Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2017/2870(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B8-0549/2017

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Testi adottati :

P8_TA(2017)0383

Testi adottati
PDF 271kWORD 53k
Il-Ħamis, 5 ta' Ottubru 2017 - Strasburgu
Is-sitwazzjoni fil-Maldivi
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Ottubru 2017 dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (2017/2870(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Maldivi, b'mod partikolari dawk tas-16 ta' Settembru 2004(1), tat-30 ta' April 2015(2) u tas-17 ta' Diċembru 2015(3),

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), li r-Repubblika tal-Maldivi hija parti fih,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Intolleranza u Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin tal-1981,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, b'mod partikolari l-Artikoli 2, 7 u 19 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-27 ta' Lulju 2017 tas-Segretarju Ġenerali tan-NU António Guterres,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-missjoni tal-Ħames Laqgħa Interparlamentari UE-Maldivi tat-8 u d-9 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi maħruġa fil-25 ta' Lulju 2017 mid-Delegazzjoni tal-UE fil-Maldivi, flimkien mal-Ambaxxati tal-Istati Membri tal-UE u l-Ambaxxati tal-Kanada, in-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti akkreditati għall-Maldivi,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-14 ta' Marzu 2016 tal-Kelliem għall-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea / Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar il-kundanna tal-ex President tal-Maldivi, Mohamed Nasheed,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta' Awwissu 2017 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, Agnès Callamard, rigward it-tkomplija "imminenti" tal-eżekuzzjonijiet fil-Maldivi,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE għandha relazzjonijiet stabbiliti sew mal-Maldivi u mijiet ta' eluf ta' turisti Ewropej jivvjaġġaw lejn il-Maldivi kull sena;

B.  billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Maldivi marret lura b'mod drammatiku mill-ewwel elezzjonijiet demokratiċi fl-2008 u billi l-ewwel president elett demokratikament, Mohamed Nasheed, tneħħa mill-poter fl-2012;

C.  billi l-libertajiet politiċi u ċivili ddgħajfu, il-mexxejja tal-oppożizzjoni ġew arrestati arbitrarjament, il-midja sfat attakkata, u ż-żieda fil-konservatiżmu reliġjuż qed titqies bħala l-kaġun ta' tnaqqis fil-libertà u t-tolleranza reliġjuża hekk kif il-President Abdulla Yameen,-l-ex-mexxej tal-Partit Progressiv tal-Maldivi u l-gvern tiegħu qed jippruvaw iżidu l-ħakma tagħhom fuq il-poter;

D.  billi fit-22 ta' Awwissu 2017 il-forzi tas-sigurtà għalqu l-Parlament (il-Majlis) bl-użu tal-forza, f'dak li l-membri parlamentari tal-oppożizzjoni ddeskrivew bħala tentattiv biex titwaqqaf mozzjoni għall-impeachment tal-Ispeaker tal-Parlament;

E.  billi membri tal-partiti politiċi tal-oppożizzjoni, ġurnalisti indipendenti u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem qed jirrappurtaw aktar theddid u attakki min-naħa tal-awtoritajiet, il-pulizija u gruppi estremisti;

F.  billi, f'Marzu 2015, Mohamed Nasheed, l-ewwel president tal-Maldivi elett demokratikament, ingħata sentenza ta' 13-il sena ħabs fuq akkużi ta' terroriżmu; billi mill-85 membru tal-parlament, 12-il membru tal-oppożizzjoni għaddejjin ġuri, mill-inqas tlieta tteħdilhom il-passaport, u mill-inqas wieħed għadu arrestat arbitrarjament; billi l-elezzjonijiet presidenzjali huma pprogrammati għall-2018;

G.  billi tqajjem tħassib dwar il-ġudikatura politiċizzata ħafna tal-Maldivi, li tul is-snin abbużat mill-poteri tagħha u aġixxiet favur il-partit fil-gvern u kontra l-politiċi tal-oppożizzjoni; billi d-dritt għal proċess ġust għadu mhux garantit u l-prinċipji kkonċernati jikkostitwixxu elementi fundamentali tal-istat tad-dritt;

H.  billi, fid-9 ta' Awwissu 2016, il-Parlament tal-Maldivi adotta l-"Liġi dwar il-Protezzjoni tar-Reputazzjoni u l-Fama Tajba u l-Libertà tal-Espressjoni", li timponi għadd ta' restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni u tagħti lill-gvern is-setgħa li jirrevoka jew jissospendi l-liċenzji tax-xandara, il-pubblikazzjonijiet, is-siti web u mezzi medjatiċi oħra;

