Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0255(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0290/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0290/2017

Συζήτηση :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2017 - 4.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0384

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 373kWORD 47k
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***
P8_TA(2017)0384A8-0290/2017

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (09941/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0229/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0290/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου