проведат през 2018 г.;

2.  осъжда приемането през 2016 г. на Закона за клеветата и свободата на словото, който се стреми да ограничи свободата на изразяване на мнение, както и измененията от 2016 г. на Закона за свободата на събранията, с които се ограничава правото на събрания; призовава правителството на Малдивските острови да приведе националното законодателство в съответствие с международното право в областта на правата на човека и да отмени или реформира горепосочените актове;

3.  изразява съжаление във връзка с действията, предприети на Малдивските острови срещу политическите опоненти, и призовава правителството да оттегли всички обвинения срещу бившия президент Мохамед Нашид и да освободи незабавно и безусловно всички лица, задържани по политически причини, включително лидерът на Републиканската партия (Джумхури) Касим Ибрахим; припомня на правителството неговите международни задължения за зачитане на основните свободи и права съгласно Международния пакт за граждански и политически права, който включва минимални гаранции за справедлив съдебен процес;

4.  призовава Върховния съд на Малдивските острови незабавно да отмени мярката на онези от отстранените през септември 2017 г. 56-има юристи, по отношение на които тя е все още приложима; отправя отново призив към правителството да гарантира пълната независимост и безпристрастност на съдебната система и да гарантира на всички граждани правото на справедливо и прозрачно правосъдие, без политическо влияние;

5.  заявява отново, че ЕС категорично се противопоставя на смъртното наказание, във всички случаи и без изключение; призовава за всеобщо премахване на смъртното наказание; осъжда остро изявлението относно възстановяването на смъртното наказание на Малдивските острови и настоятелно призовава малдивското правителство и малдивския парламент да спазват мораториума върху смъртното наказание, който е в сила от над 60 години;

6.  призовава Комисията и държавите членки публично да призоват настоятелно президента Ямин и правителството на Малдивските острови да преразгледат всички смъртни присъди, за да се гарантира, че се зачитат международно признатите и конституционно гарантирани права на справедлив съдебен процес; призовава правителството незабавно да отмени всички обвинения, водещи до смъртно наказание на малолетни и непълнолетни лица, и да забрани екзекуцията на малолетни и непълнолетни правонарушители;

7.  счита, че единственият начин да се прекрати на Малдивските острови уронването на демокрацията, на правата на човека и на свободите е чрез процес на истински диалог с участието на всички политически партии и други граждански лидери;

8.  призовава правителството на Малдивските острови да спазва и изцяло да подкрепя правото на протести, свободата на изразяване на мнение, свободата на сдруженията и свободата на събиранията, свободата на съвестта и свободата на религията и убежденията, независимо от религията, изповядвана от мнозинството в страната;

9.  призовава правителството на Малдивските острови да сложи край на безнаказаността на лицата, които прилагат саморазправа и използват насилие срещу хората, насърчаващи религиозна толерантност, мирните демонстранти, критично настроените медии и гражданското общество;

10.  осъжда принудителното затваряне на Малдивския меджлис за неговите членове и тормоза, заплахите и задържането на избраните членове на парламента;

11.  осъжда непрекъснатото сплашване и отправяне на заплахи на Малдивските острови срещу журналисти, автори на интернет блогове и защитници на правата на човека, задържането на репортери и нападенията срещу новинарски организации и принудителното прекратяване на дейността им;

12.  призовава правителството да гарантира безпристрастно и независимо разследване на смъртта на Ямин Рашид и на отвличането на Ахмед Рилван, за да бъдат идентифицирани и подведени под съдебна отговорност всички отговорни лица;

13.  призовава малдивските органи да гарантират, че комисията по правата на човека на Малдивските острови, националната комисия за етично поведение и избирателните комисии могат да работят независимо и без намеса от страна на правителството; призовава правителството на Малдивските острови да си сътрудничи в пълна степен с механизмите на ООН за правата на човека, включително специалните процедури и Службата на Върховния комисар по правата на човека;

14.  призовава ЕС да използва пълноценно всички инструменти, с които разполага, за да насърчава зачитането на Малдивските острови на правата на човека и на демократичните принципи, включително като разгледа възможността за въвеждане на временни индивидуални целенасочени санкции срещу лицата, които нарушават правата на човека;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека, както и на Съвета на Европа и на правителството на Малдивските острови.

(1) OВ C 140E, 9.6.2005 г., стр. 165.
(2) OВ C 346, 21.9.2016 г., стр. 60.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0464.

Правна информация - Политика за поверителност