I.  billi, f'Awwissu 2016, il-President tal-Maldivi rratifika għadd ta' emendi għall-Att dwar il-Libertà tal-Għaqda li jillimitaw iż-żoni li fihom jistgħu jsiru protesti legali;

J.  billi l-Maldivi, fejn il-politiċi tal-oppożizzjoni jiġu intimidati, arrestati u mitfugħa l-ħabs fuq bażi regolari, ġie identifikat mill-Kumitat tal-Unjoni Interparlamentari dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Membri Parlamentari bħala wieħed mill-agħar pajjiżi fid-dinja għall-attakki kontra membri parlamentari tal-oppożizzjoni; billi l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-midja, il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-pluraliżmu demokratiku kulma jmur qed jiġu mhedda aktar u aktar, bl-arrest u l-akkużi fil-konfront ta' mijiet ta' dimostranti li jipprotestaw kontra l-gvern; billi hemm evidenza dejjem akbar li tindika li l-akkużi kriminali miġjuba kontra l-avversarji politiċi tal-President Yameen setgħu kienu motivati politikament;

K.  billi l-President Yameen iddikjara ripetutament l-intenzjoni tiegħu li jerġa' jibda l-prattika tal-eżekuzzjonijiet awtorizzati mill-Istat, u b'hekk iġib fi tmiemu moratorju ta' 60 sena; billi fir-reġjun tal-Asja u l-Paċifiku għoxrin Stat abolixxew il-piena kapitali u sebgħa oħra huma abolizzjonisti fil-prattika;

L.  billi llum hemm tal-anqas 20 individwu li ngħataw sentenza tal-mewt fil-Maldivi, li tal-anqas ħamsa minnhom kellhom anqas minn 18-il sena meta ġew arrestati; billi l-liġi Maldivjana, bi ksur tad-dritt internazzjonali, tippermetti li minorenni jingħataw piena tal-mewt posposta, li titwettaq meta l-minorenni jagħlaq 18-il sena; billi r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji ħeġġeġ lill-Gvern tal-Maldivi biex ma jerġax jagħti bidu għall-eżekuzzjonijiet;

M.  billi f'tal-anqas tliet każijiet, jiġifieri dawk ta' Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath u Mohamed Nabeel, il-Qorti Suprema tal-Maldivi kkonfermat is-sentenzi tal-mewt wara proċessi li ma rrispettawx l-istandards rikonoxxuti internazzjonalment; billi t-tlieta li huma issa huma f'riskju ta' eżekuzzjoni imminenti;

N.  billi l-Kummissjoni Internazzjonali ta' Ġuristi reċentement ikkundannat is-sospensjoni ta' 56 avukat Maldivjan, terz tal-avukati prattikanti tal-pajjiż, li kollha kemm huma ħadu sehem f'appelli għal riformi ġudizzjarji maħsuba biex jiżguraw l-indipendenza tal-ġudikatura;

O.  billi hemm ukoll preokkupazzjonijiet dwar żieda fil-militanza Iżlamista radikali u dwar l-għadd ta' żgħażagħ irġiel u nisa radikalizzati li allegatament ingħaqdu mal-IS/Da'esh;

P.  billi l-blogger u kritiku vokali tal-gvern, Yameen Rasheed, inqatel fit-23 ta' April 2017; billi l-ġurnalist Ahmen Rilwan ilu nieqes minn Awwissu 2014 u huwa maħsub mejjet; billi, fl-2012, il-blogger Ismail Rasheed qala' daqqiet u ġie ferut b'arma bil-ponta;

1.  Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu dwar is-sitwazzjoni politika u tad-drittijiet tal-bniedem li sejra għall-agħar fil-Maldivi u dwar it-tmexxija dejjem aktar awtoritarja tal-President Abdulla Tameen u l-gvern tiegħu, li ħolqot ambjent ta' biża' u kkompromettiet il-progress li sar fil-pajjiż fis-snin riċenti fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, b'mod partikolari fid-dawl tal-elezzjonijiet li se jsiru fl-2018;

2.  Jikkundanna l-adozzjoni, fl-2016, tal-Att dwar id-Diffamazzjoni u l-Libertà tal-Kelma, li għandu l-għan li jrażżan il-libertà tal-espressjoni, kif ukoll l-emendi, fl-2016, għall-Att dwar il-Libertà tal-Għaqda li jirrestrinġi d-dritt tal-għaqda; jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jagħmel il-liġijiet nazzjonali kollha konformi mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, u jħassar jew jirriforma l-atti msemmija hawn fuq;

3.  Jiddeplora t-trażżin tal-avversarji politiċi fil-Maldivi, u jistieden lill-gvern iwaqqa' l-akkużi kollha kontra l-ex President Mohamed Nasheed u jeħles, minnufih u bla kundizzjonijiet, lil dawk kollha li qed jinżammu għal raġunijiet politiċi, inklużi l-kap tal-Partit Jumhoory, Qasim Ibrahim; ifakkar lill-gvern fl-obbligi internazzjonali tiegħu li jirrispetta l-libertajiet u d-drittijiet fundamentali skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li jinkludu garanziji minimi ta' proċess ġust;

4.  Jistieden lill-Qorti Suprema tal-Maldivi tirrevoka minnufih is-sospensjoni ta' dawk is-56 avukat li ġew sospiżi f'Settembru u li l-miżura għadha tapplika għalihom; itenni l-istedina tiegħu lill-gvern biex jiżgura l-indipendenza u l-imparzjalità sħaħ tal-ġudikatura u biex jiggarantixxi għaċ-ċittadini kollha d-dritt għal ġustizzja ekwa u trasparenti mingħajr influwenza politika;

5.  Itenni l-oppożizzjoni soda tal-UE għall-piena tal-mewt, f'kull każ u mingħajr eċċezzjoni; jappella għall-abolizzjoni universali tal-piena kapitali; jikkundanna bil-qawwa t-tħabbira tal-introduzzjoni mill-ġdid tal-piena tal-mewt fil-Maldivi u jħeġġeġ lill-Gvern u lill-Parlament tal-Maldivi biex jirrispettaw il-moratorju fuq il-piena tal-mewt li ilu fis-seħħ għal aktar minn 60 sena;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu pubblikament lill-President Yameen u lill-Gvern tal-Maldivi biex jeżaminaw mill-ġdid il-każijiet kollha li ngħataw sentenza tal-mewt sabiex ikun żgurat li d-drittijiet rikonoxxuti internazzjonalment u salvagwardati kostituzzjonalment ta' proċess ġust jiġu rispettati; jistieden lill-Gvern jirrevoka minnufih is-sentenzi kollha ta' piena kapitali kontra żgħażagħ u jipprojbixxi l-eżekuzzjoni ta' trasgressuri żgħażagħ;

7.  Jemmen li l-uniku mod biex jitwaqqaf id-deterjorament tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fil-Maldivi huwa permezz ta' proċess ta' djalogu ġenwin li jinvolvi lill-partiti politiċi kollha u lil mexxejja ċiviċi oħra;

8.  Jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jirrispetta u jappoġġja bis-sħiħ id-dritt li wieħed jipprotesta, il-libertà tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda, il-libertà ta' kuxjenza u l-libertà ta' reliġjon u ta' twemmin, irrispettivament mir-reliġjon tal-maġġoranza;

9.  Jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jtemm l-impunità għall-vigilantes li użaw il-vjolenza kontra nies li kienu qed jippromwovu t-tolleranza reliġjuża, id-dimostranti paċifiċi, il-midja u s-soċjetà ċivili kritiċi;

10.  Jikkundanna l-għeluq furzat tal-Majlis Maldivjan għall-membri tiegħu u l-fastidju, l-intimidazzjoni u l-arrest ta' membri eletti tal-parlament;

11.  Jikkundanna l-intimidazzjoni u t-theddid kontinwi kontra ġurnalisti, bloggers u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-Maldivi, l-arresti ta' reporters, u l-attakki għal għarrieda fuq organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet u l-għeluq furzat tagħhom;

12.  Jistieden lill-gvern jiggarantixxi investigazzjoni imparzjali u indipendenti dwar il-mewt ta' Yameen Raheed u l-ħtif ta' Ahmed Rilwan sabiex dawk kollha responsabbli jiġu identifikati u jittellgħu l-qorti;

13.  Jistieden lill-awtoritajiet Maldivjani jiżguraw li l-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Maldivi, il-Kummissjoni dwar l-Integrità Nazzjonali u l-kummissjonijiet elettorali jistgħu joperaw indipendentement u mingħajr indħil mill-gvern; jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jikkoopera bis-sħiħ mal-mekkaniżmi tan-NU għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-Proċeduri Speċjali u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem;

14.  Jistieden lill-UE tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħha sabiex tippromwovi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi fil-Maldivi, anke billi tikkunsidra li ddaħħal sanzjonijiet immirati individwali temporanji kontra dawk li qed jipperikolaw id-drittijiet tal-bniedem;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-OSKE/ODIHR, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-Gvern tal-Maldivi.

(1) ĠU C 140E, 9.6.2005, p. 165.
(2) ĠU C 346, 21.9.2016, p. 60.
(3) Testi adottati, P8_TA(2015)0464.

Avviż legali - Politika tal-privatezza