Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0255(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0290/2017

Ingivna texter :

A8-0290/2017

Debatter :

PV 04/10/2017 - 17
CRE 04/10/2017 - 17

Omröstningar :

PV 05/10/2017 - 4.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0384

Antagna texter
PDF 231kWORD 41k
Torsdagen den 5 oktober 2017 - Strasbourg
Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten ***
P8_TA(2017)0384A8-0290/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 oktober 2017 om utkastet till rådets förordning om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (09941/2017) – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (09941/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0229/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0290/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy