Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0549/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0383

Prijaté texty
PDF 181kWORD 47k
Štvrtok, 5. októbra 2017 - Štrasburg
Situácia na Maldivách
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. októbra 2017 o situácii na Maldivách (2017/2870(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Maldivách, najmä na uznesenia zo 16. septembra 2004(1), z 30. apríla 2015(2) a zo 17. decembra 2015(3),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého sú Maldivy zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948, najmä na jej články 2, 7 a 19,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–  so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa z 27. júla 2017,

–  so zreteľom na správu zo služobnej cesty predloženú na 5. medziparlamentnej schôdzi EÚ – Maldivy z 8. a 9. februára 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie o situácii na Maldivách, ktoré 25. júla 2017 vydala Delegácia EÚ pre Maldivy spolu s veľvyslanectvami členských štátov EÚ a veľvyslanectvami Kanady, Nórska, Švajčiarska a USA akreditovanými na Maldivách,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Európskej komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) o odsúdení bývalého prezidenta Maldív Mohameda Našída zo 14. marca 2016,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Agnès Callamardovej z 3. augusta 2017 o bezprostrednej hrozbe obnovy popráv na Maldivách,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ udržiava s Maldivami dlhodobé vzťahy a státisíce európskych turistov každoročne na Maldivy cestujú;

B.  keďže situácia v oblasti ľudských práv na Maldivách sa od prvých demokratických volieb, ktoré sa v tejto krajine konali v roku 2008, a odvtedy, ako bol prvý demokraticky zvolený prezident Mohamed Našíd v roku 2012 vyhnaný, dramaticky zhoršila;

C.  keďže politické a občianske slobody sú oslabené, opoziční lídri sú svojvoľne zatýkaní, médiá sa stávajú predmetom útokov a za úpadok náboženských slobôd a tolerancie je zodpovedný narastajúci náboženský konzervativizmus, zatiaľ čo prezident Abdalláh Jamín, bývalý vedúci predstaviteľ Pokrokovej strany Maldív, a jeho vláda sa snažia upevňovať svoju moc;

D.  keďže 22. augusta 2017 bezpečnostné sily násilne uzavreli parlament (Madžlis) počas udalosti, ktorú opoziční poslanci opísali ako pokus o zablokovanie návrhu na vyslovenie nedôvery predsedovi parlamentu;

E.  keďže členovia opozičných strán, nezávislí novinári a obhajcovia ľudských práv informujú o väčšom počte hrozieb a útokov zo strany orgánov, polície a extrémistických skupín;

F.  keďže v marci 2015 bol Mohamed Našíd, prvý demokraticky zvolený prezident Maldív, odsúdený na 13 rokov väzenia na základe obvinení z terorizmu; keďže z 85 poslancov parlamentu je proti 12 opozičným poslancom vedené súdne konanie, najmenej trom boli skonfiškované cestovné pasy a minimálne jedného svojvoľne zadržiavajú; keďže prezidentské voľby sú naplánované na rok 2018;

G.  keďže boli vznesené obavy v súvislosti s vysoko spolitizovaným maldivským súdnictvom, ktoré roky zneužívalo svoje právomoci a konalo v prospech súčasnej vládnej strany a proti opozičným politikom; keďže právo na spravodlivý proces stále nie je zaručené, pričom príslušné zásady sú základnými prvkami právneho štátu;

H.  keďže 9. augusta 2016 maldivský parlament prijal „zákon o ochrane dobrej povesti a dobrého mena a slobode prejavu“, ktorým sa ukladajú mnohé obmedzenia slobody prejavu a vláde sa udeľuje právomoc odobrať alebo pozastaviť platnosť licencie televíznych a rozhlasových vysielateľov, publikácií, webových lokalít a iných médií;

I.  keďže v auguste 2016 prezident Maldív podpísal niekoľko zmien zákona o slobode zhromažďovania, ktorými sa obmedzili priestory vyhradené na zákonné demonštrácie;

J.  keďže podľa výboru Medziparlamentnej únie pre ľudské práva poslancov patria Maldivy medzi najhoršie krajiny na svete, pokiaľ ide o útoky proti opozičným poslancom, pričom opoziční politici sú bežne zastrašovaní, zatýkaní a väznení; keďže sloboda prejavu, sloboda médií, sloboda združovania a demokratický pluralizmus sú čoraz viac ohrozené, pričom stovky protivládnych demonštrantov sú zatýkané a sú proti nim vznesené obvinenia; keďže existuje čoraz viac dôkazov, ktoré naznačujú, že obvinenia z trestných činov vznesené proti politickým oponentom prezidenta Jamína boli politicky motivované;

K.  keďže prezident Jamín opakovane ohlásil svoj zámer obnoviť vykonávanie štátom povolených popráv a ukončiť tak 60 rokov trvajúce moratórium; keďže v ázijsko-tichomorskom regióne dvadsať štátov zrušilo trest smrti a sedem ďalších štátov ho nevykonáva v praxi;

L.  keďže na Maldivách je v súčasnosti najmenej 20 osôb odsúdených na trest smrti, pričom aspoň päť z nich malo v čase zatknutia menej ako 18 rokov; keďže, v rozpore s medzinárodným právom, podľa maldivského práva maloleté osoby môžu byť odsúdené na trest smrti, ktorého výkon sa odloží do momentu, keď maloletá osoba dovŕši 18 rokov; keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy naliehavo vyzvala maldivskú vládu, aby popravy neobnovila;

M.  keďže minimálne v troch prípadoch, konkrétne v prípade Husseina Humaama Ahmeda, Ahmeda Murratha a Mohameda Nabeela, najvyšší súd Maldív potvrdil rozsudok o treste smrti vynesený po súdnych procesoch, ktoré nespĺňali medzinárodne uznávané normy; keďže všetkým trom teraz bezprostredne hrozí poprava;

N.  keďže Medzinárodná komisia právnikov nedávno odsúdila pozastavenie činnosti 56 maldivským právnikom, čo predstavuje tretinu právnikov vykonávajúcich právnickú prax v tejto krajine, pričom všetci sa zapojili do výziev na reformu súdnictva zameranú na zabezpečenie nezávislosti súdov;

O.  keďže existujú tiež obavy týkajúce sa narastajúcej militantnosti islamistických radikálov a mnohých radikalizovaných mladých mužov a žien, ktorí sa údajne pripojili k IS/Dá’iš;

P.  keďže bloger a dôrazný kritik vlády Jamín Rašíd bol 23. apríla 2017 zavraždený; keďže novinár Ahmen Rilwan je nezvestný od augusta 2014 a existujú obavy, že je mŕtvy; keďže bloger Ismail Rašíd bol v roku 2012 dobodaný a zranený;

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad zhoršujúcou sa politickou situáciou a situáciou v oblasti ľudských práv na Maldivách a nad čoraz autoritatívnejším režimom prezidenta Abdulla Jamína a jeho vlády, ktorá vytvorila atmosféru strachu a ohrozuje pokrok dosiahnutý v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu v tejto krajine v posledných rokoch, a to predovšetkým v súvislosti s voľbami, ktoré sa majú konať v roku 2018;

2.  odsudzuje schválenie zákona o hanobení a slobode prejavu v roku 2016, ktorého cieľom je ostro zakročiť proti slobode prejavu, a zmien zákona o slobode zhromažďovania v roku 2016, ktorými sa obmedzilo právo zhromažďovať sa; vyzýva vládu Maldív, aby zosúladila všetky vnútroštátne právne predpisy s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv a aby zrušila alebo zmenila uvedené zákony;

3.  vyjadruje poľutovanie nad prísnymi opatreniami namierenými proti politickým oponentom na Maldivách a vyzýva vládu, aby stiahla všetky obvinenia proti bývalému prezidentovi Mohamedovi Našídovi a aby okamžite a bezpodmienečne prepustila všetky osoby, ktoré sú zadržiavané pre politické dôvody, vrátane lídra Republikánskej strany (Junhooree) Qasima Ibrahima; pripomína vláde jej medzinárodné záväzky súvisiace s rešpektovaním základných slobôd a práv vyplývajúce z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, medzi ktoré patria minimálne záruky spravodlivého procesu;

4.  vyzýva najvyšší súd Maldív, aby okamžite zrušil pozastavenie činnosti tým z celkovo 56 právnikov, ktorým pozastavili činnosť v septembri 2017 a na ktorých sa toto opatrenie stále vzťahuje; opakovane vyzýva vládu, aby zaistila úplnú nezávislosť a nestrannosť súdnictva a aby všetkým občanom zaručila právo na spravodlivé a transparentné súdnictvo bez politického vplyvu;

5.  opätovne potvrdzuje rozhodne odmietavý postoj EÚ voči trestu smrti vo všetkých prípadoch a bez výnimky; vyzýva na všeobecné zrušenie trestu smrti; dôrazne odsudzuje oznámenie o opätovnom zavedení trestu smrti na Maldivách a naliehavo vyzýva vládu a parlament Maldív, aby dodržiavali moratórium na vykonávanie trestu smrti, ktoré platí už viac ako 60 rokov;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby verejne naliehali na prezidenta Jamína a maldivskú vládu, aby preskúmali všetky prípady odsúdenia na trest smrti s cieľom zaistiť dodržiavanie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivý proces, ktoré sú zaručené v ústave; vyzýva vládu, aby okamžite zrušila všetky rozsudky trestu smrti proti neplnoletým osobám a zakázala popravy mladistvých páchateľov;

7.  domnieva sa, že zhoršenie situácie v oblasti demokracie, ľudských práv a slobôd na Maldivách možno vyriešiť len prostredníctvom skutočného dialógu, do ktorého budú zapojené všetky politické strany a iní občianski vedúci predstavitelia;

8.  vyzýva maldivskú vládu, aby v plnej miere rešpektovala a podporovala právo na demonštrácie, slobodu prejavu, slobodu združovania a zhromažďovania, slobodu svedomia a slobodu náboženského vyznania a viery bez ohľadu na väčšinové náboženstvo;

9.  vyzýva vládu Maldív, aby zastavila beztrestnosť členov ozbrojených skupín, ktorí používajú násilie proti ľuďom presadzujúcim náboženskú toleranciu, pokojným protestujúcim, kritickým médiám a občianskej spoločnosti;

10.  odsudzuje násilné uzavretie maldivského Madžlisu pred jeho poslancami a obťažovanie, zastrašovanie a zatýkanie zvolených poslancov parlamentu;

11.  odsudzuje neustále zastrašovanie a hrozby namierené proti novinárom, blogerom a obhajcom ľudských práv na Maldivách, zatýkanie reportérov a útoky na spravodajské organizácie a ich násilné zatváranie;

12.  vyzýva vládu, aby zaručila nestranné a nezávislé vyšetrenie smrti Jamína Rašída a únosu Ahmeda Rilwana v snahe identifikovať všetky zodpovedné osoby a postaviť ich pred súd;

13.  vyzýva maldivské orgány, aby zabezpečili, že maldivská Komisia pre ľudské práva, Komisia pre národnú integritu a volebné komisie budú schopné fungovať nezávisle a bez ovplyvňovania vládou; vyzýva vládu Maldív, aby v plnej miere spolupracovala s mechanizmami OSN pre ľudské práva vrátane osobitných postupov a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

14.  vyzýva EÚ, aby v plnej miere využívala všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na podporu dodržiavania ľudských práv a demokratických zásad na Maldivách, a to aj zvážením zavedenia dočasných individuálne namierených sankcií proti osobám, ktoré ohrozujú ľudské práva;

15.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, OBSE/ODHIR, Rade Európy a vláde Maldív.

(1) Ú. v. EÚ C 140 E, 9.6.2005, s. 165.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 21.9.2016, s. 60.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2015)0464.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia